Byla 2-946-267/2012
Dėl 601593,27 Lt žalos atlyginimo

1(S)

2Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Agrokoncernas“ atstovėms prokuristei L. N. ir advokatei Virginijai Kazlauskienei, atsakovams E. T., A. B., jų atstovėms Danguolei Bajorinienei, I. D., trečiojo asmens BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ įgaliotiems atstovams V. V. ir V. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Agrokoncernas“ netiesioginį ieškinį atsakovams A. B., E. T., trečiajam asmeniui BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ dėl 601593,27 Lt žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

52012-07-19 Šiaulių apygardos teisme buvo iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Agrokoncernas“ patikslintą netiesioginį ieškinį atsakovams A. B., E. T., trečiajam asmeniui BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ dėl 601593,27 Lt žalos atlyginimo. Ieškiniu prašoma priteisti solidariai iš atsakovų A. B. ir E. T. trečiojo asmens BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ naudai 601593,27 Lt žalos atlyginimą ir 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašoma apriboti atsakovų teisę eiti viešojo ir/ ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas. Ieškovas nurodė, kad turi neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“, nes ieškovo pareikštas 193666,10 Lt kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas 2011‑04‑29 teismo nutartimi BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ bankroto byloje. BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ turi turtinę teisę, kurios neįgyvendina ar atsisako ją įgyvendinti. Tai patvirtina 2012‑03‑09 kreditorių susirinkimo sprendimas nesikreipti į teismą dėl žalos atlyginimo priteisimo iš įmonės vadovų. BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ neveikimu ar atsisakymu veikti pažeidžiami ieškovo UAB „Agrokoncernas“ interesai. Atsižvelgiant į tai, kad dėl vadovų neveikimo BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ tapo nemoki, nesugebėjo tinkami vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus, ieškovui iškilo būtinumas įgyvendinti bendrovės teises už ją pačią ir tik tokiu būdu apsaugoti savo ir visų kitų kreditorių teises ir apginti interesus.

6Bendrovės finansiniai dokumentai rodo, kad tik iki 2007 metų buvo dirbama pelningai, o jau nuo 2008 metų dėl nepakankamų bendrovės vadovų pastangų ir sugebėjimų prisitaikyti prie besikeičiančių verslo sąlygų, nuostoliai vis didėjo, o 2011-02-15 įmonei buvo iškelta bankroto byla. Nuo 2009-01-06 iki 2010-11-11 bendrovės vienasmeniu valdymo organu buvo direktorius A. B., kuris, siekdamas išvengti atsakomybės už tai, kad laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, 2011-11-12 perleido įmonės valdymą E. T., kuri galimai nežinojo įmonės finansinės situacijos. Ieškovas nurodo, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo, įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 str. 4 d.). Bendrovės vadovų veiksmų neteisėtumą ieškovas įrodinėja 2008, 2009 ir 2010 metų balansų duomenimis. 601593,27 Lt žalos dydį ieškovas nustatė pagal bankroto byloje patvirtintus kreditorinius reikalavimus – 1837487,64 Lt, mažindamas juos įkeisto turto verte – 1235894,37 Lt. Ieškovo manymu egzistuoja visos būtinos sąlygos, leidžiančios pagrįstai teigti, kad buvę bendrovės direktoriai A. B. ir E. T. yra laikytini atsakingais asmenimis už žalos BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ kreditoriams atsiradimą, todėl turi solidarią pareigą ją visiškai atlyginti (CK 6.251 str.).

7Reikalavimą dėl atsakovų teisės eiti viešojo ir / ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ribojimo ieškovas grindžia ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalies nuostatomis (1 t., 56–63 b. l.).

82012-08-27 Šiaulių apygardos teisme priimtas atsakovo A. B. atsiliepimas į ieškinį, kuriame išdėstyti nesutikimo su pareikštu ieškiniu motyvai, susiję su tuo, kad kreditorių interesus gina bankrutuojančios įmonės administratorius, todėl bankroto administratorius yra pagrindinis subjektas, turintis teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Konkretus kreditorius pareikšti netiesioginį ieškinį bankrutuojančios įmonės skolininkui, gali tik tada, kai yra visos CK 6.68 straipsnyje nustatytos sąlygos. Tačiau nagrinėjamu atveju atsakovas A. B. nėra skolingas BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“. Byloje keliamas klausimas dėl žalos atlyginimo, o atsakovas ginčija jam pareikštus reikalavimus, todėl negalėjo būti reiškiamas netiesioginis ieškinys. Atsakovas atkreipė teismo dėmesį, kad ieškinyje nurodytas netinkamas ieškovas. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį ryšį. Kaip bylai reikšmingas aplinkybes atsakovas A. B. nurodo, kad iki 2009-01-05 ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ vadovavo A. G., o atsakovas A. B. perėmė vadovavimą bendrovei su minusiniu balansu, skolos sudarė 216128 Lt, todėl jis ėmėsi iniciatyvos restruktūrizuoti bendrovę ir vykdė bendrovės akcininkų nurodymus. 2010-04-09 Šiaulių apygardos teismo nutartimi bendrovei buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Restruktūrizavimo byla buvo nutraukta 2010-09-27 Šiaulių apygardos teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo 2011-01-06, o 2011-02-15 įmonei iškelta bankroto byla, tenkinant kreditoriaus A. G. pareiškimą. A. B. buvo atleistas iš bendrovės vadovo pareigų 2010-11-11. Ieškovas yra didžiausias ir pagrindinis BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ kreditorius, kuris ne tik nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, bet skatino bendrovę toliau vykdyti prekybą, taip įtakodamas skolų didėjimą. Reikalavimas dėl solidarios abiejų atsakovų atsakomybės yra nekonkretus ir nepagrįstas (1 t., 75–79 b. l.).

9Atsakovė E. T. 2012-09-05 pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą netiesioginį ieškinį, kuriuo prašė jai pareikštą reikalavimą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad bendrovėje „Tytuvėnų pieno ūkis“ dirbo nuo 2009-04-01 fermos vedėjos pareigose, o bendrovės vadovės pareigose dirbo tik 1,5 mėn., nuo 2010-11-12 iki 2011-01-18, kai buvo sprendžiami įmonės restruktūrizavimo ir bankroto klausimai. Bankroto byla buvo iškelta jai atostogaujant pagal laikinai einančio direktoriaus pareigas A. G. pareiškimą. Atsakovė atkreipia teismo dėmesį, kad faktiškai bendrovei nevadovavo ir kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo neturėjo galimybės, nurodo, kad jos vadovavimo laikotarpiu kreditoriniai reikalavimai nepadidėjo, o tai reiškia, kad nėra teisinio pagrindo jos civilinei atsakomybei (1 t., 99–103 b. l.).

10Trečiasis asmuo BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ įgaliotas asmuo V. V. atsiliepime į netiesioginį ieškinį nurodė nesutinkąs su ieškovo pareikštais reikalavimais, nes 2008–2010 metų bendrovės finansinių ataskaitų duomenys parodo sunkią ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ finansinę padėtį, tačiau jie neįrodo, kad tuo metu bendrovės padėtis atitiko nemokumo sąlygas ir kad atsakovai turėjo pareigą šiuo pagrindu kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 2010 metų kovo mėn. bendrovės savininkai nutarė kelti restruktūrizavimo bylą, tam pritarė pagrindinis bendrovės kreditorius – „Swedbank“, AB. Tai rodo, kad bendrovė, susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais, mėgino pasitelkdama restruktūrizavimą išsaugoti veiklą, sumokėti skolas kreditoriams ir atkurti mokumą. Restruktūrizavimo byla buvo iškelta 2010-04-09. Teismo nutartis dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo įsiteisėjo 2011-01-06, todėl netrukus bendrovei buvo iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius patikrinęs bendrovės sandorius, nenustatė, neteisėtų ar įmonės interesus pažeidžiančių, jos padėtį bloginančių sandorių. Atkreipė teismo dėmesį, kad įmonės savininkai stengėsi atkurti įmonės veiklą, teikė paskolas bendrovei. Akcininkas S. S. 2009–2010 metais bendrovei paskolino apie 106000 Lt (1 t., 90–91 b. l.).

112012-10-30 teismo posėdyje ieškovo UAB „Agrokoncernas“ atstovės ieškinį palaikė. Atsakovai, jų atstovės ir trečiojo asmens BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ atstovai prašė ieškinį atmesti.

  1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

12Atsakovas A. B. visuotinio ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ susirinkimo 2008‑12-30 nutarimu buvo paskirtas bendrovės direktoriumi nuo 2009-01-06, atleidus iš vadovo pareigų ankstesnį vadovą A. G.. 2009-01-06 su atsakovu A. B. buvo sudaryta darbo sutartis, antraeilėms pareigoms, mokant ¼ minimalios mėnesinės algos dydžio darbo užmokestį, nustatytas darbo laikas 10 darbo valandų per savaitę. Darbo sutartis buvo nutraukta 2010-11-11 pagal DK 127 str. 1 d. darbuotojo pareiškimu (1 t., 81, 82 b. l.).

13Atsakovė E. T. nuo 2009 m. balandžio 1 d. dirbo ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ fermos vedėja, o nuo 2010-11-12 perkelta dirbti direktorės pareigose ir dirbo direktore nepilnu darbo krūviu iki 2011-03-21, kai darbo sutartis su ja buvo nutraukta pagal DK 137 str. dėl darbdavio bankroto. Nuo 2011-01-01 iki 2011-01-17 E. T. buvo suteiktos atostogos, o direktoriaus pareigas laikinai vykdė direktoriaus pavaduotojas A. G. (1 t., 104–108 b. l.).

14Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Šiaulių apygardos teismas, tenkindamas ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ bendrovės vadovo A. B. pareiškimą, 2010-04-19 nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą Nr. B2-827-368/2010. 2010-09-27 Šiaulių apygardos teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo 2011-01-06, restruktūrizavimo byla buvo nutraukta, o 2011-02-15 nutartimi Šiaulių apygardos teismas ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ iškėlė bankroto bylą Nr. B2-276-267/2012, tenkindamas laikinai einančio direktoriaus pareigas A. G. ir kreditoriaus „Swedbank“, AB pareiškimus, gautus teisme atitinkamai 2011-01-17 ir 2011-01-28.

152011 m. balandžio 29 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi bankroto byloje Nr. B2-276-267/2012 patvirtinti bankrutuojančiai įmonei pareikšti kreditoriniai reikalavimai, kurių bendra suma – 1837487,64 Lt.

16Vykdant bankroto procedūras, pardavus įkeistą bendrovės turtą, buvo atsiskaityta su įkaito turėtojais „Swedbank“, AB ir ūkininku A. B., kreditoriniai reikalavimai buvo tikslinami 2012-01-30, 2012-02-08 nutartimis bankroto byloje Nr. B2-276-267/2012, o 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi minėtoje bankroto byloje patvirtinta patikslinta nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma – 595578,27 Lt.

17Jau minėta 2011-04-29 Šiaulių apygardos teismo nutartimi buvo patvirtintas ir UAB „Agrokoncernas“ 193666,10 Lt kreditorinis reikalavimas (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Šis kreditorius 2012-07-19 iškėlė bylą Šiaulių apygardos teisme, pareikšdamas netiesioginį ieškinį buvusiems bankrutavusios žemės ūkio bendrovės „Tytuvėnų pieno ūkis“ vadovams A. B. ir E. T. dėl 601593,27 Lt žalos atlyginimo ir 5 procentų procesinių palūkanų priteisimo bankrutavusios ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ naudai.

18Ieškinys atmestinas

  1. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

19Pagal CK 6.68 straipsnio nuostatas netiesioginis ieškinys yra toks ieškinys, kurį už skolininką jo vardu pareiškia kreditorius, kai skolininkas turi teisę pareikšti reikalavimą kitiems asmenims, tačiau šios savo teisės neįgyvendina, siekdamas išvengti prievolės įvykdymo kreditoriui. Tokiu atveju kreditorius, norėdamas apginti savo teises ir teisėtus interesus, priverstinai įgyvendina šią skolininko reikalavimo teisę pareikšdamas netiesioginį ieškinį. Kreditorius, pareikšdamas netiesioginį ieškinį, įgyvendina skolininkui priklausančias teises, t. y. veikia skolininko vardu. Pagrindinė netiesioginio ieškinio ypatybė yra ta, kad teisė inicijuoti civilinį ginčą teisme suteikiama kvalifikuotam subjektui – skolininko kreditoriui, kuris neturi tiesioginės reikalavimo teisės į atsakovą. Be to kreditorius gali įgyvendinti skolininko turtinę teisę, reikšdamas netiesioginį ieškinį CK 6.68 straipsnyje nustatytu pagrindu, tik jeigu ta teisė yra įgyvendintina, t. y. skolininko skolininkas jau privalo vykdyti jam (nagrinėjamu atveju bankrutavusiai bendrovei) savo prievoles.

20Kad ieškovas UAB „Agrokoncernas“ galėtų pareikšti netiesioginį ieškinį atsakovams A. B. ir E. T., bankrutavusi ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ turėtų turėti galiojančią turtinę teisę į atsakovus, tačiau BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ tokios teisės neturi, nes A. B. ir E. T. nėra bendrovės skolininkai, priešingai, BŽŪB Tytuvėnų pieno ūkis“ bankroto byloje buvo patvirtinti jų pareikšti kreditoriniai reikalavimai (1 t., 83–84 b. l., 2 t. 4–7 b. l.). Be to, 2012-03-09 ir 2012-03-29 bankrutavusios ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ kreditorių susirinkimuose UAB „Agrokoncernas“ iniciatyva buvo svarstomas klausimas dėl žalos atlyginimo išieškojimo iš bendrovės vadovo ir balsų dauguma nutarė nesikreipti į teismą dėl žalos atlyginimo (1 t., 46–48, 88 b. l.). Todėl kreditorius UAB „Agrokoncernas“ negali įgyvendinti skolininko, bankrutavusios ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“, turtinės teisės, reikšdamas netiesioginį ieškinį, nes ši yra neįgyvendintina.

21Šios bylos kontekste aktuali yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012 pagal ieškovo UAB „Panevėžio spaustuvė“ ieškinį atsakovams R. Š., A. B., A. G., trečiajam asmeniui bankrutuojančiai UAB „Studio Gazo“ dėl žalos atlyginimo, kurioje pasisakyta dėl bankrutavusios įmonės kreditorių teisės pareikšti tiesioginį ieškinį bendrovės vadovams (dalyviams) atskirose bylose pasibaigus bankroto procesui. Minėtoje nutartyje pasisakyta ir dėl bankrutavusios bendrovės dalyvių, vadovų civilinės atsakomybės subsidiaraus pobūdžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012 pagal ieškovo UAB „Panevėžio spaustuvė“ ieškinį atsakovasms R. Š., A .B., A. G., trečiajam asmeniui bankrutuojančiai UAB „Studio Gazo“ dėl žalos atlyginimo).

22Nurodytų motyvų pagrindu teismas sprendžia, kad byloje nėra visų sąlygų, būtinų reiškiant netiesioginį ieškinį, todėl UAB „Agrokoncernas“ negalėjo pareikšti ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ ieškinio CK 6.68 straipsnio pagrindu, juo labiau, kad prašomas priteisti bankrutavusios bendrovės naudai žalos atlyginimas – 601593,27 Lt, akivaizdžiai viršija ne tik UAB „Agrokoncernas“ 193666,10 Lt kreditorinį reikalavimą, patvirtintą 2012-08-29 Šiaulių apygardos teismo nutartimi bankroto byloje Nr. B2-276-267/2012, bet ir 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi minėtoje bankroto byloje patvirtintą patikslintą nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma – 595578,27 Lt.

23Kadangi UAB „Agrokoncernas“ negalėjo pareikšti A. B. ir E. T. ieškinio CK 6.68 straipsnio pagrindu, tai jau vien šiuo pagrindu ieškinys turi būti atmestas.

24Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina konstatuoti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį (CK 6.246–6.249 str.).

25Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalauja dviejų bankrutavusios bendrovės vadovų, dirbusių itin trumpą laiką, solidarios atsakomybės už kreditoriams padarytą žalą ir šį reikalavimą grindžia faktinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su įmonės vadovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai, nevykdymu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teisminę praktiką šios kategorijos bylose yra nurodęs, kad bendrovės vadovo atsakomybę CK 2.87 straipsnio 7 dalies pagrindu lemia tiek vadovui imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas (tokia yra pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai), tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Vadovas atsako ne dėl bet kokių jam priskirtų pareigų pažeidimo, tačiau tik dėl jo didelės kaltės, t. y. tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu vykdant savo pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Nagrinėjamoje byloje nustatyta aplinkybė, kad 2010-04-19 nutarties, kuria buvo iškelta ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ restruktūrizavimo byla, kreditorius UAB „Agrokoncernas“ neskundė, paneigia ieškovo argumentus, susijusius su atsakovų A. B. ir E. T. veiksmų neteisėtumu. Teismo vertinimu šios bylos kontekste svarbios aplinkybės, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad vadovaujant atsakovams padidėjo bendrovės kreditoriniai įsiskolinimai. Atsakovė E. T. pateikė kreditorių sąrašus 2010-11-01 ir 2011-02-28, kurie pagrindžia jos pateiktus atsikirtimus, susijusius su tuo, kad jai vadovaujant bendrovės kreditoriniai reikalavimai nepadidėjo. Atsakovo A. B. veiksmų neteisėtumą paneigia faktinės aplinkybės, susijusios su 2010-04-19 nutartimi buvo iškelta restruktūrizavimo byla Nr. B2-827-368/2010, kuria buvo paskirtas restruktūrizuojamos bendrovės administratorius UAB „Verslo konsultantai“, kuris nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo momento vykdė bendrovės kontrolę (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 22 str.).

26Negalima sutikti ir su ieškovo argumentais, kad atsakovai yra atsakingi už žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl 2011-09-14 A. B. parduoto BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ turto. Šis sandoris sudarytas administratoriui UAB „Verslo konsultantai“ vykdant bankroto procedūras, todėl visiškai nesusijęs su atsakovais, kuriems pareikštas ieškinys dėl žalos atlyginimo nagrinėjamoje byloje.

27Teismų praktikoje išaiškinta, kad CK 2.50 straipsnio 3 dalies normos tikslas – kreditorių interesų apsauga, užkertant kelią juridinio asmens dalyviams piktnaudžiauti ribotos juridinio asmens turtinės atsakomybės taisykle ir išvengti asmeninės turtinės atsakomybės tais atvejais, kai jų nesąžiningi veiksmai lemia, kad juridinis asmuo negali iki galo įvykdyti prievolės kreditoriui. Ieškovui žinoma BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ įregistravimo data (2005-01-20), įstatinis kapitalas (81000 Lt), bendrovės finansinės atskaitomybės duomenys nuo 2007 metų, buvę ir esami pajininkai (S. S., I. S., UAB „Šimšė“), jų ryšiai su kitomis bendrovėmis, sprendimai vadovais BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ skirti asmenis, dirbančius tik 10 valandų per savaitę, ir pan. (1 t. , 7–30 b. l.), tačiau nekeliamas trečiojo asmens BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ dalyvių, kurie iki bankroto bylos iškėlimo buvo realiai įmonę kontroliuojantys asmenys, atsakomybės CK 2.50 straipsnio 3 dalies pagrindu klausimas (Akcinių bendrovių įstatymo 20 str., Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d.).

282012-07-20 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės – A. B. ir E. T. turto areštas, paliekamos galioti iki sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 2 d.).

  1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

29Ieškinį atmetus iš ieškovo UAB „Agrokoncernas“ priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos – 55,44 Lt (1 t., 36 b. l.) ir teismui pateiktais dokumentais pagrįstos 1500 Lt (2 t., 41 – 43 b. l.) bylinėjimosi išlaidos atsakovei E. T. (CPK 80 str., 83 str., 96 str.).

30Vadovaudamasis LR CPK 150 str., 259 str., 270 str., teismas

Nutarė

31Ieškinį atmesti.

32Priteisti atsakovei E. T. (asmens kodas ( - ) adresas ( - )) iš ieškovo UAB „Agrokoncernas“ (įmonės kodas 133849777, Užnerio g. 15, 47484 Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita LT727044060003142281 AB SEB bankas) 1500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

33Priteisti iš ieškovo UAB „Agrokoncernas“ (įmonės kodas 133849777, Užnerio g. 15, 47484 Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita LT727044060003142281 AB SEB bankas) 55,44 Lt (penkiasdešimt penkių litų 44 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei.

342012-07-20 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. (S)... 2. Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai
...
5. 2012-07-19 Šiaulių apygardos teisme buvo iškelta civilinė byla pagal... 6. Bendrovės finansiniai dokumentai rodo, kad tik iki 2007 metų buvo dirbama... 7. Reikalavimą dėl atsakovų teisės eiti viešojo ir / ar privataus juridinio... 8. 2012-08-27 Šiaulių apygardos teisme priimtas atsakovo A. B. atsiliepimas į... 9. Atsakovė E. T. 2012-09-05 pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą... 10. Trečiasis asmuo BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ administratoriaus UAB... 11. 2012-10-30 teismo posėdyje ieškovo UAB „Agrokoncernas“ atstovės... 12. Atsakovas A. B. visuotinio ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ susirinkimo... 13. Atsakovė E. T. nuo 2009 m. balandžio 1 d. dirbo ŽŪB „Tytuvėnų pieno... 14. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Šiaulių apygardos teismas,... 15. 2011 m. balandžio 29 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi bankroto byloje... 16. Vykdant bankroto procedūras, pardavus įkeistą bendrovės turtą, buvo... 17. Jau minėta 2011-04-29 Šiaulių apygardos teismo nutartimi buvo patvirtintas... 18. Ieškinys atmestinas
  1. Faktiniai ir teisiniai... 19. Pagal CK 6.68 straipsnio nuostatas netiesioginis ieškinys yra toks ieškinys,... 20. Kad ieškovas UAB „Agrokoncernas“ galėtų pareikšti netiesioginį... 21. Šios bylos kontekste aktuali yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių... 22. Nurodytų motyvų pagrindu teismas sprendžia, kad byloje nėra visų sąlygų,... 23. Kadangi UAB „Agrokoncernas“ negalėjo pareikšti A. B. ir E. T. ieškinio... 24. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę... 25. Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalauja dviejų bankrutavusios bendrovės... 26. Negalima sutikti ir su ieškovo argumentais, kad atsakovai yra atsakingi už... 27. Teismų praktikoje išaiškinta, kad CK 2.50 straipsnio 3 dalies normos tikslas... 28. 2012-07-20 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės – A. B.... 29. Ieškinį atmetus iš ieškovo UAB „Agrokoncernas“ priteistinos procesinių... 30. Vadovaudamasis LR CPK 150 str., 259 str., 270 str., teismas... 31. Ieškinį atmesti.... 32. Priteisti atsakovei E. T. (asmens kodas ( - ) adresas ( - )) iš ieškovo UAB... 33. Priteisti iš ieškovo UAB „Agrokoncernas“ (įmonės kodas 133849777,... 34. 2012-07-20 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...