Byla 2-1326/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Struktūra“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 6 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Struktūra“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „Artkomas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo (tretieji asmenys - uždaroji akcinė bendrovė „Agentus“, uždaroji akcinė bendrovė „Statybų vizija“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Kalstata“),

Nustatė

2Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Struktūra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

  1. panaikinti atsakovo VšĮ „Artkomas“ 2014-03-13/9 rašte nurodytus sprendimus dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo, pirkimo pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo;
  2. paaiškėjus, kad pirkimo sutartis jau sudaryta, priimti sprendimą pirkimo sutartį pripažinti negaliojančia.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymą pirkimo sutarties, sudarytos tarp atsakovo VšĮ „Artkomas“ ir trečiųjų asmenų UAB „Agentus“, UAB „Statybų vizija“ ir UAB „Kalstata“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Ieškovas nurodė, kad dėl įstatymo leidėjo įtvirtintų operatyvių viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminų, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso; be to, pirkimo objekto - menų inkubatoriaus įrengimo – poreikis visuomenei nėra toks neišvengiamai skubus, kad pateisintų pirkimo procedūrų nestabdymą bei viešojo intereso pažeidimą, neužtikrinant viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo ir racionalaus lėšų panaudojimo. Ieškovo teigimu, laikinosios apsaugos priemonės eliminuotų ir didelės žalos atsiradimo ieškovui riziką.

5Atsakovas VšĮ „Artkomas“ atsiliepimu į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovo pateiktų duomenų preliminarus vertinimas neleidžia daryti išvados apie viešojo pirkimo esminių principų pažeidimą. Teigė, kad ieškinys preliminariai nepagrįstas, nes atsakovas nesilaikė įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, kadangi pretenziją atsakovui pateikė praėjus 15 dienų nuo atsakovo pranešimo raštu apie priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams (Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 94 str. 1 d.); be to, ieškovo pasiūlymo kaina yra 2 000 000 Lt didesnė už laimėtojo kainą bei ženkliai didesnė už pasiūlymų eilėje įrašytų kitų tiekėjų kainą.

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2014 m. gegužės 6 d. nutartimi netenkino ieškovo UAB „Struktūra“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Teismas nurodė, kad, preliminariai įvertinęs ieškinį, atsakovo atsiliepimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir byloje esančius įrodymus, padaro išvadą, jog laikinosios apsaugos priemonės neturi būti taikomos, nes ieškinio tenkinimo atveju, realiai nepasikeistų situacija. Pasak teismo, ieškiniu iš esmės ginčijami ieškovo padaryti procedūriniai pažeidimai, dėl kurių ieškovas neįtrauktas į pasiūlymų eilę, tačiau, net ir grąžinus pirkimą į tą stadiją, kuomet ieškovas būtų įrašytas į pirkimo pasiūlymo eilę, jo pasiūlymas (vertinant atsakovo pateiktus paaiškinimus ir pridėtus įrodymus) būtų apie 2 000 000 Lt didesnis, dėl ko jis negalėtų būti pripažintas laimėtoju. Teismo teigimu, ieškinyje nurodytas būsimas bylinėjimasis (tenkinus ieškinį, ieškovas bandytų ginčyti ir kitų tiekėjų pasiūlymus bei vertinimus) vertinamas kaip neatitinkantis viešiesiems pirkimams taikomo ekonomiškumo ir efektyvumo principų, dėl ko nestabdomas sutarties vykdymas. Teismas pažymėjo, kad, net ir netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovas savo pažeistas teises (jei bus patenkintas ieškinys) galės apginti kitais būdais (prašydamas priteisti žalą). Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitiks proporcingumo principo, nes darbams vykdyti naudojamos Europos Sąjungos lėšos bei numatytas pakankamai neilgas (iki 2015 m. spalio 30 d.) darbų terminas, atsižvelgiant į statybos darbų sezoniškumą ir apimtis.

9Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskirajame skunde ieškovas UAB „Struktūra“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 6 d. nutartį ir tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškovas nurodo tokius atskirojo skundo argumentus:

  1. teismas priėmė prieštaringą nutartį, nes, nors ir laikė ieškinį preliminariai nepagrįstu, vertino ir kitas sąlygas, būtinas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui;
  2. ieškinio reikalavimų preliminarų pagrįstumą patvirtina ieškovo nurodyti argumentai apie ieškovo neteisėtą pašalinimą iš pirkimo procedūros, nesant nei viešojo pirkimo sąlygose, nei Viešųjų pirkimų įstatyme nurodyto pagrindo;
  3. teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas nepateikė ieškovui informacijos apie kitų tiekėjų pasiūlymus, dėl ko ieškovas neturi galimybės reikšti atsakovui pretenzijos dėl pirkimo laimėtojo ir kitų tiekėjų neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, dėl ko ieškinyje buvo suformuluotas prašymas išreikalauti minėtus įrodymus iš ieškovo. Be to, ieškovas pretenziją atsakovui pateikė nepraleidęs įstatymo nustatyto 15 dienų termino, skaičiuojamo nuo to dienos, kuri buvo paskutinė atsakovui pateikti ieškovo prašytą informaciją apie kitų tiekėjų pasiūlymus;
  4. tik pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bus užtikrinta galimybė įvykdyti galimą ieškovui palankų teismo sprendimą. Įstatymo leidėjo įtvirtinti trumpi viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminai užtikrina galimybę neprarasti ES lėšų, tuo labiau kad pirkimo sąlygos numato galimybę pratęsti darbų atlikimo terminą. Pirkimo objekto – menų inkubatoriaus įrengimo – poreikis visuomenei nėra svarbesnis už pirkimo procedūrų skaidrumą ir racionalų lėšų panaudojimą;
  5. būtina įvertinti atsakovo veiksmus: melagingus teiginius, kad ieškovas nepateikė pretenzijos dėl sprendimų panaikinimo bei atsakovo atsisakymą nagrinėti ieškovo pretenziją dėl informacijos pateikimo.

11Atsakovas VšĮ „Artkomas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovas nesilaikė išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, nes pretenzija nebuvo gauta per Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą 15 dienų terminą, skaičiuojamą nuo atsakovo pranešimo raštu apie priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams. Atsakovo teigimu, kadangi ieškovo pasiūlyta pirkimo kaina yra ženkliai didesnė už likusių tiekėjų, įrašytų į pasiūlymų eilę, o su laimėtoju jau yra sudaryta pirkimo sutartis, ieškinio tenkinimas neįtakotų ieškovo teisių ir teisėtų interesų, dėl ko nėra pagrindo ieškinio tenkinimui bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymui; be to, teismo atliktas kitų sąlygų, būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui vertinimas, yra tinkamas motyvavimas. Pasak atsakovo, bylos nagrinėjimas gali užsitęsti, dėl ko ieškovui gali nepavykti laiku įgyvendinti projekto bei bus prarastos dalis/visos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, skirtos šio projekto finansavimui. Pirkimo objektas – menų inkubatorius - yra socialinės paskirties objektas, reikalingas menininkų saviraiškai, visuomenės kultūrai bei švietimui, dėl ko pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas pažeis viešąjį interesą.

12Lietuvos apeliaciniame teisme 2014 m. liepos 21 d. gautas ieškovo UAB „Struktūra“ prašymas priimti papildomus įrodymus bei šio prašymo priedas - ieškovo apeliacinis skundo, paduoto dėl šioje byloje priimto Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 7 d. sprendimo, nuorašas. Šiame prašyme ieškovas nurodo argumentus, kuriais grindžia minėto teismo sprendimo nepagrįstumą, teigdamas, kad apeliacinės instancijos teismas gali priimti ieškovui palankų teismo sprendimą, dėl ko, apelianto nuomone, yra pagrindo tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

13Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Vadovaujantis CPK 12 straipsnyje įtvirtintu bylos šalių rungimosi principu bei CPK 178 straipsnyje nustatyta bylos šalių įrodinėjimo pareiga, grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą privalo įrodyti asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

16CPK XXI1 skyriuje „Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumai“, kuriame nustatytos specialiosios viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo taisyklės, įtvirtintos nuostatos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose (CPK 4237 str.). Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį bei VPĮ 93 straipsnio 2 dalį teismas tiekėjo prašymu laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.

17Pagal teismų praktiką, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus galutinio teismo sprendimo priėmimo egzistuoja ir tuomet, kai yra priimtas ieškovui nepalankus pirmosios instancijos teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs, apskundus apeliacine tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-780/2012; 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis byloje Nr. 2-1682/2012; 2014 m. gegužės 30 d. nutartis byloje Nr. 2-980/2014; 2014 m. birželio 24 d. nutartis byloje Nr. 2-1046/2014).

18Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, jog viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2005).

19Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus, kuriais buvo nuspręsta atmesti ieškovo pasiūlymą, sudaryti pirkimo pasiūlymų eilę ir nustatyti pirkimo laimėtoją. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO bei ieškovo naujai pateiktų įrodymų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 7 d. sprendimu, priimtu nagrinėjamoje byloje (Nr. 2-1918-658/2014), atmetė ieškovo ieškinį; 2014 m. liepos 21 d. teisme gautas apeliacinis skundas dėl minėto sprendimo (CPK 179 str. 3 d., 302 str., 314 str., 338 str.). Taigi, esant priimtam ieškovui nepalankiam pirmosios instancijos teismo sprendimui, yra pagrindo teigti, kad preliminariai nepagrįsti ieškinio reikalavimai, dėl ko nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 144 str. 1 d., 4237 str. 1 d.). Dėl nurodyto atmetami kaip nepagrįsti ieškovo atskirojo skundo argumentai dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo (CPK 12 str. ir 178 str.), o ieškovo pateiktas apeliacinės instancijos teismui apeliacinio skundo nuorašas, kuriuo jis neigia Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 7 d. sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, taip pat nepaneigia skundžiamos apygardos teismo nutarties išvadų bei neįtakoja jos teisėtumo (CPK 314 str., 338 str.).

20Nors nustačius, jog ieškinys preliminariai nepagrįstas, nebėra pagrindo spręsti klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 144 str. 1 d., 4237 str. 1 d.), tačiau, turint omenyje, kad įstatyme nėra nustatyta tiesioginio draudimo teismui, nagrinėjančiam klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, motyvuoti savo procesinio sprendimo pagrįstumą, ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, konstatavęs preliminarų ieškinio nepagrįstumą, nurodė ir papildomus argumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo, savaime nenulemia skundžiamos nutarties neteisėtumo. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgus į pirkimo objekto paskirtį, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, taip pat į pradėtą vykdyti pirkimo sutartį bei į konstatuotą preliminarų ieškinio nepagrįstumą, darytina išvada, kad apygardos teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą viešojo intereso aspektu ir pagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė, jog būtina suteikti prioritetą tolimesniam viešojo pirkimo sutarties vykdymui, operatyviam Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įsisavinimui bei papildomų galimybių visuomenei suteikimo, užtikrinant spartesnę saviraiškos (kultūros) sklaidą.

21Taigi nenustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 1 dalyje bei CPK 330 straipsnyje, dėl kurių turėtų būti naikinama pirmosios instancijos teismo nutartis atskirajame skunde išdėstytais motyvais; be to, nenustatyta ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 d.).

22Dėl to, kas pasakyta, atskirasis skundas netenkinamas ir paliekama nepakeista skundžiama nutartis (CPK 329 str., 338 str.).

23Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 6 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Struktūra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. Atsakovas VšĮ „Artkomas“ atsiliepimu į ieškovo prašymą dėl... 6. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2014 m. gegužės 6 d. nutartimi netenkino ieškovo UAB... 8. Teismas nurodė, kad, preliminariai įvertinęs ieškinį, atsakovo... 9. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskirajame skunde ieškovas UAB „Struktūra“ prašo panaikinti Kauno... 11. Atsakovas VšĮ „Artkomas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 12. Lietuvos apeliaciniame teisme 2014 m. liepos 21 d. gautas ieškovo UAB... 13. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 16. CPK XXI1 skyriuje „Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumai“,... 17. Pagal teismų praktiką, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus... 18. Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, jog viešųjų pirkimų bylose... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 20. Nors nustačius, jog ieškinys preliminariai nepagrįstas, nebėra pagrindo... 21. Taigi nenustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 1 dalyje bei CPK... 22. Dėl to, kas pasakyta, atskirasis skundas netenkinamas ir paliekama nepakeista... 23. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 24. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 6 d. nutartį....