Byla 2A-157-372/2015
Dėl atsakovės, kaip darbuotojos, neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vytauto Kursevičiaus, Gražvydo Poškaus, Birutės Simonaitienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės R. D. apeliacinį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-924-952/2014 pagal ieškovo Radviliškio rajono savivaldybės ieškinį atsakovei R. D., trečiajam asmeniui R. L. gimnazijai, trečiajam asmeniui Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, dėl atsakovės, kaip darbuotojos, neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas Radviliškio rajono savivaldybė kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės R. D. 47540,75 Lt dydžio turtinę žalą.

6Nurodė, kad atsakovė, vadovaudama R. L. gimnazijai, dėl neteisėtu jos veiksmų Valstybės ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžetui padarė 51150,19 Lt (3090,01 Lt Radviliškio rajono savivaldybės biudžetui + 48 060,18 Lt Valstybės biudžetui = 51 150,19 Lt) turtinės žalos. Kontrolės ir audito tarnyba Audito ataskaitos Nr. VA-2 1 priedo, Rekomendacijų įgyvendinimo planas, 6 punktu įpareigojo R. L. gimnazijos direktorę, t. y. atsakovę, nustatyta tvarka iki 2012 m. rugpjūčio 13 d. grąžinti neteisėtai panaudotas lėšas. Konkrečiai, R. L. gimnazijai į Radviliškio rajono savivaldybės biudžetą grąžinti 3090,01 Lt ir į Valstybės biudžetą 48060,18 Lt. Kontrolės ir audito tarnybos Audito ataskaitą Nr. VA-2 pateikus R. L. gimnazijai, atsakovė, eidama direktorės pareigas, nesiėmė jokių veiksmų atsiradusiai žalai pašalinti, todėl Kontrolės ir audito tarnyba 2012 m. liepos 11 d. raštu Nr. S-15 „Dėl audito rekomendacijų įgyvendinimo“ pakartotinai kreipėsi į atsakovę nurodydama, kad atsakovė Audito ataskaitoje Nr. VA-2 nustatytus neatitikimus ir klaidas ištaisytų, ir apie tai informuotų Kontrolės ir audito tarnybą iki 2012 m. rugpjūčio 13 d. Tačiau, kaip matyti iš Kontrolės ir audito tarnybos 2012 m. rugpjūčio 8 d. rašto „Poauditinė veikla“, atsakovė grąžino, t. y. atlygino tik mažą dalį turtinės žalos - viso 3609,44 Lt iš 51 150,19 Lt, likusią turtinės žalos, t. y. 47540,75 Lt dalį, atsakovė pasiūlė išsiieškoti teisminiu būdu. Radviliškio rajono savivaldybės taryba, vykdydama Kontrolės ir audito tarnybos sprendimą Nr. VA-2, 2012-08-23 posėdyje priėmė sprendimą Nr. T-345 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012-08-08 sprendimo Nr. VA-2 „Dėl reikšmingų teisės aktų pažeidimų R. L. gimnazijoje naudojant biudžeto lėšas“, kuriuo atsakovei paskyrė drausminę nuobaudą – papeikimą, bei nurodė iš atsakovės išskaičiuoti vieno vidutinio darbo užmokesčio materialinę žalą. Tačiau, atsakovė, kaip ir anksčiau, minėto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo dalyje dėl išskaitos neįvykdė. Todėl, remiantis Darbo kodekso 245 str., atsakovė, priimdama neteisėtus sprendimus ir įsakymus, savo veika sudarė sąlygas materialinei atsakomybei atsirasti pagal Darbo kodekso 246 straipsnį.

7A. R. D. atsiliepimu su ieškovo pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad L. gimnazijoje pradėjo dirbti nuo 1999 m. rugsėjo 1 d. 2002 m. rugsėjo 2 d. su ja buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 285, pagal kurią atsakovė nuo 2002-09-02 buvo priimta į R. L. gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas bei biologijos mokytojos pareigas. Radviliškio rajono apylinkės prokuratūroje pradėjus ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 81-2-73-10 dėl dokumentų suklastojimo, piktnaudžiavimo, turto iššvaistymo bei poveikio liudytojams, 2011 m. kovo 21 d. R. L. gimnazijos direktoriui J. V. buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą. 2011-03-21 Radviliškio rajono apylinkės teismo nutartimi direktorius J. V. buvo nušalintas nuo R. L. gimnazijos direktoriaus pareigų, paliekant teisę dirbti pedagoginį darbą. Radviliškio rajono savivaldybės meras A. Č. 2011 m. kovo 22 d. potvarkiu Nr. MP-5-(2.9) „Dėl R. L. gimnazijos direktoriaus nušalinimo nuo darbo ir papildomų funkcijų vykdymo R. D.“, neturėdamas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų, paskyrė atsakovę laikinai eiti R. L. gimnazijos direktoriaus pareigas iki galios teismo nutartis. Prašo atsižvelgti į tai, kad buvo paskirta į šias pareigas tam neįgalioto asmens, skubotai, neperduodant visų dokumentų, už kurių vykdymą ir kontrolę buvo atsakinga. Tokiais savo veiksmais darbdavys pažeidė DK 260 str. 1 d. reikalavimą sudaryti tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Ši aplinkybė taip pat turėjo įtakos atsakovės neteisėtų veiksmų atsiradimui. Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2012-08-08 priėmė sprendimą Nr. VA-2 „Dėl reikšmingų teisės aktų pažeidimų R. L. gimnazijoje naudojant biudžeto lėšas“. Šiame Sprendime nurodyti pažeidimai išvardinti ieškinyje. 2012-08-23 Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-345 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr. VA-2 „Dėl reikšmingų teisės aktų pažeidimų R. L. gimnazijoje naudojant biudžeto lėšas“ R. D., buvo paskirta drausminė nuobauda - papeikimas. Be to, minėto Sprendimo 2 punktu, kurio redakcija atsakovei nesuprantama iki šiol, numatyta, kad „R. D., R. L. gimnazijos direktoriaus pavaduotojai, neįvykdžius Radviliškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2012 m. liepos 11 d. rašte Nr. S-15 „Dėl audito rekomendacijų įgyvendinimo“ išdėstytus nurodymus iki 2012 m. rugpjūčio 13 d. grąžinti į Radviliškio savivaldybės biudžetą 3090,01 Lt ir į Valstybės biudžetą 48 060,18 Lt, tai yra gera valia neatlyginus padarytą žalą, iš R. D., R. L. gimnazijos direktoriaus pavaduotojos, priklausančio darbo užmokesčio“ išskaičiuoti vieno vidutinio darbo užmokesčio materialinę žalą“. Pažymi, kad šiame sprendime nėra nurodytas Radviliškio rajono savivaldybei (ieškovui) padarytos realios žalos dydis, nenurodyta ir kokią žalą privalo atlygini atsakovė. Iš minėto Radviliškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2012 m. liepos 11 d. rašto Nr. S-15 teksto aišku viena, kad 48060,18 Lt suma yra valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) lėšos, kurios savivaldybėms skiriamos kaip specialioji tikslinė dotacija. Tai reglamentuota 2001-06-27 Vyriausybės nutarimu Nr. 785 patvirtinta metodikoje. Nepanaudotas mokinio krepšelio lėšas savivaldybės privalo grąžinti į valstybės biudžetą. Nesutikdama su 2012-08-23 Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-345 darbo sąlygų neteisėto pakeitimo dalyje ir drausminės nuobaudos - papeikimo paskyrimo bei materialinės atsakomybės taikymo dalyje, šio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą atsakovė ginčijo teisme. Deja, Radviliškio rajono apylinkės teismas 2013 m. balandžio 22 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-296-632/2013 ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas iš esmės netyrė ir nevertino byloje surinktų įrodymų, apsiribojo senaties termino formaliu apskaičiavimu: nustatyta, kad ieškovė į tinkamą teismą kreipėsi praėjus 34 dienoms, t. y. praleidusi įstatymo nustatytą sutrumpintą vieno mėnesio terminą. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartimi, priimta rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje Nr. 2A-591-368/2013 Radviliškio rajono apylinkės teismo 2013-04-22 sprendimą paliko galioti iš esmės nepakeistą. Tiesa, apeliacinės instancijos teismas sutiko su atsakovės teiginiu, kad Meras A. Č. neturėjo įgaliojimų pavesti jai laikinai eiti gimnazijos direktoriaus pareigas. Be to, šioje nutartyje paviršutiniškai vertindamas byloje surinktus įrodymus, apeliacinės instancijos teismas pasisakė tik dėl drausminės nuobaudos skyrimo teisėtumo bei pagrįstumo, konstatuodamas, kad pati privalėjo žinoti visus teisės aktus ir juos teisingai taikyti. Atsakovės ieškinio reikalavimo pagrįstumo dalyje dėl darbuotojos materialinės atsakomybės pagrindų, sąlygų, žalos dydžio teismas nesprendė. Todėl šioje byloje reikšmingi prejudiciniai faktai minėtais teismų sprendimais nėra nustatyti.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Radviliškio rajono apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 22 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovės R. D. ieškovui Radviliškio rajono savivaldybei 23770,37 Lt turtinės žalos atlyginimo. Priteisė iš atsakovės R. D. 737 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės pajamas. Priteisė iš ieškovo Radviliškio rajono savivaldybės atsakovei R. D. 1175 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

10Teismas nurodė, kad atsakovė buvo laikinai einanti L. gimnazijos direktoriaus pareigas. Kadangi atsakovei pareikštas reikalavimas atlyginti žalą, padarytą netinkamai atliekant vadovo pareigas ,,vidiniuose“ santykiuose, tai atsakovės, kaip gimnazijos vadovo, veiksmai vertinti pagal darbo teisės normas. Teismas nurodė, kad būtent atsakovė buvo paskirta laikinai eiti L. gimnazijos direktoriaus pareigas, todėl privalėjo organizuoti gimnazijos darbą taip, kad būtų įgyvendinami gimnazijos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų, turi užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą (Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 str.). Pažymėjo, kad R. L. gimnazijos nuostatų 27 p. nurodyta, jog gimnazijai vadovauja direktorius, kuris atsako už įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi gimnazijoje, mokyklos savininko deleguotų funkcijų vykdymą ir kt., todėl konstatavo, kad būtent atsakovė yra atsakinga už L. gimnazijos padarytus pažeidimus. Teismas nustatė, kad įsakymus, kuriais buvo padaryti L. gimnazijos pažeidimai, pasirašė būtent atsakovė, kaip laikinai einanti gimnazijos direktorės pareigas. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovė nurodė, jog yra padaryti minėti pažeidimai, tačiau ji teigia, kad nežinojo, kokia atsakomybė yra taikoma direktoriui. Šį argumentą teismas atmetė kaip nepagrįstą, nes nors atsakovė ir nebuvo pasirašytinai supažindinta su direktoriaus pareigybės aprašymu ir kaip ji teigia, neturėjo patirties finansų valdymo srityje, tačiau atsakovė dirbo gimnazijoje nuo 2002 metų direktoriaus pavaduotoja, ne kartą pavadavo direktorių ir anksčiau, todėl turėjo pareigą žinoti teisės aktus, reglamentuojančius švietimo sistemos veiklos pagrindus, sandarą, gimnazijos veiklos teisinį pagrindą, uždavinius ir funkcijas, veiklos organizavimą, valdymą ir kt. Be to, ji pati sutiko laikinai eiti direktoriaus pareigas, šios pareigos jai buvo paskirtos ne kartą ir ji pati nė karto nepasidomėjo, kokias funkcijas ji gali atlikti. Teismas konstatavo, kad atsakovė priiminėjo įsakymus ir sprendimus, kurie ir pažeidė Vyriausybės nutarimus ir dėl jos padarytų veiksmų atsirado žala biudžetui. Teismas nurodė, kad atsakovės kaltė būtent ir pasireiškė neatsargia kaltės forma, nes atsakovė, būdama paskirta laikinai eiti gimnazijos direktorės pareigas, privalėjo elgtis taip, kad nepadarytų žalos gimnazijai, tačiau pasielgė nerūpestingai, priimdama audito ataskaitoje nurodytus sprendimus ir įsakymus. Teismas konstatavo, kad atsakovė, būdama įstaigos direktore, disponavo gimnazijai priskirtu valstybės, savivaldybės turtu ir lėšomis, todėl atsako ir už jų panaudojimą. Teismas sprendė, kad atsakovė gimnazijos vadovavimo laikotarpiu savo pareigas ėjo nerūpestingai (nebuvo atidi, dėmesinga) ir savo pareigas atliko aplaidžiai, nerūpestingai, o tai reiškia atsakovės kaltę neatsargumo forma, todėl konstatavo, kad atsakovės veiksmais ieškovui padaryta žala turi būti atlyginta, tačiau taikytina ne visiška atsakovės materialinė atsakomybė, o ribota. Vadovaujantis DK 257 str. 5 d. nustatyta teise, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, teismas sumažino atlygintinos žalos dydį, priteisdamas 50 proc. žalos dydis – 23770,37 Lt.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Apeliaciniu skundu atsakovė R. D. prašo panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti. Priteisti atsakovei iš ieškovo 3450 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

13Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Ieškovas Radviliškio rajono savivaldybė ieškinyje nurodė, kad atsakovė R. D., vadovaudama R. L. gimnazijai, dėl neteisėtų savo veiksmų Valstybės ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžetui padarė 51150,19 Lt turtinę žalą, kurią sudaro 48060,18 Lt žala Valstybės biudžetui ir 3090,01 Lt žala Radviliškio rajono savivaldybės biudžetui. A. R. D. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad 48060,18 Lt suma nėra Radviliškio rajono savivaldybės turtas, kurį dėl jos ar kitų asmenų neteisėtų veiksmų prarado ieškovas. Tai mokinio krepšeliui skirta tikslinė valstybės dotacija, kurią gauna ir mokykloms paskirsto savivaldybės, o mokinio krepšelio dydį nustato Vyriausybė. Jų paskirstymo tvarka reglamentuota 2001-06-27 Vyriausybės nutarimu Nr. 785 patvirtintoje metodikoje. Nepanaudotas mokinio krepšelio lėšas savivaldybės privalo grąžinti į valstybės biudžetą. Šios lėšos nėra savivaldybės nuosavybė, todėl šioje ieškinio reikalavimo dalyje ieškovas neturi reikalavimo teisės. Radviliškio rajono apylinkės teismas sprendime nepasisakė dėl šio atsakovės teiginio bei argumentų. Tenkindamas ieškinį iš dalies, teismas nesprendė nei dėl ieškovo reikalavimo teisės, nei dėl žalos fakto, nei dėl žalos dydžio. Vadovaudamasis DK 257 str. 5 d. bei protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, teismas 50 procentų sumažino ne atlygintinos žalos dydį, o ieškinio sumą.

152. Ieškovas nepagrįstai prašė kaip žalos atlyginimą priteisti jam kaip žalą ir šias sumas: L. gimnazijai padarytą žalą dėl neteisėto darbuotojo atleidimo - 1666,67 Lt savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų mokymo aplinkai, bei 15789,22 Lt mokinio krepšelio lėšų, panaudotų neteisėtai atleisto darbuotojo R. Š. darbo užmokesčiui bei socialinio draudimo įmokoms už priverstinės pravaikštos laiką nuo darbuotojo atleidimo iki teismo sprendimo įvykdymo. Šioje dalyje atkreiptinas dėmesys į tai, kad tuo atveju, jei R. Š. nebūtų atleistas iš darbo, jis būtų gavęs darbo užmokestį, kuris gali būti mokamas iš mokinio krepšelio lėšų (Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1281 2 str. 13 p.). Taigi, detaliai analizuojant realios žalos dydį patvirtinančius įrodymus, matyti, kad ieškovas realios žalos dydžio neįrodinėjo, o apsiribojo minėtų Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos dokumentų pacitavimu. O pirmosios instancijos teismas darė prielaidą kad tuo atveju, jei R. L. gimnazijos direktorės pareigas laikinai ėjusi atsakovė R. D. neginčija pasirašiusi įsakymus, kurių pagrindu šios sumos buvo išmokėtos, vadinasi, ji ir padarė realią Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos dokumentuose apskaičiuotą žalą Radviliškio rajono savivaldybei. Tokia teismo išvada padaryta pažeidžiant įrodymų vertinimo taisykles.

163. Teismas skundžiamame sprendime nekonstatavo, kurie atsakovės R. D. veiksmai lėmė žalos atsiradimą, netikrino tų veiksmų neteisėtumo, nenustatinėjo žalos fakto ir dydžio, nepasisakė dėl priežastinio ryšio buvimo, neanalizavo žalos atsiradimo aplinkybių, nesiaiškino ar iš tiesų ieškovas patyrė būtent jo ieškinyje nurodyto dydžio žalą, o apsiribojo Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto vykdymo audito ataskaitoje surinktų duomenų perrašymu ir remdamasis šiais duomenimis, kaip absoliučiai patikimu ir neginčijamu įrodymu bei atsižvelgdamas į faktinę aplinkybę, kad Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012-08-08 sprendimas nebuvo apskųstas Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka, teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog iš esmės ginčo dėl to, kad biudžetui (nenurodyta kokiam) padaryta žala ir tą žalą padarė R. L. gimnazija nėra. Radviliškio rajono apylinkės teismas visapusiškai ir objektyviai netyrė visų civilinėje byloje esančių įrodymų, juos vertino neteisingai, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

174. Sprendžiant dėl atsakovės veiksmų teisėtumo, pažymėtina, kad materialinės atsakomybės prievolė darbuotojui atsiranda kaip jo neteisėtos, kaltos veikos padarinys. Nagrinėjamoje byloje atsakovė R. D., kaip laikinai gimnazijos direktoriaus pareigas einanti darbuotoja, iki tikrinimo pradžios dirbo vos keturis mėnesius. Radviliškio rajono savivaldybės meras A. Č. 2011 m. kovo 22 d. potvarkiu Nr. MP-5-(2.9) „Dėl R. L. gimnazijos direktoriaus nušalinimo nuo darbo ir papildomų funkcijų vykdymo R. D.“, neturėdamas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų, paskyrė direktoriaus pavaduotoją ugdymui R. D. laikinai eiti R. L. gimnazijos direktoriaus pareigas iki galios teismo nutartis, t. y. trims mėnesiams. Per tokį trumpą laikotarpį R. D. neturėjo nė menkiausios galimybės išanalizuoti ir patikrinti nušalinto nuo pareigų direktoriaus parašytus visus įsakymus, pakeisti nusistovėjusią gimnazijos finansinės veikos praktiką, aptarti ją su vyr. finansininke. Be to, darbdavys nesudarė sąlygų atsakovei perimti gimnazijos dokumentus, su jais tinkamai susipažinti ir pasirengti atsakingam darbui. Todėl nepagrįstas ir neįrodytas ieškovo teiginys dėl atsakovės kaltės, pasireiškusios tyčia buvimo fakto. Priešingai, darbdavio neteisėti veiksmai, kuriais pažeidžiami DK 260 str. 1 d. reikalavimai, sudarė sąlygas žalai atsirasti. Šių aplinkybių, nurodytų atsakovės atstovės baigiamojoje kalboje, teismas taip pat netyrė ir nenustatinėjo ieškovės kaltės laipsnio, todėl netinkamai taikė DK 247 str. normą.

185. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime padarė išvadą, kad atsakovė žalą padarė ne tyčia, o dėl neatsargumo. Teismas, išeidamas už ieškinio reikalavimo ribų bei pažeisdamas DK 254 str. normą, sprendė, kad atsakovės atsakomybė yra ribota. Teismas, neturtėdamas jokių įrodymų apie atsakovės, kaip gimnazijos direktorės, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį, neturėjo galimybės teisingai apskaičiuoti atlygintinos turtinės žalos dydį tuo atveju, jei būtu pakakę įrodymų, kad tikroji žala yra padaryta. Teismas, pažeisdamas įstatymą, ieškinio sumą, o ne atlygintinos žalos dydį, dalino pusiau ir tokiu būdu nustatė atlygintiną žalą. Dar daugiau, šį atlygintinos žalos dydžio apskaičiavimą grindė DK 257 str. 5 d. norma, kurioje numatyta, kad darbo ginčą nagrinėjantis organas gali sumažinti atlygintinos žalos dydį, atsižvelgdamas į šiame straipsnyje numatytas aplinkybes. Taigi, pirmiausia reikia apskaičiuoti atlygintinos žalos dydį, o tik po to jį mažinti. Taigi, nenustatęs atlygintino žalos dydžio, teismas negalėjo, vadovaudamasis DK 257 str. 5 d., jį mažinti.

196. Pirmosios instancijos teismas nepaisė CPK 83 str. 1 d. 1 p. normos, kurioje numatyta, kad bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio atleidžiami darbuotojai ir vartotojai - bylose dėl visų reikalavimų, atsirandančių iš darbo ir vartojimo teisinių santykių. Todėl nepagrįstai ieškinį tenkindamas iš dalies, priteisė iš atsakovės R. D. 737 Lt bylinėjimosi išlaidų.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Radviliškio rajono savivaldybė prašo Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 22 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

21Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo R. L. gimnazija prašo Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 22 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacinis skundas tenkintinas.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.).

25Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

26Susipažinusi su apeliaciniu skundu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė ir išaiškino procesinės ir materialinės teisės normas, dėl ko byla buvo neteisingai išspręsta, todėl teismo sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

27Byloje nustatyta, kad 2002 m. rugsėjo 2 d. su atsakove R. D. buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 285, pagal kurią atsakovė nuo 2002 m. rugsėjo 2 d. pradėjo eiti R. L. gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui ir biologijos mokytojos pareigose. Nuo 2011 m. kovo 2 d. atsakovė paskirta laikinai eiti R. L. gimnazijos direktoriaus pareigas, kurias atsakovė ėjo iki 2013-04-21, kai nuo 2013 m. balandžio 22 d. pavaduoti R. L. gimnazijos direktorių buvo paskirta I. B.. Darbo sutartyje esantis atsakovės parašas patvirtina, kad ji sutiko laikinai eiti direktorės pareigas, byloje taip pat yra atsakovės sutikimai (b. l. 36, prijungtos c. b. Nr. 2-296-632/2013 b. l. 12-14, 70-77). Šios nustatytos aplinkybės patvirtina, kad nuo 2011 m. kovo 2 d. iki 2013 m. balandžio 22 d. atsakovė buvo R. L. gimnazijos administracijos vadovė, o jos darbdavys buvo Radviliškio rajono savivaldybė.

28Pagal DK 229 str. nuostatą, darbdaviui ir administracijai nustatyta pareiga tinkamai organizuoti darbą, laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių ir kitų teisės aktų reikalavimų, rūpintis darbuotojų poreikiais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus; administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

29Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl juridinio asmens vadovo teisinio statuso, akcentavo tam tikrą vadovo ir bendrovės santykių dualizmą: „vidiniuose“ santykiuose, organizuojant kasdienę bendrovės veiklą, priimant, atleidžiant, skatinant, baudžiant darbuotojus, vadovas vertintinas kaip darbo teisinių santykių subjektas, o „išoriniuose“, veikdamas bendrovės vardu santykiuose su kitais asmenimis, – kaip bendrovės valdymo organas (ir atstovas), ir išaiškino, jog kai bendrovės vadovas padaro bendrovei žalos veikdamas kaip jos valdymo organas „išoriniuose“ santykiuose, tai jam taikytina civilinė atsakomybė pagal civilinius įstatymus, o ne materialinė atsakomybė pagal Darbo kodeksą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Tais atvejais, kai bendrovės vadovas padaro bendrovei žalos netinkamai organizuodamas kasdienę bendrovės veiklą, t. y. netinkamai atlikdamas savo kaip vadovo pareigas „vidiniuose“ santykiuose, tai dėl jo atsakomybės spręstina pagal darbo teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2009; 2012 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-319/2012).

30Iš 2012 m. birželio 29 d. Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau - Kontrolės ir audito tarnyba) surašytos Audito atskaitos „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio audito rezultatų“ (toliau - Audito ataskaita) (b. l. 10-22), nustatyta:

311) kad R. L. gimnazija pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-07-08 nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (2009-08-19 Nr. 843 redakcija) 5.2. punktą, pagal kurį darbuotojams nustatytų priedų ir priemokų suma neturi viršyti darbuotojui nustatyto 0,9 tarnybinio atlyginimo dydžio, nes viršydama nustatytą maksimalų dydį permokėjo 939,78 Lt savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų darbo užmokesčiui bei socialinio draudimo įmokoms (Audito ataskaitos 2.2 punkto 4 pastraipa);

322) kad L. gimnazija dėl neteisėto darbuotojo atleidimo panaudojo 1666,67 Lt savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų mokymo aplinkai, t. y. sumokėjo 1500 Lt dydžio neturtinės žalos atlyginimą darbuotojui, bei padengė 135,41 Lt žyminį mokestį ir 31,26 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai. Gimnazijai padaryta 1666,67 Lt turtinė žala. L. gimnazija ne pagal paskirtį panaudojo 483,56 Lt savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų mokymo aplinkai, t.y. apmokėjo ateinančių metų išlaidas (socialinio draudimo įmokas) (Audito ataskaitos 2.3 punktas);

333) kad R. L. gimnazija, vykdydama Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą, pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-07-08 nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (2009-08-19 Nr. 843 redakcija) 5.1 punktą, pagal kurį vadovo pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams ir jų pavaduotojams galima nustatyti iki 0,7 tarnybinio atlyginimo dydžio personalinius priedus, nes viršijo nustatytą maksimalų dydį ir permokėjo iš viso 20513,84 Lt mokinio krepšelio lėšų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms; 5.2 punktą, pagal kurį kitiems darbuotojams nustatytų priedų ir priemokų suma neturi viršyti darbuotojui nustatyto 0,9 tarnybinio atlyginimo dydžio, nes viršijo nustatytą maksimalų dydį, priedus ir priemokas skaičiuodama ne nuo tarnybinio atlyginimo, o nuo tarnybinio atlyginimo kartu su priedais ir priemokomis, permokėjo iš viso 4947,92 Lt mokinio krepšelio lėšų, skirtų darbo užmokesčiui bei socialinio draudimo įmokoms (Audito ataskaitos 3.1 punkto 1 pastraipa);

344) kad dėl skaičiavimo klaidų permokėjo 569,33 Lt mokinio krepšelio lėšų, skirtų darbo užmokesčiui bei socialinio draudimo įmokoms (Audito ataskaitos 3.1 punkto 2 pastraipa);

355) kad nesilaikė nustatyto tarnybinio atlyginimo koeficiento ir permokėjo 814,96 Lt mokinio krepšelio lėšų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms (Audito ataskaitos 3.1 punkto 3 pastraipa);

366) pažeidė Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-27 nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ (2010-12-22 Nr. 1823 redakcija) 13 punktą, nes iš gimnazijai skirtų mokinio krepšelio lėšų mokytojams apmokėjo už darbą valstybinių egzaminų metu ir taip panaudojo 3684,11 Lt (Audito ataskaitos 3.1 punkto 4 pastraipa);

377) dėl neteisėto darbuotojo atleidimo gimnazija 15789,22 Lt mokinio krepšelio lėšų panaudojo darbo užmokesčiui bei socialinio draudimo įmokoms už priverstinės pravaikštos laiką nuo darbuotojo atleidimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl padaryta 15789,22 Lt turtinė žala (Audito ataskaitos 3.1 punkto 5 pastraipa);

388) ne pagal tikslinę paskirtį panaudojo 1740,80 Lt mokinio krepšelio lėšų, t. y. apmokėjo ateinančių metų išlaidas (socialinio draudimo įmokas) (Audito ataskaitos 3.1 punkto 6 pastraipa).

39Ieškovas teigia, kad, remiantis Audito ataskaita, atsakovė, vadovaudama R. L. gimnazijai, dėl neteisėtu jos veiksmų Valstybės ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžetui padarė 51150,19 Lt (3090,01 Lt Radviliškio rajono savivaldybės biudžetui + 48060,18 Lt Valstybės biudžetui = 51150,19 Lt) turtinės žalos, todėl privalo visą atlyginti, nes žala atsiradusi dėl tyčinių atsakovės veiksmų. Iš ieškovo pateiktų įrodymų matyti, kad 3609,44 Lt, t. y. dėl skaičiavimo klaidų permokėtos 3124,98 Lt mokinio krepšelio lėšos ir 484,46 Lt mokymo aplinkos lėšos, 2012 m. rugpjūčio 3 d. buvo grąžintos (b. l. 25), todėl, ieškovo teigimu, atsakovė privalo atlyginti likusią dalį, t. y. 47540,75 Lt, jos tyčiniais veiksmais padarytos turtinės žalos.

40Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju atsakovė (nors ir laikinai) buvo mokymo įstaigos vadovė. Kadangi atsakovei pareikštas reikalavimas atlyginti žalą, padarytą netinkamai atliekant vadovo pareigas ,,vidiniuose“ santykiuose, tai atsakovės, kaip bendrovės vadovės, veiksmai vertinti pagal darbo teisės normas.

41Materialinė atsakomybė pagal darbo teisę suprantama kaip darbuotojo pareiga atlyginti darbdaviui žalą, padarytą neatlikus ar netinkamai atlikus nustatytas darbo pareigas. Materialinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos tokios sąlygos: 1) padaryta žala; 2) žala padaryta neteisėta veika (veiksmais, neveikimu); 3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo; 4) yra pažeidėjo kaltė; 5) pažeidėjas ir nukentėjusi šalis teisės pažeidimo metu buvo susiję darbo teisiniais santykiais; 6) žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla (DK 246 straipsnis). Materialinė atsakomybė atsiranda tik tada, kai yra visos DK 246 straipsnyje nurodytos pažeidėjo materialinės atsakomybės sąlygos. Nustačius pirmiau nurodytas materialinės atsakomybės sąlygas, ši atsakomybė darbuotojui taikoma nepriklausomai nuo to, ar už veiksmus (neveikimą), dėl kurių padaryta žala, darbuotojui buvo taikyta drausminė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė, nes, minėta, materialinė atsakomybė pagal darbo teisę yra savarankiška turtinės atsakomybės rūšis.

42Materialinės atsakomybės darbo teisėje atsiradimo pagrindas yra teisės pažeidimas, kuriuo vienas darbo santykio subjektas padaro žalą kitam subjektui, neatlikdamas savo darbo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas.

43DK 254 straipsnyje nurodyta, kad darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, išskyrus atvejus, nustatytus šio Kodekso 255 straipsnyje.

44DK 255 straipsnyje nurodyta, kad darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, jei: 1) žala padaryta tyčia; 2) žala padaryta jo nusikalstama veika, kuri yra konstatuota Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka; 3) žala padaryta darbuotojo, su kuriuo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis; 4) žala padaryta prarandant įrankius, drabužius, apsaugos priemones, perduotas darbuotojui naudotis darbe, taip pat prarandant medžiagas, pusgaminius ar gaminius gamybos procese; 5) žala padaryta kitokiu būdu ar kitokiam turtui, kai už ją visiška materialinė atsakomybė nustatyta specialiuose įstatymuose; 6) žala padaryta neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo; 7) tai nustatyta kolektyvinėje sutartyje.

45Nagrinėjamu atveju ieškovas, reikšdamas reikalavimą atsakovei dėl visos žalos atlyginimo, vadovaujasi DK 255 str. 1 p., t. y. teigia, kad žala atsirado dėl tyčinių atsakovės veiksmų.

46Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad darbuotojų materialinė atsakomybė paprastai atsiranda dėl tikrosios tiesioginės žalos padarymo, t. y. turto netekimo, sužalojimo ir pan., tačiau galimi atvejai, kai dėl darbuotojo veiksmų, be padarytos tiesioginės žalos, darbdavys praranda tam tikras pajamas, kurias darbuotojas taip pat turėtų atlyginti darbdaviui. Kita būtina materialinės atsakomybės sąlyga – neteisėta veika – suprantama kaip darbo pareigų, nustatytų įstatymų, kitų norminių teisės aktų, tarp jų – lokalių, nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Darbuotojo teisinė pareiga yra tinkamai atlikti savo pareigas; jo neveikimas gali būti pripažintas neteisėtu, kai esant tam tikroms aplinkybėms jis įpareigotas atlikti reikiamus veiksmus. Trečioji materialinės atsakomybės sąlyga – priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos. Analizuojant priežastinį ryšį nustatoma, dėl kieno veikos atsirado ir kokio dydžio žala. Taip pat gali būti nustatytas ir netiesioginis priežastinis ryšys, kai tam tikri darbuotojo veiksmai (neveikimas) yra sąlyga žalai padaryti (pvz., neatliekama ar netinkamai atliekama materialinių vertybių apskaita, neužrakinamas sandėlis, dėl to pavagiamas turtas ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2011; 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2009; kt.). Pasisakydamas dėl kaltės materialinės darbuotojo atsakomybės atveju kasacinis teismas yra nurodęs, kad kiekviena darbuotojo kaltės forma (tyčia, neatsargumas) ir rūšis (tiesioginė ar netiesioginė tyčia, neatsargumas dėl per didelio pasitikėjimo ar nerūpestingumo) yra pakankama materialinei atsakomybei atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2009). Pažymėtina, kad nuo kaltės rūšies, jos laipsnio priklauso materialinės atsakomybės ribos, dydis. Be to, minėta, būtinos dar dvi sąlygos materialinei atsakomybei atsirasti, būtent: kad atsakomybės šalys teisės pažeidimo metu būtų saistomos darbo teisinių santykių ir kad žalos atsiradimas būtų susijęs su darbo veikla. Sutartimi gali būti sutarta ir dėl kitų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-319/2012).

47Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad jau kreipdamasis į teismą ieškiniu, ieškovas pateikė įrodymus, kad 2012 m. rugpjūčio 3 d. buvo grąžinti 3609,44 Lt, t. y. grąžintos dėl skaičiavimo klaidų permokėtos 3124,98 Lt mokinio krepšelio lėšos, skirtos darbo užmokesčio bei socialinio draudimo įmokoms, ir 484,46 Lt mokymo aplinkai skirtų lėšų (b. l. 25), tačiau ieškovui liko neatlyginta 17455,89 Lt žala (1666,67 Lt + 15789,22 Lt), atsiradusi dėl neteisėtai atleistam darbuotojui išmokėtų sumų bei sumokėtų bylinėjimosi išlaidų valstybei, likusi 30084,86 Lt žala atsirado ieškovui dėl atsakovės, kaip mokyklos vadovės, išmokėtų darbo užmokesčio priedų darbuotojams, vadovo pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams ir jų pavaduotojams.

48Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas iš atsakovės 50 proc. reikalauto turtinės žalos atlyginimo, tokių savo išvadų pakankamai nemotyvavo, nurodydamas tik, kad atsakovė žalą padarė ne tyčia, o dėl neatsargumo, todėl atsakovės veiksmais ieškovui padaryta žala turi būti atlyginta.

49Kaip jau minėta, tam kad darbuotojui atsirastų pagrindas atlyginti darbdaviui visą padarytą žalą, darbuotojo veiksmuose turi būti nustatyta tyčia. Nagrinėjamu atveju yra pagrindas sutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad atsakovės veiksmuose tyčios, dėl kurios ieškovui buvo padaryta turtinė žala, nenustatyta. Ieškovas, teigdamas, kad atsakovė jam žalą padarė tyčia, nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovė, tiek, kaip nurodo ieškovas, nepagrįstai atleisdama darbuotoją iš darbo, tiek nustatydama darbuotojams, vadovo pavaduotojams ar struktūrinių padalinių vadovams bei jų pavaduotojams darbo užmokesčio priedus, savo veiksmais siekė, jog jai einant R. L. gimnazijos direktorės pareigas, atsirastų žala Radviliškio rajono savivaldybei, ar, kad atsakovė sąmoningai leido šioms neigiamoms ieškovui pasekmėms kilti, t. y. žalai atsirasti. Kaip jau byloje nustatyta, Audito ataskaita buvo atlikta 2012 m. birželio 29 d., tačiau atsakovė R. D. laikinai ėjo R. L. gimnazijos direktorės pareigas net iki 2013 m. balandžio 21 d. Be to, 2012 m. rugpjūčio 23 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu atsakovei buvo skirta drausminė nuobauda – papeikimas, taip pat nuspręsta iš atsakovei priklausančio darbo užmokesčio išskaičiuoti vieno vidutinio darbo užmokesčio materialinę žalą (prijungtos c. b. Nr. 2-296-632/2013 b. l. 11), tačiau jai toliau buvo leista laikinai eiti gimnazijos direktorės pareigas. Kas suponuoja išvadą, kad ir pats ieškovas atsakovės veiksmuose tyčios neįžvelgė. Svarbus aspektas byloje ir tai, kad ikiteisminis tyrimas dėl aplaidaus apskaitos tvarkymo R. L. gimnazijoje buvo pradėtas gavus ne ieškovo – Radviliškio rajono savivaldybės, pareiškimą, o gavus pareiškėjos L. Š. prašymą ginti viešąjį interesą. Iš 2013 m. lapkričio 15 d. Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimo matyti, kad ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, be kito ko konstatuojant, kad gimnazijos darbuotojų priedų sumos ir darbo užmokesčio apskaičiavimas ir išmokėjimas įformintas dokumentais, įtrauktas į L. gimnazijos buhalterinę apskaitą, mokesčiai nuo šių priedų ir darbo užmokesčio apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą, tai ir tuo atveju, jei darbo užmokestis su priedais buvo mokėtas ar padidintas neteisėtai, buhalterinę apskaitą ir mokesčių apskaičiavimą bei sumokėjimą reglamentuojantys teisės aktai nebūtų pažeisti. Pažymėta, kad nebuvo nustatyta apskaitos tvarkymo pažeidimų, dėl kurių nebūtų galima nustatyti L. gimnazijos veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dydžio ir struktūros (b. l. 50-53).

50Dėl išdėstyto, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju reikalavimas atlyginti žalą visiškai, remiantis DK 255 str. 1 p., t. y., kad žala atsirado dėl tyčinių atsakovės veiksmų, pagrįstai pirmosios instancijos buvo atmestas.

51Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas dėl darbdaviui padarytos žalos atlyginimo, remiantis DK 254 str., jog darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio.

52Dėl ieškovui padarytos 17455,89 Lt žalos (1666,67 Lt + 15789,22 Lt), atsiradusios dėl neteisėtai atleistam darbuotojui išmokėtų sumų bei sumokėtų bylinėjimosi išlaidų valstybei, pažymėtina, kad R. Š. dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir grąžinimo į jį, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už priverstinės pravaikštos laiką ir neturtinės žalos atlyginimo į teismą kreipėsi 2010 m. rugsėjo 16 d., o atsakovė R. D. laikinai eiti gimnazijos direktorės pareigas pradėjo tik 2011 m. kovo 2 d., t. y. darbuotojas neteisėtai atleistas buvo 2010 metais gimnazijos direktoriaus pareigas ėjusio asmens, o ne atsakovės R. D.. Tai, kad tik Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-100-856-2011, buvo patvirtinta R. Š. ir R. L. gimnazijos, atstovaujamos l. e. p. direktorės R. D., pasirašyta taikos sutartis, o civilinė byla nutraukta (prijungtos c. b. Nr. 2-296-632/2013 b. l. 65), negali būti pagrindas reikalauti iš atsakovės R. D. atlyginti R. Š. bei valstybei sumokėtą 17455,89 Lt sumą, vertinant ją kaip atsakovės R. D. padarytą žalą. Tai, kad atsakovė, kaip atleisto darbuotojo darbdavio atstovė pasirašė taikos sutartį, kurią teismas patvirtino, neleidžia pripažinti, jog ji veikė prieš gimnazijos, o tuo pačiu ir ieškovo Radviliškio rajono savivaldybės, interesus, taip pat tokio atsakovės kaltės laipsnio, kurio pagrindu galėtų būti taikoma materialinė atsakomybė.

53Prijungtoje c. b. Nr. 2-296-632/2013 esančiame Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 m. balandžio 24 d. rašte Nr. 7 „Dėl mokinio krepšelio lėšų neteisėto panaudojimo“ nurodyta, kad „...pažeidžiant Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 3 dalies 1 p., savivaldybės meras, neturėdamas įgaliojimų 2011 m. kovo 22 d. potvarkiu Nr. MP-5 L. gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui R. D. pavedė laikinai eiti direktoriaus pareigas iki galios teismo nutartis, mokant 50 procentų direktoriaus pavaduotojo pareigybės tarnybinio atlyginimo priemoką. 2011-03-24 savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1179 skirta 50 proc. pareiginės algos priemoka už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą vadovaujantis 1993-07-08 LRV nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir asociacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tobulinimo“ 5.2 punktu neteisėtai, nes vadovo pavaduotojams galimi tik iki 0,7 tarnybinio atlyginimo dydžio personaliniai priedai pagal šio nutarimo 5.1 punkto nuostatas. Pažeidžiant minėto nutarimo 5.1 punktą, pagal kurias vadovo pavaduotojams nustatyti personaliniai priedai neturi viršyti 0,7 tarnybinio atlyginimo dydžio, neteisėtai panaudota 20513,84 Lt. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui pavaduojančiai direktorių R. D. permokėta 12416,61 Lt darbo užmokesčio ir 3846,67 Lt soc. draudimo įmokų...“. Pažymėtina, kad 20513,84 Lt neteisėtai išmokėtos sumos pagrindu nurodyti: 2011-03-24 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1179, 2011-01-31 J. V. įsakymas Nr. MK-48, MK-49, ir tik 2011-09-09 R. D. įsakymas Nr. MK-21, o dėl direktoriaus pavaduotojai ugdymui I. B. permokėto 3245,20 Lt darbo užmokesčio ir 1005,36 Lt soc. draudimo įmokų, pagrindu nurodytas 2011-01-31 J. V. įsakymai Nr. MK-48, MK-49, ir tik 2011-09-09 R. D. įsakymas Nr. MK-21 (prijungtos c. b. Nr. 2-296-632/2013 b. l. 27). Todėl daryti išvadą, kad 20513,84 Lt turtinę žalą ieškovas patyrė išimtinai dėl atsakovės R. D. veiksmų nėra jokio pagrindo. Iš nustatytų aplinkybių matyti, kad atsakovė R. D., priimdama 2011-09-09 įsakymą Nr. MK-21, rėmėsi anksčiau nusistovėjusia praktika, juolab, kad laikinai eiti direktorės pareigas buvo pradėjusi tik 2011-03-02, todėl tokio atsakovės kaltės laipsnio, kurio pagrindu šioje dalyje jai galėtų būti taikoma materialinė atsakomybė, nėra. Be to, byloje nėra duomenų, kad gavus Audito ataskaitą, joje nurodyti pažeidimai būtų tęsimai toliau, t. y. ir toliau būtų mokami personaliniai priedai, pažeidžiant norminių teisės aktų reikalavimus.

54Ieškovas nurodo, kad likusią 9571,81 Lt (939,78 Lt + 4947,92 Lt + 3684,11 Lt) žalą jis patyrė dėl to, kad R. L. gimnazija pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-07-08 nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (2009-08-19 Nr. 843 redakcija) 5.2. punktą, pagal kurį darbuotojams nustatytų priedų ir priemokų suma neturi viršyti darbuotojui nustatyto 0,9 tarnybinio atlyginimo dydžio, nes viršydama nustatytą maksimalų dydį permokėjo 939,78 Lt savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų darbo užmokesčiui bei socialinio draudimo įmokoms; taip pat viršijo nustatytą maksimalų dydį, priedus ir priemokas skaičiuodama ne nuo tarnybinio atlyginimo, o nuo tarnybinio atlyginimo kartu su priedais ir priemokomis, permokėjo iš viso 4947,92 Lt mokinio krepšelio lėšų, skirtų darbo užmokesčiui bei socialinio draudimo įmokoms; taip pat pažeidė Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-27 nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ (2010-12-22 Nr. 1823 redakcija) 13 punktą, nes iš gimnazijai skirtų mokinio krepšelio lėšų mokytojams apmokėjo už darbą valstybinių egzaminų metu ir taip panaudojo 3684,11 Lt.

55Kaip matyti iš anksčiau minėto Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 m. balandžio 24 d. rašto Nr. 7 „Dėl mokinio krepšelio lėšų neteisėto panaudojimo“ (prijungtos c. b. Nr. 2-296-632/2013 b. l. 27-28), tas pats yra nurodyta ir Audito ataskaitoje (b. l. 10-22), 939,78 Lt ir 4947,92 Lt sumos buvo permokėtos, neteisingai jas skaičiuojant, tačiau nėra nurodyta, kad priedai ar priemokos būtų darbuotojams, vadovo pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams ir jų pavaduotojams paskirtos neteisėtai, t. y. neturint pagrindo priedus ar priemokas skirti. Akivaizdu, kad atsakovės, kaip gimnazijos direktorės, kompetencijos ribose buvo priimti įsakymus tokius priedus ar priemokas skirti, tačiau ne apskaičiuoti konkretų jų dydį konkrečiam darbuotojui.

56Dėl išdėstyto, teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju nenustatytas priežastinis ryšys tarp atsakovės veiksmų ir 5887,70 Lt žalos atsiradimo.

57Ieškovas 3684,11 Lt dydžio patirtą žalą grindžia tuo, kad minėtą pinigų sumą R. L. gimnazija išmokėjo mokytojams, pažeidžiant „...LRV 2001-06-27 nutarimo Nr. 785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ 13 punkto nuostatas, kurios nenumato mokyklai paskirtų krepšelio lėšų naudojimą brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti...“. O tokių lėšų panaudojimo pagrindu nurodytas 2011-05-19 R. D. įsakymas Nr. V-356 (b. l. prijungtos c. b. Nr. 2-296-632/2013 b. l. 27-28). Audito ataskaitoje papildomai pažymėta, kad mokinio krepšelio lėšos brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti numatomos savivaldybei skiriamoje 6 procentų mokinio krepšelio dalyje (Vyriausybės 2001-06-27 nutarimo Nr. 785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ 9.2 punktas), kurią savivaldybė naudoja nustatyta tvarka (b. l. 17-18).

58Teisėjų kolegija pažymi, kad Audito ataskaitoje nurodyto Vyriausybės 2001-06-27 nutarimo Nr. 785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ 9 punkte išvardinti mokinio krepšelio lėšų pačių savivaldybių nustatyta tvarka panaudojimo atvejai, nurodant kad Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Alytaus miestų, Marijampolės ir Visagino savivaldybės naudoja 5 procentus atitinkamiems metams joms skirtų mokinio krepšelio lėšų, o kitos savivaldybės – 6 procentus atitinkamiems metams joms skirtų mokinio krepšelio, o 9.2. punkte nurodyta, kad vienas iš tokių atvejų yra – brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti. Minėto nutarimo 13 p. išvardinta, kokioms mokymo reikmėms mokyklos, nagrinėjamu atveju ir R. L. gimnazija, naudoja skirtus 94 procentus atitinkamiems metams jai skirtų mokinio krepšelio lėšų.

59Sisteminė nurodytų teisės normų analizė suponuoja išvadą, kad vis dėlto mokinio krepšelio lėšas buvo galima panaudoti brandos egzaminų organizavimui ir vykdymui. Ieškovas į bylą nėra pateikęs įrodymų, kad mokytojams už darbą valstybinių egzaminų metu apmokėti panaudota 3684,11 Lt suma viršijo Vyriausybės 2001-06-27 nutarimo Nr. 785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ 9 punkte nustatytą 6 procentų ribą. Be to, iš Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimo Nr. T-1015 (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=51020&p_org=339&p_fix=y&p_gov=n) matyti, kad jame yra išvardinti įkainiai, panaudojant mokinio krepšelio lėšas už valstybinių brandos egzaminų vykdymą, administravimą ir kt., tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kad tie įkainiai, atsakovei priimant įsakymą apmokėti mokytojams už darbą valstybinių egzaminų metu, būtų pažeisti. Todėl vien ta aplinkybė, kad formaliai buvo pažeista tik mokinio krepšelio lėšų panaudojimo tvarka, tačiau nesant įrodymų, kad šių lėšų iš viso būtų buvę negalima panaudoti, ar jų būtų panaudota daugiau, nei nustatyta norminiais tesės aktais, negali būti pagrindas pripažinti atsakovės R. D. tokio laipsnio kaltę, kad jos atžvilgiu būtų galima taikyti materialinę atsakomybę.

60Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas Radviliškio rajono savivaldybė neįrodė visų būtinų sąlygų, kuriomis remiantis būtų pagrindas atsakovei R. D. taikyti materialinę atsakomybę dėl 47540,75 Lt turtinės žalos padarymo ieškovui.

61Dėl išdėstyto, Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 22 d. sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškovo Radviliškio rajono savivaldybės ieškinys atmestinas.

62Pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinus dėl anksčiau nurodytų motyvų, dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako ir jų nenagrinėja.

63Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

64Apeliacinės instancijos teismui priėmus naują sprendimą, t. y. atmetus ieškinį visiškai, atitinkamai pakeistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 str. 5 d.).

65Ieškovas Radviliškio rajono savivaldybė nuo mokėtino žyminio mokesčio yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), todėl ieškinį atmetus iš jo valstybei žyminis mokestis ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepriteistinas (CPK 96 str. 2 d.).

66A. R. D. yra pateikusi įrodymus, kad turėjo 680,61 Eur (2350 Lt) teisinės pagalbos išlaidų (b. l. 55, 56, 65), kurios yra pagrįstos, neviršijančios Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, todėl ieškinį atmetus, iš ieškovo Radviliškio rajono savivaldybės priteistinos atsakovei R. D. (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

67Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

68Atsakovė nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinį skundą yra atleista (CPK 83 str. 1 d. 1p.), ieškovas taip pat nuo žyminio mokesčio yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), todėl apeliacinį skundą patenkinus, iš ieškovo bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 4 d.).

69A. R. D. yra pateikusi įrodymus, kad turėjo 318,58 Eur (1100 Lt) teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme (b. l. 124, 125), kurios yra pagrįstos, neviršijančios Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, todėl apeliacinį skundą patenkinus, iš ieškovo Radviliškio rajono savivaldybės priteistinos atsakovei R. D. (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

70Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

71Panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo Radviliškio rajono savivaldybės ieškinį atmesti.

72Priteisti iš ieškovo Radviliškio rajono savivaldybės (juridinio asmens kodas 111101539) atsakovei R. D. (a. k. ( - ) 680,61 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt eurų 61 euro centą) teisinės pagalbos išlaidų pirmosios instancijos teisme ir 318,58 Eur (tris šimtus aštuoniolika eurų 58 euro centus) teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas Radviliškio rajono savivaldybė kreipėsi į Radviliškio rajono... 6. Nurodė, kad atsakovė, vadovaudama R. L. gimnazijai, dėl neteisėtu jos... 7. A. R. D. atsiliepimu su ieškovo pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 22 d. sprendimu... 10. Teismas nurodė, kad atsakovė buvo laikinai einanti L. gimnazijos direktoriaus... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Apeliaciniu skundu atsakovė R. D. prašo panaikinti Radviliškio rajono... 13. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1. Ieškovas Radviliškio rajono savivaldybė ieškinyje nurodė, kad atsakovė... 15. 2. Ieškovas nepagrįstai prašė kaip žalos atlyginimą priteisti jam kaip... 16. 3. Teismas skundžiamame sprendime nekonstatavo, kurie atsakovės R. D.... 17. 4. Sprendžiant dėl atsakovės veiksmų teisėtumo, pažymėtina, kad... 18. 5. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime padarė išvadą, kad... 19. 6. Pirmosios instancijos teismas nepaisė CPK 83 str. 1 d. 1 p. normos, kurioje... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Radviliškio rajono savivaldybė... 21. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo R. L. gimnazija prašo... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 26. Susipažinusi su apeliaciniu skundu teisėjų kolegija sprendžia, kad... 27. Byloje nustatyta, kad 2002 m. rugsėjo 2 d. su atsakove R. D. buvo sudaryta... 28. Pagal DK 229 str. nuostatą, darbdaviui ir administracijai nustatyta pareiga... 29. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl juridinio asmens vadovo teisinio statuso,... 30. Iš 2012 m. birželio 29 d. Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir... 31. 1) kad R. L. gimnazija pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-07-08... 32. 2) kad L. gimnazija dėl neteisėto darbuotojo atleidimo panaudojo 1666,67 Lt... 33. 3) kad R. L. gimnazija, vykdydama Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės... 34. 4) kad dėl skaičiavimo klaidų permokėjo 569,33 Lt mokinio krepšelio... 35. 5) kad nesilaikė nustatyto tarnybinio atlyginimo koeficiento ir permokėjo... 36. 6) pažeidė Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo... 37. 7) dėl neteisėto darbuotojo atleidimo gimnazija 15789,22 Lt mokinio... 38. 8) ne pagal tikslinę paskirtį panaudojo 1740,80 Lt mokinio krepšelio... 39. Ieškovas teigia, kad, remiantis Audito ataskaita, atsakovė, vadovaudama R. L.... 40. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju atsakovė (nors ir... 41. Materialinė atsakomybė pagal darbo teisę suprantama kaip darbuotojo pareiga... 42. Materialinės atsakomybės darbo teisėje atsiradimo pagrindas yra teisės... 43. DK 254 straipsnyje nurodyta, kad darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą... 44. DK 255 straipsnyje nurodyta, kad darbuotojas privalo atlyginti visą žalą,... 45. Nagrinėjamu atveju ieškovas, reikšdamas reikalavimą atsakovei dėl visos... 46. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad darbuotojų materialinė... 47. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad jau kreipdamasis į teismą ieškiniu,... 48. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios... 49. Kaip jau minėta, tam kad darbuotojui atsirastų pagrindas atlyginti darbdaviui... 50. Dėl išdėstyto, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju... 51. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas... 52. Dėl ieškovui padarytos 17455,89 Lt žalos (1666,67 Lt + 15789,22 Lt),... 53. Prijungtoje c. b. Nr. 2-296-632/2013 esančiame Radviliškio rajono... 54. Ieškovas nurodo, kad likusią 9571,81 Lt (939,78 Lt + 4947,92 Lt + 3684,11 Lt)... 55. Kaip matyti iš anksčiau minėto Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės... 56. Dėl išdėstyto, teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju... 57. Ieškovas 3684,11 Lt dydžio patirtą žalą grindžia tuo, kad minėtą... 58. Teisėjų kolegija pažymi, kad Audito ataskaitoje nurodyto Vyriausybės... 59. Sisteminė nurodytų teisės normų analizė suponuoja išvadą, kad vis dėlto... 60. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas Radviliškio rajono savivaldybė... 61. Dėl išdėstyto, Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 22 d.... 62. Pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinus dėl anksčiau nurodytų... 63. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 64. Apeliacinės instancijos teismui priėmus naują sprendimą, t. y. atmetus... 65. Ieškovas Radviliškio rajono savivaldybė nuo mokėtino žyminio mokesčio yra... 66. A. R. D. yra pateikusi įrodymus, kad turėjo 680,61 Eur (2350 Lt) teisinės... 67. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 68. Atsakovė nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinį skundą yra... 69. A. R. D. yra pateikusi įrodymus, kad turėjo 318,58 Eur (1100 Lt) teisinės... 70. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 71. Panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 22 d.... 72. Priteisti iš ieškovo Radviliškio rajono savivaldybės (juridinio asmens...