Byla e2-1174-180/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“ ir atsakovo Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-4566-345/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“ ieškinį atsakovui Viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Pontem“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 2015 m. kovo 18 d. ir 2015 m. balandžio 9 d. sprendimus, kuriais atmestas ieškovo pasiūlymas ir pretenzija, pirkimo laimėtoju paskalbtas UAB „Dussmann Service“, pripažinti, kad UAB „Pontem“ pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus, pripažinti neteisėtais ir panaikinti apklausos rezultatus, pripažinti niekine ir negaliojančia 2015 m. kovo 30 d. apklausos pirkimo sutartį.

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti atsakovą sustabdyti pirkimo procedūras, įpareigoti nesudaryti pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta – sustabdyti sutarties vykdymą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, įpareigoti atsakovą sustabdyti apklausos pirkimo sutarties vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

5Nurodė, kad nesudarius pirkimo sutarties, t. y. teismui įpareigojus sustabdyti pirkimo procedūras ir sustabdžius apklausos sutarties vykdymą, viešasis interesas dėl pacientų savalaikio maitinimo nenukentės, nes perkančioji organizacija turi teisę įvykdyti teisėtą ir pagrįstą apklausą, apklausiant visus pirkime dalyvavusius tiekėjus ir su išrinktu tiekėju sudaryti teisėtą laikiną sutartį. UAB „Pontem“ maitinimo paslaugas atsakovui teikė ir yra pasirengęs toliau jas teikti už žymiai mažesnes kainas, nei UAB „Dussmann Service“ siūlo. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kyla grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Grįžti į pradinę iki pažeidimo padarymo buvusią stadiją būtų neįmanoma arba sudėtinga. Pirkimo procedūrų sustabdymas būtų tik laikinas ir, atsižvelgiant į sutrumpintus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, truktų neilgai.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 20 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies – sustabdė supaprastinto atviro konkurso „Ligonių dietinio maitinimo paslaugų pirkimas“ procedūras ir įpareigojo atsakovą VšĮ Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

8Teismas nustatė, kad atsakovas perka ligoninių dietinio maitinimo paslaugas ir kartu organizavo neskelbiamas derybas apklausos būdu dėl ligonių dietinio maitinimo paslaugų iki 2015 m. birželio 2 d., laimėtoju pripažintas UAB „Dussmann Service“. Teismo sprendimu, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus pažeisti atsakovo pacientų interesai, susiję su jų teisėtais lūkesčiais gauti nepertraukiamą dietinį maitinimą, bus užtikrintas viešasis interesas, susijęs su visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimu ir paslaugų pirkimu.

9Nustatė, kad atsakovas taip pat prašė sustabdyti apklausos pirkimo sutarties vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Teismas, įvertinęs tai, kad pirkimo dalykas (ligonių dietinio maitinimo paslaugos), susijęs su ligonių, kuriems reikalingas nepertraukiamas specialus maitinimas, užtikrinimu, sprendė, kad sustabdžius apklausos pirkimo sutarties vykdymą bus pažeisti trečiųjų asmenų (ligonių) interesai. Atsižvelgęs į tai, teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje dalyje (sustabdyti apklausos pirkimo sutarties vykdymą) atmetė.

10Teismas konstatavo, kad, nesustabdžius pirkimo procedūrų, egzistuoja reali grėsmė, kad konkurso procedūros bus baigtos, todėl ieškovas nebeturės galimybės toliau dalyvauti pirkime ir galbūt palankaus teismo sprendimo reikšmė būtų sumenkinta.

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

12Ieškovas UAB „Pontem“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti apklausos pirkimo sutarties vykdymą.

13Nurodė, kad teismas neatsižvelgė į ieškinyje pateiktus argumentus dėl to, kad ligonių dietinio maitinimo užtikrinimas, sustabdžius apklausos pirkimo sutarties vykdymą, bus užtikrintas. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus pažeisti atsakovo pacientų (ligonių) interesai, susiję su jų teisėtais lūkesčiais gauti maitinimą, o taip pat ir viešasis interesas, susijęs su visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimu ir paslaugų pirkimu, nes perkančioji organizacija turi teisę ginčo nagrinėjimo laikotarpiu įvykdyti teisėtą ir pagrįstą apklausą. UAB „Pontem“ maitinimo paslaugas atsakovui teikė ir yra pasirengęs toliau teikti už žymiai mažesnes kainas, nei kad UAB „Dussmann Service“. UAB „Pontem“ galėtų per vieną dieną perimti atsakovo pacientų maitinimo paslaugų teikimą ir nenutrūkstamai jas teikti iki šios bylos išnagrinėjimo teisme dienos rinkos kainomis. Nurodė, kad atsakovas apklausą vykdė nuo 2015 m. balandžio 2 d. iki 2015 m. birželio 2 d. ir ligonių maitinimo paslaugas už 195 675,48 Eur be PVM (236 767,33 Eur su PVM) įsigijo iš UAB „Dussmann Service“ tik 2 mėnesiams. Šiuo metu atsakovas perka iš minėtos bendrovės atitinkamas paslaugas už dvigubą kainą, nei pirkimui pasiūlė UAB „Pontem“ ir nei buvo iki šiol teikta atsakovui pagal ankstesnę tokių paslaugų teikimo sutartį. Nesustabdžius pirkimo sutarties vykdymo gali būti padaryta žala valstybės biudžetui, todėl tik taikius laikinąsias apsaugos priemones būtų užkirstas kelias didesnei žalai atsirasti.

14Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutartį, o jei nutartis nebus panaikinta – įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 50 187,04 Eur ir nustatyti, kad nutartis dėl atsakovo nuostolių užtikrinimo vykdytina skubiai, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

15Nurodė, kad atsakovas vykdo viešąjį pirkimą, kurio objektas ir rezultatas glaudžiai susiję su itin socialiai pažeidžiama visuomenės dalimi – ligoniais, t. y. dietinio maitinimo paslaugų pacientams teikimu ligoninėje. Viešasis interesas apsaugoti ligoninės pacientus, kuriems reikalingas dietinis maitinimas turi būti ginamas prioritetiškai. Skundžiama nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra pažeidžiamos socialiai jautrios visuomenės grupės teisės ir teisėti interesai, sutrikdomas pacientų maitinimo paslaugų teikimas. Šiuo metu ligonių dietinio maitinimo paslaugų teikimo sutartis yra sudaryta su trečiuoju asmeniu UAB „Dussmann Service“ galioja iki 2015 m. birželio 2 d. Pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas ligonių dietinio maitinimo paslaugas yra priverstas pirkti brangiau, nei galėtų pirkti netaikant laikinųjų apsaugos priemonių. Pagal sutartį, galiojančią iki 2015 m. birželio 2 d., maitinimo paslaugos teikiamos taikant 9 proc. didesnius paslaugų įkainius. Perkamų paslaugų kainos skiriasi dėl to, kad pagal pirkimo sutartį, galiojančią iki 2015 m. birželio 2 d., atsakovas nesuteikia paslaugų tiekėjui jokios maisto gamybai reikiamos įrangos, priemonių ir patalpų, ši sutartis yra laikino pobūdžio. Pirkimo, dėl kurio rezultatų vyksta teisminis ginčas, sąlygose nustatyta, kad pirkimą laimėjusiam tiekėjui bus išnuomotos 390,90 m2 patalpos, kuriose tiekėjas privalės gaminti maistą, ir 160,96 m2 bendro naudojimo patalpos. Nurodė, kad nuo pasiūlymo pateikimo iki pretenzijos atmetimo ieškovas savo techninį pasiūlymą (valgiaraštį) pakeitė net du kartus. Nėra jokių ieškinio pagrįstumą prima facie įrodančių aplinkybių.

16Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti ieškovo UAB „Pontem“ atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutarties dalį, kuria atmestas UAB „Pontem“ prašymas stabdyti apklausos pirkimo sutarties vykdymą.

17Nurodė, kad apklausos būdu vykdytu pirkimu atsakovas siekia užtikrinti nepertraukiamą ligoninės stacionare gydomų pacientų maitinimą, ieškovui apskundus supaprastinto atviro konkurso rezultatus. Maitinimo paslaugų pirkimas yra skirtas ligoniams, kuriems reikalingas dietinis maitinimas, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeidžiamos socialiai jautrios visuomenės grupės teisės ir teisėti interesai, būtų sutrikdomas pacientų maitinimo paslaugų teikimas ir dėl to nukentėtų viešasis interesas, kuris šiuo atveju gintinas prioritetiškai. Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, nes neatitiko kvalifikacinių reikalavimų. Kadangi maitinimas pacientams turi būti teikiamas nepertraukiamai, apklausos pirkimui buvo pasirinktas tiekėjas, galėjęs laiku užtikrinti kokybišką pacientų maitinimą. Apklausos pirkimo dietų kaina yra didesnė, nei supaprastinto atviro konkurso pasiūlymo dietų kaina, nes apklausos būdu sudaryta sutartis yra itin trumpo termino, be to, tiekėjui nesuteikiamos patalpos maistui gaminti. Maisto atvežimas ir išskirstymas vietoje padidina maitinimo kainą. Tiekėjai, žinodami, kad sudaro sutartį labai trumpam laikotarpiui, nenoriai investuoja į tinkamą maitinimo paslaugų teikimo infrastruktūrą. Perkančioji organizacija vykdomu pirkimu siekia įsigyti pacientų maitinimo teikimo paslaugas, kurios neabejotinai yra susijusios su gyvybiškai svarbių visuomenės dalies poreikių užtikrinimu – maitinimo teikimu pacientams. Reikšminga aplinkybė ta, kad maitinimo paslauga skirta asmenims, turintiems itin specifinių poreikių. Ieškovo siekis sustabdyti apklausos pirkimo sutarties vykdymą kelia grėsmę pacientų sveikatai ir gerovei.

18Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti ieškovo UAB „Pontem“ atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Nurodė, kad jei teismas tenkintų atskirajame skunde ieškovo pateiktą prašymą, tai itin pažeistų jautrios visuomenės grupės (sunkiai sergančių ligonių) interesus, nes dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtų sustabdytas maitinimo paslaugų teikimas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turi būti išimtis. Nepertraukiamas ligonių maitinimas laikomas sudėtine ir neatskiriama ligoninės teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų dalimi. Ligoninė negali šių paslaugų neteikti net ir vieną dieną. Viešojo intereso egzistavimas šioje byloje lemia, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos, net jei ir egzistuotų ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Neigiamos teisinės pasekmės, galinčios kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, šioje byloje yra neproporcingai didelės, lyginant su pasekmėmis, kurios kiltų netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

20Ieškovas UAB „Pontem“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutartį, kuria sustabdytos pirkimo Nr. 160314 (supaprastinto atviro konkurso) procedūros palikti nepakeistą, atmesti prašymą dėl nuostolių užtikrinimo.

21Nurodė, kad teismui skundžiama nutartimi sustabdžius supaprastinto atviro konkurso procedūras, viešasis interesas dėl pacientų savalaikio maitinimo nenukentės, nes šiuo metu yra sudaryta ir vykdoma laikina paslaugų teikimo sutartis su UAB „Dussmann Service“. Taigi pacientų maitinimas yra užtikrintas. Egzistuoja būtinybė nedelsiant stabdyti pirkimą, kad būtų išvengta niekinės sutarties sudarymo, be to, būtina sustabdyti ir apklausos būdu vykdyto pirkimo pagrindu sudarytą sutartį, perkančiajai organizacijai nustatant papildomą terminą suorganizuoti pagrįstą ir teisėtą naują apklausą. Tik skaidrios ir teisėtos supaprastinto atviro ir apklausos konkurso procedūros gali užtikrinti skaidrų ir teisėtą bei racionalų lėšų panaudojimą. Priešingai nei teigia atsakovas, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pirkime yra proporcingas. Panaikinus skundžiamą nutartį, ieškovo teisių gynyba iš esmės būtų apsunkinta. Ieškovas maitinimo paslaugas atsakovui teikė ir yra pasirengęs toliau jas teikti už žymiai mažesnes kainas, nei UAB „Dussmann Service“. UAB „Pontem“ galėtų per vieną dieną perimti tolimesnį nenutrūkstamą paslaugų teikimą, tačiau atsakovas, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, dėjo maksimalias pastangas, kad UAB „Dussmann Service“ kuo greičiau teiktų atsakovo pacientams maitinimo paslaugas. Atsakovas nepakvietė nei VšĮ „Kretingos maistas“, nei UAB „Pontem“ dalyvauti apklausoje.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Ieškovo UAB „Pontem“ atskirasis skundas netenkintinas.

24Atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atskirasis skundas tenkintinas.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

26Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovas įpareigotas sustabdyti pirkimo procedūras ir nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Apeliantas (ieškovas) UAB „Pontem“ pateiktu skundu ginčija Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutartį dalyje atmesti jo prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę – stabdyti apklausos pirkimo sutarties vykdymą, o apeliantas (atsakovas) VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti visiškai.

27CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, teismas turi konstatuoti, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios nuostatos. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Iš paminėto reglamentavimo darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose iš pradžių paprastai yra nustatinėjama, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas ir ar egzistuoja grėsmė, kad teismo sprendimas nebus įvykdytas, ir tik nustačius šių sąlygų egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas.

28Kaip paminėta, pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, preliminariai patikrina ar ieškinys tikėtinai pagrįstas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, kad negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Konstatuoti, kad UAB „Pontem“ ieškinys yra aiškiai nepagrįstas apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo, tačiau, svarstant klausimą dėl laikinųjų apsaugos taikymo, kaip minėta, būtina įvertinti ir viešojo intereso svarbą.

29Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas; viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta ir tai, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (CPK 145 str. 2 d.).

30Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekių, kurių neįsigijus, ar paslaugų, kurių nesuteikus skubiai gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Kai konkuruoja kelios teisinės vertybės, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapginus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, turi būti ginama pastaroji.

31Nustatyta, kad atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Ligonių dietinio maitinimo paslaugos ir patalpų nuoma 3 metų laikotarpiui“. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovu, kad viešojo pirkimo rezultatas neabejotinai yra susijęs su viešuoju interesu, t. y. itin socialiai pažeidžiama asmenų grupe – ligoniais, kuriems yra reikalingas dietinis maitinimas ir akivaizdu, kad tokios paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai. Taigi šiuo atveju tenkinus ieškovo prašymą ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius pirkimo procedūras ir įpareigojus atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, bus pažeistas viešasis interesas, t. y. ne tik perkančiosios organizacijos, vykdančios paminėtą pirkimą, interesai, bet ir socialiai jautrios visuomenės grupės (ligonių) teisės ir teisėti interesai, susiję su maitinimo paslaugų teikimu.

32Esant paminėtoms aplinkybėms, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju sukeltų kur kas didesnę žalą, nei jų netaikymas, todėl apelianto VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama nutartis, kuria sustabdytos viešojo pirkimo procedūros ir atsakovas įpareigotas nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, naikintina.

33Minėta, kad apeliantas (ieškovas) UAB „Pontem“ ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį dalyje netenkinti jo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdyti apklausos pirkimo sutarties vykdymą.

34Nustatyta, kad perkančioji organizacija organizavo neskelbiamą konkursą apklausos būdu dėl ligonių dietinio maitinimo paslaugų iki 2015 m. birželio 2 d. ir su UAB „Dussmann Service“ sudarė paslaugų sutartį. Pažymėtina, kad apklausos būdu sudaryta paslaugų teikimo sutartis yra laikino pobūdžio, t. y. ji galioja nuo 2015 m. balandžio 2 d. iki birželio 2 d. Taigi šios nutarties priėmimo dieną sutartis jau bus negaliojanti, o apeliacinės instancijos teismui nepateikta jokių duomenų, kad tokia sutartis buvo pratęsta ar sudaryta kita laikinoji sutartis ir kad dietinio maitinimo paslaugų teikimas pacientams nebus sutrikdytas. Įvertinęs šiuos duomenis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti apelianto atskirojo skundo ir taikyti prašomą laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti apklausos pirkimo sutarties vykdymo. Sutiktina su atsakovu, kad viešasis interesas apsaugoti ligoninės pacientus, kuriems reikalingas dietinis maitinimas, turi būti ginamas prioritetiškai.

35Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pontem“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Pontem“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. Nurodė, kad nesudarius pirkimo sutarties, t. y. teismui įpareigojus... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 20 d. nutartimi prašymą dėl... 8. Teismas nustatė, kad atsakovas perka ligoninių dietinio maitinimo paslaugas... 9. Nustatė, kad atsakovas taip pat prašė sustabdyti apklausos pirkimo sutarties... 10. Teismas konstatavo, kad, nesustabdžius pirkimo procedūrų, egzistuoja reali... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 12. Ieškovas UAB „Pontem“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 13. Nurodė, kad teismas neatsižvelgė į ieškinyje pateiktus argumentus dėl to,... 14. Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė pateikė... 15. Nurodė, kad atsakovas vykdo viešąjį pirkimą, kurio objektas ir rezultatas... 16. Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė pateikė... 17. Nurodė, kad apklausos būdu vykdytu pirkimu atsakovas siekia užtikrinti... 18. Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 19. Nurodė, kad jei teismas tenkintų atskirajame skunde ieškovo pateiktą... 20. Ieškovas UAB „Pontem“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti atsakovo... 21. Nurodė, kad teismui skundžiama nutartimi sustabdžius supaprastinto atviro... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 23. Ieškovo UAB „Pontem“ atskirasis skundas netenkintinas.... 24. Atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atskirasis... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 26. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 27. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos... 28. Kaip paminėta, pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas,... 29. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo... 30. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti... 31. Nustatyta, kad atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė... 32. Esant paminėtoms aplinkybėms, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos... 33. Minėta, kad apeliantas (ieškovas) UAB „Pontem“ ginčija pirmosios... 34. Nustatyta, kad perkančioji organizacija organizavo neskelbiamą konkursą... 35. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis civilinio proceso kodekso 337... 36. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutartį panaikinti ir...