Byla 2-462-769/2014
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tretieji asmenys V. V., J. V

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovės AB „Lesto“ atstovei J. M., teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lesto“ patikslintą ieškinį atsakovei R. G. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tretieji asmenys V. V., J. V.,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydama pratęsti CK 5.63 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą ieškiniui dėl paveldimo turto pateikti, priteisti iš atsakovės 9798,19 Lt skolos už suvartotą elektros energiją, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistinos sumos ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė yra dalies gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), savininkė, rašytinės elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties šalys sudariusios nebuvo, sutartis su atsakove sudaryta konkliudentiniais veiksmais, t.y., nuo vartotojo prijungimo prie energijos tiekimo tinklų; atsakovė nevykdė šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, laikotarpyje nuo 2009-11-16 iki 2013-05-30 įsiskolino ieškovei 9798,19 Lt už suvartotą elektros energiją. Dalis skolos susidarė atsakovei nesant gyvenamojo namo savininke, tačiau gyvenamojo namo savininke atsakovė tapo jį paveldėjusi, todėl kaip įpėdinė privalo atsakyti už objekto (gyvenamojo namo) palikėjo skolas; kadangi ieškovei aplinkybė, kad atsakovė yra priėmusi palikimą, tapo žinoma tik rengiant procesinius dokumentus dėl skolos priteisimo, prašo pratęsti CK 5.63 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą ieškiniui dėl paveldimo turto pateikti (b. l. 195-198, t. I.). Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinio reikalavimus palaikė, ieškinį prašė tenkinti, nurodė, jog gyvenamajame name buvo įrengti keturi elektros apskaitos prietaisai pagal skirtingus vartotojų kodus, prašoma priteisti skola yra paskaičiuota pagal vieno elektros apskaitos prietaiso rodmenis, kurio vartotojo kodas Nr. 30475355. Skola nėra apmokėta, iki 2010-06-03 skola, paskaičiuota dieniniu tarifu, sudarė 1918,80 Lt, naktiniu/poilsio tarifu – 1342,32 Lt. Tretiesiems asmenims V. V. ir J. V. elektros energija buvo tiekiama kitu elektros energijos įvadu, sudaryta atskira elektros tiekimo sutartis, tretieji asmenys ieškovei skolingi nėra.

3Atsakovė atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Parengiamojo teismo posėdžio metu nurodė su ieškiniu sutinkanti iš dalies, mananti, kad galėjo sunaudoti elektros už 1150 litų, name pradėjo gyventi tik 2012 metais, name gyveno Valantinai.

4Tretieji asmenys V. V. ir J. V. atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad name, esančiame adresu ( - ), negyvena nuo 2009-11-30, nėra skolingi ieškovei. Tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimu į patikslintą ieškinį, prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b. l. 15).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad adresu ( - ), įregistruotas pastatas – gyvenamasis namas, atsakovei nuo 2012-05-11 nuosavybės teise įregistruota 1617/2000 dalys gyvenamojo namo, įregistravimo pagrindai: 2009-08-25 apygardos teismo sprendimas Nr. 2-192-159/2009, 2010-06-03 paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. K1AK-3642, 2010-08-31 apeliacinio teismo nutartis Nr. 2A-310/2010, nuo 2012-09-06 atsakovei nuosavybės teise įregistruotos 383/2000 dalys šio namo, įregistravimo pagrindas – 2012-09-06 paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. K1AK-7190 (b. l. 101- 107). Abonentui, kodas Nr. 30475355, esančiam ( - ), įsiskolinimas už suvartotą elektros energiją paskaičiuotas laikotarpyje nuo 2009-09-10 iki 2010-08-11 – 2951,41 Lt, laikotarpyje nuo 2010-08-11 iki 2011-02-25 – 2415,58 Lt, laikotarpyje nuo 2011-02-25 iki 2013-05-30 – 4431,20 Lt, visa neapmokėta skola – 9798,19 Lt (b. l. 112-113). Vartotojui, kodas Nr. 30475355, mokesčiai už suvartotą elektros energiją paskaičiuoti taikant dieninę ir naktinę/poilsio skales (b. l. 114-119). Vartotojo, kodas Nr. 30475355, rodmenų nurašymas atliktas 2011-02-25 (b. l. 120), 2013-05-28 (b. l. 121), 2013-05-30 (b. l. 122). V. G. 2007-05-06 akcinei bendrovei „VST“ pateikė prašymą įrengti elektros skaitiklius, skirtus atsiskaitymui dviejų laiko zonų tarifu, abonentiniai Nr. 0960117, 0475367 ir 0475355, adresu ( - ) (b. l. 127).

8Ieškovė nurodė, jog atsakovės skolos už suvartotą elektros energiją objekte, adresu ( - ), susidarymo laikotarpis nuo 2009-11-16 iki 2013-05-30, dalis skolos susidarė atsakovei nesant viso objekto savininke, tačiau atsakovė paveldėjusi dalį objekto, kartu paveldėjo ir palikėjo skolas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.52 str. 1 dalis numato, kad įpėdinis, kuris priėmė palikimą turto valdymo perėmimu arba padavęs pareiškimą notarui, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu, išskyrus CK numatytus atvejus. CK 5.63 str. nustatyta palikėjo kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarka. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas, per kurį palikėjo kreditoriai turi teisę pareikšti reikalavimus palikimą priėmusiems įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui, arba pareikšti ieškinį dėl paveldimo turto teisme. CK 5.63 str. 1 d. numatytą terminą gali pratęsti teismas, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai. Ieškovė prašo pratęsti CK 5.63 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą ieškiniui dėl paveldimo turto pateikti, todėl reikšminga nustatyti, ar ieškovė yra pareiškusi apie savo reikalavimą CK 5.63 str. nustatytais būdais ir terminais. Aiškindamas ir taikydamas CK 5.63 str. 1 d. normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad CK 5.63 str. 1 d. nustatytas trijų mėnesių terminas, priklausomai nuo to, kur atliekamas teisinę reikšmę turintis veiksmas – teisme ar ne teisme, gali būti procedūrinis (jeigu reikalavimas žodžiu ar raštu yra pareiškiamas priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojams arba palikimo administratoriui) arba ieškinio senaties (jeigu pareiškiamas ieškinys dėl paveldimo turto). Reikalavimų pareiškimas ar ieškinio pateikimas, atliekami CK 5.63 str. 1 d. tvarka, yra informavimo veiksmas; jo teisinė reikšmė svarbi CK 5.63 str. 4 d. taikyti. Jeigu reikalavimai arba ieškinys nepareikšti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, tai šis terminas dėl svarbių priežasčių teismo gali būti pratęsiamas (atnaujinamas), jei CK 5.63 str. 1 d. nurodytų veiksmų buvo imtasi ne vėliau kaip per trejus metus nuo palikimo atsiradimo dienos, t. y., kreditorius, praėjus trims mėnesiams, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo palikimo atsiradimo dienos, turi atlikti nors vieną iš šių veiksmų: 1) pareikšti reikalavimą įpėdiniams, testamento vykdytojui ar palikimo administratoriui; 2) pareikšti teisme ieškinį; nustatytas trejų metų terminas yra naikinamasis, jo teismas negali atnaujinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. D. v. D. Ž., bylos Nr. 3K-3-347/2006; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. V. v. M. K. T., bylos Nr. 3K-3-482/2010). Iš Liteko sistemos duomenų nustatyta, jog palikimas atsirado 2009-11-21; atsakovė dalį pastato (383/2000 dalį), adresu ( - ), yra paveldėjusi pagal 2012-09-06 paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, kitą dalį (1617/2000) pagal 2010-06-03 paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą. Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, jog apie tai, kad gyvenamasis namas paveldėjimo teisės būdu nuosavybės teise priklauso atsakovei sužinojo tik rengdama teismui procesinius dokumentus dėl skolos priteisimo teismui. Procesiniai dokumentai pradėti rengti, atlikus vartotojo, kodas Nr. 30475355, rodmenų nurašymą ir 2013-05-30 už įsiskolinimą atjungus elektros energijos tiekimą šiam abonentui. Ieškovės pradinis ieškinys dėl 9798,19 Lt skolos priteisimo parengtas 2013-07-17 ir teisme gautas tik 2013-07-22. Iš LITEKo duomenų matyti, jog namo savininkas V. G. mirė ( - ). Ieškovė nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, jog laikotarpyje nuo palikimo atsiradimo dienos ( 2009-11-21) iki ieškinio pateikimo teismui dienos, ieškovė būtų informavusi atsakovę apie 2009 m. susidariusį įsiskolinimą, pareiškusi reikalavimą dėl šios skolos apmokėjimo. Iš teismui pateiktos skolos apskaičiavimo lentelės ( 51-56 b.l.) matyti, kad po palikimo atsiradimo dienos pirmasis skaitiklio rodmenų tikrinimas buvo atliktas tik 2010-06-03, už laikotarpį nuo 2009-11-16. Įvertinus įstatymo nustatytą 3 metų naikinamąjį terminą, kuris baigėsi 2012-11-21, atsižvelgus į ieškinio dėl skolos priteisimo teisme gavimo datą, nesant duomenų, jog ieškovė iki 2013-07-22 būtų atlikusi CK 5.63 str. 1 d. nurodytus veiksmus, darytina išvada, jog ieškovė reikalavimui dėl palikėjo skolos, susidariusios laikotarpyje nuo 2009-11-16 iki 2010-06-03, priteisimo pareikšti yra praleidusi ne tik CK 5.63 str. 1 d. numatytą trijų mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo palikimo atsiradimo dienos, bet pradinio ieškinio pateikimo teismui metu jau yra pasibaigęs ir CK 5.63 str. 4 d. numatytas trejų metų naikinamasis terminas, skaičiuojamas nuo palikimo atsiradimo dienos, per kurį įstatymų leidėjas yra suteikęs teismui teisę pratęsti CK 5.63 str. 1 d. numatytą trijų mėnesių terminą kreditoriui pareikšti savo reikalavimus palikimą priėmusiems įpėdiniams. Esant šioms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas dėl 3261,12 Lt skolos, paskaičiuotos nuo 2009-11-16 iki 2010-06-03 (b. l. 114-116, 117-119) už suvartotą elektros energiją negali būti tenkinamas.

9CK 6.383 str. 1 d. nustatyta, kad pagal energijos pirkimo – pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų į įrenginių tvarkingumą. Elektros energijos pirkimo – pardavimo santykiai tarp šalių nebuvo įforminti rašytine sutartimi, tačiau tarp ieškovės ir atsakovės yra susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai, nes ieškovė paslaugas teikia, o atsakovė jomis naudojosi. CK 6.384 str. 1 d. nustato, kad jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Atsižvelgiant į tai, kad minėto objekto elektros energijos įrenginiai buvo prijungti prie ieškovės elektros energijos tiekimo tinklų 2007 m. (b. l. 127, 128), konstatuotina, kad elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis tarp ieškovės ir atsakovės dėl elektros nurodytam objektui – gyvenamajam namui, tiekimo buvo sudaryta konkliudentiniais veiksmais (CK 6.384 str. 1 d.). Iš bylos duomenų nustatyta, kad objekte, adresu ( - ), pagal elektros apskaitos prietaiso, kurio vartotojo kodas Nr. 30475355, duomenis, laikotarpyje nuo 2010-06-03 iki 2013-05-30 už suvartotą elektros energiją yra susidariusi 6537,07 Lt skola. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės laikotarpyje nuo 2010-06-03 iki 2013-05-30 susidariusią 6537,07 Lt skolą, kaip pagrįstas, tenkintinas.

10Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistinos 6537,07 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-07-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. laikant, kad patenkinta 67 procentai ieškinio reikalavimų, iš atsakovės ieškovei priteistina 197,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 4, 5) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.). Iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

12Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 270 str., straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovei AB „Lesto“, įmonės kodas 302577612, buveinė Žvejų g. 14, Vilnius, iš atsakovės R. G., gim. ( - ), gyv. ( - ), 6537,07 Lt (šešių tūkstančių penkių šimtų trisdešimt septynių Lt 07 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 6537,07 Lt (šešių tūkstančių penkių šimtų trisdešimt septynių Lt 07 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2013-07-23, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 197,00 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt septynis Lt) bylinėjimosi išlaidų.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Priteisti valstybei iš atsakovės R. G., gim. ( - ), gyv. ( - ), 37,14 Lt (trisdešimt septynis litus ir 14 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

17Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai