Byla e2-362-236/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Renginių centras“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. e2-1627-265/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Renginių centras“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Klaipėdos dramos teatrui dėl materialiojo turto viešo nuomos konkurso rezultatų panaikinimo, nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia (trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Liūtomera“), panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Renginių centras“ ieškiniu prašė panaikinti Klaipėdos dramos teatro ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso rezultatus (2015-08-13 sprendimą dėl konkurso laimėtojo nustatymo) ir pripažinti negaliojančia 2015-08-18 Klaipėdos dramos teatro sudarytą Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį (toliau taip pat vadinama – Nuomos sutartis).

4Klaipėdos apygardos teismas 2015-10-22 nutartimi ieškovo prašymu pritaikė laikinąją apsaugos priemonę - iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė biudžetinės įstaigos Klaipėdos dramos teatro 2015-08-18 sudarytos Nuomos sutarties vykdymą.

5Atsakovas biudžetinė įstaiga Klaipėdos dramos teatras pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015-10-22 nutartį, o ieškovo UAB „Renginių centras“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atsakovas nurodė, jog ginčijama Nuomos sutartis sudaryta dar 2015-08-18, pirmasis teatro renginys numatytas 2015-11-07, nuomininkas UAB „Liūtomera“ jau yra įdiegęs maisto gaminimo ir tiekimo įrangą, todėl laikinosios apsaugos priemonės neteko prasmės.

6Atsakovas taip pat prašė užtikrinti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą – įpareigoti ieškovą į teismo depozitinę sąskaitą įnešti 204 120 Eur arba pateikti banko garantiją šiai sumai.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2015-11-09 nutartimi panaikino 2015-10-22 nutartį ir ieškovo UAB „Renginių centras“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė, taip pat netenkino atsakovo biudžetinės įstaigos Klaipėdos dramos teatro prašymo užtikrinti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą. Nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo teismas leido vykdyti skubiai.

9Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į byloje įrodytas faktines aplinkybes, kad UAB „Liūtomera“, vykdydama ginčijamą Nuomos sutartį, įsigijo maisto gaminimo ir tiekimo įrangą bei kitą materialų 18 674,44 Eur vertės turtą, ginčijama nuomos sutartis yra realiai įgyvendinama. Dėl šių aplinkybių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prarado prasmę ir jų nesiėmimas negalėtų nulemti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo.

10Dėl ginčijama sutartimi vykdomos veiklos visuomeninės reikšmės, viešojo intereso, nutartį teismas leido vykdyti skubiai (CPK 152 str. 2 d.).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Ieškovas UAB „Renginių centras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015-11-09 nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti - sustabdyti 2015-08-18 Nuomos sutarties vykdymą iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo, taip pat prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

131. Pirmosios instancijos teismas UAB „Liūtomera“ išlaidas, patirtas įrangos įsigijimui, laiko aplinkybe, eliminuojančia ne tik laikinųjų apsaugos priemonių (Nuomos sutarties vykdymo sustabdymo) būtinumą, tačiau galimai ir pareikšto ieškinio tenkinimo galimumą, kadangi nurodo, jog Nuomos sutarties vykdymas niekaip neapsunkins galimo teismo spendimo vykdymo. Tokia teismo išvada nepagrįsta.

14Pirma, byloje neįrodyta, kad ginčijama sutartis realiai yra vykdoma (UAB „Liūtomera“ pažyma (be datos), adresuota tik atsakovui nelaikytina pakankamu įrodymu), kad yra patirtos realios UAB „Liūtomera“ išlaidos maisto gaminimo ir tiekimo įrangos įsigijimui, reklamai, t.y. pasirengimui vykdyti Nuomos sutartį.

15Antra, UAB „Liūtomera“ išlaidos pagal pateiktą pažymą buvo patirtos laikotarpiu, kai galiojo Klaipėdos apygardos teismo 2015-10-22 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, draudžiančios sutartį vykdyti. Tai rodo, kad atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Liūtomera“ veiksmai įgyjant sutarties vykdymui būtiną įrangą ir galimai patiriant išlaidas, buvo atlikti tyčia.

16Trečia, iki skundžiamos nutarties priėmimo tarp ginčo sutarties šalių (priešingai, nei nurodyta atsakovo atskirajame skunde) nevyko atsiskaitymai, sukuriantys restitucijos taikymo apimtis. 2015-09-28 tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Liūtomera“ yra pasirašytas Papildomas susitarimas dėl 2015-08-18 Nuomos sutarties vykdymo, kuriuo atsakovas ir UAB „Liūtomera“ susitarė dėl nuomos mokesčio pagal Nuomos sutartį neskaičiavimo ir nemokėjimo iki atskiro papildomo atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Liūtomera“ susitarimo sudarymo. Toks susitarimas yra neteisėtas.

172. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą sudaro teismo sprendimo vykdymo apsunkinimas dėl ieškinio tenkinimo atveju taikytinos restitucijos. Ginčo sutarties tolimesnis vykdymas didina ateityje taikytinos restitucijos apimtis ir gali sąlygoti papildomų reikalavimų dėl nuostolių atlyginimo atsiradimą. Tokių sprendimo vykdymo apsunkinimų eliminavimo galima pasiekti tik taikius laikinąsias apsaugos priemones.

183. Ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą apsunkintų ir tai, kad specialiosios teisės UAB „Liūtomera“ suteikimo panaikinimas teismo sprendimu gali sąlygoti restitucijos ne tik atsakovui grąžintino turto apimtyje taikymą, tačiau ir restitucijos nuompinigių grąžinimo apimtyje taikymą tuo aspektu, kad specialiosios teisės, suteiktos UAB „Liūtomera“, panaikinimas panaikina ir UAB „Liūtomera“ lūkesčius Nuomos sutartį, kurios vykdymui įgyta įranga ir kitos priemonės, vykdyti ne trumpesnį nei 5 metų laikotarpį, dėl ko konkurse UAB „Liūtomera“ pasiūlė atitinkamą patalpų nuomos kainą.

19Atsakovas biudžetinė įstaiga Klaipėdos dramos teatras prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

201. Klaipėdos dramos teatras po rekonstrukcijos priduotas eksploatuoti 2015-11-02. Maitinimo paslaugų teatre tiekėjo buvo ieškoma iš anksto, kad jis galėtų pritaikyti esamas patalpas veiklai ir maitinimą pradėti teikti jau nuo teatro atsidarymo. Su UAB „Liūtomera“ buvo šiuo klausimu susirašinėjama dar 2015 m. vasarą ir susirašinėjimas patvirtina, kad ginčijamos sutarties vykdymui reikiamą įrangą UAB „Liūtomera“ įsigijo dar iki sužinojimo apie ieškovo ieškinį.

212. Atsakovo atsiskaitymai su UAB „Liūtomera“ nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

223. Ieškinys pareikštas nurodant, kad ieškovas gina viešąjį interesą, nors tą daryti ieškovas neįgaliotas.

234. Ginčijama Nuomos sutartis yra ginčijama nuginčijamo sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindais (CK 1.78 str. 2 d. ), todėl restitucija ieškinio patenkinimo atveju neprivaloma taikyti.

245. Pagal ginčijamos 2015-08-18 Nuomos sutarties 4.3.5 punktą nuomininkas sutarties nutraukimo atveju neturi teisės į kompensaciją dėl turto pagerinimo.

256. Nuomininko veikla išsinuomotose patalpose neturi įtakos ieškovui, todėl ir laikinosios apsaugos priemonės nereikalingos.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas netenkintinas

28Teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinosios apsaugos priemonės parenkamos ir taikomos, be kita ko vadovaujantis ir ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.), kuris reiškia ne tik tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių bendra suma negali būti didesnė už ieškinio sumą, bet ir tai, kad taikomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis proceso dalyvis, kurio atžvilgiu jos taikomos, nebūtų varžomas daugiau nei būtina teisėtiems tikslams pasiekti, kad būtų kiek įmanoma siekiama proceso dalyvių interesų pusiausvyros.

29Ieškovas UAB „Renginių centras“ ieškinį atsakovui Klaipėdos dramos teatrui, ginčydamas ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso rezultatus (2015-08-13 sprendimą dėl konkurso laimėtojo nustatymo) ir prašydamas pripažinti negaliojančia 2015-08-18 Klaipėdos dramos teatro sudarytą Nuomos sutartį, pareiškė 2015-10-19. Bylos duomenys patvirtina, kad ginčijamos sutarties šalis (nuomininkas, tretysis asmuo byloje UAB „Liūtomera“) dar iki ieškinio pareiškimo 2015-10-19 ir laikinųjų apsaugos priemonių byloje pritaikymo 2015-10-22 (galiojo iki skundžiamos nutarties priėmimo 2015-11-09) ruošėsi byloje ginčijamos Nuomos sutarties vykdymui, taip pat tuo tikslu planavo ir patyrė išlaidas (darė investicijas).

302015-09-28 papildomu susitarimu prie ginčijamos 2015-08-18 Nuomos sutarties jos šalys atsižvelgė į tai, kad Nuomos sutartyje numatytą datą, t.y. 2015-09-28, pastatas dar nefunkcionuoja, jame nuomininkas negali vykdyti veiklos, todėl numatyto nuomos mokesčio mokėjimas neatitiktų teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijų. Tokiomis aplinkybėmis šalys susitarė, kad nuomos mokestis UAB „Liūtomera“ bus pradėtas skaičiuoti nuo realios veiklos pastate pradžios (2015-09-28 papildomo susitarimo prie Nuomos sutarties 2 p.). Pagal bylos medžiagą pastatas (teatras) priduotas 2015-11-02 ir lapkričio mėnesį jau planuojami renginiai. Atidarymo renginys, kuriame UAB „Liūtomera“ turėjo teikti maitinimo paslaugas svečiams, buvo numatytas lapkričio 7 d. Tokiomis aplinkybėmis laikinųjų apsaugos priemonių taikymas (draudimas vykdyti 2015-08-18 Nuomos sutartį) trikdytų teatro sklandų funkcionavimą (renginių metu nebūtų teikiamas maitinimas) ir taip pažeistų visuomenės (viešąjį) interesą į kultūros renginius, derinamus su maitinimo paslaugomis, be to, sukeltų ginčijamos Nuomos sutarties šalims nuostolius negautų pajamų pavidalu (nuomininkas negalėtų gauti pajamų iš teatre teikiamo maitinimo paslaugų, o nuomotojas iš nuomos). Tuo tarpu ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo byloje ginčijamos Nuomos sutarties vykdymas šiuo metu neapsunkintų. Todėl taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 2015-08-18 Nuomos sutarties vykdymo sustabdymą šiuo metu netikslinga.

31Papildomai pažymėtina, kad pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Klaipėdos apygardos teismas 2015-12-21 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1627-265/2015 ieškovo UAB „Renginių centras“ ieškinį atmetė, taigi pripažino ieškinį nepagrįstu. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje faktinė situacija, kai pirmosios instancijos teismas jau yra priėmęs sprendimą ieškinį atmesti, net kai sprendimas dar neįsiteisėjo, gali būti vertinama, kaip pagrindas išvadai, jog ieškinio ieškovas preliminariai nepagrindė (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1299-236/2015, 2015-03-19 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-683-236/2015, 2015-02-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-161-407/2015, 2015-01-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2159/2014, 2014-08-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1326/2014 ir kt). Nors vien ši aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas sprendimu byloje ieškinio netenkino, savaime nėra pakankamas pagrindas besąlygiškai netenkinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ji vertinama kartu su kitomis ir sustiprina teismo įsitikinimą, kad šioje byloje laikinąsias apsaugos priemones taikyti netikslinga, o prioritetas teiktinas viešojo ir privačių interesų balansui, kai ginčijamos sutarties šalys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepatiria nuostolių negautų pajamų forma, o teatro lankytojai patenkina viešąjį interesą gauti kultūros renginiuose maitinimo paslaugas.

32Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

33Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Renginių centras“ ieškiniu prašė panaikinti Klaipėdos... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2015-10-22 nutartimi ieškovo prašymu pritaikė... 5. Atsakovas biudžetinė įstaiga Klaipėdos dramos teatras pateikė atskirąjį... 6. Atsakovas taip pat prašė užtikrinti nuostolių, galimų dėl laikinųjų... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2015-11-09 nutartimi panaikino 2015-10-22 nutartį... 9. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į byloje įrodytas faktines... 10. Dėl ginčijama sutartimi vykdomos veiklos visuomeninės reikšmės, viešojo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Ieškovas UAB „Renginių centras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 13. 1. Pirmosios instancijos teismas UAB „Liūtomera“ išlaidas, patirtas... 14. Pirma, byloje neįrodyta, kad ginčijama sutartis realiai yra vykdoma (UAB... 15. Antra, UAB „Liūtomera“ išlaidos pagal pateiktą pažymą buvo patirtos... 16. Trečia, iki skundžiamos nutarties priėmimo tarp ginčo sutarties šalių... 17. 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą sudaro teismo sprendimo... 18. 3. Ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą apsunkintų ir tai, kad... 19. Atsakovas biudžetinė įstaiga Klaipėdos dramos teatras prašo skundžiamą... 20. 1. Klaipėdos dramos teatras po rekonstrukcijos priduotas eksploatuoti... 21. 2. Atsakovo atsiskaitymai su UAB „Liūtomera“ nėra šios bylos... 22. 3. Ieškinys pareikštas nurodant, kad ieškovas gina viešąjį interesą,... 23. 4. Ginčijama Nuomos sutartis yra ginčijama nuginčijamo sandorio pripažinimo... 24. 5. Pagal ginčijamos 2015-08-18 Nuomos sutarties 4.3.5 punktą nuomininkas... 25. 6. Nuomininko veikla išsinuomotose patalpose neturi įtakos ieškovui, todėl... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Atskirasis skundas netenkintinas... 28. Teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias... 29. Ieškovas UAB „Renginių centras“ ieškinį atsakovui Klaipėdos dramos... 30. 2015-09-28 papildomu susitarimu prie ginčijamos 2015-08-18 Nuomos sutarties... 31. Papildomai pažymėtina, kad pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos... 32. Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 33. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti...