Byla 2SP-32465-587/2018
Dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo, suinteresuoti asmenys antstolė S. V. ir išieškotojas V. G

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Lina Žemaitienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų V. K. ir E. K. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo, suinteresuoti asmenys antstolė S. V. ir išieškotojas V. G..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai V. K. ir E. K. 2018 m. lapkričio 26 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose pateiktu prašymu prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdymą antstolės S. V. kontoroje vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01218 iki skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo.

5Pareiškėjai nurodė, kad antstolė 2018 m. lapkričio 19 d. patvarkymu vykdomojoje byloje netenkino pareiškėjų prašymo – pareiškimo dėl vykdymo sustabdymo vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01218. Pareiškėjas V. K. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams pateikė ieškinį dėl 30000,00 Eur priteisimo iš atsakovo E. P., civilinės bylos objektas – E. P. prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas. Mano, kad minėta civilinė byla yra akivaizdžiai susijusi su antstolės kontoroje vykdomu išieškojimo procesu, antstolė turėjo įvertinti išieškotojo V. G. ir E. P. pasirašytą susitarimą dėl prievolės pagal paskolos sutartį įvykdymo. Be to, antstolė neinformavo apie skelbiamas ir jau vykstančias varžytines, kurios vyksta nuo 2018 m. spalio 30 d. iki 2018 m. lapkričio 29 d., apie vykstančias varžytines pareiškėjai V. K. ir E. K. sužinojo tik 2018 m. lapkričio 8 d.

62018 m. lapkričio 28 d. byloje gautas išieškotojo V. G. atsiliepimas į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuriuo ieškotojas prašo: 1) atmesti skolininkų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, 2) priimti atskirąją nutartį dėl V. K. piktnaudžiavimo teise ir informuoti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, kad jam nebūtų suteikta teisė naudotis valstybės garantuojama teisine pagalba, 3) skirti skolininkams V. K. ir E. K. bendrą 1000,00 Eur baudą už piktnaudžiavimą savo teisėmis, pusę šios sumos paskiriant išieškotojui V. G..

7Išieškotojas nurodė, kad skolininkų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra nepagrįstas, skolininkų skundas nėra preliminariai pagrįstas rašytiniais įrodymais ir yra deklaratyvaus pobūdžio. Skolininkai nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų antstolės neteisėtus veiksmus. Skolininkų nurodyta civilinė byla Nr. e2-25941-475/2018 dėl 30000,00 Eur sumos išieškojimo iš E. P., kurioje išieškotojas šiame vykdymo procese V. G. įtrauktas dalyvauti trečiuoju asmeniu, nėra susijusi su antstolės S. V. vykdomu išieškojimu. Išieškojimas vykdomojoje byloje vykdomas pagal sutartinę hipoteką, sudarytą tarp išieškotojo V. G., skolininko V. K. ir įkaito davėjos E. K., kuria buvo užtikrintas paskolos sutarties tarp V. G. ir V. K. vykdymas. Šių sandorių teisėtumas patvirtintas Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje Nr. e2A-345-254/2018. Iš skolininkų skunde nurodytų faktinių aplinkybių yra akivaizdu, jog antstolė S. V. neatliko jokių neteisėtų veiksmų vykdomojoje byloje, o tik vykdo teisėtus išieškojimo veiksmus pagal išduotus vykdomuosius dokumentus. Skolininkams yra puikiai žinomos aplinkybės apie vykdomas išieškojimo procedūras, jų skundai dėl antstolės veiksmų yra dažni ir pasikartojantys, tai rodo, kad apie vykstančias turto varžytines ir vykdomosios bylos eiga skolininkams yra žinoma.

82018 m. lapkričio 28 d. byloje gautas antstolės S. V. atsiliepimas į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuriuo prašoma atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Antstolė nurodė, kad 2018 m. lapkričio 19 d. patvarkymu netenkino skolininkų prašymo sustabdyti vykdymą vykdomojoje byloje, motyvuodama tuo, jog Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 626–627 straipsniai nenumato privalomojo bylos sustabdymo ar antstolės teisės stabdyti vykdomąją bylą, kai teisme pateikiamas ieškinys dėl skolos priteisimo iš trečiųjų asmenų. Vykdomojoje byloje negauta dokumentų, patvirtinančių, jog vykdomajame įraše, kuris yra vykdomasis dokumentas, yra pakeistas skolininkas ar įkaito davėjas. Antstolė taip pat informavo skolininką ir įkaito davėją, kad Kauno apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-25941-475/2018 netenkino V. K. prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01218. Skolininkai nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių antstolės neteisėtus veiksmus. Pranešimas apie įvyksiančias turto varžytines vykdymo proceso šalims buvo išsiųstas 2018 m. lapkričio 5 d. Taip pat 2018 m. kovo 26 d. pareiškėjams buvo išsiųstas patvarkymas dėl areštuoto turto vertės nustatymo. Skolininkai, siekdami vilkinti vykdymo procesą, neįsileido apžiūrėti įkeisto ir areštuoto turto, dėl ko Kauno apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-29399-191/2016 leido antstolei ar jos įgaliotam padėjėjui įeiti į gyvenamąsias patalpas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Kaune, nuosavybės teise priklausančias E. K., ir jas apžiūrėti, siekiant nustatyti turto vertę ir užfiksuoti vidinę patalpų būklę. Pareiškėjų skundai dėl antstolės veiksmų vykdomojoje byloje yra dažni ir besikartojantys, todėl vykdomosios bylos eiga pareiškėjams yra gerai žinoma. Vykdomoji byla vykdoma nuo 2016 m. rugsėjo 8 d., vykdymo procesas šioje vykdomojoje byloje nėra operatyvus, ekonomiškas ir pažeidžia išieškotojo teises atgauti skolą.

92018 m. lapkričio 28 d. pareiškėjas V. K. pateikė 2016 m. gegužės 19 d. Susitarimą dėl finansinių įsipareigojimų įvykdymo pagal 2015 m. lapkričio 18 d. paskolos sutartį Nr. ( - ), pasirašytą tarp skolininko V. K., kreditoriaus V. G. ir kredito mokėtojo E. P.. Šiuo susitarimu skolininkas V. K. ir kreditorius V. G. sutiko, kad pagal 2015 m. lapkričio 18 d. paskolos sutartį, notarinio registro Nr. ( - ), paskolintus pinigus 30000,00 Eur sumoje sumokės E. P.. Šiuo susitarimu kredito mokėtojas sutiko sumokėti 30000,00 Eur sumą pagal susitarime paminėtą paskolos sutartį mokėjimo pavedimu į V. G. asmeninę sąskaitą.

10Teismas

konstatuoja:

11CPK 510 straipsnio 2 dalis numato, jog tuo atveju, jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

12Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas ir jeigu asmuo tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą. Kreipdamasi į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – vykdymo proceso sustabdymo – pareiškėjas turi nurodyti tokio prašymo faktinį pagrindą, pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą šioje skundo nagrinėjimo stadijoje, t. y. iki antstolis išnagrinės skundą ir priims patvarkymą. Teismas laikinąsias apsaugos priemones taiko ir parenka vadovaujantis ekonomiškumo principu, siekdamas išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, taiko ar parenka laikinąsias apsaugos priemones taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės turi užtikrinti galimo procesinio teismo sprendimo vykdymą, jos turi būti susijusios su byloje nagrinėjamu reikalavimu, jų taikymas turi atitikti CPK 144–145 straipsniuose nustatytus pagrindus ir tikslus.

13Susipažinus su pareiškėjo skundu dėl antstolio veiksmų ir pateiktu prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones nustatyta, kad pareiškėjas iš esmės nesutinka su antstolės atliktu procesiniu veiksmu – atsisakymu tenkinti skolininkų E. K. ir V. K. prašymą sustabdyti vykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01218.

14Pareiškėjas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, analogiškas skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimui, iki skundo dėl antstolės veiksmų išnagrinėjimo. Iš skundo turinio darytina išvada, kad skolininkai nesutinka su pačiu vykdymo procesu, mano, kad Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų civilinėje byloje Nr. e2-25941-475/2018 tenkinus pareiškėjo V. K. reikalavimus, šis vykdymo procesas neturės prasmės. Šį argumentą grindžia į bylą pateiktu 2016 m. gegužės 19 d. Susitarimu dėl finansinių įsipareigojimų įvykdymo pagal 2015 m. lapkričio 18 d. paskolos sutartį Nr. ( - ), pasirašytu tarp skolininko V. K., kreditoriaus V. G. ir kredito mokėtojo E. P.. Teismo vertinimu, aptariamas susitarimas tik patvirtina aplinkybę, jog susitarime kredito mokėtoju įvardintas E. P. nevykdė savo sutikimo įvykdyti 2015 m. lapkričio 18 d. paskolos sutartimi skolininko V. K. prisiimtus skolinius įsipareigojimus. Be to, šis susitarimas negali būti įvertintas kaip skolininko paskolos sutartimi prisiimtų prievolių įvykdymo užtikrinimas. Iš šio susitarimo taip pat nėra aišku, kokiu pagrindu E. P. sutinka įvykdyti skolininko V. K. prisiimtus skolinius įsipareigojimus. Teismo vertinimu, šie duomenys nėra pakankami konstatuoti išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0114/16/01218 ir pareiškėjo V. K. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų civilinėje byloje Nr. e2-25941-475/2018 nagrinėjamų reikalavimų sąsajumą.

15Pareiškėjas nurodė, kad apie antstolės paskelbtas varžytines sužinojo 2018 m. lapkričio 8 d. Teismo vertinimu ši aplinkybė atitinka antstolės S. V. atsiliepime į prašymą nurodytą aplinkybę, jog pranešimas apie įvyksiančias turto varžytines vykdymo proceso šalims buvo išsiųstas 2018 m. lapkričio 5 d.

16Pareiškėjas nepateikia jokių duomenų, kurie leistų daryti išvadą apie sunkias pasekmes, galinčias kilti, jeigu nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Šį teiginį pareiškėjas grindžia argumentu, jog tokios pasekmės gali kilti įvykus antstolės paskelbtoms varžytinėms, kurios baigiasi 2018 m. lapkričio 29 d. Tačiau pareiškėjas prašyme nenurodė jokių aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, kad antstolės paskelbtos varžytinės bus pripažintos įvykusiomis ir bus paskelbtas jų laimėtojas.

17Pastebėtina, kad pareiškėjos prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra sietinos iš esmės su vykdymo procesu vykdomojoje byloje, o ne su paskelbtų varžytinių sustabdymu. Aplinkybė, kad įstatymas numato galimybę taikyti konkrečias laikinąsias apsaugos priemones, savaime nereiškia, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės visais atvejais atitinka CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatytus tikslus. Aplinkybė, kad skolininkai V. K. ir E. K. nesutinka su skolos išieškojimu iš įkeisto turto, nėra pakankama byloje prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis riboti išieškotojo teisių įgyvendinimą.

18Vertindamas pareiškėjų prašymo dėl vykdymo proceso sustabdymo pagrįstumą, teismas pripažįsta, kad pareiškėjai nenurodė jokių reikšmingų aplinkybių, kurias vertinant būtų galima padaryti išvadą, kad nesustabdžius vykdymo proceso iki skundo dėl antstolės veiksmų išnagrinėjimo bus nepagrįstai pažeisti pareiškėjų interesai. Antstolė, gavusi pareiškėjų skundą, jį turi išnagrinėti per penkias darbo dienas. Antstolei patvarkymu patenkinus pareiškėjų skundą, jis būtų realizuojamas savaime. Antstolei priėmus patvarkymą, kuriuo pareiškėjų skundas atmestas, skundas su vykdomąja byla būtų persiunčiamas Kauno miesto apylinkės teismo Kauno rūmams.

19Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą. Skolininkų nurodytos aplinkybės nevertintinos kaip pakankamos spręsti, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių iki skundo dėl antstolės veiksmų išnagrinėjimo būtų pažeisti skolininkų interesai. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjų prašymas atmestinas kaip nepagrįstas, neįrodytas ir prieštaraujantis ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principams (CPK 3 str. 1d., 7 str., 144 str. 1 d., 151 str., 178 str.).

20Išieškotojo prašymas priimti atskirąją nutartį dėl V. K. piktnaudžiavimo teise ir informuoti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, kad jam nebūtų suteikta teisė naudotis valstybės garantuojama teisine pagalba bei skirti skolininkams V. K. ir E. K. bendrą 1000,00 Eur baudą už piktnaudžiavimą savo teisėmis, pusę šios sumos paskiriant išieškotojui V. G. šioje vykdymo proceso stadijoje nenagrinėtini, kadangi šia nutartimi yra sprendžiamas tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas. Šių prašymų pagrįstumą galima vertinti tik įvertinus visą vykdomosios bylos medžiagą, kas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 144 straipsniu, 147 straipsniu, 151 straipsniu, 290–291 straipsniais, 510 straipsniu, teismas

Nutarė

22pareiškėjų V. K. ir E. K. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki pareiškėjų 2018 m. lapkričio 22 d. skundo dėl antstolės S. V. veiksmų išnagrinėjimo atmesti.

23Išieškotojo V. G. prašymo priimti atskirąją nutartį dėl V. K. piktnaudžiavimo teise ir informuoti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, kad jam nebūtų suteikta teisė naudotis valstybės garantuojama teisine pagalba bei skirti skolininkams V. K. ir E. K. bendrą 1000,00 Eur baudą už piktnaudžiavimą savo teisėmis, pusę šios sumos paskiriant išieškotojui V. G. šioje vykdymo proceso stadijoje nenagrinėti.

24Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Lina Žemaitienė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų V. K. ir... 3. Teismas... 4. pareiškėjai V. K. ir E. K. 2018 m. lapkričio 26 d. Kauno apylinkės teismo... 5. Pareiškėjai nurodė, kad antstolė 2018 m. lapkričio 19 d. patvarkymu... 6. 2018 m. lapkričio 28 d. byloje gautas išieškotojo V. G. atsiliepimas į... 7. Išieškotojas nurodė, kad skolininkų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos... 8. 2018 m. lapkričio 28 d. byloje gautas antstolės S. V. atsiliepimas į... 9. 2018 m. lapkričio 28 d. pareiškėjas V. K. pateikė 2016 m. gegužės 19 d.... 10. Teismas... 11. CPK 510 straipsnio 2 dalis numato, jog tuo atveju, jeigu skundą teikiantis... 12. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų... 13. Susipažinus su pareiškėjo skundu dėl antstolio veiksmų ir pateiktu... 14. Pareiškėjas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, analogiškas... 15. Pareiškėjas nurodė, kad apie antstolės paskelbtas varžytines sužinojo... 16. Pareiškėjas nepateikia jokių duomenų, kurie leistų daryti išvadą apie... 17. Pastebėtina, kad pareiškėjos prašomos taikyti laikinosios apsaugos... 18. Vertindamas pareiškėjų prašymo dėl vykdymo proceso sustabdymo... 19. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau... 20. Išieškotojo prašymas priimti atskirąją nutartį dėl V. K.... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 144 straipsniu, 147 straipsniu, 151... 22. pareiškėjų V. K. ir E. K. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 23. Išieškotojo V. G. prašymo priimti atskirąją nutartį dėl V. K.... 24. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...