Byla 2A-608-345/2013
Dėl atsisakymo išmokėti apdraustą investiciją į AB SNORAS obligacijas ir už jas priklausančias palūkanas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henricho Jaglinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Astos Radzevičienės ir Zitos Smirnovienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės V. Ž. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės V. Ž. ieškinį atsakovui VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, trečiajam asmeniui BAB bankas SNORAS dėl atsisakymo išmokėti apdraustą investiciją į AB SNORAS obligacijas ir už jas priklausančias palūkanas.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovė V. Ž. prašė priteisti iš atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ 7 000 Lt sumą už investiciją į trečiojo asmens BAB bankas SNORAS obligacijas bei už šią investiciją priklausančias palūkanas – 172,60 Lt. Paaiškino, kad ieškovė 2011 m. balandžio 5 d. su trečiuoju asmeniu pasirašė banko obligacijų įsigijimo sutartį, pagal kurią už 6 997,05 Lt ieškovė įsigijo 70 vnt. obligacijų. Nors trečiajam asmeniui paskelbtas bankrotas, tačiau atsakovas atsisako išmokėti ieškovei apdraustą investiciją 7 000 Lt sumoje bei už šią investiciją į banko obligacijas priklausančias palūkanas. Pažymėjo, kad sudarant obligacijų įsigijimo sutartį trečiojo asmens darbuotojai suklaidino ieškovę pateikdami informaciją, kad „Indėliai ir investicijos yra apdrausti“.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimu ieškinį atmetė.

7Teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog ji yra visiškai apmokėjusi įsigytas obligacijas. Reikalavimo teisė į atitinkamą investiciją atsiranda ne nuo obligacijų įsigijimo sutarties pasirašymo dienos, o nuo to momento, kai investuotojas įsigytas obligacijas pilnai apmoka.

8Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo (toliau ir IĮIDĮ) 3 str. 4 d. trečiojo asmens išleistos obligacijos nėra draudimo objektas. Teismas pabrėžė, kad šalių sudarytoje obligacijų įsigijimo sutartyje nėra nurodyta, kad banko skolos vertybiniai popieriai – obligacijos – yra draudžiami indėlių draudimu. Dėl to, negalima daryti išvados, kad banko darbuotojai, pasirašydami su ieškove obligacijų pirkimo sutartį ją suklaidino. Taip pat negalima daryti išvados, kad ieškovė turinti teisę į vertybinių popierių draudimą IĮIDĮ 9 str. prasme.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovė V. Ž. prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

11Skundą grindžia šiais argumentais:

121. IĮIDĮ aiškiai nurodyta, kad ne tik terminuoti indėliai, bet ir įsipareigojimai investuotojams yra apdrausti. Šį faktą patvirtino ir BAB bankas SNORAS pasirašydamas su ieškove investicinę sutartį į obligacijas. Teismas neįvertino į bylą pateiktų nuotraukų, kuriose matosi, kad taip vadinamuose „Snoriukuose“ buvo klijuojami VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ lipdukai, kuriuose parašyta, kad indėliai ir įsipareigojimai investuotojams yra apdrausti, buvo pateikiamos tą patį tvirtinančios atmintinės.

132. Nors teismas 2012 m. rugsėjo 10 d. nusprendė atidėti parengiamąjį teismo posėdį tam, kad atsakovas pateiktų savo atsiliepimą, tačiau 2012 m. rugsėjo 28 d. vėl atnaujinto parengiamojo teismo posėdžiu teismas pakeitė posėdžio pobūdį ir nusprendė nagrinėti bylą iš esmės, nors ieškovei nebuvo pateikti prie bylos prijungti atsakovo rašytiniai paaiškinimai ir neleista su jais susipažinti.

143. Teismas neįsigilinęs į pateiktų dokumentų esmę padarė klaidingą išvadą, kad už obligacijas nebuvo laiku ir pilnai sumokėta. Joks bankas nesudaro vertybinių popierių įsigijimo sutarčių, jei nepervesti iš sąskaitos ar neįmokėti gryni pinigai.

154. Ieškovė nepirko banke indėlių sertifikatų, o pirko paprastas banko obligacijas. Netinkamai vertindamas į bylą pateiktus dokumentus, nesigilindamas į ieškovės argumentus teismas pažeidė CPK 159, 183 str., dispozityvumo ir betarpiškumo principus. Teismas visiškai nesiaiškino, ar trečiojo asmens darbuotojai klaidino ieškovę pateikdami informaciją, kad indėliai ir investicijos yra apdrausti. Teismas taip pat nepagrįstai netenkino prašymų išreikalauti iš atsakovo ir trečiojo asmens svarbius rašytinius įrodymus: obligacijų leidimo prospektą ir kt., neiškvietė liudytojos L. L., buvusios trečiojo asmens darbuotojos.

165. Trečiasis asmuo ne tik, kad neatskleidė ieškovei esminių sutarčių sąlygų, bet ir sąmoningai ją apgaudinėjo. Ieškovei buvo sukurtas įspūdis, kad įsigyjamos banko obligacijos yra saugios ir apdraustos, todėl pagal CK 1.91 str. obligacijų įsigijimo sutartis turėtų būti pripažinta negaliojančia.

176. Teismas, konstatuodamas, jog ieškovės pinigų perleidimo ir panaudojimo be jos valios aplinkybės byloje nenustatytos, prasilenkė su visais Lietuvoje žinomais faktais. BAB bankas SNORAS yra bankrutavęs, taigi yra pradingę ir ieškovės investuoti pinigai, kadangi jie be jos valios yra panaudoti buvusių banko vadovų. Dėl šio fakto yra pradėtas banko vadovų baudžiamasis persekiojimas.

187. Nagrinėjamu atveju pagal analogiją reikėtų remtis Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1950-658/2012.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Paaiškina, kad atsakovas atsisakė išmokėti draudimo išmoką, nes banko obligacijos nėra draudimo objektas (paties draudėjo išleisti skolos vertybiniai popieriai), ir obligacijos nebuvo perleistos be apeliantės valios. Trečiojo asmens darbuotojų veiksmai nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšmingi.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo BAB bankas SNORAS prašo apeliacinį skundą atmesti. Paaiškina, kad apeliantė nepateikė įrodymų, kad jai priklausančios obligacijos būtų perleistos be jos valios, todėl teismas pagrįstai taikė IĮIDĮ 9 str. 1 d. Apeliantė nepagrįstai vadovaujasi ir Neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties Nr. V9924390 sąlyga, kuri numato, kad banko įsipareigojimai apeliantei yra apdrausti įstatymų nustatyta tvarka ir VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ sąlygomis, kadangi ji negali būti aiškinama taip, kad visi banko įsipareigojimai neprofesionaliam investuotojui yra apdrausti, nors tai priklauso nuo įstatyminio reguliavimo.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

22Apeliacinis skundas atmestinas.

23Civilinių bylų nagrinėjimo dalyką nustato ginčo šalys (CPK 5, 12, 13 str.). Priklausomai nuo pasirinkto nagrinėjimo dalyko, šalys nurodo teisinius faktus ir pateikia juos patvirtinančius įrodymus.

24Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė ir trečiasis asmuo 2011 m. balandžio 5 d. sudarė Obligacijų pasirašymo sutartį Nr. FO20110405V990011, pagal kurią ieškovė įgijo 70 vnt. trečiojo asmens išleistų obligacijų (b. l. 4). Sutartyje buvo numatyta, kad obligacijų išpirkimo data – 2012 m. balandžio 27 d., tačiau obligacijos nustatytu terminu išpirktos nebuvo, nes trečiajam asmeniui 2011 m. lapkričio 24 d. dėl nemokumo buvo atšaukta banko licencija. Taigi 2011 m. lapkričio 24 d. įvyko draudžiamasis įvykis IĮIDĮ 2 str. 2 d. prasme.

25Pagal Obligacijų pasirašymo sutartį ieškovė įgijo trečiojo asmens platintus skolos vertybinius popierius (CK 1.103 str., Vertybinių popierių įstatymo 2 str. 27 d.), o trečiasis asmuo iš esmės suteikė ieškovei investicines paslaugas (Finansinių priemonių rinkų įstatymo 4 str.). Todėl ieškovė šiame teisiniame santykyje laikytina investuotoja (Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 str. 14 d., IĮIDĮ 2 str. 11, 19 d.).

26Draudimo objektas pagal IĮIDĮ apibrėžtas įstatymo 3 str., kurio 4 d. išskirta, kad draudimo objektu negali būti paties draudėjo išleisti skolos vertybiniai popieriai. Būtent tokiais vertybiniais popieriais yra ieškovės pagal Obligacijų pasirašymo sutartį įgytos obligacijos. Dėl to ieškovė neįgijo teisės į draudimo išmoką pagal IĮIDĮ, o atsakovas - valstybės įmonė, apdraudusi IĮIDĮ nustatytus indėlius ir įsipareigojimus investuotojams šio įstatymo nustatyta tvarka, neturi pareigos išmokėti ieškovei jos prašomos sumos, kadangi jos investicija draudžiamojo įvykio dieną nebuvo apdrausta. Net ir laikant, kad ieškovės įgyti vertybiniai popieriai patenka į draudimo objekto apimtį, IĮIDĮ 9 str. 1 d. numatyta, kad investuotojas įgyja teisę į draudimo išmoką nuo draudžiamojo įvykio dienos tik tuo atveju, jeigu investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios. Faktų, kurie pagrįstų buvus aplinkybes, apibrėžtas IĮIDĮ 9 str. 1 d. normos vidinėje struktūroje, ieškovė nenurodė. Tokiu faktu nelaikytinas ir trečiojo asmens bankrotas. Paminėta patvirtina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo pakeisti ar panaikinti nėra pagrindo, nes ieškovė, kaip investuotoja į trečiojo asmens skolos vertybinius popierius, pagal IĮIDĮ neįgijo teisės į šiame įstatyme nustatytą draudimo išmoką (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija plačiau nepasisako kaip neturinčių teisinės reikšmės skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

27Pastebėtina, kad ieškovės pasirinktas jos teisių gynimo būdas – ieškinio reiškimas atsakovui VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, prašymas priteisti draudimo išmoką pagal IĮIDĮ, neatitinka ieškinio faktinio pagrindo, pagal kurį ieškovė įrodinėja, kad obligacijų pasirašymo sutartį ji sudarė esant trečiojo asmens apgaulei. Taigi netinkamai suformulavus ieškinio dalyką, ieškinį pareiškus ne tam asmeniui, teismams neturint teisės išeiti už ieškinio ribų, ieškovės ieškinys negali būti tenkinamas. Atkreiptinas ieškovės dėmesys, kad apeliaciniame skunde negalima kelti naujų reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 str.). Dėl to ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančia Obligacijų pasirašymo sutartį gali būti tik naujo ieškinio dalyku.

28Netenkinus apeliacinio skundo iš ieškovės valstybei priteistina 100 Lt žyminio mokesčio, kurio mokėjimas buvo atidėtas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 5 d. nutartimi.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

30Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Priteisti iš ieškovės V. Ž. valstybei 100 Lt žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovė V. Ž. prašė priteisti iš atsakovo VĮ „Indėlių ir... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog ji yra visiškai... 8. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad pagal Indėlių ir įsipareigojimų... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovė V. Ž. prašo panaikinti Vilniaus miesto 2... 11. Skundą grindžia šiais argumentais:... 12. 1. IĮIDĮ aiškiai nurodyta, kad ne tik terminuoti indėliai, bet ir... 13. 2. Nors teismas 2012 m. rugsėjo 10 d. nusprendė atidėti parengiamąjį... 14. 3. Teismas neįsigilinęs į pateiktų dokumentų esmę padarė klaidingą... 15. 4. Ieškovė nepirko banke indėlių sertifikatų, o pirko paprastas banko... 16. 5. Trečiasis asmuo ne tik, kad neatskleidė ieškovei esminių sutarčių... 17. 6. Teismas, konstatuodamas, jog ieškovės pinigų perleidimo ir panaudojimo be... 18. 7. Nagrinėjamu atveju pagal analogiją reikėtų remtis Kauno apygardos teismo... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VĮ „Indėlių ir investicijų... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo BAB bankas SNORAS prašo... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 22. Apeliacinis skundas atmestinas.... 23. Civilinių bylų nagrinėjimo dalyką nustato ginčo šalys (CPK 5, 12, 13... 24. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė ir trečiasis asmuo 2011 m.... 25. Pagal Obligacijų pasirašymo sutartį ieškovė įgijo trečiojo asmens... 26. Draudimo objektas pagal IĮIDĮ apibrėžtas įstatymo 3 str., kurio 4 d.... 27. Pastebėtina, kad ieškovės pasirinktas jos teisių gynimo būdas –... 28. Netenkinus apeliacinio skundo iš ieškovės valstybei priteistina 100 Lt... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 30. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimą palikti... 31. Priteisti iš ieškovės V. Ž. valstybei 100 Lt žyminio mokesčio....