Byla e2A-1221-258/2019
Dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, pareikštus atsakovei I. R. ir atsakovams V. B., I. B., V. B., tretieji asmenys, nereiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Senamiesčio svečių namai, L. B

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, Ritos Kisielienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Tatjanos Žukauskienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama atsakovės I. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske bank A/S Lietuvos filialą, ieškinius dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, pareikštus atsakovei I. R. ir atsakovams V. B., I. B., V. B., tretieji asmenys, nereiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Senamiesčio svečių namai, L. B..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6ieškovas 2016-12-22 pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė iškeldinti atsakovę I. R. su jai priklausančiais asmeniniais daiktais iš ieškovui nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų: buto, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ), Vilniuje, ir buto, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ), Vilniuje; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Teisme 2018-05-11 gautas ieškovo ieškinys dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, pareikštas atsakovams V. B., I. B., V. B., trečiaisiais asmenimis įtraukti I. R. ir L. B.. Šio ieškinio pagrindu buvo iškelta civilinė byla Nr. e2-20323-868/2018, kuri Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos 2018-08-06 nutartimi sujungta su nagrinėjama civiline byla.

93.

10Atsakovė I. R. su ieškiniu nesutiko. Atsakovė nurodė, jog tarp šalių yra kilęs ginčas vykdomojoje byloje, todėl reikalavimas iškeldinti atsakovę iš gyvenamųjų patalpų pareikštas dar nesibaigus ginčui dėl pačios skolos pagrįstumo. Atsakovės nuomone, turto valdymas ieškovui nėra perduotas dėl objektyvių priežasčių, nes nuginčijus turto perdavimo iš varžytinių aktą, nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas netektų teisinio pagrindo.

114.

12Atsakovas V. B. su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškinys yra su trūkumais, nes nėra pilnai apmokėtas žyminiu mokesčiu; ieškovas neįrodė savo nuosavybės teisių į patalpas, kadangi VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registre nuosavybės teisės į patalpas yra registruotos ne banko vardu, o banko filialo vardu; banko nuosavybės teisių perleidimo dokumento (antstolio turto perdavimo akto) teisėtumas vis dar gali būti tikrinamas kasacine tvarka, todėl ieškovas neįrodė savo nuosavybės teisių pažeidimo.

135.

14Atsakovai V. B., I. B. atsiliepimuose ieškinius prašo atmesti tais pačiais argumentais, kurie nurodyti atsakovo V. B. atsiliepime ir I. R. paaiškinimuose.

156.

16Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, L. B. ir UAB „Svečių namai“ 2017-04-20 pateikė atsiliepimą į 2016-12-22 teismui pateiktą ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad sutinka su atsakovės I. R. atsiliepime išdėstytais argumentais.

177.

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 29 d. sprendimu ieškinius tenkino visiškai. Teismas iškeldino atsakovus I. R., V. B., I. B., V. B. su jiems priklausančiais asmeniniais daiktais iš Danske Bank A/S Lietuvos filialui nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), Vilniaus m., Vilniaus m. sav., ir buto, ( - ), Vilniaus m., Vilniaus m. sav. ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

198.

20Apeliaciniu skundu atsakovė I. R. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-29 sprendimą byloje ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo Danske Bank A/S veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinys būtų atmestas visiškai.

219.

22Ieškovas prašo atsakovės I. R. apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-29 sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-1808-862/2018, palikti nepakeistą.

2310.

24Atsakovai V. B., V. B. ir I. B. pateikė atsiliepimus į apeliacinį skundą, kuriuose nurodė, jog su apeliaciniu skundu sutinka ir prašo jį tenkinti.

2511.

26Atsakovai V. B., V. B. ir I. B. pateikė teismui prašymus dėl prisidėjimų prie apeliacinio skundo, kuriuose jie nurodė, kad palaiko ir prisideda prie atsakovės I. R. apeliacinio skundo.

2712.

282019-10-01 teisme gautas ieškovo prašymas pakeisti civilinėje byloje Nr. e2A-1221-258/2019 ginčo teisinio santykio šalį Danske Bank A/S, veikiantį per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, filialo kodas 301694694, buveinės adresas Saltoniškių g. 2, LT-08500 Vilnius, jo teisių perėmėju G. V., a. k. ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta ( - ).

2913.

302019-10-02 teisme gautas atsakovės I. R. pareiškimas, kuriuo ji prašo priimti atsisakymą nuo 2018-11-27 apeliacinio skundo ir apeliacinį procesą nutraukti, grąžinti atsakovei 75 Eur žyminį mokestį.

3114.

322019-10-04 teisme gautas atsakovų V. B., I. B. ir V. B. pareiškimas, kuriame jie nurodė, jog sutinka su apeliantės pareiškimu dėl apeliacinio skundo atsisakymo.

33Ieškovo prašymas dėl ginčo šalies pakeitimo jos teisių perėmėju tenkintinas.

3415.

35Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 48 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Procesinis teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje (CPK 48 straipsnio 1 dalis). Teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo įstojimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų privalomi tam asmeniui, kurio vietoje įstojo teisių perėmėjas (CPK 48 straipsnio 2 dalis). Procesinių teisių perėmimas tiesiogiai priklauso nuo materialiųjų subjektinių teisių perėmimo, t. y., perimant materialiąsias civilines subjektines teises, perimamos ir atitinkamos procesinės teisės ir pareigos. Materialiųjų subjektinių teisių perėmimo galimumą nulemia teisinis santykis, iš kurio yra kilęs ginčas. Kartu su prašymu dėl procesinių teisių perėmimo pateiktas 2019-01-29 priėmimo-perdavimo aktas ir 2019-02-05 išrašas iš Nekilnojamojo turto registro patvirtina, kad Danske bank 2019-01-28 Pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 351 perleido patalpas, t. y. butą, adresas ( - ), Vilniaus m., Vilniaus m. sav., ir butą, adresas ( - ), Vilniaus m., Vilniaus m. sav., iš kurių Danske bank prašė iškraustyti atsakovus, naujajam savininkui G. V.. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog G. V. yra tinkamas ieškovo Danske bank procesinių teisių perėmėjas. Danske Bank naujajam savininkui perleidus nuosavybės teises į patalpas, iš kurių ieškiniu buvo siekiama iškeldinti atsakovus, taip pat buvo perleistos ir visos su tuo susijusios teisės ir pareigos, įskaitant, bet neapsiribojant Danske bank, kaip proceso dalyvio civilinėje byloje Nr. e2A-1221-258/2019 procesinės teisės ir pareigos. Todėl prašymas tenkinamas ir ieškovas Danske bank keičiamas į naują trečiąjį asmenį G. V.. Teisių perėmėjui išaiškintina, kad jam visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į procesą, privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam asmeniui, kurio vietoje įstojo teisių perėmėjas (CPK 48 straipsnio 1, 2 dalys).

36Atsakovės pareiškimas dėl apeliacinio skundo atsisakymo tenkintinas.

3716.

38CPK 308 straipsnio 1 dalyje nustatyta apelianto teisė atsisakyti paduoto apeliacinio skundo. Ši teisė rašytinio proceso metu gali būti įgyvendinama iki apeliacinio skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Apeliacinio skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijavusio asmens procesinių teisių (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 308 straipsnio 1 dalis). Šios teisės įgyvendinimas yra dispozityvumo principo (CPK 13 straipsnis) išraiška, nes apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apelianto) iniciatyva, kai šis įgyvendina procesinę teisę atsisakyti inicijuoto apeliacinio proceso. Apeliacinio skundo atsisakymas nėra besąlyginis pagrindas teismui nutraukti apeliacinį procesą. Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas nepriima apeliacinio skundo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 308 straipsnio 1 dalis).

3917.

40Nagrinėjamu atveju atsakovės (apeliantės) pareiškimas dėl apeliacinio skundo atsisakymo buvo pateiktas iki apeliacinio skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Šiame pareiškime patvirtinama, jog apeliantei yra žinoma, kad apeliacinį skundą atsisakęs asmuo jį pakartotinai paduoti neturi teisės (CPK 308 straipsnio 3 dalis).

4118.

42Įvertinusi pateiktą prašymą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantės (atsakovės) pareiškimas dėl apeliacinio skundo atsisakymo paduotas proceso įstatyme nustatyta tvarka (CPK 308 str. 1 d.). Byloje nėra duomenų, kad apeliacinio skundo atsisakymu būtų pažeistos dalyvaujančių byloje asmenų teisės ar viešasis interesas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinio skundo atsisakymas priimtinas ir apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 308 str. 2 d.).

4319.

44Dėl atsakovų V. B. ir I. B. pareiškimų dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad vadovaujantis CPK 309 straipsniu, pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo prisidedantis asmuo negali reikšti savarankiškų reikalavimų ir nurodyti savarankiškų apskųsto sprendimo naikinimo ar pakeitimo pagrindų. Savo pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo atsakovai nurodė, kad prisideda ir palaiko atsakovės I. R. apeliacinį skundą. Prisidėjimai prie apeliacinio skundo negali būti vertinamas kaip savarankiški apeliaciniai skundai. Kita vertus, visi atsakovai pareiškė, jog sutinka su atsakovės I. R. pateiktu pareiškimu, kuriuo ji atsisakė apeliacinio skundo. Nesant byloje daugiau pateiktų apeliacinių skundų ir priėmus atsakovės I. R. apeliacinio skundo atsisakymą procesas nutraukiamas.

4520.

46Už apeliacinį skundą atsakovė (apeliantė) sumokėjo 75 Eur žyminio mokesčio, sumokėtas 75 Eur žyminio mokesčio grąžinimas atsakovei (apeliantei) (CPK 87 str. 2 d.).

47Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, 302 straipsniu, 308 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

48tenkinti ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske bank A/S Lietuvos filialą prašymą dėl procesinių teisių ir pareigų perėmimo ir pakeisti byloje Danske Bank A/S, veikiančio per Danske bank A/S Lietuvos filialą, filialo kodas 301694694, į ieškovą G. V., a. k. ( - )

49priimti I. R. apeliacinio skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 29 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje e2-1808-862/2018, atsisakymą ir apeliacinį procesą nutraukti.

50Grąžinti atsakovei I. R., asmens kodas ( - ) 75 Eur L. B. už I. R. sumokėtą žyminį mokestį už apeliacinį skundą (2018-11-27 mokėjimo nurodymas Nr. 102). Išaiškinti atsakovei, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. ieškovas 2016-12-22 pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė iškeldinti... 7. 2.... 8. Teisme 2018-05-11 gautas ieškovo ieškinys dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų... 9. 3.... 10. Atsakovė I. R. su ieškiniu nesutiko. Atsakovė nurodė, jog tarp šalių yra... 11. 4.... 12. Atsakovas V. B. su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškinys yra su... 13. 5.... 14. Atsakovai V. B., I. B. atsiliepimuose ieškinius prašo atmesti tais pačiais... 15. 6.... 16. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, L. B. ir UAB... 17. 7.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 29 d. sprendimu ieškinius... 19. 8.... 20. Apeliaciniu skundu atsakovė I. R. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 21. 9.... 22. Ieškovas prašo atsakovės I. R. apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus... 23. 10.... 24. Atsakovai V. B., V. B. ir I. B. pateikė atsiliepimus į apeliacinį skundą,... 25. 11.... 26. Atsakovai V. B., V. B. ir I. B. pateikė teismui prašymus dėl prisidėjimų... 27. 12.... 28. 2019-10-01 teisme gautas ieškovo prašymas pakeisti civilinėje byloje Nr.... 29. 13.... 30. 2019-10-02 teisme gautas atsakovės I. R. pareiškimas, kuriuo ji prašo... 31. 14.... 32. 2019-10-04 teisme gautas atsakovų V. B., I. B. ir V. B. pareiškimas, kuriame... 33. Ieškovo prašymas dėl ginčo šalies pakeitimo jos teisių perėmėju... 34. 15.... 35. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 48 straipsnio 1... 36. Atsakovės pareiškimas dėl apeliacinio skundo atsisakymo tenkintinas.... 37. 16.... 38. CPK 308 straipsnio 1 dalyje nustatyta apelianto teisė atsisakyti paduoto... 39. 17.... 40. Nagrinėjamu atveju atsakovės (apeliantės) pareiškimas dėl apeliacinio... 41. 18.... 42. Įvertinusi pateiktą prašymą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 43. 19.... 44. Dėl atsakovų V. B. ir I. B. pareiškimų dėl prisidėjimo prie apeliacinio... 45. 20.... 46. Už apeliacinį skundą atsakovė (apeliantė) sumokėjo 75 Eur žyminio... 47. Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, 302 straipsniu, 308 straipsnio 2... 48. tenkinti ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske bank A/S Lietuvos... 49. priimti I. R. apeliacinio skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m.... 50. Grąžinti atsakovei I. R., asmens kodas ( - ) 75 Eur L. B. už I. R....