Byla 2A-1047-230/2018
Dėl pažeistų teisių

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolios Indreikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijos Lozoraitytės ir Tomo Romeikos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. J. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1197-886/2018 pagal ieškovo R. J. patikslintą ieškinį atsakovui Lietuvos vokiečių aviganių savininkų klubui dėl pažeistų teisių.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ginčo esmė

5Ginčas byloje kilęs dėl Lietuvos vokiečių aviganių savininkų klubo nario pašalinimo iš klubo teisėtumo ir jo teisės susipažinti su visais klubo dokumentais. Ieškovas R. J. patikslintu ieškiniu teismo prašė: 1) įpareigoti atsakovą Lietuvos vokiečių aviganių savininkų klubą per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti ieškovui metines finansines ataskaitas už 2010–2015 metus imtinai; veislinės apžiūros (kiorungų) atlikimų skaičių už 2010–2016 metus imtinai; veislinės apžiūros (kiorungo) vieneto kainą, išrašytų kasos pajamų orderio kvitų kopijas; dresavimo egzaminų (BH-IPO) atlikimų skaičių už 2010–2016 metus imtinai, dresavimo egzamino vieneto kainą, išrašytų kasos pajamų orderio kvitų kopijas; parodų skaičių už 2010–2016 metus imtinai, dalyvavusių narių su augintiniais skaičių, dalyvavimo kainą, išrašytų kasos pajamų orderio kvitų kopijas; klubo narių sąrašus už 2010–2016 metus imtinai; kasos pajamų orderių kvitų kopijas už 2010–2016 metus imtinai, iš surinktų klubo nario mokesčių; buhalterės darbo sutartį bei pavedimų kopijas jos darbui apmokėti už 2010–2016 metus imtinai; 2) pripažinti negaliojančiu 2017 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos vokiečių aviganių savininkų klubo tarybos susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta ieškovą pašalinti iš klubo narių; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas yra Lietuvos vokiečių aviganių savininkų klubo narys. Ieškovas prašė atsakovo leisti susipažinti su klubo finansinės atskaitomybės dokumentais visuotiniuose klubo narių susirinkimuose 2017 m. kovo 8 d. ir 2017 m. balandžio 8 d., tokį prašymą pateikė ir raštu 2017 m. kovo 8 d., tačiau ieškovui dokumentai nebuvo pateikti. Klubo nario teisė susipažinti su atsakovo dokumentais numatyta Asociacijų įstatyme ir klubo įstatuose. Klubo taryba 2017 m. rugpjūčio 11 d. susirinkime priėmė nutarimą pašalinti ieškovą iš klubo narių. Nutarimas yra neteisėtas, nes atsakovas nepateikė duomenų, kad ieškovas nėra dvejus metus sumokėjęs klubo nario mokesčio ir nėra gavęs rašytinio raginimo sumokėti nario mokestį. Atsakovas Lietuvos vokiečių aviganių savininkų klubas atsiliepimuose prašė ieškovo ieškinį atmesti. Nurodė, kad po pakartotinio klubo susirinkimo 2017 m. balandžio 8 d. buvo gautas ieškovo vardu surašytas, bet nepasirašytas prašymas elektroniniu paštu dėl dokumentų pateikimo. Atsakovas šio prašymo nenagrinėjo, nes jis buvo nepasirašytas. Be to, į ieškovo prašyme nurodytus klausimus jam buvo atsakyta 2017 m. balandžio 8 d. Klubo narių susirinkime, taip pat buvo nuspręsta atlikti klubo finansinės veiklos auditą. Atsakovo įstatuose nenumatyta klubo nario teisė gauti buhalterinių dokumentų kopijas.

6Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2018 m. vasario 12 d. sprendimu patikslinto ieškinio netenkino. Teismas sprendimą grindė šiais argumentais: 2010 m. gegužės 15 d., 2011 m. kovo 13 d., 2012 m. vasario 25 d., 2013 m. balandžio 25 d., 2014 m. balandžio 6 d. pinigų priėmimo kvitai, 2017 m. kovo 16 d. bankinio mokėjimo nurodymas, patvirtina, kad ieškovas yra sumokėjęs klubo nario metinį mokestį už 2010–2014 ir 2017 metus. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų aplinkybę, kad ieškovas yra sumokėjęs klubo nario metinį mokestį už 2015, 2016 metus. Teismas atmetė ieškovo teiginius, kad nesumokėjus klubo nario metinio mokesčio, jis nebūtų turėjęs teisės balsuoti vykusiuose klubo visuotiniuose narių susirinkimuose. Teismas nustatė, kad klubo nariams, kurie nėra sumokėję metinio klubo nario mokesčio nėra atimama teisė dalyvauti klubo narių visuotiniuose susirinkimuose ir juose balsuoti. Šią aplinkybę pagrindžia klubo įstatai, kuriuose nėra nustatyti tokie apribojimai. Teismas sprendė, kad ieškovo paaiškinimai yra nenuoseklūs, o atsakovės atstovės pateikti kvitai, pasirašyti ieškovo, paneigia ieškovo teiginius, kad jis dėl sumokėtų įmokų nepasirašydavo ir kad kvitai nebuvo išduodami. Teismas nurodė, kad klubo stojamųjų įnašų, nario mokesčio dydžių ir jų mokėjimo tvarka patvirtinta tuo metu, kai ieškovas buvo klubo prezidentas, todėl ieškovui buvo žinoma klubo nario metinio mokesčio mokėjimo tvarka ir galimos jo nesumokėjimo pasekmės. 2017 m. kovo 18 d. ir 2017 m. balandžio 8 d. visuotiniuose klubo narių susirinkimuose klubo nariams, nesumokėjusiems metinio klubo nario mokesčio buvo priminta, kad jie privalo jį sumokėti arba bus sprendžiamas klausimas dėl jų pašalinimo iš klubo. Ieškovas šios aplinkybės teismo posėdžių metu neneigė, taip pat pripažino, kad dalyvavo abejuose nurodytuose klubo narių visuotiniuose susirinkimuose. Šias aplinkybes pagrindžia klubo tarybos susirinkimo 2017 m. rugpjūčio 11 d. protokolas. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškovui buvo tinkamai pranešta apie jo pareigą sumokėti klubo nario metinį mokestį už 2015–2016 metus, tačiau ieškovas nevykdė savo pareigos. 2017 m. rugpjūčio 11 d. klubo tarybos susirinkime dalyvavo 7 tarybos nariai, t. y. klubo tarybos sudėtis buvo teisėta, nes dalyvavo daugiau 1/2 dalis tarybos narių. Klubo tarybos susirinkimo metu buvo nuspręsta pašalinti 20 klubo narių, įskaitant ieškovą, kurie nebuvo sumokėję klubo nario metinio mokesčio už du ar daugiau metų, o sprendimas priimtas balsų dauguma ir teisėtai. Teismas darė išvadą, kad klubo tarybos 2017 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu ieškovą pašalinus iš klubo nebuvo pažeista pašalinimo tvarka numatyta klubo įstatuose, o ieškovas iš klubo narių buvo pašalintas teisėtai. Teismas nurodė, kad ieškovas be savo paaiškinimų nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų, jog jis aktyviai dalyvauja klubo veikloje. Atsakovo atstovės teiginius, kad ieškovas klubo veikloje iš esmės nedalyvauja, o savo, kaip kinologo veiklą vykdo per kitą klubą, patvirtinta Lietuvos Kinologų draugijos 2017 m. lapkričio 17 d. pažyma, kurioje nurodyta, kad ieškovas nevykdo kinologo veiklos tarpininkaujant atsakovui, o šią veiklą vykdo tarpininkaujant Jonavos tarnybinės ir dekoratyvinės šunininkystės klubui. Ieškovo pašalinimas iš klubo jam neigiamų pasekmių nesukėlė, nes jis kinologo veiklą vykdo per kitą klubą, o ne per atsakovą. Teismas sprendė, kad ieškovui nesant klubo nariu, jis neturi teisės reikalauti atsakovo leisti jam susipažinti su jo prašomais klubo dokumentais.

8Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Apeliaciniu skundu ieškovas R. J. prašo Kauno apylinkės teismo 2018 m. vasario 12 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti pilnai, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: Teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir pažeidė CPK įtvirtintas įrodinėjimo taisykles. Teismas nepagrįstai atsakovo atstovės paaiškinimus įvertino kaip pakankamą įrodymą, kuriuo atmetė ieškinį. Ieškovas nurodo, kad nario mokestį mokėjo kasmet grynaisiais pinigais, atvykdamas į visuotinį klubo narių susirinkimą. Įrodymų pateikti negali, nes kvitai dėl priimtų grynųjų pinigų nebuvo išduodami, o jis pats nepasirašydavo dėl sumokėtų įmokų. Be to, ieškovas nesusipažinęs su visais klubo dokumentais, neturėjo galimybių pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius jo sumokėtus nario mokesčius. Ieškovas teigia, kad rašytinio įspėjimo nėra gavęs nei paprastu, nei elektroniniu paštu, o atsakovo internetinėje svetainėje tokio pobūdžio įspėjimas taip pat nebuvo paskelbtas. 2017 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos vokiečių aviganių savininkų klubo susirinkimo nutarimas dėl ieškovo pašalinimo iš klubo narių yra nepagrįstas, prieštaraujantis atsakovo įstatams. Tokio nutarimo priėmimą sąlygojo ieškovo siekis apsaugoti pažeistas teises pateikiant ieškinį teismui dėl įpareigojimo pateikti dokumentus. Teismas neįvertino aplinkybės, kad 2017 m. kovo 16 d. bankinio mokėjimo nurodymu, t. y. daugiau kaip 5 mėnesiai iki atleidimo iš klubo narių, ieškovas sumokėjo klubo nario metinį mokestį už 2017 metus. Ši aplinkybė patvirtina faktą, kad atsakovas ieškovui pretenzijų neturėjo, o pretenzijos (pašalinimas iš klubo narių) atsirado tik tada, kai ieškovas teisėtu būdu siekdamas apginti savo pažeistas teises kreipėsi į teismą. Ieškovo dalyvavimo klubo veikloje aplinkybės nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalykas, tačiau pirmosios instancijos teismui vertinus šias aplinkybes, ieškovas prašo teismo prijungti naujus įrodymus – duomenis, patvirtinančius, kad ieškovas aktyviai dalyvavo klubo veikloje. Taip pat ieškovas prašo prijungti klubo narių susirinkimų garso įrašus. Atsakovas Lietuvos vokiečių aviganių savininkų klubas atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai: Susimokėti nario mokestį buvo prašoma nuolat, ir apie tokią klubo narių pareigą buvo priminta tiek 2017 m. kovo 27 d. ir 2017 m. balandžio 8 d. akcininkų susirinkimuose. Šis reikalavimas buvo skelbiamas klubo facebook puslapyje, kuriame nuolat lankosi ir ieškovas. Be to, net priminus apie šią pareigą, klubo taryba nesumokėjusių klubo narių pašalinimą sprendė tik po 5 mėnesių, o visų nesumokėjusių klubo narių atžvilgiu buvo priimtas vienodas sprendimas. Klubas turi savo tinklapį www.lvask.lt bei puslapį facebook, kur skelbiama su klubu susijusi informacija, tame tarpe apie pareigą mokėti nario mokestį, o reikalavimas tokį pranešimą siųsti registruotu paštu 2018 m. balandžio 7 d. visuotiniame ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime buvo pakeistas, jį pašalinant iš įstatų. Klubo nariams, kurie nėra sumokėję metinio nario mokesčio nėra atimama teisė dalyvauti klubo narių visuotiniuose susirinkimuose ir juose balsuoti, toks draudimas nėra įtvirtintas klubo įstatuose. Be to, pateikti į bylą 2012–2014 metų pinigų priėmimo kvitai, kuriais iš ieškovo buvo priimtas nario mokestis, bei kuriuose jis pasirašęs kaip mokėjimą atlikęs asmuo, paneigia ieškovo nurodytas aplinkybes dėl mokėjimo dokumentų neišdavimo. Pats ieškovas pripažino, kad jis tris metus kinologijos veiklą vykdo per Jonavos klubą, ką patvirtino ir Lietuvos Kinologų draugijos raštas. Taigi, ieškovas nevykdo ir kitos įstatuose numatytos pareigos – aktyviai dalyvauti klubo veikloje, t. y. jis yra nelojalus klubui. Be to, pašalinimas ieškovui nesukėlė jokių neigiamų padarinių, kadangi jis klubo veikloje dalyvavo tik formaliai, o dalyvauti klubo organizuojamose šunų veislės apžiūrose, ieškovui nėra kliūčių ir nepriklausant klubui. Ieškovas prašymą leisti jam susipažinti su jo prašomais dokumentais pateikė nepasirašytą, todėl nebuvo nagrinėjamas, į jį nebuvo atsakoma. Be to, teisė gauti informaciją apie klubo veiklą negali būti tapatinama su ieškovo reikalavimu gauti visų klubo buhalterinių dokumentų kopijas, kadangi tokia teisė nėra numatyta nei klubo įstatuose, nei Asociacijų įstatyme, kurių pagrindu veikia klubas. Ieškovas apeliaciniame skunde nenurodo, kodėl teikiamų įrodymų negalėjo pateikti anksčiau. Be to, ieškovas buvo atstovaujamas profesionalaus teisininko, todėl tiek pats, tiek per atstovą galėjo prašyti teismo sudaryti sąlygas įrodymams pateikti, tačiau savo teise teikti įrodymus nesinaudojo. Taip pat, ieškovas neneigė, kad apie nario mokesčio sumokėjimą 2017 m. kovo 27 d. ir 2017 m. balandžio 8 d. susirinkimuose buvo kalbama, tačiau teigė, kad jis nesidomėjo, nes buvo susimokėjęs. Klubas susirinkimo įrašo nedarė, todėl neaišku, ar įrašai nėra sumontuoti arba iškarpyti.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas ir absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas bylą toliau nagrinėja apeliaciniu skundu apibrėžtose ribose. Byloje buvo sprendžiamas ginčas dėl ieškovo pašalinimo iš Lietuvos vokiečių aviganių savininkų klubo narių dėl nario mokesčio nesumokėjimo ir dėl ieškovo pažeistos teisės gauti informaciją apie klubo veiklą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu ieškovo ieškinio netenkino, kadangi nustatė, jog ieškovas nėra sumokėjęs klubo nario metinio mokesčio už du metus (už 2015-2016 metus), jam buvo žinoma apie pareigą jį sumokėti ir dėl jo nesumokėjimo galinčias kilti pasekmes. Pirmosios instancijos teismas procedūrinių ieškovo pašalinimo iš klubo narių pažeidimų nenustatė. Ieškovas apeliaciniame skunde prašo sprendimą panaikinti ir priėmus naują sprendimą ieškinį patenkinti visiškai. Grįsdamas apeliacinį skundą nurodo, kad teismas netinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus dėl nario mokesčio mokėjimo, o klubo tarybos sprendimas pašalinti jį iš klubo narių prieštarauja įstatams, kadangi ieškovas negavo įspėjimo raštu sumokėti mokestį. Mano, kad jis buvo pašalintas iš klubo narių dėl jo siekio apginti savo teises, pareiškiant ieškinį dėl atsakovės įpareigojimo pateikti dokumentus, taip pat prieštarauja tam, kad teismas vertino jo dalyvavimo klubo veikloje aplinkybes, kadangi tai nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalykas.

13Dėl naujų įrodymų prijungimo Ieškovas su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus, kuriuos prašo prijungti prie bylos: 3 Lietuvos vokiečių aviganių savininkų klubo šunų veislinės apžiūros įvertinimus, atliktus 2016-12-10 ir 2014-11-29, 2016-04-24 išduoto šuns diplomo kopiją (b. l. 117-123) ir 3 garso įrašų CD diskus. Prašo juos prijungti prie bylos, kadangi šuns diplomo kopija ir šunų veislinės apžiūros duomenys paneigia teismo sprendimo motyvą, kad ieškovas klube veiklos aktyviai nevykdo, o ją vykdo per kitą klubą. Siekdamas pagrįsti, kad jis klubo narių susirinkimuose nebuvo įspėtas dėl nario mokesčio nesumokėjimo, teikia šių susirinkimų garso įrašus, gautus iš kitų klubo narių. Atsakovė, atsikirsdama ieškovo teikiamiems naujiems įrodymams, su atsiliepimu į apeliacinį skundą taip pat pateikė naujus įrodymus, kurie, jos nuomone, paneigia ieškovo nurodomą aplinkybę, kad vis tik jis dalyvavo klubo veikloje, t. y. Lietuvos kinologų draugijos pažymą, L. Š. facebook paskyros puslapio išrašą ir paraišką parodai, kurie patvirtina, kad ieškovo nurodytais atvejais klubo veikloje galimai veikė ne ieškovas, o L. Š.. CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Nagrinėjamu atveju ieškovo teikiami rašytiniai įrodymai, siekiant patvirtinti jo dalyvavimą klubo veikloje, galėjo būti pateikti bylos nagrinėjimo metu, kadangi atsakovė bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme teikė paaiškinimus ir įrodymus dėl ieškovo nedalyvavimo klubo veikloje. Tačiau kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovas ginčija teismo sprendimo motyvą dėl jo dalyvavimo klubo veikloje, sprendžia, jog ieškovui neturėtų būti apribota galimybė atsikirsti šiam sprendimo motyvui, todėl priima į bylą tiek ieškovo, tiek atsakovės pateiktus naujus įrodymus, susijusius su ieškovo dalyvavimu klubo veikloje. Atsakovė prieštarauja garso įrašų priėmimui į bylą ir nurodo, kad klubas nedarė klubo narių susirinkimų garso įrašų, todėl negali patvirtinti jų autentiškumo, taip pat neturėjo duomenų, kad susirinkimų metu galėjo būti daromas koks nors garso įrašas. Taigi atsakovė ginčija šių įrodymų leistinumą. Pagal kasacinio teismo praktiką įrodinėjimo priemonės leistinumas suprantamas kaip informacijos, sudarančios įrodymų turinį, gavimas nepažeidžiant įstatymų nustatytos tvarkos. Vertinant garso įrašo, kaip įrodinėjimo priemonės, leistinumą, visų pirma turi būti vertinama, ar šis įrodymas buvo gautas, nepažeidžiant subjektų, užfiksuotų įraše, teisių ir interesų, jų teisės į privatų gyvenimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-643/2004); atsižvelgiama į įrašo padarymo aplinkybes, fiksavimo būdą, priemones ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2005). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad, jeigu civilinės bylos šalis ginčija kitos šalies pateiktų nuotraukų, garso ar vaizdo įrašų leistinumą, teismas turi tirti ginčijamų įrašų padarymo aplinkybes ir vertinti, ar šios įrodinėjimo priemonės konkrečioje byloje gali būti pripažintos leistinomis (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-685/2013). Ieškovas, teikdamas garso įrašus, tik nurodė, kad juos gavo iš kitų klubo narių, tačiau nenurodė, kokiomis aplinkybėmis jie buvo padaryti, todėl kolegija negali nustatyti, ar šie garso įrašai buvo padaryti nepažeidžiant kitų asmenų teisių ir padaryti įstatymų nustatyta tvarka. Be to, ieškovas šiuos įrodymus teikia siekdamas pagrįsti, kad klubo narių susirinkimuose nebuvo kalbama apie nesumokėtą nario mokestį, tačiau neturint duomenų, kad garso įrašas padarytas tinkamai, negalima atmesti, kad jis gali būti sumontuotas arba kad buvo padarytas tik dalies susirinkimo garso įrašas. Todėl garso įrašai į bylą nepriimtini, kadangi jų įrodomoji vertė įrodymų leistinumo aspektu negali būti pripažinta tinkama.

14Dėl ieškovo pašalinimo iš klubo narių pagrįstumo Ieškovas, nesutikdamas su sprendimo dalimi dėl jo pašalinimo iš Lietuvos vokiečių aviganių savininkų klubo narių, nurodo, jog teismas netinkamai įvertino įrodymus ir atmesdamas ieškovo ieškinį šioje dalyje rėmėsi atsakovės paaiškinimais, kaip tinkamais ir pakankamais įrodymais. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Neįvykdžius įrodinėjimo pareigų arba netinkamai jas įvykdžius, įrodinėjimo subjektui (dažniausiai proceso šaliai) gali atsirasti neigiamų padarinių – teismas gali atitinkamas įrodinėtas aplinkybes pripažinti neįrodytomis (neegzistavusiomis) ir, tuo remdamasis, priimti procesinį sprendimą išspręsti ginčą iš esmės. Pagal kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką CPK 178 straipsnio normoje nustatyta bendroji įrodinėjimo pareiga, kuri tenka tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia, t. y. ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškinį, turi įrodyti atsakovas. Ginčo dalyko esmę sudaro atsakovės Lietuvos vokiečių aviganių savininkų klubo tarybos sprendimo pašalinti ieškovą iš klubo narių dėl to, kad jis du metus iš eilės nesumokėjo nario mokesčio, pagrįstumas. Lietuvos vokiečių aviganių savininkų klubo įstatų 17.3 punkte nustatyta, kad klubo nariai gali būti pašalinami iš klubo, jeigu nesumoka nario mokesčio už du metus paeiliui ir, nepaisant raštiško raginimo, nesumoka šio mokesčio per vieną mėnesį nuo raginimo gavimo dienos. Byloje nėra pateikta jokių rašytinių įrodymų, kad ieškovas būtų sumokėjęs klubo nario mokestį už 2015–2016 m., nors atsakovės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas nario mokestį 2010-2014 m. yra sumokėjęs būtent pagal pinigų priėmimo kvitus, juose pasirašant pačiam ieškovui (b. l. 82-86). Būtent šie įrodymai leidžia spręsti, kad ieškovo paaiškinimai, jog jis negali pateikti nario mokesčio sumokėjimo įrodymų, kadangi jis, kasmet mokėdamas nario mokestį grynais pinigais, negaudavo kvitų ir niekur nepasirašydavo, yra nepagrįsti. Be to, vertinant tokius ieškovo paaiškinimus, svarbi ir byloje nustatyta aplinkybė, kad ieškovas iki 2006 m. pats buvo klubo vadovas, todėl jam turėjo būti gerai žinoma apie klubo nario mokesčio mokėjimo tvarką ir mokėjimo būdą. Taigi ieškovas, būdamas apdairus klubo narys, atlikdamas finansines operacijas, t. y. mokėdamas nario mokestį, turėjo suprasti, kad jam turi būti išduotas pinigų priėmimo kvitas. Todėl ieškovo teiginiai, kad jis nario mokestį mokėdavo, tačiau jam nebūdavo išduoti pinigų priėmimo kvitai ir jis jų negali pateikti, nepaneigia jo pareigos įrodyti, kad klubo nario mokestį 2015-2016 m. sumokėjo. Atmestini apelianto argumentai, kad teismas, nustatydamas, jog ieškovas 2015-2016 m. nėra sumokėjęs klubo nario mokesčio, rėmėsi vien atsakovo atstovės paaiškinimais, nes, kaip nurodyta, būtent ieškovas neįrodė, kad jis yra sumokėjęs klubo nario mokestį 2015-2016 m., o jo teiginiai, kad jis tokių įrodymų negali pateikti, pagrįstai atmesti įvertinus tiek jo paaiškinimus, tiek rašytinius įrodymus. Todėl kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė klubo nario mokesčio sumokėjimo 2015-2016 m. faktą neįrodytu. Ieškovas, remdamasis nurodytu klubo Įstatų 17.3 punktu teigia, kad nebuvo pagrindo nustatyti antrąją pašalinimo iš klubo nario sąlygą, t. y. kad jis raštiškai buvo raginimas sumokėti šį mokestį per vieną mėnesį nuo raginimo gavimo dienos. Iš tikrųjų pirmosios instancijos teismas nenustatė, kad ieškovui būtų įteiktas raginimas raštu sumokėti klubo nario mokesčio skolą už du metus, tačiau tai nelaikė esminiu pažeidimu, kadangi kartu nustatė, jog ieškovas apie nesumokėtą mokestį ir galimas tokio nesumokėjimo pasekmes buvo informuotas žodžiu 2017 m. kovo 18 d. ir 2017 m. balandžio 8 d. visuotiniuose klubo narių susirinkimuose. Išklausius ieškovo paaiškinimus, duotus bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, nustatyta, kad ieškovas neneigė, jog 2017 m. kovo 18 d. klubo narių susirinkime buvo keliamas klausimas dėl klubo narių nesumokėto nario mokesčio, tik ieškovas tvirtino, kad jis nario mokestį buvo sumokėjęs, todėl jam tai nebuvo svarbu. Ieškovas taip patvirtino, kad 2017 m. balandžio 8 d. visuotiniame klubo narių susirinkime buvo nurodyta, jog yra gautas prašymas dėl mokesčio nesumokėjusių narių pašalinimo iš klubo. Tokiu būdu akivaizdu, kad ieškovas žinojo apie klubo pretenzijas dėl nesumokėto nario mokesčio ir galimas to pasekmes – pašalinimą iš klubo narių, todėl vien tai, kad jam nebuvo išsiųstas raginimas raštu, nesuvaržė jo teisės žinoti apie mokesčio įsiskolinimą ir galimas to pasekmes bei neatėmė jam galimybių sumokėti skolą, o ne vien tvirtinti, kad jis yra sumokėjęs mokesčius už visus metus, nors pareiškęs ieškinį to neįrodė. Pirmosios instancijas teismas nenustatė procedūrinių klubo tarybos susirinkimo, kuriame buvo sprendžiamas klausimas dėl klubo narių pašalinimo iš klubo, jiems nesumokėjus nario mokesčio du metus iš eilės, pažeidimų, tokių nenurodo ir pats ieškovas, todėl ieškovo pašalinimas iš klubo narių yra laikytinas pagrįstu ir teisėtu tiek procedūriniu, tiek materialiuoju aspektu. Ieškovui neįrodžius, kad jis vykdė klubo nario pareigas mokėti nario mokestį, laikytini nepagrįstais ir jo apeliacinio skundo argumentai, jog jis buvo pašalintas iš klubo narių dėl to, kad ėmė reikalauti informacijos ir kelti klubui neparankius klausimus. Ieškovo nurodoma aplinkybė, kad jis sumokėjo nario mokestį už 2017 m., ką patvirtina pateiktas mokėjimo nurodymas (b. l. 81), nepaneigia jo pareigos įrodyti, kad tokį mokestį jis sumokėjo ir 2015-2016 m. arba sumokėti įsiskolinimą, tačiau tai nebuvo padaryta, o vien tokios aplinkybės (kad mokestį sumokėjo už 2017 m.) nepakanka, kad būtų galima konstatuoti mokesčio sumokėjimą ir už 2015-2016 m. Klubo tikslingą siekį pašalinti iš klubo narių būtent ieškovą paneigia ir tai, kad nurodytu klubo tarybos sprendimu iš klubo narių buvo pašalintas ne tik ieškovas, bet kur kas daugiau klubo narių, nesumokėjusių nario mokesčio už dvejus metus. Pirmosios instancijos teismas ieškovo dalyvavimo klubo veikloje aplinkybę vertino tik tuo požiūriu, kad ieškovo pašalinimas iš klubo nesukels jam didelių neigiamų pasekmių, kadangi bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, jog jis kinologo veiklą vykdo ir per kitą klubą, ką pripažino ir pats ieškovas. Todėl ieškovo apeliacinio skundo argumentai, jog teismas nepagrįstai nustatė, kad jis aktyviai nedalyvavo klubo veikloje, ir tam patvirtinti teikiami papildomi nauji rašytiniai įrodymai, neturi esminės reikšmės sprendžiant ginčą dėl ieškovo pašalinimo iš klubo narių dėl nemokamo nario mokesčio pagrįstumo. Ieškovas neneigia, kad jis kinologo veiklą vykdo ir per kitą klubą, o tai reiškia, kad pašalinimas iš šio klubo, kuriame jis mažiau aktyviai šią veiklą vykdo, nesukels jam esminių pasekmių. Be to, kolegija pažymi, kad Lietuvos vokiečių aviganių savininkų klubo stojamųjų įnašų dydžio, nario mokesčio mokėjimo dydžio ir jo mokėjimo tvarkos (b. l. 95) 6 punkte yra nustatyta, kad dėl nesumokėto mokesčio pašalintas iš klubo narys turi teisę prašyti būti priimamas į klubą po to, kai sumoka įsiskolinimą ir ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo skolos sumokėjimo. Taigi ieškovas turi galimybę grįžti į klubo narius sumokėjęs įsiskolinimą.

15Dėl bylinėjimosi išlaidų Netenkinus ieškovo apeliacinio skundo, netenkinamas ir jo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 1 dalis), o atsakovė nepateikė prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas ir jas patvirtinančių įrodymų. Iš ieškovo priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei – 3,19 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

16Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

18Priteisti iš ieškovo R. J. (a. k. ( - ) valstybei 3,19 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

19Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai