Byla II-588-484/2010
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos nutarimo panaikinimo arba pakeitimo

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, sekretoriaujant Redai Martynaitytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui P. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal P. M. skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos nutarimo panaikinimo arba pakeitimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas 2010-01-29 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą P. M. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau -LR ATPK) 161 straipsnį už tai, kad jis 2010-01-29 apie 20 val. 00 min. Šv. Stepono g. 4, Vilniuje, numetė ant žemės nuorūką. Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad šiais veiksmais P. M. pažeidė Vilniaus miesto tarybos 2008-07-16 sprendimu Nr. 1-582 patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių 7.8 punkto reikalavimus. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinė komisija 2010-02-11 nutarimu Nr. A11-6000 P. M. pagal LR ATPK 161 straipsnį paskyrė 200 Lt baudą.

5P. M. su skundu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2010-02-11 nutarimą Nr. A11-6000 arba sušvelninti šiuo nutarimu paskirtą baudą. P. M. skunde nurodė, kad 2010-01-29 apie 20 val. 06 min. nuorūką ant žemės numetė, norėdamas ją užgesinti, nes nepastebėjo šiukšlių dėžės, esančios sunkiai matomoje vietoje. Pripažįsta padaręs pažeidimą ir dėl to gailisi. Pažymėjo, kad nuorūką pakėlė ir išmetė į šiukšlių dėžę, taip iš dalies pašalindamas padarytą pažeidimą. Paaiškino, kad paskirto dydžio baudos sumokėti negali, nes yra studentas, neturi pajamų šaltinio. Prašo atsižvelgti į tai, kad anksčiau administracine tvarka nebuvo baustas (b. l. 2.

6Teismo posėdyje P. M. skundą prašė tenkinti remdamasis jame nurodytais motyvais. Skundas tenkintinas. Nustatyta, kad P. M. administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinė nuobauda – 200 Lt bauda paskirta už tai, kad jis pažeidė Vilniaus miesto tarybos 2008-07-16 sprendimu Nr. 1-582 patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių 7.8 punkto reikalavimus, t. y. numetė nuorūką ant žemės.

7Ši veika atitinka Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 161 straipsnyje numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius. Administracinė atsakomybė už teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 161 straipsnyje, atsiranda tuomet, kai asmuo pažeidžia savivaldybių tarybų patvirtintų miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisykles.

8Vilniaus miesto tarybos 2008-07-16 sprendimu Nr. 1-582 patvirtintos Tvarkymo ir švaros taisyklės, kurių 7.8 punktas draudžia mėtyti nuorūkas, popierius ar kitaip šiukšlinti, palikti, padėti, išmesti nenaudojamus ar sugedusius, sulūžusius daiktus.

9Tai, kad P. M. pažeidė minėtų taisyklių 7.8 punktą, įrodyta administracinio teisės pažeidimo protokolo (b.l.8), tarnybinio pranešimo (b.l.9) duomenimis, administracinėn atsakomybėn patraukto asmens paaiškinimais administracinio teisės pažeidimo protokole ir Administracinės komisijos posėdžio protokole (b.l.8, 7).

10Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad P. M. administracinėn atsakomybėn už LR ATPK 161 straipsnio dispozicijoje numatytos veikos padarymą, patrauktas pagrįstai. Jo veiksmai pagal LR ATPK 161 straipsnį kvalifikuoti teisingai. Kaip matyti iš skundo turinio bei paties P. M. paaiškinimų teismo posėdyje, P. M. jam inkriminuotą teisės pažeidimą pripažįsta.

11Aplinkybių, darančių administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą, nenustatyta (LR ATPK 250 straipsnis). P. M. administracinę nuobaudą paskyrė tam įgaliota institucija.

12P. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis nuoširdžiai gailisi padaręs pažeidimą (LR ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Sunkinančių atsakomybę aplinkybių nenustatyta.

14LR ATPK 161 straipsnyje numatytas pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą iki dviejų tūkstančių litų.

15Nuobaudos sąvoką ir jos taikymo bendruosius tikslus apibrėžia LR ATPK, kurio 20 straipsnyje nurodoma, kad administracinė nuobauda tai - atsakomybės priemonė, skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

16Parenkant poveikio priemonę, kuri individualiu atveju prevencine ir nubaudimo prasme būtų efektyviausia, LR ATPK 30 str. 2 d. įpareigoja bylą nagrinėjantį subjektą atsižvelgti į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

17Bylos duomenys rodo, kad P. M. pažeidimą padarė pirmą kartą, pažeidimą pripažįsta, dėl jo gailisi, suvokia padaryto pažeidimo pobūdį. P. M. pašalino padarytą teisės pažeidimą, padarytu teisės pažeidimu žala valstybei nepadaryta. Šios aplinkybės leidžia pagrįstai tikėtis, kad administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti P. M. paskiriant švelnesnę jam inkriminuoto teisės pažeidimo sankcijoje numatytą nuobaudos rūšį – įspėjimą. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 128 straipsniu,

Nutarė

18P. M. skundą tenkinti. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2010-02-11 nutarimą Nr. A11-6000 pakeisti. P. M. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 161 straipsnį paskirti įspėjimą.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai