Byla 2A-971-357/2015
Dėl avanso priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Bartašienės (pirmininkė ir pranešėja), Egidijaus Mockevičiaus ir Vilijos Valantienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. P. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. birželio 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. P. ieškinį atsakovui V. P. dėl avanso priteisimo

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas R. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo V. P. 4924 Eur, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-01-29 šalys sudarė sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo nupirkti žemės sklypą ( - ) ir jame pastatyti gyvenamąjį namą, o ieškovas įsipareigojo šias paslaugas priimti ir jas apmokėti. Šalys susitarė, kad sklypas bus nupirktas ir namas pastatytas iki 2013-07-01, visa paslauga (žemės sklypo nupirkimas ir namo pastatymas) sudaro 34.754,40 Eur sumą, iš kurios 4923,54 Eur sumą R. P. sumoka kaip avansą sutarties sudarymo metu, o baigus darbus, sumoka likusią 29.830,86 Eur dalį. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė, nurodydamas, kad neturi statybininkų, ir tokie pasiaiškinimai tęsėsi ilgą laiko tarpą, atsakovas pradėjo slapstytis, neatsiliepdavo telefonu. Ieškovo manymu, šalys sudarė statybos rangos sutartį. Kadangi atsakovas neatliko vartojimo rangos sutartyje numatyto darbo, ieškovas turi teisę pasinaudoti CK 6.344 straipsnyje numatytomis pirkėjo teisėmis ir reikalauti grąžinti pinigus.

5Atsakovas V. P. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad šalių sudaryta sutartis turėtų būti vertinama kaip preliminarioji sutartis, kurios galiojimo laikas jau pasibaigęs. Jeigu ieškovas būtų tinkamai vykdęs įsipareigojimus ir sumokėjęs 4923,54 Eur avansą, jis galėtų reikalauti avanso sugrąžinimo tik tuo atveju, jeigu preliminari sutartis būtų buvusi nutraukta dėl atsakovo kaltės. Ieškovas neįrodė savo teiginių, kad atsakovas pradėjo vengti sutartinių įsipareigojimų, pradėjo slapstytis, nekelti ragelio. Atsakovas pripažįsta, kad su ieškovu buvo sutaręs dėl 2013-01-29 sutartyje nurodytų paslaugų atlikimo, tačiau 2013-01-29 sutartį laiko nepradėta vykdyti ir pasibaigusia dėl ieškovo kaltės, ieškovui neįvykdžius savo įsipareigojimų. Kadangi ieškovas nepateikia įrodymų apie avanso sumokėjimą atsakovui, jis turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų ieškovui vykdymą ir turi pagrįstą teisę laikyti šią sutartį pasibaigusia.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. birželio 4 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino, priteisė ieškovui R. P. iš atsakovo V. P. 4924 Eur avansą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4924 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-01-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 728 Eur bylinėjimosi išlaidų, priteisė iš atsakovo V. P. valstybei 5,20 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, grąžino ieškovui R. P. 58 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2015-01-13 mokėjimo nurodymu Nr. 434487 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos.

8Teismas sprendė, kad šalių sudaryta sutartis yra preliminarioji sutartis, kurioje nepasisakyta, kad šia sutartimi atsakovas įsipareigoja ieškovui parduoti namą bei žemės sklypą, o ieškovas juos nupirkti, taip pat nepasisakyta, kad šalys ateityje, pastačius namą, sudarys kitą – pagrindinę sutartį. Sutarties sudarymo metu žemės sklypas dar nebuvo atsakovo nuosavybė, o gyvenamasis namas dar nebuvo pradėtas statyti, tai reiškia, kad pagrindinės sutarties dalyko realiai apyvartoje dar nebuvo. Kadangi abi šalys pripažįsta, jog tarėsi dėl individualaus gyvenamojo namo fiziniam asmeniui pastatymo, teismas sprendė, kad tarp šalių susiklostė ikisutartiniai vartojimo rangos santykiai. 4923,54 Eur perdavimo atsakovui faktas sutartyje atskirai nepažymėtas, tačiau sąvokoje „mokamas avansas“ neveikiamasis dalyvis pavartotas esamuoju laiku ir tai, teismo vertinimu, reiškia, kad pinigai turėjo būti perduoti sutarties sudarymo metu. Aplinkybę, kad sutarties sudarymo metu atsakovui sumokėjo 4923,54 Eur, ieškovas įrodinėja savo paties paaiškinimais ir liudytojos sutuoktinės G. P. parodymais. Liudytojas Ž. K. pats dalyvavo pas notarą perkant sklypą, žino, kad atsakovas už sklypą mokėjo grynais pinigais, avanso sumokėjimo aplinkybes žino iš atsakovo, kuris papasakojo apie savo susitarimą su ieškovu dėl namo statybos. Liudytojai E. A., R. Ž. patvirtino, kad jie talkininkavo ieškovui valant žemės sklypo teritoriją, liejant pamatus, patvirtino, kad atsakovas atvažiuodavo pažiūrėti, kaip vyksta darbai, liudytojų supratimu, vykdomiems darbams vadovavo atsakovas. Teigdamas, kad avanso sumokėjimą būtų įforminęs išrašydamas sąskaitą faktūrą ir kad visi jo, kaip individualią veiklą vykdančio asmens, atsiskaitymai su klientais vykdomi bankiniais pavedimais, šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų teismui atsakovas nepateikė. Priešingai negu teigia atsakovas, liudytoja G. P. paaiškino, kad avansą atsakovas norėjo gauti grynais pinigais, todėl ji pinigus paėmė iš savo banko sąskaitos, o liudytojas Ž. K. nurodė, kad už žemės sklypo pirkimą su pardavėjais atsakovas atsiskaitė taip pat grynais pinigais.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu atsakovas V. P. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. birželio 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo ieškinį atmesti.

11Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Sprendime niekur neatsispindi, ar ieškovas pateikė išrašą iš sutuoktinės atsiskaitomosios banko sąskaitos, kada minėti pinigai buvo paimti iš banko sąskaitos ir ar jie buvo tikslingai naudojami, t.y. avansui sumokėti pagal 2013-01-29 paslaugų teikimo sutartį. Be to, apklausiant teisme liudytoją G. P., teismas net nebandė išsiaiškinti, ar liudytoja tikrai buvo pas atsakovą namuose ir dalyvavo pinigų perdavime, teismas nepaklausė, kaip atrodo atsakovo namai.

132. Teismas neatsižvelgė ir į tą aplinkybę, kad ieškovas R. P. 2013 m. vasario mėnesį buvo sulaikytas dėl nusikaltimo padarymo, buvo nušalintas nuo pareigų ( - ), ir galų gale buvo nuteistas už kyšio reikalavimą bei jo paėmimą. Teisme turėjo būti keliamas pagrįstas klausimas, ar pinigai, paimti iš sutuoktinės sąskaitos buvo tikrai panaudoti avanso sumokėjimui pagal sutartį, ar buvo išleisti ieškovo gynybai baudžiamojoje byloje. Teismas net nebandė aiškintis, ar ieškovo šeima tikrai turi tiek santaupų, kiek jie yra deklaravę, ar santaupos laikomos banke, kokiu pagrindu jie deklaravo minėtas sumas.

143. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti tik avansą, tačiau 2013-01-29 dienos Paslaugų teikimo sutarties pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento neprašė. Ir šiai dienai minėta sutartis yra galiojanti, todėl pagrįstai galima kelti klausimą, kas atsakovui atlygins dėl šios sutarties vykdymo patirtus nuostolius.

15Ieškovas R. P. pateiktu atsiliepimu prašo atmesti atsakovo apeliacinį skundą ir priteisti ieškovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

16Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

171. Apeliaciniame skunde nėra nei teisiškai reikšmingų motyvų, nei teisinių argumentų dėl teismo priimto sprendimo.

182. Šiaulių apylinkės teismas priėmė teisingą sprendimą, kuriame nurodė aiškius motyvus, dėl ko laikė, jog pateiktas ieškinys yra tenkintinas.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas netenkintinas.

21Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tarp jų ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nenustačius absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, pasisakoma dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

22Nagrinėjamoje byloje skundžiamas Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. birželio 4 d. sprendimo, kuriuo tenkintas ieškovo R. P. ieškinys atsakovui V. P. dėl avanso priteisimo, pagrįstumas ir teisėtumas.

23Teisėjų kolegija nevertina atsakovo 2015-09-29 pateiktų rašytinių paaiškinimų dėl faktinių bylos aplinkybių, kadangi atsakovas nenurodė objektyvių priežasčių, dėl kurių visų faktinių aplinkybių negalėjo nurodyti apeliaciniame skunde. Atkreiptinas dėmesys, kad visas faktines bylos aplinkybes atsakovas galėjo nurodyti pirmosios instancijos teisme ir savo apeliaciniame skunde. Apeliacinėje instancijoje nenumatyta teisė šalims po apeliacinio skundo padavimo nurodyti naujas ar patikslintas faktines bylos aplinkybes.

24Byloje nustatyta, kad bylos šalys, ieškovas R. P. ir atsakovas V. P., 2013 m. sausio 29 d. sudarė sutartį pavadindami „Paslaugų teikimo sutartis“, kuria atsakovas įsipareigojo nupirkti žemės sklypą sodų bendrijoje ( - ) ir jame pastatyti gyvenamąjį namą iki 2013 m. liepos 1 d. Nurodė, kad ieškovas už paslaugas moka 34.754,40 Eur, mokamas avansas yra 4923,54 Eur, o baigus darbus mokama likusi 29.830,86 Eur suma. Atsakovas žemės sklypą ( - ) nupirko 2013 m. vasario 20 d. už 5647,59 Eur sumą, leidimas šiame sklype statyti vieno buto gyvenamąjį namą atsakovui išduotas 2013 m. rugpjūčio 9 d. Nustatyta, kad žemės sklypas ir gyvenamasis namas ( - ) Nekilnojamojo turto registre įregistruotas atsakovo V. P. vardu asmeninės nuosavybės teise.

25Tarp bylos šalių kyla ginčas dėl jų 2013 m. sausio 29 d. sudarytos sutarties kvalifikavimo t.y. ieškovo manymu, buvo sudaryta statybos rangos sutartis, o atsakovo – preliminarioji sutartis, kurios galiojimo laikas yra pasibaigęs.

26CK 6.681 straipsnio 1 d. numatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Minėto straipsnio 4 d. įtvirtinta, jeigu pagal statybos rangos sutartį darbai atliekami fizinio asmens (vartotojo) asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su jo verslu ar profesija, tenkinti, sutarčiai taikomos vartojimo rangos sutarties taisyklės. CK 6.644 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti.CK 6.672 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal vartojimo rangos sutartį rangovas, kuris yra verslininkas, įsipareigoja pagal užsakovo, kuris yra vartotojas, užsakymą atlikti tam tikrą darbą, skirtą tenkinti buitinius ar asmeninius užsakovo ar jo šeimos poreikius, o užsakovas įsipareigoja priimti darbo rezultatą ir už jį sumokėti.

27Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tarp ginčo šalių sudaryta Paslaugų teikimo sutartimi įvardyta sutartis neatitinka paslaugų teikimo sampratos. Pažymėtina, kad esminę reikšmę sandorio kvalifikavimui turi ne dokumento pavadinimas, bet jo turinys, jį sudariusių šalių valia, tikslai, kurių jos siekė surašydamos konkretų vertinamą dokumentą. Kilus šalių ginčui, teismas turi nustatyti tikruosius šalių ketinimus ir pagal juos kvalifikuoti susitarimą teisės taikymo požiūriu (CK 6.193 str.). Nagrinėjamu atveju šalys tarėsi dėl vartojimo statybos rangos. Atkreiptinas dėmesys, kad rangos rezultatas visada yra materialus: būtent rezultato materialumas yra pagrindinis rangos sutarčių atskyrimo nuo paslaugų sutarčių kriterijus. Kadangi ieškovas tarėsi dėl namo statymo jo asmeniniams ir šeimos poreikiams tenkinti, sutarčiai taikytinos vartojimo rangos nuostatos.

28Pažymėtina, kad ginčo šalių sutartis nelaikytina statybos rangos sutartimi, kadangi šalių sutarties sudarymo metu dar nebuvo įgytas žemės sklypas, kurioje turėjo būti pastatytas gyvenamasis namas. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, sutarties sudarymo metu žemės sklypas dar nebuvo atsakovo nuosavybė, o gyvenamasis namas dar nebuvo pradėtas statyti, todėl pagrindinės sutarties dalyko – žemės sklypo ir gyvenamojo namo realiai apyvartoje dar nebuvo.

29Atsakovas teigia, kad buvo sudaryta preliminari sutartis. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl preliminariosios ir pagrindinės sutarčių atribojimo ir kvalifikavimo, savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad pagal CK 6.165 straipsnyje įtvirtintą preliminariosios sutarties sampratą galima išskirti tokius šios sutarties bruožus: pirma, aiškus šalių susitarimas ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį; antra, šalių sutarimas dėl būsimos pagrindinės sutarties dalyko ir esminių pagrindinės sutarties sąlygų aptarimas; trečia, terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis; ketvirta, rašytinis šio susitarimo įforminimas. Tais atvejais, kai būtina atskirti preliminariąją sutartį nuo pagrindinės, dėl kurios šalys galėjo tartis preliminariojoje sutartyje, lemiamą reikšmę turi susitarimą sudariusių šalių valia. Nustačius, kad išreikšta šalių valia aiškiai rodo jų susitarimą ateityje sudaryti kitą, t. y. pagrindinę, sutartį, konstatuotinas ikisutartinių santykių etapas ir preliminariosios sutarties sudarymo faktas. Nustatant tikrąją tam tikros sutarties šalių valią, taikytinos sutarčių aiškinimo taisyklės, nurodytos CK 6.193 straipsnyje. Kilus šalių ginčui, teismas turi nustatyti tikruosius šalių ketinimus ir pagal juos kvalifikuoti susitarimą teisės taikymo požiūriu: yra tai preliminarioji ar pagrindinė sutartis. Nustačius, kad šalys susitarimu siekė tik susitarti dėl tokios sutarties sudarymo ateityje, nėra pagrindo tokio susitarimo kvalifikuoti kaip pagrindinės sutarties ir reikalauti įvykdyti jį natūra. Be to, kasacinis teismas yra pasisakęs, kad preliminariojoje sutartyje nurodyto sutarties objekto nebuvimas, įsipareigojimas jį sukurti ateityje taip pat yra preliminariąją sutartį kvalifikuojantis požymis, nesudarantis pagrindo tokią sutartį laikyti pagrindine sutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. Š. v. A. N. ir kt., bylos Nr. 3K-P-382/2006). Formuojamoje kasacinio teismo praktikoje taip pat konstatuota, kad nors pagal preliminariąją sutartį jokie piniginiai mokėjimai ar atsiskaitymai tarp šalių neatliekami, tačiau šios išvados negalima suabsoliutinti, apskritai neigiant pinigų perdavimo pagal preliminariąją sutartį galimybę. Sutarties laisvės principas, galiojantis ir ikisutartiniuose santykiuose, leidžia šalims susitarti dėl bet kokių sąlygų, neprieštaraujančių imperatyviosioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei. Teismų praktikoje konstatuota, kad avanso mokėjimas pagal preliminariąją sutartį neprieštarauja imperatyvams, įskaitant ir CK 6.165 straipsnio 1 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. U. v. D. D., bylos Nr. 3K-3-61/2012).

30Teisėjų kolegija vertina, kad bylos šalių sudaryta sutartis turi preliminariosios sutarties bruožų (sudaryta raštu, sutarimas dėl būsimos pagrindinės sutarties dalyko ir esminių pagrindinės sutarties sąlygų aptarimas, t. y. nustatytas terminas įsipareigojimams įvykdyti, nustatyta kaina), tačiau šalių sudarytoje sutartyje nėra aiškaus šalių susitarimo ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį, nėra aiškus ir būsimos sutarties pobūdis, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad šalių sutartis neatitinka preliminariosios sutarties sąvokos. Atsižvelgiant į aplinkybę, jog šalys pripažįsta kad tarėsi dėl individualaus gyvenamojo namo fiziniam asmeniui pastatymo, vertintina, kad taip šalys susitarė dėl vartojimo rangos santykių.

31Tarp šalių taip pat kyla ginčas dėl avanso sumokėjimo fakto. Ieškovas nepateikė rašytinės formos dokumento, patvirtinančio atsakovui sumokėto avanso faktą, tačiau nurodo, kad šalys buvo sutarusios, kad atsakovui į rankas bus perduoti grynieji pinigai ir susitarė, kad perduodamas avansas. Ieškovas pinigų perdavimą grindžia pasitikėjimo santykiais ir savo bei žmonos G. P. parodymais. Aplinkybė, kad ieškovas turėjo reikiamą pinigų sumą avansui sumokėti laikytina įrodyta G. P. 2013 m. sausio mėnesį iš savo sąskaitos paimta 2264,83 Eur suma, teiginiu, kad likusi suma buvo sutaupyta ir nurodyta 2012 m. metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje. Atkreiptinas dėmesys, kad nesant rašytinių pinigų perdavimą įrodančių dokumentų, teisėjų kolegija remiasi įrodinėjimo taisyklėmis. Pagal CPK 185 straipsnį teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. I. G. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-588/2009). Išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytinumo turi būti logiškai pagrįstos byloje surinktais duomenimis. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą.

32Pažymėtina, kad ieškovo įrodinėjama aplinkybė ieškovo žmonos G. P. parodymais, yra viena iš įrodinėjimo priemonių, vertintinų kartu su kitais įrodymais. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, aplinkybę, kad tarp šalių buvo susitarimas, jog ieškovas sumokės atsakovui dalį žemės sklypo pirkimui reikalingos sumos, patvirtino posėdžio metu apklaustas liudytojas Ž. K., kuris nurodė, kad tarp šalių buvo kalbėta, jog ieškovas turi duoti pinigų sklypo pirkimui, buvo kalbėta, kad pinigai sumokėti, nes buvo nupirktas žemės sklypas. Liudytojas Ž. K. nurodė, kad pats dalyvavo pas notarą perkant sklypą, žino, kad atsakovas už sklypą mokėjo grynais pinigais, avanso sumokėjimo aplinkybes žino iš atsakovo, kuris papasakojo apie savo susitarimą su ieškovu dėl namo statybos.

33Esant aptartoms faktinėms bylos aplinkybėms teisėjų kolegija vertina, kad 4923,54 Eur avanso perdavimo faktas atsakovui yra įrodytas, kadangi šį faktą įrodančių aplinkybių yra daugiau nei jį paneigiančių. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovui, kaip individualią veiklą vykdančiam asmeniui, yra taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo standartai. Asmuo, kuris ne pirmą kartą sudaro panašaus pobūdžio susitarimus, turi žinoti detalios avanso mokėjimo tvarkos sutartyje nenurodymo pasekmes. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad iš šalių sudarytos sutarties turinio matyti, kad avansas turėjo būti sumokėtas sutarties pasirašymo metu, kadangi nurodyta „mokamas avansas“ nenumatant termino jam sumokėti ir neaptariant jo sumokėjimo tvarkos. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas pats pripažino, jog žemės sklypas pirktas tikslu ieškovui pastatyti namą ir nesikreipė į teismą dėl įpareigojimo vykdyti šalių sutartyje numatytus įsipareigojimus. Vertintina, kad atsakovas, kaip individualią veiklą vykdantis subjektas, be avanso nebūtų pirkęs žemės sklypo. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo paaiškinimai viso bylos nagrinėjimo metu nebuvo nenuoseklūs. Atsakovo nurodyta aplinkybė, jog atsiskaitymus atsakovas vykdo bankiniais pavedimais neturi reikšmės, nes ginčo šalys nebuvo sutarusios atsiskaitymo formos.Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad šalis siejo susitarimas dėl vartojimo rangos teisinių santykių, ir šis 2013-01-29 susitarimas nebuvo įgyvendintas, tarp šalių esant ginčui dėl sutarties pagrindu sumokėto avanso grąžinimo, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo naudai priteisė 4924 Eur avansą.

34Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

35Vadovaujantis CPK 88, 92 straipsniais, iš šalių proporcingai jų atmestų ir patenkintų reikalavimų daliai priteisiamos valstybei su procesinių dokumentų siuntimu susijusios išlaidos. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškovas R. P. prašė priteisti apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė jas pagrindžiančių duomenų, todėl šios išlaidos ieškovui nepriteistinos.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. birželio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

38Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

39Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti bylos šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas R. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 5. Atsakovas V. P. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. birželio 4 d. sprendimu ieškovo... 8. Teismas sprendė, kad šalių sudaryta sutartis yra preliminarioji sutartis,... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas V. P. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės... 11. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1. Sprendime niekur neatsispindi, ar ieškovas pateikė išrašą iš... 13. 2. Teismas neatsižvelgė ir į tą aplinkybę, kad ieškovas R. P. 2013 m.... 14. 3. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti tik avansą, tačiau 2013-01-29 dienos... 15. Ieškovas R. P. pateiktu atsiliepimu prašo atmesti atsakovo apeliacinį... 16. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 17. 1. Apeliaciniame skunde nėra nei teisiškai reikšmingų motyvų, nei... 18. 2. Šiaulių apylinkės teismas priėmė teisingą sprendimą, kuriame nurodė... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 21. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 22. Nagrinėjamoje byloje skundžiamas Šiaulių apylinkės teismo 2015 m.... 23. Teisėjų kolegija nevertina atsakovo 2015-09-29 pateiktų rašytinių... 24. Byloje nustatyta, kad bylos šalys, ieškovas R. P. ir atsakovas V. P., 2013 m.... 25. Tarp bylos šalių kyla ginčas dėl jų 2013 m. sausio 29 d. sudarytos... 26. CK 6.681 straipsnio 1 d. numatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas... 27. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tarp ginčo šalių sudaryta Paslaugų... 28. Pažymėtina, kad ginčo šalių sutartis nelaikytina statybos rangos... 29. Atsakovas teigia, kad buvo sudaryta preliminari sutartis. Kasacinis teismas,... 30. Teisėjų kolegija vertina, kad bylos šalių sudaryta sutartis turi... 31. Tarp šalių taip pat kyla ginčas dėl avanso sumokėjimo fakto. Ieškovas... 32. Pažymėtina, kad ieškovo įrodinėjama aplinkybė ieškovo žmonos G. P.... 33. Esant aptartoms faktinėms bylos aplinkybėms teisėjų kolegija vertina, kad... 34. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 35. Vadovaujantis CPK 88, 92 straipsniais, iš šalių proporcingai jų atmestų ir... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 37. Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. birželio 4 d. sprendimą palikti... 38. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 39. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti bylos šalims....