Byla 2-50-724/2011
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjmosi išlaidų priteisimo ir atsakovų priešieškinį dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, sekretoriaujant Ritai Kozlovienei, dalyvaujant atsakovų Č. J. ir L. R. atstovui advokatui Viktorui Ošurkovui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V. ieškinį atsakovams Č. J., L. R., V. G. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjmosi išlaidų priteisimo ir atsakovų priešieškinį dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia,-

Nustatė

2Ieškovas J. V. prašo iš atsakovų solidariai priteisti 5500Lt skolos, 1922,80Lt delspinigių, 1375Lt palūkanų ir 349,33Lt bylinėjimosi išlaių bei 5 procentus palūkanų nuo priteistso sumos iki visiško teismo sprendimo ivykdymo.

3Atsakovai su pareikštu ieškiniu nesutinka ir Č. J. ir L. R. pareiškė priešieškinį, prašydamai pripažinti paskolos sutartį negaliojančia ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas ieškinyje ir atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad atsakovai jam negrąžino skolos, kurią įsipareigojo grąžinti solidariai. Dėl to priverstas kreiptis į teismą prašant priteisti skolą palųkanas, delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovams nepateikus priešieškinyje nurodytos aplinkybėms pagrįsti paršo priešieškinį atmesti.

5Atsakovai su pareikštu ieškiniu nesutinka nurodė, kad pinigų jie negavo be to ieškovas paskolų teikimu užsiima neteisėtai, todėl toks sandoris jeigu ir būtų buvęs, turi būti pripažintinas neteisėtu.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies priešieškinys atmestinas.

7Atsakovai prašo pripažinti paskolos sutartį negaliojančia.

8Sutarties negaliojimą motyvuoja tuo, kad ieškovas neperdavė atsakovams pinigų ir iki šiol nereiškė jokių pretenzijų.

9Atsakovai ginčydami paskolos sutartį teismui nepateikė jokių įrodymų pagrindžiančių priešieškinye nurodytas aplinkybes (6.875 str. 1d.).

10Tai, kad teismui sutartį, kurios pagrindu pareiškė reikalavimus, pateikė ieškovas, paneigia atsakovų teiginius apie dalyko neperdavimą.

11Iš šalių sutarties matyti, kad atsakovai pas ieškovą pasiskolino 5500Lt, kuriuos įsipareigojo solidariai grąžinti iki 2004-05-22. Sutartyje numatyti 1 procento delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną grąžinti skolą. (b.l.3-4)

12Paskolos sutarties forma rašytinės formos reikalavimus atitinka „...paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis skolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui.“ (CK 6.871 str. 3d.)

13Kiti atsakovų argumentai teisiškai nereikšmingi, todėl priešieškinys netenkintinas.

14Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos gavėjai privalo grąžinti gautą paskolą sutartyje ar įstatymo nustatytu laiku ir tvarka, kadangi paskolą gavo trys asmenys be išimmčių jie atsako solidariai (CK 6.6 str. 6.873 str.).

15Atsakovai teismui nepateikė duomenų patvirtinančių, kad skolą Ieškovui grąžino, todėl ieškovo reikalaivas priteisti 5500t skolą tenkintinas.

16Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (Lietuvos Respublikos CK 6.261, 6.210 str.). Paskolos gavėjo prievolės paskolos teisiniuose santykiuose apima ne tik paskolos sumos grąžinimą paskolos davėjui, bet palūkanų mokėjimą (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d., 6.874 str.). Paskolos gavėjo prievolei pagal paskolos sutartį dėl palūkanų už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo taikomi bendrieji prievolių pabaigos pagrindai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.123 str. 1 d., prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdoma.

17Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš atsakovų 1922,80Lt delspinigių, kas sudaro 0,19 % dydžio delspinigių nuo negrąžintos sumos- 5500Lt nuo 2010-03-02 iki 2010-09--01.

18Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas“

20Lietuvos Aukčiausiasis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad sąvokų „aiškiai per didelės netesybos“ ir „neprotingai didelės netesybos“ aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „pavadinimas“ v. UAB „pavadinimas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.)“.

21Ieškovas prašo priteisti po 0,19% dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą mokėti dieną kas sudaro 69,35% metinių delspinigių.

22Ieškovas atsakovams paskolino sąlyginai nedidelę pinigų sumą, o jos negrąžinus reikalauja delspinigių kurie sudaro trečdalš paskolintos sumos. Be to ieškovas reikalauja ir palūkanų. Toks delspinigių dydis yra aiškiai per didelis, todėl delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,1% už kiekvieną praleistą mokėti dieną, kas sudarys 36,5% metinių delspinigių ( 1001 Lt)ir tai nebus suma mažesnė už minimalius ieškovo patirtus nuostolius.

23Ieškovas prašo priteisti palūkanas pagal Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. 1 d. nuostatą, kuri numato, kad jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo paskolos davėjui mokėti CK 6.210 str. nustatytas palūkanas iki jos grąžinimo dienos.

24Už naudojimąsi 5500 Lt paskola, ieškovas turi teisę reikalauti priteisti įstatymo numatytas palūkanas. Ieškovas prašo palūkanas priteisti už 5 metų laikotarpį t.y. 1375 Lt.

25Atsakovai privalo mokėti ieškovui priteistinos 5% dydžio metines palūkanos už priteistiną 5500Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-09-01 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str.).

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimai patenkinti iš dalies, tenkinant 89,53%, todėl bylinėjimosi išlaidos iš atsakovų priteistinos taikant koficientą 0,8953.

27Ieškovas turėjo 349,33Lt bylinėjimosi išlaidų kurias sudaro 264 Lt žyminio mokesčio, 20Lt sutarties vertimo išlaidų, 65,33Lt proocesinių dokumentų įteikimo atsakovei V. G. išlaidų. Iš atsakovų L. R. ir Č. J. ieškovo naudai priteistina po 84,75 Lt bylinėjimosi išlaidų, o iš atsakovės V. G.- 143,23Lt.

28Ieškovas sumažinęs reikalavimus prašo grąžinti žyminio mokesčio permoką- 70Lt.

29Vadovaujantis CPK 87 str. 2d. atsisakius ieškinio reikalavimų grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio. kadangi ieškovas atsisakė dalies ieškinio reikalavimio tai jam grąžintinas 75 provcentai nuo sumokėto žyminio mokesčio skirtumo t.y. nuo prašomų 70Lt kas sudarys 52,5Lt.

30Nagrinėjant bylą už procesinių dokumentų siuntimą šalims, išnaudota 31,5Lt. valstybės lėšų.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 259, 270, 285 – 287 str.,-

Nutarė

32Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti iš dalies.

33Priteisti J. V., asmens kodas ( - ) naudai solidariai iš Č. J., asmens kodas ( - ) L. R., asmens kodas ( - ) ir V. G., asmens kodas ( - ) 55000 Lt (penkis tųkstančius penkis šimtus litų) skolos, 1001 Lt ( vieną tųkstantį vieną litą) delspinigių, 1375 Lt (vienas tųkstantis trys šimtai septyniasdeįimt penki litai) palūkanų už 5 metų laikotarpš, 5% metinių palūkanų už priteistą 7876Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010-09-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir iš Č. J. ir L. R. po 84,75 Lt ( aštuoniasdešimt keturis litus 75 centus) o iš V. G. 143,23Lt ( vienas šimtas keturiasdešimt tris litus 23 centus) bylinėjimosi išlaidų.

34Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų iš Č. J., L. R. ir V. G. po 10,5 Lt ( dešimt litų 50 centų.)

35J. V. grąžinti 75 procentus žyminio mokesčio permokos dalies t.y. 52,5 Lt ( penkiasdešimt du litus 50 centų)(žyminis mokestis sumokėtas 2010-08-27 mokėjimo nurodymas 20100827)

36Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, sekretoriaujant... 2. Ieškovas J. V. prašo iš atsakovų solidariai priteisti 5500Lt skolos,... 3. Atsakovai su pareikštu ieškiniu nesutinka ir Č. J. ir L. R. pareiškė... 4. Ieškovas ieškinyje ir atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad atsakovai jam... 5. Atsakovai su pareikštu ieškiniu nesutinka nurodė, kad pinigų jie negavo be... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies priešieškinys atmestinas.... 7. Atsakovai prašo pripažinti paskolos sutartį negaliojančia.... 8. Sutarties negaliojimą motyvuoja tuo, kad ieškovas neperdavė atsakovams... 9. Atsakovai ginčydami paskolos sutartį teismui nepateikė jokių įrodymų... 10. Tai, kad teismui sutartį, kurios pagrindu pareiškė reikalavimus, pateikė... 11. Iš šalių sutarties matyti, kad atsakovai pas ieškovą pasiskolino 5500Lt,... 12. Paskolos sutarties forma rašytinės formos reikalavimus atitinka... 13. Kiti atsakovų argumentai teisiškai nereikšmingi, todėl priešieškinys... 14. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti... 15. Atsakovai teismui nepateikė duomenų patvirtinančių, kad skolą Ieškovui... 16. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo... 17. Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš... 18. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 20. Lietuvos Aukčiausiasis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad sąvokų... 21. Ieškovas prašo priteisti po 0,19% dydžio delspinigių už kiekvieną... 22. Ieškovas atsakovams paskolino sąlyginai nedidelę pinigų sumą, o jos... 23. Ieškovas prašo priteisti palūkanas pagal Lietuvos Respublikos CK 6.874 str.... 24. Už naudojimąsi 5500 Lt paskola, ieškovas turi teisę reikalauti priteisti... 25. Atsakovai privalo mokėti ieškovui priteistinos 5% dydžio metines palūkanos... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys... 27. Ieškovas turėjo 349,33Lt bylinėjimosi išlaidų kurias sudaro 264 Lt... 28. Ieškovas sumažinęs reikalavimus prašo grąžinti žyminio mokesčio... 29. Vadovaujantis CPK 87 str. 2d. atsisakius ieškinio reikalavimų grąžinama 75... 30. Nagrinėjant bylą už procesinių dokumentų siuntimą šalims, išnaudota... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d.,... 32. Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Priteisti J. V., asmens kodas ( - ) naudai solidariai iš Č. J., asmens kodas... 34. Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų iš Č. J., L. R. ir V. G. po 10,5... 35. J. V. grąžinti 75 procentus žyminio mokesčio permokos dalies t.y. 52,5 Lt (... 36. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...