Byla 2A-328-544/2013
Dėl 12 476 Lt priteisimo žalai atlyginti

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Ramunės Čeknienės, kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės, Laimutės Sankauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų B. S. ir S. S. apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-11-724/2013 pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams B. S., S. S., VĮ „Visagino energija“ dėl 12 476 Lt priteisimo žalai atlyginti.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė prašė priteisti solidariai iš atsakovų 12476 Lt žalai atlyginti, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jos draustas turtas 2009-07-30 buvo užlietas dėl viršuje esančių patalpų, priklausančių atsakovams B. ir S. S. virtuvėje trūkusio šalto vandens vamzdžio antgalio. Kadangi šalto vandens apskaitos prietaisas priklauso VĮ „Visagino energija“ ir už jo eksploatavimą atsagina VĮ „Visagino energija“, dėl atsiradusios žalos visi trys atsakovai turi atsakyti solidariai. Ieškovė žalą patyrusiam asmeniui išmokėjo 12476 Lt išmoką, todėl prašo ją priteisti iš atsakovų solidariai (b. l. 1-3, 95-96).

5Visagino miesto apylinkės teismas 2013-02-11 sprendimu, vadovaudamasis CK 6.248 str. 1 d., 6.263 str., 6.266 str., 6.270 str. 1 d., 6.1015 str., ieškovės ieškinį tenkino iš dalies: priteisė solidariai iš atsakovų B. S. ir S. S. ieškovei 12476 Lt žalos atlyginimui, 1874 Lt bylinėjimosi išlaidų, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (14350 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-04-20) iki visiško teismo sprendimo ivykdymo. Teismas nustatė, kad ieškovas 2009 m. sudarė su būsto, esančio ( - ), savininku, būsto draudimo nuo vandens, ugnies, gamtinės jėgos poveikio ir kt. sutartį, nustatant draudimo laikotarpį nuo 2009-02-05 iki 2010-02-04. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu (2009-07-30) apdraustasis butas buvo užlietas vandeniu dėl viršutiniame aukšte eančio buto ( - ) virtuvėje trūkusio šalto vandens skaitiklio pajungimo antgalio trūkimo. Ieškovė, remdamasi turto sunaikinimo aktu, draudimo išmokos apskaičiavimu, išmokėjo apdraustojo turto savininkui 12476 Lt nuostolių atlyginimo išmoką. Buto, esančio ( - ), savininkai nuo 2006-05-04 yra atsakovai S. S. ir B. S.. Fakto, kad žala atsirado dėl turto užliejimo vandeniu iš atsakovams priklausančio buto, šalys neginčija. Taip pat neginčija, kad vandens pratekėjimas kilo dėl antgalio, prie kurio prijungtas vandens apsaitos prietaisas, esančio bute, priklausančiame atsakovams, lūžimo. Atsakovai neigia savo kaltę dėl turto sugadinimo teigdami, kad jie neprivalėjo rūpintis ar prižiūrėti vandens apskaitos prietaiso ir jo jungiamosios armatūros. Teismas su tuo nesutiko ir pažymėjo, kad atsakovai S. yra buto, iš kurio buvo užlietas turtas, savininkai, todėl turi pareigą užtikrinti valdomo turto saugumą taip, kad nepažeistų trečiųjų asmenų interesų, taip pat turi rūpintis turtu. Teismo nuomone, jie šių pareigų jie tinkamai neįvykdė, turtu tinkamai nepasirūpino, dėl ko ir atsirado pasekmės – žala tretiesiems asmenims. (CK 6.263 str. 1 d.). Ieškovė byloje nepateikė įrodymų ir neįrodė, kad VĮ „Visagino energija“ būtų atlikusi kokius nors neteisėtus veiksmus arba pažeidusi bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, dėl kurios būtų padaryta žala. Aplinkybė, kad atsakovų S. bute buvo VĮ „Visagino energija“ vandens apskaitos prietaisas ir žala atsirado trūkus šio prietaiso pajungimo armatūrai (pajungimo antgaliui), nesudaro pagrindo VĮ „Visagino energija“ civilinei atsakomybei atsirasti. VĮ „Visagino energija“ vandens apskaitos prietaisus bute pas atsakovus S. sumontavo tinkamai ir tinkamai eksploatavo. Buto savininkas, priėmęs saugoti sumontuotus skaitiklių blokus, įgijo pareigą tinkamai rūpintis ir prižiūrėti šį apskaitos prietaisą (CK 6.270 str. 2 d.). Nors apskaitos prietaisai buvo įrengti iki S. tampant buto savininkais, tačiau jie, 2006-05-04 sudarydami buto pirkimo- pardavimo sandorį ir patvirtindami buto priėmimo perdavimo aktą, butą priėmė su visa jame esančia inžinierine įranga su visais jos pagerinimais ir trūkumais. Byloje nėra duomenų, kad S. butų reiškę pretenzijas dėl buto inžinierinės įrangos trūkumų. Tai, kad byloje valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad dėl žalos atsiradimo atsakinga VĮ „Visagino Energija“, teismas vertino kaip pateiktą nesusipažinus su visa byloje esančia medžiaga ir neįvertinus faktinių byloje nustatytų aplinkybių. Turtui padarytos žalos dydis buvo nustatytas turto žalų vertintojo. Turto sunaikinimo, sugadinimo akte, remonto sąmatoje yra išsamiai nurodyti apgadinimų bei atliktinų darbų, naudotinų medžiagų apimtys. Ieškovas įrodė turto sugadinimo faktą, žalos dydį. Atsakovai, nesutikdami su žalos dydžiu, savo atsikirtimų nepagrindė jokiais įrodymais ir vadovavosi deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kad tokiai sumai turto sugadinti negalėjo. A. S. neįrodė, kad dėl įvykio jie nekalti. Todėl solidari visų trijų atsakovų atsakomybė negalima. Būtent atsakovų S. veiksmai yra pagrindas jų civilinei atsakomybei taikyti, nes įrodymai patvirtina, kad būtent iš jų valdomos patalpos buvo pavojingas poveikis, sugadinęs apačioje esančiame bute turtą. Liudytojų L. L., G. M., A. R., S. P. parodymai tik patvirtina apskaitos prietaiso pajungimo dalies gedimą, tačiau nepaneigia atsakovų S. kaltės (2 t., b. l. 10-13).

6Apeliaciniu skundu atsakovai B. ir S. S. prašo panaikinti 2013- 02-11 Visagino miesto apylinkės teismo sprendimą ir bylą jų atžvilgiu nutraukti. Mano, kad teismas, priimdamas sprendimą, nepilnai išsiaiškino aplinkybes, neteisingai įvertino įrodymus, pažeidė ir netinkamai pritaikė materialinės bei procesinės teisės normas, buvo šališkas. Jie nurodė, kad teigė, jog vandens skaitiklio lūžusio antgalio savininkais yra ne jie, bet atsakovė VĮ „Visagino energija“, su kuria jie 2006-05-24 sudarė elektros, šilumos, karšto ir šalto vandens tiekimo-vartojimo ir nuotekų šalinimo sutartį Nr. 1259-(4.5)-245. Šios sutarties 4.1 p. yra numatyta, kad: „Tiekėjas savo lėšomis įrengia elektros energijos, karšto ir šalto vandens skaitiklius, atlieka jų metrologinę patikrą, keitimą ir remontą“. Sutarties 4.4 p. įtvirtinta, jog abonentas sutinka, kad jam priklausantys apskaitos prietaisai būtų perduoti eksploatuoti tiekėjui, o sugedus, pasibaigus patikros terminui - pakeisti tiekėjui priklausančiais skaitikliais. 2009-07-31 buto užliejimo priežasčių nustatymo aktu nustatyta, kad avarija įvyko dėl virtuvėje įrengto šalto vandens skaitiklio antgalio lūžio, jog sujungimo įrangai garantija baigėsi. Todėl už įrangos avariją buvo atsakinga VĮ "Visagino energija", kuri neįvykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kadangi pasibaigus garantijos terminui, nepakeitė vandens skaitiklių naujais. Pagal vandens skaitiklio techninio paso duomenis, vandens skaitiklio komplektą sudaro: vandens skaitiklis, 2 vnt. tarpinių, 2 vnt. veržlių ir 2 antgaliai, kurie yra vandens skaitiklio sudedamoji, neatsiejama dalis. Skaitiklis montuojamas jungčių pagalba, kurie yra komplekte. Vandens skaitiklio techninės charakteristikos įrodo, kad skaitiklio ilgis skaičiuojamas su antgaliu. Šią aplinkybę įrodo ir VĮ „Visagino energija“ pateikta vandens skaitiklio įrengimo schema, kur nurodoma, kad VĮ "Visagino energija" priklauso vandens skaitiklis su veržlėmis bei antgaliais, ir šios dalys buvo kartu užplombuotos. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2012-09-07 susipažinusi su teismo pateikta bylos medžiaga ir remdamasi galiojančiais įstatymais pateikė išvadą, jog už jų virtuvėje įrengto šalto vandens skaitiklio antgalio lūžį ir dėl to padarytos žalos atlyginimą, atsakingu turi būti pripažįstama VĮ „Visagino energija“, kuri kaip tiekėja yra atsakinga už šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų tinkamą eksploataciją, jų keitimą bei remontą. Teismas šia išvada nepagrįstai nesivadovavo, tuo parodydamas savo šališkumą, nes, vadovaudamasis tikimybių pusiausvyros principu, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, privalėjo tinkamai motyvuoti, kodėl atmeta šį svarbų įrodymą. Jų paaiškinimus apie buto užliejimo priežastis ir aplinkybes patvirtino ir liudytojų parodymai apie tai, kad antgalis, jungiantis skaitiklį ir vamzdyną, yra neatsiejama skaitiklio dalis, kad jį eksploatuoja VĮ "Visagino energija" ir kad antgalio įtrūkimą, pasibaigus jo garantijai, buto šeimininkams, ne specialistams, pastebėti neįmanoma (2 t., b. l. 18-21).

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą AB „Lietuvos draudimas“ prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą tinkamai įvertinęs visas byloje nustatytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus bei tinkamai išaiškinęs ir pritaikęs LR CK ir kitas teises normas. Apeliantas pateikė tik savo nuomonę dėl VĮ „Visagino energija" atsakomybės, tačiau nenurodo, kokiais įrodymais remiasi. Apeliantų teiginiai, kad sujungimo antgaliai yra neatsiejama apskaitos prietaiso dalis, yra nepagrįsti, nes byloje surinktais rašytiniais įrodymais bei liudytojų parodymais yra įrodyta priešingai. Byloje pateiktas VĮ „Visagino energija" įrengiamų apskaitos prietaisų gamintojo patvirtinimas, kuriame nurodyta, kad pajungimo antgaliai yra pagalbiniai įrenginiai, o ne apskaitos prietaiso sudedamoji dalis. Tą patį reglamentuoja ir kitos teisės normos (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų LR Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 162 p., 163 p.). Pagal Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 4.2. p. tiekėjas atsako už jo balanse esančio vandentiekio bei nuotekų tinklo ir jų įrenginių eksploatavimą, avarijų likvidavimą bei geriamo vandens kokybę vandentiekio tinkle, už neperduotų tiekėjui tinklo, įvadų ir išvadų iki sutartyse nurodytos ribos, apvedimo linijų, priešgaisrinių sklendžių ir vidaus tinklo eksploatavimą, vandens kokybę juose atsako abonentas. VĮ "Visagino energija" balanse yra tik patys apskaitos prietaisai, turintys originalų numerį ir metrologines patikros žymą, o ne visas vartotojo bute esantis vamzdynas, jungiamosios apskaitos mazgo dalys ar kita įranga. VĮ „Visagino energija" nėra nei teisės normomis, nei sutartimi įpareigota įrengti vartotojui apskaitos mazgą, į kurį montuojamas apskaitos prietaisas. Tik vartotojas atsako už jo žinioje esančių inžinerinių tinklų tinkamą parengimą apskaitos prietaiso montavimui. Pagal tų pačių taisyklių 9.4. p., abonentas atsako už vandens apskaitos mazgo patalpos ir jos įrangos techninę būklę bei plombas. Vadovaujantis vandens apskaitos skaitiklio montavimo darbų techninio priėmimo aktu Nr. 110 VS-(4.20)-1 795, buto savininkui buvo perduoti saugoti sumontuoti skaitiklių blokai su sumarkiruotomis sandūromis. Vartotojas pats savo nuožiūra gali pasikeisti bet kurias skaitiklio montavimo bloko dalis į kitas. Byloje apklaustas liudytojas S. P., kaip asmuo turintis specialių žinių, patvirtino, kad apskaitos prietaisus sumontuoti galima ir panaudojant kitas pagalbines montavimo dalis, nes konkrečių dalių pasirinkimas priklauso nuo montavimo vietos, inžinerinių tinklų būklės ir pan. VĮ „Visagino energija", nors ir yra paties apskaitos prietaiso savininkas, tačiau negali jam daryti jokio poveikio, nes jis yra įrengtas atsakovui privačios nuosavybes teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose. Iš VĮ „Visagino energija" vandens apskaitos skaitiklių bute adresu ( - ) montavimo darbų techninio priėmimo akto Nr. 1795 matyti, kad vandens apskaitos prietaisai buvo sumontuoti tinkamai ir yra tinkami eksploatuoti, o patys prietaisai perduodami saugoti savininkui. Byloje nebuvo pateikta įrodymų, kokius neteisėtus veiksmus ar neveikimą atliko VĮ „Visagino energija" ir/ar kaip pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir nerūpestinga. Turto sugadinimo atveju asmens neteisėti veiksmai yra suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Kartu su apeliaciniu skundu pridedamo vandens skaitiklio (tipas GSD) pasas nepaneigia byloje nustatytų aplinkybių, nes ji neįrenginėja tokio tipo ir tokių parametrų, tokios komplektacijos apskaitos prietaisų. Kiekvienas gamintojas ar pardavėjas gali savarankiškai nustatyti parduodamos prekės komplekto sudėtines dalis ir tai visiškai nereiškia, kad šios papildomos dalys ir neatskiriama apskaitos prietaiso dalis (2 t., b. l. 32-34).

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas apeliacinį skundą prašo atmesti, nes apeliantai konkrečiai nenurodo, kokios materialinės bei procesinės teisės normos buvo pažeistos, kokios aplinkybės buvo nepilnai išsiaiškintos. Apeliantų argumentai, kad už įrangos avariją buvo atsakinga VĮ „Visagino energija", nes ji neįvykdė savo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kadangi pasibaigus garantijos terminui, nepakeitė vandens skaitiklių naujais, nepagrįsti. Byloje atsakingo už žalą subjekto pareiga atlyginti žalą yra kildinama iš deliktinės, o ne iš sutartinės atsakomybės. Apeliantai nenurodo, kur tiksliai įtvirtintas VĮ „Visagino energija" įsipareigojimas pasibaigus garantiniam terminui vandens skaitiklį pakeisti nauju. Garantinio termino pabaiga nereiškia, kad daiktas tampa netinkamu naudoti pagal paskirtį ir jį yra būtina keisti nauju. VĮ „Visagino energija" vandens apskaitos prietaisus bute pas atsakovus sumontavo tinkamai ir tinkamai juos eksploatavo. Buto savininkas, priėmęs saugoti sumontuotus skaitiklių blokus, įgijo pareigą tinkamai rūpintis ir prižiūrėti šį apskaitos prietaisą (CK 6.270 str. 2 d.). Apeliantai, būdami buto savininkais, privalėjo deramai rūpintis visa jų bute esančia įranga, įskaitant šalto vandens skaitiklį ir jo jungiamąją įrangą, užtikrinti saugią apskaitos prietaisų eksploataciją, priežiūrą bei apsaugą nuo pažeidimų. Apeliantai šią pareigą pažeidė - nestebėjo ir nesirūpino jų bute esančia įranga, apie trukusį antgalį laiku neinformavo tiekėjo VĮ „Visagino energija". Vandens skaitiklio antgalis nuosavybės teise priklauso apeliantams. Tą patvirtina 2010-05-05 VĮ „Visagino energija" raštas, kuriame pažymima, kad įmonė prižiūri ir eksploatuoja tik įmonei priklausančius apskaitos prietaisus. 2009-07-31 VĮ „Visagino energija" pažymoje nurodytas antgalis („štuceris") yra vartotojui priklausanti buto inžinerinių tinklų dalis. Pagal tipinę skaitiklio įrengimo schemą, skaitiklio antgalis nėra VĮ „Visagino energija" įrengimas. Remiantis VĮ „Visagino energija" įrengiamų apskaitos prietaisų gamintojo patvirtinimu, pajungimo antgaliai yra pagalbiniai įrenginiai, o ne apskaitos prietaiso sudedamoji dalis. Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių, patvirtintų 1996 m. lapkričio 22 d. LR statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymu Nr. 172, 4.2. p. nustatyta, kad tiekėjas atsako už jo balanse esančio vandentiekio bei nuotekų tinklo ir jų įrenginių eksploatavimą, avarijų likvidavimą bei geriamo vandens kokybę vandentiekio tinkle. Už neperduotų tiekėjui tinklo, įvadų ir išvadų iki sutartyse nurodytos ribos, apvedimo linijų, priešgaisrinių sklendžių ir vidaus tinklo eksploatavimą, vandens kokybę juose atsako abonentas. VĮ „Visagino energija" akcentavo, kad jos balanse yra įtraukiami tik patys apskaitos prietaisai, turintys originalų numerį ir metrologinės patikros žymą. Remiantis liudytojo S. P. parodymais, apskaitos prietaisus sumontuoti galima ir panaudojant kitas pagalbines montavimo dalis. Trūkęs vandens skaitliuko antgalis yra buto savininkams priklausančių patalpų įrenginys ir jų nuosavybė. Apeliantų kartu su apeliaciniu skundu pateiktas vandens skaitiklio (tipas GSD) pasas ir fotolentelė turėtų būti nepriimtini vadovaujantis LR CPK 314 str., 306 str. 3 d., nes jie galėjo būti pateikti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Be to, minėtas vandens skaitiklio (tipas GSD) pasas nepatvirtina, kad antgaliai yra sudedamoji vandens skaitiklių dalis, nes apeliantų bute buvo įrengtas kitokio tipo vandens skaitiklis. Teismas teisingai pažymėjo, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada pateikta nesusipažinus su visa byloje esančia medžiaga ir neįvertinus faktinių byloje nustatytų aplinkybių. Išvadoje neužsimenama apie 2010-05-05 VĮ „Visagino energija" raštą, kuriame pažymima, jog trūkęs antgalis yra vartotojui priklausanti buto inžinerinių tinklų dalis bei tipinę skaitiklio įrengimo schemą, pagal kurią skaitiklio antgalis nėra VĮ „Visagino energija" įrengimas. Teismas tinkamai įvertino liudytojų parodymus (2 t., b. l. 35-37).

9Apeliacinis skundas atmetamas, o Visagino miesto apylinkės teismo 2013-02-11 sprendimas paliekamas nepakeistu (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam ginčo išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai, pilnai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė materialines bei procesines teisės normas, motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (LR CPK 329 str.). Teisėjų kolegija iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo išvadomis ir argumentais, kurių pagrindu ieškinys patenkintas iš dalies, todėl visų jų nekartoja.

10Šioje byloje nustatyta, kad atsakovai S. S. ir B. S. yra buto, ( - ) savininkai (1 t., b. l. 14-16). Šis butas yra virš buto, esančio ( - ), priklausančio T. P. (b. l. ). Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ ir T. P. sudarė būsto draudimo sutartį (liudijimas TIA Nr. 127301719), pagal kurią laikotarpiu nuo 2009-02-05 iki 2010-02-04 apdraudė butą, esantį ( - ) (1 t., b. l. 8-9). Iš bylos duomenų matyti, kad draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu 2009-07-30 draudėjai T. P. priklausantis virš minėtas butas buvo užlietos dėl viršutiniame bute ( - ), virtuvėje trūkusio šalto vandens skaitiklio antgalio (štucerio), kuri yra atsakovams priklausanti buto inžinierinių tinklų dalis (1 t., b. l. 10-13, 17-18). Ieškovė, 2010-02-01 atlikusi žalos administravimo procedūrą, apskaičiavo draudėjai padarytos žalos dydį ir 2010-02-03 išmokėjo jai 12476 Lt dydžio draudimo išmoką (1 t., 10, 17-27). Atsakovai nesutinka ieškovei sumokėti šią sumą kaip žalos atlyginimą.

11CK 6.1015 str. 1 d. nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu kitaip nenustatyta draudimo sutartyje. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius.

12Apeliantai teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus, dėl to padarė nepagrįstas išvadas dėl bylos esmės, tačiau su tuo sutikti nėra pagrindo. Vertinant skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių laikymosi aspektu, pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-09-28 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-336/2009; 2007-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007 ir kt.). Pirmosios instancijos teismas, nustatinėdamas faktines buto užpylimo iš viršuje esančio buto aplinkybes, tyrė ieškovės surinktą medžiagą administruojant ir sureguliuojant žalos atlyginimą, šalių paaiškinimus, kitus įrodymus dėl buto užpylimo. Jų pagrindu teismas nustatė faktines aplinkybes ir padarė išvadą, kad T. P. priklausantis butas buvo užpiltas dėl apeliantų veiksmų. Apeliantai teigia, kad jų kaltės dėl apačioje esančio minėto buto užpylimo vandeniu nėra, nes vandens skaitiklio lūžusio antgalio savininkais yra ne jie, bet atsakovė VĮ „Visagino energija“, kuri yra atsakinga už įrangos avariją, nes neįvykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, pasibaigus garantijos terminui, nepakeitė vandens skaitiklių naujais. Tačiau tai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados taikyti atsakomybę apeliantų atžvilgiu ir jų civilinės atsakomybės sąlygų buvimo. Vandens skaitiklio antgalis priklausė atsakovams ir tai yra jų nuosavybės teise valdomo buto vidaus tinklų dalis. Byloje nėra įrodymų, kad su VĮ „Visagino energija“ ir atsakovai buvo sudarę sutartį dėl buto vidaus tinklų priežiūros. Pagal bylos duomenis, kurių turinio nepaneigia patikimi ir objektyvūs įrodymai, VĮ „Visagino energija“ priklauso ir į balansą yra įtrauktas tik atsakovų bute esantis apskaitos prietaisas, kurį ji prižiūri ir eksploatuoja (1 t., b. l. 33-34, 52-53). Iš tipinės skaitiklio įrengimo schemos matyti (1 t., b. l. 12) VĮ „Visagino energija“ ir atsakovų atskaitomybės ribos, o pagal jas trūkęs antgalis (štuceris) yra už atsakovams priklausančios atsakomybės ribos ir įeina į buto vidaus inžinierinių tinklų dalį. Byloje nenustatyta, kad žala padaryta dėl paties apskaitos prietaiso gedimo, nepriežiūros ar netinkamos priežiūros. Skaitiklis, kurio antgalis truko, bute buvo pastatytas ir atsakovams perduotas eksploatuoti 2006-05-19 (1 t., b. l. 36). Po šios datos iki draudiminio įvykio VĮ „Visagino energija“ atsakovų bute jokių skaitiklio įtvirtinimo ar skaitiklio remonto darbų, dėl kurių nekokybiško ar netinkamo atlikimo būtų lūžęs skaitiklio atngalis, neatliko. Nei vienas įrodymas, tame tarpe – ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada (b. l. 84-86), teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Todėl teismas turėjo teisę ir pareigą šią išvadą vertinti visų byloje esančių įrodymų visumoje pagal CPK 185 str. reikalavimus. Vandens skaitiklio (tipas GSD) paso duomenys (2 t., b. l. 25) atsakovų argumentų apie tai, kad antgalis yra skaitiklio sudėtinė dalis, už kurios eksploataciją atsakinga VĮ „Visagino energija“, nepatvirtina, nes 3 p. yra nurodyta, kad vandens skaitiklis, antgalis ir kitos jungtys sudaro skaitiklio montavimui skirtą komplektą, bet nėra nurodyta, kad antgalis yra vandens skaitiklio sudėtinė dalis. Be to, kaip teisingai nurodoma atsiliepimuose, atsakovų bute įrengtas kito tipo skaitiklis (1 t., b. l. 36). Tai, kad įrodymų visuma buvo įvertinta atsakovų nenaudai, nesudaro pagrindo išvadai, kad įrodymai buvo įvertinti neteisingai ar kad teismas buvo šališkas.

13Pagal CK 6.266 str. 1 d., civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės būtent tada, kai žala padaryta dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų ir tik už tokiu būdu padarytą žalą pastato savininkas (valdytojas) atsako be kaltės. Kaip minėta, atsakovai S. S. ir B. S. yra buto, unikalus Nr. 3098-4001-1014:0054, esančio Taikos pr. 72V-56, Visagino m., savininkai (1 t., b. l. 14-16). Byloje yra neginčytinai nustatyta, kad 2009-07-30 apliejimas įvyko iš atsakovams priklausančių patalpų. Žalą patyrė apdraustos patalpos savininkė T. P., todėl jai draudimo išmoka išmokėta teisėtai ir pagrįstai pagal sutarties sąlygas. Todėl CK 6.266 str. nuostatas pirmosios instancijos teismas aiškino ir taikė tinkamai.

14Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatyme ar sutartyje nustatytos pareigos, kai dėl to kilo žala arba tai sudarė sąlygas žalai atsirasti ar padidėti, t.y. tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys (CK 6.263 str. 1 d.). Byloje dėl žalos atlyginimo ieškovas leistinais įrodymais turi įrodyti žalos faktą ir dydį, neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Pirmos instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad minėto įvykio metu draudėjai T. P. priklausantis butas buvo užlietas dėl atsakovų, kuriems nuosavybės teise priklauso viršuje esantis butas, neveikimo, nes šie nesugebėjo savo turtu naudotis taip, kad nebūtų padaryta žalos kitiems asmenims, tinkamai neprižiūrėjo ir savalaikiai nesirūpino butui priklausančių inžinierinių tinklų būkle, ko pasekoje nusidėvėjęs apskaitos prietaiso tvirtinimo antgalis trūko ir apliejo apačioje esantį butą. Tokią išvadą teismas turėjo pagrindą padaryti iš šalių, liudytojų paaiškinimų, kuriuos patvirtino Turto sunaikinimo, sugadinimo akto su priedais, VĮ „Visagino energija“ pateiktų rašytinių įrodymų turinys (b. l. 1 t., b. l. 10-13, 17-20).

15Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti turto sugadinimas. Ją patvirtina turtui pataisyti reikalingos lėšos, kurios gali būti išlaidos, jeigu remontas jau atliktas, arba būsimo remonto kaštai (sąnaudos), jeigu remontas dar neatliktas. Butui Taikos pr. 72V-52, Visagine padarytos žalos dydis buvo nustatytas turto žalų vertintojo. Turto sunaikinimo, sugadinimo akte yra išsamiai nurodyti apgadinimų apimtys bei nustatyta 12476 Lt žala. (b. l. 17-25). Ieškovė nuostolių sureguliavimo procedūrą atliko pagal Būsto draudimo taisykles Nr. 064 (galiojo nuo 2007-01-02). Atsakovai pagrįstų argumentų, kad žalos apimtys nurodytos neteisingai, o avarijos padarinių likvidavimui reikalingų medžiagų ir darbų kainos aiškiai per didelės, neįrodė, o teismo posėdyje pats pripažino, kad apačioje esantis butas tikras buvo užlietas vandeniu. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų rezultatu. Atsakovai nepaneigė, kad ieškovės atlyginti nuostoliai yra aptartų veiksmų rezultatas ir neįrodė, kad sąmatoje nurodytų medžiagų ir darbų kainos yra aiškiai per didelės. Dėl to apeliacinio skundo argumentai šiuo aspektu vertinti nepagrįstais.

16Civilinės atsakomybės sąlyga yra atsakovo neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Turtą sugadinus butą užpylus vandeniu, viršuje esančių patalpų asmens neteisėti veiksmai yra suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims (CK 6.266 str., 6.270 str. 1 d.). CK 6.263 str. 1 d. numatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, nes virš aptarti įrodymai patvirtina, kad būtent iš atsakovų buto buvo pavojingas poveikis, sugadinęs apačioje esančio T. P. buto apdailą. Įvertinus šiuos įrodymus bei vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, pirmosios instancijos teismui buvo pagrindas daryti išvadą, kad apdraustasis butas buvo užpiltas iš atsakovams priklausančio buto. Todėl nustatyti atsakovo neteisėti veiksmai, kurie pasireiškė patalpų savininko nesugebėjimu naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

18Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai