Byla 2S-508-436/2014
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų D. Š. ir R. Š. atskirąjį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-20-393/2014 pagal pareiškėjų D. Š. ir R. Š. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

2Teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjai prašo nutraukti santuoką bendru sutikimu ir patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Pareiškėjo R. Š. kreditorė E. A. nesutinka su pareiškėjų sutartyje nurodyta dalintino turto transporto priemonės mopedo PIAGGIO NRG, valst. Nr. ( - ), verte ir pareiškėjo įsipareigojimo teikti išlaikymą nepilnamečiam sūnui dydžiu. Nurodo, kad dalintino turto vertė yra didesnė, nei nurodo pareiškėjai, todėl pareiškėjos D. Š. mokėtina kompensacija už jai atitenkančio turto dalį 500,00 Lt yra nepagrįstai maža. Pareiškėjo R. Š. pajamos nėra pakankamos teikti sutartyje numatyto 500,00 Lt dydžio išlaikymą pareiškėjų nepilnamečiam sūnui, todėl mano, kad sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių dalyje dėl pareiškėjui mokėtinos kompensacijos bei jo įsipareigojimo teikti sutartyje numatyto dydžio išlaikymą pažeidžia pareiškėjo bei jo kreditorių teises ir interesus.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Lazdijų rajono apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 6 d. nutartimi civilinę bylą Nr. 2-625-393/2013 sustabdė iki pareiškėjai D. Š. ir R. Š. sudarys naują sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Teismas nurodė, kad sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių dalyje dėl pareiškėjui mokėtinos kompensacijos bei jo įsipareigojimo teikti sutartyje numatyto dydžio išlaikymą pažeidžia pareiškėjo bei jo kreditorių teises ir interesus. Todėl teismas nutarė pareiškėjams pasiūlyti pakeisti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 8 ir 11 punktų sąlygas.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6Atskiruoju skundu pareiškėjai D. Š. ir R. Š. prašo atskirąjį skundą patenkinti, Lazdijų rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad:

  1. Pirmosios instancijos teismas civilinę bylą sustabdė LR CK 3.53 str. 4 d. pagrindu. Ši norma numato, kad jeigu sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių prieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės pažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teises ir teisėtus interesus, tai tokiu atveju teismas sutarties netvirtina, o bylą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sustabdo, kol sutuoktiniai sudarys naują sutartį. Apeliantų teismui pateikta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių nei prieštarauja viešajai tvarkai, nei pažeidžia nepilnamečio sūnaus ar vieno iš sutuoktinių interesus. Teismas atsižvelgė išimtinai tik į kreditorės E. A. interesus, todėl šią bylą sustabdė, nors tam pagrindo nebuvo;
  2. Teismo siūlymas pakeisti sutarties 8 ir 11 punktus yra visiškai nemotyvuotas ir nepagrįstas, teismas vilkina bylos nagrinėjimą ir pažeidžia apeliantų interesus. 2013-10-15 teismas tuo pačiu pagrindu buvo sustabdęs bylos nagrinėjimą ir pasiūlė pateikti naują sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Toje nutartyje teismas konstatavo, kad nėra transporto priemonės mopedo PIAGGIO vertę patvirtinančių duomenų. Šiuos įpareigojimus apeliantai buvo įvykdę ir pateikė nepriklausomo turto vertintojo vertinimo ataskaitą, todėl teismas negalėjo dar kartą įpareigoti pateikti kitokią nei nustatyta turto vertinimo ataskaitoje transporto priemonės vertę, vien tik atsižvelgdamas į kreditorės E. A. pageidavimus;
  3. Nepagrįstas teismo reikalavimas pakeisti sutarties 11 punktą dėl išlaikymo apeliantų nepilnamečiam sūnui dydžio pakeitimo, kadangi 500,00 Lt dydžio išlaikymas vaikui yra minimalus, kurį gaunant bus galima patenkinti tik minimalius apeliantų sūnaus poreikius. LR Konstitucija įpareigoja tėvus išlaikyti savo vaikus, aulėti dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais. Jungtinių tautų vaiko teisių apsaugos konvencijos 27 str. nurodo, kokiomis sąlygomis turi augti vaikas. Sutartyje numatytas 500,00 Lt per mėnesį dydžio išlaikymas atitinka teismų praktiką, ir tik teismo priteista ne mažesnė kaip 500,00 Lt suma nepažeis apelianto sūnaus interesų ir sudarys sąlygas jo pilnavertiškam vystymuisi.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą kreditorė E. A. prašo atskirąjį skundą atmesti, Lazdijų rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

  1. Apeliantų pirmosios instancijos teismui pateikti transporto priemonės vertinimo ataskaita ir joje nustatyta vertė 1000,00 Lt yra nepagrįsta, todėl ir pareiškėjos D. Š. mokėtina 500,00 Lt kompensacija yra nepagrįstai maža. Iš turto vertinimo ataskaitos negalima matyti, kad transporto priemonės PIAGGIO buvo apgadinta, nuotraukos nekokybiškos. Kreditorės vertinimu, transporto priemonės vertinimo ataskaita negalima vadovautis, ir mano, kad tokios transporto priemonės vertė turėtų būti 3170 Lt, kaip nurodyta EMPREKIS duomenų sistemoje;
  2. Sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 8 punktas prieštarauja kreditorės dukrų interesams, kadangi pareiškėjas R. Š. nuo 2013-10-01 visiškai neteikia išlaikymo kreditorės dukroms, kuris yra priteistas Alytaus rajono apylinkės teismo 2011-10-05 nutartimi. Jeigu pareiškėjas nesugeba teikti 300 Lt per mėnesį išlaikymo, reiškia jis yra finansiškai nepajėgus teikti 500 Lt kas mėnesį dydžio išlaikymą savo sūnui. Apeliantas privalo pateikti teismui įrodymus, iš kokių pajamų galės teikti savo sūnui išlaikymą.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

10Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.).

11Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

12CK 3.53 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas netvirtina sutarties dėl santuokos nutraukimo padarinių, jeigu ji prieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės pažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teises ir teisėtus interesus. Jeigu teismas nepatvirtina sutarties dėl santuokos nutraukimo padarinių, tokia civilinė byla yra sustabdoma, kol sutuoktiniai sudarys naują sutartį. Teismas pažymi, kad šioje normoje nėra nustatyto baigtinio aplinkybių, dėl kurių teismas gali netvirtinti sutarties, sąrašo. Teismas tvirtina šalių sutartį, nes ja išsprendžiami sutarties šalių (sutuoktinių) klausimai dėl santuokos nutraukimo padarinių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan.; CPK 3.51 straipsnio 1 dalies 2 punktas), o santuokos nutraukimo klausimas tokiais atvejais nagrinėjamas supaprastinta tvarka. Sutarčiai dėl santuokos nutraukimo padarinių, kaip ir bet kokiai kitai sutarčiai, taikomas sutarties uždarumo principas – jos šalys turi teisę savo valia, pasirinkimu ir apsisprendimu nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. Atitinkamai šalys, sudarydamos sutartį, neturi teisės susitarti dėl sutartyje nedalyvaujančių asmenų teisių (CK 6.154 straipsnio 1 dalis). Santuokos nutraukimo atveju, jeigu sutuoktiniai turi kreditorių, duomenys apie kreditorių turi būti pateikiami į bylą ir teismas privalo patikrinti, ar, sudarant ir patvirtinant sutartį dėl santuokos nutraukimo padarinių, nebus pažeidžiamos jo teisės.

13Pagal CK 3.51 straipsnio 2 dalies procesinio pobūdžio nuostatą santuoka abiejų sutuoktinių bendru sutikimu nutraukiama esant CK 3.51 straipsnio 1 dalyje nustatytoms sąlygoms ir supaprastinto proceso tvarka. Jeigu nėra ginčo, tai taikomos CPK V dalies „Ypatingoji teisena“ XXV skyriaus bendrosios nuostatos (CPK 442–443 straipsniai) ir XXXV skyriaus 538–541 straipsnio normos. Pagal CPK 539 straipsnio 1 dalies 4 punktą prašyme nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu turi būti nurodyti ir duomenys apie sutuoktinių ar vieno iš sutuoktinių kreditorius, ir nurodymas, kad pareiškėjas yra pranešęs jam žinomiems kreditoriams apie bylos iškėlimą. Šis pranešimas yra reikalingas kreditoriaus teisėms įgyvendinti, nes jis pagal CK 3.126 straipsnį turi teisę įstoti į bylą dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, padalijimo kaip trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus. Jeigu byloje dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių pareiškimu sutuoktiniai ar vienas iš jų turi kreditorių ir dėl jam priklausančių teisių sprendžia sutartyje dėl santuokos nutraukimo padarinių, šios sutarties nuostatos turi nepažeisti kreditoriaus interesų, ir teismas, spręsdamas dėl sutarties patvirtinimo, turi patikrinti, ar atitinkama sutarties dalis nepažeidžia kreditoriaus interesų. Teismui nutartimi tvirtinant sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių padarinių, jos turinys yra įtraukiamas į teismo sprendimą (CK 3.53 straipsnio 3 dalis). Tai reiškia, kad sutarties dėl santuokos nutraukimo padarinių sąlygos yra išdėstomos teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje. Pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas ir turi būti vykdomas. Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą ir teismų praktiką teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nustatytos aplinkybės turi prejudicinę galią ir nedalyvavusiems byloje asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. L., kt. v. UADB „Ergo Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-484/2006; 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje V. V. v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija, kt., bylos Nr. 3K-3-357/2011; kt.). Taigi, teismas negali tvirtinti sutuoktinių kreditorių teises liečiančių ar jų interesus pažeidžiančių nuostatų, jeigu kreditorius nedalyvauja byloje (CPK 265 straipsnis). Jeigu kreditorius įstoja į bylą, nagrinėjamą pagal abiejų sutuoktinių bendrą sutikimą, su savarankiškais reikalavimais, tai pagal CPK 540 straipsnio 4 dalį byla yra sustabdoma. Tais atvejais, kai byloje sprendžiama ar pasisakoma dėl kreditoriaus teisių dėl vieno ar abiejų sutuoktinių (pvz., ar jų prievolė solidarioji ar ne, bendra ar asmeninė sutuoktinio prievolė), o kreditorius reikalavimo nėra pareiškęs, bet pareiškęs atsikirtimus, kuriais nesutinka su sutuoktinių sudarytos santuokos nutraukimo padarinių nuostatomis dėl jo teisių, yra pagrindas spręsti, kad kilo ginčas dėl teisės. Ginčo aplinkybės turi būti išnagrinėtos ir ginčas išsprendžiamas teismo sprendimu. Pagal CPK 443 straipsnio 7 dalį teismas išnagrinėja bylas ypatingąja teisena, neatsižvelgdamas į tai, ar nagrinėjimo metu kilo ginčas dėl kreditoriaus teisės reikalauti skolos (iš abiejų ar vieno kurio sutuoktinio, dėl skolos dydžio ar jos sąlygų). Vadovaudamasis principu, kad šeimos bylose teismas turi būti aktyvus ir veikti ex officio, teismas ir nesant pareikšto reikalavimo, nereikalaudamas pareiškėjų sutarties pakeitimo, o nepatvirtindamas sutarties, išsprendžia kilusį ginčą ir nurodo, kokius pripažįsta teisinius pareiškėjų ir kreditoriaus santykius (pripažįsta prievole asmenine, solidariąja, pasibaigusia ar kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2011).

14Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjai D. Š. ir R. Š. 2013 m. rugpjūčio 20 d. kreipėsi į teismą su prašymu nutraukti santuoką bendru sutikimu bei pateikė 2013 m. liepos 19 d. sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (1 t., b. l. 5–6). Pareiškėjai nurodė, jog turi kreditorių pagal teismų išduotus vykdomuosius raštus. Viena iš kreditorių E. A. 2013 m. rugsėjo 5 d. pateikė teismui prieštaravimus dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių (1 t., b. l. 59–60). Prieštaravimais kreditorė prašė netvirtinti pareiškėjų sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Nurodė, kad ši sutartis pažeidžia kreditorių interesus, nes vienintelis pareiškėjų turtas – transporto priemonė mopedas PIAGGIO, į kurį kreditoriai galėtų nukreipti išieškojimą, atitenka pareiškėjai D. Š., o šalių susitarimu nustatyta šios transporto priemonės kaina 1500,00 yra pernelyg žema ir neparemta jokiais įrodymais. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 5 d. priėmė nutartį sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki pareiškėjai sudarys naują sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (1 t., b. l. 58). 2013 m. rugsėjo 16 d. pareiškėjai pateikė teismui naują sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (1 t., b. l. 70–72). 2013 m. spalio 9 d. kreditorė E. A. pakartotinai pateikė teismui prieštaravimus dėl naujos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių (1 t., b. l. 79–82). Šiuose prieštaravimuose kreditorė dar kartą nurodė nesutinkanti su pareiškėjų transporto priemonės sutartos kainos 1500,00 Lt dydžiu ir, kad pareiškėja D. Š. išmokės pareiškėjui R. Š. 750,00 Lt kompensaciją už jai tenkančią didesnę turto dalį. Taip pat nurodė, kad pareiškėjai nepateikė teismui įrodymų transporto priemonės turto vertei pagrįsti. 2013 m. lapkričio 6 d. pareiškėjai pateikė teismui trečią sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių variantą (1 t., b. l. 91–93) bei kartu transporto priemonės motorolerio PIAGGIO vertinimo ataskaitą (1 t., b. l. 94–108). 2013 m. gruodžio 3 d. kreditorė E. A. dar kartą pateikė teismui prieštaravimus dėl 2013 m. lapkričio 6 d. sutarties, kuriuose nurodė, jog nesutinka su šios sutarties 8 ir 11 punktais, t.y. dėl transporto priemonės per mažos kainos, dėl pareiškėjui R. Š. mokėtinos 500,00 Lt dydžio kompensacijos bei jo įsipareigojimo teikti sutartyje numatyto dydžio (500,00 Lt) išlaikymą nepilnamečiui savo vaikui, nes mano, kad šie sutarties punktai pažeidžia pareiškėjo bei jo kreditorių teises ir interesus (1 t., b. l. 111–117). Pirmosios instancijos teismas atsižvelgęs į kreditorės prieštaravimus, priėmė skundžiamą nutartį ir dar kartą sustabdė bylos nagrinėjimą iki pareiškėjai pateiks teismui naują sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

15Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bylos duomenys patvirtina, jog nagrinėjamu atveju tarp pareiškėjų ir kreditorės E. A. yra iškilęs ginčas, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė bylos nagrinėjimą ir pareikalavo iš pareiškėjų dar kartą pateikti naują sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, nes vadovaujantis anksčiau išdėstyta suformuota kasacinio teismo praktika, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas tarp pareiškėjų ir kreditorės kilusį ginčą, turėjo būti aktyvus ir veikti ex officio, nereikalauti pareiškėjų sutarties pakeitimo, o nepatvirtinus sutarties, išspręsti kilusį ginčą iš esmės.

16Esant išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi sustabdydamas civilinę bylą iki pareiškėjai sudarys naują sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, netinkamai taikė Civilinio proceso kodekso nuostatas, nes, nagrinėjant bylą ir kilus ginčui, jo nesprendė, o bylą sustabdė bei ginčą nurodė išspręsti sutarties šalims pačioms. Kadangi šis proceso teisės pažeidimas negali būti pašalintas apeliacinės instancijos teisme, todėl pareiškėjų atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, skundžiama Lazdijų rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 337 str.1 d. 3 p.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

18Lazdijų rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš esmės pirmosios instancijos teismui.

Ryšiai