Byla 2-4458-589/2017
Dėl skolos priteisimo atsakovei I. F

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Dambrauskaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Buities rojus“ ir partneriai ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovei I. F. ir

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 188,53 Eur skolą, 188,00 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 20,00 Eur žyminį mokestį. Ieškovė nurodo, kad 2008 m. spalio 22 d. Sutartimi Nr. 689 atsakovė įsigijo fotoaparatą „Sony DSC-T70“ ir atminties kortelę 2GB bendrai 413,58 Eur (1428,00 Lt) sumai. Atsakovė, priėmusi prekes įsipareigojo už jas atsiskaityti šios sutarties 3 punkte nustatyta tvarka, tačiau prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, liko skolinga 188,53 Eur (650,96 Lt). Remiantis minėtos sutarties 5.2 punktu, atsakovei priskaičiuoti 0,5 procento dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, todėl už laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio 2 d. iki 2017 m. balandžio 18 d. delspinigių sumą sudaro 2532,36 Eur (8743,73 Lt), kuriuos ieškovė mažina iki 188,00 Eur (649,12 Lt).

3Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su pareikštu ieškiniu iš dalies sutinka. Patvirtina, kad sutartyje numatytų įsipareigojimų bendrovei neįvykdė ir liko skolinga 188,53 Eur. Teismo prašo, atsižvelgus į tai, kad šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę Panevėžio pataisos namuose ir jokių pajamų negauna, mažinti ieškovės nurodytą 188,00 Eur delspinigių sumą.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2008 m. spalio 22 d. šalys sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 689 (toliau – ir Sutartis), pagal kurią ieškovė pardavė, o atsakovė įsigijo fotoaparatą „Sony DSC-T70“ ir atminties kortelę 2GB bendrai 413,58 Eur (1428,00 Lt) sumai. Įplaukų operacijų ir suminės pirkėjo skolos suvestinės patvirtina, kad atsakovė už šias prekes paskutinį kartą mokėjimą atliko 2009 m. lapkričio 2 d., todėl ieškovei liko skolinga 188,53 Eur. Ieškovė atsakovei priskaičiavo 2532,36 Eur (8743,73 Lt) delspinigius už laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio 2 d. iki 2017 m. balandžio 18 d., kuriuos mažina iki 188,00 Eur (649,12 Lt).

6Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). CK 6.305 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Vadovaujantis CK 6.414 straipsnio 1 dalies nuostatomis, daikto kaina ir atsiskaitymo tvarka parduodant jį išsimokėtinai nustatoma šalių susitarimu. Pagal Sutarties 3.2. papunktį atsakovė įsipareigojo apmokėti už prekes periodinėmis įmokomis iki 2009 m. spalio 22 d., Sutarties 5.2. papunktyje numatyta, kad jeigu pirkėjas praleidžia periodinių įmokų mokėjimo terminą, tai privalo mokėti 15 procentų dydžio mėnesines palūkanas, skaičiuojamas nuo termino pabaigos dienos iki įmokų sumokėjimo.

7Atsižvelgiant į išdėstytą bei į tai, kad atsakovė ir neginčija, jog neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų bendrovei ir liko skolinga 188,53 Eur, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 188,53 Eur skolą tenkintinas.

8Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiasis Teismo CBS teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su ieškove sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašoma priteisti delspinigių suma (188,00 Lt) yra lygi skolos sumai (188,53 Lt), bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl vadovaujantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini iki 170,00 Eur sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai ieškovės patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 straipsniu, 6.256 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 1 dalimi, Sutarties 5.2. papunkčiu, ieškovei iš atsakovės priteistina 170,00 Eur delspinigių.

9Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovės reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu, todėl tenkintinas.

10Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (95,22 proc.) (CK 6.37, 6.38, 6.57, 6.59, 6.63, 6.71, 6.200, 6.210, 6.258, 6.305, 6.414 straipsniai). Iš atsakovės priteistina 188,53 Eur skola, 170,00 Eur delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 79, 80, 88, 93 straipsniai). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš ieškovės nepriteistinos, kadangi neviršija nustatyto minimalaus 3,00 Eur dydžio, jas paskirsčius proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (nuo 2015 m. sausio 1 d. galiojanti akto redakcija), CPK 96 straipsnio 6 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės I. F., asmens ( - ) 188,53 Eur (vieno šimto aštuoniasdešimt aštuonių eurų 53 ct) skolą, 170,00 Eur (vieno šimto septyniasdešimties eurų 00 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 358,53 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. balandžio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 19,04 Eur (devyniolikos eurų 04 ct) žyminį mokestį – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Buities rojus“ ir partneriai, juridinio asmens kodas 301521589, naudai.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Priteisti iš atsakovės I. F., asmens ( - ) 3,81 Eur (tris eurus 81 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB ,,Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai