Byla e2-342-179/2016
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora” patikslintą ieškinį atsakovui L. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo L. K. 579,24 Eur skolą, 405,95 Eur palūkanų, 109,47 Eur delspinigių, 9,02 Eur palūkanų delspinigių, 64,25 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos ir 24 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui adresuoti patikslinto ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2015-12-19. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2016-01-04. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies, priimant sprendimą už akių.

5Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia: 2013-02-22 reikalavimų perleidimo sutartimi Nr. 13-20-10, išrašu iš skolų priėmimo – perdavimo akto prie reikalavimo perleidimo sutarties, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotine, delspinigių paskaičiavimo aktu, palūkanų paskaičiavimo aktu, palūkanų delspinigių paskaičiavimo aktu, kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartimi Nr. 11-1002959-RK, 2013-09-11 pranešimu dėl skolos „Svedbank“, AB, 2013-11-07 pranešimu dėl reikalavimo perleidimo. Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad vartojimo kredito sutarties pagrindu tarp banko AB Swedbank ir atsakovo atsirado prievoliniai teisiniai santykiai (LR CK 1.73 str., 6.1 str., 6.2 str.). 2013-02-22 reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius bankas AB Swedbank reikalavimo teisę į atsakovo skolą perdavė ieškovui UAB „Gelvora“, apie ką atsakovas buvo informuotas pranešimais (LR CK 6.101 str., 6.109 str.).

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai leidžia teismui spręsti, kad atsakovas neįvykdė visų savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, todėl laikytina, kad jis pažeidė prievolę, kas sudaro pagrindą kilti atsakovo sutartinei civilinei atsakomybei (CK 6.63 str. 1 d. 1 p., 2 p., 6.205 str., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 1 d., 2 d.). Dėl išdėstytų motyvų iš atsakovo ieškovui priteistina 579,24 skola, 405,95 Eur palūkanų ir 9,02 Eur palūkanų delspinigių.

7Pagal CK 6.256 str. 2 d. nuostatas asmeniui, neįvykdžiusiam sutartinės prievolės, tenka pareiga sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Ieškovas, remdamasis kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartimi Nr. 11-1002959-RK, yra paskaičiavęs delspinigius po 0,05 % už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną už laikotarpį nuo 2013-10-29 iki 2014-10-27 (360 dienų), t. y. 104,26 Eur delspinigių, reikalavimo perleidimo sutartyje nurodyta delspinigių suma – 5,21 Eur. Bendra prašomų priteisti delspinigių suma - 109,47 Eur.

8Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tuo atveju, jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Sprendžiant, ar netesybos yra aiškiai per didelės, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiama nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-290/2007). Nagrinėjamoje byloje teismas, atsižvelgdamas į tai, kad sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – vartotojo, kuris yra silpnesnioji sandorio šalis, delspinigius prašoma priteisti už 360 dienų laikotarpį, sprendžia, kad prašomi priteisti delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-10-29 iki 2014-10-27 yra aiškiai per dideli ir yra mažintini vadovaujantis CK 1.125 str. 5 d. 1 p., kur numatyta, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Tuo pagrindu delspinigiai mažintini, priteisiant 0,05 % dydžio delspinigius už 180 dienų, tai yra 52,13 (579,24 *0,05 %*180 dienų) delspinigių. Dalyje dėl reikalavimo perleidimo sutartyje nurodytos delspinigių sumos (5,21 Eur) reikalavimas tenkintinas. Iš viso priteistina 57,34 Eur delspinigių.

9Ieškovas Civilinio kodekso 6.63 str. 2 d., 6.249 str. 4 d. 3 p. pagrindu prašė priteisti jam iš atsakovo ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas – 64,25 Eur. Iš minėtų išlaidų išklotinės matyti, kad jas sudaro registruotų ir paprastų pranešimų siuntimas, spausdinimas ir pakavimas, vokai, telefoniniai skambučiai, užklausos ir kt. Tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kuriais būtų pagrįstos minėtos išlaidos. Byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovas būtų siuntęs 22 paprastuosius pranešimų užklausas Nekilnojamojo turto registrui ar Gyventojų registro tarnybai, sunaudojęs 24 vokus ir siuntęs SMS žinutes ir atlikęs telefoninių skambučius. Įvertinus šias aplinkybes, ieškovo reikalavimas dalyje dėl minėtų išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas (LR CPK 178 str.). Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui buvo siųsti pranešimai dėl reikalavimo perleidimo, todėl reikalavimas dalyje 2,02 Eur išlaidų už registruotus pranešimus priteisimo tenkintinas.

10Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikinta, kad pasitvirtinus minėtų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (LR CPK 285 str. 2 d.). Ieškovui iš atsakovo priteistina 579,24 skola, 405,95 Eur palūkanų, 57,34 delspinigių, 9,02 Eur palūkanų delspinigių, 2,02 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteisto sumos, 24 procentų dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės skolos (579,24 Eur) bei 5 procentų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.101 str.; 6.109 str. 1 d., 6.210 str.1 d., 6.205 str., 6.256 str. 1 d., 6.720 str. 3 d.).

11Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo tenkintų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.). Už ieškinį, kurio suma 1167,93 Eur, ieškovas sumokėjo 26 Eur žyminio mokesčio, kurį prašė priteisti iš atsakovo. Teismas patenkino 90 proc. ieškovo reikalavimų, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinas 23 eurų žyminis mokestis.

12Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma mažesnė nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl šios išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str. 6 d.).

13Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 263 straipsniu, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo L. K., a. k. ( - ) 579,24 skolą, 405,95 Eur palūkanų, 57,34 delspinigių, 9,02 Eur palūkanų delspinigių, 2,02 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 24 % dydžio sutartines metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (579,24 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 23,00 Eur žyminį mokestį ieškovo UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, naudai.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d. bei 3 d. reikalavimus ir apmokėtą žyminiu mokesčiu, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai