Byla 2-283-732/2013
Dėl skolos priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui M. P. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo priteisti 700 Lt skolą, kurią sudaro: 250 Lt paskola ir 450 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-12-15 tarp ieškovo UAB „4finance“ (valdančios sistemą „SMScredit.lt“) ir atsakovo M. P. pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis. Ieškovas paskolino atsakovui 250 Lt. Paskolos sutarties terminas - 30 dienų. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2011-01-14, tačiau paskolos laiku negrąžino, todėl remiantis „SMScredit.lt“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2. punktu, atsakovui buvo pradėti skaičiuoti 1 proc. dydžio delspinigiai nuo uždelstų mokėjimų už kiekvieną dieną, iš viso priskaičiuota 450 Lt, todėl ieškovas kreipėsi į teismą. Atsakovui nepateikus atsiliepimo, prašė priimti sprendimą už akių.

3Atsakovas įstatymo nustatyta tvarka ir teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bei į LR CPK 142 str. 4 d., teismo sprendimas priimtinas už akių. Ieškinys su priedais atsakovui įteiktas tinkamai, apie atsiliepimo nepateikimo pasekmes įspėtas (b.l. 18-19).

6Ieškiniui pagrįsti buvo pateikti šie įrodymai: 2010-12-15 vartojimo kredito sutartis Nr. 3816401 (b.l. 6-9), mokėjimo nurodymas Nr. 3816401 (b.l. 11).

7Ieškovas UAB „4finance“ su atsakovu M. P. 2010-12-15 pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį Nr. 3816401 (b.l. 6-9). Ieškovas, šios sutarties pagrindu, paskolino atsakovui 250 Lt, pervesdamas pinigus į atsakovo nurodytą sąskaitą (b.l. 11). Paskola atsakovui buvo suteikta 30 dienų. Paskolą atsakovas turėjo grąžinti 2011-01-14. Atsakovui negrąžinant paskolos, remiantis SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2. punktu, kuriame numatyti 1 % dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną, buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai, kurių priskaičiuota 450 Lt.

8Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6. 256 str.).

9LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., numatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.260 str. 1 d.). Netesybos turi atlikti kompensuojamą funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo (LR CK 6.73 str. 2 d.). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), taip pat dėl to, jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį. Teismas mano, kad ieškovo reikalavimas dalyje dėl delspinigių, kurių suma yra neprotingai didelė, priteisimo yra aiškiai nepagrįstas ir neatitinkantis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų (LR CK 1.5 str.). Todėl netesybų dydis mažintinas iki 0,1 procento, kas sudaro 45 Lt. Tai atitinka įstatymo keliamus reikalavimus bei šalių interesų pusiausvyrą.

10Atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui įstatymo nustatytas 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą ir atsakovui nepateikus įrodymų, leidžiančių daryti priešingą išvadą, konstatuoja, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

12Pagal LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. iš atsakovo priteistinos ieškovui pastarojo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 72 Lt žyminis mokestis (b.l. 4-5).

13Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 285 str., 286 str., teismas,

Nutarė

14ieškovo UAB „4finance“ ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti ieškovui iš atsakovo M. P., a.k. ( - ), 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) skolos, 45 Lt (keturiasdešimt penkis litus) delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-03-14 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 72 Lt (septyniasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas M. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Molėtų rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2,3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas UAB „4finance“ per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai