Byla 2-1030-601/2012
Dėl skolos ir netesybų priteisimo bei atsakovo priešieškinį ieškovui dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovo atstovams direktoriui R. J. ir adv. M. Sakalauskui, atsakovo atstovams adv. J. Grigienei, adv. P. Čerkai, A. S.Š., Z. G. ir R. S.,

2žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ramus Baltic“ ieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Kauno energetikos remontas“ dėl skolos ir netesybų priteisimo bei atsakovo priešieškinį ieškovui dėl žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas teismo prašo atsakovo atliktą įskaitymą, apie kurį atsakovas buvo informuotas 2011 m. birželio 14 d. pranešimu, pripažinti neteisėtu ir priteisti iš atsakovo 87 808,96 Lt skolą ir 4 789,14 Lt delspinigių bei 6 proc. metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti 204 163,53 Lt žalos bei 6 proc. metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo priešieškinio pateikimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Žalą sudaro: 1) 32 948,57 Lt už nepateiktas atsargines dalis - maitinimo šaltinio modulius SV 100, centrinio procesoriaus modulius CPU Dako CP 210, įėjimų/išėjimų kontrolierius ZE 100, pagal 2009 m. rugsėjo 3 d. sutartis Nr. 2018/S-03 ir Nr. 2020/S-03; 2) 30462,96 Lt už nepateiktą testavimo įrangą – ryšio protokolų analizatorius Win PP101/104/104, pagal 2009 m. rugsėjo 3 d. sutartis Nr. 2018/S-03, Nr. 2019/S-03 ir 2020/S-03; 3) 140 732 Lt už laiku neįvykdytą 2009 m. lapkričio 2 d. sutartį Nr. 091102/2030/S-06, tiekiant įrangą rekonstruojamai Ukmergės TP (2 t., b. l. 120-125).

6Ieškovas prašo ieškinį patenkinti, o priešieškinį atmesti.

7Ieškovas nurodo, kad su atsakovu buvo sudarytos 6 įrangos tiekimo ir darbų atlikimo sutartys (toliau – sutartys): 1) 2009 m. rugsėjo 3 d. įrangos tiekimo ir derinimo sutartis Nr. 2018/S-03 (toliau - sutartis Nr. 1); 2) 2009 m. rugsėjo 3 d. įrangos tiekimo ir derinimo sutartis Nr. 2019/S-03 (toliau - sutartis Nr. 2); 3) 2009 m. rugsėjo 3 d. įrangos tiekimo ir derinimo sutartis Nr. 2020/S-03 (toliau - sutartis Nr. 3); 4) 2009 m. rugsėjo 3 d. įrangos tiekimo sutartis Nr. 2021/S-03 (toliau - sutartis Nr. 4); 5) 2009 m. lapkričio 2 d. įrangos tiekimo sutartis Nr. 091102/2030/S-06 (toliau - sutartis Nr. 5); 6) 2009 m. gruodžio 9 d. sutartis Nr. 2020/S-06 (toliau – sutartis Nr. 6).

8Pagal šias sutartis ieškovas įsipareigojo pateikti įrangą ir\ar atliktus darbus, o atsakovas įsipareigojo priimti pateiktą įrangą ir atliktus darbus bei sutartyje nurodytais terminais už juos atsiskaityti. Sutartyse buvo numatyti 0,04 % delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (išskyrus sutartį Nr. 5, kurioje numatytas delspinigių dydis – 0,02 %).

9Papildomai, atsakovas 2010 m. rugsėjo 22 d., pagal 2010 m. rugsėjo 8 d. pateiktą komercinį pasiūlymą Nr. 0909-1, užsakė iš ieškovo atsargines dalis (maitinimo šaltinio modulius SV 100, centrinio procesoriaus modulius CPU Dako CP 210, įėjimų/išėjimų kontrolierius ZE 100; toliau atsarginės dalys), kurias ieškovas perdavė atsakovui 2010 m. spalio 25 d. bei 2010 m. gruodžio 29 d., pagal tą patį komercinį pasiūlymą, užsakė testavimo įrangą (ryšio protokolo analizatorius WinPP101/103/104; toliau – testavimo įranga), kuri buvo perduota atsakovui 2011 m. vasario 4 d. Ieškovas pažymi, kad tiek testavimo įranga, tiek atsarginės dalys nebuvo sutarčių dalyku, todėl dėl jų buvo sudaryti atskiri susitarimai.

10Atsakovas pagal sutartis yra neapmokėjęs visiškai ar iš dalies šių sąskaitų (toliau – sąskaitos): 1) 2010 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita faktūra RB 000222, pateikta pagal atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 101130-3 (sutartis Nr. 6); 2) 2010 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita faktūra RB 000221, pateikta pagal atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 101130-2 (sutartis Nr. 3); 3) 2010 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita faktūra RB 000220, pateikta pagal atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 101130-1 (sutartis Nr. 1); 4) 2011 m. vasario 4 d. PVM sąskaita faktūra RB 000248, pateikta pagal susitarimą; 5) 2011 m. vasario 4 d. PVM sąskaita faktūra RB 000244, pateikta pagal atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 101204-1 (sutartis Nr. 2), pakeista 2011 m. birželio 13 d. PVM sąskaita faktūra RB 000307; 6) 2011 m. vasario 4 d. PVM sąskaita faktūra RB 000245, pateikta pagal atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 101204-2 ir aktą Nr. 110204-3 (sutartis Nr. 1), pakeista 2011 m. birželio 13 d. PVM sąskaita-faktūra RB 000308; 7) 2011 m. vasario 4 d. PVM sąskaita faktūra RB 000246, pateikta pagal atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 101204-4 (sutartis Nr. 3), pakeista 2011 m. birželio 13 d. PVM sąskaita-faktūra RB 000309; 8) 2011 m. vasario 4 d. PVM sąskaita faktūra RB 000247, pateikta pagal atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 101204-5 (sutartis Nr. 6), pakeista 2011 m. birželio 13 d. PVM sąskaita-faktūra RB 000310.

112011 m. kovo 3 d. atsakovas grąžino dalį sąskaitų (Nr. 244, 245, 246 ir 247), atsisakydamas jas apmokėti, tačiau vėliau (ieškovui pareikalavus) atsakovas sutiko jas apmokėti, todėl šios sąskaitos buvo perrašytos (Nr. 207, 308, 309 ir 310) ir 2011 m. birželio 13 d. buvo perduotos atsakovui (1 t., b. l. 104).

12Pagal minėtas sąskaitas, atsakovas yra skolingas 87 808,96 Lt bei 4 789,14 Lt delspinigių už vėlavimą atsiskaityti (pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras Nr. 000296, Nr. 000316 ir Nr. 000335 (1 t., b. l. 105-107)).

13Priešieškinį dalyje dėl testavimo įrangos ir atsarginių dalių nepateikimo prašo atmesti, nes tiek testavimo įranga, tiek atsarginės dalys, (dėl kurių nepateikimo prašoma priteisti 63 411,53 Lt žalos), kaip jau minėta, nebuvo sutarčių dalyku, t. y. pagal sutartis ieškovas neturėjo jų pateikti, tai nebuvo įskaičiuota į sutarties kainą, pagal sutartis pateiktai įrangai veikti nėra būtina testavimo įranga ir atsarginės dalys. Nurodo, kad būtent atsakovo pageidavimu, siekiant sumažinti sutarties kainą, testavimo įranga ir atsarginės dalys nebuvo įtrauktos į sutartį, nors iki sutarties sudarymo buvo kalbama ir apie šios įrangos tiekimą. Sutartyse yra aiškiai nurodyta, kad ieškovas turi pateikti sutarčių prieduose nurodytą įrangą, kurią ir pateikė. Plečiamai aiškinti sutartį, remiantis ikisutartiniu susirašinėjimu, nėra jokio pagrindo, nes sutartis yra visiškai aiški ir suprantama.

14Taip pat prašo atmesti priešieškinį dalyje dėl 140 732 Lt žalos už laiku neįvykdytą 2009 m. lapkričio 2 d. sutartį Nr. 091102/2030/S-06, nes atsakovas neįrodė, kad jam priskaičiuoti AB „Lesto“ delspinigiai priežastiniu ryšiu susiję su tuo, kad ieškovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus.

15Atsakovas prašo priešieškinį patenkinti. Ieškinį iš dalies pripažįsta (dėl 87 808,96 Lt skolos), todėl prašo padaryti iš šalių priteistinų sumų įskaitymą.

16Atsakovas nesutinka su ieškovo prašomų delspinigių dydžiu, nes mano, jog nepagrįstai yra priskaičiuoti delspinigiai pagal panaikintas (perrašytas) sąskaitas faktūras. Atsižvelgiant į naujai išrašytas sąskaitas faktūras (Nr. 307, 308, 309 ir 310), kuriose pakeistas atsiskaitymo terminas, nepagrįstai priskaičiuota delspinigių suma yra 2 251,17 Lt (3 t., b. l. 8).

17Dėl priešieškinio nurodo, kad 32 948,57 Lt ir 30 462,96 Lt žala atsakovui atsirado dėl to, kad ieškovas nepateikė atsakovui atsarginių dalių (2 komplektų) - maitinimo šaltinio modulių SV 100, centrinio procesoriaus modulių CPU Dako CP 210, įėjimų/išėjimų kontrolierių ZE 100, pagal 2009 m. rugsėjo 3 d. sutartis Nr. 2018/S-03 ir Nr. 2020/S-03 ir nepateikė testavimo įrangos (3 komplektų) - ryšio protokolų analizatorių Win PP101/104/104, pagal 2009 m. rugsėjo 3 d. sutartis Nr. 2018/S-03, Nr. 2019/S-03 ir 2020/S-03. Šią nepateiktą įrangą atsakovas buvo priverstas papildomai nupirkti iš ieškovo, nors ji turėjo būti pateikta pagal sutartis. Atsakovas savo reikalavimus įrodinėja remdamasis sutarčių aiškinimo principais ir nurodo, kad būtina atsižvelgti į šalių ikisutartinius santykius, iš kurių matyti, jog buvo tartasi ir dėl šios nepateiktos įrangos pateikimo. Tokį susitarimą patvirtina tai, kad: 1) ieškovas tarpusavio elektroninio susirašinėjimo metu nurodė, jog prie įrangos komplektacijos numatoma pateikti ir atsargines dalis bei testavimo įrangą (1 t., b. l. 191, 2 t., b. l. 87), 2) projektavimo užduočių aprašų (neatskiriama sutarčių dalis) 6.3.5.10 p., kuriuose nurodyta, kad užsakovui turi būti pateikta atsarginės dalys ir testavimo įranga (1 t., b. l. 198-199), 3) vykdant vieną iš sutarčių buvo perduotos atsarginės dalys, nors ir nebuvo nurodytos prie sutarties pridėtoje komplektacijoje (3 t., b. l. 42). Tokiu būdu, ieškovas suprato (turėjo suprasti), kad sutartys apėmė ir atsarginių dalių bei testavimo įrangos pateikimą.

18140 732 Lt žala atsirado dėl to, kad atsakovas neįvykdė laiku (pavėlavo beveik metus laiko; turėjo atlikti darbus iki 2010-07-01, faktiškai darbai baigti – 2011-06-30) savo įsipareigojimų užsakovui AB „Lesto“ pagal 2009 m. spalio 26 d. rangos sutartį (toliau – Ukmergės sutartis; 2 t., b. l. 128-134), dėl ko užsakovas priskaičiavo tokio dydžio delspinigius (2 t., b. l. 115). Dėl vėlavimo įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus užsakovui yra kaltas ieškovas, nes: 1) jis nepateikė laiku atsakovui įrangos pagal 2009 m. lapkričio 2 d. įrangos tiekimo sutartį (2 t., b. l. 120-125), vėlavo apie 5 mėnesius (paskutinė įranga perduota tik 2010 m. birželio 23 d., kai turėjo būti perduota per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo (3 t., b. l. 57), 2) dėl ieškovo netinkamai parinktos (suprojektuotos) 35 kW transformatorių apsaugos (transformatorių apsaugai pateikė VT Guard įtaisą, vietoj aktyvinių varžų), 2010 spalio 7 d. sudegė transformatoriai, dėl ko reikėjo juos keisti, 3) ieškovas buvo atsakingas už 35 kW transformatorių apsaugas ir turėjo galutinai prijungti transformatorius (patvirtina ieškovo direktoriaus R. J. el. laiškas, kur konstatuota, kad 2011 m. balandžio 29 d. sėkmingai baigtas transformatorių sumontavimas; 2 t., b. l. 117), tačiau per sutartyje nustatytą laiką jie nebuvo galutinai surinkti.

19Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinys tenkintinas iš dalies.

20Dėl ieškinio.

21Ieškovas teismo prašo atsakovo atliktą įskaitymą, apie kurį atsakovas buvo informuotas 2011 m. birželio 14 d. pranešimu, pripažinti neteisėtu ir priteisti iš atsakovo 87 808,96 Lt skolą ir 4 789,14 Lt delspinigių. Nustatyta, kad atsakovas iš esmės ieškinį pripažįsta, išskyrus delspinigių dalyje dėl pakeistų PVM sąskaitų faktūrų. Atsakovas nurodo, kad nėra pagrindo skaičiuoti delspinigius pagal PVM sąskaitas faktūras (Nr. 244, 245, 246 ir 247), nes jos buvo perrašytos naujomis (Nr. 307, 308, 309 ir 310). Teismas sprendžia, kad atsakovo argumentai yra nepagrįsti, nes būtent dėl atsakovo kaltės PVM sąskaitos faktūros buvo perrašytos (atsisakė atsakovas jas priimti ir grąžino bei paprašė jas perrašyti (4 t., b. l. 90)), pats šių sąskaitų perrašymas nepanaikina fakto, jog nebuvo laiku atsiskaityta su ieškovu, ir atsiradusių delspinigių; ieškovas neatsisakė šių delspinigių, todėl visiškai pagrįstai ieškovas prašo priteisti 4 789,14 Lt delspinigių. Taigi, ieškinys (dėl skolos ir delspinigių priteisimo) tenkintinas visiškai.

22Ieškovo prašymas - įskaitymą, apie kurį atsakovas buvo informuotas 2011 m. birželio 14 d. pranešimu, pripažinti neteisėtu, nelaikytinas savarankišku reikalavimu, nes įskaitymo buvimas ar nebuvimas yra fakto klausimas, kurį konstatavus atsiranda galimybė tenkinti arba atmesti ieškinį. Be to, nagrinėjamu atveju, pats atsakovas nurodo, jog įskaitymas nebuvo padarytas, todėl, išnykus ginčui, šis ieškovo prašymas plačiau nesvarstytinas.

23Dėl priešieškinio.

24Byloje kilo ginčas: 1) dėl tarp šalių sudarytų sutarčių Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 apimties (toliau – sutartys), t. y. ar pagal šias sutartis ieškovas įsipareigojo pateikti atsargines dalis ir testavimo įrangą ir 2) ar ieškovas yra kaltas dėl atsakovo patirtos žalos (140 732 Lt) už atsakovo vėlavimą atlikti sutartyje su užsakovu AB „Lesto“ numatytus darbus.

25Atsakovas savo priešieškiniui pagrįsti dėl sutarčių apimties pasitelkia sutarčių aiškinimo taisykles, kuriomis remiantis įrodinėja, jog buvo susitarta ir dėl atsarginių dalių ir testavimo įrangos pateikimo.

26Sutarčių aiškinimo bendrosios nuostatos įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje. Aiškindamas šiame straipsnyje išdėstytą reglamentavimą, kasacinis teismas ne kartą konstatavo, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties tekstu. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 str. 5 d. aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Aiškinant sutarties, iš kurios vykdymo byloje kyla ginčas, turinį ir prasmę svarbu nustatyti tas aplinkybes, kurios atskleistų faktinius šalių veiksmus sutartį sudarant ir ją vykdant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 21 d. nutartis Nr. 3K-3-561/2011).

27Teismas sprendžia, kad atsakovas nepagrįstai sudarytas sutartis bando plečiamai aiškinti pasitelkdamas sutarčių aiškinimo taisykles. Kaip matyti iš sutarčių (1 t., b. l. 11, 23, 31) 1 punkto (Sutarties objektas), vykdytojas (ieškovas) įsipareigoja sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka pateikti Rangovui (atsakovui) kokybišką įrangą pagal Priede 1 nurodytą komplektaciją ir Priede 2 nurodytą sąmatą <...>. Iš prie sutarčių esančių priedų (1 t., b. l. 19-21, 29, 39), kurie pasirašyti abiejų šalių, matyti, kad atsarginės dalys ir testavimo įranga nėra įtraukta į įrangos komplektaciją, tokiu būdu, įrangos ir darbų sąmata taip pat neapėmė atsarginių dalių ir testavimo įrangos vertės. Atsakovas pripažįsta, kad į įrangos komplektaciją, sudarant sutartis, nebuvo tiesiogiai įrašytos atsarginės dalys ir testavimo įranga. Ieškovas pateikė atsakovui viską, kas numatyta įrangos komplektacijoje (dėl to ginčo nėra). Taigi, teismas sprendžia, kad sutarčių sąlygos (sutarties objektas) dėl tiektinos įrangos yra paprastai, aiškiai ir suprantamai išdėstytos, todėl nėra pagrindo jas aiškinti (nėra ginčo dėl jų). Nepagrįstai atsakovas nurodo, kad projektavimo užduočių aprašai, kuriuose nurodyta, kad užsakovui turi būti pateikta atsarginės dalys ir testavimo įranga (1 t., b. l. 198-199), patvirtina ieškovo įsipareigojimą tiekti atsargines dalis ir testavimo įrangą. Pažymėtina, kad ieškovo pateiktai įrangai veikti nėra būtina testavimo įranga ir atsarginės dalys. Šie užsakovo (AB „Lesto“) aprašai, dėl tiektinos įrangos, įsipareigojimus sukelia atsakovui, kuris sudarė sutartį su užsakovu, bet ne ieškovui, kuris neturi sutartinių santykių su užsakovu. Ieškovas privalo atsakyti atsakovui tarp jų sudarytų sutarčių apimtyje, kuriose atsakovas neužsakė aprašuose nurodytų atsarginių dalių ir testavimo įrangos (dėl ko pirko pagal atskirus susitarimus). Projektavimo užduočių aprašai ieškovui sukelia (gali sukelti) įsipareigojimus tik dėl darbų apimčių ir atlikimo terminų (sutarčių 7 p.), bet ne dėl įrangos komplektacijos. Tai, kad ieškovas tarpusavio elektroninio susirašinėjimo metu nurodė, jog prie įrangos komplektacijos numatoma pateikti ir atsargines dalis ir testavimo įrangą bei tai, kad vykdant vieną iš sutarčių buvo perduotos atsarginės dalys, nors ir nebuvo nurodytos prie sutarties pridėtoje komplektacijoje, nesudaro pagrindo spręsti, kad net neįrašius (neįtraukus) į sutartis šių atsarginių dalių ir testavimo įrangos, ieškovui kilo pareiga tai pateikti, nes, kaip jau minėta, sutartys yra aiškios, ikisutartinis susirašinėjimas tik patvirtina, kad buvo kalbama apie atsargines dalis ir testavimo įrangą (toliau – ginčo dalys), tačiau atsakovas būdamas patyręs verslininkas turėjo suprasti, jog neįrašydamas į sutartis ginčo dalių, jos ir nebus tiekiamos. Priešingai aiškinant sutartis, aiškinimo rezultatas reikštų nesąžiningumą ieškovo atvilgiu, nes ginčo dalys nebuvo įtrauktos į įrangos komplektacijos sąmatą, t. y. atsakovas ginčo dalis gautų nemokamai. Esant ankščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad priešieškinys, dėl nepateiktų ginčo dalių atsiradusios žalos (63 411,53 Lt), atmestinas.

28Priešieškinys dėl atsakovo patirtos žalos (140 732 Lt) už atsakovo vėlavimą atlikti sutartyje su užsakovu AB „Lesto“ numatytus darbus, tenkintinas iš dalies. Nustatyta, kad atsakovas, vykdydamas tarp jo ir užsakovo AB „Lesto“ 2009 m. spalio 26 d. rangos sutartį (Ukmergės TP rekonstrukcija), pagal kurią darbai turėjo būti baigti 2010 m. liepos 1 d. (faktiškai baigti – 2011 m. birželio 30 d.), 2009 m. lapkričio 2 d. (sutartis Nr 5) sudarė įrangos tiekimo sutartį su ieškovu, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui įrangą pateikti per 3-6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Taigi, vėliausiai ieškovas įrangą turėjo pateikti 2010 m. gegužės 2 d., tačiau paskutinė įranga atsakovui buvo perduota tik 2010 m. birželio 23 d.; šią dieną perduota įranga turėjo būti perduota per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo (3 t., b. l. 57), taigi, ieškovas vėlavo ją pateikti daugiau negu 4 mėnesius. Iš byloje esančių priėmimo-perdavimo aktų matyti, kad visą įrangą (išskyrus kompensacinės ritės 10/0.4 kv transformatorių) ieškovas vėlavo pateikti atsakovui (3 t., b. l. 51-57). Pagal atsakovo ir užsakovo 2011 m. rugpjūčio 17 d. susitarimą, atsakovas turėjo sumokėti 140 732 Lt delspinigių užsakovui dėl vėlavimo atlikti darbus. Atsakovas prašo šią sumą priteisti iš ieškovo, nes šis pavėlavo pateikti įrangą, dėl ko nebuvo laiku baigti darbai, o vėliau dėl ieškovo kaltės 2010 spalio 7 d. sudegė transformatoriai, kuriuos reikėjo keisti.

29Teismas sprendžia, kad atsakovo argumentai, jog šis negalėjo pabaigti laiku darbų (2010-07-01) dėl ieškovo nelaiku pateiktos įrangos (paskutinė pateikta tik 2010-06-23), yra pagrįsti, nes pateikus paskutinę įrangą liko darbams pabaigti tik savaitė laiko, todėl ieškovas turi prisiimti dalį atsakomybės dėl priskaičiuotų delspinigių. Nepagrįstais laikytini atsakovo argumentai, kad dėl ieškovo kaltės sudegė transformatoriai (netinkamą transformatorių apsaugos įtaisą nurodė pastatyti). Transformatorių apsaugai ieškovas pateikė VT Guard įtaisą, vietoj aktyvinių varžų, būtent užsakovo nurodymu (ieškovo pirminis pasiūlymas buvo tinkamas, bet jį pakeitė užsakovas), pagal technines specifikacijas (4 t., b. l. 27), todėl dėl transformatorių sudegimo nėra pagrindo kaltinti ieškovo, kaip ir nėra pagrindo tvirtinti, kad ieškovo pareiga buvo pakeisti transformatorių apsaugas kitomis (byloje nėra duomenų apie tokių įsipareigojimų turėjimą), ir tuo pagrindu reikalauti padengti delspinigius. Taigi, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, į ieškovo tiekiamos įrangos vėlavimo terminus, į tai, kad rekonstruojant objektą davyvavo ir kiti juridiniai asmenys, kurių darbai taip pat galėjo turėti įtakos dėl atsiradusių delspinigių, į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, teismas sprendžia, kad ieškovui tenka pareiga prisiimti atsakomybę dėl atsiradusių delspinigių atsakovui už vėlavimą pabaigti darbus užsakovui, pripažįstant ieškovo atsakomybę 20 procentų apimtyje, t. y. iš ieškovo priteistina 28 146,40 Lt (140 732 x 20%) atsakovui.

30Atlikus šalims priteistinų sumų įskaitymą (92 598,10 – 28 146,40), iš atsakovo ieškovui priteistina 64 451,70 Lt.

31Bylinėjimosi išlaidos.

32Ieškovo ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.), t. y. 2 778 Lt sumokėtas žyminis mokestis (1 t. b. l. 10). Atsakovo priešieškinys patenkintas iš dalies (14 procentų), todėl jo turėtos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo jam priteistinos proporcingai jo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str.), t. y. 712 Lt (5 083 Lt žyminis mokestis (1 t., b. l. 157) x 14 %) sumokėto žyminio mokesčio. Atlikus tarp šalių priteistinų sumų įskaitymą, iš atsakovo ieškovui priteistina 2 066 Lt.

33Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas visiškai, o atsakovo priešieškinys patenkintas tik 14 procentų, bylinėjimosi išlaidos valstybei, kurios yra 52 Lt, priteistinos iš atsakovo.

34Ieškovas prašo priteisti 9 521,82 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, o atsakovas prašo priteisti 13 990,19 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.). Teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, į bylos sudėtingumą (byla sudėtinga), advokato darbo ir laiko sąnaudas (abiejų šalių advokatai rašė ieškinius, atsiliepimus, rašė dubliką, tripliką, dalyvavo 3 teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė apie 5 val.) sprendžia, kad abiejų šalių pagrįstomis laikytinos 7 000 Lt išlaidos už suteiktas advokato teisines paslaugas. Taigi, ieškovo ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistina 7 000 Lt išlaidų už advokato suteiktas teisines paslaugas, o atsakovo priešieškinį patenkinus 14 %, iš ieškovo atsakovui priteistina 980 Lt išlaidų už advokato suteiktas teisines paslaugas. Atlikus tarp šalių priteistinų sumų įskaitymą, iš atsakovo ieškovui priteistina 6 020 Lt.

35Iš viso iš atsakovo ieškovui priteistina 8 086 Lt (2 066 Lt + 6 020 Lt) jo turėtų bylinėjimosi išlaidų.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 269 str., 270 str., teismas

Nutarė

37Ieškinį patenkinti visiškai, priešieškinį patenkinti iš dalies.

38Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energetikos remontas“, į. k. ( - ), ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Ramus Baltic“, į. k. ( - ), 64 451,70 Lt (šešiasdešimt keturis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt vieną litą 70 ct) bei 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-08-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

39Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energetikos remontas“, į. k. ( - ), ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Ramus Baltic“, į. k. ( - ), 8 086 Lt (aštuonis tūkstančius aštuoniasdešimt šešis litus) turėtų bylinėjimosi išlaidų.

40Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energetikos remontas“, į. k. ( - ), 52 Lt (penkiasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Irenai... 2. žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas teismo prašo atsakovo atliktą įskaitymą, apie kurį atsakovas... 5. Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti 204 163,53 Lt... 6. Ieškovas prašo ieškinį patenkinti, o priešieškinį atmesti.... 7. Ieškovas nurodo, kad su atsakovu buvo sudarytos 6 įrangos tiekimo ir darbų... 8. Pagal šias sutartis ieškovas įsipareigojo pateikti įrangą ir\ar atliktus... 9. Papildomai, atsakovas 2010 m. rugsėjo 22 d., pagal 2010 m. rugsėjo 8 d.... 10. Atsakovas pagal sutartis yra neapmokėjęs visiškai ar iš dalies šių... 11. 2011 m. kovo 3 d. atsakovas grąžino dalį sąskaitų (Nr. 244, 245, 246 ir... 12. Pagal minėtas sąskaitas, atsakovas yra skolingas 87 808,96 Lt bei 4 789,14 Lt... 13. Priešieškinį dalyje dėl testavimo įrangos ir atsarginių dalių... 14. Taip pat prašo atmesti priešieškinį dalyje dėl 140 732 Lt žalos už laiku... 15. Atsakovas prašo priešieškinį patenkinti. Ieškinį iš dalies pripažįsta... 16. Atsakovas nesutinka su ieškovo prašomų delspinigių dydžiu, nes mano, jog... 17. Dėl priešieškinio nurodo, kad 32 948,57 Lt ir 30 462,96 Lt žala atsakovui... 18. 140 732 Lt žala atsirado dėl to, kad atsakovas neįvykdė laiku (pavėlavo... 19. Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinys tenkintinas iš dalies.... 20. Dėl ieškinio.... 21. Ieškovas teismo prašo atsakovo atliktą įskaitymą, apie kurį atsakovas... 22. Ieškovo prašymas - įskaitymą, apie kurį atsakovas buvo informuotas 2011 m.... 23. Dėl priešieškinio.... 24. Byloje kilo ginčas: 1) dėl tarp šalių sudarytų sutarčių Nr. 1, Nr. 2 ir... 25. Atsakovas savo priešieškiniui pagrįsti dėl sutarčių apimties pasitelkia... 26. Sutarčių aiškinimo bendrosios nuostatos įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje.... 27. Teismas sprendžia, kad atsakovas nepagrįstai sudarytas sutartis bando... 28. Priešieškinys dėl atsakovo patirtos žalos (140 732 Lt) už atsakovo... 29. Teismas sprendžia, kad atsakovo argumentai, jog šis negalėjo pabaigti laiku... 30. Atlikus šalims priteistinų sumų įskaitymą (92 598,10 – 28 146,40), iš... 31. Bylinėjimosi išlaidos. ... 32. Ieškovo ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos... 33. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas visiškai, o atsakovo... 34. Ieškovas prašo priteisti 9 521,82 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, o... 35. Iš viso iš atsakovo ieškovui priteistina 8 086 Lt (2 066 Lt + 6 020 Lt) jo... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 269 str., 270 str.,... 37. Ieškinį patenkinti visiškai, priešieškinį patenkinti iš dalies.... 38. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energetikos... 39. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energetikos... 40. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energetikos... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...