Byla B2-3378-413/2009

1Kauno apygardos teismo teisejas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka išnagrinejes pareiškejo UAB „Nigema“ direktoriaus V.G. pareiškima del bankroto bylos iškelimo atsakovei UAB ,,Nigema“, n u s t a t e :

2UAB „Nigema“ direktorius V. G. pareiškimu kreipesi i teisma, prašydamas iškelti bankroto byla UAB „Nigema“. Pareiškejas nurode, kad imone yra nemoki, 2009-10-31 finansines atskaitomybes duomenimis imones turtas yra 588 149,00 Lt, o moketinos sumos ir isipareigojimai sudaro 2 482 855,00 Lt, tame skaiciuje darbo užmokestis yra 8 552,65 Lt. Pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis isigytu pagrindiniu priemoniu verte sudaro 114 270,00 Lt, o nuostolis yra 1 105 396,00 Lt. Imones pradelsti isipareigojimai viršija i balansa irašyta turto verte 3,36 karto. Imone negali atsiskaityti su darbuotojais, nepajegia moketi privalomuju mokejimu valstybiniam ir socialiniam draudimo biudžetams, neturi lešu tolimesnes veiklos vystymui.

3Pareiškimas del bankroto bylos iškelimo tenkintinas, atsakovei keltina bankroto byla

4Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir salygu, nustatytu LR Imoniu bankroto istatymo 4 ir 8 straipsniuose.

5Imoniu bankroto istatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šiu salygu: 1) imone yra nemoki arba imone veluoja išmoketi darbuotojui (darbuotojams) atlyginima; 2) imone viešai paskelbe arba kitaip praneše kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo isipareigojimu. Imoniu bankroto istatymo 2 straipsnio 8 dalyje imones nemokumas apibrežiamas kaip jos busena, kai imone nevykdo isipareigojimu (nemoka skolu, neatlieka iš anksto apmoketu darbu ir kt.) ir pradelsti imones isipareigojimai (skolos) viršija puse i jos balansa irašyto turto vertes.

6Iš byloje pateikto 2009 m. spalio 31 d. atsakoves balanso matyti, kad atsakove minetai dienai turejo turto iš už 588 149,00 Lt. Tuo tarpu imones finansiniai isipareigojimai sieke 2 482 855,00 Lt. Iš atsakoves vadovo pateikto Kreditoriu sarašo matyti, kad imones visi isipareigojimai yra pradelsti. Imone yra skolinga darbuotojams, valstybes biudžetui, kitiems kreditoriams. Iš 2009-10-31 Pelno (nuostoliu) ataskaitos matyti, kad atsakove veike nuostolingai. Pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis isigytu pagrindiniu priemoniu verte sudare 114 270,00 Lt, o nuostolis yra 1 105 396,00 Lt. Mineti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Nigema“ busena atitinka LR imoniu bankroto istatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuota imones nemokumo savoka. Be to, iš atsakoves pateikto Kreditorinio isiskolinimo sarašo matyti, kad 2009-10-31 isiskolinimas imones darbuotojams sudare 8 552,65 Lt. Esant išdestytoms aplinkybems, teismas konstatuoja, jog yra abu Imoniu bankroto istatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punkte itvirtinti pagrindai iškelti atsakovei bankroto byla, tai yra imone, kuriai prašoma iškelti bankroto byla, ne tik veluoja moketi darbuotojams atlyginima, bet yra ir nemoki.

7UAB „Nigema“ administratoriumi skirtinas pareiškejo pasiulytas šias paslaugas atlikti Linusis Samulionis, atitinkantis LR imoniu bankroto istatymo 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus administratoriaus kandidaturai. Kitu pasiulymu del administratoriaus kandidaturos teismas negavo.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

9Iškelti UAB „Nigema“ (i. k. 300011665, reg. Kaune, Raudondvario pl. 93, buveines adresas Baltijos g. 106, Kaunas, atsiskaitomosios saskaitos: Nr. LT82 7180 9000 0546 7333 AB Šiauliu bankas, LT04 7011 7000 3046 7016 AB Ukio bankas, LT23 7300 0101 1377 5889 AB Swedbank) bankroto byla.

10Paskirti UAB „Nigema“ administratoriumi Linusi Samulioni (adresas Vilties g. 31a-13, Jonava, leidimas teikti imoniu bankroto administravimo paslaugas Nr. 104c).

11Nustatyti 40 dienu termina nuo šios nutarties isiteisejimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškelimo dienos, pareikšti.

12Nustatyti, kad UAB „Nigema“ valdymo organai ne veliau kaip per 10 dienu nuo šios nutarties isiteisejimo dienos privalo perduoti administratoriui imones turta pagal balansa, sudaryta nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

13Apie bankroto bylos iškelima nedelsiant pranešti Juridiniu asmenu registrui, Imoniu bankroto valdymo departamentui prie ukio ministerijos, pareiškejui, atsakovei, administratoriui.

14Pavesti administratoriui atlikti kitus IBI 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmaji kreditoriu susirinkima IBI 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

15Nutartis per 10 dienu nuo jos priemimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai