Byla 2-632-297/2013
Dėl 3631,14 Lt skolos priteisimo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei D. B. dėl 3631,14 Lt skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės D. B. 851,33 Lt skolą, 2 555,69 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 224,12 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir bylinėjimosi išlaidas-109,00 Lt žyminį mokestį (b. l. 1-3).

3Atsakovė D. B., kuriai asmeniškai 2013-05-31 įteiktos ieškinio ir jo priedų kopijos ir pranešta apie atsakovo pareigą pateikti atsiliepimą į pareikštą ieškinį, be pateisinamų priežasčių per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2013-06-14.

4Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Esant CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d. nustatytoms sąlygoms, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškovas ieškiniui pagrįsti pateikė 2002-11-16 Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. M391 A674-03061 640 (b. l. 12-13), pagal kurią pirminis kreditorius UAB „Tele2“ teikė atsakovei mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka. Iš pateiktų PVM sąskaitų faktūrų Nr. 4418855, Nr. 4551100, Nr. 4781738, Nr. 5029285, Nr. 5288757, Nr. 5560493, Nr. 918924, Nr. 1157073, Nr. 1476267, Nr. 1841307, Nr. 2259185, Nr. 2618479, Nr. 2953552, Nr. 3294840, Nr. 3686726, Nr. 4029883, Nr. 4376901, Nr. 4736850, Nr. 5137536, Nr. 5551992, Nr. 6312225, Nr. 6697297 (b. l. 17-38) matyti, kad atsakovė savo įsipareigojimų pagal sudarytą sutartį tinkamai nevykdė ir laikotarpiu nuo 2003-02-28 iki 2004-11-30 jai pateiktų PVM sąskaitų faktūrų neapmokėjo, dėl ko susidarė 851,33 Lt dydžio skola. 2009-03-31 ieškovas UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui 851,33 Lt skolos reikalavimo teisę iš atsakovės D. B. (b. l. 4, 7-10). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.101 str. 1 d. įtvirtinta kreditoriaus teisė be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui. Atsakovė D. B. raštu informuota apie reikalavimo teisės perleidimą (b. l. 11). Pripažintina, kad ieškovas turi reikalavimo teisę į atsakovę. Paslaugų sutartimi (CK 6.716 str. 1 d.) viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas mokėti. Atsakovės veiksmai - nesumokėjimas už jai suteiktas paslaugas yra vertintini kaip sutarties vykdymo pažeidimas, todėl iš atsakovės ieškovui priteistina 851,33 Lt skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p., 6.200 str., 6.205 str.).

8Ieškovas, remdamasis Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties 6.6. p., yra paskaičiavęs už laikotarpį nuo 2005-01-01 iki 2013-03-22 2 555,69 Lt delspinigių, skaičiuojant po 0,1 % už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (b. l. 5). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tuo atveju, jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Sprendžiant, ar netesybos yra aiškiai per didelės, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiama nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-290/2007). Atsižvelgdamas į tai, kad sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens - vartotojo, kuris yra silpnesnioji sandorio šalis, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, prašoma priteisti delspinigius už ilgesnį nei 8 metų laikotarpį, delspinigių suma yra tris kartus didesnė nei skola, teismas sprendžia, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir yra mažintini iki 700 Lt dydžio. Priteistina 700 Lt netesybų suma laikytina atitinkanti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus ir yra pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius (savo dydžiu atitinka 10 procentų palūkanų normą nuo 851,33 Lt sumos už 8 metus) bei užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.71 str., 6.258 str., 6.261 str.).

9Ieškovas ieškinyje nurodė, kad turėjo 224,12 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų (b. l. 6), tačiau nepateikia tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų. Iš ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinės (b. l. 6) matyti, kad minėtas išlaidas sudaro pranešimų siuntimas Lietuvoje, darbo priemonės, išlaidos administracijai (buhalterijai), kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos, darbuotojo darbo užmokestis, užklausos registrams. Pažymėtina, kad šios išlaidos yra tiesiogiai susijusios su ieškovo, užsiimančio skolų išieškojimu, ūkine – komercine veikla, todėl negali būti pripažintos išlaidomis pagal CK 6.249 str. 4 d. 3 p. Be to, ieškovas nenurodė minėtų išlaidų paskaičiavimo, nepateikė įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos, todėl ieškovo prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovės netenkintinas (CPK 178 str., 185 str. 1 d.).

10Pripažinus pagrįstais ieškovo reikalavimus priteisti jam iš atsakovės 851,33 Lt skolą ir 700 Lt delspinigių, ieškovui taip pat priteistinos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1551,33 Lt sumą (851,33 Lt +700 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-05-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Ieškovas, paduodamas teismui ieškinį, sumokėjo 109,00 Lt dydžio žyminį mokestį, kurį prašė priteisti jam iš atsakovės (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., b. l. 42). Remiantis CPK 93 str. 1 d., 2 d., iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys patenkinamas priteisiant jam 1551,33 Lt, todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovės priteistina minimali žyminio mokesčio suma – 72,00 Lt. Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma mažesnė nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl šios išlaidos nepriteistinos (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str. 6 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 263 str., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, iš atsakovės D. B., a. k. ( - ), gyvenančios ( - ), 851,33 Lt (aštuonis šimtus penkiasdešimt vieną litą 33 centus) skolos, 700 Lt (septynis šimtus litų) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1551,33 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-05-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt (septyniasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų.

15Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

17Atsakovė šio sprendimo negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Druskininkų miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai