Byla 2-336/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Nigema“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1810-601/2013 pagal ieškovo akcinės bendrovės Šiaulių bankas ieškinį atsakovams bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Nigema“, uždarajai akcinei bendrovei „BrikSan“, A. K. dėl kreditorių susirinkimo nutarimų ir pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys akcinė bendrovė „Swedbank“, valstybės įmonė Turto bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB Šiaulių bankas 2012-11-20 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs (t. 1, b.l. 4-11, t. 2, b.l. 65-73), prašė: 1) pripažinti negaliojančiu 2012-07-16 BUAB „Nigema“ kreditorių susirinkimo protokolą bei perduoti šiame susirinkime išspręstus klausimus nagrinėti iš naujo; 2) pripažinti negaliojančiomis 2012-02-21 krautuvo pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp BUAB „Nigema“ ir UAB „BrikSan“, bei 2012-05-10 krautuvo pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „BrikSan“ ir A. K.; 3) taikyti restituciją pinigais, iš atsakovų UAB „BrikSan“ ir A. K. solidariai priteisiant BUAB „Nigema“ 31 147,05 Lt. Nurodė, kad 2012-07-16 BUAB „Nigema“ kreditorių susirinkimas buvo sušauktas neteisėtai, nesilaikant Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 4 dalies nuostatų bei 2010-04-11 vykusiame BUAB „Nigema“ kreditorių susirinkime patvirtintos tvarkos, t.y. apie kreditorių susirinkimo sušaukimą informuojant kreditorius viešu paskelbimu spaudoje, nors tokia galimybė kreditorių susirinkimo nustatytoje tvarkoje nebuvo numatyta. Dėl šio esminio procedūrinio pažeidimo buvo pažeistos kreditorių teisės ir teisėti interesai, nesudaryta galimybė jiems dalyvauti kreditorių susirinkime, pareikšti nuomonę dėl jame svarstomų klausimų bei dėl jų balsuoti. Todėl 2012-07-16 kreditorių susirinkimo metu priimti nutarimai, t.y.: 1) išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių, patvirtinti susirinkimo darbotvarkę; 2) patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą; 3) patvirtinti įmonės pabaigos balansą; 4) priimti nutarimą dėl įmonės pabaigos, pripažintini negaliojančiais ir naikintini.

5Ieškovo teigimu, 2012-07-16 BUAB „Nigema“ kreditorių susirinkimo metu, dalyvaujant tik didžiausiam kreditoriui Swedbank, AB, priimti nutarimai pažeidžia kitų kreditorių, tame tarpe AB Šiaulių bankas, teises ir teisėtus interesus. Bankroto administratoriaus pateikta veiklos ataskaita negalėjo būti tvirtinama, nes: 1) parduodant AB Šiaulių bankas įkeistą krautuvą (S130 152 cm, Tyre op, Heated cab, gamyklinis Nr. SNA8KA11529), administratorius nesilaikė kreditorių susirinkimo nustatytos tvarkos (turto pardavimo kainos nederino su AB Šiaulių bankas); 2) kreditoriai neturėjo galimybės prašyti papildyti ataskaitą, susipažinti su informacija, kokiu būdu buvo pardavinėjamas likęs įmonės turtas, kokie buvo pirkėjų pasiūlymai, ir įvertinti, ar turtas buvo parduotas didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui; 3) nors bankroto byloje parduoti trys ieškovui įkeisti kilnojamieji daiktai, jokių piniginių lėšų ieškovas už šio turto pardavimą nėra gavęs ir turto įkeitimas nėra išregistruotas įstatymų nustatyta tvarka; 4) ataskaitoje nenurodyta, kodėl lėšos, gautos iš ieškovui įkeisto turto pardavimo, nėra pervestos ieškovui ir kada tai bus padaryta, taip pat nenurodyta, kurių kreditorių reikalavimai patenkinti iš lėšų, gautų pardavus bankrutuojančios įmonės neįkeistą turtą, kiek ir kokių lėšų panaudota administravimo išlaidoms padengti; 5) ataskaitoje nenurodytas kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidų sumos panaudojimas, nepagrįstai (pažeidžiant nustatytą tvarką, pagal kurią administravimo išlaidų dydį gali pakeisti tik kreditorių susirinkimas) padidinta administravimo išlaidų suma. Atsižvelgiant į tai, kad administratorius nėra tinkamai atlikęs įstatymo jam nustatytų pareigų, be to, kyla abejonių dėl įmonės turto pardavimo skaidrumo, 2012-07-16 BUAB „Nigema“ kreditorių susirinkimo protokolo 3 ir 4 punktai taip pat turi būti panaikinti.

62012-02-21 krautuvo pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp BUAB „Nigema“ ir UAB „BrikSan“, pripažintina negaliojančia, kadangi ją sudarant buvo pažeista 2010-09-15 kreditorių susirinkimo protokolu nustatyta tvarka, be to, turtas parduotas per maža kaina įmonei, kuri susijusi su BUAB „Nigema“ buvusiu bankroto administratoriumi. 2012-05-10 krautuvo pirkimo-pardavimo sutartis pripažintina negaliojančia, kaip sudaryta nesąžiningai, siekiant apsunkinti restitucijos taikymą. Kadangi dalis piniginių lėšų pagal 2012-02-21 pirkimo-pardavimo sutartį BUAB „Nigema“ jau yra gavusi, o UAB „Briksan“ ir A. K., sudarydami ginčo sutartis, buvo nesąžiningi ir žala bankrutuojančios įmonės kreditoriams padaryta dėl jų abiejų kaltės, taikytina restitucija piniginiu ekvivalentu, išieškotiną sumą priteisiant solidariai iš atsakovų UAB „Briksan“ ir A. K..

7Tretieji asmenys VSDFV Kauno skyrius, VĮ Turto bankas atsiliepimuose į ieškinį AB Šiaulių bankas reikalavimus palaikė (t. 1, b.l. 72-75, 86-88).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2013-12-03 nutartimi (t. 2, b.l. 147-151) AB Šiaulių bankas ieškinį patenkino: 1) pripažino negaliojančiais 2012-07-16 BUAB ,,Nigema“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus; 2) pripažino niekinėmis ir negaliojančiomis 2012-02-21 krautuvo pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Nigema“ ir UAB „BrikSan“, taip pat 2012-05-10 krautuvo pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „BrikSan“ ir A. K.; 3) taikė restituciją ir priteisė iš atsakovo UAB „BrikSan“ 18 500 Lt BUAB „Nigema“ naudai bei 673 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (555 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio ieškovas atleistas, ir 118 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu).

10Teismas nustatė, kad 2012-07-16 BUAB ,,Nigema“ kreditorių susirinkimas buvo sušauktas nesilaikant kreditorių susirinkime patvirtintos tvarkos, galimai siekiant nuslėpti neteisėtą krautuvo pardavimą ir kuo skubiau priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, dėl ko buvo pažeisti kreditorių interesai, iš jų atimta teisė dalyvauti susirinkime, reikšti savo nuomonę svarstomais klausimais, ir šio kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus pripažino negaliojančiais.

11AB Šiaulių bankui įkeisto krautuvo 2012-02-21 pirkimo-pardavimo sandoris, kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms, teismo pripažintas niekiniu ir negaliojančiu (CK 1.80 str.), nustačius, jog krautuvas buvo perleistas nesilaikant teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, ĮBĮ ir kreditorių susirinkime nustatytos įkeisto turto pardavimo tvarkos, t.y. krautuvas atsakovui UAB „BrikSan“ parduotas, nesuderinus kainos su ieškovu, nepaskelbus apie krautuvo pardavimą respublikinės spaudos leidinyje. Nustatęs aplinkybes, jog ginčo sandoris buvo sudarytas tarp susijusių įmonių ir asmenų, o turto pardavimo kaina (13 500 Lt) yra aiškiai per maža, teismas konstatavo, kad toks sandoris yra niekinis ir negaliojantis, nes ir kainos aspektu neatitinka teisingumo protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 str.), prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK 1.81 str.). Tuo tarpu 2012-05-10 tarp atsakovo UAB „BrikSan“ ir atsakovo A. K. sudarytas krautuvo pirkimo-pardavimo sandoris yra tariamas, t. y. sudarytas tik dėl akių, nesiekiant sukurti teisinių pasekmių. Nesant išlikusio turto, iš atsakovo UAB „BrikSan“ ieškovui priteistas piniginis ekvivalentas (CK 6.146 str.), kurio dydis nustatytas atsižvelgiant į sumą, už kurią turtas nebuvo parduotas antrose varžytinėse, bei įvertinus aplinkybę, jog 13 500 Lt už krautuvą BUAB „Nigema“ jau yra gavusi.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atsakovas BUAB „Nigema“ atskiruoju skundu (t. 2, b.l. 155-156) prašo pakeisti pripažinimo negaliojančiais. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad 2012-07-16 kreditorių susirinkimas buvo sušauktas neteisėtai. Bankroto administratoriaus sprendimas kviesti kreditorių susirinkimą, apie jį paskelbus respublikinėje ir regioninėje spaudoje, buvo priimtas atsižvelgiant į tai, jog byloje dalyvauja didelis kreditorių skaičius, kai kurių iš jų adresai yra pasikeitę, o kreditorių dalyvavimas susirinkimuose, net jiems išsiuntus rašytinius pranešimus, nėra aktyvus. Tokiu būdu ieškovui, kaip ir kitiems atsakovo kreditoriams, buvo sudarytos sąlygos dalyvauti susirinkime ir balsuoti dienotvarkės klausimais, nors pagal turimą balsų skaičių ieškovo balsavimas nebūtų turėjęs reikšmingos įtakos sprendimų priėmimui. Tuo tarpu kiti kreditoriai pretenzijų dėl ginčo kreditorių susirinkimo ir jo metu priimtų sprendimų nepareiškė.

152. Teismas neįvertino aplinkybės, kad ir pardavus ieškovui įkeistą krautuvą už didesnę kainą, pastarasis nebūtų turėjęs iš to jokios naudos. Pirmiausia iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų, tame tarpe ir gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos (ĮBĮ 36 str.). Administravimo išlaidų sąmatą, ją prieš tai suderinus su kreditoriais, tame tarpe ir su AB Šiaulių bankas, patvirtino kreditorių susirinkimas, ieškovas šio sprendimo neskundė.

163. Teismas, pripažindamas negaliojančiais 2012-07-16 BUAB „Nigema" kreditorių susirinkimo nutarimus, nesivadovavo teisingumo, protingumo, proceso tikslingumo ir ekonomiškumo principais. Naujo kreditorių susirinkimo sušaukimas pareikalaus daug papildomų išlaidų, tačiau rezultatas bus tas pats, kadangi didžiausio kreditoriaus „Swedbank", AB nuomonė per tą laiką nepasikeitė, o ieškovo turimų balsų skaičius nesudaro galimybės įtakoti priimamus sprendimus.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 2, b.l. 159-161) ieškovas AB Šiaulių bankas prašo atsisakyti priimti skundą, praleidus įstatymo nustatytą terminą jam paduoti. Netenkinus tokio prašymo, apelianto skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

181. CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Skundžiama teismo nutartis priimta 2013-12-03, todėl paskutinė diena atskirajam skundui paduoti buvo 2013-12-10. Atsižvelgiant į tai, 2013-12-11 atsakovo BUAB „Nigema" atskirasis skundas laikytinas paduotu praleidus įstatymo nustatytą terminą ir neturėtų būti priimtas. Apeliantas nenurodo jokių svarbių priežasčių, dėl kurių šis terminas praleistas, ir termino atnaujinti neprašo, taigi CPK 75 straipsnio pagrindu atskirasis skundas turėtų būti grąžintas jį padavusiam asmeniui.

192. Atskiruoju skundu neskundžiama teismo nutarties dalis (dėl 2012-02-21 ir 2012-05-10 krautuvo pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis) nėra apeliacijos dalykas šioje byloje ir neturėtų būti nagrinėjama (CPK 320 str.).

203. Bankroto administratorius, šaukdamas 2012-07-16 BUAB „Nigema" kreditorių susirinkimą, apie jį informuojant skelbimu laikraštyje, nesilaikė ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalies nuostatų, taip pat kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimų sušaukimo tvarkos, kuri numato, kad kreditoriai apie susirinkimą turo būti informuojami pasirašytinai arba registruotu laišku likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo. Šis esminis procedūrinis pažeidimas, prieštaraujantis imperatyviosioms įstatymo normoms, suvaržė kreditorių teises ir teisėtus interesus, atėmė iš jų galimybę sudalyvauti kreditorių susirinkime, jame balsuoti ir pareikšti savo nuomonę dėl svarstomų klausimų. Todėl pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, remdamasis teisingumo ir protingumo principais, pagrįstai 2012-07-16 BUAB „Nigema" kreditorių susirinkimo nutarimus pripažino negaliojančiais.

214. Civilinio proceso greitumo ir ekonomiškumo principas nėra prioritetinis ir siekis jį užtikrinti negali paneigti CPK 5 straipsnyje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą. Bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių pažeistos teisės negali būti neginamos vien dėl to, kad neužsitęstų bankroto procedūros ir bylinėjimosi procesai. Apelianto prezumpcija, kad iš naujo sušaukus BUAB „Nigema" kreditorių susirinkimą kreditoriai ignoruos teismo nutartis ir balsuos prieš savo bei bankrutuojančios įmonės interesus, nepagrįsta. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, ne vienas kreditorius pareiškė, kad ir jų teisės bei teisėti interesai buvo pažeisti. Kita vertus, pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, teismas gali pats pakeisti kreditorių susirinkimo nutarimą, jei susidaro ydinga situacija, kai priimami akivaizdžiai neteisėti kreditorių susirinkimo nutarimai ir kreditorių susirinkime jų pakoreguoti nėra galimybės.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas atmestinas.

24Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus, nustatančius bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas, sprendžiamas klausimas tik dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria BUAB „Nigema" 2012-07-16 kreditorių susirinkimo nutarimai pripažinti negaliojančiais, teisėtumo bei pagrįstumo (CPK 320 str., 338 str.). Kadangi teismo nutarties dalis, kuria buvo išspręsti kiti ieškinio reikalavimai (ieškovo ginčytų sandorių galiojimas), atskiruoju skundu neskundžiama, apeliacinės instancijos teismas dėl šios ginčo dalies išsprendimo nepasisako.

25Dėl kreditorių nutarimų pripažinimo negaliojančiais

26CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ).

27ĮBĮ 21 straipsnio pagrindu bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, balsuoti jame priimamais klausimais, ginti savo reikalavimus bei kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų. Prielaidas kreditorių šių teisių tinkamam įgyvendinimui sudaro tinkamas kreditorių informavimas apie numatomą kreditorių susirinkimą. ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalyje pasakyta, kad kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo nustatyta kreditorių informavimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą tvarka turi užtikrinti kreditorių teisės gauti informaciją apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir jo darbotvarkę realų įgyvendinimą kreditorių susirinkimo nustatytais būdais. Įmonėje nustatyta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka yra privaloma tiek bankroto administratoriui, tiek ir įmonės kreditoriams.

28Kauno apygardos teismo 2009-11-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-3378-413/2009 UAB „Nigema" iškelta bankroto byla. Pirmajame 2010-04-09 įvykusiame kreditorių susirinkime buvo patvirtinta kreditorių susirinkimo tvarka, kurioje numatyta, jog apie kreditorių susirinkimo sušaukimą kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai patvirtinti teisme, informuojami pranešimu, jį įteikiant kreditoriams pasirašytinai arba registruotu laišku ne mažiau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo (3 punktas). Remiantis šios tvarkos 5 punktu, pranešime apie kreditorių susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta susirinkimo darbotvarkė, susirinkimo data, laikas ir vieta, bendrovės pavadinimas, susirinkimo sušaukimo priežastis, iniciatorius ir pateiktas nutarimų projektas.

29Kaip nustatyta byloje, apie 2012-07-16 BUAB „Nigema“ kreditorių susirinkimą, kuriame buvo sprendžiami esminiai, su įmonės veiklos pabaiga susiję klausimai, kreditoriai buvo informuoti viešu paskelbimu spaudoje. Apeliantas, remdamasis bankroto proceso operatyvumo, ekonomiškumo ir koncentruotumo principais, teigia, kad toks sprendimas buvo teisingas ir nei vieno iš kreditorių interesų nepažeidė. Su tokiu argumentu negalima sutikti.

30ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punkto pagrindu bankrutuojančios įmonės administratorius turi ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus, tame tarpe šaukti kreditorių susirinkimus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 17 p.), tačiau šie įgalinimai nesuteikia administratoriui teisės vienvaldiškai keisti kreditorių susirinkimo nutarimų turinį. Tai reiškia, kad BUAB „Nigema“ administratorius negalėjo savo iniciatyva keisti 2010-04-09 kreditorių susirinkime patvirtintos kreditorių susirinkimo tvarkos ir parinkti kitą, nei numatyta, pranešimo apie kreditorių susirinkimą būdą. Priešingu atveju būtų paneigta bankroto kaip kolektyvinio proceso esmė bei kreditorių savarankiškumas.

31Kreditorių teises pažeidžiantys sprendimai negali būti pateisinami ekonomiškumo principu. BUAB „Nigema“ kreditorių finansiniai reikalavimai buvo patvirtinti Kauno apygardos teismo 2010-02-25 nutartimi ir jau pirmajame 2010-04-09 kreditorių susirinkime kreditorių skaičius buvo žinomas. Taigi, pastaroji aplinkybė kreditorių buvo įvertinta, atsižvelgiant į ekonomiškumo bei skaidrumo principų santykį ir jų svarbą bankroto procese, ir balsų dauguma, t.y. 89,2202 procento nuo visų patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, buvo patvirtinta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka, užtikrinanti, kad visi kreditoriai galėtų tinkamai atstovauti savo interesus kreditorių susirinkimuose. Teisė vienasmeniškai keisti šioje tvarkoje įtvirtintas nuostatas bankroto administratoriui suteikta nebuvo.

32Nepakankamai aktyvus kreditorių dalyvavimas šaukiamuose kreditorių susirinkimuose taip pat nepaneigia pareigos laikytis nustatytos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos, nes tik tinkamai informuotas apie numatomą kreditorių susirinkimą kreditorius gali įvertinti dalyvavimo tokiame susirinkime svarbą ir pasekmes, o nedalyvaudamas jame, pareikšti prieštaravimų dėl susirinkime priimtų sprendimų. Nagrinėjamu atveju BUAB „Nigema“ administratorius nepagrįstai taikė kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkoje nenumatytą pranešimo apie 2012-07-16 numatomą kreditorių susirinkimą būdą, spaudoje paskelbtame pranešime nurodė tik dalį susirinkime svarstytinų klausimų, kreditoriams nepateikė nutarimų projekto. Tokie administratoriaus veiksmai pagrįstai pirmosios instancijos teismo pripažinti neteisėtais, kadangi jais buvo pažeisti ne tik ieškovo AB Šiaulių bankas, galimai kitų įmonės kreditorių (ieškovo reikalavimus palaikė ir antros eilės kreditoriai VSDFV Kauno skyrius ir VĮ Turto bankas), bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesai.

33Iš skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio matyti, kad ieškovo kvestionuotos 2012-02-21 ir 2012-05-10 ieškovui įkeisto krautuvo pirkimo-pardavimo sutartys buvo pripažintos negaliojančiomis ir, taikant restituciją piniginiu ekvivalentu, BUAB „Nigema“ priteista 18 500 Lt suma.

34Pagal ĮBĮ 34 straipsnio nuostatas, iš lėšų, gautų pardavus keistą įmonės turtą, pirmiausia tenkinami įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai. Kai pirkėjas sumoka visą kainą už nupirktą įkeistą turtą, įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios kainos gavimo dienos turi būti pervesta į įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus nurodytą sąskaitą (ĮBĮ 33 str. 6 d.).

35Atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo sprendimą, priimtą dalyje dėl 2012-02-21 ir 2012-05-10 pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, kurio apeliantas, kaip minėta, neginčija, bei aukščiau aptartas įstatymo nuostatas, BUAB „Nigema“ bankroto byloje būtina išspręsti bankrutuojančios įmonės naudai priteistų piniginių lėšų paskirstymo klausimą ir, tik atlikus visus įstatyme numatytus būtinuosius bankroto proceso darbus bei tinkamai pabaigus bankroto procedūras, kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos. Tinkamo ĮBĮ 3 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų nuostatų įgyvendinimo svarba nagrinėjamoje byloje yra pripažinta ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013-04-25 nutartimi, kuria pirmosios instancijos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. B2-365-413/2012 dėl BUAB „Nigema“ pabaigos panaikintas ir byla perduota nagrinėti iš naujo.

36Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagrindinis bankroto instituto tikslas – apsaugoti kreditorių interesus ir teises. Pagal teisminę praktiką, išregistravus bankrutuojantį juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro, pasibaigia bankroto bylos nagrinėjimas ir nurodyti trūkumai kreditorių susirinkime negalės būti pašalinti, o kreditorių interesų gynimas bus apsunkintas. Todėl apelianto argumentas, jog pakartotinis 2012-07-16 kreditorių susirinkime išspręstų klausimų svarstymas, įvertinus didžiausio įmonės kreditoriaus „Swedbank“, AB turimą balsų skaičių, yra beprasmis, kadangi galutinio rezultato nepakeis, teisiškai nereikšmingas. Priešingu atveju reikštų, kad bankroto administratorius gali veikti, nepaisydamas kreditorių susirinkimo nustatytos tvarkos, tokiu būdu ignoruodamas bankrutuojančios įmonės kreditoriams (tame tarpe turintiems privilegijuoto kreditoriaus statusą) įstatymų numatytas garantijas.

37Dėl atskirojo skundo priėmimo

38Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. CPK 335 straipsnyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos, o jeigu skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos.

39CPK 78 straipsnio 1 dalies bei CPK 307 straipsnio 2 dalies pagrindu praleistas terminas atskirajam skundui paduoti gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 338 str.). Vertinant termino atskirajam skundui paduoti praleidimo priežasčių svarbumą, būtina atsižvelgti į tai, kad teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį ar sprendimą apeliacine tvarka yra viena pagrindinių procesinių teisių, išplaukianti iš teisminės gynybos prieinamumo (CPK 5 str.), procesinės teisės būti išklausytam ir pateikti savo paaiškinimus (CPK 42 str.), šalių lygiateisiškumo (CPK 17 str.), šalių rungimosi (CPK 12 str.) bei kitų civilinio proceso principų, kurių laikymasis užtikrina tinkamą procesą bei teisingą byloje kilusio ginčo išsprendimą.

40Dėl tokio teisės į apeliaciją reikšmingumo, sprendžiant byloje dalyvavusio asmens atskirojo skundo priėmimo klausimą ir vertinant reikšmingas aplinkybes, susijusias su atskirojo skundo padavimu įstatyme nustatyta tvarka, visais atvejais apsvarstytina, ar šios tvarkos nesilaikymas konkrečiu atveju gali būti pakankamas pagrindas atsisakyti priimti skundą ir taip nulemti nesudarymą bylos dalyviui galimybės pasinaudoti įstatyme jam įtvirtinta teise į priimto pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimą apeliacine tvarka. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog nustačius, kad skundo padavimo terminas yra praleistas nedaug, sąžiningai procese elgęsis proceso dalyvis neturėtų prarasti vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka. Priešinga išvada prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis Nr. 2-1418/2013, kasacinė nutartis Nr. 3K-3-40/2007).

41Galutinis procesinis sprendimas dėl ieškovo AB Šiaulių bankas reikalavimų, pareikštų civilinėje byloje Nr. B2-1810-601/2013, išnagrinėjus bylą žodinio proceso tvarka, priimtas 2013-12-03. Taigi, atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2013-12-03 nutarties padavimo terminas baigėsi 2013-12-10. Iš bylos medžiagos matyti, kad nors BUAB „Nigema“ bankroto administratoriaus UAB „Durilita“ teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose adresas korespondencijai nurodytas Partizanų 12-13, Kaunas, Kauno apygardos teismo 2013-12-03 nutarties, kuri paskelbta nedalyvaujant proceso šalims, kopija 2013-12-04 buvo siunčiama UAB „Durilita“ buveinės adresu, t.y . Jankiškių g. 39, Vilnius. Apelianto teigimu, minėta nutartis įmonėje buvo gauta 2013-12-09. BUAB „Nigema“ bankroto administratoriaus atskirasis skundas pirmosios instancijos teisme buvo gautas 2013-12-11, t.y. skundo padavimo terminą praleidus tik vieną dieną.

42Remdamasis aukščiau išdėstytų aplinkybių visuma bei atsižvelgdamas į tai, kad atskirasis skundas paduotas bankroto byloje, kurioje egzistuoja viešasis interesas, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nežymus termino atskirajam skundui paduoti praleidimas pirmosios instancijos teismo buvo tinkamai įvertintas ir pagrįstai išspręstas CPK 78 straipsnio 1 dalyje, 5 dalyje nustatyta tvarka.

43Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB Šiaulių bankas 2012-11-20 kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Ieškovo teigimu, 2012-07-16 BUAB „Nigema“ kreditorių susirinkimo metu,... 6. 2012-02-21 krautuvo pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp BUAB „Nigema“... 7. Tretieji asmenys VSDFV Kauno skyrius, VĮ Turto bankas atsiliepimuose į... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013-12-03 nutartimi (t. 2, b.l. 147-151) AB Šiaulių... 10. Teismas nustatė, kad 2012-07-16 BUAB ,,Nigema“ kreditorių susirinkimas buvo... 11. AB Šiaulių bankui įkeisto krautuvo 2012-02-21 pirkimo-pardavimo sandoris,... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atsakovas BUAB „Nigema“ atskiruoju skundu (t. 2, b.l. 155-156) prašo... 14. 1. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad 2012-07-16 kreditorių... 15. 2. Teismas neįvertino aplinkybės, kad ir pardavus ieškovui įkeistą... 16. 3. Teismas, pripažindamas negaliojančiais 2012-07-16 BUAB „Nigema"... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 2, b.l. 159-161) ieškovas AB Šiaulių... 18. 1. CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per... 19. 2. Atskiruoju skundu neskundžiama teismo nutarties dalis (dėl 2012-02-21 ir... 20. 3. Bankroto administratorius, šaukdamas 2012-07-16 BUAB „Nigema" kreditorių... 21. 4. Civilinio proceso greitumo ir ekonomiškumo principas nėra prioritetinis ir... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Atskirasis skundas atmestinas.... 24. Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus,... 25. Dėl kreditorių nutarimų pripažinimo negaliojančiais... 26. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 27. ĮBĮ 21 straipsnio pagrindu bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę... 28. Kauno apygardos teismo 2009-11-18 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 29. Kaip nustatyta byloje, apie 2012-07-16 BUAB „Nigema“ kreditorių... 30. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punkto pagrindu bankrutuojančios įmonės... 31. Kreditorių teises pažeidžiantys sprendimai negali būti pateisinami... 32. Nepakankamai aktyvus kreditorių dalyvavimas šaukiamuose kreditorių... 33. Iš skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio matyti, kad... 34. Pagal ĮBĮ 34 straipsnio nuostatas, iš lėšų, gautų pardavus keistą... 35. Atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo sprendimą, priimtą dalyje dėl... 36. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagrindinis bankroto instituto tikslas –... 37. Dėl atskirojo skundo priėmimo ... 38. Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio... 39. CPK 78 straipsnio 1 dalies bei CPK 307 straipsnio 2 dalies pagrindu praleistas... 40. Dėl tokio teisės į apeliaciją reikšmingumo, sprendžiant byloje... 41. Galutinis procesinis sprendimas dėl ieškovo AB Šiaulių bankas reikalavimų,... 42. Remdamasis aukščiau išdėstytų aplinkybių visuma bei atsižvelgdamas į... 43. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 44. palikti nepakeistą....