Byla e2-3884-1069/2018
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovui D. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

31.

4ieškovė UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo D. D. 46,75 Eur skolą, 13,12 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Ieškovė ieškinyje nurodė, kad akcinė bendrovė (toliau tekste – ir AB) „Telia Lietuva“ (buvęs – uždaroji akcinė bendrovė (toliau tekste – ir UAB) „Omnitel“) ir atsakovas sudarė viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią atsakovui suteiktos skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už šias paslaugas sumokėti. UAB „Gelvora“ ir AB „Telia Lietuva“ 2012-12-28 pasirašė skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią AB „Telia Lietuva“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ visas reikalavimo teises atsakovo atžvilgiu.

73.

8Ieškinio pareiškimo kopija su priedais bei teismo pranešimas atsakovui D. D. įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatytu būdu. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė, o ieškovė ieškinyje yra išdėsčiusi prašymą priimti sprendimą už akių, taigi yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

9Teismas

konstatuoja:

10ieškinys tenkinamas visiškai.

114.

12Nustatyta, jog AB „Telia Lietuva“ ir atsakovas 2011-03-19 sudarė viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr. OM948664, pagal kurią AB „Telia Lietuva“ atsakovui suteikė viešojo judriojo telefono ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už paslaugas sumokėti. AB „Telia Lietuva“ savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, suteikė minėtas paslaugas, tačiau atsakovas už jas nesumokėjo ir liko skolingas 46,75 Eur. UAB „Gelvora“ ir AB „Telia Lietuva“ 2012-12-28 sudarė reikalavimo perdavimo sutartį Nr. TR3700-12218/12-20-78, kurios pagrindu AB „Telia Lietuva“ perleido ieškovei visas reikalavimo teises į atsakovo mokėtinas sumas. Atsakovas apie reikalavimo teisių perleidimą buvo informuotas 2013-01-16 pranešimu.

135.

14Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnį paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Duomenų, jog atsakovas būtų sumokėjęs AB „Telia Lietuva“ už suteiktas paslaugas, byloje nėra.

156.

16Iš tarp AB „Telia Lietuva“ ir ieškovo UAB „Gelvora“ 2012-12-28 sutarties Nr. TR3700-12218/12-20-78 bei jos priedų nustatyta, kad AB „Telia Lietuva“ ieškovei UAB „Gelvora“ perleido reikalavimo teisę į atsakovo vardu susidariusį įsiskolinimą.

177.

18Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). CK 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010). Apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu, siųstu paprastu laišku. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-14 priimtoje nutartyje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas.

198.

20Kadangi pagal 2012-12-28 reikalavimo perleidimo sutartį pirminė kreditorė AB „Telia Lietuva“ reikalavimą perleido ieškovei UAB „Gelvora“ (naujajai kreditorei), o atsakovas nesumokėjo už suteiktas paslaugas pirminei kreditorei, todėl ieškovės reikalavimas priteisti 46,75 Eur sumą yra pagrįstas ir tenkintinas, perėmus iš pirminės kreditorės materialųjį reikalavimą (CK 6.63, 6.101, 6.200, 6.205 ir 6.720 straipsniai).

219.

22Ieškovė taip pat prašo priteisti 13,12 Eur palūkanas už laikotarpį nuo 2012-12-28 iki 2018-07-11. CK 6.37 straipsnio 1 dalis numato, jog palūkanas pagal prievoles gali numatyti įstatymai arba šalių susitarimai. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato 5 proc. dydžio metines palūkanas tarp fizinių asmenų, jeigu sutartis nenustato kitokio dydžio. Pagal CK 6.210 straipsnį palūkanos kartu yra ir civilinės atsakomybės forma, kurios atlieka kompensacinę funkciją, skirtą apsaugoti kreditoriaus interesus. Skolininkui praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą, kreditorius visada patiria nuostolių negautų pajamų pavidalu. CK 6.261 straipsnis numato, jog skolininkai praleidę piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais. Atsakovas neatsiskaitė su ieškove, todėl ieškovės pateiktame 2018-07-18 palūkanų paskaičiavimo akte paskaičiuotos 13,12 Eur palūkanos yra pagrįstos ir priteistinos iš atsakovo.

2310.

24CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018-07-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

2511.

26Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 15 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

2712.

28Šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur), todėl procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais, teismas,

Nutarė

30ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį tenkinti visiškai.

31Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“ (juridinio asmens kodas 125164834) iš atsakovo D. D. (asmens kodas ( - ) 46,75 Eur (keturiasdešimt šešis eurus ir 75 ct) skolos, 13,12 Eur (trylika eurų ir 12 ct) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą bendrą 59,87 Eur (penkiasdešimt devynių eurų ir 87 ct) sumą, skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-07-26, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

32Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti sprendimą už akių priėmusiam teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

33Ieškovė per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos gali apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui skundą paduodant Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. 1.... 4. ieškovė UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 5. 2.... 6. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad akcinė bendrovė (toliau tekste – ir AB)... 7. 3.... 8. Ieškinio pareiškimo kopija su priedais bei teismo pranešimas atsakovui D. D.... 9. Teismas... 10. ieškinys tenkinamas visiškai.... 11. 4.... 12. Nustatyta, jog AB „Telia Lietuva“ ir atsakovas 2011-03-19 sudarė viešojo... 13. 5.... 14. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnį... 15. 6.... 16. Iš tarp AB „Telia Lietuva“ ir ieškovo UAB „Gelvora“ 2012-12-28... 17. 7.... 18. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje... 19. 8.... 20. Kadangi pagal 2012-12-28 reikalavimo perleidimo sutartį pirminė kreditorė AB... 21. 9.... 22. Ieškovė taip pat prašo priteisti 13,12 Eur palūkanas už laikotarpį nuo... 23. 10.... 24. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 25. 11.... 26. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 27. 12.... 28. Šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286... 30. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį tenkinti... 31. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“ (juridinio... 32. Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 33. Ieškovė per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos gali apskųsti...