Byla 2-21601-600/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BAB banko Snoras ieškinį atsakovei J. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu priteisti iš atsakovės 3214,88 Lt negrąžinto kredito, delspinigių, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad šalys buvo sudarę pirkimo išsimokėtinai kortelės sutartį Nr. SL080320M990088, kuri 2010-02-02 papildomu susitarimu Nr. 1 buvo restruktūrizuota ir išdėstyta nauja redakcija, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 5700,00 Lt paskolą, atsakovė įsipareigojo grąžinti skolą iki 2014-12-21 pagal mokėjimo grafiką, tačiau atsakovei nevykdant periodinių mokėjimų, po siųstų įspėjimų, 2012-09-28 sutartis vienašališkai buvo nutraukta prieš terminą. Atsakovės skolą ieškovui sudaro 3214,88 Lt negrąžinta paskola, 715,54 Lt delspinigiai (b.l.1-2)

4Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka, tačiau esant sunkiai materialiniai padėčiai sumokėti negali.

5Ieškovo reikalavimų pagrindu iškelta byla, vadovaujantis LR CPK 441 str. 2 dalimi, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, iki posėdžio negavus nei vienos iš šalių prašymo dėl žodinio bylos nagrinėjimo (b.l. 18-21).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovės 2010-02-02 buvo sudarytas papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2008-04-29 pirkimo išsimokėtinai kortelės sutarties, pagal kurį ieškovas suteikė atsakovei 5700,00 Lt dydžio paskolą iki 2014-12-24, o atsakovė įsipareigojo grąžinti paimtą paskolą, kas mėnesį mokant nustatytą mėnesinį mokėjimą, bei mokėti 18 proc. metines palūkanas (b.l.3-6). 2012-08-23 atsakovei siųsti įspėjimai dėl sutarties nutraukimo, nevykdant sutartinių įsipareigojimų, 2012-09-28 sutartis vienašališkai nutraukta (b.l.7).

8Atsakovės įsiskolinimą pagal paskolos sutartį sudaro 3214,88 Lt negrąžinta paskola, ir 715,54 Lt delspinigiai (b.l.8-11). Byloje nepateikta įrodymų, jog paskolos gavėja būtų grąžinusi skolą ieškovui (CPK 178 str.). Teikdama atsiliepimą į ieškinį atsakovė neprieštaravo reikalaujamam įsiskolinimui (b.1.16).

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 str., kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovui) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu (Lietuvos Respublikos CK 6.886 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškovu, todėl iš atsakovės priteistina 3214,88 Lt negrąžinta paskola ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.).

10Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str.). Pagal 2010-02-02 papildomo susitarimo Nr. 1 2.6 p., už termino mokėti įmokas praleidimą atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius nuo praleistos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovei paskaičiuoti 715,54 Lt dydžio delspinigiai (b. l. 8).

11Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, kuri sistemiškai taikoma su CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, netesybos gali būti mažinamos jeigu jos neprotingai didelės, jeigu įvykdyta dalis prievolės. Sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, todėl teismas, vertindamas netesybų dydį ir jo atitiktį CK 6.73 straipsnio 2 daliai ir 6.258 straipsnio 3 daliai, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010). Netesybų, kaip civilinės atsakomybės, sumažinimą reglamentuoja CK 6.251 straipsnis, kuriame nustatyta, į ką turi būti atsižvelgiama, kai teismas nukrypsta nuo visiško nuostolių atlyginimo principo: atsakomybės prigimtis, šalių turtinė padėtis, tarpusavio santykiai, ar visiškas nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ir sunkių padarinių. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad, sprendžiant dėl konkrečių netesybų dydžio, atsižvelgtina į tokius kriterijus: sutarties dalyko vertę, sutartinių santykių pobūdį (komercinis ar nekomercinis), neįvykdytos prievolės terminą, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, šalių sąžiningumą ir kitas aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 17 d. nutartį civilinėje byloje S. J. v. A. P., bylos Nr. 3K-3-1190/2003). Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

12Nagrinėjamu atveju sutartinės netesybos buvo nustatytos 0,1 proc. už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, tuomet metinė palūkanų norma sudarytų 36,5 proc. sutarties kainos. Ieškovo pateiktoje delspinigių skaičiavimo lentelėje nurodyta, kad atsakovės ieškovei mokėtina delspinigių suma sudaro 715,54 Lt. Nagrinėjamas ginčas yra susijęs su vartojimo kredito sutartimi ir atsakovei turi būti taikoma įstatyme nustatyta vartotojo teisių apsauga (CK 1.5 str., 6.188 str.). Iš byloje ieškovo pateiktų mokėjimo lentelių nustatyta, kad dalis paskolos yra sumokėta. Įmokos buvo mokamos ir po vienašališko sutarties nutraukimo, t.y. 2010-09-28 (b.l.10-11). Pagal Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalį, pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Konstatuotina, kad yra pagrindas delspinigių dydį sumažinti, nes priešingu atveju būtų sudaromos sąlygos ieškovui nepagrįstai praturtėti atsakovės sąskaita. Nagrinėjamos bylos atveju vertinant netesybų dydį taip pat atsižvelgtina į tai, kad pagal sutartį suteikta paskola nebuvo didelė (5700 Lt), kurios dalis yra sumokėta (likusi skola 3214,88 Lt). Ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma (715,54 Lt) sudaro ketvirtadalį likusio įsiskolinimo. Teismas konstatuoja, kad 0,1 proc. delspinigių dydis, palyginti su negrąžintos paskolos dydžiu ir atsižvelgiant į jos neatlygintinumą ir negrąžinimo terminą, laikytinas per didelis, juolab, kad susiklostė vartojimo santykiai. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovui iš atsakovės priteistina 0,05 proc. delspinigių nuo visos laiku nesumokėtos sumos už šešis mėnesius, t. y. 182 d., iš viso 292,55 Lt delspinigių (3214,88 x 0,05 proc. x 182 d.).

13Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2,3 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Jeigu susitarimu susitarta dėl didesnių palūkanų, priteisiamos didesnės palūkanos. Iš atsakovės priteistinos 20 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (3507,43 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-05-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 96 str. 1 d., ieškinį tenkinus iš dalies (89 proc.), iš atsakovės priteistinas 105,00 Lt žyminis mokestis valstybės naudai.

15Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 96 str., 260 str., 270 str., 279 str., 441 str.,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės J. B., a.k. ( - ), 3214,88 Lt negrąžintos paskolos, 292,55 Lt delspinigių, 20 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3507,43 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2013-05-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo BAB bankui Snoras, kodas 112025973, naudai, ir 105,00 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai.

19Kitoje dalyje dėl delspinigių priteisimo ieškinį atmesti.

20Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai