Byla 2S-2688-392/2016
Dėl neišieškojimo iš paskutinio gyvenamojo būsto, suinteresuoti asmenys antstolis G. B., UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Vilniaus vandenys“ UAB „Gelvora“, BAB bankas „Snoras“, UAB „Vilniaus energija“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos E. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos E. B. prašymą dėl neišieškojimo iš paskutinio gyvenamojo būsto, suinteresuoti asmenys antstolis G. B., UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Vilniaus vandenys“ UAB „Gelvora“, BAB bankas „Snoras“, UAB „Vilniaus energija“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėja E. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl neišieškojimo iš paskutinio gyvenamojo būsto, prašydama pritaikyti antstolio G. B. vykdomojoje byloje CPK 663 str. 3 ir 4 d. apribojimus, nustatant, kad nebūtų išieškoma iš pareiškėjos E. B. vienintelio gyvenamojo būsto – buto adresu ( - ). Nurodė, kad 2016-01-19 patvarkymu dėl skolos išieškojimo antstolis G. B. vykdo išieškojimą UAB „Naujamiesčio būstas“ naudai iš pareiškėjos turto – buto adresu ( - ). 2016-03-24 buvo paskelbtos minėto buto varžytynės. Pareiškėja, remdamasi CPK 663 str. 4 d., teikė prašymą taikyti apribojimus, išieškant iš paskutinio gyvenamojo būsto, kadangi skola yra atsiradusi už komunalines paslaugas, be to, pareiškėja yra neįgali, gauna minimalų darbo užmokestį, jos materialinė padėtis yra sunki. Pažymėjo, kad pagal CPK 663 str. 3 d., išieškoti iš skolininkui priklausančio būsto, kuriame jis gyvena, galima tik tuo atveju, jei išieškoma suma viršija 2.030 Eur. Nagrinėjamu atveju, pareiškėja nurodė, kad jos bendra skola UAB „Naujamiesčio būstas“ sudaro 1.725,74 Eur.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Gelvora“ pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą, kuriame prašė pareiškėjos prašymą spręsti teismo nuožiūra.

5Suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ atsiliepime į pareiškimą prašė pareiškėjos prašymą atmesti. Atsiliepime nurodė, kad nagrinėjamu atveju kito turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, pareiškėja neturi, išieškoti iš pareiškėjos darbo užmokesčio galimybių nėra. Taip pat teismui nepateikta patikimų įrodymų, patvirtinančių pareiškėjos galimybes atlyginti išieškomas sumas kitokiu būdu, be to, net ir gaudama pajamas, ji privalėtų mokėti einamuosius mokesčius už komunalines paslaugas. Suinteresuoto asmens teigimu, dėl didėjančių įkainių skola gali tik didėti, o išieškotojai toliau patirtų nepagrįstus nuostolius.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad su pareiškėjos prašymu nesutinka ir prašė jį atmesti. Suinteresuoto asmens pabrėžta, kad pareiškėja, neatlikdama mokėjimų už suteiktas paslaugas, elgėsi nerūpestingai, pažeidė įstatyminę ir sutartinę pareigą.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-10-04 nutartimi pareiškimo netenkino. Nustatė, kad antstolis G. B. vykdo: 1) vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-02 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-2605-819/2013 dėl 750,65 Eur skolos ir 5 proc. dydžio procesinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės E. B. išieškotojo UAB „Naujamiesčio būstas“ naudai; 2) vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-02-27 išduotą teismo įsakymą Nr. eL2-13530-833/2015 dėl 772,17 Eur skolos ir 5 proc. dydžio procesinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės E. B. išieškotojo UAB „Naujamiesčio būstas“ naudai; 3) vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-08-25 išduotą teismo įsakymą Nr. eL2-36446-599/2015 dėl 202,92 Eur skolos ir 5 proc. dydžio procesinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės E. B. išieškotojo UAB „Naujamiesčio būstas“ naudai. Prie antstolio G. B. vykdomo išieškojimo prisijungė: 1) antstolis V. M., vykdantis išieškojimą išieškotojo UAB „Vilniaus vandenys“ naudai (146,84 Eur skola ir 5 proc. metinių palūkanų); 2) antstolis G. P., vykdantis išieškojimą išieškotojo UAB „Gelvora“ naudai (401,32 Eur skola ir 149,70 Eur metinių palūkanų); 3) antstolė I. K., vykdanti išieškojimą išieškotojo BAB banko „Snoras“ naudai (184,02 Eur skola) bei išieškotojo UAB „Vilniaus energija“ naudai (2242,29 Eur skola ir 6 proc. metinių palūkanų). Vykdymo proceso metu nustatyta, kad skolininkė dirba VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje.

8Iš vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esančių išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymų matyti, kad 2016-01-05 iš skolininkės išieškota 28,80 Eur, 2016-01-28 – 13,86 Eur, 2016-02-18 – 16,66 Eur, 2016-04-11 – 106,54 Eur. Vykdydamas išieškojimą, antstolis G. B. 2015-07-08 turto arešto aktu areštavo pareiškėjai nuosavybės teise priklausantį butą adresu ( - ). 2016-03-24 antstolis paskelbė minėto buto varžytynes. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-04-14 nutartimi sustabdė vykdymo veiksmus – išieškojimą iš buto adresu ( - ), iki bus išnagrinėtas pareiškėjos E. B. pareiškimas dėl neišieškojimo iš paskutinio gyvenamojo būsto. Pareiškėja į bylą taip pat pateikė duomenis, iš kurių matyti, kad jai nustatytas 55 procentų darbingumo lygis, jai mokama netekto darbingumo pensija, kuri sudaro apytiksliai 49 Eur.

9Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašyme kaip vieną iš pagrindų neišieškoti iš paskutinio gyvenamojo būsto nurodė, kad vykdymo procese jos bendra skola UAB „Naujamiesčio būstas“ sudaro 1.725,74 Eur, o išieškoti iš skolininkui priklausančio gyvenamojo būsto galima tik tuo atveju, kai išieškoma suma viršija 2.030 Eur. Tačiau iš teismui pateiktų vykdomųjų bylų matyti, kad prie antstolio G. B. vykdomo išieškojimo yra prisijungę kiti antstoliai, pareiškėja skolinga ne tik UAB „Naujamiesčio būstas“, tačiau ir kitiems kreditoriams – UAB „Vilniaus vandenys“ UAB „Gelvora“, BAB bankas „Snoras“, UAB „Vilniaus energija“, o bendra susidariusi skolos suma ženkliai viršija CPK 663 str. 3 d. nurodytą 2.030 Eur ribą. Byloje esantys duomenys patvirtina kitas pareiškėjos prašyme nurodytas aplinkybes, kad pareiškėja yra tik iš dalies darbinga, jos materialinė padėtis yra sunki. Tačiau vien šios aplinkybės savaime nesudaro pagrindo taikyti CPK 663 str. 4 d. numatytą teismo sprendimo vykdymo išimtį. Iš vykdomųjų bylų matyti, kad iš pareiškėjos išieškotos tik nedidelės sumos, didėja vykdymo išlaidos. 2016-06-01 UAB „Naujamiesčio būstas“ pažymos dėl neatsiskaitymo už suteiktas paslaugas duomenimis, pareiškėjos skola šiam kreditoriui sudaro 2.368,09 Eur (neįtraukiant priskaitymo už suteiktas paslaugas per 2016 m. gegužės mėnesį), taigi skola šiam kreditoriui taip pat didėja. Teismas pažymėjo, kad bylos nagrinėjimas buvo ne kartą atidėtas, suteikiant galimybę pareiškėjai pateikti įrodymus, kad per protingą laiką ji sugebės dengti skolas ir mokėti einamuosius mokesčius. Konkrečių įrodymų, iš kurių teismas galėtų spręsti, kad pareiškėja turės finansinių galimybių sustabdyti skolų augimą ir bent iš dalies jas dengti, nepateikta.

10Pareiškėja (apeliantė) E. B. atskiruoju skundu prašo teismo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-10-04 nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantės nuomone, teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjos pareiškimą, todėl skundžiama nutartis turi būti naikintina. Nurodo, kad nesutinka su teismo pozicija, kad aplinkybė, jog pareiškėjos materialinė padėtis yra sunki, nesudaro pagrindo taikyti CPK 663 str. 3, 4 d. apribojimus. Pareiškėja pažymi, kad yra visos sąlygos CPK 663 str. 4 d. taikymui: 1) įsiskolinimai kilę dėl neapmokėjimo už komunalines paslaugas; 2) dėl minėtų skolų yra nukreiptas išieškojimas į vienintelį apeliantės turtą (butą); 3) apeliantė yra neįgali, todėl gaunamos pajamos yra minimalios; 4) apeliantė pateikė prašymą dėl išeškojimo nukreipimo į paskutinį apeliantės gyvenamąjį būstą; 5) skolų apeliantė nepadengė dėl sunkios finansinės padėties. Apeliantė nurodo, kad teismo argumentai, jog apeliantė nepateikė įrodymų, galinčių pagrįsti apeliantės galimybę sustabdyti skolų augimą ateityje, nepagrįsti. Pažymi, kad dirba 20 metų slaugytojos padėjėja ir ketina ieškotis papildomo darbo, todėl šiuo atveju, apeliantės nuomone, yra neįmanoma pateikti įrodymų, kurių reikalauja teismas.

11Suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė apeliantės skundą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad pareiškėja neturi kito turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Tuo tarpu, išieškoti iš apeliantės darbo užmokesčio, galimybių nėra. Teismui nėra pateikta konkrečių aplinkybių, įrodymų apie apeliantės galimybes atlyginti išieškomas sumas kitokiu būdu. Net ir gaudama pajamas apeliantė turėtų mokėti einamuosius mokėjimus už komunalinius patarnavimus, todėl skola gali didėti.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 str. 2 d., apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

14Byloje nustatyta, kad antstolis G. B. vykdo: 1) vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-02 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-2605-819/2013 dėl 750,65 Eur skolos ir 5 proc. dydžio procesinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės E. B. išieškotojo UAB „Naujamiesčio būstas“ naudai; 2) vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-02-27 išduotą teismo įsakymą Nr. eL2-13530-833/2015 dėl 772,17 Eur skolos ir 5 proc. dydžio procesinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės E. B. išieškotojo UAB „Naujamiesčio būstas“ naudai; 3) vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-08-25 išduotą teismo įsakymą Nr. eL2-36446-599/2015 dėl 202,92 Eur skolos ir 5 proc. dydžio procesinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės E. B. išieškotojo UAB „Naujamiesčio būstas“ naudai. To pasekoje, antstolis areštavo apeliantei nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ). Prie antstolio G. B. vykdomo išieškojimo prisijungė: 1) antstolis V. M., vykdantis išieškojimą išieškotojo UAB „Vilniaus vandenys“ naudai (146,84 Eur skola ir 5 proc. metinių palūkanų); 2) antstolis G. P., vykdantis išieškojimą išieškotojo UAB „Gelvora“ naudai (401,32 Eur skola ir 149,70 Eur metinių palūkanų); 3) antstolė I. K., vykdanti išieškojimą išieškotojo BAB banko „Snoras“ naudai (184,02 Eur skola) bei išieškotojo UAB „Vilniaus energija“ naudai (2242,29 Eur skola ir 6 proc. metinių palūkanų).

15Apeliantė E. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl neišieškojimo iš paskutinio gyvenamojo būsto, prašydama pritaikyti antstolio G. B. vykdomojoje byloje CPK 663 str. 3 ir 4 d. numatytus apribojimus, nustatant, kad nebūtų išieškoma iš pareiškėjos E. B. vienintelio gyvenamojo būsto – buto adresu ( - ). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-10-04 nutartimi prašymą atmetė. Apeliantė atskiruoju skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad nagrinėjamu atveju netaikomas CPK 663 str. 4 d. Paminėtina, kad CPK 634 str. 2 d. nustatyta, jog antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. CPK 663 str. 4 d. reglamentuoja apribojimą išieškoti iš paskutinio fizinio asmens būsto ir šio apribojimo taikymo sąlygas. Minėto straipsnio nuostatos yra skirtos apsaugoti nepilnamečių vaikų, invalidų (neįgaliųjų) ir socialiai remtinų asmenų teisę į paskutinį gyvenamąjį būstą. Pagal šią teisės normą ji taikytina esant tokioms sąlygoms: 1) skolininko skola atsirado dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas; 2) dėl to skolininkui pritaikyta priverstinio išieškojimo priemonė – paskutinio buto, gyvenamojo namo ar jo dalies, būtino skolininkui ir jo šeimos nariams gyventi, areštas; 3) skolininkas ar jo šeimos nariai yra invalidai (neįgalieji), socialiai remtini asmenys arba turi nepilnamečių vaikų; 4) skolininkas ar jo šeimos nariai yra padavę apylinkės teismui prašymą nenukreipti išieškojimo į butą, gyvenamąjį namą ar jo dalį, būtinus šiems asmenims gyventi; 5) skola nepadengta dėl skolininko sunkios materialinės padėties. Ši teisės norma vertintina kaip socialinį tikslą turinti nepilnamečių vaikų, invalidų (neįgaliųjų) ir socialiai remtinų asmenų procesinė garantija – pagal galimybes apsaugoti juos nuo paskutinio gyvenamojo būsto praradimo. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, apeliantė nuo 2014-04-23 iki 2016-04-22 pripažinta iš dalies darbinga (nustatytas 55 proc. darbingumo lygis). Pakartotinis darbingumo nustatymas buvo atliktas 2016-04-19, pagal kurį dalinis darbingumas buvo nustatytas iki 2018-04-12. Paminėtina, kad apeliantė dirba VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, slaugytojos padėjėja. Taigi, apeliantė gauna darbo užmokestį bei netekto darbingumo pensiją. Bylos duomenimis, apeliantei taip pat buvo išmokėta ir ligos pašalpa, tačiau skola kreditoriams atlyginta taip ir nebuvo. Byloje taip pat nėra duomenų, jog apeliantė būtų dėjusi pastangas atsiskaityti su kreditoriais, taip sumažinant susidariusią skolą. Šiuo metu, apeliantė UAB „Naujamiesčio ūkis“ yra skolinga 2.368,09 Eur. Paminėtina, kad pastaroji taip pat yra skolinga ir kitiems kreditoriams - UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Gelvora“, BAB bankas „Snoras“ ir UAB „Vilniaus energija“. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju, apeliantės skola viršija CPK 663 str. 3 d. nustatytą apribojimą, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad išieškojimas iš apeliantės būsto, kuriame pastaroji gyvena, yra negalimas.

16Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog apeliantei buvo suteikta pakankamai laiko pateikti teismui įrodymus apie pastarosios finansinę padėtį. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, bylos nagrinėjimas, buvo atidėtas ne vieną kartą (2016-06-23, 2016-08-04). Viena iš bylos nagrinėjimo atidėjimo priežasčių buvo suteikti apeliantei laiko pateikti įrodymus apie pastarosios galimybę mokėti skolą dalimis bei pateikti skolų mokėjimo grafiką (-us). Tuo tarpu, apeliantė tik pateikė įrodymus apie pastarosios darbingumo lygį, gautą ligos pašalpą bei netekto darbingumo pensiją. Apeliantė atskirajame skunde nurodė, jog ketina ieškotis papildomo darbo, tačiau ši aplinkybė nėra pagrįsta jokiais įrodymais, kas reiškia, kad teismas, priimdamas sprendimą ar darydamas tam tikras išvadas, negali remtis aplinkybe, kuri laikytina tik apeliantės ketinimu imtis tam tikrų veiksmų ateityje. Taigi, įrodymų, kurie leistų pagrįstai manyti ar daryti išvadą apie apeliantės galimybę ateityje padengti ar bent sumažinti susidariusią skolą, nėra. Atsižvelgiant į tai, teismas, nagrinėjamu atveju, negali preziumuoti, kad apeliantės finansinė padėtis ateityje bus gera ir ji galės atsiskaityti su kreditoriais. Neatmetama galimybė, kad susidariusi skola kreditoriams gali ženkliai padidėti. Kadangi apeliantė neturi kito turto tik vienintelį butą, esantį ( - ), kuriame gyvena, tai šiuo atveju išieškojimas į pastarąjį turtą buvo ir yra nukreiptas pagrįstai, priešingu atveju, būtų pažeisti kitų asmenų (kreditorių) teisės ir teisėti interesai.

17Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo panaikinti skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-10-04 nutartį, dėl to atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

18Vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str., teismas

Nutarė

19E. B. atskirąjį skundą atmesti.

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. pareiškėja E. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl neišieškojimo iš... 4. Suinteresuotas asmuo UAB „Gelvora“ pateikė teismui atsiliepimą į... 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ atsiliepime į pareiškimą... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė teismui atsiliepimą... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-10-04 nutartimi pareiškimo netenkino.... 8. Iš vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esančių išieškotų lėšų paskirstymo... 9. Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašyme kaip vieną iš pagrindų... 10. Pareiškėja (apeliantė) E. B. atskiruoju skundu prašo teismo panaikinti... 11. Suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ atsiliepime į atskirąjį... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 14. Byloje nustatyta, kad antstolis G. B. vykdo: 1) vykdomąją bylą Nr. ( - )... 15. Apeliantė E. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl neišieškojimo iš... 16. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog apeliantei buvo suteikta pakankamai laiko... 17. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 18. Vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str., teismas... 19. E. B. atskirąjį skundą atmesti.... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 4 d. nutartį palikti...