Byla 2A-993-340/2014
Dėl 737,91 Lt turtinės žalos, 2 029,00 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir 4 143,36 Lt kompensacijos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Small Planet Airlines“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų A. K., E. K. ir M. K. (nepilnametė, atstovaujama įstatyminių atstovų) ieškinį atsakovams UAB „Tez Tour“, UAB „Small Planet Airlines“, trečiajam asmeniui Civilinės aviacijos administracijai dėl 737,91 Lt turtinės žalos, 2 029,00 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir 4 143,36 Lt kompensacijos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovai kreipėsi į teismą prašydami priteisti iš atsakovo UAB „Tez Tour“ 737,91 Lt turtinės žalos ir 2 029,00 Lt neturtinės žalos atlyginimą, iš atsakovo UAB „Small Planet Airlines“ priteisti 4 143,36 Lt kompensaciją. Nurodė, kad organizuojant ieškovų poilsinę kelionę į Turkiją 2011-08-21 - 2011-09-01 dėl lėktuvo gedimo išvykimo dieną 2011-08-21 šešiolikai valandų buvo atidėtas skrydis. Kadangi buvo prarasta viena kelionės diena, reikalavo priteisti 737,91 Lt turtinę žalą, skaičiuojant nuo bendros visų paslaugų kainos 8 117,00 Lt. Neturtinės žalos atlyginimas - 2 029,00 Lt paskaičiuotas atsižvelgiant į tai, kad ieškovai dėl skrydžio atidėjimo patyrė nepatogumus, išgyveno stresą.

6Atsakovas UAB „Tez Tour“ ieškinio nepripažino. Nurodė, kad CK 6.752 str. 1 d., kuria remiantis buvo sudaryta šalių sutartis dėl Turizmo paslaugų teikimo, numato, kad sutarties sąlygos gali būti keičiamos dėl svarbių priežasčių ir nedelsiant apie tai informuojant kitą šalį. Nurodė, kad skrydis turėjo būti vykdomas trečiojo asmens, tačiau dėl aplinkybių, kurios nėra būdingos normaliai oro vežėjų veiklai ir kurių jis negali realiai valdyti, 2011-08-21 reisas buvo atidėtas. Pažymėjo, jog kasacinio teismo praktika formuojama taip, jog tokiais atvejais paslaugos pakeitimas alternatyvia (transporto paslaugos laikas) nelaikytinas turizmo paslaugų teikimo sutarties pažeidimu. Apie tai, kad lėktuvas negali pakilti, atsakovas nedelsiant informavo turistus.

7Atsakovas UAB „Small Planet Airlines“ su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti. Nurodė, kad Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr.261/2004 (2004 m. vasario 11 d.) (toliau – Reglamentas) 7 str. nustatyta teisė į kompensaciją dėl atidėto skrydžio laiko nėra absoliuti - toks atidėjimas nesuteikia teisės į kompensaciją, jei oro vežėjas gali įrodyti, kad skrydis buvo atidėtas ilgesniam laikui dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių. Teigė, jog skrydis buvo atidėtas dėl ypatingų aplinkybių, t.y. dėl netikėtai atsiradusių skrydžio saugos trūkumų orlaiviui, kuris turėjo vykdyti skrydį, gedimas išaiškėjo prieš pat skrydį. Pažymėjo, jog yra atskaitingas Civilinės aviacijos administracijai, kuri pagal pateiktą informaciją nustatė, kad 2011-08-21 įvykusio gedimo oro vežėjas negalėjo numatyti ar išvengti.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-01-29 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo UAB „Small Planet Airlines“ ieškovų naudai 4 143,36 Lt kompensaciją ir 124,00 Lt bylinėjimosi išlaidų; ieškinio reikalavimus dėl 2 766, 91 Lt turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo iš atsakovo UAB „Tez Tour“ atmetė.

10Nustatė, kad ieškovai ir atsakovas UAB „Tez Tour“ 2011-08-13 pasirašė turizmo paslaugų teikimo sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo teikti ieškovų kelionės ir poilsio organizavimą, paslaugų kaina - 8 117,00 Lt, teikiamų paslaugų laikotarpis nuo 2011-08-21 iki 2011-09-01. Keleivių vežimo paslaugas vykdė atsakovas UAB „Small Planet Eirlines“. Atvykę 2011-08-21 į Vilniaus oro uostą ieškovai sužinojo, jog reisas atidedamas ir dėl techninių priežasčių lėktuvas pavėlavo išvykti beveik šešiolika valandų.

11Sprendė, jog ieškovų reikalavimas priteisti iš vežimo paslaugas vykdžiusios bendrovės - atsakovo UAB „Small Planet Airlines“ 4 143,36 Lt dydžio kompensaciją, remiantis Reglamento nuostatomis, pagrįstas, nes keleivių vežimo paslaugos nebuvo tinkamai įvykdytos - skrydis buvo uždelstas beveik 16 valandų, kas prilyginama skrydžio atidėjimui ilgam laikui. Sprendė, kad atsakovas UAB „Small Planet Airlines“ neįrodė aplinkybių, dėl kurių skrydis buvo atidėtas beveik šešiolikai valandų, jos nepripažintinos ypatingomis. Skrydis buvo atidedamas dėl orlaivio gedimo (techninės būklės), kuri remiantis Reglamento 5 str. 3 dalimi nepripažįstama ypatinga aplinkybe. Šią išvadą teismas taip pat grindė ir ETT 2009 m. lapkričio 19 d. sprendime nurodytais aiškinimais. Nurodė, jog kompensacija apima ir turtinės, ir neturtinės žalos atlyginimą, todėl papildomai žalos atlyginimas ieškovams nepriteisiamas.

12III. Apeliacinio skundo argumentai

13Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Small Planet Airlines“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-29 sprendimą toje dalyje, kurioje ieškovų reikalavimas atsakovo UAB „Small Planet Airlines“ atžvilgiu buvo patenkintas ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti visa apimtimi; prijungti prie bylos Vilniaus miesto apylinkės teismo pranešimą, parodantį ieškovų rašytinių paaiškinimų gavimo momentą; priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

141.Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teisinė atsakomybė – atlyginti žalą – taikytina kelionės organizatoriui, kai turistas lieka nepatenkintas kelione dėl nevisiškai tinkamai įvykdytos sutarties, nors ta sutarties dalis ir buvo vykdoma paslaugos teikėjo pasitelkto trečiojo asmens (LAT 2004-10-06 nutartis c.b. Nr.3k-3-524/2004; 2008-07-18 nutartis c.b. Nr.3K-3-386/2008; Vilniaus apygardos teismo 2011-12-21 nutartis c.b. Nr.2A-1705-823/2011). Teigia, jog ieškinys dėl netinkamos turizmo paslaugos sutarties vykdymo pateiktas netinkamam atsakovui.

152. Pažymi, kad ieškovų 2012-12-27 rašytinius paaiškinimus gavo ir iš esmės iš nagrinėjo tik 2013-01-10, t.y. po bylos išnagrinėjimo iš esmės. Nors teismo posėdžio metu ieškovų atstovas paminėjo rašytinius paaiškinimus, tačiau ieškovas jau buvo prieš tai teikę rašytinius paaiškinimus, todėl atsakovas negalėjo numanyti ar žinoti, kad ieškovas papildomai pateikė dar vieną procesinį dokumentą, kurį teismas vertino ir į kurį atsižvelgė priimdamas skundžiamą teismo sprendimą.

163. Nesutinka su ieškovų rašytinių paaiškinimų teiginiu, kad orlaivio, kurį atsakovas UAB „Small Planet Airlines“ buvo išsinuomojęs skrydžiui vykdyti, techniniame žurnale nėra pažymėti tikslūs skrydžio saugos trūkumai, t.y. orlaivio gedimo nustatymo laikas ir dėl to negalima pripažinti, kad gedimas buvo netikėtai atsiradęs ir negalėjo būti numatytas. Teigia, kad tikslus gedimo nustatymo laikas orlaivio techniniame žurnale nėra fiksuojamas, taip pat toks laikas neturi lemiamos reikšmės. Pažymi, kad toks laikas buvo nurodytas 2011-09-28 SmartLynx Airlines rašte., iš kurio matosi, kad gedimas buvo nustatytas prieš pat skrydį, t.y. jau po orlaivio kasdienio patikrinimo. Po kasdienio patikrinimo, kuris buvo atliktas 5 val., įjungus orlaivio variklius bei sistemas, buvo pastebėtas įspėjamasis signalas apie galimą gedimą, dėl ko keleiviai 2011-08-21 5.30 val. negalėjo būti laipinami į orlaivį.

174. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad orlaivio patikrinimas turėjo būti pradėtas dieną prieš skrydį, nes orlaivio patikrinimai yra vykdomi sistemingai pagal programą, todėl nesant priežasties bei nesant tuo metu numatyto patikrinimo, papildomi patikrinimai nėra atliekami.

185. Buvo imtasi galimų ir įmanomų veiksmų gedimui ištaisyti: nustačius kokia detalė sugedo, atsakovas iškart pradėjo jos ieškoti tarp tiekėjų, pakaitinė detalė buvo atgabenta iš Jungtinės Karalystės 2011-08-21, 19:30 val. Pažymi, kad detalės užsakymo ir atgabenimo į Lietuvą laikas nepakeičia ir nepaneigia fakto, kad Šilumos zondo kompiuterio gedimas atsirado netikėtai bei nepaisant nuolatinės orlaivio techninės priežiūros ir patikrinimų šis gedimas negalėjo būti oro vežėjo numatytas, jo oro vežėjas negalėjo išvengti, todėl turi būti atleidžiamas nuo atsakomybės vadovaujantis Reglamento 5 str. 3 d.

196. Pažymi, kad Civilinės aviacijos administracijos išvada nėra prejudicinis faktas, tačiau yra oficialus rašytinis įrodymas, turintis didesnę įrodomąją galią. Teigia, jog ieškovų vertinimai ir spėjimai, kaip ir kokia tvarka, apimtimi Civilinės aviacijos administracijos tyrimas turėjo būti atliekamas, turėtų būti vertinami kritiškai. Tuo tarpu teismas nenurodė, kodėl nebuvo atsižvelgta į byloje pateiktą Civilinės aviacijos administracijos išvadą dėl orlaivio techninio gedimo pobūdžio ir aplinkybių.

207. Ieškovai, reikalaudami kompensacijos pagal Reglamentą, rėmėsi Vilniaus apygardos teismo 2011-12-21 nutartimi c.b. Nr.2A-1705-823/2011. Pažymi, jog minėtoje byloje buvo pateikti Civilinės aviacijos administracijos išvada, kad orlaivio gedimas nebuvo ypatinga aplinkybė, kurios oro vežėjas negalėtų numatyti ir kontroliuoti, todėl buvo pripažinta, kad kompensacija turi būti mokama. Tuo tarpu Kauno apygardos teisme nagrinėtoje byloje Nr.2A-1614-173/2012, kurioje Civilinės aviacijos administracija pateikė išvadą, kad skrydis buvo atidėtas dėl ypatingų aplinkybių, teismas rėmėsi minėta išvada, todėl oro vežėjas buvo atleistas nuo atsakomybės Reglamento 5 str. 3 d. pagrindu.

218. Prašo atkreipti dėmesį į oro vežėjo pastangas ištaisyti gedimą, pasirūpinti keleiviais, taip pat į Civilinės aviacijos administracijos pateiktą išvadą dėl galimybės oro vežėjui įvykusį orlaivio gedimą numatyti ar jo išvengti.

22Apeliaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-29 sprendimą toje dalyje, kuria buvo atmestas ieškovų reikalavimas dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo iš atsakovo UAB „Tez Tour“ bei toje dalyje priimti naują sprendimą ir priteisti 2 766, 91 Lt turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo iš atsakovo UAB „Tez Tour“; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad nepaisant to, kad jiems buvo priteista kompensaciją pagal Reglamentą, CK 6. 754 str. ir Turizmo įstatymo nuostatų pagrindu turi teisę į turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Teigia, jog Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) 2012-10-23 sprendime bylose E. N. ir kiti prieš Deutsche Lufthansa AG ir TUI Travel plc ir kiti prieš Civil Aviation Authority (C-629/10), kurios buvo sujungtos, buvo sprendžiamas klausimas dėl Reglamento nuostatų suderinimo ir Monrealio konvencijos. Šiame ESTT sprendime išaiškinta, kad iš Reglamento išplaukianti pareiga išmokėti kompensaciją dėl vėluojančių skrydžių yra suderinama su Monrealio konvencijos 29 str., taip pat Reglamente nustatyta pareiga mokėti tokią kompensaciją yra papildoma pareiga Monrealio konvencijos 29 str. atžvilgiu, todėl skrydžio vėlavimo/atidėjimo žalą patyrusiems asmenims atsiranda teisė į kompensacija bei teisė reikšti ieškinį dėl žalos, pasireiškiančios individualiais požymiais, atlyginimo. Atsižvelgiant į tai, teigė, jog turi teisę CK 6.754 str. ir Turizmo įstatymo nuostatomis reikalauti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Teigia, jog Reglamento pagrindu priteista kompensacija už nepatogumus, kuriuos ieškovai patyrė dėl to, kad skrydis vėlavo, tuo tarpu jiems liko neatlyginta žala dėl to, kad negalėjo pasinaudoti turizmo paslaugų sutartimi, kurios atsakovas UAB „Tez Tour“ neteikė vieną dieną, todėl turi už jas ieškovams kompensuoti turtinę žalą, taip pat ir neturtinę. Pažymi, jog aplinkybė, kad atsakovas UAB „Tez Tour“ sutarčiai įvykdyti pasitelkė kitus asmenis, neatleidžia jo nuo atsakomybės už netinkamą prievolių vykdymą. Nurodo, kad patyrė didelę nervinę įtampą bei labai išgyveno, kai vietoje laukto poilsio ir atostogų kartu su nepilnamečiu vaiku 16 valandų turėjo laukti reiso, negalėjo pasinaudoti viešbučiu, žmogiškai pailsėti, buvo morališkai palaužti ir šios aplinkybės sugadino visas atostogas, per kurias negalėjo pamiršti ir atsigauti nuo nesėkmingo skrydžio.

23Atsiliepimu atsakovas UAB „Small Planet Airlines” prašo ieškovų apeliacinį skundą atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad byloje yra pateikti įrodymai, patvirtinantys ypatingų aplinkybių, kurios vadovaujantis Reglamentu ir ETT sprendimu atleidžia oro vežėją nuo atsakomybės ir pareigos mokėti kompensacijas keleiviams, egzistavimą. Teigia, jog ypatingų aplinkybių egzistavimas atleidžia abu atsakovus nuo atsakomybės ieškovų atžvilgiu. Pažymi, kad išmokėjus Reglamente nurodytą kompensaciją ( tuo atveju, jei nebūtų aplinkybių, atleidžiančių atsakovus nuo atsakomybės), didesnės nei Reglamente nustatyta kompensacija mokėjimas galimas tik tuo atveju, jeigu Reglamente nurodytos kompensacijos suma nepadengia keleivių patirtos žalos. Tuo tarpu ieškovai įrodymų, patvirtinančių patirtą žalą, nepateikia. Pažymi, jog reikalavimas priteisti sumą, beveik lygią už poilsinę kelionę mokėtinai sumai, yra ne tik nepagrįstas, bet ir aiškiai neproporcingas.

24Atsiliepimu ieškovas prašo atsakovo UAB „Small Planet Airlines” apeliacinį skundą atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas „Small Planet Airlines” nepateikė jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad techninės patikros metu, kuri buvo atliekama anksčiau, negalėjo būti nustatytas gedimas, o buvo nustatytas tik likus vienai valandai iki skrydžio. Tai, kad detalės paieška ir pristatymas truko dešimt valandų, o skrydis vėlavo šešiolika valandų, anot ieškovų, taip pat negali būti laikoma ypatinga aplinkybe, nes atsakovas turėjo užtikrinti, kad jo orlaivių parko planavimas yra tinkamas, kad neprisiimama įpareigojimų vykdyti daugiau, nei pajėgiama atlikti skrydžių. Pažymi, kad ESTT byloje Nr.C-432/07 yra išaiškinęs, kad Reglamento 5 str. 3 d. aiškintina taip, kad orlaivio techninė problema, dėl kurios atšaukiamas arba atidedamas skrydis, nepatenka į “ypatingų aplinkybių” sąvoką šios nuostatos prasme. Atkreipia dėmesį į tai, kad iš Civilinės aviacijos administracijos 2012-10-25 rašto, kuris yra pateiktas byloje, nustatyta, jog dieną prieš ieškovų skrydį, skrido iš Antalijos ir atvyko į Vilnių 12:37 val. ir daugiau tą dieną skrydžių nevykdė. Ieškovų nuomone, pastaroji aplinkybė įrodo, kad iki numatyto ieškovų skrydžio laiko (2011-08-21, 5.30 val.) apeliantas turėjo beveik 17 val. laiko, kurio metu nebuvo vykdomi kiti skrydžiai ir galėjo būti atlikti visi reikiami orlaivio patikrinimai bei pašalinti nustatyti gedimai. Nurodo, kad įprastoje oro vežėjų praktikoje vežėjai turi pakankamas detalių atsargas, kad esant reikalui galėtų pakeisti sugedusias detales, tuo tarpu, jei tokių detalių neturi, vežėjas privalo turėti atlernatyvią galimybę greitai gauti detalę arba pakaitinį orlaivį. Priešingu atveju, vežėjas turi prisiimti atsakomybę bei pasekmės dėl to, kad neva netikėtai atsirado “techninė problema”. Pažymi, kad Civilinės aviacijos administracijos išvada negali būti laikoma eksperto išvada, nes ekspertizė šioje byloje nebuvo paskirta ir tai prieštarautų CPK nuostatomis. Ši išvada, anot ieškovų, negali būti laikoma oficialiu rašytiniu įrodymu, turinčiu didesnę įrodomąją galią, nes tai institucijos, kuri pagal Reglamentą nagrinėja keleivių skundus, nuomonė, neprivaloma teismui. Atkreipia dėmesį, kad jokie ieškovų paaiškinimai nebuvo teismui pateikti po bylos išnagrinėjimo iš esmės, visi buvo paaiškinti ir pagarsinti teismo posėdžio metu. Galimas šio procesinio dokumento vėlesnis persiuntimas niekaip nesuvaržė ir nepažeidė atsakovo UAB „Small Planet Airlines” teisių. Nesutinka su apelianto teiginiu, jog jis nėra tinkamas atsakovas byloje. Nurodo, kad oro vežėjo atsakomybę numato Reglamentas ir atsakovų sudaryta Užsakomųjų skrydžių sutartis, kuri numato, kad atsakingas pagal visas pretenzijas ir reikalavimus dėl skrydžio vėlavimo, yra oro vežėjas.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.

26Apeliaciniai skundai atmetami. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.). Teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos faktines aplinkybes, nepažeidė įrodinėjimą reglamentuojančių bei kitų civilinio proceso normų, absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 185, 263 str.).

27Dėl ieškovų apeliacinio skundo.

28Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad tarp ieškovų ir atsakovo UAB „Tez Tour“ buvo sudaryta turizmo paslaugų sutartis Nr. 11137329 pagal kurią UAB „„Tez Tour “ įsipareigojo organizuoti ieškovams turistinę poilsinę kelionę į Antaliją, Turkiją. Atsakovas „Tez Tour“ sudarė sutartį su vėžėju, atsakovu UAB „Small Planet Airlines“ dėl pervežimo paslaugos į Turkiją. 2011-08-21 vėžėjo vykdomas skrydis reisu LLC3525 Vilnius-Antalija buvo atidėtas šešiolika valandų dėl lėktuvo gedimo, todėl ieškovo šeima prarado vieną poilsio dieną, patyrė turtinė ir neturtinė žala.

29Ieškovai nagrinėjamoje byloje pareiškė du ieškinius – ieškinį vežėjui UAB „Small Planet Airlinės“ dėl 4143,36 Lt (po 400 eurų kiekvienam ieškovui) kompensacijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. 295/91(toliau-Reglamentas) priteisimo ir 2 766,91 Lt turtinės ir neturinės žalos priteisimo iš poilsio organizatoriaus UAB „Tez Tour“ bendrais žalos atlyginimo pagrindais pagal nacionalinę teisę; civilinės bylos buvo sujungtos į vieną bylą, tačiau reikalavimai ir reikalavimų pagrindai liko nesujungti, nors turtinė ir neturtinė žala ieškovams buvo padaryta tuo pačiu įvykiu – skrydžio vėlavimu dėl lėktuvo techninio gedimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nuosekliai aiškinama, kad civilinė atsakomybė už netinkamą turizmo paslaugos kokybę, nors ta paslaugų dalis ir buvo vykdoma kelionės organizatoriaus pasitelkto asmens, taikoma kelionės organizatoriui. Išmokėjęs turistui Reglamente nustatyto dydžio kompensaciją, turizmo kelionių organizatorius turi teisę reikalauti ją grąžinti iš skrydį vykdančio oro vežėjo. (LAT CBS teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-601/2013 ir kt.). Dėl išdėstyto apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovai turėjo teisę pareikšti reikalavimą dėl visiško žalos atlyginimo kelionės organizatoriui UAB „Tez Tour“. Ieškinio pareiškimas tokiu būdu, kaip pareiškė ieškovai – reikalavimas dėl kompensacijos priteisimo pagal Reglamentą pareikštas tiesiogiai vežėjui, reikalavimas dėl žalos, viršijančios Reglamente numatytos kompensacijos dydį atlyginimo – kelionės organizatoriui, neprieštarauja civilinio proceso principams (CPK 13 str.), abu atsakovai laikytini tinkamais, tačiau abu ieškiniai buvo pareikšti dėl tos pačios žalos, padarytos tuo pačiu įvykiu visiško atlyginimo. LAT CBS teisėjų kolegija 2009 m. gruodžio 1 dienos nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2009 dėl Reglamento Nr. 261/2004 taikymo, nurodė, kad Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 2006 m. sausio 10 d. sprendime IATA ir ELFAA, C-344/04, pasisakydamas dėl Monrealio konvencijos ir Reglamento Nr. 261/2004 taikymo, yra pažymėjęs, kad dėl bet kokio vėlavimo keleivių vežimo oru atveju gali būti padaryta dviejų rūšių žalos: pirma, per didelis vėlavimas visiems keleiviams sukelia beveik tapačią žalą, kurią atlyginti galima standartiškai ir nedelsiant; antra, keleiviai gali patirti konkrečios su jų kelionę susijusios žalos, kurią norint atlyginti reikia kiekvienu atveju įvertinti padarytos žalos dydį, todėl jos atlyginimas gali būti tik a posteriori ir konkretus. Žalos atlyginimo bylose žalos atlyginimo dydį visais atvejais įrodinėja ieškovas, taigi nagrinėjamoje byloje ieškovai privalėjo įrodyti, kad jiems padarytos turtinės ir neturinės žalos dydis viršija kompensacijos, priteistos pagal Reglamento nuostatas už skrydžio vėlavimą, dydį 2 766,91 Lt. Apeliaciniame skunde ieškovai nurodo, kad negalėjo naudotis viena atostogų dieną, kurios kaina pagal turizmo paslaugų paketą lygi 737,91 Lt , teigia kad ši turtinę žalą nepagrįstai nebuvo priteista iš atsakovo UAB „Tez Tour“, nurodo, kad neturinė ieškovų žala dėl sutrumpėjusio poilsio papildomai sudaro 2 029 Lt, tačiau nenurodo šios žalos sąsajos su priteistos iš atsakovo UAB „Small Planet Airlines“ kompensacijos dydžiu, neteikia argumentų pagrindžiančių apeliantų teiginius apie tai, kad jų patirta turtinė ir neturtinė žala viršija priteistą tiesiogiai iš vėžėjo 4143,36 Lt (po 400 eurų kiekvienam ieškovui) kompensacijos pagal Reglamentą sumą. Ieškovams neįrodžius, kad jiems padarytos turinės ir neturinės žalos dydis viršija priteistos iš vėžėjo kompensacijos sumą, ieškinys kelionės organizatoriui buvo atmestas pagrįstai.

30Ieškovų apeliacinio skundo argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų, skundas netenkinamas.

31Dėl atsakovo UAB „Small Planet Airlines“ apeliacinio skundo.

32Apeliacinio skundo argumentai dėl netinkamo atsakovo atmetami dėl jau išdėstytų argumentų: kaip jau buvo paminėta teismų praktikoje suformuota nuostata, kad tuo atveju, kai skrydis lėktuvu buvo teikiamų pagal turizmo paslaugų paketą dalimi, skrydžio vėlavimo atveju paslaugos vartotojas turi teisę pareikšti ieškinį tiek kelionės organizatoriui, tiek tiesiogiai vežėjui. Reikalavimo pareiškimas kelionių organizatoriui vėžėjo atsakomybės pagal Reglamentą nepanaikina - išmokėjęs turistui Reglamente nustatyto dydžio kompensaciją, turizmo kelionių organizatorius turi teisę reikalauti ją grąžinti iš skrydį vykdančio oro vežėjo. Apelianto teiginiai, kad jis nėra turizmo paslaugų sutarties šalys, todėl su ieškovais nesieja teisiniai santykiai ir sprendimas gali būti panaikintas vien šiuo pagrindu, atmetamas, kaip teisiškai nepagrįstas. Apeliantas ir ieškovai yra vežimo sutarties šalys, pagal Reglamento nuostatas apeliantas yra tinkamas atsakovas.

33Kitas esminis atsakovo apeliacinio skundo argumentas yra susijęs su lėktuvo techninio gedimo vertinimu. Reglamento preambulėje įtvirtinta, kad skrydžius vykdančių oro vežėjų prievolės turėtų būti ribojamos arba jiems turėtų būti taikomos išimtys tais atvejais, kai įvykio priežastis yra ypatingos aplinkybės, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių (14 punktas). Apeliantas (atsakovas UAB „Small Planet Airlines“) bylos nagrinėjimo metu įrodinėjo, kad 2011-08-21 jo vykdomas skrydis reisu LLC3525 Vilnius-Antalija buvo atidėtas 16 val. dėl ypatingu aplinkybių; pirmosios instancijos teismas be pagrindo nesivadovavo byloje pateikta trečiojo asmens – Civilinės aviacijos administracijos atlikto tyrimo išvada, nes tai yra vienintelis byloje esantis eksperto įvertinimas dėl orlaivio techninio gedimo ir dėl gedimo aplinkybių. Negalima sutikti su tokiais apelianto motyvais.

34Nagrinėjamoje byloje trečiuoju asmeniu buvo įtraukta Civilinės aviacijos direkcija. Pagal LR aviacijos 70 str. 1 ir 2 d. nuostatas Civilinės aviacijos direkcija kontroliuoja, kaip laikomasi 1991 m. vasario 4 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 295/91 su pakeitimais, padarytais 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 261/2004) nuostatų, t.y. Civilinės aviacijos direkcija dalyvavo byloje organizacijos, duodančios išvadą teisėmis (CPK 49 str.3 d.); t.y. jos išvada negali būti vertinama kaip ekspertizės aktas. Kitą vertus, nei kompetentingos organizacijos išvados, nei ekspertizės aktas teismui nėra privalomi; teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįsta visapusišku ir objektyvių aplinkybių, kuriuos buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskirus kodekse numatytas išimtis (CPK 185 str.). Taigi teismas, nesivadovaudamas Civilinės aviacijos direkcijos išvada apie tai, kad 2011-08-21 skrydis reisu LLC3525 buvo atidėtas ilgam laikui dėl ypatingų aplinkybių –netikėtai atsiradusių skydžių saugos trūkumų, kurių numatyti ir išvengti oro vėžėjas neturėjo galimybių (2 t, b.l. 138-140), įstatymo numatytų įrodymų vertinimo principų nepažeidė. LAT CBS teisėjų kolegija paminėtoje 2013 m. lapkričio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-601/2013 pažymėjo, kad ypatingų aplinkybių sąvoka Reglamente nėra paaiškinta bei nurodė, kad techninės problemos, atsiradusios dėl nepakankamos techninės lėktuvo priežiūros, sprendimas turi būti laikomas būdingu normaliai oro vežėjo veiklai. Orlaivio techninė problema gali būti priskirta prie ypatingų aplinkybių, tik jeigu ji susijusi su įvykiu, kuris nėra būdingas normaliai oro vežėjo veiklai ir kurio dėl jo pobūdžio ir atsiradimo priežasčių negalima realiai valdyti. Iš Civilinės aviacijos administracijos išvadoje aprašytų orlaivio gedimo faktinių aplinkybių seka, kad prieš skrydį buvo aptikti 3 orlaivio defektai, dėl vieno iš jų - Pito sistemos defekto lėktuvas negali saugiai vykdyti skrydžio. Direkcija įvertino gedimus kaip ypatingus, nes nebuvo galimybės jų iš anksto numatyti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu jokių ypatingų gedimo aplinkybių išvadoje nenurodyta, išvadoje aprašyti gedimai būdingi normaliai vėžėjo veiklai t.y. geidimai buvo be pakankamo pagrindo Civilinės aviacijos direkcijos įvertinti kaip ypatingieji gedimai, atleidžiantys vėžėja nuo atsakomybės už skrydžio vėlavimą.

35Apeliantas (atsakovas UAB „ Small Planet Airlines“) pagrindžia skundą argumentais dėl teismo padarytų procesinių pažeidimų. Apeliantas nurodo, kad teismas paskutiniame teismo posėdyje priėmė 2011-12-27 d. ieškovų rašytinius paaiškinimus, tačiau paaiškinimai buvo įteikti tik po bylos išnagrinėjimo iš esmės; atsakovo vertinimu, tokiais veiksmais teismas užkirto kelia atsakovui atskirsti paaiškinimuose išsakytiems ieškovų teiginiams. Civilinės bylos nagrinėjimo metu šalys turi teisę teikti teismui paaiškinimus žodžiu ir raštu (CPK 42 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje 2012-12-28 ieškovai pateikė teismui rašytinius paaiškinimus (2 t., b.l. 155 -163); analogiškus žodinius paaiškinimus ieškovo atstovas teikė teismui 2013 m. sausio 10 d. teismo posėdžio metu (2 t. b.l. 173-180). Rašytiniai paaiškinimai yra ieškovų atstovo paaiškinimų bylos nagrinėjimo metu santrauka, jose negali būti (ir nebuvo) keliama jokių naujų argumentų. Dėl išdėstyto sprendžiama, kad atsakovas turėjo galimybės atsikirsti ieškovų teiginiams ir argumentams teismo posėdžio metu. Pažymėtina, kad byloje buvo paskirtas žodinis šalių apeliacinių skundų nagrinėjimas, tačiau atsakovas UAB „Small Planet Airlines“ į teismo posėdį neatvyko ir nepasinaudojo suteiktą galimybę prieštarauti ieškovo rašytinių paaiškinimų teiginiams ir argumentams. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apelianto skundo argumentai šalių procesinio lygiateisiškumo principo pažeidimo nepagrindžia, jie atmetami.

36Apeliacinių skundų argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų. Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 263, 329-330 str.).

37Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje neviršija 10 Lt; sutinkamai su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ jos nepriteisiamos

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

39Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovai kreipėsi į teismą prašydami priteisti iš atsakovo UAB „Tez... 6. Atsakovas UAB „Tez Tour“ ieškinio nepripažino. Nurodė, kad CK 6.752 str.... 7. Atsakovas UAB „Small Planet Airlines“ su ieškiniu nesutiko, prašė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-01-29 sprendimu ieškinį tenkino iš... 10. Nustatė, kad ieškovai ir atsakovas UAB „Tez Tour“ 2011-08-13 pasirašė... 11. Sprendė, jog ieškovų reikalavimas priteisti iš vežimo paslaugas... 12. III. Apeliacinio skundo argumentai... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Small Planet Airlines“ prašo panaikinti... 14. 1.Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teisinė atsakomybė –... 15. 2. Pažymi, kad ieškovų 2012-12-27 rašytinius paaiškinimus gavo ir iš... 16. 3. Nesutinka su ieškovų rašytinių paaiškinimų teiginiu, kad orlaivio,... 17. 4. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad orlaivio patikrinimas turėjo būti... 18. 5. Buvo imtasi galimų ir įmanomų veiksmų gedimui ištaisyti: nustačius... 19. 6. Pažymi, kad Civilinės aviacijos administracijos išvada nėra prejudicinis... 20. 7. Ieškovai, reikalaudami kompensacijos pagal Reglamentą, rėmėsi Vilniaus... 21. 8. Prašo atkreipti dėmesį į oro vežėjo pastangas ištaisyti gedimą,... 22. Apeliaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 23. Atsiliepimu atsakovas UAB „Small Planet Airlines” prašo ieškovų... 24. Atsiliepimu ieškovas prašo atsakovo UAB „Small Planet Airlines”... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.... 26. Apeliaciniai skundai atmetami. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja... 27. Dėl ieškovų apeliacinio skundo.... 28. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad tarp ieškovų ir atsakovo UAB „Tez... 29. Ieškovai nagrinėjamoje byloje pareiškė du ieškinius – ieškinį... 30. Ieškovų apeliacinio skundo argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo... 31. Dėl atsakovo UAB „Small Planet Airlines“ apeliacinio skundo.... 32. Apeliacinio skundo argumentai dėl netinkamo atsakovo atmetami dėl jau... 33. Kitas esminis atsakovo apeliacinio skundo argumentas yra susijęs su lėktuvo... 34. Nagrinėjamoje byloje trečiuoju asmeniu buvo įtraukta Civilinės aviacijos... 35. Apeliantas (atsakovas UAB „ Small Planet Airlines“) pagrindžia skundą... 36. Apeliacinių skundų argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo... 37. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325... 39. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 29 d. sprendimą palikti...