Byla e2SP-971-217/2017
Dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovų G. R. ir R. R. ieškinį atsakovei O. Š., trečiajam asmeniui notarei R. I. dėl išlaikymo iki gyvos galvos sutarties nutraukimo ir dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Romaldas Šuliokas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovų G. R. ir R. R. ieškinį atsakovei O. Š., trečiajam asmeniui notarei R. I. dėl išlaikymo iki gyvos galvos sutarties nutraukimo ir dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo.

3Teismas

Nustatė

4Jonavos rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2607-217/2014 patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį, kuria šalys susitarė: nutraukti išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, notarinio registro Nr. RI-7545; atsakovė grąžina ir perduoda G. R. ir R. R. butą, esantį adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), nutraukti dovanojimo sutartį notarinio registro Nr. RI-8131, atsakovė grąžina ir perduoda G. R. ir R. R. ½ žemės sklypo dalį (unikalus Nr. ( - ),) bei statinius (unikalūs Nr. ( - ),; ( - ),; ( - ),) esančius ( - ),.; ieškovai įsipareigoja kompensuoti atsakovei jos patirtas minėtų sutarčių sudarymo išlaidas - įsipareigoja į jos nurodytą banko sąskaitą sumokėti 4000 Lt per 10 dienų nuo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo. Tuo pagrindu civilinė byla Nr. 2-2607-217/2014 pagal ieškovų G. R. ir R. R. ieškinį atsakovei O. Š., trečiajam asmeniui notarei R. I. dėl išlaikymo iki gyvos galvos sutarties nutraukimo ir dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, buvo nutraukta.

52017 m. kovo 1 d. Jonavos rajono apylinkės teisme gautas ieškovo G. R., atstovaujamo advokato M. V., prašymas byloje priimti papildomą sprendimą: taikyti restituciją – grąžinti G. R., a.k( - ) ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ),, esančio adresu ( - ),, kadastrinis Nr. 9486/0006:178, nes taikos sutartimi šalys šio klausimo neišsprendė. Atstovas pateikė R. R. mirties liudijimą, patvirtinantį, kad R. R. 2015-01-13 mirė.

6Prašymas tenkintinas. Byloje priimtinas papildomas sprendimas.

7Pagal CPK 277 straipsnio 1 dalies 1 punktą teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime yra neišspręstas. Papildomas sprendimas yra procesinė priemonė, skirta pašalinti sprendimo, kuriuo baigtas bylos nagrinėjimas, trūkumus ir netikslumus.

8Nagrinėjamu atveju atsakovo atstovas prašo papildomu sprendimu taikyti restituciją – grąžinti G. R., a.k( - ) ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ),, kadastrinis Nr. 9486/0006:178.

9Iš civilinėje byloje Nr. 2-2607-217/2014 esančių duomenų matyti, kad G. R. ir R. R. 2014-08-14 dovanojimo sutartimi be kito nekilnojamojo turto O. Š. padovanojo ir ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. 9486/0006:178, esantį ( - ), (b.l.12-23, 77-88). Jonavos rajono apylinkės teismo 2014-11-11 nutartimi patvirtinus šalių taikos sutartį minėta dovanojimo sutartis nutraukta, tačiau sprendžiant restitucijos klausimą paminėtas sklypas nėra įrašytas kaip grąžintinas (b.l.133-134).

10Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje pripažįstama, kad restitucija (lot. restitutio – grąžinimas į ankstesnę padėtį) yra civilinės teisės gynybos būdas, kai šaliai grąžinama tai, ką ji perdavė kitai šaliai, o iš nepagrįstai įgijusios šalies išieškoma tai, ką ji perdavusi kitai šaliai. Taigi restitucija yra šalių grąžinimas į padėtį, buvusią iki teisės pažeidimo (CK 1.138 str. 2 p., 6.145 str. 1 d.). Tai reiškia, kad pripažinus sandorį negaliojančiu kiekviena iš sandorio šalių privalo grąžinti antrajai šaliai viską, ką yra gavusi pagal sandorį (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-229/2008).

11Civilinėje byloje Nr.2-2607-217/2014 šalys taikiai susitarė nutraukti 2014-08-14 dovanojimo sutartį, not. Reg. Nr. RI-8131, kuria ieškovai dovanojo atsakovei O. Š. visą nekilnojamąjį turtą, esantį adresu ( - ),, t.y. ½ žemės sklypą su jame esančiais statiniais, todėl kiekviena iš sandorio šalių privalo grąžinti antrajai šaliai viską, ką yra gavusi pagal šį sandorį. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė O. Š. pateikė pareiškimą, kuriame nurodė, jog su ieškiniu sutinka, nutraukia išlaikymo iki gyvos galvos sutartį ir gražina ieškovams išlaikymo iki gyvos galvos ir dovanojimo sutartimis įgytą turtą; ieškovai įsipareigojo sumokėti atsakovei 4000 Lt kompensaciją už patirtas išlaidas (b.l.128). Taigi nagrinėjamoje byloje buvo pateikti įrodymai bei šalių paaiškinimai dėl ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ),, esančio adresu ( - ), kuris taip pat yra įtrauktas į dovanojimo sutartį not. reg. Nr. RI-8131. Nutraukus 2014-08-14 dovanojimo sutartį, not. reg. Nr. RI-8131 atsakovė įsipareigojo grąžinti ieškovams visą dovanojimo sutartimis įgytą turtą, tame tarpe ir ginčo sklype esančius statinius, tačiau per klaidą šalys į taikos sutartį neįtraukė ir liko neišspręstas klausimas dėl paties ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), gražinimo. Pateiktu mokėjimo nurodymu nustatyta, kad O. Š. 2014-12-05 buvo pervesta 4000 Lt pagal teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2607-217/2014.

12Atsižvelgiant į tai, kad šalims susitarus bylą baigti taikiai, per klaidą šalys į taikos sutartį neįtraukė ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), gražinimo atsakovams ir 2014 m. lapkričio 11 d. nutartimi nebuvo išspręstas klausimas dėl restitucijos taikymo dalyje dėl ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), gražinimo atsakovams, todėl šioje dalyje priimtinas papildomas sprendimas.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 277 straipsniu, teismas

Nutarė

14tenkinti ieškovo G. R., atstovo advokato M. V., prašymą.

15priimti papildomą sprendimą dėl 2014 m. lapkričio 11 d. nutarties Jonavos rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2607-217/2014.

16Papildyti 2014 m. lapkričio 11 d. nutartį – taikyti restituciją ir grąžinti G. R., a. k. ( - ) ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), kadastrinis Nr. 9486/0006:178, nutraukus 2014-08-14 dovanojimo sutartį, not. reg. Nr. RI-8131.

17Papildomas sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Ryšiai