Byla 2A-1005/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės, Donato Šerno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kauno energetikos remontas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1030-601/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Ramus Baltic“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Kauno energetikos remontas“ dėl skolos ir netesybų priteisimo bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kauno energetikos remontas“ priešieškinį dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB ,,Ramus Baltic“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB ,,Kauno energetikos remontas“, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 87 808,96 Lt skolą, 4 789,14 Lt delspinigių, 6 proc. metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad tarp šalių 2009 m. buvo sudarytos 6 įrangos teikimo ir darbų atlikimo sutartys, pagal kurias ieškovas įsipareigojo tiekti įrangą ir/ar atlikti darbus, o atsakovas – sutartyse nustatytais terminais už juos atsiskaityti. Be to, atsakovas 2010 m. papildomai užsakė iš ieškovo Atsargines dalis ir Protokolų analizatorius. Už tiektą įrangą ir atliktus darbus atsakovas yra neapmokėjęs visiškai arba iš dalies sąskaitų, išrašytų laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio 30 d. iki 2011 m. vasario 4 d.; bendra neapmokėta suma sudaro 87 808,96 Lt sumą. Ieškovo teigimu, 2011 m. kovo 3 d. atsakovas grąžino dalį sąskaitų (Nr. 244, 245, 246 ir 247), atsisakydamas jas apmokėti, tačiau vėliau sutiko jas apmokėti, todėl šios sąskaitos buvo perrašytos (Nr. 307, 308, 309 ir 310) ir 2011 m. birželio 13 d. perduotos atsakovui. Atsakovui vėluojant atsiskaityti, ieškovas paskaičiavo ir teismo prašė priteisti 4 789,14 Lt delspinigius, kuriuos numato minėtos įrangos tiekimo sutartys.

7Atsakovas UAB ,,Kauno energetikos remontas“ ieškovo reikalavimą dėl 87 808,96 Lt skolos priteisimo pripažino, tačiau nesutiko su ieškovo prašomų priteisti 4 789,14 Lt delspinigių dydžiu. Pasak atsakovo, ieškovas nepagrįstai priskaičiavo 2 251,17 Lt delspinigius pagal panaikintas (perrašytas) PVM sąskaitas faktūras.

8Be to, atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo 63 411,53 Lt žalą už nepateiktas Atsargines dalis ir Protokolų analizatorius pagal 2009 m. rugsėjo 3 d. įrangos tiekimo ir derinimo sutartis, 140 732 Lt žalos už netinkamai įvykdytą 2009 m. lapkričio 2 d. įrangos tiekimo sutartį, 6 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

9Atsakovo teigimu, 63 411,53 Lt žala atsirado, nes ieškovas pagal šalių 2009 m. rugsėjo 3 d. sudarytas įrangos teikimo ir derinimo sutartis Nr. 2018/S-03, Nr. 2019/S-03 ir Nr. 2020/S-03 turėjo atsakovui perduoti, bet neperdavė 2 komplektų maitinimo šaltinio modulių SV 100, centrinio procesoriaus modulių CPU Dako CP 210, įėjimų/išėjimų kontrolierių ZE 100 (toliau – Atsarginės dalys) bei ryšio protokolų analizatorių Win PP101/104/104 (toliau – Protokolų analizatoriai).

10Atsakovas nurodė, kad 2009 m. dalyvavo perkančiosios organizacijos AB ,,Lietuvos energija“ vykdytuose pirkimuose uždaro konkurso būdu dėl Perdavimo tinklo transformatorių pastočių 110 kV skirtuvų trumpiklių keitimo dujiniais jungtuvais darbų pirkimo. Atsakovas, ketindamas dalyvauti konkurse, nusprendė ryšių įrangą įsigyti iš ryšių įrangos tiekėjo – ieškovo UAB ,,Ramus Baltic“. Atsakovas ieškovui pateikė AB ,,Lietuvos energija“ konkurso medžiagą, prašydamas ieškovo pateikti pasiūlymą. Ieškovas 2009 m. liepos 13-14 d. atsakovui pateikė komercinį pasiūlymą, apibendrintai nurodydamas, kad ketina tiekti teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginius (toliau – TSPĮ). Pagal ieškovo pateiktą pasiūlymą, atsakovas suformulavo ir pateikė savo pasiūlymą perkančiajai organizacijai AB ,,Lietuvos energija“ ir dalyvavo konkurse. AB ,,Lietuvos energija“ 2009 m. liepos mėn. paprašė atsakovą pateikti papildomą informaciją – nurodyti TSPĮ komplektaciją ir pateikti teikiamų Atsarginių dalių sąrašą bei nurodyti Protokolų analizatorius ir pateikti jų aprašymus. Šios užklausos buvo perduotos ieškovui; ieškovas 2009 m. liepos 22 d., 2009 m. liepos 28 d. ir 2009 m. rugpjūčio 2 d. el. laiškuose nurodė numatomas tiekti Atsargines dalis ir Protokolų analizatorių Win PP-101/103/104. Atsakovui laimėjus konkursą, 2009 m. rugpjūčio 18-19 d. buvo sudarytos rangos sutartys tarp AB ,,Lietuvos energija“ ir atsakovo, o siekdamas įsigyti TSPĮ, kurie turėjo būti pateikti užsakovui AB ,,Lietuvos energija“, atsakovas su ieškovu sudarė minėtas 2009 m. rugsėjo 3 d. įrangos teikimo ir derinimo sutartis, kurios apėmė ir Atsarginių dalių bei Protokolų analizatorių pateikimą.

11Atsakovo teigimu, 140 732 Lt žala pagal 2009 m. lapkričio 2 d. įrangos teikimo sutartį (toliau – ir Ukmergės sutartis) atsirado dėl to, kad atsakovas laiku neįvykdė savo įsipareigojimų užsakovui AB „Lesto“ pagal 2009 m. spalio 26 d. rangos sutartį, dėl ko AB ,,Lesto“ priskaičiavo tokio dydžio delspinigius. Pasak atsakovo, dėl vėlavimo įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus užsakovui AB ,,Lesto“ yra kaltas ieškovas, nes: 1) jis nepateikė laiku atsakovui gamyklinių brėžinių ir įrangos pagal 2009 m. lapkričio 2 d. įrangos tiekimo sutartį; 2) dėl ieškovo netinkamai parinktos (suprojektuotos) 35 kV transformatorių apsaugos (transformatorių apsaugai pateikė VT Guard įtaisą, vietoj aktyvinių varžų 2010 spalio 7 d. sudegė transformatoriai, dėl ko reikėjo juos keisti.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 23 d. sprendimu ieškovo UAB ,,Ramus Baltic“ ieškinį dėl 87 808,96 Lt skolos ir 4 789,14 Lt delspinigių priteisimo tenkino visiškai, o atsakovo priešieškinį dėl 204 163,53 Lt žalos priteisimo tenkino iš dalies, nurodydamas, kad atsakovas turi reikalavimo teisę į 28 146,40 Lt dydžio žalos atlyginimą. Įskaitęs šalių tarpusavio reikalavimus teismas iš atsakovo ieškovui priteisė 64 451,70 Lt skolos bei 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei 8 086 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14Tenkindamas ieškinį, teismas nurodė, kad atsakovas pagrindinę 87 808,96 Lt dydžio skolą pripažįsta. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad PVM sąskaitos faktūros dėl atsakovo kaltės buvo perrašytos, nepanaikina fakto, kad su ieškovu nebuvo laiku atsiskaityta, todėl sprendė, kad ieškovo reikalavimas dėl 4 789,14 Lt dydžio delspinigių taip pat yra pagrįstas.

15Spręsdamas dėl priešieškinio reikalavimų pagrįstumo, teismas nurodė, kad ieškovas pagal Sutartis įsipareigojo atsakovui pateikti kokybišką įrangą pagal Priede Nr. 1 nurodytą komplektaciją ir Priede Nr. 2 nurodytą sąmatą. Atsarginės dalys ir Protokolų analizatoriai pagal minėtus priedus nėra įtraukti į įrangos komplektaciją, o įrangos ir darbų sąmatos neapėmė Atsarginių dalių ir Protokolų analizatorių vertės. Teismas atmetė kaip nepagrįstą atsakovo argumentą, kad ieškovo pareigą teikti Atsargines dalis ir Protokolų analizatorius patvirtina projektavimo užduočių aprašai, kuriuose nurodyta, kad užsakovui AB ,,Lietuvos energija“ turi būti pateiktos Atsarginės dalys ir Protokolų analizatoriai. Teismo vertinimu, užsakovo AB ,,Lietuvos energija“ aprašai dėl tiektinos įrangos įsipareigojimus sukelia atsakovui, kuris sudarė sutartį su užsakovu, bet ne ieškovui, kuris neturi sutartinių santykių su užsakovu. Nurodė, kad ieškovas privalo atsakyti atsakovui tarp jų sudarytų Sutarčių apimtyje, kuriose atsakovas neužsakė aprašuose nurodytų Atsarginių dalių ir Protokolų analizatorių. Pasak teismo, projektavimo užduočių aprašai ieškovui sukelia (gali sukelti) įsipareigojimus tik dėl darbų apimčių ir atlikimo terminų (sutarčių 7 p.), bet ne dėl įrangos komplektacijos. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad ieškovas tarpusavio elektroninio susirašinėjimo metu nurodė, kad prie įrangos komplektacijos numatoma pateikti ir Atsargines dalis bei Protokolų analizatorius ir tai, kad vykdant vieną iš sutarčių buvo perduotos Atsarginės dalys, nors ir nebuvo nurodytos prie sutarties pridėtoje komplektacijoje, nesudaro pagrindo spręsti, kad net neįrašius (neįtraukus) į sutartis šių Atsarginių dalių ir Protokolų analizatorių, ieškovui kilo pareiga tai pateikti. Teismo vertinimu, sutartys yra aiškios, ikisutartinis susirašinėjimas tik patvirtina, kad buvo kalbama apie Atsargines dalis ir Protokolų analizatorius, tačiau neįrašius į sutartis ginčo dalių, jos neturėjo būti tiekiamos.

16Atsakovo priešieškinio reikalavimą dėl 140 732 Lt žalos už atsakovo vėlavimą atlikti sutartyje su užsakovu AB ,,Lesto“ numatytus darbus, teismas tenkino iš dalies, spręsdamas, kad dėl atsakovui paskaičiuotų delspinigių ieškovas atsako 20 procentų. Teismas nurodė, kad pagal 2009 m. lapkričio 2 d. įrangos tiekimo sutartį ieškovas pavėlavo pateikti įrangą daugiau nei 4 mėnesius. Teismas pripažino pagrįstus atsakovo argumentus, kad jis negalėjo užsakovui AB ,,Lesto“ laiku (iki 2010 m. liepos 1 d.) atlikti darbų, nes ieškovas paskutinę įrangą atsakovui pateikė tik 2010 m. birželio 23 d. Dėl šios priežasties teismas sprendė, kad ieškovas turi prisiimti atsakomybę dėl dalies AB ,,Lesto“ atsakovui paskaičiuotų delspinigių. Teismo vertinimu, dėl transformatorių sudegimo nėra pagrindo kaltinti ieškovo, nes transformatorių apsaugai VT Guard įtaisą, vietoj aktyvinių varžų, ieškovas pateikė užsakovo nurodymu pagal technines specifikacijas. Atsižvelgdamas į ieškovo tiekiamos įrangos vėlavimo terminus, į tai, kad rekonstruojant objektą dalyvavo ir kiti juridiniai asmenys, kurių darbai taip pat galėjo turėti įtakos dėl atsiradusių delspinigių, į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, teismas sprendė, kad ieškovo atsakomybė dėl atsiradusių delspinigių sudaro 20 procentų ir priteisė iš ieškovo atsakovui 28 146,40 Lt.

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

18Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Kauno energetikos remontas“ prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimą – panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria iš atsakovo priteisti 4 789,14 Lt delspinigiai, o atsakovo priešieškinį tenkinti visiškai – priteisti iš ieškovo 204 143,53 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas bylą prašo nagrinėti žodinio proceso tvarka.

19Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

201. Teismas neteisingai išaiškino Sutarčių nuostatas, todėl nepagrįstai atmetė atsakovo 63 411,53 Lt dydžio reikalavimą atlyginti žalą už nepateiktas Atsargines dalis ir Protokolų analizatorius. Sutarčių tekste nebuvo aiškiai išreikšta, kad Atsarginės dalys ir Protokolų analizatoriai yra pirkimo objektas, todėl teismas turėjo aiškintis tikrąją šalių valią ir nustatyti nutylėjimo prasmę. Teismas Sutarčių tekste esantį nutylėjimą laikė aiškiu valios atsisakymu, todėl netaikė sutarties aiškinimo principų ir nesiaiškino tikrosios sutarties šalių valios. Teismas neįvertino, kad Atsarginės dalys ir Protokolų analizatoriai yra pagrindinių objektų priklausiniai, todėl nutylėjimo atveju juos ištinka pagrindinio daikto likimas, jei šalys nesusitarė kitaip. Atsarginės dalys ir Protokolų analizatoriai yra TSPĮ priklausiniai, kurių kaip priklausinių privalomas pateikimas buvo numatytas AB ,,Lietuvos energija“ konkurso reikalavimuose ir projektavimo užduočių aprašuose (Aprašų 6.3.5.10 p.). Be to, ieškovo tiekiamai TSPĮ funkciškai veikti buvo būtinos Atsarginės dalys ir Protokolų analizatoriai. TSPĮ negali pradėti darbo be Atsarginių dalių, nes tuo atveju, jei prireiktų pakeisti Atsarginę dalį, užsakovas AB ,,Lietuvos energija“ negalėtų išjungti TSPĮ ir laukti 6-8 savaites, kol reikiama įranga bus užsakyta. Taip pat TSPĮ negalėtų pradėti veikti be Protokolų analizatorių (kurių pagalba ieškoma gedimų priežasčių, vykdomi gedimų prevencijos ir koregavimo veiksmai), nes ieškovas tiekė AEG firmos TSPĮ, kurio AB ,,Lietuvos energija“ dar neturėjo, todėl buvo būtina kartu su įranga pateikti ir Protokolų analizatorius. Atsakovas pateikė ieškovui konkurso sąlygas, tame tarpe ir projektavimo užduočių aprašus, todėl ieškovas buvo susipažinęs su reikalavimu kartu su TSPĮ pateikti ir Atsargines dalis bei Protokolų analizatorius. Ieškovas, 2009 m. liepos 13-14 d. teikdamas savo komercinius pasiūlymus dėl TSPĮ tiekimo, į tiekiamos įrangos sudėtį turėjo būti įtraukęs ir visus įrangai privalomus bei pagal AB ,,Lietuvos energija“ konkurso sąlygas reikalingus priklausinius, nes tokie reikalavimai buvo numatyti AB ,,Lietuvos energija“ konkurso sąlygose bei projektavimo užduočių aprašuose, su kuriais ieškovas buvo susipažinęs. Ieškovo 2009 m. liepos 22 d., 2009 m. liepos 28 d. ir 2009 m. rugpjūčio 2 d. atsakymai į AB ,,Lietuvos energija“ paklausimus yra laikytini ieškovo 2007 m. liepos 13 d. ir 14 d. komercinių pasiūlymų detalizacija bei įsipareigojimu pateikti visą TSPĮ įrangą kartu su ieškovo išvardintomis Atsarginėmis dalimis bei Protokolų analizatoriais. Šie ieškovo atsakymai negali būti laikomi neįpareigojančiu elektroniniu susirašinėjimu, neva tai reiškiančiu, kad ieškovas tik teoriškai gali pateikti šias Atsargines dalis ir Protokolų analizatorius, jei būtų gautas papildomas užsakymas. Pagal Sutarčių nuostatas (14 p.; 16 p.; 21.6 p., 21.8 p.) matyti, kad tiekiamos įrangos techniniai duomenys turi atitikti projektavimo užduočių aprašuose numatytus reikalavimus. Vadovaujantis sisteminiu sutarčių aiškinimo principu, darytina išvada, kad ieškovo tiekiama įranga turėjo atitikti projektavimo užduočių aprašų reikalavimus ir turėjo būti pateikta su Atsarginėmis dalimis bei Protokolų analizatoriais. Tačiau teismas, vertindamas Sutarčių nuostatas, atsižvelgė tik į Sutarčių 1 punktą, numatantį, kad ieškovas įsipareigoja pateikti atsakovui įrangą pagal Priede Nr. 1 nurodytą komplektaciją. Teismas nepagrįstai pasisakė, kad projektavimo aprašų reikalavimai nors ir pridėti prie sutarčių, bet neįpareigojo ieškovo dėl komplektacijos, o tik dėl darbų apimčių ir atlikimo terminų. Nutylėjimas Sutartyse apie Atsargines dalis ir Protokolų analizatorius negali būti vertinamas kaip atsisakymas užsakyti šias dalis, kadangi iš ikisutartinio susirašinėjimo aišku, kad ieškovas įsipareigojo pateikti Atsargines dalis ir Protokolų analizatorius. Teismas neįvertino, kad pagal tarp ieškovo ir atsakovo susiklosčiusią praktiką, Atsarginės dalys niekada nebuvo įtraukiamos į Sutarties priedų detalizacijas, tačiau buvo neatlygintinai perduodamos kaip ir visi kiti priklausiniai - CD, gamykliniai brėžiniai, aprašymai, instrukcijos ir pan. Ieškovas pateikė tam tikras atsargines dalis pagal Šiaulių sutartį ir dalį atsarginių dalių pagal Klaipėdos sutartį, nors sutarčių prieduose šios dalys nebuvo įrašytos. Teismas netiksliai pažymėjo, kad atsarginės dalys buvo pateikiamos ne pagal dvi, o pagal vieną sutartį; atsarginių dalių pateikimas pagal dvi sutartis yra laikytinas šalių praktika. Sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tikruosius šalių ketinimus. Tikroji šalių valia buvo pateikti visą TSPĮ įrangą, reikalingą AB ,,Lietuvos energija“, todėl nelogiški ieškovo argumentai, kad atsakovas tikslingai atsisakė iš ieškovo įsigyti Atsargines dalis ir Protokolų analizatorius, nors juos buvo įsipareigojęs pateikti AB ,,Lietuvos energija“.

212. Teismas nustatė nepagrįstai mažą ieškovo atsakomybę už ieškovo netinkamai įvykdytą Ukmergės sutartį. Ieškovas pagal Ukmergės sutartį vėlavo pateikti tiekiamos įrangos gamyklinius brėžinius apie keturis mėnesius, dėl ko atsakovas vėlavo užbaigti savo darbus pagal sutartį su AB ,,Lesto“. Be to, ieškovas netinkamai parengė gamyklinius brėžinius bei pateikė netinkamus įtaisus 35 kV transformatorių apsaugai. Dėl netinkamo apsaugų suprojektavimo bei netinkamų VT Guard įtaisų parinkimo, 35 kV transformatoriai buvo neapsaugoti nuo ferorezonanso ir perdegė. Užtrukus naujų 35 kV transformatorių tiekimui, atsakovas laiku negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį su AB ,,Lesto“. Teismas netinkamai įvertino, kad ieškovo kaltės dėl netinkamo transformatorių apsaugos įtaiso ir dėl transformatorių sudegimo nėra. Ieškovas, laiku nepateikęs įrangos pagal Ukmergės sutartį, yra visiškai atsakingas už visą atsakovo vėlavimą ir visą 140 732 Lt žalos atlyginimą.

223. Atsakovas neneigė, kad yra skolingas ieškovui 87 808,96 Lt sumą, tačiau neatsiskaitė dėl to, kad turėjo priešpriešinių reikalavimų ieškovui. Apeliacinio skundo tenkinimo atveju būtų pripažinta, kad atsakovas neatsiskaitė pagrįstai ir delspinigiai jam iš viso neturėtų būti skaičiuojami. Apeliacinio skundo atmetimo atveju, 4 789,14 Lt dydžio delspinigiai turi būti mažinami, nes pats ieškovas skolingas atsakovui 28 146,40 Lt, kaip priteista pirmosios instancijos teismo. Be to, delspinigiai negali būti skaičiuojami nuo ankstesnės datos nei išrašytos PVM sąskaitos faktūros; delspinigiai gali būti skaičiuojami nuo neapmokėtų sąskaitų išrašymo dienos, o ne nuo panaikintų sąskaitų išrašymo datos; iš viso nepagrįstų delspinigių suma už panaikintas sąskaitas yra 2 251,17 Lt.

23Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Ramus Baltic“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti ieškovui bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

241. Projektavimo užduočių aprašai sukelia įsipareigojimus atsakovui prieš užsakovą AB ,,Lietuvos energija“, tuo tarpu ieškovui minėti aprašai galioja tik tiek, kiek apibrėžta ieškovo ir atsakovo sudarytos sutartys, kadangi ieškovas nebuvo generalinis rangovas ir visos įrangos tiekėjas. Atsakovas klaidingai nurodo, kad ieškovo tiekiamai įrangai funkciškai veikti buvo būtinos Atsarginės dalys ir Protokolų analizatoriai. Protokolų analizatorius yra papildomas įrankis TSPĮ bendravimui su kitais informacijos priėmimo/perdavimo įrenginiais analizuoti, todėl TSPĮ gali veikti ir veikia be Protokolų analizatoriaus. Be to, Protokolų analizatoriai yra visiškai kito (nepriklausomo nuo TSPĮ) gamintojo produktas, kuris gali būti naudojamas bet kurių įrenginių bendravimo (siunčiamos informacijos) analizei. Atsarginės dalys taip pat nėra TSPĮ priklausiniai, nes jei taip būtų, tai su kiekvienu TSPĮ būtų reikalavimas pateikti po Atsarginių dalių komplektą, tačiau pagal sutartį įsigyjant keletą TSPĮ, buvo prašoma pateikti tik vieną Atsarginių detalių komplektą. Atsakovo aiškinimas, kad el. pranešimu ieškovo pateikti paaiškinimai perkančiajai organizacijai AB ,,Lietuvos energija“ reiškia ieškovo įsipareigojimą pateikti Atsargines dalis ir Protokolų analizatorius yra visiškai nepagrįsti. Šiuose el. laiškuose buvo nurodyta, kad numatoma tiekti tokią įrangą, o ne kad ieškovas įsipareigoja šią įrangą atsakovui patiekti. Teikdamas paaiškinimus ieškovas tik padėjo atsakovui sudalyvauti konkurse ir atsakyti į AB ,,Lietuvos energija“ paklausimus. Sutartyse numatyta, kad minėtų aprašų tikslas yra nurodyti darbams keliamus reikalavimus, o ne tiektinos įrangos apimtis. Jei ieškovas būtų įsipareigojęs tiekti viską pagal konkursų sąlygas ir projektavimo užduočių aprašus, tada nebūtų jokio poreikio sudaryti įrangos komplektacijos sąrašų ir pridėti jų kaip Sutarčių priedų. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad tarp šalių susiklostė praktika teikti Atsargines dalis nors jos ir nenumatytos Sutartyse. Dalis Atsarginių dalių buvo pateikta, kadangi su ieškovu buvo deramasi dėl naujos sutarties dėl Pabradės TP sudarymo, kur pasiūlyme dėl Pabradės TP, atsarginių dalių pateikimas yra išskiriamas atskirose eilutėse. Atsakovui pažadėjus padengti įsiskolinimą ir sudaryti naują sutartį dėl Pabradės TP, ieškovas dalį Atsarginių dalių pateikė nemokamai, tačiau tai nereiškia, kad ieškovui atsirado pareiga neatlygintinai pateikti Atsargines dalis pagal likusias sutartis. Sutarčių vykdymo etape atsakovas nereiškė pretenzijų dėl tiekiamos įrangos apimties, todėl nėra pagrindo teigti, kad tarp šalių susiklostė praktika nemokamai teikti ginčo dalis. Be to, sutarčių vertės santykis su ginčo dalių kaina aiškiai parodo, kad Atsarginės dalys bei Protokolų analizatoriai nebuvo įskaičiuoti į Sutarčių kainą.

252. Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad ieškovas visa apimtimi yra atsakingas už atsakovui paskaičiuotus 140 732 Lt dydžio delspinigius, kadangi byloje nėra įrodymų, kurie patvirtintų atsakovo teiginius, kad dėl ieškovo kaltės atsakovas vienerius metus vėlavo vykdyti įsipareigojimus ieškovui. Ieškovui pateikus įrangą (paskutinė įranga pateikta 2010 m. birželio 23 d.) apeliantas dar vienerius metus atlikinėjo darbus Ukmergės, taigi ieškovo įrangos tiekimo terminai nebuvo reikšmingas veiksnys nulėmęs atsakovo vėlavimą. Be to, atsakovui rekonstruojant objektą, procese dalyvavo ir kiti juridiniai asmenys, kurie galėjo atsakovo pavėluotą įsipareigojimų užsakovui įvykdymą. Atsakovas nuolatiniu vėlavimu atsiskaityti su ieškovu pats sąlygojo, kad ieškovas vėlavo pateikti įrangą pagal Ukmergės sutartį , nes ieškovui dėl apyvartinių lėšų trūkumo buvo sudėtinga vykdyti savo įsipareigojimus įrangos tiekėjams ir atsakovas buvo apie tai informuotas. Teismas teisingai konstatavo, kad VT Guard įtaisai pagal Ukmergės sutartį buvo patiekti ne ieškovo iniciatyva. Be to, nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad VT Guard įtaisas netinkamas ar negali būti naudojamas sudegusio tipo transformatoriuose – to nenurodė net pats transformatorių gamintojas. Pagal Ukmergės sutartį ieškovas neturėjo montuoti ir nemontavo VT Guard įrenginių, tą atliko atsakovas ir jo subrangovai. Nuo įrangos patiekimo iki transformatorių įjungimo praėjo daugiau nei 3 mėnesiai ir šį laikotarpį ieškovas nekontroliavo trečiųjų asmenų su VT Guard atliekamų veiksmų.

263. Priešpriešinio reikalavimo turėjimas (nors atsakovas tokio neturėjo) nereiškia, kad šalis atleidžiama nuo delspinigių skaičiavimo; iki momento, kol priešpriešiniai reikalavimai nėra užskaityti, įsiskolinimas egzistuoja ir nėra jokio pagrindo stabdyti delspinigių skaičiavimą. Delspinigiai taip pat negali būti mažinami dėl to, kad teismas iš dalies tenkino atsakovo priešieškinį ir priteisė iš ieškovo 28 146,40 Lt. Įsiskolinimas, nuo kurio paskaičiuoti delspinigiai yra priteistas visa apimtimi ir atitinkamai nuo jo turėjo būti skaičiuojami delspinigiai. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad delspinigiai turėjo būti skaičiuojami nuo momento, kai baigėsi terminas apmokėti perrašytas PVM sąskaitas faktūras, nes jos buvo perrašytos dėl atsakovo kaltės.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliaciniame skunde prašoma bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau nepateikiama jokių šio prašymo motyvų (5 t., b. l. 63). Teisėjų kolegija nenustatė pagrindų pripažinti, kad būtinas žodinis šios bylos nagrinėjimas (CPK 321 str. 1 d., 322 str.), todėl byla pagal atsakovo apeliacinį skundą nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d.).

29Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą, ieškovas prašė prijungti papildomus įrodymus, t. y. 2010 m. balandžio 29 d. ieškovo komercinį pasiūlymą dėl rekonstruojamos Pabradės TP 110 kV skirstyklos ir 2010 m. kovo 31 d. raštą dėl Ukmergės TP įrangos tiekimo (5 t., b. l. 82-83), nurodydamas, kad šie dokumentai reikšmingi atsikertant į apeliacinio skundo argumentus. Iš ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą turinio matyti, kad minėtais dokumentais jis įrodinėtų aplinkybes, kurios buvo vertinamos ir pirmosios instancijos teisme, minėti dokumentai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, todėl kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, atsisako juos priimti.

30Dėl 63 411,53 Lt nuostolių priteisimo

31Byloje kilęs ginčas, ar ieškovas turėjo pareigą pagal 2009 m. rugsėjo 3 d. tarp šalių sudarytas įrangos tiekimo ir derinimo sutartis Nr. 2018/S-03, Nr. 2019/S-03 ir Nr. 2020/S-03 atsakovui pateikti Protokolų analizatorius ir Atsargines dalis. Šios sutartys patvirtina, kad šalis siejo pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai (CK 6.645 str. 4 d.; 6.305 str. 1 d.); apeliantas 63 411,53 Lt dydžio nuostolius, kuriuos sudaro nepateiktų ginčo dalių vertė, kildina iš ieškovo pareigos pagal minėtas sutartis pateikti tinkamą įrangos komplektaciją pažeidimo (CK 6.245 str. 3 d., 6.249 str. 1, 3 d.).

32Sutarčių 1 punktu šalys aiškiai apibrėžė, kas yra Sutarčių objektas – kokybiška įranga pagal Priede Nr. 1 nurodytą komplektaciją ir priede Nr. 2 nurodytą sąmatą bei pateiktos įrangos paleidimo-derinimo darbai. Aplinkybės, kad Priede Nr. 1 pateiktoje įrangos komplektacijoje Atsarginės dalys ir Protokolų analizatoriai nėra numatyti, apeliantas neginčijo.

33Apelianto teigimu, Atsarginės dalys ir Protokolų analizatoriai yra Sutarčių Priede Nr. 1 nurodytos įrangos priklausiniai, todėl, net ir nenurodant šių ginčo dalių prie tiektinos įrangos, ieškovas turėjo pareigą jas pateikti (CK 4.14 str.). Su tokiu vertinimu teisėjų kolegija nesutinka.

34Priklausinys yra antraeilis daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui, kuris pagal savo savybes yra nuolat susijęs su pagrindiniu daiktu (CK 4.13 str., 4.19 str. 1 d.). Tam, kad ginčo dalys būtų kvalifikuotos kaip TSPĮ priklausiniai, būtina nustatyti teisiškai reikšmingą funkcinį ryšį tarp minėtos įrangos ir ginčo dalių, t. y. toks ryšys turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-117/2013). Klausimas, ar tarp daiktų yra teisiškai reikšmingas funkcinis ryšys, yra susijęs su konkrečių faktinių aplinkybių konstatavimu; pareiga įrodyti tokį ryšį nagrinėjamu atveju tenka apeliantui (CPK 178 str.).

35Aplinkybę, kad Atsarginės dalys yra TSPĮ priklausiniai, paneigia paties apelianto teiginiai, pagal kuriuos Atsarginių dalių funkcinis ryšys su TSPĮ siejamas su galimybe greitai pakeisti atitinkamą sugedusią įrangos dalį. Tai reiškia, kad minėtos dalys savo funkcine paskirtimi nėra nuolat susiję su ieškovo pagal Sutartis patiekta įranga ir nedaro įtakos jos veikimui. Apeliantas neįrodė ir teisiškai reikšmingo funkcinio ryšio tarp Protokolų analizatorių ir TSPĮ. Šalių paaiškinimai, kad Protokolų analizatorius (kompiuterinė programa) yra papildomas įrankis, skirtas TSPĮ bendravimui su kitais įrenginiais, kuris gali būti naudojamas bet kurių įrenginių bendravimui, leidžia spręsti, kad Protokolų analizatorius nėra būtinas TSPĮ funkcionavimui, todėl neatitinka antraeilio daikto sampratos (CK 4.13 str. 1 d.), o yra pagrindinis daiktas (CK 4.12 str.).

36Apelianto nurodyta aplinkybė, kad užsakovo AB ,,Lietuvos energija“ vykdyto darbų pirkimo dokumentai (konkurso sąlygos, papildomos užklausos, projektavimo užduočių aprašai) ir Rangos sutartys, sudarytos su atsakovu, patvirtina, kad Atsarginės dalys ir Protokolų analizatoriai užsakovui turėjo būti pateikti, reiškia atsakovo sutartinį įsipareigojimą užsakovui pateikti ginčo dalis, tačiau savaime nepatvirtina, kad ginčo dalys yra TSPĮ priklausiniai.

37Kadangi ginčo dalys neatitinka antraeilių daiktų sampratos, todėl jų negali ištikti pagrindinio daikto likimas – jos negali būti perleistos atsakovo nuosavybėn kartu su komplektacijoje nurodyta įranga neatlygintinai (CK 4.14 str. 2 d.).

38Apeliaciniu skundu taip pat įrodinėjama, kad Sutarčių nuostatų sisteminis aiškinimas, šalių ikisutartiniai santykiai ir tikroji šalių valia patvirtina, kad šalys buvo susitarę dėl ginčo dalių tiekimo. Įrodinėdamas šias aplinkybes, apeliantas iš esmės siekia įrodyti, kad ginčo dalių kaina buvo įtraukta į Sutarčių kainą.

39Apelianto teigimu, teismas, spręsdamas dėl tiekiamos įrangos apimties, vertino tik Sutarčių 1 punktą, tačiau neatsižvelgė į kitas Sutarčių nuostatas ir minėtų sutarčių priedais esančius projektavimo užduočių aprašus, kurių 6.3.5.10 punktuose numatyta, kad turi būti patiektos Atsarginės dalys ir Protokolų analizatoriai. Skirtingai nei teigia apeliantas, vertinant Sutarčių turinį matyti, kad Sutarčių 7, 14, 16, 21.6 ir 21.8 punktuose esančios nuorodos į projektavimo užduočių aprašus yra siejamos su reikalavimais, keliamais ieškovo atliekamiems darbams, o ne tiekiamos įrangos komplektacijai (CPK 185 str.). Todėl faktas, kad prie minėtų Sutarčių kaip priedai pridėti projektavimo užduočių aprašai, šalims atskirai sutartyje susitarus dėl tiektinos įrangos komplektacijos, nepatvirtina ieškovo pareigos pateikti ginčo dalis.

40Apelianto teiginys, kad teismas nevertino šalių tikrųjų ketinimų sudarant ginčo sutartis nepaneigia skundžiamame sprendime padarytos išvados, kad šalys išreiškė valią už ginčo sutartyse numatytą kainą įsigyti tik tą įrangą, kuri nurodyta Sutarčių Priede Nr. 1 (CPK 185 str.).

41Byloje neginčijama, kad ieškovas dar iki sutarties sudarymo, apelianto prašymu atsakė į AB ,,Lietuvos energija“ paklausimus, nurodydamas, kokias Atsargines dalis ir Protokolų analizatorius numatoma patiekti. Aplinkybė, kad pagal minėtus ieškovo atsakymus apeliantas patikslino pasiūlymą ir pateikė jį užsakovui AB ,,Lietuvos energija“, kaip teisingai sprendė apygardos teismas, įpareigoja apeliantą teikti šias dalis užsakovui, bet ne ieškovą, kurio sutartiniai santykiai su AB ,,Lietuvos energija“ nesiejo. Ieškovas neneigė, kad ikisutartiniuose šalių santykiuose buvo tariamasi dėl Atsarginių dalių ir Protokolų analizatorių pateikimo, nurodydamas, kad šios dalys į ginčo sutartis nebuvo įtrauktos siekiant sumažinti Sutarčių kainą. Tas faktas, kad šalys derėjosi dėl Atsarginių dalių ir Protokolų analizatorių tiekimo, tačiau į Sutarčių Priede Nr. 1 nurodytą komplektaciją jų neįtraukė, patvirtina, kad šalys apie šias dalis žinojo, tačiau dėl jų nesusitarė, ir paneigia prielaidą, kad į komplektaciją jos nebuvo įtrauktos per klaidą.

42Prie Sutarčių pateiktose sąmatose nurodyta, kad vienai transformatorių pastotei skirtos įrangos vertė yra 65 352 Lt. Bylos duomenys patvirtina, kad Atsarginių dalių komplekto kaina yra 13 615 Lt be PVM, vieno Protokolo analizatoriaus kaina yra 8 392 Lt be PVM (1 t., b. l. 63). Prie sutarčių esančiose sąmatose nedetalizuota įrangos kiekvienos dalies kaina, tačiau byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų teismui padaryti išvadą apie tai, kad Sutarčių šalys į sąmatą įtraukė ir ginčo dalių vertę, kuri sudaro daugiau trečdalį visos įrangos kainos, nors ginčo dalys nėra nurodytos abiejų šalių pasirašytuose Prieduose Nr. 1.

43Kolegijos vertinimu, aplinkybę, kad ginčo dalys nebuvo Sutarčių dalykas patvirtina ir tai, kad pagal Sutarčių 4 p., ieškovo tiekiama įranga atsakovui turėjo būti perduota per 65 kalendorines dienas nuo Sutarčių pasirašymo (2009 m. rugsėjo 3 d.), tačiau byloje nėra duomenų, kad po įrangos perdavimo apeliantas būtų reiškęs ieškovui pretenzijas dėl nekomplektiškos įrangos ir/ar gynęs savo teises CK 6.341 straipsnyje, numatančiame nekomplektiškų daiktų perdavimo teisines pasekmes, būdais. Be to, 2010 m. gruodžio 29 d. pranešimu užsakydamas Protokolų analizatorius, ieškovas nurodė apmokėjimą garantuojantis (1 t., b. l. 66), kas patvirtina, kad apeliantas žinojo, kad Protokolų analizatorių kaina neįeina į Sutarčių kainą.

44Apeliantui neįrodžius, kad į Sutarčių kainą buvo įtraukta ir ginčo dalių kaina, taip pat pripažinus, kad minėtos dalys nėra ieškovo patiektos įrangos priklausiniai, nėra pagrindo spręsti, kad apeliantas jas turėjo ieškovui pateikti pagal ginčo sutartis (CPK 179 str., 185 str.).

45Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog aplinkybė, kad tam tikros ginčo dalys buvo pateiktos, nors ir nenumatytos Sutartyse, nepatvirtina ieškovo pareigos teikti šias dalis, nesant šalių susitarimo dėl jų teikimo.

46Dėl nurodytų aplinkybių, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė apelianto reikalavimą dėl 63 411,53 Lt nuostolių priteisimo.

47Dėl 140 732 Lt nuostolių priteisimo

48Byloje pateiktas tarp atsakovo ir perkančiosios organizacijos AB ,,Lesto“ 2011 m. rugpjūčio 17 d. susitarimas dėl vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo (2 t., b. l. 115) patvirtina, kad atsakovas dėl vėlavimo atlikti darbus pagal su AB ,,Lesto“ 2009 m. spalio 26 d. sudarytą rangos sutartį patyrė 140 732 Lt nuostolius, kuriuos sudaro AB ,,Lesto“ paskaičiuoti delspinigiai.

49Apeliantas reikalavimą atlyginti šiuos nuostolius ieškovui reiškia sutartinės civilinės atsakomybės pagrindu (CK 6.245 str. 3 d., 6.249 str. 1, 3 d.), įrodinėdamas, kad šiuos nuostolius patyrė dėl ieškovo netinkamai įvykdytos 2009 m. lapkričio 2 d. įrangos tiekimo sutarties (1 t., b. l. 46-51).

50Byloje pateikti priėmimo-perdavimo aktai (3 t., b. l. 51-58 ) patvirtina apelianto nurodytas aplinkybes, kad ieškovas pažeidė 2009 m. lapkričio 2 d. įrangos teikimo sutartį, nustatytais terminais nepateikdamas įrangos (Sutarties priedas Nr. 1) ir gamyklinių brėžinių (Sutarties 6.2.4 p.) (CK 6.256 str. 2 d., 6.246 str. 1 d.). Šiuos faktus pagrįstai konstatavo ir pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pripažindamas ieškovo dalinę (20 proc.) atsakomybę dėl apelianto patirtų nuostolių. Šios teismo sprendimo dalies ieškovas neskundė.

51Kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju neįmanoma tiksliai nustatyti, kokia apimtimi ieškovo neteisėti veiksmai (vėlavimas pateikti įrangą ir gamyklinius brėžinius) sąlygojo apelianto nuostolius, atsiradusius pastarajam netinkamai įvykdžius 2009 m. spalio 26 d. sutartį, sudarytą su AB ,,Lesto“. Tačiau, teisėjų kolegija, įvertinusi byloje pateiktus duomenis, sprendžia, kad nėra pagrindo pripažinti didesnę ieškovo atsakomybę dėl apelianto patirtų nuostolių (CPK 185 str.).

52Visų pirma, gamyklinius brėžinius ieškovas vėlavo pateikti 4 mėn. (4 t., b. l. 29), įrangą vėlavo pateikti iki 5 mėn., paskutinė įranga pateikta 2010 m. birželio 23 d. (3 t., b. l. 27); tuo tarpu apeliantas darbus užsakovui AB ,,Lesto“ perdavė tik 2011 m. birželio 30 d. (4 t., b. l. 68-70), t. y. vėluodamas vienerius metus. Atsižvelgus į ieškovo pradelstus terminus pateikti apeliantui gamyklinius brėžinius ir įrangą bei apelianto termino įvykdyti prievoles užsakovui AB ,,Lesto“ praleidimą, nėra pagrindo išvadai, kad apelianto vėlavimas užbaigti darbus yra sietinas vien tik su ieškovo pradelstais terminais. Be to, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, apeliantui atliekant rekonstrukcijos darbus, dalyvavo ir kiti asmenys, kurių veiksmai taip pat galėjo turėti įtakos apelianto vėlavimui pabaigti Rangos sutartyje numatytus darbus.

53Dėl nurodytų aplinkybių, kolegijos vertinimu, nėra pagrindo daryti išvadą, kad apeliantas įrodė priežastinį ryšį tarp 140 732 Lt dydžio nuostolių ir ieškovo neteisėtų veiksmų (CK 6.247 str.), todėl apelianto reikalavimas pripažinti visišką ieškovo civilinę atsakomybę yra atmestinas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes dėl vėlavimo terminų, taip pat įvertinus tą faktą, kad paties apelianto vėlavimas atsiskaityti su ieškovu galėjo turėti įtakos ieškovo vėlavimui pateikti įrangą (CK 6.259 str. 1 d.), vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo pripažinti didesnę ieškovo atsakomybę nei nustatė pirmosios instancijos teismas (CPK 185 str.).

54Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad apeliantas neįrodė ieškovo neteisėtų veiksmų dėl transformatorių sudegimo ir spręsdamas dėl delspinigių priteisimo į šią aplinkybę neatsižvelgė. Apelianto teigimu, ieškovo neteisėti veiksmai pasireiškė jam netinkamai parinkus transformatorių apsaugas, dėl ko minėti transformatoriai sudegė. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad VT Guard įtaisą vietoj aktyvinių varžų ieškovas gamykliniuose brėžiniuose pakeitė užsakovo AB ,,Lesto“ projektuotojo UAB ,,Energetikos projektai“ nurodymu (4 t., b. l. 75); skubiai atlikti projektuotojo nurodytą pakeitimą ieškovui nurodė apeliantas (4 t., b. l. 28), todėl nėra pagrindo konstatuoti ieškovo neteisėtų veiksmų dėl netinkamai parinktos transformatorių apsaugos (CK 6.246 str. 1 d.).

55Dėl 4789,19 Lt delspinigių priteisimo

56Skundžiamu sprendimu teismas iš atsakovo ieškovui priteisė 4789,19 Lt delspinigius, paskaičiuotus už atsakovo pradelstas apmokėti PVM sąskaitas-faktūras, išrašytas 2010 m. lapkričio 30 d. ir 2011 m. vasario 4 d. Bendra neapmokėta suma, nuo kurios buvo skaičiuojami delspinigiai, yra 87 808,96 Lt. Ši įsiskolinimo suma priteista skundžiamu sprendimu; apeliantas šios teismo sprendimo dalies neskundžia.

57Apeliantas nesutikimą su teismo priteistais delspinigiais grindžia dviem argumentais: 1) 2011 m. vasario 4 d. sąskaitos buvo perrašytos 2011 m. birželio 13 d. data, todėl atsakovui prievolė mokėti delspinigius atsirado nuo dienos, kai baigėsi terminas apmokėti perrašytas PVM sąskaitas-faktūras; ir 2) skundžiamu sprendimu iš dalies tenkinus apelianto priešieškinį, t. y. priteisus iš ieškovo apeliantui 28 146,40 Lt sumą, ieškovui priteistinų delspinigių suma turi būti mažinama.

58Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodyti apelianto argumentai nesudaro pagrindo nepriteisti ar mažinti skundžiamu sprendimu ieškovui priteistų delspinigių.

592011 m. vasario 4 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. 000244, 000245, 000246 ir 000247 išrašytos už perduotą įrangą/atliktus darbus pagal 2009 m. rugsėjo 3 d. tarp šalių sudarytas įrangos tiekimo ir derinimo sutartis Nr. 2018/S-03, Nr. 2019/S-03, Nr. 2020/S-03 ir 2009 m. gruodžio 9 d. įrangos teikimo sutartį Nr. 2020/S-06. Pagal sutarčių nuostatas minėtos PVM sąskaitos faktūros turėjo būti apmokamos per 70 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos (2009 m. rugsėjo 3 d. sutarčių 17 p.; 2009 m. gruodžio 9 d. sutarties 13 p.); delspinigiai mokami nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną (2009 m. rugsėjo 3 d. sutarčių 36 p.; 2009 m. gruodžio 9 d. sutarties 31 p.).

60Byloje neginčijama, kad šios sąskaitos kartu su priėmimo perdavimo aktais buvo perduotos apeliantui, kuris jas priėmė, o vėliau grąžino ieškovui, jų grąžinimą siedamas su galimu ieškovo netinkamu Ukmergės sutarties vykdymu (4 t., b. l. 90). Minėta Ukmergės sutartis nenumato apelianto teisės, net ir ieškovui pažeidžiant sutartį, grąžinti pagal kitas sutartis išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ginčo sąskaitos buvo perrašytos vėlesne data dėl apelianto kaltės.

61Dėl šios priežasties negali būti ribojama ieškovo teisė į Sutartyse numatytus delspinigius, kurie skaičiuojami atsakovui praleidus terminą apmokėti Sutartyse nustatyta tvarka išrašytas ir pateiktas sąskaitas, šiuo atveju 2011 m. vasario 4 d. sąskaitas faktūras. Aplinkybė, kad perrašytose sąskaitose numatytas 5 dienų šių sąskaitų apmokėjimo terminas, kolegijos vertinimu, nepaneigia ieškovo teisės skaičiuoti Sutartyse numatytų delspinigių už laikotarpį nuo pagrįstai išrašytų pirminių sąskaitų apmokėjimo termino pabaigos.

62Apeliantas pripažino savo 87 808,96 Lt dydžio įsiskolinimą, nuo kurio buvo paskaičiuoti delspinigiai; minėta įsiskolinimo suma buvo priteista ir skundžiamu teismo sprendimu. Tai, kad skundžiamu sprendimu apeliantui priteisti 28 146,40 Lt nuostoliai, kildinami iš 2009 m. lapkričio 2 d. sutarties pažeidimo, nepaneigia ieškovo teisės reikalauti delspinigių už laiku neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras, išrašytas pagal kitas sutartis (1 t., b. l. 105-107).

63Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamo sprendimo keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl jis paliekamas nepakeistas.

64Dėl bylinėjimosi išlaidų

65Atmetus apeliacinį skundą, netenkintinas apelianto prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d., 3 d.; 302 str.). Ieškovas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų iki bylos apeliacine tvarka nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė.

66Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

67Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB ,,Ramus Baltic“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB ,,Kauno... 6. Nurodė, kad tarp šalių 2009 m. buvo sudarytos 6 įrangos teikimo ir darbų... 7. Atsakovas UAB ,,Kauno energetikos remontas“ ieškovo reikalavimą dėl 87... 8. Be to, atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš... 9. Atsakovo teigimu, 63 411,53 Lt žala atsirado, nes ieškovas pagal šalių 2009... 10. Atsakovas nurodė, kad 2009 m. dalyvavo perkančiosios organizacijos AB... 11. Atsakovo teigimu, 140 732 Lt žala pagal 2009 m. lapkričio 2 d. įrangos... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 23 d. sprendimu ieškovo UAB ,,Ramus... 14. Tenkindamas ieškinį, teismas nurodė, kad atsakovas pagrindinę 87 808,96 Lt... 15. Spręsdamas dėl priešieškinio reikalavimų pagrįstumo, teismas nurodė, kad... 16. Atsakovo priešieškinio reikalavimą dėl 140 732 Lt žalos už atsakovo... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Kauno energetikos remontas“ prašo... 19. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 20. 1. Teismas neteisingai išaiškino Sutarčių nuostatas, todėl nepagrįstai... 21. 2. Teismas nustatė nepagrįstai mažą ieškovo atsakomybę už ieškovo... 22. 3. Atsakovas neneigė, kad yra skolingas ieškovui 87 808,96 Lt sumą, tačiau... 23. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Ramus Baltic“ prašo... 24. 1. Projektavimo užduočių aprašai sukelia įsipareigojimus atsakovui prieš... 25. 2. Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad ieškovas visa apimtimi yra atsakingas... 26. 3. Priešpriešinio reikalavimo turėjimas (nors atsakovas tokio neturėjo)... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Apeliaciniame skunde prašoma bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau... 29. Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą, ieškovas prašė prijungti... 30. Dėl 63 411,53 Lt nuostolių priteisimo... 31. Byloje kilęs ginčas, ar ieškovas turėjo pareigą pagal 2009 m. rugsėjo 3... 32. Sutarčių 1 punktu šalys aiškiai apibrėžė, kas yra Sutarčių objektas... 33. Apelianto teigimu, Atsarginės dalys ir Protokolų analizatoriai yra Sutarčių... 34. Priklausinys yra antraeilis daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui,... 35. Aplinkybę, kad Atsarginės dalys yra TSPĮ priklausiniai, paneigia paties... 36. Apelianto nurodyta aplinkybė, kad užsakovo AB ,,Lietuvos energija“ vykdyto... 37. Kadangi ginčo dalys neatitinka antraeilių daiktų sampratos, todėl jų... 38. Apeliaciniu skundu taip pat įrodinėjama, kad Sutarčių nuostatų sisteminis... 39. Apelianto teigimu, teismas, spręsdamas dėl tiekiamos įrangos apimties,... 40. Apelianto teiginys, kad teismas nevertino šalių tikrųjų ketinimų sudarant... 41. Byloje neginčijama, kad ieškovas dar iki sutarties sudarymo, apelianto... 42. Prie Sutarčių pateiktose sąmatose nurodyta, kad vienai transformatorių... 43. Kolegijos vertinimu, aplinkybę, kad ginčo dalys nebuvo Sutarčių dalykas... 44. Apeliantui neįrodžius, kad į Sutarčių kainą buvo įtraukta ir ginčo... 45. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 46. Dėl nurodytų aplinkybių, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė... 47. Dėl 140 732 Lt nuostolių priteisimo... 48. Byloje pateiktas tarp atsakovo ir perkančiosios organizacijos AB ,,Lesto“... 49. Apeliantas reikalavimą atlyginti šiuos nuostolius ieškovui reiškia... 50. Byloje pateikti priėmimo-perdavimo aktai (3 t., b. l. 51-58 ) patvirtina... 51. Kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju neįmanoma tiksliai nustatyti, kokia... 52. Visų pirma, gamyklinius brėžinius ieškovas vėlavo pateikti 4 mėn. (4 t.,... 53. Dėl nurodytų aplinkybių, kolegijos vertinimu, nėra pagrindo daryti... 54. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 55. Dėl 4789,19 Lt delspinigių priteisimo... 56. Skundžiamu sprendimu teismas iš atsakovo ieškovui priteisė 4789,19 Lt... 57. Apeliantas nesutikimą su teismo priteistais delspinigiais grindžia dviem... 58. Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodyti apelianto argumentai nesudaro pagrindo... 59. 2011 m. vasario 4 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. 000244, 000245, 000246 ir... 60. Byloje neginčijama, kad šios sąskaitos kartu su priėmimo perdavimo aktais... 61. Dėl šios priežasties negali būti ribojama ieškovo teisė į Sutartyse... 62. Apeliantas pripažino savo 87 808,96 Lt dydžio įsiskolinimą, nuo kurio buvo... 63. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamo sprendimo keisti... 64. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 65. Atmetus apeliacinį skundą, netenkintinas apelianto prašymas priteisti... 66. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 67. Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimą palikti nepakeistą....