Byla 2-2067-157/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kuria netenkintas restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ administratoriaus prašymas patvirtinti restruktūrizavimo planą ir nutraukta restruktūrizavimo byla Nr. B2-4264-567/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ ir kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „BMT Baltic“, uždarosios akcinės bendrovės „NT investicijų sprendimai“, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Derata“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kuria netenkintas restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ administratoriaus prašymas patvirtinti restruktūrizavimo planą ir nutraukta restruktūrizavimo byla Nr. B2-4264-567/2015.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, kai teismas nepatvirtina restruktūrizuojamos bendrovės plano.

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 3 d. nutartimi (įsiteisėjo 2014-03-27) iškėlė UAB „Molesta“ restruktūrizavimo bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Restrus“, o 2014 m. liepos 18 d. nutartimi patvirtino 160 kreditorių sąrašą su neginčijamais 18 327 854,37 Lt finansiniais reikalavimais. Kreditorių sąrašas taip pat buvo tikslintas 2014 m. rugsėjo 16 d., 2014 m. spalio 16 d., 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutartimis.

5RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo planas iki 2014 m. rugsėjo 27 d. turėjo būti pateiktas teismui tvirtinti. Šis terminas teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi buvo pratęstas iki 2014 m. spalio 27 d., o 2014 m. lapkričio 6 d. nutartimi netenkintas restruktūrizavimo administratoriaus prašymas dar kartą pratęsti terminą planui pateikti ir restruktūrizavimo byla nutraukta. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. vasario 19 d. nutartimi panaikino minėtą teismo nutartį ir perdavė nagrinėti iš naujo klausimą dėl termino pratęsimo restruktūrizavimo planui pateikti. Teismas 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi atnaujino terminą ir jį pratęsė iki 2015 m. rugsėjo 10 d., taip pat nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 17 d. bus nagrinėjami kreditorių UAB „Vėsa ir partneriai“ ir UAB „Luodė“ prašymai nutraukti bendrovės restruktūrizavimo bylą, grindžiami tuo, kad nustatytais terminais nepateiktas restruktūrizavimo planas ir kad bendrovė yra nemoki.

6RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Restrus“ pateikė teismui prašymą patvirtinti bendrovės restruktūrizavimo planą. Nurodė, kad kreditorių susirinkimas 2015 m. rugsėjo 9 d. 69,7796 proc. (3 682 549,19 Eur iš patvirtintų 5 277 402,38 Eur) balsų dauguma pritarė restruktūrizavimo planui. Paaiškino, kad dėl keltų klausimų gausos šis kreditorių susirinkimas buvo atidėtas du kartus.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartimi atmetė RUAB „Molesta“ administratoriaus UAB „Restrus“ prašymą patvirtinti bendrovės restruktūrizavimo planą ir nutraukė restruktūrizavimo bylą tuo pagrindu, kad nustatytu terminu nepateiktas restruktūrizavimo planas.

9Teismas nustatė, kad bendrovės skola kreditoriams yra 5 277 402,38 Eur; kad joje dirba 24 darbuotojai; kad pagal 2014 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis įmonė turi turto už 11 956 067,83 Eur (41 281 911 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 6 505 831,21 Eur (22 463 334 Lt), o per 2014 m. bendrovė gavo 311 805,78 Eur (1 076 603 Lt) grynojo pelno; kad bendrovė planuoja ir toliau vykdyti savo ankstesnę statybų veiklą bei gauti 10 632 613 Eur pajamų, iš kurių 5 003 753 Eur – pardavusi savo turtą. Taip pat teismas nurodė, kad nepateikta įrodymų, jog bendrovė sudaro naujas sutartis, vysto naujus projektus, siekia išsiieškoti debitorines skolas. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadas, kad restruktūrizavimo plane nurodytos priemonės negali realiai pagerinti bendrovės finansinės padėties ir kad esant tokiam restruktūrizavimo planui nebus įmanoma padengti visų skolų bei atkurti normalią veiklą. Dėl to teismas atmetė prašymą patvirtinti restruktūrizavimo planą. Tuo pačiu teismas bylą nutraukė tuo pagrindu, kad iki nustatyto termino nebuvo pateiktas bendrovės restruktūrizavimo planas (ĮBĮ 28 str. 1 d. 1 p.).

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11RUAB „Molesta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartį ir klausimą išnagrinėti iš esmės – patvirtinti RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo planą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

 1. Restruktūrizavimo byla negalėjo būti nutraukta ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu (nustatytu terminu nepateiktas restruktūrizavimo planas), nes planas teismui išsiųstas 2015-09-10, t. y. nepraleidus 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutartyje nustatyto termino (CPK 74 str. 7 d.).
 2. Įstatymai nesuteikia teismui teisės kvestionuoti kreditorių valios patvirtinti restruktūrizavimo planą. Pagal ĮRĮ 14 straipsnio 3, 6 dalis būtent kreditorių susirinkimas kvalifikuota dauguma nusprendžia, ar suteikti bendrovei galimybę restruktūrizuotis, o teismas tik patikrina, ar patvirtintas planas atitinka įstatymo reikalavimus ir procedūrų teisėtumą. Restruktūrizavimo planui pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro 69,7796 proc. visų patvirtintų reikalavimų, dalis kreditorių konsultavosi su teisės ir ekonomikos patarėjais, planui pritarė ir itin kvalifikuotas profesionalas (restruktūrizavimo administratorius). Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. vasario 7 d. nutartyje yra konstatavęs, kad spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos pagrįstumo ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu teismas turi įvertinti realias restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti galimybes, o ne nagrinėti bendrovės finansinę padėtį ir ekonomines perspektyvas.
 3. Teismas neįsigilino ir išsamiai neišanalizavo restruktūrizavimo plano bei su juo pateiktų dokumentų, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad byloje nėra įrodymų, jog sudaromos naujos sutartys, vystomi projektai. Iš teismo motyvų neaišku, kodėl nesivadovauta su plano metmenimis pateiktais įrodymais. Jei teismas manė, kad yra reikalingi papildomi įrodymai, nenurodyti ĮRĮ 14 straipsnio 4, 6 dalyse, jis turėjo pareikalauti juos pateikti.
 4. Teismas neįvertino, kad bendrovė turi visas galimybes tęsti veiklą, pasinaudodama ĮRĮ suteikiama laikina apsauga nuo kreditorių. Pirma, bendrovė nuo 2014 m. sausio mėn. iki šiol nėra nutraukusi veiklos, nėra nemoki, t. y. jos tęstinumas faktiškai įrodytas. Antra, bendrovė jungtinės veiklos sutarties pagrindu šiuo metu stato gyvenamąjį namą jai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame Žirmūnų g. 34, Vilniuje. Trečia, minėtas statybų projektas yra didelės vertės ir iš jo gautos pajamos bus panaudotos atsiskaityti su kreditoriais, o pačios statybos išlaiko darbuotojų darbo vietas. Ketvirta, su restruktūrizavimo planu yra pateikti duomenys apie būsimus projektus. Penkta, bendrovėje dirba 24 asmenys, dalis jų aptarnauja betono gamyklos barą Molėtuose. Šešta, dėl teisinio neapibrėžtumo bendrovė neprisiima daugiau įsipareigojimų dalyvauti projektuose, tačiau ketinama sudaryti sutartis dėl kitų objektų statybos.
 5. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad būtent iš turto pardavimo ketinama gauti pusė visų pajamų, todėl įmonės veikla nėra pelninga. Priešingai, pagal restruktūrizavimo planą lėšas atsiskaitymui su kreditoriais ketinama gauti iš rangos sutarčių, būsimų objektų, kitos produkcijos pardavimo ir kt. Plane nurodytas dalies turto pardavimas leis greičiau atsiskaityti su stambiaisiais kreditoriais, tuo pačiu atkurti bendrovės reputaciją statybų sektoriuje, gauti apyvartinių lėšų ir konkuruoti su kitomis statybų bendrovėmis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. sausio 9 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2015, yra išaiškinęs, kad restruktūrizavimo procesas, tai priemonių visuma, kuria siekiama atkurti įmonės mokumą. Suprantama, kad šiuo metu bendrovės veiklos apimtis yra pakitusi, lyginant ją su buvusia iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
 6. Teismas neteisingai nurodė, kad bendrovė nesiima priemonių išieškoti debitorinių skolų, nes su planu yra pateiktas sąrašas bylų, kuriuose ji dalyvauja proceso šalimi. Bendrovė inicijavo daug bylų prieš skolininkus, dalis jų pasibaigusios teismo sprendimais ar taikos sutartimis.
 7. Teismas nenurodė kuo remdamasis nusprendė, kad bendrovės skolos nuolat didėja. Sutinka, kad dėl objektyvių priežasčių nežymiai padidėjo įsiskolinimas VSDFV dėl einamųjų įmokų dalinio mokėjimo. Dėl neaiškios teisinės padėties verslo partneriai nesutinka pasirašyti bendradarbiavimo (rangos, pirkimo-pardavimo) sutarčių. Be to, keli kreditoriai, pvz., UAB „Luodė“, kurios verslas yra supirkti kreditorių skolas ir reikalauti jas sumokėti, inicijuojant bankroto procedūrą, kenkia bendrovės dalykinei reputacijai, apsunkina galimybes susitarti dėl išankstinių mokėjimų už darbus, gauti didesnes nuolaidas, palankesnius darbų apmokėjimo tarifus.
 8. Teismas nepagrįstai rėmėsi UAB „Inžinera“ prašymu nutraukti restruktūrizavimo bylą, nes jis nėra bendrovės kreditorius. UAB „Inžinera“ siekia RUAB „Molesta“ bankroto, nes yra pastarojo debitorius. Tai yra Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimu pripažino RUAB „Molesta“ nuosavybės teises į 22 800 UAB „Inžinera“ akcijų. Dėl to minėta įmonė siekia daryti spaudimą RUAB „Molesta“ savininkams dėl akcijų nuosavybės teisių.
 9. Teismas nutraukdamas restruktūrizavimo bylą pažeidė visų kreditorių interesus, nes atėmė galimybę jiems atgauti skolas. Tikėtina, kad tokiu atveju bus iškelta bankroto byla ir daugumos trečios eilės kreditorių reikalavimai liks nepatenkinti.
 10. Teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011, nes joje pasisakyta dėl materialaus pobūdžio ĮRĮ 4 straipsnio sąlygų, kurioms esant gali būti keliama restruktūrizavimo byla.

12Kreditoriai UAB „BMT Baltic“, UAB „NT investicijų sprendimai“, BUAB „Derata“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartį. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

131. Teismas paneigė didžiosios dalies kreditorių poziciją, išreikštą pritariant restruktūrizavimo planui, kuria kreditoriai siekia savo reikalavimų patenkinimo. Būtent kreditorių materialinis teisinis suinteresuotumas atgauti skolą yra didžiausias, todėl jų pritarimas reiškia, jog jie įžvelgia sėkmingo restruktūrizavimosi galimybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2154/2013; 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1242-330/2015). Tikėtina, kad kreditorių reikalavimai nebūtų patenkinti bendrovei iškėlus bankroto bylą.

142. Teismas nepagrįstai suteikė prioritetą smulkiųjų kreditorių prieštaravimams ir neįvertino didžiųjų kreditorių interesų bei galimų pasekmių, nutraukus skolininko restruktūrizavimo bylą. Vieno didžiausių kreditorių BUAB „Derata“ (727 233,50 Eur reikalavimas) galimybė atsiskaityti su savo kreditoriais priklauso nuo to, ar bus atgauta (už kokią kainą parduota) skola iš restruktūrizuojamos įmonės. Kreditorius UAB „BMT Baltic“ taip pat patirtų didelius nuostolius, nes kartu su restruktūrizuojama bendrove vykdo bendrą projektą pagal jungtinės veiklos sutartį ir statybų rangos sutartį bei yra investavęs dideles lėšas. Iš šio projekto RUAB „Molesta“ planuoja gauti 1 547 729 Eur atsiskaitymui su kreditoriais.

153. Teismas nepagrįstai nurodė, kad restruktūrizavimo planas nepatvirtina realių įmonės galimybių atkurti mokumą. Pirma, normali praktika yra restruktūrizavimo procese atsiskaityti su kreditoriais iš pajamų, gautų pardavus nereikalingą bendrovės turtą ir patvirtina plano įgyvendinimo realumą (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1242-330/2015). Antra, pagal teismų praktiką per restruktūrizavimo laikotarpį neprivalo būti padengtos visos bendrovės skolos, jei konkretus kreditorius su tuo sutinka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2015).

164. Teismo abejonės dėl plano neįgyvendinimo yra paviršutiniškos, neatliktas išsamus plano vertinimas, o išvados padarytos nesivadovaujant šį planą pagrindžiančiais įrodymais ir specialisto – restruktūrizavimo administratoriaus – išvadomis.

17RUAB „Molesta“ pateikė prisidėjimą prie kreditorių UAB „BMT Baltic“, UAB „NT investicijų sprendimai“, BUAB „Derata“ atskirojo skundo, kuriame nurodo, kad palaiko išdėstytus argumentus ir prašo jį patenkinti (CPK 309 str., 335 str. 2 d., 338 str.). Papildomai nurodo, kad su restruktūrizavimo planu buvo pateikti ketinimų protokolai, pagal kuriuos turėjo pradėti statybos darbus, tačiau nutraukus restruktūrizavimo bylą darbai nebuvo pradėti ir bendrovei gresia sankcijos.

18Kreditorius AB DNB bankas atsiliepime į RUAB „Molesta“ ir kreditorių UAB „BMT Baltic“, UAB „NT investicijų sprendimai“, BUAB „Derata“ atskiruosius skundus prašo juos patenkinti. Nurodo, kad sutinka su apeliantų argumentais.

19Kreditoriai UAB „BMT Baltic“, UAB „NT investicijų sprendimai“, BUAB „Derata“ atsiliepime į RUAB „Molesta“ atskirąjį skundą prašo jį patenkinti. Nurodo, kad sutinka su apelianto argumentais.

20UAB „Inžinera“ atsiliepime į RUAB „Molesta“ ir kreditorių UAB „BMT Baltic“, UAB „NT investicijų sprendimai“, BUAB „Derata“ atskiruosius skundus prašo juos atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

 1. Teismas pagrįstai nutraukė bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, nes restruktūrizavimo planas pateiktas ne teismo nustatytu terminu 2015-09-10, bet 2015-09-14.
 2. Teismas nekvestionavo kreditorių valios patvirtinti restruktūrizavimo planą, bet įvertino jo atitiktį teisės aktų reikalavimams ir pagrįstai nustatė, kad jis negalės būti įgyvendintas, nes: neužtikrintas neginčijamas RUAB „Molesta“ veiklos tęstinumas; bendrovė tikisi atkurti mokumą iš anksčiau pradėtų darbų ir projektų; bendrovės įsiskolinimai restruktūrizavimo metu tik didėja; nepagrįstas planuojamų pajamų skaičiavimas ir neįrodytas realus priemonių įgyvendinimas.
 3. UAB „Inžinera“ nėra skolinga RUAB „Molesta“ 78 135,93 Eur, kaip nurodyta restruktūrizavimo plane. Priešingai, RUAB „Molesta“ jai yra skolinga 386,90 Eur pagal 2013-01-31 PVM sąskaitą-faktūrą, tačiau šio reikalavimo nagrinėjimas teisme yra sustabdytas, nes Panevėžio apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-336-544/2015 ginčijamas UAB „Inžinera“ atliktas UAB „Molesta“ priešpriešinių reikalavimų įskaitymas, kuriuo UAB „Inžinera“ įskaitė 186 742,73 Lt UAB „Molesta“ skolą, o pastaroji liko jam skolinga minėtus 386,90 Eur. Teismo sprendimas neįsiteisėjęs, nes yra paduotas UAB „Inžinera“ apeliacinis skundas.
 4. RUAB „Molesta“ slepia ir / ar ignoruoja faktinę aplinkybę, kad UAB „Inžinera“ yra laidavusi už restruktūrizuojamos bendrovės prievoles AB DNB bankui ir įkeitusi jai nuosavybės teise priklausantį pastatą, esantį Statybininkų g. 9, Molėtuose. UAB „Inžinera“ nebuvo informuota apie restruktūrizavimo procesą, nepateiktas susipažinti restruktūrizavimo planas ir dėl to ji nedalyvavo šio plano svarstyme. Dėl to restruktūrizavimo administratoriui turi būti taikoma ĮRĮ 20 straipsnyje numatyta atsakomybė.
 5. Teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-419-852/2015, kurioje pripažinta RUAB „Molesta“ nuosavybės teisė į UAB „Inžinera“ akcijas, yra nesusijusi su restruktūrizavimo byla. Tuo labiau, kad yra neįsiteisėjęs šis teismo sprendimas.
 6. RUAB „Molesta“ argumentai dėl UAB „Inžinera“ tariamo piktnaudžiavimo yra emocinio, o ne teisinio pobūdžio.

21RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Restrus“ atsiliepime į RUAB „Molesta“ atskirąjį skundą prašo jį patenkinti. Sutinka su apelianto argumentais, papildomai nurodydamas, kad tik pradėjus vykdyti kreditorių patvirtintą restruktūrizavimo planą, bus galima spręsti dėl jo pagrįstumo (ĮRĮ 14 str. 3, 11 d., 28 str. 1 d. 4 p.). UAB „Inžinera“ nėra restruktūrizuojamos bendrovės kreditorius, nes neišnagrinėtas klausimas dėl jo reikalavimo (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-5327-340/2014).

22Kreditorius UAB „Luodė“ atsiliepime į RUAB „Molesta“ atskirąjį skundą prašo jo netenkinti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Taip pat prašo šį skundą nagrinėti tik po to, kai bus išnagrinėti kiti UAB „Luodė“ atskirieji skundai: dėl teismo 2015-08-11 nutarties, kuria atnaujintas ir pratęstas terminas restruktūrizavimo planui pateikti; dėl teismo 2015-08-11 nutarties, kuria patvirtinti kreditorių UAB „BMT Baltic“, UAB „NT investicijų sprendimai“, BUAB „Derata“ reikalavimai; dėl 2015-09-04–2015-09-09 kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo patvirtintas restruktūrizavimo planas, pripažinimo negaliojančiu. Nurodo, kad:

 1. Teismas tinkamai įvertino ir pagrįstai nepatvirtino restruktūrizavimo plano. Pagal 2014 m. balanso duomenis RUAB „Molesta“ yra nemoki, nes 6 505 831 Eur įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto 11 281 911 Eur turto vertę, todėl restruktūrizavimo byla privalo būti nutraukta ir iškelta bankroto byla. Bendrovės jungtinės veiklos sutartis dėl daugiabučio namo Žirmūnų g. 34A, Vilniuje, statybos yra visiškai nenaudinga bendrovei ir jos kreditoriams, nes pagal šią sutartį restruktūrizuojama bendrovė nuosavybės teises į statomą pastatą suteiks UAB „BMT Baltic“. Iš plano nėra aišku, kodėl nuosavybės teisė bus suteikta būtent tam partneriui.
 2. Pagal plano duomenis bendrovė per restruktūrizavimo laikotarpį turės 2 132 784 Eur sąnaudų. Tačiau dėl plane numatytų priimti naujų darbuotojų ir betono padavimo siurblio įsigijimo šios sąnaudos išaugs iki 3 082 872 Eur per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Pagal planą planuojamos gauti 10 632 613 Eur pajamos neatitinka plano duomenų: įkeistas turtas bus paduotas (atiduotas įkaito turėtojui) net 3,18 karto mažesne verte, t. y. už 1 126 484 Eur vietoje 3 582 600 Eur; UAB „Eicore“ 491 167 Eur debitorinė skola bus parduota už 1 Eur bankui; bankrutavę yra debitoriai UAB „Yglė“ (153 040 Eur), UAB „Hanas“ (972 673 Eur), UAB „Mados sala“ (289 752 Eur), UAB „Vitsona“ (274 268 Eur), UAB „Armusta“ (23 912 Eur); nuomojamas turtas bus parduotas plano 1-2 metais, todėl pajamos nebus gautos už visą plano laikotarpį, bet tik 194 880 Eur už pirmus metus (Statybininkų g. 9) ir 142 080 Eur už antrus metus (Laisvės pr. 60). Taigi realiai įmonės pajamos sudarys tik 6 724 205 Eur vietoj 10 632 613 Eur, o iš bendrovės veiklos rezultato (pajamos – išlaidos) su kreditoriais atsiskaityti bus skirta tik 3 641 333 Eur, kurių nepakaks nei balanse nurodytiems 6 505 831,21 Eur įsipareigojimams apmokėti, nei teismo patvirtintiems 5 277 402,38 Eur reikalavimams padengti.
 3. Plane nenurodyta, kokiomis priemonėmis bus išieškomos debitorinės skolos. Be to, dalį debitorinių skolų numatoma parduoti už 1 Eur. Plano dalyje III.5.3 Veiklos pajamos numatyta, kad iš debitorių bus atgauta 2 930 081 Eur, tačiau pagal balanso duomenis gautinos sumos yra 17 343 415 Lt. Kaip minėta, dalis debitorių yra bankrutavę, o didžiausias įmonės akcininkas AB „Lietuvos melioracija“ (kontroliuojamas skolininko vadovo) negrąžina 232 341 Eur skolos.
 4. Planas parengtas vadovaujantis 8 mėnesių senumo skolininko finansiniais duomenimis (2014-12-31 finansinė atskaitomybės dokumentais), nors restruktūrizuojamos bendrovės rodikliai nuolat blogėja. Siekiant objektyviai įvertinti dabartinę bendrovės finansinę padėtį, būtini skolininko finansinės atskaitomybės dokumentai, sudaryti 2015-09-04-2015-09-09 kreditorių susirinkimo dienai.

23Kreditorius UAB „Luodė“ atsiliepime į kreditorių UAB „BMT Baltic“, UAB „NT investicijų sprendimai“, BUAB „Derata“ atskirąjį skundą prašo jo netenkinti, o teismo nutartį palikti nepakeistą Taip pat prašo šį skundą nagrinėti tik po to, kai bus išnagrinėti UAB „Luodė“ atskirieji skundai: dėl teismo 2015-08-11 nutarties, kuria atnaujintas ir pratęstas terminas restruktūrizavimo planui pateikti; dėl teismo 2015-08-11 nutarties, kuria patvirtinti kreditorių UAB „BMT Baltic“, UAB „NT investicijų sprendimai“, BUAB „Derata“ reikalavimai; dėl 2015-09-04–2015-09-09 kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo patvirtintas restruktūrizavimo planas, pripažinimo negaliojančiu. Teigia, kad panaikinus teismo 2015-08-11 nutartį, kuria buvo patvirtinti šių kreditorių reikalavimai, jie netektų kreditorių teisių, įskaitant dalyvavimą kreditorių susirinkime tvirtinant restruktūrizavimo planą bei atskirojo skundo teikimą.

24Kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius (toliau ir Fondas) atsiliepime į atskiruosius skundus prašo juos atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

 1. Pagal teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį, bendrovės restruktūrizavimo planas turėjo būti pateiktas iki 2014-10-27. ĮRĮ nenustatyta galimybė dar kartą pratęsti šį galutinį terminą.
 2. Restruktūrizavimo administratorius ĮRĮ 14 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta tvarka, t. y. likus ne mažiau kaip 10 dienų iki numatomo kreditorių susirinkimo, neinformavo Fondo apie restruktūrizavimo plano projekto svarstymą, t. y. šaukimas į šį susirinkimą buvo gautas 2015-08-26, o planas pateiktas tik 2015-09-01.
 3. RUAB „Molesta“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Pirma, po restruktūrizavimo bylos iškėlimo įsiskolinimas biudžetui išaugo 43 598,10 Eur ir toliau didėja, nes bendrovėje dirba 22 darbuotojai, o nuo 2015-01-17 įmokos iš viso nemokamos, be to, bendrovei skaičiuojami delspinigiai. 2015-10-20 bendrovė biudžetui yra skolinga 377 962,17 Eur, iš kurių 17 801,10 Eur delspinigių. Fondo valdyba pateikė antstoliui A. N. vykdyti Fondo sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, tačiau skola neišieškota; pagal antstolių vieningo sąvado duomenis bendrovei yra užvesta daugiau nei 100 vykdomųjų bylų. Antra, remiantis bendrovės 2013 m. ir 2014 m. balansais bendrovės materialusis turtas restruktūrizavimo periodu 2014 m. sumažėjo 185 855 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai išaugo 1 458 535 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos – 86 765 Eur, bendrovė patyrė 311 806 Eur grynojo nuostolio. Trečia, restruktūrizavimo planas parengtas pagal 2014-12-31 finansinės atskaitomybės duomenis, tačiau ši padėtis blogėja, todėl būtina išreikalauti bendrovės finansinius duomenis 2015-09-04 bei įvertinti jos galimybę atsiskaityti su kreditoriais.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Apeliacijos objektą sudaro teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas teismo nutarties, kuria nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla tuo pagrindu, kad nustatytais terminais nepateiktas restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.).

27Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl skundžiamos teismo nutarties atskirąjį skundą be kitų padavė ir BUAB „Derata“. Pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 12 d. priėmė sprendimą, kuris įsiteisėjo 2015-11-12, dėl BUAB „Derata“ pabaigos bei nurodė ją išregistruoti iš Juridinių asmenų registro (civilinė byla Nr. B2-1929-275/2015). Pagal Juridinių asmenų registro duomenis bylos nagrinėjimo metu ši įmonė dar nebuvo išregistruota, todėl nėra pagrindo spręsti, kad šis asmuo yra pasibaigęs (CK 2.54 str.). Be to, skundžiama teismo nutartis dėl šio Kreditoriaus finansinio reikalavimo patvirtinimo yra priimta iki teismo sprendimo apie jos pabaigą. Duomenų apie kitą asmenį, perėmusį šio Kreditoriaus finansinį reikalavimą, apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta.

28Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartimi palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutartis, kuria patvirtinti kreditorių UAB „BMT Baltic“, UAB „NT investicijų sprendimai“, BUAB „Derata“ finansiniai reikalavimai (civilinė byla Nr. 2-2066-157/2015). Šie kreditoriai dalyvavo pritariant RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo planui.

29Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu

30Restruktūrizavimo plano nustatytais terminais nepateikimas yra savarankiškas pagrindas nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.). Planas teismui gali būti pateiktas tvirtinti tik tada, kai jo projektui pritaria kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (ĮRĮ 14 str. 3 d.). Be to, šiam planui pateikti ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis numato tam tikrus terminus – per 6 mėnesius nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, su galimybe jį pratęsti vienam mėnesiui. Kita vertus, pagal teismų praktiką minėti įstatyme įtvirtinti terminai nėra naikinamieji ir išimtiniais atvejais gali būti atnaujinti ir pratęsti.

31Minėta, kad nagrinėjamoje byloje kaip tik ir susiklostė tokia išimtinė situacija: teismo 2014 m. sausio 3 d. nutartis iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjo 2014-03-27, tad restruktūrizavimo planas turėjo būti pateiktas iki 2014-09-27, o jį pratęsus teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi – iki 2014-10-27. Restruktūrizavimo administratorius prašė teismo dar kartą pratęsti šį terminą, bet teismas 2014 m. lapkričio 6 d. nutartimi prašymo netenkino, o restruktūrizavimo bylą nutraukė. Ši teismo nutartis buvo panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartimi ir klausimas dėl termino pratęsimo restruktūrizavimo planui pateikti perduotas nagrinėti iš naujo. Teismas 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi atnaujino nurodytą terminą ir jį pratęsė iki 2015-09-10. Paminėtina, kad dėl pastarosios teismo nutarties kreditorius UAB „Luodė“ buvo padavęs atskirąjį skundą, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. lapkričio 19 d. nutartimi apeliacinį procesą nutraukė (civilinė byla Nr. 2-2065-157/2015).

32Byloje esantis korespondencijos vokas patvirtina apeliantų teiginius, kad administratorius restruktūrizavimo planą teismui išsiuntė paštu 2015-09-10 (T. 20, b. l. 90). CPK 74 straipsnio 7 dalis numato, kad jei dokumentas įteiktas paštui iki paskutinės termino dienos 24.00 val., terminas laikomas nepraleistu (CPK 1 str. 1 d., ĮRĮ 7 str. 7 d.). Pažymėtina, kad kartu su šiuo planu taip pat buvo pateikti: administratoriaus išvada, kreditorių susirinkimo protokolo išrašas (ĮRĮ 14 str. 4 d.), pranešimo kreditoriams, kreditorių registracijos, akcininkų susirinkimo protokolo išrašo kopijos (14 str. 1 d.). Taip pat administratorius nurodė, kad pilną kreditorių susirinkimo, vykusio nuo 2015-09-04 iki 2015-09-09, protokolą pateiks artimiausiu metu ir iš tiesų teismui jį pateikė 2015-09-16 (T. 20, b. l. 2, 100-121).

33Taigi įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog nustatytu terminu, t. y. iki 2015-09-10, restruktūrizavimo planas nebuvo pateiktas. Dėl to sutiktina su apeliantais, kad nebuvo ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto pagrindo nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą (CPK 185 str.).

34Dėl restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinto restruktūrizavimo plano patikros procedūrų

35Restruktūrizavimo procese restruktūrizavimo planas – tai pagrindinis dokumentas, nustatantis tokios įmonės tikslus ir patį procesą, kurio įgyvendinimas yra svarbus atkuriant įmonės veiklą ir mokumą. Aukščiau nurodyta, kad teismas tvirtina įmonės restruktūrizavimo planą, kuriam pritarė kreditoriai (ĮRĮ 14 str. 3 d.). Šiame kontekste taip pat svarbu pažymėti, kad įmonei kilus mokumo sunkumų įstatymų leidėjas yra numatęs galimybę inicijuoti arba restruktūrizavimo, arba bankroto procedūras, tačiau Lietuvos teisėje laikomasi restruktūrizavimo prioriteto principo.

36Minėta, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje nutartyje nagrinėdamas kreditorių UAB „Vėsa ir partneriai“, UAB „Luodė“, VSDFV Vilniaus skyriaus ir UAB „Inžinera“ prašymus nutraukti bendrovės restruktūrizavimo bylą, atsisakė patvirtinti RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo planą, kuriam kreditorių susirinkime pritarė kvalifikuota kreditorių dauguma, t. y. 69,7796 proc. iš teismo patvirtintos bendros 5 277 402,38 Eur reikalavimų sumos. Teismas laikė, kad bendrovė nepagrindė planuojamo pajamų skaičiavimo, neįrodė plane nurodytų priemonių realumo, todėl sprendė, jog tomis priemonėmis nebus pagerinta įmonės finansinė padėtis ir pasiekti restruktūrizavimo tikslai.

37Apeliantai, nesutikdami su tokia teismo išvada, tvirtina, kad ekonominį restruktūrizavimo plano vertinimą atliko kreditoriai ir būtent jų dauguma nusprendė, kad įmonė gali pasiekti ĮRĮ tikslus, tuo tarpu, teismas, anot jų, neteisėtai ir nepagrįstai paneigė kreditorių valią. Apeliacinis teismas, spręsdamas dėl šių apeliantų argumentų pagrįstumo, laiko būtina nustatyti teisines ir faktines aplinkybes, aktualias nagrinėjamu klausimu.

38Pirma, ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad teismas, gavęs įstatyme nurodytus dokumentus, per 15 kalendorinių dienų priima nutartį dėl restruktūrizavimo plano. Minėta, kad būtina restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme sąlyga – kreditorių pritarimas restruktūrizavimo plano projektui kvalifikuota balsų dauguma (ĮRĮ 14 str. 3 d.). Šis reikalavimas įstatyme yra nustatytas dėl to, jog įmonės restruktūrizavimas yra neišvengiamai susijęs su kreditorių pagalba dėl vykdymo skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme. Dėl to tiek pagalbą teikiantys, tiek kiti kreditoriai turi teisę įsitikinti, jog įgyvendinus į restruktūrizavimo planą įtrauktą įmonės verslo planą (ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones), restruktūrizavimo laikotarpiu bus visiškai ar iš dalies įvykdyti jų reikalavimai šiame plane nustatytais terminais. Restruktūrizavimo atveju kreditorių reikalavimai yra tenkinami laikantis plane nustatytos tvarkos iš pajamų, gautų tiek tęsiant įmonės veiklą, tiek pardavus įmonės veikloje nereikalingą turtą. Kadangi būtent kreditorių materialinis teisinis suinteresuotumas atgauti skolą yra didžiausias, todėl jų pritarimas restruktūrizavimo planui reiškia, jog jie įžvelgia įmonės sėkmingo restruktūrizavimo ir savo reikalavimų patenkinimo galimybę (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-2154/2013).

39Taigi teismų praktikoje pripažįstama, jog pagal ĮRĮ nustatytą teisinį reglamentavimą pagrindinis vaidmuo vertinant restruktūrizavimo plano ekonominį pagrįstumą ir naudingumą kreditoriams bei tikslingumą siekti išsaugoti laikinai nemokų subjektą kaip veikiantį rinkos dalyvį restruktūrizavimo plano tvirtinimo etape tenka kreditoriams.

40Kita vertus, pagal įstatyminį reglamentavimą ir teismų praktiką tie kreditoriai, kurie prieštarauja restruktūrizavimo plano projektui kreditorių susirinkime, savo prieštaravimus gali pareikšti restruktūrizavimo plano tvirtinimo teisme stadijoje, o teismas turi įvertinti šiuos prieštaravimus ir patikrinti, ar jame numatytos priemonės yra proporcingos restruktūrizavimo tikslui, ar nėra neproporcingai ribojami ir pažeidžiami tokius prieštaravimus išreiškusių kreditorių interesai (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2015).

41Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, aukščiau nurodytas teisinis reglamentavimas suponuoja išvadą, kad tokiu atveju, kai teismas atsisako patvirtinti restruktūrizavimo planą, kuriam pritarė kvalifikuotą kreditorių balsų daugumą turinys kreditoriai, remdamasis mažumos kreditorių argumentais (nagrinėjamu atveju – restruktūrizuojamos bendrovės nemokumu), nutartyje privalo išsamiai ir nuodugniai išdėstyti nustatytas bei įvertintas aplinkybes, objektyviai ir akivaizdžiai paneigiančias daugumos kreditorių valią pritarti šiam planui.

42Minėta, kad teismas skundžiamos nutarties įžanginėje ir aprašomojoje dalyse nurodė, jog taip pat nagrinėja kreditorių prašymus nutraukti restruktūrizavimo bylą, grindžiamus tuo, kad bendrovei turi būti iškelta bankroto byla. Pasisakydamas dėl šių argumentų, teismas nustatė, kad pagal 2014 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis įmonė turi turto už 11 956 067,83 Eur (41 281 911 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 6 505 831,21 Eur (22 463 334 Lt), o per 2014 m. bendrovė gavo 311 805,78 Eur (1 076 603 Lt) grynojo pelno; kad bendrovė planuoja ir toliau vykdyti savo ankstesnę statybų veiklą bei gauti 10 632 613 Eur pajamų, iš kurių net 5 003 753 Eur – pardavus savo turtą.

43Bylos medžiaga rodo, kad būtent tokie duomenys yra pateikti restruktūrizavimo plane ir bendrovės finansiniuose dokumentuose, kad kreditorių dauguma, žinodama šią informaciją, pritarė planui – kreditorių susirinkimas net du kartus buvo atidėtas, nes kreditoriai aktyviai dalyvavo svarstant šį planą. Tuo tarpu teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė argumentų, pagrindžiančių išvadą apie tai, jog pateiktame tvirtinti plane numatytos priemonės nėra ekonomiškai pagrįstos ir todėl nebus pasiektas laukiamas rezultatas. Teismas nurodė, kad prie plano nėra pateikti įrodymai, jog sudaromos naujos sutartys, ar vystomi projektai, nenurodyta, kokių priemonių bendrovė imsis siekdama išsiieškoti debitorines skolas. Tačiau bylos medžiaga rodo, kad su restruktūrizavimo planu teismui buvo pateikti įstatyme numatyti dokumentai. Be to, kaip minėta, restruktūrizavimo bylose egzistuojantis viešasis interesas, o taip pat restruktūrizavimo proceso prioriteto principas, suponuoja teismo pareigą aktyviai aiškintis aktualias faktines aplinkybes (išreikalauti trūkstamus įrodymus, etc.). Be kita ko, apeliacinis teismas pažymi, kad teismų praktikoje yra nurodyta, jog visada lieka rizika, kad aplinkybės gali pasikeisti taip, jog toks planas visiškai ar iš dalies nebus įgyvendintas, tačiau dėl tokios rizikos buvimo kreditoriai išlaiko teisę kontroliuoti ekonominį įmonės restruktūrizavimo procesą ir vėlesniuose jo etapuose, pvz., gali siūlyti teismui tvirtinti plano pakeitimus, nutraukti bylą ir kt. (ĮRĮ 25 str. 1 d. 8 p., 28 str. 1 d.).

44Antra, ĮRĮ nenustato baigtinio sąrašo kriterijų, kuriais vadovaujantis teismas turėtų įvertinti tvirtinamą restruktūrizuojamos įmonės restruktūrizavimo planą. Tuo tarpu teismų praktikoje išaiškinta, kad teismo vaidmuo tvirtinant tokį planą yra orientuotas į ĮRĮ ir kituose teisės aktuose reglamentuoto proceso teisėtumo įvertinimą – tvirtindamas restruktūrizavimo planą teismas įvertina, ar pats restruktūrizavimo planas atitinka jam keliamus reikalavimus (ĮRĮ 12 str.) (dėl to pasisakyta aukščiau šioje nutartyje), ar jis parengtas ir pateiktas ĮRĮ nustatyta tvarka, o jeigu ši tvarka buvo pažeista, ar pažeidimas buvo tokio pobūdžio, kad galėtų lemti restruktūrizavimo plano parengimo ir patvirtinimo proceso, kaip sudėtinės tokio proceso dalies, neteisėtumą. Todėl šiame kontekste dar kartą pabrėžtina, kad pagrindinis vaidmuo, vertinant restruktūrizavimo plano ekonominį pagrįstumą ir naudingumą kreditoriams bei tikslingumą siekti išsaugoti laikinai nemokų subjektą kaip veikiantį rinkos dalyvį, restruktūrizavimo plano etape tenka įmonės kreditoriams (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1383/2009; 2013 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1366/2013; kt.).

45Taigi restruktūrizavimo plano tvirtinimo etape teismo vaidmuo ribojamas iš esmės procedūrinio pobūdžio patikros atlikimu, t. y. teismas nagrinėja, ar kreditorių susirinkimo sušaukimo, balsavimo ar kitų veiksmų atlikimo tvarka nebuvo pažeista, o pateiktas planas atitinka jam keliamus ĮRĮ 12 straipsnyje reikalavimus. Tačiau, kaip teisingai nurodo apeliantai, šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas iš viso nenustatinėjo ir netyrė, nors būtent jomis rėmėsi VSDFV Vilniaus skyrius, UAB „Inžinera“.

46Aukščiau aptarto teisinio reglamentavimo ir teismų praktikos kontekste, apeliacinis teismas sprendžia, kad apeliantai yra teisūs tvirtindami, jog teismas apibendrintai bei lakoniškai pasisakydamas tik dėl pateikto restruktūrizavimo plano, kuriam pritarė kvalifikuota kreditorių dauguma, ekonominio ydingumo, visiškai netikrino ar sudarant šį planą, jį svarstant buvo laikomasi ĮRĮ nuostatų, ar nebuvo pažeistos kreditorių teisės pateikti reikalavimus, dalyvauti susirinkime svarstant planą ir jį tvirtinant. Dėl to apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, nebuvo atskleista bylos (svarstomo klausimo) esmė, neįvertintos reikšmingos aplinkybės, todėl galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 str. 1 d.).

47Konstatavus aukščiau nurodytus procesinės teisės pažeidimus, apeliantų atskirieji skundai tenkinami iš dalies, skundžiama teismo nutartis panaikinama, o šis klausimas grąžinamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes apeliacinėje instancijoje byla dėl minėto bendrovės restruktūrizavimo plano tvirtinimo turėtų būti nagrinėjama beveik visa apimtimi ir nauju aspektu (CPK 327 str. 1 d., 338 str.). Esant tokiam teisiniam rezultatui, apeliacinis teismas nepasisako dėl kitų atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos išdėstytų argumentų, kaip neturinčių teisinės reikšmės sprendimo priėmimui (CPK 185 str.).

48Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

49Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartį panaikinti ir restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą perduoti iš naujo nagrinėti tam pačiam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo... 4. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 3 d. nutartimi (įsiteisėjo... 5. RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo planas iki 2014 m. rugsėjo 27 d. turėjo... 6. RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Restrus“... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartimi atmetė RUAB... 9. Teismas nustatė, kad bendrovės skola kreditoriams yra 5 277 402,38 Eur; kad... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. RUAB „Molesta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. Kreditoriai UAB „BMT Baltic“, UAB „NT investicijų sprendimai“, BUAB... 13. 1. Teismas paneigė didžiosios dalies kreditorių poziciją, išreikštą... 14. 2. Teismas nepagrįstai suteikė prioritetą smulkiųjų kreditorių... 15. 3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad restruktūrizavimo planas nepatvirtina... 16. 4. Teismo abejonės dėl plano neįgyvendinimo yra paviršutiniškos,... 17. RUAB „Molesta“ pateikė prisidėjimą prie kreditorių UAB „BMT... 18. Kreditorius AB DNB bankas atsiliepime į RUAB „Molesta“ ir kreditorių UAB... 19. Kreditoriai UAB „BMT Baltic“, UAB „NT investicijų sprendimai“, BUAB... 20. UAB „Inžinera“ atsiliepime į RUAB „Molesta“ ir kreditorių UAB „BMT... 21. RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Restrus“... 22. Kreditorius UAB „Luodė“ atsiliepime į RUAB „Molesta“ atskirąjį... 23. Kreditorius UAB „Luodė“ atsiliepime į kreditorių UAB „BMT Baltic“,... 24. Kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius (toliau ir Fondas) atsiliepime į... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Apeliacijos objektą sudaro teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas teismo... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl skundžiamos teismo nutarties atskirąjį... 28. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartimi palikta nepakeista... 29. Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto... 30. Restruktūrizavimo plano nustatytais terminais nepateikimas yra savarankiškas... 31. Minėta, kad nagrinėjamoje byloje kaip tik ir susiklostė tokia išimtinė... 32. Byloje esantis korespondencijos vokas patvirtina apeliantų teiginius, kad... 33. Taigi įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 34. Dėl restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinto... 35. Restruktūrizavimo procese restruktūrizavimo planas – tai pagrindinis... 36. Minėta, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje nutartyje... 37. Apeliantai, nesutikdami su tokia teismo išvada, tvirtina, kad ekonominį... 38. Pirma, ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad teismas, gavęs įstatyme... 39. Taigi teismų praktikoje pripažįstama, jog pagal ĮRĮ nustatytą teisinį... 40. Kita vertus, pagal įstatyminį reglamentavimą ir teismų praktiką tie... 41. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, aukščiau nurodytas teisinis... 42. Minėta, kad teismas skundžiamos nutarties įžanginėje ir aprašomojoje... 43. Bylos medžiaga rodo, kad būtent tokie duomenys yra pateikti... 44. Antra, ĮRĮ nenustato baigtinio sąrašo kriterijų, kuriais vadovaujantis... 45. Taigi restruktūrizavimo plano tvirtinimo etape teismo vaidmuo ribojamas iš... 46. Aukščiau aptarto teisinio reglamentavimo ir teismų praktikos kontekste,... 47. Konstatavus aukščiau nurodytus procesinės teisės pažeidimus, apeliantų... 48. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 49. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartį panaikinti ir...