Byla 2-68-732/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, sekretoriaujant Sigitai Saugūnienei, dalyvaujant pareiškėjui L. V. M., suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Molėtų skyriaus atstovei Inesai Baliutavičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo L. V. M. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėjas L. V. M. pareiškimu kreipėsi į Molėtų rajono apylinkės teismą ir prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis nuo 1988-12-02 iki 1990-08-01 dirbo savaitraščio „Atgimimas“ redakcijoje ir gavo 830 rublių darbo užmokestį. Šis juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas jo valstybinio socialinio draudimo stažui ir senatvės pensijai apskaičiuoti. Teismo posėdžio metu pareiškėjas savo prašymą palaikė ir nurodė, jog jis dirbo savaitraštyje „Atgimimas“ nuo 1988-12-02 iki 1990-08-01 vyr. redaktoriaus pavaduotoju ir gavo atlyginimą apie 830 rublių per mėnesį. Darbo laiką ir užmokestį teismo posėdžio metu gali patvirtinti liudytojai R. O., V. K., V. Z..

3Suinteresuotas asmuo- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Molėtų skyriaus atstovė Inesa Baliutavičienė dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, jog L.V. M. nuo 1988-12-02 iki 1990-08-01, sutiko ir prašė šioje dalyje pareiškimą tenkinti. Klausimą dėl L.V. M. per nurodytą periodą gauto darbo užmokesčio, suinteresuoto asmens atstovė paliko spręsti teismo nuožiūra.

4Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

5Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės:1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme.

6Pareiškėjas L.V. M. teismui pateikė darbo knygelės intarpą KT-I Nr.0103601, kurioje skiltyje „Žymios apie darbą“ yra įrašas Nr. 21. Šiame įraše užrašyta : Bendrovė „Atgimimas“. Priimtas į redakciją „Atgimimas“ redaktorium. Įsakymas Nr. 1 1988 gruodžio 2 d. Įraše Nr. 22 užrašyta : Atleistas iš „Atgimimo“ redakcijos redaktoriaus pareigų pagal Lietuvos Respublikos DĮK 43 str. 1 p. Įsakymas Nr. 35, 1990-08-01 (b.l.5-7).

7Pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 23 p. Pensijų įstatymo (Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas) 54 straipsnyje išvardyti valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginami laikotarpiai įrodomi: 23.1. darbo knygelėmis, įskaitant į stažą tuos darbo laikotarpius, apie kuriuos įrašai darbo knygelėse padaryti remiantis dokumentais (įsakymais dėl priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, valstybinėse archyvų sistemos įstaigų ir savivaldybių archyvų ar buvusių darboviečių išduotais darbo stažo pažymėjimais ir panašiai) ir patvirtinti darbdavio (jo įgalioto asmens) parašu ir įrašą padariusios įmonės, įstaigos, organizacijos antspaudu, darbas kolūkyje (šių Nuostatų 16 punktas)- kolūkiečių darbo knygelėmis ir buvusių kolūkių, kurių žemė buvo perduota tarybiniams ūkiams ir kitoms įmonėms bei organizacijoms, buvusių narių darbas kolūkiuose-darbo stažo nustatymo komisijų išrašais ir kitais šiame punkte išvardytais dokumentais.

8Pareiškėjas L.V. M. teismui pateikė darbo knygelės kopiją, kurioje nurodyta, jog jis nuo 1988-12-02 iki 1990-08-01 dirbo savaitraštyje „Atgimimas“ redaktoriumi, todėl šis juridinę reikšmę turintis faktas teismo nenustatytinas, nes sutinkamai su Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 23.1. p. šis laikotarpis įrodytas L.V. M. darbo knygele. Nesant vienos iš aplinkybių, dėl kurių įrodinėjamas juridinę reikšmę turintis faktas (pareiškėjas turi dokumentus, patvirtinančius šį juridinę reikšmę turintį faktą), šį juridinę reikšmę turintį faktą nereikalinga įrodinėti.

9Bylos medžiaga, pareiškėjo, liudytojų R. O., V. K., V. Z. parodymais ir kita bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas L. V. M. dirbdamas savaitraštyje „Atgimimas“ redaktoriaus pareigose gavo 830 rublių darbo užmokestį ir 50% premiją nuo šios sumos.

10Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos personalo departamento archyvo 2011-10-07 pažymos Nr.A101-9621 Dėl duomenų apie L. V. M. gautas pajamas matyti, jog bendrovės „Atgimimas“ dokumentai į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos personalo departamento archyvą neperduoti, todėl negalima pateikti pažymos apie L. V. M. 1985-10-22-1988-12-01 ir 1988-12-02-1990-08-01 gautas pajamas (b.l.8). Pareiškėjas L.V. M. teismui pateikė 1990-02-26 darbo laiko apskaitos tabelį, kurio eilės Nr. 3 nurodyta, jog L.V. M. 1990 m. vasario mėnesį gavo 830 rublių atlyginimą; 50% premiją (b.l.20). Apklausti liudytojai R. O., V. K., V. Z. patvirtino pareiškėjo paaiškinimus, jog jis dirbdamas savaitraštyje „Atgimimas“ 1990 m. vasario mėnesį gavo 830 rublių darbo užmokesčio ir iš jų 50% premijos. Liudytojai V. K. ir V. Z. patvirtino jog jie 1990 m. vasario mėnesį gavo atitinkamai 250 rublių ir 400 rublių darbo užmokesčio ir po 40% premijų. Tai pažymėta nurodyto žiniaraščio eil. Nr. 9 ir 16 (b.l.20). Visi liudytojai nurodė, jog darbo užmokestis kito didėjančia tvarka, o L.V. M. 1990 m. vasario mėnesį gautas užmokestis buvo 830 rub. ir 50% premijos nuo šios sumos.

11Pareiškėjo pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, jog jis dirbdamas savaitraštyje „Atgimimas“ gavo 830 rublių darbo užmokesčio ir 50% premijos nuo jo, pagrįstas.

12Teismas nenustatė pagrindo abejoti nurodytais dokumentais, pareiškėjo, liudytojų parodymai nuoseklūs, neprieštaraujantys tarpusavyje. Šiuo metu pareiškėjui L. V. M. senatvės pensijai gauti reikalinga nustatyti, jog jis dirbdamas savaitraštyje „Atgimimas“ redaktoriaus pareigose gavo darbo užmokestį 830 rublių į mėnesį ir 50% premijos nuo šios sumos. Tam archyvuose trūksta dokumentų, todėl šis juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas teismo, nes teismas nustato faktus dėl kitokių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo. (LR CPK 444 str. 2d. 9 p.).

13Sutinkamai su LR CPK 92 str. pareiškėjas turi apmokėti valstybei teismo turėtas 17 Lt pašto išlaidas.

14Teismas , vadovaudamasis LR CPK 444str. 2d. 9 p., 259 str., 260 str., 268 str., 270str.,

Nutarė

15pareiškimą patenkinti iš dalies.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. V. M., a.k( - ) dirbdamas savaitraštyje „Atgimimas“ redaktoriaus pareigose gavo darbo užmokestį 830 rublių į mėnesį ir 50% premijos nuo šios sumos.

17Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas senatvės pensijai apskaičiuoti.

18Likusioje dalyje pareiškimo netenkinti.

19Priteisti iš L. V. M., a.k( - ) septyniolika litų (17 Lt ) teismo turėtų pašto išlaidų valstybei. Pinigus sumokėti į Utenos apskrities VMI Molėtų skyriaus sąskaitą Nr. ( - ), įmokos kodas 5660. Kvitą pristatyti į teismo raštinę.

20Sprendimas per 30 d. gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, sekretoriaujant... 2. pareiškėjas L. V. M. pareiškimu kreipėsi į Molėtų rajono apylinkės... 3. Suinteresuotas asmuo- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Molėtų... 4. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 5. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios... 6. Pareiškėjas L.V. M. teismui pateikė darbo knygelės intarpą KT-I... 7. Pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų... 8. Pareiškėjas L.V. M. teismui pateikė darbo knygelės kopiją, kurioje... 9. Bylos medžiaga, pareiškėjo, liudytojų R. O., V. K., V. Z. parodymais ir... 10. Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos personalo departamento... 11. Pareiškėjo pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,... 12. Teismas nenustatė pagrindo abejoti nurodytais dokumentais, pareiškėjo,... 13. Sutinkamai su LR CPK 92 str. pareiškėjas turi apmokėti valstybei teismo... 14. Teismas , vadovaudamasis LR CPK 444str. 2d. 9 p., 259 str., 260 str., 268 str.,... 15. pareiškimą patenkinti iš dalies.... 16. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. V. M., a.k( - ) dirbdamas... 17. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas senatvės pensijai... 18. Likusioje dalyje pareiškimo netenkinti.... 19. Priteisti iš L. V. M., a.k( - ) septyniolika litų (17 Lt ) teismo turėtų... 20. Sprendimas per 30 d. gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui,...