Byla e2YT-18150-959/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Sergej Lebedev rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo H. V. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybės Įmonei Turto bankas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad 1) H. V. ir J. V. po J. V., asmens kodas ( - ) mirties palikimą priėmė pradėdami jį faktiškai valdyti; 2) H. V. po savo motinos J. V., asmens kodas ( - ) mirties palikimą priėmė pradėdamas jį faktiškai valdyti (e. b. l. 1-3).

4Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad dėl pareiškėjo prašymo neprieštarauja (e. b. l. 35-36).

5Teismas

konstatuoja:

6Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų: gimimo liudijimo, mirties liudijimų, sutuoktuvių liudijimo kopijų, VĮ „Registrų centro“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų, notarų biuro pažymos, apmokėtų sąskaitų už namą, nustatyta, kad pareiškėjas H. V. yra J. V. ir J. V. sūnus (e. b. l. 4); pareiškėjo seneliams J. V. ir V. V. nuosavybės teise priklausė nekilnojamas turtas, esantis adresu ( - ) (e. b. l. 9-10); po senelių mirties jų palikimą priėmė vaikai – pareiškėjo tėvas J. V. ir teta L. V. (e. b. l. 11); L. V. mirė ( - ) (e. b. l. 8), po jos mirties palikimą priėmė pareiškėjo tėvas J. V. (e. b. l. 12); nors visą namą su visais ūkiniais pastatais ir kiemo statiniais, kurie liko po pareiškėjo senelių mirties, paveldėjo jo tėvas J. V., tačiau dėl teisinių žinių stokos priimtas palikimas nebuvo teisiškai įregistruotas, tai patvirtina 2018-06-11 VĮ „Registrų centras“ pažyma Nr. (3.11.4.)ATS-3303, kurioje nurodoma, kad J. V. nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, esančių Lietuvos Respublikoje, neturi (e. b. l. 13); pareiškėjo tėvas J. V. mirė ( - ) (e. b. l. 7), o motina J. V. mirė ( - ) (e. b. l. 26); iš testamentų registro duomenų matyti, kad po J. V. mirties palikimo priėmimo faktų neregistruota, po J. V. mirties palikimą 2018-04-26 priėmė pareiškėjas H. V..

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio nuostatas, kad įgytų palikimą, įpėdinis jį turi priimti, tai turi būti padaroma per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad aktyvus naudojimasis palikimu patvirtina įpėdinio valią priimti palikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-442/2001, 2003 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-416/2003, 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-86/2007).

9Pareiškėjas nurodė, kad po J. V. mirties jis ir jo motina iš karto priėmė palikimą, nes faktiškai pradėjo jį valdyti, t. y. visą laiką gyveno name, adresu ( - ), mokėjo komunalinius mokesčius ir valdė namą kaip nuosavą. Tą patvirtina ir byloje pateikti mokėjimo kvitai (e. b. l. 17-24). Faktiškai valdydami palikimą sudarantį turtą, pareiškėjas ir jo motina išreiškė savo valią priimti J. V. palikimą. Todėl, įvertinus visas nustatytas bylos aplinkybes, surinktus ir ištirtus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad pareiškimas šioje dalyje yra įrodytas ir pagrįstas, todėl tenkintinas (CPK 444 str. 8 p., 448 str.).

10Pareiškėjas taip pat prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis po savo motinos J. V., asmens kodas ( - ) mirties palikimą priėmė pradėdamas jį faktiškai valdyti. Iš VĮ Registrų centro Testamentų registro išrašo matyti, kad 2018 m. balandžio 26 d., nepraleisdamas įstatyme numatyto trijų mėnesių termino, pareiškėjas priėmė palikimą po savo motinos J. V. mirties paduodamas pareiškimą Kauno miesto 15-ajam notarų biurui. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas jau yra priėmęs J. V. palikimą kitu įstatymo nustatytu būdu (paduodant pareiškimą notarui), palikimą sudarančio turto priėmimo faktiniu valdymu fakto nustatymas pareiškėjui nesukeltų jokių teisinių padarinių, t. y. toks faktas neturi juridinės reikšmės, todėl laikytina, jog pareiškimas šioje dalyje nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Tai nustačius, byla šioje dalyje nutrauktina CPK 293 str. 1 p. numatytu pagrindu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 293, 448 straipsniais,

Nutarė

12pareiškimą tenkinti iš dalies.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po J. V., asmens kodas ( - ) mirusio ( - ) mirties, jo sutuoktinė J. V., asmens kodas ( - ), ir pareiškėjas H. V., asmens kodas ( - ) priėmė jo palikimą pradėję faktiškai jį valdyti.

14Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

15Kitoje dalyje – bylą nutraukti.

16Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai