Byla 2-1890-188/2014
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Ramyna Šidlauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovui A. K. dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas AB SEB bankas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. K. 9221,56 Lt įsiskolinimą, kurį sudaro 2324,40 Lt negrąžintas kreditas, 944,75 Lt palūkanos ir 5952,41 Lt delspinigiai, 5 procentų palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, taip pat žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai 2014-07-24 CPK 130 str. numatyta tvarka, viešo paskelbimo, tačiau per nustatytą 20 dienų nuo įteikimo dienos terminą ir per protingą terminą jam pasibaigus atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2005-08-18 ieškovas AB SEB bankas ir atsakovas A. K. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1650518054064-07(toliau – Sutartis), remiantis kuria ieškovas suteikė atsakovui 5000 Lt kreditą su 8,5 procentų metinėmis palūkanomis, o atsakovas įsipareigojo pagal nustatytą grafiką iki 2009-02-17 (per 42 mėn.) dalimis grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas. Už kiekvieną uždelstą grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas dieną atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos (Sutarties bendrosios dalies 5.3. ir 5.4. p.). Kaip matyti iš ieškinyje nurodytų aplinkybių, atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, viso paimto kredito iki nustatyto termino negrąžino ir nesumokėjo visų priklausančių mokėti palūkanų. Iš ieškovo pateiktos pažymos matyti, kad atsakovo įsiskolinimas pagal Sutartį yra 9221,56 Lt, iš kurių 2324,40 Lt negrąžintas kreditas, 944,75 Lt nesumokėtos palūkanos ir 5952,41 Lt delspinigiai už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Atsakovas nurodyto skolos dydžio neginčijo, nepateikė įrodymų, kad yra tinkamai įvykdęs prievolę grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas.

6Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai (CK 6.870, 6.873, 6.886 straipsniai). Ieškovas tinkamai vykdė savo pareigą - suteikė atsakovui vartojimo kreditą, tačiau atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, negrąžindamas viso gauto kredito ir nemokėdamas palūkanų sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Įstatymas nustato, jog sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai, bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.4 str., 6.38 str., 6.200 str.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi Sutartyje nustatytas galutinis kredito grąžinimo terminas yra suėjęs, o byloje nėra duomenų, kad atsakovas tinkamai ir nustatytais terminais įvykdė sutartinę prievolę grąžinti visą paimtą kreditą ir sumokėti palūkanas, skolos (negrąžinto kredito ir nesumokėtų palūkanų) dydis neginčijamas, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2324,40 Lt negrąžintą kreditą ir 944,75 Lt palūkanas yra pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas (Lietuvos Respublikos CK 6.6. str., 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.213 str. 1 d., 6.870 str. 1 d., 6.872 str., 6.873 str.).

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5952,41 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Kaip minėta, Sutarties bendrosios dalies 5.3. ir 5.4. p. yra numatyta, kad už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir sumokėti palūkanas dieną kredito gavėjas įsipareigoja mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius.

8Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

9Įvertinęs tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal ieškovo iš anksto parengtas standartines sąlygas ir atsakovas turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai per dieną sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teismas daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigiai mažintini Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Pažymėtina ir tai, kad iš byloje esačių duomenų matyti, kad kredito grąžinimo terminas baigėsi prieš daugiau nei penkerius metus. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų ėmęsis kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų priteista anksčiau. Byloje yra pateiktas vienintelis 2014-02-27 ieškovo įspėjimas atsakovui. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovo teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks ieškovo, kaip verslininko, elgesys vertinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jo delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą. Vartojimo kredito santykius šiuo metu reguliuojančio Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Nors ginčo santykiams šis įstatymas negali būti tiesiogiai taikomas, kadangi sutartis sudaryta iki 2011-04-01, tačiau teismas atsižvelgia į šiame įstatyme nustatytą maksimalų netesybų dydį kaip orientacinį kriterijų šioje byloje sprendžiant delspinigių dydžio mažinimo klausimą. Teismo vertinimu, nagrinėjamo ginčo atveju 0,05 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini per pusę (nuo 0,1 proc. dydžio iki 0,05 proc.) ir ieškovui iš atsakovo priteistina 2976,21 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

10Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 140,52 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d.).

12Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios 10,00 Lt sumos, todėl jos iš atsakovo valstybei nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo A. K., a. k. ( - ), 2324,40 Lt (du tūkstančius tris šimtus dvidešimt keturis litus 40 ct) negrąžinto kredito, 944,75 Lt (devynis šimtus keturiasdešimt keturis litus 75 ct) palūkanų, 2976,21 Lt (du tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt šešis litus 21 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-07-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 140,52 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt litų 52 ct) žyminio mokesčio ieškovui AB SEB bankas, į. k. 112021238.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai