Byla 2-13099-528/2015
Dėl baudos paskyrimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Sauliaus Užkuraičio pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „VILNIAUS ŠEBA“, P. Š., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui dėl baudos paskyrimo ir

Nustatė

2Antstolis Saulius Užkuraitis prašo skirti UAB „VILNIAUS ŠEBA“ direktoriui P. Š. 289,62 Eur baudą už teisėtų antstolio reikalavimų nevykdymą. Pareiškime nurodoma, kad: antstolio kontoroje vykdomas išieškojimas pagal 2015-02-23 VSDFV Kauno sk. išduotą sprendimą Nr.30.A-6854 dėl 12.802,10 Eur išieškojimo iš skolininko UAB „VILNIAUS ŠEBA“ išieškotojo VSDFV Kauno sk. naudai; 2015-03-24 antstolis UAB „VILNIAUS ŠEBA“ direktoriui P. Š. išsiuntė patvarkymą dėl informacijos pateikimo, prašydamas per 10 dienų pateikti duomenis apie visą UAB „VILNIAUS ŠEBA“ turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei trečiųjų asmenų įsiskolinimą UAB „VILNIAUS ŠEBA“; 2015-04-01 registruotas laiškas su įteikimo šaknele įteiktas pasirašytinai UAB „VILNIAUS ŠEBA“ direktoriui P. Š.; UAB „VILNIAUS ŠEBA“ direktorius informacijos apie visą UAB „VILNIAUS ŠEBA“ turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei trečiųjų asmenų įsiskolinimą UAB „VILNIAUS ŠEBA“ nepateikė.

3Pareiškimas dėl baudos paskyrimo tenkintinas iš dalies.

4Iš vykdomosios bylos Nr.0034/15/00341 medžiagos matyti, kad: antstolis S.Užkuraitis vykdo 2015-02-23 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus sprendimą Nr.30.A-6854 dėl priverstine tvarka į Valstybinio socialinio draudimo fondą išieškojimo iš skolininko UAB „VILNIAUS ŠEBA“ turto skolą, kuri 2015-02-23 yra 12.802,10 Eur, iš jų 11.751,31 Eur įmokų ir 1.050,79 Eur delspinigių (vykd. b.l.2); 2015-03-24 antstolis patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr.S-00027400 pareikalavo per 10 dienų nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti duomenis apie visą UAB „VILNIAUS ŠEBA“ turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, apie trečiųjų asmenų įsiskolinimą UAB „VILNIAUS ŠEBA“ bei pateikti ilgalaikio ir trumpalaikio turto buhalterinės apskaitos sąrašus (vykd. b.l.14); patvarkymas 2015-04-01 pasirašytinai įteiktas UAB „VILNIAUS ŠEBA“ direktoriui P. Š. (vykd. b.l.15); P. Š., a.k. ( - ) UAB „VILNIAUS ŠEBA“ direktoriumi paskirtas (išrinktas) nuo 2011-01-13 (vykd. b.l.16-19); duomenų apie 2015-03-24 patvarkyme nurodytos informacijos pateikimą nėra, o antstolis nurodo, jog informacija per nustatytą terminą antstoliui nepateikta.

5Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį ir kt., išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą, o antstolio reikalavimų nevykdančiam asmeniui teismas gali skirti iki 289,-Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 1,2d.). Jei antstolio reikalavimo nevykdo juridinis asmuo, bauda gali būti skiriama juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 3d.).

6Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-03-24 antstolio patvarkymu UAB „VILNIAUS ŠEBA“ buvo įpareigota per 10 dienų nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti duomenis apie visą turimą bendrovės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei trečiųjų asmenų įsiskolinimą bendrovei, pateikti turimo ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos buhalterinius dokumentus, tačiau nevykdė šio antstolio teisėto reikalavimo, todėl yra pagrindas antstolio S.Užkuraičio prašymą tenkinti – skirti baudą UAB „VILNIAUS ŠEBA“ vadovui P. Š. (CPK 177, 178, 185 str., 585 str. 1-3d., 616 str. 1d., 645 str. 2d.). Nustatant baudos dydį atsižvelgtina į tai, kad: dėl baudos paskyrimo antstolis kreipiasi pirmą kartą; teismas neturi duomenų apie objektyvias bei nuo suinteresuoto asmens UAB „VILNIAUS ŠEBA“ vadovo nepriklausančias aplinkybes, dėl kurių iki šiol neįvykdytas antstolio patvarkymas; teismas neturi duomenų apie UAB „VILNIAUS ŠEBA“ vadovo P. Š. turtinę padėtį, gaunamas pajamas bei išlaikytinius; antstolio S.Užkuraičio patvarkymą dėl informacijos pateikimo UAB „VILNIAUS ŠEBA“ vadovas yra gavęs asmeniškai; skola iš UAB „VILNIAUS ŠEBA“ neišieškota; skolininko UAB „VILNIAUS ŠEBA“ neveikimas yra grubus vykdymo teisės normų pažeidimas, realiai sukliudęs įvykdyti vykdomąjį dokumentą; skolininko UAB „VILNIAUS ŠEBA“ vadovas, atstovaudamas įmonę, turi pareigą bendradarbiauti su antstoliu; P. Š. UAB „VILNIAUS ŠEBA“ vadovu dirba daugiau kaip ketverius metus.

7Įvertinus tai kas nurodyta ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, antstolio pareiškimas dėl baudos skyrimo tenkintinas dalinai – suinteresuoto asmens UAB „VILNIAUS ŠEBA“ vadovui P. Š. skirtina vienkartinė 100,-Eur bauda, o kitoje dalyje antstolio pareiškimas netenkintinas (CPK 3 str. 1,7d., 177, 178, 185, 585, 645 str.). Pažymėtina, kad bauda, paskirta juridinio asmens vadovui išieškoma iš jo asmeninių lėšų (CPK 106 str. 3d.). Taip pat išaiškintina, jog baudos skyrimas neatleidžia asmens nuo pareigos vykdyti antstolio įpareigojimus.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-292, 585, 593 str.,

Nutarė

9Antstolio Sauliaus Užkuraičio pareiškimą tenkinti iš dalies.

10Skirti UAB „VILNIAUS ŠEBA“ (į.k.125917335) vadovui P. Š. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) vienkartinę 100,-Eur (vieno šimto eurų) baudą už antstolio teisėtų reikalavimų nevykdymą.

11Kitoje dalyje antstolio pareiškimo netenkinti.

12Nutarties kopiją siųsti pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims.

13Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai