Byla eB2-1410-658/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jūsų meistrų menė“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jūsų meistrų menė“,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei. Nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas VSDFV biudžetui sudaro 4 441,63 Eur, iš jų 4 213,49 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų, 228,14 Eur delspinigių. Skola susidarė 2014 m. liepos mėnesį.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodoma, jog įmonės nemokumas yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

6Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad atsakovė nekilnojamojo turto neturi. Atsakovės vardu yra registruota viena, 1996 metų gamybos, transporto priemonė, kuri yra įkeista (2016-01-14 VĮ „Regitra“ išrašas). Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Jūsų meistrų menė“ paskutinį kartą balansą pateikė 2015-01-22 už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31. Balanso duomenimis 2013 metais įmonė neturėjo jokio turto, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 5433 Lt, kurie visi trumpalaikiai. 2013 metus baigė su 3 280 Lt nuostoliu. VMI pateiktais duomenimis UAB „Jūsų meistrų menė“ turi 909,51 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams. Taigi teismo turimais duomenimis bendra skola kreditoriams siekia 5351,14 Eur. Iš VSDFV informacijos nustatyta, kad įmonėje dirba vienas asmuo. Atsižvelgiant į tai, kad viešame registre yra įregistruotas įmonės direktorius - darytina išvada, kad direktorius ir yra vienintelis atsakovės darbuotojas. Duomenų apie kokį nors atsakovei priklausantį trumpalaikį ar ilgalaikį turtą, išskyrus minėtą transporto priemonę, byloje nesurinkta. Duomenų, kad įmonė vykdytų veiklą taip pat nėra. Įvertinus tai, kad įmonėje nėra dirbančių darbuotojų, įstatymų nustatyta tvarka nėra teikiami finansinės atskaitomybės dokumentai, atsakovės vienintelis turtas – 1996 metų gamybos transporto priemonė, darytina išvada, jog įmonė realiai nevykdo jokios veiklos ir atitinkamai negeneruoja jokių pajamų. Nurodytų aplinkybių visumą, atsižvelgdamas į tai, jog buvo išbandytos visos galimybės gauti patikslintą informaciją, kuri nebuvo gauta dėl atsakovės kaltės, teismas vertina kaip patvirtinančią atsakovės nemokumo bei negalėjimo atsiskaityti su kreditoriais faktą, o tai yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

7Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius Algirdas Stankaitis, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2, 4 d.).

8Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

9iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Jūsų meistrų menė“ (įmonės kodas 148422432, registracijos adresas: Druskininkų sav. Jaskonių k. Bočių g. 22).

10UAB „Jūsų meistrų menė“ administratoriumi paskirti Algirdą Stankaitį (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-FA290).

11Uždėti UAB „Jūsų meistrų menė“ (įmonės kodas 148422432) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, draudžiant bet kokius atsiskaitymus.

12Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Jūsų meistrų menė“.

13Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „Jūsų meistrų menė“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

14Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei.

15Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties įsiteisėjimą pranešti Turto arešto registrų tvarkytojui.

16Pavesti UAB „Jūsų meistrų menė“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

17Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį UAB „Jūsų meistrų menė“ kreditorių susirinkimą.

18Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai