Byla 2A-99/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Konstantino Gurino ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Violetai Drėmienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo klausimą dėl teismo nutarties išaiškinimo, klaidos taisymo ir papildomos teismo nutarties priėmimo civilinėje byloje, išnagrinėtoje pagal ieškovų V. J. , G. P. ir kt. atstovo ir trečiojo asmens akcinės bendrovės „Vakarų laivų gamykla“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. liepos 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-75-33/2006 pagal V. J. , G. P. , L. D. , V. P. , I. I. , V. G. , O. T. , J. S. , A. B. , P. P. , O. B. , J. G. , V. G. , A. Z. , H. P. , Ž. B. , I. L. , R. B. , V. O. , W. S. , W. S. , B. B. , V. B. , V. M. , W. G. , I. V. , V. S. , J. T. , S. Š. , J. P. ir B. T. ieškinį atsakovams „West Atlantic Fisching Company Ltd“ ir „Tricroft International Ltd“, trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Vakarų laivų gamykla“ dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais, išieškojimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą pagal ieškovų V. J. , G. P. ir kt. atstovo ir trečiojo asmens akcinės bendrovės „Vakarų laivų gamykla“ apeliacinius skundus, 2007 m. spalio 2 d. nutartimi ištaisė Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. liepos 21 d. sprendime padarytus rašymo apsirikimus ir aritmetines klaidas, panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. liepos 21 d. sprendimo dalį, kuria teismas atmetė J. P. , R. B. , O. B. , V. S. , J. G. , V. O. , W. G. , B. T. , W. S. , O. T. , S. Š. , I. V. ieškinio reikalavimus ir iš dalies patenkino A. Z. , V. G. (tėvo), Ž. B. , A. B. , L. D. ir P. P. ieškinių reikalavimus, priėmė šių ieškovų atsisakymus nuo ieškinių ir šią bylos dalį nutraukė, priėmė ieškovo J. S. apeliacinio skundo atsisakymą ir apeliacinį procesą pagal jo apeliacinį skundą nutraukė bei Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. liepos 21 d. sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkinti ieškovų ieškinių reikalavimai, pakeitė. Tretysis asmuo AB „Vakarų laivų gamykla“ 2007 m. spalio 8 d. pateikė prašymą, kuriuo prašo: 1. Ištaisyti 2007 m. spalio 2 d. nutartyje nurodytus rašymo apsirikimus: nutarties 3 psl., cituojant AB „Vakarų laivų gamykla“ apeliacinio skundo prašymą, ištaisyti du žodžius „pripažinti“ į „pripažinus“. 2. Išaiškinti nurodytus nutarties neaiškumus, nurodant: 1) laivo „CHOUGO“ samdos sutarčių teiginį apie tai, kad Ould Ahmed Baba Ahmed Salem ir laivo kapitonas V. J. , sudarydami sutartis su laivo įgulos nariais, veikė ir atstovavo laivo savininkui „West Atlantic Fishing Company LTD“, o ne laivo valdytojui „Tricroft International Ltd“; 2) kodėl neišspręstas trečiojo asmens prašymas dėl naujų įrodymų, galinčių paneigti didelę dalį ieškovų nurodytų darbo laive „CHOUGO“ laikotarpių ir atitinkamai piniginių reikalavimų; 3) kaip AB „Vakarų laivų gamykla“ turi išmokėti ieškovams priteistus pinigus ir mokesčius nuo jų darbo užmokesčio į valstybės biudžetą.

43. Grąžinti dalį sumokėto už apeliacinį skundą žyminio mokesčio bei priteisti žyminį mokestį nuo atmestų ieškovų reikalavimų.

5Prašyme nurodo, kad teismas nutartyje neteisingai pacitavo trečiojo asmens apeliacinio skundo prašymą, kas iškreipia prašymo esmę. Tretysis asmuo neprašė pripažinti atsakovų tinkamais. Nutarties 7 psl. frazė „išskyrus įrašą sutartims paruoštuose blankuose“, kaip supranta tretysis asmuo, reiškia tai, kad Ould Ahmed Baba Ahmed Salem ir laivo kapitonas V. J. , sudarydami sutartis su laivo įgulos nariais, veikė ir atstovavo laivo savininkui „West Atlantic Fishing Company LTD“, o ne laivo valdytojui „Tricroft International Ltd“, ir tai yra įrašyta sutartims paruoštuose blankuose. Sutartyse tokio teiginio nėra. Nutarties 7 psl. nurodoma, kad AB „Vakarų laivų gamykla“ atstovas apeliacinės instancijos teismui taip pat nenurodė, kurių ieškovų reikalavimai ir už kokius laikotarpius paskaičiuoti nepagrįstai, kokios sumos paskaičiuotos nepagrįstai ir kokios sumos kuriems ieškovams priklausytų, bei jokių įrodymų, paneigiančių tokių paskaičiavimų pagrįstumą, nepateikė“. Tretysis asmuo 2007 m. rugsėjo 27 d. prašymu faksu ir registruotu paštu pateikė įrodymus apie tai, kokiais laikotarpiais ieškovai galėjo lankytis laive „CHOUGO“, iš kurių matyti, kad dalis ieškovų iš viso nebuvo laive, ir šie įrodymai gali paneigti didelę dalį ieškovų nurodytų darbo laive „CHOUGO“ laikotarpių ir atitinkamai piniginių reikalavimų. Nors tai ir nauji įrodymai, tačiau teismas nutartyje nepasisako dėl jų priėmimo klausimo, t. y. neaišku, ar jie priimti, ar atmesti. Nutarties rezoliucinėje dalyje nurodomos iš atsakovo „West Atlantic Fishing Company LTD“ ieškovams priteisiamos sumos, atskirai nenurodant delspinigių. Delspinigių sumos yra nurodytos kitoje nutarties dalyje. Mokesčiai nuo delspinigių nemokami. Pinigus ieškovams turės išmokėti AB „Vakarų laivų gamykla“, kuris yra gavęs pinigus iš laivo „CHOUGO“ pardavimo, į dalį kurių pirmenybės teisę turi ieškovai, kurių ieškinys atsakovui „West Atlantic Fishing Company LTD“ būtų patenkintas. Nuo darbo užmokesčio 27 proc. gyventojų pajamų mokesčių į valstybės biudžetą privalo sumokėti darbdavys, sumokėdamas likusias po apmokestinimo sumas darbuotojams. Nutartyje neaišku, kaip turi pasielgti AB „Vakarų laivų gamykla“, išmokėdama ieškovams priteistas sumas: ar išmokėti visas sumas, kas prieštarautų Gyventojų pajamų mokesčio įstatymui, ar sumokėti už juos mokesčius ir likusį po apmokestinimo darbo užmokestį. Trečiajam asmeniui, už apeliacinį skundą sumokėjus 6 641,43 Lt žyminio mokesčio, daliai ieškovų atsisakius nuo ieškinio, dalį ieškovų reikalavimų atmetus, nutartimi negrąžinta žyminio mokesčio dalis bei nepriteista žyminio mokesčio atmetus dalį ieškovų reikalavimų.

6Atsiliepimu į trečiojo asmens prašymą ieškovų atstovas nurodė, kad nutartyje vietoje žodžio „pripažinus“ nurodžius „pripažinti“ trečiojo asmens prašymo esmė neiškreipiama. Teismui pripažinus, kad ieškovai darbo sutartis sudarė su laivo savininku, nėra pagrindo laikyti, kad nutartis neaiški, o tretysis asmuo nepagrįstai cituoja pavienes frazes. Tretysis asmuo manydamas, kad teismas nepagrįstai atsisakė priimti jo pateiktus įrodymus, gali pateikti kasacinį skundą, tad nėra pagrindo aiškinti nutartį. Darbuotojo buvimo darbo vietoje laikas nebūtinai daro įtaką darbo santykių tarp darbdavio ir darbuotojo buvimui ir darbo užmokesčio apskaičiavimui ir apmokėjimui. Teismas neprivalo konsultuoti proceso dalyvių mokesčių mokėjimo klausimais. Teismas aiškiai nurodė ieškovams priteisiamas sumas. Teismas išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. Žyminio mokesčio grąžinimo klausimą teismas turi išspręsti įstatymų nustatyta tvarka.

7Prašymas tenkintinas iš dalies.

8Remiantis CPK 276 straipsnio antrąja dalimi, teismas savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu gali ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo esmės. Ištaisymų klausimas išsprendžiamas rašytinio proceso tvarka. Šios taisyklės taikomos ir apeliacinės instancijos teisme (CPK 302 str.). Tretysis asmuo AB „Vakarų laivų gamykla“ prašyme nurodo, kad teismas padarė rašymo apsirikimą, nes neteisingai pacitavo jo apeliacinio skundo prašymą, vietoje „pripažinus“ įrašęs „pripažinti“, kas iškreipia prašymo esmę, o pripažinti atsakovų tinkamais jis neprašė. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų V. J. , G. P. ir kt. atstovo ir trečiojo asmens AB „Vakarų laivų gamykla“ apeliacinius skundus, 2007 m. spalio 2 d. nutartyje nurodydama trečiojo asmens AB „Vakarų laivų gamykla“ apelianto skundo prašymą (apeliacinio skundo dalyką), apsiriko vietoje „...pripažinus „West Atlantic Fishing Company Ltd“ tinkamu atsakovu, pritaikyti įstatymų nustatytą ieškininę senatį, jos eigą laikyti pasibaigus 2002 m. rugpjūčio 10 d., arba sumažinti priteistus delspinigius, arba pripažinus tinkamu atsakovu „Tricroft International Ltd“, tenkinant ieškovų reikalavimus“ įrašiusi „...pripažinti „West Atlantic Fishing Company Ltd“ tinkamu atsakovu, pritaikyti įstatymų nustatytą ieškininę senatį, jos eigą laikyti pasibaigus 2002 m. rugpjūčio 10 d., arba sumažinti priteistus delspinigius, arba pripažinti tinkamu atsakovu „Tricroft International Ltd“, tenkinant ieškovų reikalavimus“.

9Dėl šios priežasties ištaisytinas rašymo apsirikimas Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 2 d. nutarties aprašomojoje dalyje, trečiojo asmens AB „Vakarų laivų gamykla“ apeliacinio skundo prašyme vietoje įrašyto „pripažinti“ įrašant „pripažinus“ (CPK 276 str. 2 d.). Šis rašymo apsirikimo ištaisymas nekeičia nutarties esmės.

10Teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje byloje trečiojo asmens AB „Vakarų laivų gamykla“ pateiktas prašymas dėl nutarties išaiškinimo, papildomos nutarties priėmimo atitinka visus tokiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus, yra paduotas nepraleidus CPK nustatytų terminų, todėl turi būti priimtas ir nagrinėjamas (CPK 111 str., 277 str., 278 str.).

11Remiantis CPK 278 straipsnio pirmąja dalimi, jeigu sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio.

12Tretysis asmuo AB „Vakarų laivų gamykla“ savo prašyme prašo išaiškinti nutarties neaiškumą, nurodant laivo „CHOUGO“ samdos sutarčių teiginį apie tai, kad Ould Ahmed Baba Ahmed Salem ir laivo kapitonas V. J. , sudarydami sutartis su laivo įgulos nariais, veikė ir atstovavo laivo savininkui „West Atlantic Fishing Company LTD“, o ne laivo valdytojui „Tricroft International Ltd“. Trečiajam asmeniui neaiški frazė „išskyrus įrašą sutartims paruoštuose blankuose“.

13Teismas nutarties motyvuojamojoje dalyje patvirtino pirmosios instancijos teismo padarytą išvadą, kad Ahmed Baba Ahmed Salem bei laivo kapitonas V. J. veikė laivo savininko „West Atlantic Fishing Company LTD“ interesais. Teismas padarė išvadą, kad vien tik įrašas sutartims paruoštuose blankuose, nesant kitų įrodymų, nepatvirtina priešingai, t.y. kad buvo veikta laivo valdytojo ,,Tricroft International Ltd“ interesais. Tad teismo nutarčiai esant aiškiai, nėra pagrindo ją aiškinti.

14Tretysis asmuo AB „Vakarų laivų gamykla“ savo prašyme taip pat prašo išaiškinti, kodėl teismas neišsprendė jo prašymo dėl naujų įrodymų priėmimo ar atmetimo. Toks trečiojo asmens prašymas negali būti vertinamas kaip prašymas išaiškinti neaiškią Lietuvos apeliacinio teismo nutartį. Tai iš esmės yra klausimas dėl teismo argumentų, priimant ar atmetant prašymą dėl įrodymų prijungimo prie bylos.

15Pagal CPK 251 straipsnio pirmąją dalį, ištyręs visus įrodymus, posėdžio pirmininkas paklausia dalyvaujančius byloje asmenis, ar jie nori papildyti bylos medžiagą. Jeigu pateikiama prašymų papildyti bylos medžiagą, teismas apsvarsto juos ir priima dėl jų nutartį patenkinti arba atmesti prašymus (CPK 251 str. 2 d.). Remiantis CPK 251 straipsnio trečiąją dalimi ir 253 straipsnio pirmąją dalimi, išsprendęs prašymus ir reikiamais atvejais atlikęs papildomus veiksmus, taip pat kai nėra prašymų, teismas išklauso valstybės ir savivaldybių institucijų išvadą, jeigu tokia byloje yra, ir paskelbia, kad bylos nagrinėjimas iš esmės yra baigtas bei pradeda klausyti baigiamųjų kalbų. Baigiamųjų kalbų dalyviai neturi teisės savo kalbose remtis aplinkybėmis, kurių teismas netyrė, taip pat įrodymais, kurie nebuvo tiriami teismo posėdyje (CPK 253 str. 4 d.). Pagal CPK 268 straipsnio pirmąją dalį sprendimas priimamas tuoj pat po bylos išnagrinėjimo, išskyrus CPK numatytus atvejus.

16Sistemiškai aiškinant šias nuostatas, darytina išvada, kad bylos išnagrinėjimas iš esmės baigiasi, kai teismas pradeda klausytis baigiamųjų kalbų. Baigiamosiose kalbose remtis kitomis aplinkybėmis bei kitais įrodymais, neanalizuotais bylos nagrinėjimo metu iki baigiamųjų kalbų, draudžiama. Būtent iki baigiamųjų kalbų byloje dalyvaujantys asmenys gali pateikti prašymus ir juos pagrindžiančius įrodymus, dėl kurių pagrįstumo teismas išklauso kitų byloje dalyvaujančių asmenų nuomonę, tokiu būdu užtikrindamas rungimosi, žodiškumo ir šalių procesinio lygiateisiškumo principus (CPK 12, 15, 17 str.). Pagal CPK 314 straipsnio nuostatą apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kaip ir nurodo tretysis asmuo savo 2007 m. spalio 15 d. prašyme, papildomus įrodymus jis faksu siuntė 2007 m. rugsėjo 27 d., kuriuos tą pačią dieną taip pat išsiuntė registruotu paštu. Tai, kad trečiojo asmens prašymas dėl įrodymų prijungimo faksu ir paštu buvo išsiųstas 2007 m. rugsėjo 27 d., o teisme prašymas, siųstas paštu, gautas 2007 m. spalio 2 d., patvirtina prie bylos pridėtas vokas su minėtu trečiojo asmens prašymu ir jo priedais. Lietuvos apeliacinis teismas, 2007 m. rugsėjo 24 d. posėdžio metu, nesat pareikštų naujų prašymų tirti įrodymus, išklausęs baigiamąsias kalbas, nutarė sprendimo priėmimą ir paskelbimą atidėti 2007 m. spalio 2 d. Taigi 2007 m. rugsėjo 24 d. byla pagal ieškovų V. J. , G. P. ir kt. atstovo ir trečiojo asmens AB „Vakarų laivų gamykla“ apeliacinius skundus buvo išnagrinėta iš esmės ir tik po to buvo pateiktas trečiojo asmens prašymas dėl naujų įrodymų prijungimo. Taigi trečiajam asmeniui pateikus prašymą prijungti naujus įrodymus teismui išnagrinėjus bylą iš esmės, nei tokio prašymo priėmimo, nei jo pagrįstumo klausimai negali būti sprendžiami. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas nutartyje ir nepasisakė dėl pateiktų naujų įrodymų. Tretysis asmuo AB „Vakarų laivų gamykla“ savo prašyme taip pat prašo išaiškinti, kaip jis turi išmokėti ieškovams priteistus pinigus ir mokesčius nuo jų darbo užmokesčio į valstybės biudžetą. Tokį prašymą jis motyvuoja ta aplinkybe, kad nutarties rezoliucinėje dalyje nurodomos iš atsakovo ieškovams priteisiamos sumos, atskirai nenurodant delspinigių, o mokesčiai nuo delspinigių nemokami. Teismo baigiamasis aktas (nutartis, sprendimas) yra vientisas teisės taikymo aktas, kuriuo ta byla yra užbaigiama. Teismo baigiamojo akto vientisumas, be kita ko, reiškia, kad tokio akto rezoliucinę dalį visuomet, be jokių išimčių, privalu pagrįsti aplinkybėmis ir argumentais, išdėstytais aprašomojoje dalyje ir (arba) motyvuojamojoje dalyje. Pažymėtina, kad teismo sprendimas ar nutartis yra privalomi visa apimtimi. Kaip matyti iš Lietuvos apeliacinio teismo nutarties turinio, teismas, ieškovams priteistiną delspinigių dydį sumažinęs 50 procentų, motyvuojamojoje nutarties dalyje nurodė konkretų kiekvienam ieškovui priteistiną delspinigių dydį, o rezoliucinėje dalyje - visą ieškovams priteisiamą sumą. Tai, kad nutartyje yra nurodytos delspinigių sumos, pripažįstama ir trečiojo asmens prašyme. Teismo kompetencijai nėra priskirta pareiga aiškinti šalims su mokesčių mokėjimu susijusius klausimus, todėl, nutartyje atskirai nurodžius ieškovams priteistinus delspinigių dydžius, nėra pagrindo aiškinti teismo nutartį. Tretysis asmuo savo prašymu taip pat prašo grąžinti dalį sumokėto už apeliacinį skundą žyminio mokesčio bei priteisti žyminį mokestį nuo atmestų ieškovų reikalavimų. Prašyme jis nurodo, kad, trečiajam asmeniui už apeliacinį skundą sumokėjus 6 641,43 Lt žyminio mokesčio, daliai ieškovų atsisakius nuo ieškinio, dalį ieškovų reikalavimų atmetus, nutartimi negrąžinta žyminio mokesčio dalis bei nepriteista žyminio mokesčio, atmetus dalį ieškovų reikalavimų. Remiantis CPK 87 straipsnio pirmosios dalies pirmuoju punktu, sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinami, kai sumokėta daugiau žyminio mokesčio, negu numato įstatymai. Tretysis asmuo AB „Vakarų laivų gamykla“, apeliaciniu skundu ginčydamas visą pirmosios instancijos teismo sprendimą (ginčijama suma 283 071,30 Lt), už apeliacinį skundą sumokėjo

176 661,43 Lt dydžio žyminį mokestį (t. 5, b.l. 15). Lietuvos apeliaciniam teismui 2007 m. spalio 2 d. nutartimi ištaisius Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. liepos 21 d. sprendime padarytus rašymo apsirikimus ir aritmetines klaidas, bei sprendimo rezoliucinėje dalyje vietoje iš kompanijos „West Atlantic Fisching Company Ltd“ ieškovui J. S. įrašytos priteistos sumos „24 386,93 Lt“ įrašius „12 620 Lt“, iš esmės buvo patikslinta ginčijama suma, kuri yra 11 766,93 Lt mažesnė už sumą, nurodytą apeliaciniame skunde, už kurį buvo sumokėtas žyminis mokestis. Todėl už 11 766,93 Lt sumą sumokėtas 353 Lt dydžio žyminis mokestis turi būti grąžintas AB „Vakarų laivų gamykla“, nes žyminis mokestis (6 308 Lt) turėjo būti sumokėtas nuo 271 304,37 Lt sumos. Pagal CPK 87 straipsnio antrąją dalį, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio arba šalys sudaro taikos sutartį, gražinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Šioje dalyje nurodyto dydžio žyminis mokestis grąžinamas ir tuo atveju, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, kad, pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Lietuvos apeliaciniam teismui 2007 m. spalio 2 d. nutartimi priėmus šių ieškovų – A. Z. , V. G. (tėvo), Ž. B. , A. B. , L. D. ir P. P. – atsisakymus nuo ieškinių ir šią bylos dalį nutraukus, trečiajam asmeniui grąžintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Ginčijamos apeliaciniu skundu sumos dydis, atsižvelgiant į ieškinių apeliacinės instancijos teisme atsisakiusiems ieškovams priteistas su darbo santykiais susijusias išmokas, yra 89 530,87 Lt (A. B. –

1810 781,66 Lt, Ž. B. – 6 397,98 Lt, V. G. (tėvas) – 43 447,36 Lt, P. P. – 6 955,53 Lt; A. Z. – 6 751,42 Lt, L. D. – 15 196,92 Lt). Kadangi visas žyminio mokesčio dydis nuo šios sumos sudaro 2 685,93 Lt, tai 75 proc. (2 685,93 *0,75)- 2 014,44 Lt, kuris ir grąžintinas AB „Vakarų laivų gamykla“. Taigi bendra trečiajam asmeniui AB „Vakarų laivų gamykla“ grąžintina žyminio mokesčio suma yra 2 367,44 Lt (353 Lt +2 014,44 Lt). Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. spalio 2 d. nutartimi sprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. Tačiau teismas nutartimi pasisakė ne dėl visų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, t.y. teismas, pakeitęs pirmosios instancijos teismo sprendimą ir sumažinęs ieškovams priteistas sumas, nepasisakė dėl žyminio mokesčio, sumokėto už trečiojo asmens apeliacinį skundą, paskirstymo. Dėl šios priežasties priimtina papildoma nutartis, kad išspręsti žyminio mokesčio paskirstymo klausimą. Remiantis CPK 93 straipsnio pirmąja dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Šios taisyklė taikomos ir žyminiam mokesčiui, kurį šalys įmoka paduodamos apeliacinius skundus (CPK 93 str. 3 d.). Apeliacinės instancijos teismo atmesto V. J. ieškinio reikalavimo, priteisto pirmosios instancijos teismo sprendimu, dydis sudaro 15 452,22 Lt (108 011,33-92 559,11), nuo šios sumos mokėtinas žyminis mokestis yra 463,57 Lt, kuri ir priteistina trečiajam asmeniui AB „Vakarų laivų gamykla“. Atitinkamai G. P. atmesto ieškinio reikalavimo dydis yra 1 540,85 Lt (10 770,57-9 229,72), o priteistinas trečiajam asmeniui žyminis mokestis - 46,23 Lt, V. P. atmesto ieškinio reikalavimo dydis yra 965,86 Lt (6 751,42-5 785,56), o priteistinas trečiajam asmeniui žyminis mokestis - 28,98 Lt, I. L. atmesto ieškinio reikalavimo dydis yra 1 027,24 Lt (6 524,67-5497,43), o priteistinas trečiajam asmeniui žyminis mokestis - 30,82 Lt, V. B. atmesto ieškinio reikalavimo dydis yra 2 704,13 Lt (18 901,95-16 197,82), o priteistinas trečiajam asmeniui žyminis mokestis - 81,12 Lt, V. G. (sūnaus) atmesto ieškinio reikalavimo dydis yra 965,86 Lt (6 751,42-5 785,56), o priteistinas trečiajam asmeniui žyminis mokestis - 28,98 Lt, H. P. atmesto ieškinio reikalavimo dydis yra 965,86 Lt (11 442,14 -10 476,28), o priteistinas trečiajam asmeniui žyminis mokestis - 28,98 Lt, J. S. atmesto ieškinio reikalavimo dydis yra 1 860 Lt (12 620 -10 760), o priteistinas trečiajam asmeniui žyminis mokestis - 55,8 Lt.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, 93 straipsnio 1, 2 dalimis, 276 straipsniu, 277 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 3 dalimi, 278 straipsniu, 302 straipsniu, 314 straipsniu,

Nutarė

20Ištaisyti Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 2 d. nutarties aprašomojoje dalyje, nurodant trečiojo asmens AB „Vakarų laivų gamykla“ apeliacinio skundo dalyką, esantį rašymo apsirikimą. Nutarties aprašomojoje dalyje vietoje įrašyto „pripažinti“ įrašyti „pripažinus“.

21Prašymą išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 2 d. nutartį atmesti.

22Priimti byloje papildomą nutartį.

23Priteisti trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Vakarų laivų gamykla“ (į. k. 14035884) iš ieškovo V. J. 463,57 Lt žyminio mokesčio, iš G. P. - 46,23 Lt, V. P. - 28,98 Lt, iš I. L. - 30,82 Lt, V. B. - 81,12 Lt, iš V. G. (sūnaus) - 28,98 Lt, iš H. P. - 28,98 Lt, iš J. S. - 55,8 Lt.

24Grąžinti trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Vakarų laivų gamykla“ (į. k. 14035884) sumokėtą paduodant apeliacinį skundą 2 367,44 Lt (du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt septyni litai 44 ct) žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą pagal ieškovų V. J. , G.... 4. 3. Grąžinti dalį sumokėto už apeliacinį skundą žyminio mokesčio bei... 5. Prašyme nurodo, kad teismas nutartyje neteisingai pacitavo trečiojo asmens... 6. Atsiliepimu į trečiojo asmens prašymą ieškovų atstovas nurodė, kad... 7. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 8. Remiantis CPK 276 straipsnio antrąja dalimi, teismas savo iniciatyva ar... 9. Dėl šios priežasties ištaisytinas rašymo apsirikimas Lietuvos apeliacinio... 10. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje byloje trečiojo asmens AB „Vakarų... 11. Remiantis CPK 278 straipsnio pirmąja dalimi, jeigu sprendimas yra neaiškus,... 12. Tretysis asmuo AB „Vakarų laivų gamykla“ savo prašyme prašo... 13. Teismas nutarties motyvuojamojoje dalyje patvirtino pirmosios instancijos... 14. Tretysis asmuo AB „Vakarų laivų gamykla“ savo prašyme taip pat prašo... 15. Pagal CPK 251 straipsnio pirmąją dalį, ištyręs visus įrodymus, posėdžio... 16. Sistemiškai aiškinant šias nuostatas, darytina išvada, kad bylos... 17. 6 661,43 Lt dydžio žyminį mokestį (t. 5, b.l. 15). Lietuvos apeliaciniam... 18. 10 781,66 Lt, Ž. B. – 6 397,98 Lt, V. G. (tėvas) – 43 447,36 Lt, P. P.... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2... 20. Ištaisyti Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 2 d. nutarties... 21. Prašymą išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 2 d. nutartį... 22. Priimti byloje papildomą nutartį.... 23. Priteisti trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Vakarų laivų gamykla“... 24. Grąžinti trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Vakarų laivų gamykla“...