Byla 2-1950-804/2013
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir žemės sklypų ribos nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas,

2sekretoriaujant Nijolei Blaževič,

3dalyvaujant ieškovams T. J., A. S. ir L. A., ieškovų atstovui adv. Algiui Lukoševičiui,

4atsakovams L. Ž., jos atstovui adv. Povilui Juzikiui, Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovui Antanui Česlauskui, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Tomui Steponavičiui,

5tretiesiems asmenims J. Ž., G. Š., UAB „Geonetas“ atstovui Martynui Mališauskui

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų T. J., J. V., A. S. ir L. A. ieškinį atsakovams L. Ž., J. P., Trakų rajono savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims UAB „Geonetas“, G. Š. ir J. Ž. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir žemės sklypų ribos nustatymo ir

Nustatė

7ieškovai prašo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009-12-17 įsakymą Nr. 2.3-1937-(79) „Dėl namų valdos žemės sklypo pardavimo pil. G. Š. ir L. Ž.“ dalyje dėl žemės sklypo, esančio ( - ), 30 m2 ploto pardavimo, panaikinti 2010-01-28 valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. ( - )) dalyje dėl žemės sklypo, esančio ( - ), 30 m2 ploto pardavimo G. Š. ir L. Ž., panaikinti 2010-03-16 dovanojimo sutartį (notarinio registro Nr. ( - )), pagal kurią G. Š. padovanojo jai priklausančią ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), J. P. dalyje dėl 15 m2 ploto žemės sklypo dovanojimo, panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-09-25 įsakymą Nr. P2-696 dalyje dėl 1.1 punkto bei lentelės 5 eilutės, kuriais buvo patvirtintos žemės sklypo, esančio ( - ), ribos ir plotas, pripažinti namų valdos žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), planą, parengtą 1994 m. lapkričio mėn., ir jame nurodytus kadastrinius matavimus, kurių pagrindu nekilnojamojo turto registre įregistruotos šio žemės sklypo ribos, negaliojančiu ir nustatyti šio sklypo naujas ribas pagal pateiktą 2010-05-25 UAB „Geodeziniai matavimai“ patikslintą kadastrinių matavimų planą, nustatyti T. J., J. V., A. S. ir L. A. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir J. P. bei L. Ž. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), bendrą ribą pagal UAB „Geodeziniai matavimai“ patikslintą kadastrinių matavimų planą, kuriame bendra riba pažymėta taškais 5 (X-6055757.37; Y-560330.70), 4 (X-6055746.40; Y-560331.19) ir 3 (X-6055745.37; Y-560331.24) bei priteisti iš J. P. ir L. Ž. lygiomis dalimis visas turėtas bylinėjimosi išlaidas T. J., J. V., A. S. ir L. A..

8Ieškovai nurodė, kad jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), (toliau – Ieškovų žemės sklypas). Atsakovėms L. Ž. ir J. P. (toliau – atsakovės) bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (toliau - Atsakovių žemės sklypas). Šalių žemės sklypai turi bendrą ribą. Taip pat Ieškovų žemės sklypas ribojasi su trečiajam asmeniui J. Ž. ir Lietuvos Respublikai, kurią pagal įstatymą atstovauja atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), esančiu ( - ) Ieškovų žemės sklypas 1994 m. buvo ydingai suformuotas parengiant žemės sklypo planą ir jame nurodant to žemės sklypo kadastrinius matavimus. Šis planas nebuvo patvirtintas nei Vilniaus apskrities viršininko administracija, nei Trakų rajono savivaldybės administracijos. 2010 m. pavasarį paaiškėjo, kad nepranešus ieškovams ir pagal jų žemės sklypo ydingus kadastrinius matavimus bei atsakovėms nutylint šį šią aplinkybę buvo atlikti atsakovių žemės sklypo kadastriniai matavimai, kurie neatitinka ilgametės ir faktinės šalių naudojamų žemės sklypų bendros ribos ir tokiu būdu iš Ieškovų žemės sklypo buvo neteisėtai nusavinta 20 m2 ploto žemės sklypo dalis. Atlikus Ieškovų žemės sklypo patikslintus kadastrinius matavimus, paaiškėjo, kad šalių žemės sklypų bendra riba ties įvažiavimu į Ieškovų žemės sklypą iš ( - ) gatvės pasislinko į Ieškovų žemės sklypo vidų ir tokiu būdu ieškovai neteko galimybės transporto priemonėmis privažiuoti prie jų žemės sklype esančių ir jiems priklausančių statinių. Pagal Trakų miesto detaliuosius planus, Atsakovių žemės sklypo kadastrinėje kadastro duomenų byloje esančiame plane jų faktiškai naudoto ir valdyto žemės sklypo plotas buvo 241 m2, tačiau tiek Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-09-25 įsakymu Nr. P2-696 dalyje dėl 1.1 p. ir lentelės 5 eilutės, tiek Vilniaus apskrities viršininko 2009-12-17 įsakymu Nr. 2.3-1937-(79) „Dėl namų valdos žemės sklypo pardavimo pil. G. Š. ir L. Ž.“ (toliau – Įsakymas) buvo nepagrįstai ri neteisėtai nustatyta, kad parduotino ir tuo metu buvusio valstybinio žemės sklypo, esančio ( - ), plotas yra 271 m2. Dėl to ir 2010-01-28 valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartimi (notarinio registro Nr. ( - )) (toliau – Pirkimo - pardavimo sutartis) minėtiems asmenims buvo nepagrįstai ir neteisėtai parduotas jau didesnis, t. y. 271 m2 ploto, valstybinės žemės sklypas, esantis ( - ), nei faktiškai atsakovių naudota 241 m2 ploto namų valda. Kadangi galėjo būti parduotas tik faktiškai valdyto ir pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje esantį planą pažymėto ploto žemės sklypas, todėl tiek Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-09-25 įsakymas Nr. P2-696 dalyje dėl 1.1 p. bei lentelės 5 eilutės, kuriais buvo patvirtintos Atsakovių žemės sklypo ribos ir plotas, tiek Įsakymas, tiek Pirkimo - pardavimo sutartis dalyje dėl 30 m2 parduodamo žemės sklypo, esančio ( - ), yra neteisėti ir šioje dalyje naikintini. Atitinkamai iš dalies naikintina ir 2010-03-16 dovanojimo sutartis (notarinio registro Nr. ( - )) (toliau – Dovanojimo sutartis), pagal kurią pradinė savininkė G. Š. padovanojo jai priklausančią ½ dalį žemės sklypo, esančio ( - ), atsakovei J. P.. Taip pat siekiant ateityje išvengti galimo šalių ginčo keistinas, t.y. pripažintinas negaliojančiu, 1994 m. parengtas ieškovų žemės sklypo planas, pagal kurį viešajame registre užfiksuoti šio sklypo kadastriniai matavimai, ir tvirtintas naujas 2010-05-25 UAB „Geodeziniai matavimai“ parengtas ieškovų žemės sklypo planas su naujais kadastriniais matavimais, tokiu būdu nustatant tikrą ir ilgametę šalių žemės sklypų bendrą ribą. Renkant atsakovių žemės sklypo kadastrinius duomenis, ieškovams, kaip gretimo žemės sklypo savininkams, ar jų atstovams teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo pranešta, todėl ieškovai neturėjo galimybės pareikšti pastabų ir tokiu būdu buvo pažeisti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 25 ir 27 punktai, taip pat 29.7 punktas. Tokie Atsakovių žemės sklypo kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių pažeidimai sudarė sąlygas neteisėtai prisijungti dalį, t.y. 20 m2 ieškovams priklausančio ir faktiškai naudojamo žemės sklypo ploto. Pateiktas UAB „Geodeziniai matavimai“ parengtas patikslintų kadastrinių matavimų planas labiausiai atitinka nuosavybės teisės paskirtį bei mažiausiai varžo abiejų šalių žemės sklypų savininkų galimybes naudotis savo teisėmis į žemės sklypus, taip pat maksimaliai sumažina ginčų kilimo galimybę ateityje, todėl pagal šį planą nustatytina šalių žemės sklypų bendra riba.

9Atsakovės L. Ž. ir J. P. su ieškovų reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenimis Ieškovų žemės sklypo plotas yra 500 m2, žemės sklypas suformuotas 1994-11-01 atliktų kadastrinių matavimų pagrindu, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 1996-05-23. Nustačius Ieškovų žemės sklypo ribas, dalis (kurią sudaro apie 20 m2) šiuo meto egzistuojančio ir nustatyta tvarka suformuoto žemės sklypo, esančio ( - ), nuosavybės teise priklausančio atsakovėms, atsidurtų ieškovų žemės sklype. Atsakovėms priklausančio žemės sklypo kadastriniai matavimai buvo atlikti 2008-09-19, t. y. praėjus 12 metų nuo ieškovų žemės sklypo suformavimo ir registravimo viešame registre, be to, žemės sklypo ( - ), kadastriniai matavimai buvo atlikti pagal sklypo ankstesnio savininko užsakymą, t. y. iki atsakovėms įsigyjant minėtą žemės sklypą nuosavybėn. Nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, 32.1.1.1 punktu, kai žemės sklypas ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais išmatuota žemės sklypu, kurio ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje, kai bendra riba sutampa, gretimų sklypų savininkai kviečiami tik tuo atveju, jeigu reikia atstatyti sunaikintas riboženklius arba keičiama bendra riba. Ankstesnis minėto žemės sklypo ( - ) savininkas neprivalėjo pranešti ieškovams apie žemės sklypo ribų paženklinimą, nes nebuvo keičiama bendra riba ir nebuvo atstatomi sunaikinti riboženkliai. Nurodė, kad kaip matyti iš Ieškovų žemės sklypo kadastro duomenų bylos, žemės sklypo ( - ) riba, einanti ties ( - ) gatve, yra 5,2 m pločio, kuris yra pakankamas įvažiavimui į namų valdą. Tai, kad ieškovų naudoto įvažiavimo į jų žemės sklypą dalis patenka į atsakovių sklypą, nepaneigia ieškovų teisės naudotis kitais teisiniais instrumentais, pavyzdžiui, servitutu, jei tam būtų pagrindas, arba susitvarkyti įvažiavimą sau priklausančioje juridinėje sklypo riboje ir taip tinkamai įgyvendinti savo kaip statinių savininkų teises ir pan. Ieškovai prašo nustatyti ieškovų ir atsakovių žemės sklypų bendrą ribą pagal UAB „Geodeziniai matavimai“ 2010-05-25 parengtą žemės sklypo planą, tačiau šiuo planu nurodytą ieškovų ir atsakovių žemės sklypų bendrą ribą, einančią nuo ( - ) gatvės (ieškovų žemės sklypo vakarinė riba, atsakovių žemės sklypo rytinė riba), pažymintys taškai „5“, „4“ ir „3“ nesutampa ir neatitinka Nekilnojamojo turto registre įregistruoto ir kadastro žemėlapyje pažymėtų tiek atsakovių, tiek ieškovų žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ribų. Tokį žemės sklypų ribų posūkio taškų neatitikimą sąlygoja ieškovų ir atsakovių žemės sklypų bendros ribos aiškumas, jos nepersidengimas bei parengtame žemės sklype ieškovų žemės sklypo ribos su ( - ) gatve netinkamas nurodymas: ieškovų žemės sklypo ( - ), kadastro duomenų byloje ieškovų žemės sklypo riba su ( - ) gatve (įvažiavimas į šį sklypą iš ( - ) gatvės) fiksuojama 5,2 m. O pateiktame žemės sklypo plane, kurio pagrindu prašoma nustatyti ieškovų ir atsakovių žemės sklypų bendrą ribą, tarp taškų „5“ ir „6“ (įvažiavimas į sklypą iš ( - ) gatvės) skaičiuojamas 6,37 m plotis. Nors ieškovai teigia, kad tokio pločio įvažiavimas atitinka istorinį ir faktinį ilgametį naudojimą, jokių tai patvirtinančių faktų ir įrodymų nepateikia. Nagrinėjamoje byloje CK 4.45 straipsnyje įtvirtinta teisės norma negali būti taikoma, šios normos pagrindu negali būti tenkinamas ieškinys ir nustatomos ieškovų ir atsakovių žemės sklypų bendros ribos, nes jos yra aiškios — nustatytos dviem statmenomis tiesiomis linijomis. Nurodė, kad ieškovai ieškinio reikalavimą dėl ribų nustatymo pareiškė praleidę 1964 m. Civilinio kodekso 84 str. nustatytą ieškinio senaties terminą. Ieškinys, kuriame išdėstytas minėtas reikalavimas, teismui buvo pateiktas 2010-11-10. Žemės sklypo ( - ) riba nustatyta kadastro matavimų, atliktų 1994-11-01 metu, pats žemės sklypas suformuotas 1996-05-23. Dėl šios priežasties ieškinio senaties terminas dėl ginčo žemės sklypų bendros ribos turi būti pradėtas skaičiuoti vėliausiai nuo 1996-05-23, kai Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas žemės sklypas, esantis ( - ). Nurodė, kad ieškovų prašymas panaikinti dalį administracinio akto - Vilniaus apskrities viršininko 2009-12-17 įsakymą Nr. 2.3-19317-(79) „Dėl namų valdos žemės sklypo pardavimo pil. G. S. ir L. Z.“ dalyje dėl žemės sklypo ( - )“ yra administracinio pobūdžio, jam taikomas teisės aktų nustatytas administracinių aktų apskundimo 30 dienų terminas nuo akto priėmimo arba nuo sužinojimo apie jį dienos, kurį ieškovai yra praleidę. Ieškovai nurodo, kad apie kadastrinius matavimus, vadinasi, ir apie priimtą apskrities viršininko sprendimą suformuoti ir parduoti 271 m2 ploto žemės sklypą, suformuotą minėtų kadastrinių matavimų pagrindu, sužinojo 2010 m. pavasarį, vadinasi nuo šios nekonkrečios datos ir skaičiuotinas administracinio akto apskundimo terminas. Taip pat ieškovai nurodo, jog aplinkybės, kad pagal Trakų miesto detaliuosius planus atsakovių faktiškai naudoto ir valdyto žemės sklypo plotas buvo 241 m2, o ginčijamu aktu buvo suformuotas ir parduotas 271 m2 ploto žemės sklypas, paaiškėjo 2011-05-20 parengiamojo teismo posėdžio metu, tačiau ši ieškovų nurodyta parengiamojo posėdžio data nėra ir negali būti laikoma sužinojimo apie dokumentą data, nuo kurios turi būti skaičiuojama termino kreiptis į teismą eigos pradžia - administracinių teismų praktikoje pranešimui apie individualų skundžiamą aktą prilyginama situacija, kai suinteresuotam asmeniui tampa žinoma informacija, reikalinga teisei kreiptis gynybos į teismą realizuoti, t. y. administracinį aktą priėmęs viešojo valdymo subjektas, akto pavadinimas, priėmimo data bei bendras turinys, o ne konkrečios jo nuostatos. Taigi, ieškovai yra praleidę apskrities viršininko įsakymo apskundimo terminus, bet jokio prašymo dėl praleisto termino atnaujinimo teismui nepateikė; ieškovai ieškinyje nenurodė ir jokių aplinkybių, kurios galėtų patvirtinti objektyvias priežastis, kodėl ieškovai reikalavimo dėl administracinio akto dalies panaikinimo negalėjo pateikti anksčiau, įstatyme nustatytu terminu. Su pareikštu papildomu reikalavimu - pripažinti namų valdos žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), planą, parengtą 1994 m. lapkričio mėn., ir jame nurodytus kadastrinius matavimus, kurių pagrindu nekilnojamojo turto registre įregistruotos šio žemės sklypo ribos, negaliojančiu ir nustatyti šio sklypo naujas ribas pagal pateiktą 2010-05-25 UAB „Geodeziniai matavimai“ patikslintą kadastrinių matavimų planą – atsakovė nesutinka, kadangi, jos nuomone, ieškovai tokios reikalavimo teisės apskritai neturi, kadangi šis planas, kurį suderino ir su kuriuo sutiko tuometiniai to žemės sklypo savininkai, buvo parengtas dar 1994 m., todėl šį planą turėjo teisę skųsti tuo metu nuosavybės teises įgiję asmenys. Kai planas buvo parengtas tuometiniai sklypo savininkai jokių pretenzijų neturėjo. Be to, šiam reikalavimui taip pat yra suėjęs senaties terminas, t.y. pagal tuo metu galiojusį 1964 m. CK bendrasis ieškinio senaties terminas buvo 3 metai, t.y. ieškovai šį terminą praleido ir atnaujinti neprašo.

10Atsakovės L. Ž. atstovas advokatas Povilas Juzikis papildomai nurodė, kad pagal paklausimą gautas VĮ Registrų centro atsakymas, kad žemės sklypų jokių statinių nekerta, taip pat išvada, kur atsisakoma įregistruoti tą sklypą su plane pažymėtu 6.37 cm. Ieškovai galėjo pasirūpinti savo teisėmis, t.y. pasikviesti geodezininką, kuris parodo tašką, kur yra nustatyta riba, ir sužinoti ar jų teisės pažeidžiamos, o ne delsti 13 metų.

11Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo ieškinį atmesti, nes Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos tuo metu teisės aktų nepažeidė. Nurodė, kad reikalavimai Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos yra išvestiniai. Nurodė, kad L. Ž. ir J. Š. namų valda buvo parduota vadovaujantis pateiktais dokumentais. Namų valdos žemės sklypus miestuose formuoja savivaldybė. Trakų rajono savivaldybės administracija 2011-06-13 raštu pranešė Trakų skyriui, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-06-03 įsakymu Nr. P2-588 pripažintas netekusiu galios 2009-09-25 įsakymas Nr. P2-696 dalyje dėl 1.1 p. bei lentelės 5 eilutės, tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011-11-05 sprendimu panaikino 2011-06-03 įsakymo Nr. P2-588 1 p. Vadovaujantis LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių reikalavimais Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2009-09-25 įsakymu Nr. P2-696 (pridedamos lentelės 5 p.) ( - ), buvo suformuotas 271 kv.m. namų valdos žemės sklypas, kuriuo remiantis Vilniaus apskrities viršininko 2009-12-17 įsakymu Nr. 2.3-19317-(79) G. Š. ir L. Ž. buvo parduota po ½ 271 kv.m. namų valdos žemės sklypo ( - ) Už žemės sklypo 241 kv.m. plotą 1992-09-24 buvo sumokėta 18,85 Lt valstybės vienkartinėmis išmokomis. Už 30 kv.m. žemės sklypo dalį bendrasavininkės buvo įpareigotos sumokėti po 134 Lt papildomai. Namų valdos žemės sklypus miestuose formuodavo savivaldybė, ji rengė ir pardavė žemės sklypą su nustatytais žemės sklypo ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje. Iš ieškinio matyti, kad pažeidžiamos teisės dėl 20 kv. m., o likęs 10 kv. m yra nepažeidžiantis nei teisių ir interesų, todėl reikalavimas dėl 10 kv. m. yra perteklinis.

12Atsakovė Trakų rajono savivaldybės administracija prašė ieškinį tenkinti. Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas nurodė, Ieškovų žemės sklypo koordinatės nustatytos pagal valstybinę 1942 m. sistemą ir nustatant šio sklypo ribas buvo vadovaujamasi teritorijų planavimo dokumentu - „XV-XX a. Respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų išplanavimo projektas“ patvirtintu Trakų rajono savivaldybės valdybos 1993-12-22 potvarkiu Nr. 395. Atsakovių žemės sklypo UAB „Geonetas“ 2008-09-19 sudarytas planas neatitinka minėto teritorijų planavimo dokumento. Šio sklypo vakarinė riba viename gale peržengia sklypų istorinę ribą apie 2,44 m., kitame gale apie 1,00 m ir šiais veiksmais sumažintas Ieškovų žemės sklypo plotas. Sklypų ribos neatitikimas atsirado dėl ieškovų ir atsakovių žemės sklypų įvairiais laikotarpiais atliktų kadastrinių matavimų, naudojant skirtingas koordinačių sistemas. UAB „Geonetas“ 2008-09-19 atlikus žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), kadastrinius matavimus, tapo neįmanomas įvažiavimas į žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), kiemą, ieškovams priklausantys komunaliniai tinklai (vandentiekis, kanalizacija) atsidūrė atsakovėms priklausančiame žemės sklype. Įrengiant šiuos komunalinius tinklus ir juos įregistruojant VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filiale, nei šio ginčo šalims nei kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms nekilo abejonių, kad tie komunaliniai tinklai yra pakloti ieškovų žemės sklype. Tai, kad šalto vandens tiekimo vamzdynas ir fekalinės kanalizacijos vamzdynas buvo pakloti ieškovams jų naudojamame žemės sklype, o ne valstybinėje žemėje, tuo labiau atsakovėms priklausančioje žemėje, įrodo Trakų rajono savivaldybės administracijos išduotas 2008-08-28 statybos leidimas Nr. AS1-398 dėl neypatingų statinių - vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo ieškovams priklausančiame sklype. Atsakovas ieškinio reikalavimams senaties prašė netaikyti, kadangi žemės sklypas atsakovėms suformuotas pažeidžiant teisės aktus. Išperkami valdomi ir naudojami žemės sklypai tik tose ribose, kuriose žmogus naudojo ir valdė. Žemės sklypas atsakovėms negalėjo būti parduotas, negalėjo atsirasti didesnis plotas negu buvo techninės apskaitos bylose. Savivaldybė pagal gautus Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos atsakymus formuoja žemės sklypų planus miestuose ir dėl atsakovių žemės sklypo naudojimo ir žemės sklypo išpirkimo Trakų r. savivaldybė gavo atitinkamą dokumentą iš Nacionalinės žemės tarnybos sklypo formavimui su tikslu jį parduoti. 2009 m. rengiant įsakymą Nr. P2-696 dėl darbuotojų neatsakingumo nebuvo patikslinta visų dokumentų teisinė bazė šioje teritorijoje, todėl įsakymas patvirtintas remiantis UAB „Geonetas“ parengtu žemės sklypo planu, kur pažymėtas 271 kv. m. plotas. Vėliau, kilus ginčui, išaiškėjo, kad sklypo vakarinė riba neatitinka senamiesčio išplanavimo projekto pažymėtų ribų, buvo bandyta ištaisyti, tačiau to įsakymo pagrindu kilo teisinės pasekmės ir įregistruota nuosavybė atsakovių vardu. Senamiesčio sklypų išplanavimo projektas buvo rengiamas pagal pažymėtas inventorinių namų valdos techninėse apskaitos bylose ribas ir plotus. Namų valdų plotai pažymėti nuo 1948-1949 m. ir vėliau tikslinami ir paskutinis patikslinimas buvo atliktas 1993-07-02 prieš priimant ir patvirtinant ši potvarkį.

13Trečiojo asmens UAB „Geonetas“ atstovas paaiškino, kad ieškovų sklypo koordinatės gautos iš VĮ „Registrų centras“ ir atlikus atsakovių sklypo matavimus nekilo abejonių, kad ieškovų sklypo ribos gali būti neteisingos, nes ribos nekerta pastatų, nėra jokių faktinių persidengimų. Matuodami atsakovių sklypą UAB „Geonetas“ naudojosi Lietuvos koordinačių sistema, o ieškovų sklypas matuotas vietinėje sistemoje. Paaiškino, kad matuojant sklypus skirtingose koordinačių sistemose, gretimo sklypo savininkus būtina kviesti tik tada, kai riba neaiški, kai nėra riboženklių, kai riba kerta pastatą. Nurodė, kad ieškovai atliekant matavimus nekviesti, vadinasi, riboženkliai buvo ir jeigu būtų pastebėję, kad dalis atsakovių sklypo įeina į ieškovų pusę, būtų iškvietę gretimo sklypo savininkus.

14Trečiasis asmuo J. Ž. su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti.

15Ieškinys tenkintinas visiškai

16Teismo nustatyto reikšmingos bylai aplinkybės ir motyvai

17Ieškovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). (toliau – ieškovų žemės sklypas). Atsakovėms J. P. bei L. Ž. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (toliau – atsakovių žemės sklypas).

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 4.45 str. 1 d. jeigu sklypų savininkai nesutaria dėl ginčytinų sklypo ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų, ribas nustato teismas, atsižvelgdamas į dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas bei kitus įrodymus.

19Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pagal CK 4.45 straipsnį teismas nustato žemės sklypo ribas tik tokiu atveju, jei, pirma, žemės sklypo savininkai nesutaria dėl sklypo ribų; antra, ribos neaiškios iš esamų dokumentų. Pirmąją aplinkybę paprastai įrodo kreipimosi į teismą faktas. Antrąją aplinkybę (sklypo ribų neaiškumą) gali įrodyti tai, kad apskritai nėra ribas nurodančių dokumentų (sutarčių, matavimo aktų, dokumentų, registro žymų ir kt.); esami dokumentai esmingai prieštarauja vieni kitiems; dokumentai, nors ir neprieštarauja vieni kitiems, bet egzistuoja kitos aplinkybės, kurios sudaro pakankamą pagrindą abejoti dokumentų pagrįstumu, pavyzdžiui, kai žemės sklypo faktinės ir teisinės ribos (ribos pagal dokumentus) nesutampa arba jos nesutampa taip, kad eina per gretimo žemės sklypo savininko pastatus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2005). Pažymėtina, kad sklypo ribų aiškumas (neaiškumas) yra vertinamojo pobūdžio kategorija, priklausanti nuo konkrečių faktinių aplinkybių ir tik įvertinus šių aplinkybių visetą sprendžiama, ar sklypo ribos neaiškios ir dėl to turi būti nustatinėjamos. Sklypų ribos dėl jų faktinės ir teisinės neatitikties atsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes gali būti nustatinėjamos iš naujo, kai pagal dokumentuose nustatytas ribas sklypai neatitinka savininkų įsigytų sklypų plotų, o pagal faktinį naudojimą tokių neatitikčių nėra; kai pagal esamus dokumentus žemės sklypai tarpusavyje „persidengia“; kai pagal dokumentuose nustatytas ribas labai pasunkėja naudojimasis žemės sklypu pagal jo paskirtį (pvz., nelieka įvažos) ar jame esančiais statiniais ar daugiamečiais sodiniais (jie visi ar dalis atsiduria svetimame sklype), o faktinės sklypo ribos tokių kliūčių nesukelia, ir panašiais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195/2010; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2010).

20Dėl ribų aiškumo

21Kaip nurodė Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010-11-05 sprendime administracinėje byloje Nr. 1-3449-95/2011 Ieškovų žemės sklypo kadastrinių matavimų duomenys nustatyti 1994-11-01 pagal valstybinę 1942 m. koordinačių sistemą vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentu - „XV-XX a. Respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų išplanavimo projektas“, patvirtintu Trakų rajono savivaldybės valdybos 1993-12-22 potvarkiu Nr. 395v. Minėtame teritorijų planavimo dokumente nurodyta, kad ribos tarp sklypų, esančių ( - ) ir ( - ) yra esamos saugomos istorinės ribos. Iš VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo 2013-02-27 rašto „Dėl informacijos pateikimo“ matyti, kad ieškovų žemės sklypo ribos Kadastro žemėlapyje pažymėtos 1998-01-07 pagal UAB „“TRAKUVA“ 1994-11 parengtą planą, žemės sklypo koordinatės nustatytos vietinėje Trakų miesto koordinačių sistemoje S-368. Iš VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo 2013-02-27 rašto „Dėl informacijos pateikimo“, Trakų rajono savivaldybės administracijos 2010-05-13 rašto Nr. AP3-1552 dėl žemės sklypo ( - ) (U18) matyti, kad atsakovių žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje pažymėtos 2010-01-13 pagal UAB „Geonetas“ 2008-09-19 parengtą planą, Atsakovių žemės sklypo koordinatės nustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94, kuri priimta 1994-09-30. Nors ieškovų žemės sklypo tarp ribų posūkio taškais pažymėta 1-11 ir atsakovių žemės sklypo tarp ribų posūkio taškais pažymėta 3-4 bendra riba sutampa, tačiau ši riba nesutampa su kadastrinių matavimų byloje nuo 1948 m. fiksuojama ir realiai nuo seno naudojama riba. Tą patvirtina ir 2011-11-28 Trakų rajono savivaldybės administracijos komisijos išvada, kurioje nurodyta, kad Atsakovių žemės sklypo kadastriniai matavimai, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, neatitinka faktinio (istorinio) šio žemės sklypo naudojimo natūroje, neatitinka Sklypų išplanavimo projekte nurodytų istorinių žemės sklypo ribų. Trakų rajono savivaldybės administracijos 2010-06-11 pasitarimo dėl žemės sklypų Trakų m., ( - ), ( - ), ( - ) protokole nurodyta, kad atlikus žemės sklypų, ( - ) ir ( - ), kadastrinius matavimus nustatyta, kad rytinė ir pietinė sklypo riba persikloja, neatitinka istorinių naudojamų žemės sklypų ribų. Taip pat ir Trakų istorinio nacionalinio parko kadastro žemėlapio išraše nurodyta, kad žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) (Atsakovių žemės sklypas) ribų neatitikimai viename gale apie 2,44 m, kitame - apie 1,00 m, trečiame – 0,45 m. UAB „Geodeziniai matavimai“ parengta 2011-06-01 situacijos schema ir UAB „Geodeziniai matavimai“ parengta 2012-09-11 situacijos schema taip pat parodo persidengimus.

22Iš visų paminėtų duomenų akivaizdu, jog šalių sklypų ribos yra nustatytos pagal skirtingas koordinačių sistemas, skirtingus planus, skirtingais laikotarpiais, esami dokumentai esmingai prieštarauja vieni kitiems, bei manytina, kad egzistuoja kitos aplinkybės, kurios sudaro pakankamą pagrindą abejoti dokumentų pagrįstumu, t.y. Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas teiginiai, kad buvo padaryta esminė darbuotojų klaida, dėl kurios ir kyla ginčas.

23Atkreiptinas dėmesys, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 str. 2 d., atsako tik už tai, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. Už Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų tikrumą bei teisingumą atsako juos surašę, pasirašę bei patvirtinę asmenys ar institucijos. Todėl tai, kad pagal Nekilnojamojo turto registre esančius duomenis sklypų ribos sutampa, nereiškia, kad faktiškai ribų klausimas yra aiškus ir dėl to ginčo negali būti.

24Teismas konstatuoja, kad yra pagrindas taikyti CK 4.45 straipsnį.

25Dėl ribų nustatymo

26Kaip patvirtino atsakovė Trakų rajono savivaldybės administracija, ginčo šalių žemės sklypų ribos neatitikimas atsirado dėl ieškovų ir atsakovų žemės sklypų įvairiais laikotarpiais atliktų kadastrinių matavimų, naudojant skirtingas koordinačių sistemas, tačiau tai nereiškia, kad Ieškovų žemės sklypo kadastriniai matavimai neteisėti ir naikinti. Taip pat ir iš byloje esančio UAB „Trakuva“ 2011-05-30 rašto dėl sklypo ( - ) geodezinių matavimų matyti, kad Ieškovų žemės sklypo 1994 m. planas buvo rengiamas Trakų miesto vietinėje matavimų sistemoje, kuri netiksli, matavimų sistema negaliojanti, tokiu būdu turi būti tikslinamos ribos. UAB „Geonetas“ 2008-09-19 atlikus atsakovių žemės sklypo kadastrinius matavimus, tapo neįmanomas įvažiavimas į atsakovų žemės sklypo kiemą ir ieškovams priklausantys komunaliniai tinklai (vandentiekis, kanalizacija) atsiduria atsakovėms priklausančiame žemės sklype. Atsakovių atstovo argumentai, kad tai netrukdo eksploatuoti komunalinių tinklų, o dėl įvažiavimo galimi kiti sprendimo būdai, pavyzdžiui, servitutas, vertintini kritiškai, kadangi tai nėra pagrindas palikti esamą situaciją, kuri akivaizdžiai pažeidžia ieškovų teises. Tai, kad faktinės sklypo naudojimo ribos yra visai kitos nei nustatė UAB „Geonetas“, patvirtina Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus 2007-08-28 statybos leidimas Nr. AS1-398, išduotas A. V. ir A. V., leisti kloti šalto vandens tiekimo ir fekalinės kanalizacijos vamzdynus ieškovų naudojamame žemės sklype, taip pat 2007-10-17 pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (100)-11.73-242. Be kita ko trečiojo asmens UAB „Geonetas“ atstovas paaiškino, kad įrengiant minėtus komunalinius tinklus ribos turėjo būti aiškios, atsakovė Trakų rajono savivaldybės administracija taip pat paaiškino, kad įrengiant minėtus komunalinius tinklus ir juos įregistruojant VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filiale, nei šio ginčo šalims, nei valstybinėms institucijoms nekilo abejonių, kad komunaliniai tinklai yra pakloti ieškovų žemės sklype.

27Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 25 punktą žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos dalyvaujant žemės sklypo esamam (būsimam) savininkui (naudotojui) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams ir naudotojams, o 26 punktas numato, kad kai žemės sklypas ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais išmatuotu ir koordinuotu žemės sklypu ir kai bendra riba sutampa, suinteresuotas asmuo kviečiamas tik tuo atveju, jei reikia atstatyti sunaikintus riboženklius. Nors atsakovės nurodė, kad ankstesnis žemės sklypo ( - ) savininkas neprivalėjo pranešti ieškovams apie žemės sklypo ribų paženklinimą, nes nebuvo keičiama bendra riba ir nebuvo atstatomi sunaikinti riboženkliai, tačiau tretysis asmuo G. Š. yra parodžiusi, kad jos sklype kuoliukai buvo pastatyti tik tada, kai ji išsipirko žemę ir jokių kuoliukų sklype iki 2010 m. nebuvo, vadinasi darytina išvada, kad ieškovams pranešti apie Atsakovių žemės sklypo ribų ženklinimą, kaip tai numato įstatymas, buvo būtina.

28Atsakovių žemės sklypo kadastrinėje kadastro duomenų byloje esančiame plane jų faktiškai naudoto ir valdyto žemės sklypo plotas - 241 m2, žemės sklypų kadastro Nr. ( - ), ( - ) situacijos schemoje Atsakovių žemės sklypo nurodytas faktinis plotas – 257 m2 , o registruotas plotas - 271 m2 , tačiau Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-09-25 įsakymu Nr. P2-696 dalyje dėl 1.1 p. ir lentelės 5 eilutės ir Vilniaus apskrities viršininko 2009-12-17 įsakymu Nr. 2.3-1937-(79) „Dėl namų valdos žemės sklypo pardavimo pil. G. Š. ir L. Ž.“ nustatyta, kad parduotino ir tuo metu buvusio valstybinio žemės sklypo, esančio ( - ), plotas yra 271 m2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ patvirtintų taisyklių 3 punkto reikalavimais, prie nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių parduodami tik tie žemės sklypai, kurių ribos ir plotai pažymėti detaliuosiuose planuose, žemėvaldų projektuose (planuose) (kaimo gyvenamojoje vietovėje) arba nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylose esančiuose žemės sklypų planuose, kai parduodami namų valdų žemės sklypai, ir tik tokio dydžio, kuris būtinas esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

29Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-09-25 įsakymas Nr. P2-696 dalyje dėl 1.1 punkto bei lentelės 5 eilutės, kuriais patvirtintos žemės sklypo, esančio ( - ), ribos ir 271 m2 plotas, kuris pagal Atsakovių žemės sklypo kadastrinėje kadastro duomenų byloje esantį planą yra - 241 m2 neturi sukelti teisinių padarinių.

30Vilniaus apskrities viršininko 2009-12-17 įsakymu Nr. 2.3-1937-(79) „Dėl namų valdos žemės sklypo pardavimo pil. G. Š. ir L. Ž.“ nustatyta, kad parduotino ir tuo metu buvusio valstybinio žemės sklypo, esančio ( - ), plotas yra 271 m2 , tačiau atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad šis įsakymas taip pat turi būti panaikintas, kadangi atsakovei ir trečiajam asmeniui parduota daugiau minėto žemės sklypo, nei nustatyta kadastro duomenimis.

31Taip pat naikinti ir dalyje 2010-01-28 valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartis dėl žemės sklypo, esančio ( - ), 30 m2 ploto pardavimo G. Š. ir L. Ž. bei 2010-03-16 dovanojimo sutartis dalyje, kurioje G. Š. padovanojo jai priklausančią ½ dalį žemės sklypo, kurio bendras plotas 0,0271 ha, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), savo dukrai J. P., dalyje dėl 15 m2 ploto žemės sklypo.

32Įvertinus visus byloje esančius duomenis, šalių paaiškinimus, darytina išvada, kad Atsakovių žemės sklypo UAB „Geonetas“ 2008-09-19 sudarytas planas neatitinka minėto teritorijų planavimo dokumento - „XV-XX a. Respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų išplanavimo projektas“, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės valdybos 1993-12-22 potvarkiu Nr. 395v. Atsižvelgiant į tai, ieškovų reikalavimas pripažinti namų valdos žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), planą, parengtą 1994 m. lapkričio mėn., ir jame nurodytus kadastrinius matavimus, kurių pagrindu nekilnojamojo turto registre įregistruotos šio žemės sklypo ribos, negaliojančiu ir nustatyti šio sklypo naujas ribas pagal pateiktą 2010-05-25 UAB „Geodeziniai matavimai“ patikslintą kadastrinių matavimų planą, tenkintinas. Kaip matyti iš bylai pateikto 2010-05-25 UAB „Geodeziniai matavimai“ kadastrinių matavimų plano, kuriame bendra riba pažymėta taškais 5 (X-6055757.37; Y-560330.70), 4 (X-6055746.40; Y-560331.19) ir 3 (X-6055745.37; Y-560331.24), jis mažiausiai varžo abiejų šalių žemės sklypų savininkų galimybes naudotis savo teisėmis į jiems nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus ir šiuo planu pataisytos pagal senas koordinates padarytos klaidos.

33Dėl ieškinio senaties

34Ieškinio senatis – tai įstatymo nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti pažeistas savo teises ar teisėtus interesus pareikšdamas ieškinį (1964 m. CK 83 straipsnio 1 dalis; 2000 m. CK 1.124 straipsnis). Pasibaigus įstatymo nustatytam ieškinio senaties terminui, asmuo praranda teisę į priverstinį pažeistų teisių gynimą teismine tvarka, tačiau subjektinė teisė, pasibaigus ieškinio senačiai, neišnyksta. Dėl to ieškinio senaties pabaiga nėra kliūtis kreiptis su ieškiniu į teismą. Nustatyti, praleistas ieškinio senaties terminas ar ne, galima tik išsiaiškinus visas bylos aplinkybes ir tiksliai nustačius momentą, nuo kurio prasidėjo šio termino eiga. Įstatymo nustatyta, kad ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos; teisė į ieškinį atsiranda, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (1964 m. CK 86 straipsnis; 2000 m. CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse suformuluota, kad ieškinio senaties termino pradžia siejama su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie jo teisės pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009).

35Nors atsakovių atstovas nurodo, kad ieškovė A. V. - ir B. V. buvo žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo - pardavimo sutarties šalys ir apie pažeidžiamas jų teises - tariamai neteisingai suformuotą žemės sklypų, esančių ( - ) ir ( - ) ribą žinojo ar galėjo žinoti jau žemės sklypo suformavimo ir perleidimo joms nuosavybėn momentu, tačiau byloje įrodymų, pagrindžiančių šiuos teiginius nėra. Pirminį ieškinį teismui ieškovai pateikė 2010-11-10, o apie žemės sklypų ribų neatitikimus sužinojo 2010 m. pavasarį, ką patvirtina ir bylai pateikti 2010-05-13 Trakų rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. AP3-1552 „Dėl žemės sklypo ( - ) (U18), iš kurio matyti, kad ieškovė T. J. į Trakų rajono savivaldybę kreipėsi su prašymais dėl žemės sklypų ribų 2010-04-13 ir 2010-05-06. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad Ieškovų žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 1994-11-01, minėto žemės sklypo sudarymo data 1996-05-23, vadinasi ieškovams nebuvo jokio pagrindo iki atsakovių atliktų kadastrinių matavimų abejoti dėl savo žemės sklypų ribų. Kaip nurodė ieškovai jiems 2010 m. pavasarį paaiškėjo, kad atlikti atsakovių žemės sklypo kadastriniai matavimai neatitinka ilgametės ir faktinės šalių naudojamų žemės sklypų bendros ribos, ieškinys teismui pateiktas 2010 m., todėl konstatuoti, kad yra pagrindo taikyti ieškinio senatį, nėra.

36Taip pat kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad aplinkybė, jog civilinėje byloje kartu su civilinio teisinio pobūdžio reikalavimais yra sprendžiamas ir individualaus administracinio akto teisėtumo klausimas, savaime nereiškia, kad visiems reikalavimams turi būti taikomi CK reglamentuoti ieškinio senaties terminai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 25 d. nutartis Nr. 3K-3-417/2010). Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad tais atvejais, kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni yra civilinio teisinio, kiti – administracinio teisinio pobūdžio, jiems atitinkamai turi būti taikomi ieškinio senaties ir administracinių bylų teisenos terminai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 7 d. nutartis Nr. 3K-3-380/2006).

37Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatytas vieno mėnesio administracinio akto apskundimo terminas (jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas). Pažymėtina, kad pirminio ieškinio pateikimo metu ieškovų prašymo dėl Vilniaus apskrities viršininko 2009-12-17 įsakymo Nr. 2.3-1937-(79) „Dėl namų valdos žemės sklypo pardavimo pil. G. Š. ir L. Ž.“ dalyje dėl žemės sklypo, esančio ( - ), 30 m2 ploto pardavimo“ panaikinimo nebuvo nurodyta, taip pat pirminiame ieškinyje nebuvo nurodyta ir aplinkybių, iš kurių būtų galima spręsti apie minėto įsakymo ieškovams žinojimą. Ieškovai nurodė, kad aplinkybės, kad pagal Trakų miesto detaliuosius planus atsakovių faktiškai naudoto ir valdyto žemės sklypo plotas buvo 241 m2, o ginčijamu aktu buvo suformuotas ir parduotas 271 m2 ploto žemės sklypas, paaiškėjo 2011-05-20 parengiamojo posėdžio metu. Byloje duomenų apie tai, kad kaip teigia atsakovės, apie priimtą apskrities viršininko sprendimą suformuoti ir parduoti 271 m2 ploto žemės sklypą, ieškovai sužinojo 2010 m. pavasarį, nėra, todėl pagrindo taikyti ieškinio senatį minėto administracinio akto apskundimui nėra.

38Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad ieškovų reikalavimai yra pagrįsti, įrodyti ir tenkinami.

39Visos kitos šalių nurodytos aplinkybės, kiti teismo posėdyje aptarti įrodymai bei liudytojų parodymai, nėra reikšmingi sprendžiant ginčą, todėl teismo neanalizuojami ir nevertinami.

40Nors ieškovai prašo bylinėjimosi išlaidas priteisti iš J. P. ir L. Ž. lygiomis dalimis, tačiau teismas bylinėjimosi išlaidas paskirto visiems atsakomas pagal CPK 93 str. 1 d.

41Ieškinį patenkinus visiškai iš visų atsakovų ieškovams priteisiama 3362 Lt jų turėtų bylinėjimosi išlaidų, tai yra 3000 Lt advokato pagalbai apmokėti ir 363 Lt sumokėto žyminio mokesčio, t.y. iš kiekvieno atsakovo priteisiama ieškovams po 840,50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

42Taip pat iš atsakovų priteistinos 96,19 Lt bylinėjimosi išlaidos valstybei, t.y. iš kiekvienos atsakovės po 24,05 Lt (CPK 96 str.).

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 93, 96, 98, 177, 178, 270 str. str., teismas

Nutarė

44ieškinį patenkinti visiškai:

45panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009-12-17 įsakymą Nr. 2.3-1937-(79) „Dėl namų valdos žemės sklypo pardavimo pil. G. Š. ir L. Ž.“ dalyje dėl žemės sklypo, esančio ( - ), 30 m2 ploto pardavimo;

46panaikinti 2010-01-28 valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. ( - )) dalyje dėl žemės sklypo, esančio ( - ), 30 m2 ploto pardavimo G. Š. ir L. Ž., panaikinti 2010-03-16 dovanojimo sutartį (notarinio registro Nr. ( - )), pagal kurią G. Š. padovanojo jai priklausančią ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), J. P. dalyje dėl 15 m2 ploto žemės sklypo dovanojimo;

47panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-09-25 įsakymą Nr. P2-696 dalyje dėl 1.1 punkto bei lentelės 5 eilutės, kuriais buvo patvirtintos žemės sklypo, esančio ( - ), ribos ir plotas;

48pripažinti namų valdos žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), planą, parengtą 1994 m. lapkričio mėn., ir jame nurodytus kadastrinius matavimus, kurių pagrindu nekilnojamojo turto registre įregistruotos šio žemės sklypo ribos, negaliojančiu ir nustatyti šio sklypo naujas ribas pagal pateiktą 2010-05-25 UAB „Geodeziniai matavimai“ patikslintą kadastrinių matavimų planą;

49nustatyti T. J., J. V., A. S. ir L. A. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir J. P. bei L. Ž. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), bendrą ribą pagal UAB „Geodeziniai matavimai“ patikslintą kadastrinių matavimų planą, kuriame bendra riba pažymėta taškais 5 (X-6055757.37; Y-560330.70), 4 (X-6055746.40; Y-560331.19) ir 3 (X-6055745.37; Y-560331.24).

50Priteisti iš L. Ž., J. P., Trakų rajono savivaldybės administracijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos po 840,50 Lt bylinėjimosi išlaidų T. J., J. V., A. S. ir L. A..

51Priteisti iš L. Ž., J. P., Trakų rajono savivaldybės administracijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 96,19 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, t.y. iš kiekvienos po 24,05 Lt.

52Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas,... 2. sekretoriaujant Nijolei Blaževič,... 3. dalyvaujant ieškovams T. J., A. S. ir L. A., ieškovų atstovui adv. Algiui... 4. atsakovams L. Ž., jos atstovui adv. Povilui Juzikiui, Trakų rajono... 5. tretiesiems asmenims J. Ž., G. Š., UAB „Geonetas“ atstovui Martynui... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų T. J.,... 7. ieškovai prašo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009-12-17... 8. Ieškovai nurodė, kad jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso... 9. Atsakovės L. Ž. ir J. P. su ieškovų reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad... 10. Atsakovės L. Ž. atstovas advokatas Povilas Juzikis papildomai nurodė, kad... 11. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo... 12. Atsakovė Trakų rajono savivaldybės administracija prašė ieškinį... 13. Trečiojo asmens UAB „Geonetas“ atstovas paaiškino, kad ieškovų sklypo... 14. Trečiasis asmuo J. Ž. su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti.... 15. Ieškinys tenkintinas visiškai... 16. Teismo nustatyto reikšmingos bylai aplinkybės ir motyvai... 17. Ieškovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas,... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 4.45 str.... 19. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pagal CK 4.45 straipsnį teismas... 20. Dėl ribų aiškumo... 21. Kaip nurodė Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010-11-05 sprendime... 22. Iš visų paminėtų duomenų akivaizdu, jog šalių sklypų ribos yra... 23. Atkreiptinas dėmesys, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas,... 24. Teismas konstatuoja, kad yra pagrindas taikyti CK 4.45 straipsnį.... 25. Dėl ribų nustatymo... 26. Kaip patvirtino atsakovė Trakų rajono savivaldybės administracija, ginčo... 27. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522... 28. Atsakovių žemės sklypo kadastrinėje kadastro duomenų byloje esančiame... 29. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Trakų rajono... 30. Vilniaus apskrities viršininko 2009-12-17 įsakymu Nr. 2.3-1937-(79) „Dėl... 31. Taip pat naikinti ir dalyje 2010-01-28 valstybinės žemės pirkimo - pardavimo... 32. Įvertinus visus byloje esančius duomenis, šalių paaiškinimus, darytina... 33. Dėl ieškinio senaties... 34. Ieškinio senatis – tai įstatymo nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo... 35. Nors atsakovių atstovas nurodo, kad ieškovė A. V. - ir B. V. buvo žemės... 36. Taip pat kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad aplinkybė, jog... 37. Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatytas vieno... 38. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad ieškovų... 39. Visos kitos šalių nurodytos aplinkybės, kiti teismo posėdyje aptarti... 40. Nors ieškovai prašo bylinėjimosi išlaidas priteisti iš J. P. ir L. Ž.... 41. Ieškinį patenkinus visiškai iš visų atsakovų ieškovams priteisiama 3362... 42. Taip pat iš atsakovų priteistinos 96,19 Lt bylinėjimosi išlaidos valstybei,... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 93, 96, 98, 177, 178, 270... 44. ieškinį patenkinti visiškai:... 45. panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009-12-17 įsakymą Nr.... 46. panaikinti 2010-01-28 valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį... 47. panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-09-25... 48. pripažinti namų valdos žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),... 49. nustatyti T. J., J. V., A. S. ir L. A. priklausančio žemės sklypo, unikalus... 50. Priteisti iš L. Ž., J. P., Trakų rajono savivaldybės administracijos,... 51. Priteisti iš L. Ž., J. P., Trakų rajono savivaldybės administracijos,... 52. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...