Byla 2-2082/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės, Viginto Višinskio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Termotransportas“ direktoriaus Č. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 14 d. nutarties, kuria teismas atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui UAB „Termotransportas“ pagal ieškovo Č. K. ieškinį atsakovui UAB „Termotransportas“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (civ. byla Nr. B2-5373-450/2011).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Č. K., UAB „Termotransportas“ direktorius, ieškiniu prašė teismo iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui UAB „Termotransportas“, restruktūrizavimo administratoriumi restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui paskirti UAB „Valnetas“. Ieškovas nurodė, kad teikia nacionalinio ir tarptautinio krovinių ekspedijavimo paslaugas, jo klientai yra didelės įmonės (UAB „Arvi kalakutai“, UAB „Norfos mažmena“, UAB „Pieno žvaigždės“, UAB „Rivona“). Ieškovas krovinių ekspedijavimo paslaugas teikia Baltijos šalyse ir Suomijoje, ketina plėsti savo veiklą į kitas Europos valstybes. Ieškovas su finansiniais sunkumais susidūrė dar 2005 metų pabaigoje, kai pagrindiniam įmonės klientui UAB „Kraitenė“ buvo iškelta bankroto byla. 2007 metais bendrovė pertvarkė savo veiklą ir sumažino kaštus, veikla vėl tapo pelninga. Dėl 2008 metais prasidėjo ekonominio nuosmukio ir padidėjusios konkurencijos transporto srityje ženkliai sumažėjo įmonės pajamos. Nuo 2010 m. bendrovė dirba pelningai ir iš uždirbtų lėšų mažina savo įsiskolinimus kreditoriams, tačiau uždirbtų lėšų nepakanka laiku mokėti einamuosius mokėjimus ir padengti bendrovės įsiskolinimus. Įmonės vykdoma specifinė veikla lėmė, jog remiantis 2011 m. vasario 28 d. duomenimis, įmonės ilgalaikio turto vertė 113 576 Lt, o trumpalaikis turtas sudaro 749 447 Lt, bendrovės įsiskolinimas kreditoriams sudaro 2 912 238 Lt, iš kurių dalis yra pradelstų mokėjimų. Didžiausias įmonės kreditorius yra akcininkas Suomijos įmonė Nordnet Logistics OY, kuriai pradelsta skola sudaro 692 672,53 Lt ir kuri neprieštaravo įmonės restruktūrizavimui. Be to, 2010 m. įmonės pelnas sudarė 480 910 Lt, o per 2011 m. pirmuosius du mėnesius – 103 334 Lt. 2011 m. bendrovė planuoja gauti 14 839 452 Lt pajamų ir didinti pajamas kasmet 2-3 %, mažinant įsipareigojimus kreditoriams. Ieškinyje nurodyta, kad iškėlus bendrovei restruktūrizavimo bylą bei įgyvendinus restruktūrizavimo plano metmenyse numatytas priemones, bendrovė galės išsaugoti ir toliau plėtoti ūkinę-komercinę veiklą, vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 14 d. nutartimi netenkino ieškinio dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Termotransportas“. Nutartyje nurodoma, kad įmonė neatitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 4 straipsnyje nustatytų reikalavimų, kadangi ji yra nemoki. Teismas nutartį grindė tuo, kad nors atsakovas UAB „Termotransportas“ atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas, tačiau byloje esantys atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentai leidžia spręsti apie bendrovės nemokumą. Teismas pažymėjo, jog atsakovas turi finansinių sunkumų ir neatsiskaito su kreditoriais, t. y. nesugeba vykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų kreditoriams. Remiantis naujausiais atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentais, sudarytais 2011 m. balandžio 8 d., matyti, kad atsakovo UAB „Termotransportas“ turtas sudaro 698 465 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 2 667 252 Lt, o iš jų trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 848 078 Lt. Pagal bendrovės 2011 m. vasario 28 d. kreditorių sąrašą, jį sutikslinus su 2011 m. balandžio mėn. sudarytu kreditorių sąrašu, šiai dienai pradelsti UAB „Termotransportas“ įsiskolinimai kreditoriams sudarytų apie 1 268 481 Lt. Teismas pažymėjo ir tai, kad ieškinyje dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ieškovas nurodė, kad kreditoriui Nordnet Logistics OY skola 2011 m. vasario 28 d. sudarė 692 672,53 Lt, kuri šiuo metu dar yra padidėjusi. Taigi, esant atsakovo UAB „Termotransportas“ turto vertei 698 465 Lt sumai, o pradelstiems įmonės įsipareigojimams apie 1 268 481 Lt, darytina išvada, kad pradelsti UAB „Termotransportas“ įsiskolinimai kreditoriams viršija viso jo turto vertę, todėl pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p. atsakovas UAB „Termotransportas“ laikytinas nemokiu, o tai sudaro teisinį pagrindą atsisakyti teismui iškelti UAB „Termotransportas“ restruktūrizavimo bylą. Nors pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ieškovas dėstė pozityvias atsakovo ateities finansines perspektyvas, ką galbūt patvirtintų ir Pelno (nuostolių) ataskaitoje atsakovo jau gaunamas pelnas, tačiau vien pastarųjų aplinkybių pagrindu ir esant įmonės nemokumo būsenai, nėra pagrindo iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą. Iš pateiktų UAB „Termotransportas“ balansų už 2005-2011 metus suvestinių matyti, kad atsakovo finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio. Nuo 2007 m. iki 2011 m. atsakovo finansiniai rodikliai buvo neigiami, įmonė balansavo ties nemokumo riba: trumpalaikiai įmonės įsipareigojimai siekdavo viso įmonės turto vertę arba ją viršydavo itin ženkliai (kelis kartus). Be to, 2011 m. vasario 28 d. duomenimis atsakovas turėjo pradelstų įsiskolinimų darbuotojams, t. y. pradelstas išmokėti darbo užmokestis nuo 2010-03-15 sudarė 22 199 Lt. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad metmenyse numatyti bendrovės savanoriški įsipareigojimai mokėti tik vienam iš kreditorių UAB „Nordea finance Lithunia“ palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos leidžia daryti išvadą, kad buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p., 5 str. 1 d. 6 p.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Termotransportas“ direktorius Č. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 14 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91) Remiantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktu, restruktūrizavimo bylą galima atsisakyti iškelti, jei finansiniai sunkumai yra pastovaus, o ne laikino pobūdžio. Finansinių sunkumų pobūdis turi būti vertinamas neatsietai nuo ĮRĮ tikslų bei paskirties, t. y., ar restruktūrizavimo metmenyse numatytos tinkamos priemonės, ar vykdomos veiklos pertvarkymas yra perspektyvus ir užsibrėžti tikslai realiai gali būti pasiekti per nustatytus terminus. Kitaip tariant, teismas turi vertinti ieškovo pateikto plano įvykdymo realumą sumažinant skolas ir atkuriant normalią ūkinę-komercinę veiklą.

102) Teismas iš esmės pripažino, kad atsakovas veikia pelningai ir veikla perspektyvi, tačiau vis tiek atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą. Tai, kad atsakovo nuosavo kapitalo pokyčiai 2007-2011 m. buvo neigiami, nepaneigia atsakovo galimybių tinkamai restruktūrizuotis. Be to, gaunant pelną, atsakovo neigiamas nuosavo kapitalo pokytis nuosekliai mažėja.

113) Teismas nepagrįstai trumpalaikius įsipareigojimus prilygino pradelstoms skoloms. Be to, iš 2011 m. balandžio 8 d. ir 2011 m. birželio 17 d. balansų matyti, kad įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai per šį laikotarpį sumažėjo 309 033 Lt (nuo 2010 m. gruodžio 31 d. sumažėjo net 694 577 Lt) iki 1 539 045 Lt.

124) Iš įmonės 2011 m. birželio 17 d. balanso matyti, kad per pirmuosius 5 mėnesius įmonės pelnas sudarė 333 644 Lt. 2012-2015 m. restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu atsakovas turėtų gauti 2 153 450 Lt pelno, iš kurio pagal plane nustatytus mokėjimo terminus būtų galima ne tik vykdyti einamuosius mokėjimus, bet ir likviduoti įsipareigojimus kreditoriams, kurie sudaro apie 2 mln. Lt.

135) Teismas negali už įmonę nuspręsti, kad ji turi bankrutuoti, o ne restruktūrizuotis, kadangi tokiu nusprendimu pažeidžiamas konstitucinis ūkinės laisvės principas.

146) Įmonės darbuotojams su darbo teisiniais santykiais mokėtinos sumos nėra pradelstos. Metmenyse tiesiog įvyko techninė klaida ir vietoje 2011 m. per klaidą nurodyti 2010 m. Pranešimai darbuotojams apie ketinimą restruktūrizuotis nebuvo siųsti, kadangi jie nėra įmonės kreditoriai.

157) Atsakovo įsipareigojimas lizingo bendrovei UAB „Nordea finance Lithuania“ mokėti palūkanas restruktūrizavimo proceso metu yra susijęs su tuo, kad įmonė lizingo būdu iš šios bendrovės yra įsigijusi transporto priemones, reikalingas ūkinei-komercinei veiklai. Tik mokant palūkanas už lizinguojamą turtą, bus laikoma, kad įmonė tinkamai vykdo sutartines prievoles ir galės plėtoti veiklą. Be to, mokėtinos palūkanos per mėnesį sudaro tik 78 Lt.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Termotransportas“ prašo patenkinti atskirąjį skundą, o skundžiamą nutartį panaikinti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

171) Teismas neįvertino, ar atsakovas turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, t. y. atkurti mokumą ir vykdyti normalią ūkinę-komercinę veiklą. Atsakovo grynasis penas 2011 m., palyginus su 2010 m., padidėjo 4,28 karto. Be to, įmonė per šį laikotarpį net 68 procentais sumažino veiklos sąnaudas. Atsakovo skola tiekėjams nuo 2010 m. gruodžio 31 d. iki 2011 m. birželio 17 d. sumažėjo nuo 525 802 Lt iki 157 840 Lt.

182) Nei vienas atsakovo kreditorius nesikreipė į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo. Įmonės darbuotojams atlyginimai ir kitos išmokos mokami laiku. 2011 m. liepos 11 d. SODROS pažyma patvirtina, kad atsakovas nėra skolingas biudžetui.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

20Restruktūrizavimo proceso tikslas – išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, išsaugoti darbo vietas, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Įmonė, turinti finansinių sunkumų – tai įmonė, negalinti vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalis)). Įmonės restruktūrizavimo procesas reiškia, kad jo metu gali būti pakeista ūkinės veiklos rūšis, modernizuojama gamyba, tobulinamas darbo organizavimas, parduodamas įmonės turtas ar jo dalis, priimamas kitų įmonių, jas jungiant ar skaidant, turtas, įgyvendinamos techninės, ekonominės bei organizacinės priemonės, skirtos įmonės mokumui atkurti, pakeičiami įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžiai bei vykdymo terminai (ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis).

21Įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku pradėtas restruktūrizavimo procesas. Įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti tiek sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui. Taigi tuomet, kai įmonė siekia būti restruktūrizuota ir atitinka reikalavimus, reikalingus restruktūrizavimo procesui pradėti, bei nėra akivaizdžių kliūčių restruktūrizavimo bylai iškelti, teismas turėtų iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą.

22ĮRĮ 4-6 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti. ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalyje išvardyti dokumentai, kuriuos būtina pridėti prie pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Šio įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindai.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos tokios materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas:

241) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius;

252) įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos;

263) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi;

274) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos;

285) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

29Dėl pirmosios materialaus pobūdžio sąlygos, pažymėtina, kad restruktūrizavimo byla gali būti keliama įmonei, kuri turi finansinių sunkumų, tačiau tie sunkumai yra laikino, o ne nuolatinio pobūdžio. Įstatymų leidėjas nenustato termino, kuriam suėjus laikoma, kad įmonė turi finansinių sunkumų, ir net nurodo, kad tokie sunkumai gali atsirasti ateityje, per artimiausius 3 mėnesius. Dėl šios materialaus pobūdžio sąlygos restruktūrizavimo procesui pradėti egzistavimo, turėtų būti vertinami įmonės pateikti finansiniai dokumentai, jos veiksmai rinkoje, kiti su vykdoma veikla susiję duomenys.

30Analizuojant antrąją materialaus pobūdžio sąlygą, atkreiptinas dėmesys, jog ūkinės komercinės veiklos vykdymas reiškia siekį išsaugoti įmonę ne kaip formalų ūkinį vienetą, bet kaip tokį, kuris realiai plėtoja ar gali plėtoti atitinkamą veiklą. Įmonė pripažįstama vykdančia ūkinę-komercinę veiklą, jeigu ji užsiima tęstine (nuolatine) veikla, kurią vykdo savarankiškai ir siekia pelno (CK 2.4 str. 3 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-496/2009). Sprendžiant, ar egzistuoja ši materialaus pobūdžio sąlyga restruktūrizavimo procesui pradėti, turi būti vertinami ne duomenys apie įmonės vykdytą veiklą praeityje, bet įrodymai apie įmonės būseną esamuoju metu (veikli ar neveikli) ir jos siekių įvykdytinumą, t. y. ar įmonės pastangos sudaro realias galimybes jai išlikti rinkoje aktyviai.

31Trečioji materialaus pobūdžio sąlyga yra susijusi su įmonės teisiniu statusu – neturi būti įsiteisėjusi teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Jeigu įmonei yra iškelta bankroto byla, laikoma, kad ji yra nemoki, o nemokios įmonės atžvilgiu vykdomos pradėtos bankroto, o ne restruktūrizavimo procedūros (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 9 str. 5 d.).

32Ketvirtoji sąlyga susijusi su įmonės gyvavimo laikotarpiu, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 3 metai iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos.

33Penktąja materialaus pobūdžio sąlyga įstatymų leidėjas nustato ribojimą įmonei siekti restruktūrizavimo procedūros tuo atveju, jeigu įmonės restruktūrizavimo procesas vyko anksčiau ir nuo jo pabaigos nėra praėję 5 metai.

34Be minėtų ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytų materialaus pobūdžio sąlygų, teismas taip pat turi patikrinti, ar egzistuoja procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo bylai iškelti. Teismas turi patikrinti, ar pateikti visi ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai: 1) dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas; 2) metmenys ir įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas dėl metmenų patvirtinimo; 3) praėjusių finansinių ataskaitų rinkinio kopija ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ĮRĮ 5 straipsnio 3 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos kopija; 4) restruktūrizavimo administratoriaus sutikimas atlikti įmonės restruktūrizavimo procedūras, kuriame turi būti nurodyta, kad jis atitinka šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir nėra kitų teisės aktų nustatytų kliūčių jam atlikti įmonės restruktūrizavimo procedūras; 5) antstolių, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš įmonės ar dėl jos turto arešto, ir vykdomųjų bylų bei teismų, nagrinėjančių bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, sąrašai; 6) areštuotų įmonės sąskaitų sąrašas, kuriame nurodomi sąskaitų numeriai ir kredito įstaigų, kuriose jos atidarytos, rekvizitai; 7) kiti dokumentai, kurie gali būti svarbūs įmonės restruktūrizavimo bylai iškelti). Teismas taip pat turi ištirti, ar restruktūrizavimo plano metmenyse atspindėtos esminės priemonės, kuriomis įmonė siektų išsaugoti ir plėtoti savo veiklą, vykdyti skolinius įsipareigojimus bei atkurti mokumą.

35Teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, taip pat turi įvertinti, ar egzistuoja kitos procesinės sąlygos restruktūrizavimo bylai iškelti, t. y. ar tinkamas subjektas kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, ar laikytasi kreditorių susirinkimo sušaukimo ir balsavimo tvarkos, kurių esminis pažeidimas gali nulemti inicijuojamo restruktūrizavimo proceso neteisėtumą. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog ĮRĮ nustatytos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimas savaime nėra pagrindas teismui konstatuoti kreditorių susirinkimo priimto nutarimo negaliojimą ir atsisakyti iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą; kiekvienu atveju būtina nustatyti, ar dėl konkretaus pažeidimo galėjo būti priimtas neteisėtas kreditorių susirinkimo nutarimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-197/2010).

36ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nurodyti trys atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą įmonei pagrindai. Vienas iš šių pagrindų – jeigu įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.). Kolegijos nuomone, šis atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindas turi būti aiškinamas neatsietai nuo pirmosios ir trečiosios materialaus pobūdžio sąlygų, kurioms esant gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas – įmonė turi turėti laikinų finansinių sunkumų ir nebūti įgijusi bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės teisinio statuso (ĮRĮ 4 str. 1 ir 3 p.). Tai reiškia, kad tam, jog būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 3 punkto pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio ir negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Tam būtina ne tik nustatyti esamų pradelstų skolų ir turto santykį (ar pradelstos skolos viršija turtą), bet ir įvertinti, ar restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai, susiję su skolų sumažinimu kreditoriams, pertvarkant įmonės veiklą, iš tiesų gali būti pasiekti. Jeigu egzistuoja materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos restruktūrizavimo bylai iškelti (įmonės restruktūrizavimui pritarė jos dalyviai ir valdymo organai, kreditoriai neprieštarauja restruktūrizavimo bylos iškėlimui, kt.), įmonės atžvilgiu nėra vykdomas priverstinis išieškojimas iš turto, ji dirba pelningai ir įmonės finansiniai rodikliai leidžia manyti, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti, teismas turėtų iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą net ir tuomet, jei formaliai pagal pateiktą balansą šiuo metu įmonės skolos viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Tokia pozicija grindžiama verslo subjektų ūkinės laisvės principu ir prioriteto suteikimu įmonės gaivinimui restruktūrizavimo būdu, o ne jos likvidavimui, kurio nesiekia nei vienas įmonės potencialus kreditorius. Tuo pačiu kolegija pažymi, kad pagal teismų praktikoje suformuotą teisės taikymo taisyklę, spręsdamas vieną materialųjį teisinį reikalavimą (pareiškimą dėl pripažinimo, kad įmonė turi būti restruktūrizuojama), teismas iš esmės neturėtų išspręsti kito materialaus teisinio reikalavimo (pripažinti, kad įmonė yra nemoki ir jai reikia iškelti bankroto bylą), nors jis ir nėra pareikštas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2154/2011).

37Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovui restruktūrizavimo bylą atsisakė iškelti, nes padarė išvadą, jog įmonė nemoki. Tokią poziciją teismas grindė tuo, kad iš įmonės balansų bei pateikto kreditorių sąrašo matyti, jog pradelstos skolos viršija įmonės turimą turtą (b.l. 157-158). Tačiau teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovo pagrindinis kreditorius yra Suomijos įmonė „Nordnet Logistics OY“, esanti ir atsakovo akcininku, kuris turi 26 % įmonės akcijų (b.l. 122) ir buvo informuotas apie inicijuojamą restruktūrizavimo procesą (b.l. 42-43), o kaip kreditorius, buvo informuotas apie priimtus sprendimus dėl įmonės restruktūrizavimo (b.l. 114-119). „Nordnet Logistics OY“ nepareiškė prieštaravimų dėl atsakovo restruktūrizavimo, taip pat nereiškė reikalavimų atsakovui teismine tvarka. Be to, žemesnės instancijos teismas iš esmės neįvertino aplinkybės, kad atsakovas iš vykdomos veiklos gauna vis daugiau pelno, mažina sąnaudas ir tokiu būdu likviduoja skolas, neišsiaiškino priežasčių, dėl kurių metmenyse atsakovas įsipareigoja mokėti palūkanas vienam iš savo kreditorių, taip pat nevertino ir to, ar atsakovas iš tiesų realiai įvykdytų restruktūrizavimo metmenyse prisiimtus įsipareigojimus kreditoriams. Ieškovo apeliacinės instancijos teismui pateikta pažyma paneigia teismo nutartyje padarytą išvadą dėl pradelstų įsiskolinimų įmonės darbuotojams (b.l. 182). Šios aplinkybės yra esminės nagrinėjant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui. Teismas neatsižvelgė ir į tai, kad tuomet, jei vykdant įmonės restruktūrizavimo procedūras, paaiškėtų, jog įmonė yra nemoki ir dėl to negali būti tinkamai įvykdytas restruktūrizavimo planas, restruktūrizavimo byla galėtų būti nutraukta ir pradėtos įmonės bankroto procedūros (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1, 4, 5 p. ir 2 d.).

38Pirmosios instancijos teismas nenustatė visų aplinkybių, reikšmingų nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, neatskleidė bylos esmės ir dėl to padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas yra nemokus ir yra pagrindas atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą. Dėl šių pažeidimų žemesnės instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo perduotinas teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 338 str., ĮRĮ 7 str. 13 d., 337 str. 3 p.).

39Kiti apelianto atskirajame skunde bei ieškovo atsiliepime į skundą išdėstyti argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

40Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Termotransportas“ perduoti šiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Č. K., UAB „Termotransportas“ direktorius, ieškiniu prašė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 14 d. nutartimi netenkino... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Termotransportas“ direktorius Č. K.... 9. 1) Remiantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktu, restruktūrizavimo bylą... 10. 2) Teismas iš esmės pripažino, kad atsakovas veikia pelningai ir veikla... 11. 3) Teismas nepagrįstai trumpalaikius įsipareigojimus prilygino pradelstoms... 12. 4) Iš įmonės 2011 m. birželio 17 d. balanso matyti, kad per pirmuosius 5... 13. 5) Teismas negali už įmonę nuspręsti, kad ji turi bankrutuoti, o ne... 14. 6) Įmonės darbuotojams su darbo teisiniais santykiais mokėtinos sumos nėra... 15. 7) Atsakovo įsipareigojimas lizingo bendrovei UAB „Nordea finance... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Termotransportas“ prašo... 17. 1) Teismas neįvertino, ar atsakovas turi realių perspektyvų sėkmingai... 18. 2) Nei vienas atsakovo kreditorius nesikreipė į teismą dėl priverstinio... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 20. Restruktūrizavimo proceso tikslas – išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri... 21. Įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku... 22. ĮRĮ 4-6 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos tokios... 24. 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės... 25. 2) įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos;... 26. 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi;... 27. 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui... 28. 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties... 29. Dėl pirmosios materialaus pobūdžio sąlygos, pažymėtina, kad... 30. Analizuojant antrąją materialaus pobūdžio sąlygą, atkreiptinas dėmesys,... 31. Trečioji materialaus pobūdžio sąlyga yra susijusi su įmonės teisiniu... 32. Ketvirtoji sąlyga susijusi su įmonės gyvavimo laikotarpiu, kuris turi būti... 33. Penktąja materialaus pobūdžio sąlyga įstatymų leidėjas nustato ribojimą... 34. Be minėtų ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytų materialaus pobūdžio sąlygų,... 35. Teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, taip pat turi... 36. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nurodyti trys atsisakymo iškelti... 37. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovui restruktūrizavimo... 38. Pirmosios instancijos teismas nenustatė visų aplinkybių, reikšmingų... 39. Kiti apelianto atskirajame skunde bei ieškovo atsiliepime į skundą... 40. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu, teisėjų... 41. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 14 d. nutartį panaikinti ir...