Byla 2-5207-901/2012
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, vadovaudamasi CPK 142 str. 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui A. B. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo A. B. 340,50 Lt skolos, 1260,87 Lt delspinigių, 134,14 Lt ikiteisminių skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti, tačiau jis per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovui prašant, priimtinas spendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateikto ieškinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad 2001-03-23 UAB „Tele2“ ir A. B. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A8466335-4.377, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas už suteiktas paslaugas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti (19-21 b.l.). UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras (24-36 b.l.), tačiau atsakovas nustatytu laikui jų neapmokėjo. 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 pagrindu UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ visas reikalavimo teises pagal PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu (8-11 b.l.). Ieškovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.109 str. nuostatomis pranešė atsakovui apie reikalavimo teisės perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras (18 b.l.), tačiau atsakovas ieškovo reikalavimų neįvykdė. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Atsakovas pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 340,50 Lt skola.

6Už nesavalaikį sutartinių prievolių vykdymą ieškovas yra paskaičiavęs 1260,87 Lt delspinigių daugiau kaip už dešimt metų laikotarpį, skaičiuojant po 0,1 procentus už kiekvieną vėlavimo dieną (7, 21 b.l.). Savo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo ieškovas grindžia Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties 6.5. punktu. Teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tokiu atveju jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teismų praktiką protingas delspinigių dydis yra 0,02 procento, kas atitinka minimalius įstatyminius nuostolius (CK 6.210 str.). Sprendžiant, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2007 10 12 nutartis c.b.Nr.3K-7-304/2007). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. netgi 0,2 proc. delspinigiai yra aiškiai per dideli (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-06-06 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-316/2005, 2005-09-19 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-400/2005 ir kt.). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturėti kitos šalies sąskaita (LAT 2007 06 22 nutartis c.b. Nr.3K-3-290/2007). Teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėjamu atveju, prašoma priteisti netesybų suma yra daugiau kaip keturis kartus didesnė negu paskaičiuota skola, delspinigiai skaičiuoti daugiau nei už dešimt metų, sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – silpnesnės šalies - vartotojo, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, kad delspinigių norma aiškiai viršija paslaugų davėjo verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paslaugų sutarties sudarymo momentu, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini.

7Įvertinus aplinkybes, kad nėra duomenų, kad atsakovas yra grąžinęs skolą, atsižvelgdamas į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, teismas tenkina ieškovo prašymą dėl netesybų priteisimo, tačiau prašomus priteisti delspinigius mažina iki 500 Lt. Tokia netesybų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju (CK 1.125 str. 5d. 1p., 6.71 str., 6.258 str., 6.261 str.).

8Ieškovas ieškinyje nurodo, kad turėjo 134,14 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, tačiau nepateikia tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų. Ieškovas pateikė ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę (6 b.l.), iš kurios matyti, kad minėtas išlaidas sudaro pranešimų siuntimas Lietuvoje, darbo priemonės, administracija, kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos, darbuotojo darbo užmokestis, užklausos registrams. Ieškovas nenurodo minėtų išlaidų paskaičiavimo, nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos, todėl ieškovo prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo netenkintinas (CPK 178 str., 185 str. 1 d.).

9Už nesavalaikį prievolių vykdymą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (840,50 Lt) nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 71 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 3-4 b.l.). Sutinkamai su LR CPK 93 str. iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys dėl 1735,51 Lt skolos patenkinamas 48,43 % priteisiant 840,50 Lt, todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovo priteisiama 34,40 Lt bylinėjimosi išlaidų.

11Valstybės biudžetui 7,50 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma nepriteistina, nes ji laikytina mažesne nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnis 1 dalis 3 punktas, 96 straipsnis 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

12Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) 340,50 Lt (tris šimtus keturiasdešimt litų 50 centų) skolos, 500 Lt (penkis šimtus litų) delspinigių, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 840,50 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2012-07-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 34,40 Lt (trisdešimt keturis litus 40 centų) žyminio mokesčio ieškovo UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, naudai.

15Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai