Byla 2A-128-459/2015

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Raimondos Andrulienės, kolegijos teisėjų Jolantos Gailevičienės, Rimvidos Zubernienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Palangos butų ūkis“ apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Palangos butų ūkis“ ieškinį atsakovei Palangos miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB „Palangos komunalinis ūkis“, daugiabučio namo ( - ), bendrasavininkams L. Ž., A. L., B. Š., A. B., A. M., A. V., V. B., M. B., Romualdui P. P., E. N., I. Š., L. S., G. P., Č. B., J. G., R. M., A. M., L. G., Juozui G. P., R. N., K. K., R. R., R. N., M. D., L. P., V. P., O. G., M. S., G. T., R. L., V. K., E. P., L. P., G. G., A. D., R. T., B. B., S. E., R. E., A. J., V. P., J. P., A. V., B. L., J. Z., A. K., R. G., R. D., A. M., D. S., R. B., Ž. V., Ritai I. K., G. K., Z. U., V. E., T. K., B. G., G. K., E. V., D. V., A. Š., L. K., G. K., B. P., S. K., R. B., M. K., V. T., R. T., T. B., I. C., V. V., F. V., P. S., A. T., R. J., R. L. dėl 2013-04-17 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-292 „Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ skyrimo daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) administratoriumi“ pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo bei restitucijos taikymo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Palangos butų ūkis“ kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti 2013-04-17 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-292 „Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ skyrimo daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) administratoriumi“, atstatyti ieškovui UAB „Palangos butų ūkis“ daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), administratoriaus teises pagal 2004-08-23 Palangos m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-4.1-549, 2 punktą ir 163 punktą. Nurodė, kad atsakovės Palangos miesto savivaldybės administracijos įsakymas, kuriuo buvo pakeistas namo ( - ), administratorius, yra neteisėtas, nes namo ( - ), savininkų susirinkimas surengtas neteisėtai, pažeidžiant teisės aktus, be teisinio pagrindo. Be to, 2013-03-14 susirinkime gyventojai sprendimo nepriėmė, nes nebuvo daugumos. Tai yra absoliutus ginčijamo įsakymo negaliojimo pagrindas. Mano, kad atsakovė Palangos miesto savivaldybės administracija turėjo pavesti susirinkimą surengti ieškovui UAB „Palangos butų ūkis“, todėl, surengusi susirinkimą, Palangos miesto savivaldybės administracija pažeidė namo ( - ), balsavimo organizavimo tvarką, viršijo savo įgalinimus, todėl pagal neteisėto balsavimo rezultatus priimtas įsakymas dėl namo ( - ), administratoriaus pakeitimo, yra naikintinas.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2014-09-15 sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo UAB „Palangos butų ūkis“ 27,25 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Teismas padarė išvadą, kad atsakovė Palangos miesto savivaldybės administracija iš esmės nepažeidė ( - ), namo gyventojų, susirinkimo sušaukimo tvarkos. Teismas laikė, kad atsakovė Palangos miesto savivaldybės administracija turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą padėti įgyvendinti privačių asmenų teisę pasirinkti (pakeisti) namo administratorių, kai tokią valią išreiškia patys gyventojai. Nurodė, kad teismui nėra pagrindo abejoti namo ( - ), bendrasavininkų sprendimu dėl namo administratoriaus pakeitimo, susirinkimo sprendimas nėra panaikintas, pakeistas ar atšauktas, trečiasis asmuo L. Ž., viena iš namo ( - ), buto savininkių, teismo posėdžio metu patvirtino daugumos savininkų apsisprendimą ir sprendimą pakeisti namo administratorių iš UAB „Palangos butų ūkis“ į UAB „Palangos komunalinis ūkis“. Formaliais pagrindais panaikinus ginčijamą įsakymą, pasekmės kils daugiabučio namo butų ir bendro naudojimo patalpų savininkams, tokiu būdu iš esmės bus pasikėsinta į jų teisėtus lūkesčius nuspręsti dėl namo administratoriaus. Ieškovas UAB „Palangos butų ūkis“ neginčija namo ( - ), gyventojų susirinkimo nutarimo, todėl nutarimas yra teisėtas, o jo pagrindu priimtas ginčijamas įsakymas, laikytinas teisingu. Netenkinant reikalavimo, panaikinti kaip neteisėtą Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-17 įsakymą Nr. A1-292 „Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ skyrimo daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), administratoriumi, nėra pagrindo ir kito reikalavimo - atkurti ieškovui UAB „Palangos butų ūkis“ teisę administruoti daugiabučius namus pagal Palangos m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-08-23 įsakymą Nr. A1-4.1.-549, 2 punktu, 163 punkto galiojimą, tenkinimui.

4Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2014-09-15 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantė teigia, jog teismas nepagrįstai nevertino ir nenagrinėjo atsakovo veiksmų viešąjį administravimą reguliuojančių normų kontekste, nes ginčijamas įsakymas yra administracinis aktas. Atsakovė, veikdama kaip viešojo administravimo subjektas, pažeidė įstatymo viršenybės principą (Viešojo administravimo įstatymo 3 str.). Mano, kad tam, jog atsakovė galėtų įgyvendinti savo viešojo administravimo funkcijas – organizuoti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą bei jo pagrindu priimti ginčijamą įsakymą, tokie jos įgalinimai turėjo būti numatyti įstatyme ir priimtas įsakymas turėjo būti pagrįstas atitinkamomis įstatymo ar kitų norminių teisės aktų nuostatomis. Teigia, kad savininkų valia buvo išreikšta pažeidžiant įstatymo nuostatas. Kiekvienas, įgyvendindamas savo subjektinę teisę pasirinkti bendro naudojimo patalpų administratorių, o atsakovė organizuodama tokios teisės įgyvendinimą, privalo laikytis tokios teisės įgyvendinimą nusakančių taisyklių. Pažymėjo, jog tam, kad atsakovė galėtų organizuoti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą bei jo pagrindu priimti ginčijamą įsakymą, tokius įgaliojimus turėjo įgyvendinti pagal įstatymą, arba numatyti priimtame įsakyme, pagrįstame atitinkamomis įstatymo ar kitų norminių teisės aktų nuostatomis. Atsakovė balsavimą raštu suorganizavo savavališkai, be jokio teisinio pagrindo. Taip pat mano, kad teismas netinkamai pritaikė Civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, nes jos taip pat nesuteikia teisės savivaldybės vykdomajai institucijai organizuoti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo dėl administratoriaus keitimo, o šiam neįvykus ir balsavimo raštu. Atsižvelgus į teisinį reglamentavimą, pasak apeliantės, neaišku, kokiu pagrindu atsakovas organizavo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu bei priėmė ginčijamą sprendimą. Dėl susirinkimų organizavimo tvarkos pažeidimo nurodė, kad nebuvo tinkamai išreikšta patalpų savininkų valia pakeisti administratorių. Administratoriaus pakeitimas turi būti vykdomas pagal nustatytą tvarką. Teigia, jog jeigu atsakovė ėmėsi tokių veiksmų, tai turėjo vadovautis Administratoriaus skyrimo aprašu, kuris numato specialias administratoriaus atrinkimo procedūras ir šio aprašo nesilaikymas, pasak apeliantės, negali būti laikomas tik formaliu pažeidimu. Atsakovė tokiu atveju privalėjo pateikti asmenų, pretenduojančių teikti administravimo paslaugas sąrašą. Atsakovė pateikė tik vieną kandidatūrą – savo kontroliuojamą bendrovę UAB „Palangos komunalinis ūkis“, ir taip užsigarantavo sau konkurencijos nebuvimą bei nesuteikė gyventojams pasirinkimo teisės. Atsakovė, nepavesdama apeliantei nei organizuoti susirinkimo, nei balsavimo raštu bei tikslingai pasiūlydama tik vieną pretendentą ir vėliau priimdama ginčijamą įsakymą, viršijo savo įgaliojimus ir taip pažeidė apeliantės teises ir teisėtus lūkesčius dėl jų vykdomos veiklos. Pažymi, kad ginčijamas įsakymas yra priimtas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu, kuris jau yra panaikintas pačios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimu. Tokie atsakovės veiksmai trikdo ieškovės ūkinę – komercinę veiklą, bet kokį jos stabilumą. Mano, kad atsakovės neteisėtas veikimas dėl administratoriaus pakeitimo negali būti laikomas norma, nes teisinis reguliavimas netektų prasmės ir pažeistų teisių gynyba taptų neįmanoma. Teismas priėmė nemotyvuotą ir lakonišką teismo sprendimą, nesilaikė CPK 270 straipsnyje nustatytų sprendimų turiniui keliamų reikalavimų. Taip pat nurodo, kad buvo pažeistos imperatyvios teisės normos apie bylą informuojant trečiuosius asmens. Mano, kad tretiesiems asmenims apie bylą pranešė viešuoju būdu nepagrįstai, nes taip galima pranešti tik tuo atveju, kuomet nėra galimybės paskirti kuratorių. Mano, kad netinkamas trečiojo asmens informavimas apie bylą yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas. Be to, nurodė, kad teismas pažeidė ir CPK 117 straipsnio nuostatas – tretiesiems asmenims tik vieną kartą ieškinį išsiuntė registruotu paštu, kitais galimais būdais dokumentų įteikti nebandė, taip dalis byloje dalyvaujančių asmenų faktiškai nebuvo informuoti apie bylą.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Palangos miesto savivaldybės administracija prašo palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Nurodė, kad savininkų sprendimas yra galiojantis, neapskųstas ir nepanaikintas, todėl ieškovė jo kritikuoti negali. Pažymėjo, kad formalūs procedūrų pažeidimai nesudaro pagrindo panaikinti ginčijamus nutarimus. Nesutinka su apeliantės teiginiu, jog kaip esminiu aktu reikia remtis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 121 punktu. Nurodė, kad Seimas, atsižvelgdamas į masiškus gyventojų skundus, 2012-05-10 įsakymu Nr. XI-2005 nuo 2013-01-01 suteikė savivaldybių vykdomosioms institucijoms teisę savininkų prašymu šaukti susirinkimus, o nurodytas Pavyzdinių nuostatų 121 punktas liko nepakeistas. Be to, pažymėjo, jog savininkai renkasi tokį administratorių kokį nori, todėl motyvai dėl konkurencija yra nepagrįsti. Ieškovė yra tik administravimo paslaugų tiekėja, o butų savininkai turi išimtinę teisę spręsti, kas administruos jų privatų turtą. Teigia, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir motyvuotas, atitinka protingumo ir kitus civilinės teisės principus.

6Kiti dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1, 2 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 str. 2 d., todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

9Byloje kilo ginčas dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2013-04-17 priimto įsakymo, kuriuo pakeistas daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo.

10Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-17 įsakymu Nr. A1-292 „Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ skyrimo daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), administratoriumi, gyvenamojo namo administratorius, ieškovas UAB „Palangos butų ūkis“, buvo pakeistas į trečiąjį asmenį UAB „Palangos komunalinis ūkis“ (t. 1, b. l. 166). Nustatyta, kad įsakymas priimtas 2013-03-14 daugiabučio namo ( - ), patalpų savininkų susirinkimo nutarimo pagrindu pakeisti namo administratorių (t. 1, b. l. 171). Susirinkimą organizavo atsakovė Palangos m. savivaldybės administracija pagal 2013-03-14 daugiabučio namo ( - ), daugumos savininkų prašymą (t. 1, b. l. 170).

11Apeliantė teigia, kad atsakovė priimdama 2013-03-14 įsakymą veikė kaip viešojo administravimo subjektas bei pažeidė įstatymo viršenybės principą, tačiau pirmosios instancijos teismas nevertino atsakovės veiksmų, nuostatų, reguliuojančių viešąjį administravimą, kontekste. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė ginčija Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus priimtą įsakymą, kuriuo iš esmės buvo pakeistas daugiabučio gyvenamojo namo bendrosios nuosavybės administratorius ir ieškovė įpareigota perduoti naujam administratoriui daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektus, nepanaudotas sukauptas lėšas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, teisės aktuose nustatytus daugiabučio namo statybos ir (ar) techninės inventorizacijos dokumentus, techninės priežiūros, daugiabučiam namui ar keliems daugiabučiams namams priskirto žemės sklypo ir kitus su daugiabučiu namu susijusius dokumentus, sutartis, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objekto atnaujinimo darbų metinius ir ilgalaikius planus. Ginčijamas įsakymas priimtas savivaldos institucijai įgyvendinant CK 4.84 str. numatytus įgaliojimus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nustatymu bei turto administratoriaus skyrimu, ir juo yra keičiami turto administravimo teisiniai santykiai. Kadangi turto administravimo teisiniai santykiai yra civiliniai teisiniai, o ginčai, kylantys iš turto administravimo teisinių santykių, savo teisine prigimtimi yra civiliniai, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai, spręsdamas tarp šalių kilusį ginčą bei vertindamas atsakovės priimto įstatymo teisėtumą, taikė CK 4.84 ir 4.85 str. nuostatas ir nevertino atsakovės veiksmų viešąjį administravimą reguliuojančių nuostatų kontekste.

12Apeliantė teigia, kad atsakovė, nepavesdama ieškovei organizuoti daugiabučio namo savininkų balsavimo raštu, gavusi daugiabučio namo savininkų prašymą ir pati suorganizavusi balsavimą raštu bei priimdama ginčijamą įsakymą, viršijo savo įgaliojimus, pažeidė ieškovės teises ir toks įsakymas negali būti laikomas teisėtu, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jį laikė teisėtu ir jo nepanaikino. Teisėjų kolegija su tokiais apeliantės argumentais nesutinka.

13Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba CK 4.84 str. nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių (CK 4.83 str. 3 d.). Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių (CK 4.84 str. 3, 4 d.). Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo šaukia savivaldybės vykdomoji institucija šio kodekso 4.85 str. nustatyta tvarka. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus šaukia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, arba savivaldybės vykdomoji institucija. Taip pat sušaukti susirinkimą gali raštu pareikalauti ne mažiau kaip 1/4 dalis butų ir kitų patalpų savininkų. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą. Balsavimams raštu taikomi šiame straipsnyje nustatyti kvorumo ir sprendimui priimti reikalingo balsų skaičiaus reikalavimai (CK 4.85 str. 4, 5, 7 d.). Balsavimo raštu tvarka nustatyta LR Aplinkos ministro 2012-10-31 įsakymu Nr. D1-895 patvirtintame Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos apraše.

14Apeliantas teigia, kad už administratoriaus keitimą balsavo 37 savininkai, tai yra, lygiai pusė šio namų savininkų, net ir atsižvelgus į tai, kad Č. B. turi 2 butus, todėl jo balsas skaičiuojamas kaip 2 balsai, vis tiek už administratoriaus pakeitimą nebalsavo patalpų savininkų balsų dauguma, nes turėjo būti įvertinti B. Š., G. G. ir P. S. pateikit prašymai atšaukti jų balsus ir parašus.

15Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad visų daugiabučio namo (daugiabučių namų) ir kitos paskirties pastatų savininkų susirinkime kiekvienas savininkas turi tiek balsų, kiek jam nuosavybės teise priklauso Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teisės objektų tame (tuose) bendrijai priklausančiame (priklausančiuose) pastate (pastatuose). Iš bylos duomenų nustatyta, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė 2013-04-17 priėmė įsakymą Nr. A1-292 „Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ skyrimo daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), administratoriumi. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai balsuodami 2013-03-14 susirinkime išreiškė savo valią raštu ir 37 iš 43, tai yra pusė butų ir kitų patalpų savininkų, balsavo už tai, kad pageidauja pakeisti namo administratorių naujuoju paskiriant UAB „Palangos komunalinis ūkis“ (t. 1, b. l. 171). Atsižvelgiant į aptartą darytina išvada, kad apeliantės teiginys, jog nebuvo tinkamai išreikšta savininkų valia pakeisti administratorių, yra nepagrįstas. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju ypatingai svarbus pats civilinių teisinių santykių pobūdis, t. y. gyvenamojo namo butų savininkai per administratorių, kaip atstovą, įgyvendina namo bendrojo naudojimo patalpų nuosavybės teises, todėl šalis sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, ir šio elemento santykyje išlaikymą užtikrina būtent savininkams suteikta teisė bet kada pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių (CK 4.84 str. 4 d.). Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo atveju padaryti procedūriniai pažeidimai neturi esminės reikšmės ir nepaneigia savininkų aiškiai išreikštos valios dėl administratoriaus pakeitimo. Netikėti šių balsavimo rezultatais nėra pagrindo, nes nė vienas namo savininkas jų neskundė bei kitokiu būdu neišreiškė nesutikimo. Apelianto nurodomos aplinkybės, kad turėjo būti įvertinti B. Š., G. G. ir P. S. pateikti prašymai atšaukti jų balsus ir parašus neturi įtakos balsavimo rezultatų teisėtumui, nes minėti prašymai pateikti jau po ginčijamo įsakymo priėmimo, tai yra, 2014-01-20 (t. 2, b. l. 64-66). Atsižvelgus į tai, atsakovė turėjo pagrindą pakeisti administratorių, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad atsakovės priimtas įsakymas yra teisėtas ir pagrindo jį naikinti nėra.

16Apeliantė skunde nurodė ir tai, kad atsakovė butų ir kitų patalpų savininkams pasiūlė tik vieną naujo administratoriaus kandidatūrą. Atsakydamas į šį skundo argumentą, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad padaryti pažeidimai laikytini formaliais ir nesudarančiais pagrindo nuginčyti savininkų išreikštą valią, nes tai prieštarautų protingumo, teisingumo principams (CK 1.5 str.), pažeistų butų savininkų teisę nuspręsti, kam pavesti bendrojo naudojimo objektų administravimą. Atsakovė, gavusi daugiabučio gyvenamojo namo savininkų 2013-03-14 prašymą, kuriame aiškiai išreikšta daugumos jų valia dėl administratoriaus pakeitimo, ir įgyvendinama jai CK 4.85 str. numatytus įgaliojimus, pagrįstai suorganizavo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ir įgyvendindama jų valią priėmė įsakymą dėl administratoriaus pakeitimo. Todėl įsakymo naikinimas dėl formalių procedūrinių trūkumų būtų neproporcinga priemonė, nes būtų paneigta butų savininkų besąlyginė teisė pasirinkti bendro naudojimo objektų administratorių. Savo valią butų ir patalpų savininkai išreiškė balsavimo biuleteniuose, juose aiškiai išreikštas jų pageidavimas keisti namo administratorių. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad atsakovė turėjo pagrindą pakeisti administratorių, todėl atsakovės priimtas įsakymas yra teisėtas ir pagrindo jo naikinti nėra.

17Atmestini apeliantės argumentai, kad teismas nepagrįstai pripažino butų ir kitų savininkų interesus prioritetiniais ir neatsižvelgė į ieškovės teisėtus lūkesčius bei interesus. Teisėjų kolegija pažymi, kad daugiabučių namų butų savininkų teisė pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių yra besąlyginė, todėl būtent savininkai, kuriems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso bendro naudojimo patalpos (CK 4.37, 4.75 str.), turi teisę nuspręsti, kas administruos jų bendro naudojimo objektus, neatsižvelgdami į administratoriaus turtinius ekonominius interesus, kurie negali daryti įtakos bei varžyti savininkų sprendimus pasirenkant turto administratorių (CK 4.48 str. 2 d.).

18Apeliaciniame skunde ieškovė teigia, jog tretieji asmenys nebuvo tinkamai informuoti apie procesą, nes teismas neišnaudojo visų galimybių įteikti procesinių dokumentų kitais įstatyme numatytais būdais. Be to, ieškovė, kaip absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą nurodo CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktą, kuriame numatyta, jog absoliutų teismo sprendimo negaliojimo pagrindą sudaro tie atvejai, kai pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2014-01-09 nutartimi į bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis įtraukti daugiabučio namo ( - ), bendrasavininkai. Minėta nutartimi bendrasavininkų procesine bendrininkų atstove paskirta L. Ž. (t. 2, b. l. 54). Procesinių dokumentų įteikimas bendrininkų įgaliotam asmeniui prilyginamas tinkamam jų įteikimui visiems asmenims, kuriems jis atstovauja (CPK 120 straipsnio 3 dalis). Taigi apeliantės teiginys, kad tretieji asmenys nebuvo tinkamai informuoti apie procesą, nepagrįstas.

19Atmestinas apeliantės argumentas, kad teismas priėmė nemotyvuotą ir lakonišką teismo sprendimą, nesilaikė CPK 270 straipsnyje nustatytų sprendimų turiniui keliamų reikalavimų. Teismo pareiga motyvuoti nutartį yra nustatyta CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkte. Iš esmės analogiškas reikalavimas yra nustatytas ir teismo sprendimams CPK 270 straipsnio 4 dalyje. Tačiau, skirtingai nei teigia apeliantė, ši teismo pareiga neturėtų būti suprantama kaip teismo prievolė procesiniame sprendime pasisakyti absoliučiai dėl visų proceso šalies (šalių) išdėstytų teisinių argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra nurodęs, kad pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo pobūdžio ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (R. T. v. Spain and H. B. v. Spain, judgments of 9 December 1994, Series A. N. 303 – A and 303 – B, p. 12, par. 29, ir p. 29-30, par. 27; Higgins and Others v. France judgment of 19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I, p. 60, par. 42). Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr. Van de Hurk v. Netherlands judgment of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat pasisakyta, kad jeigu nenustatoma kitų pagrindų, tiek pirmosios instancijos teismo sprendimas, tiek apeliacinės instancijos teismo nutartis nėra naikinama vien dėl to, kad jos motyvai neišsamūs, tačiau visa bylos medžiaga leidžia daryti išvadą apie tai, kokiais teisiniais argumentais vadovaudamasis teismas atmetė ieškinį ar apeliacinį skundą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2008; 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006).

20Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

21Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacinio skundo motyvais keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 320?331 straipsniais,

Nutarė

23Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas UAB „Palangos butų ūkis“ kreipėsi į teismą prašydamas... 3. Palangos miesto apylinkės teismas 2014-09-15 sprendimu ieškinį atmetė.... 4. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės... 5. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Palangos miesto savivaldybės... 6. Kiti dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepimo į apeliacinį skundą... 7. Apeliacinis skundas atmestinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 9. Byloje kilo ginčas dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos... 10. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad Palangos miesto savivaldybės... 11. Apeliantė teigia, kad atsakovė priimdama 2013-03-14 įsakymą veikė kaip... 12. Apeliantė teigia, kad atsakovė, nepavesdama ieškovei organizuoti... 13. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų... 14. Apeliantas teigia, kad už administratoriaus keitimą balsavo 37 savininkai,... 15. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų... 16. Apeliantė skunde nurodė ir tai, kad atsakovė butų ir kitų patalpų... 17. Atmestini apeliantės argumentai, kad teismas nepagrįstai pripažino butų ir... 18. Apeliaciniame skunde ieškovė teigia, jog tretieji asmenys nebuvo tinkamai... 19. Atmestinas apeliantės argumentas, kad teismas priėmė nemotyvuotą ir... 20. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos skundžiamo sprendimo... 21. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimo... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 320?331 straipsniais,... 23. Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimą palikti...