Byla e2-24376-820/2018
Dėl žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo, tretieji asmenys K. G., S. S. ir Ž. S

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant ieškovo „If P&C Insurance AS“, veikiančio per Lietuvos filialą, atstovui advokatui A. D.; atsakovo AB „Gjensidige“ atstovei S. M.; atsakovo UAB „Jaukurai“ atstovui advokatui V. P.; atsakovo UAB „Santechnikos spektras“ atstovui advokatui I. B.; trečiajam asmeniui K. G. ir jo atstovui advokato padėjėjui G. Š., trečiajam asmeniui Ž. S., trečiajam asmeniui S. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo užsienio draudimo įmonės „If P&C Insurance AS“, kuri veikia per Lietuvos filialą, ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Jaukurai“, uždarajai akcinei bendrovei „Santechnikos spektras“ ir akcinei draudimo bendrovei „Gjensidige“ (anksčiau - uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija „PZU Lietuva“) dėl žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo, tretieji asmenys K. G., S. S. ir Ž. S.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Priteisti solidariai iš atsakovų 30 491,72 EUR žalos atlyginimo;

91.2.

10Priteisti 6 procentų dydžio procesines palūkanas.

111.3.

12Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

132.

14Ieškovas nurodė, jog 2005 m. vasario 21 d. buvo apdraustas S. S. ir Ž. S. namas, o 2012 m. gruodžio 6 d. sudaryta sutartimi apdraustas S. S. ir Ž. S. namų turtas. Galiojant draudimo apsaugai, 2013 m. gruodžio 20 d. name kilo gaisras. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro 2014 m. vasario 28 d. ekspertizės akte konstatuota, jog labiausiai tikėtina, kad gaisras namo katilinėje galėjo kilti dėl katilo kuro granulių užpylimo vamzdyje susikaupusių granulių užsidegimo. Ieškovas, pripažinęs gaisrą draudžiamuoju įvykiu, išmokėjo draudimo išmoką: už namų turtą - 61 840 LTL (17 910,10 EUR), už namą - 158 244,72 LTL (45 830,84 EUR), taip pat apmokėjo iš viso 1426,57 EUR išlaidų, susijusių su žalos įvertinimu ir gaisro priežasties nustatymu. Ieškovo teigimu, draudėjas tinkamai eksploatavo katilą, todėl įvertinus ekspertizės išvadas ir nenustačius konkrečių gaisro kilimo priežasčių, už gaisro kilimą solidariai atsakingi tiek katilo pardavėjas UAB „Jaukurai“, tiek katilą sumontavęs, paleidęs ir priežiūrą vykdęs UAB „Santechnikos spektras“. Anot ieškovo, katilas neatitiko saugos reikalavimų, nes tiek gaisro kilimo dieną, tiek ir nuo pat katilo eksploatavimo pradžios katilo granulių užpylimo vamzdyje kaupdavosi ir strigdavo granulės - atsakovai taip ir nepateikė katilo sertifikatų, taip pat įrodymų apie katilo veikimą prižiūrėjusių asmenų apmokymą. Anot ieškovo, jis perėmė katilo pirkėjų-vartotojų teises ir įgijo reikalavimo teisę į atsakingus už žalos atsiradimą asmenis.

15II.

16Atsakovo atsikirtimų santrauka

173.

18Atsakovas UAB „Jaukurai“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog jis tik pardavė katilą, o katilą paleido ir jo priežiūrą vykdė UAB „Santechnikos spektras“. Į UAB „Jaukurai“ nebuvo kreipiamasi dėl katilo gedimų. Atsakovo teigimu, jis gali būti atsakingas tik už pirkėjo įrodytus katilo gedimus, atsiradusius iki pirkimo. Atsakovo nuomone, katilo kuro padavimo žarna galėjo užsikimšti ir dėl netinkamų granulių - būtent ieškovui tenka pareiga įrodyti, jog nebuvo nekokybiškų granulių. Anot atsakovo, jeigu granulės užsikimšo jų padavimo vamzdyje, tai ši aplinkybė vertintina ne kaip katilo gedimas, o kaip netinkamas katilo eksploatavimas naudojant netinkamas granules. Dėl įrengtų katilo saugiklių gaisras negalėjo kilti be šalia katilo buvusių degių medžiagų. Atsakovo nuomone, gaisro priežastis - pirkėjų netinkamas naudojimasis katilu, t. y. neatsargus elgesys. Atsakovas pažymėjo, kad jeigu būtų laikomasi katilo montavimo, aptarnavimo ir priežiūros instrukcijos, tai gaisras (net jeigu jis ir būtų kilęs dėl katilo gedimo) niekaip negalėtų išplisti po katilinės patalpą, nes nedegios grindys negalėtų būti ugnies išplitimo priežastimi ir arti katilo nesant degių medžiagų nebūtų kam degti. Jeigu atsakovas vis dėlto atsakingas už žalą, tai pagal ieškinį žalą turėtų atlyginti draudimo bendrovė. Anot atsakovo, jis pirmąją ieškovo pretenziją gavo tik 2014 m. kovo 17 d., o tai, kad apie gaisro faktą atsakovas sužinojo 2014 m. sausio mėnesį, negali būti laikoma pagrindu manyti, jog pretenzija bus pareikšta ateityje. Taigi, pasirašydamas antrąją draudimo sutartį, atsakovas žinojo tik apie gaisro faktą, tačiau tai nereiškia, kad buvo žinoma apie jau įvykusį draudžiamąjį įvykį.

194.

20Atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad katilo įrengimo darbus atliko K. G., o katilą paleido UAB „Jaukurai“ atstovas, UAB „Santechnikos spektras“ katilo paleidimą tik stebėjo praktinių apmokymų tikslais ir garantinio paleidimo aktą pasirašė tik atsakovo UAB „Jaukurai“ prašymu. Anot atsakovo, jis nebuvo gavęs jokių iškvietimų ar pranešimų dėl katilo netinkamo veikimo ar kitokio garantinio ar negarantinio aptarnavimo, o UAB „Santechnikos spektras“ darbuotojai katilo gedimų šalinti vyko būtent UAB „Jaukurai“ prašymu, kai dar tik vyko derybos dėl UAB „Santechnikos spektras“ ir UAB „Jaukurai“ sutartinių santykių, susijusių su UAB „Jaukurai“ parduodamų katilų paleidimu ir (arba) priežiūra. Atsakovo teigimu, jis neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kurie galėtų nulemti ieškovo nurodomos žalos atsiradimą. Atsakovas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad žalos atsiradimą ir jos padidėjimą lėmė būtent katilo eksploatacijos reikalavimų bei bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių nesilaikymas.

215.

22Atsakovas ADB „Gjensidige“ prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad jis ir UAB „Jaukurai“ 2013 m. kovo 12 d. sudarė bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartį, tačiau apie ieškovo 2014 m. kovo 13 d. raštu pateiktą pranešimą apie gaisrą atsakovas UAB „Jaukurai“ draudiką informavo tik 2014 m. balandžio 16 d., t. y. pasibaigus draudimo sutartyje nustatytam išplėstiniam pranešimo terminui, kuris baigėsi 2014 m. balandžio 11 d. Be to, pasibaigus nurodytai (pirmajai) draudimo sutarčiai, šalys sudarė dar vieną sutartį, kurios galiojimo laikotarpis nuo 2014 m. kovo 13 d. iki 2015 m. kovo 12 d., tačiau šioje sutartyje nurodyta retroaktyvi data - 2010 m. kovo 9 d. - netaikytina, nes draudėjas sudarydamas šią sutartį jau žinojo apie iki sutarties sudarymo įvykusį gaisrą.

23III.

24Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsikirtimų santrauka

256.

26Tretysis asmuo K. G. prašė ieškinį atmesti. Trečiojo asmens nuomone, jo įtraukimas į šią bylą yra atsakovo UAB „Santechnikos spektras“ gynybinė pozicija. K. G. pažymėjo, kad jis katilo nemontavo ir jo paleidime nedalyvavo, o tik prijungė katilą prie šildymo sistemos vamzdyno, t. y. atliko katilo hidraulinį pajungimą. Anot trečiojo asmens, katilą paleidęs UAB „Santechnikos spektras“ neturėjo nusiskundimų dėl katilo prijungimo, vėliau nustatyti katilo gedimai nesusiję su hidraulika, o paletės pastatymas po katilu neturi priežastinio ryšio su gaisru.

277.

28Tretieji asmenys S. S. ir Ž. S. palaikė ieškinio reikalavimus. Anot trečiųjų asmenų, granulės katile strigdavo kas dvi savaites. Dėl gedimų būdavo kreipiamasi į pardavėjo nurodytus atstovus ir vykdomi jų nurodymai. Gaisro kilimo metu buvo naudojamos granulės, įsigytos iš atsakovų rekomenduoto granulių tiekėjo. Įrenginėjant katilą, Ž. S. prašė katilą prie vamzdyno prijunginėjusio K. G., kad katilas būtų pastatytas ant medinės paletės-pagrindo tam, kad katilas išliktų vienodame lygyje su granulių bunkeriu. Ž. S. pažymėjo, kad katilą paleidinėjo ir po paleidimo jį aptarnavo UAB „Santechnikos spektras“; granulės ėmė strigti nuo pat katilo paleidimo ir tokie granulių strigimai buvo nuolatiniai-periodiški; katilą paleidinėję meistrai parodė, kaip galima pagaliu patiems (nekviečiant meistrų) atlaisvinti užstrigusias granules. Gaisro dieną, išgirdusi garsinį aliarmo signalą, Ž. S. išjungė katilą ir išvyko iš namų, vėliau sužinojo apie namuose kilusį gaisrą.

29IV.

30Procesiniai sprendimai iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos

318.

32Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė nenustatęs visų atsakomybės dėl žalos padarymo sąlygų.

339.

34Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 13 d. nutartimi panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 26 d. sprendimą ir grąžino bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismas konstatuoja :

35V.

36Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

3710.

38Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

3911.

40Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

4112.

42Ieškovas Gyventojų turto draudimo liudijimu PSNT Nr. 00058226 (toliau tekste – Draudimo sutartis; 1 t., p. 26-50) apdraudė trečiųjų asmenų S. S. ir Ž. S. namų turtą nuo gaisro, gamtinių jėgų ir kitų žalų.

4313.

44Tretysis asmuo Ž. S. iš atsakovo UAB „Jaukurai“ įsigijo kieto kuro granulinį katilą (1 t., p. 111-115). Prekės įsigytos pagal Specialaus užsakymo sutartį Nr. E1520121106 (1 t., p. 111-112). Šia sutartimi šalys sutarė, jog pardavėjas UAB „Jaukurai“ pristatys prekes tretiesiems asmenims. Sutartyje nebuvo tariamasi dėl granulinio kuro katilo pajungimo prie trečiųjų asmenų namo inžinierinių sistemų.

4514.

46Byloje nėra ginčo, jog 2013 m. gruodžio 20 d. trečiųjų asmenų Ž. ir S. S. name kilo gaisras nuo ugnies židinio prasidėjusio granuliniame katile (3 t., p. 157). Gaisro metu buvo sugadintas trečiųjų asmenų Ž. ir S. S. kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas.

4715.

48Atlyginęs dėl apdrausto namo ir namų turto kilusią žalą, t. y. išmokėjęs atitinkamas draudimo išmokas (1 t., p. 385-395), ieškovas įgijo teisę reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už žalą asmens (CK 6.1015 straipsnio 1 dalis). Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 straipsnio 2 dalis). Be to, ieškovas turi teisę remtis ir vartotojų (katilą vartojimo namų reikmėms įsigijusių Ž. S. bei Ž. S.) teises bei teisėtus interesus ginančiomis teisės normomis. Teismas, spręsdamas ginčą remiasi aplinkybe, jog ieškovas yra vartotojas minėta prasme.

4916.

50Ieškovas su nukentėjusiu trečiuoju asmeniu dalyvavo sudarant Sunaikinto, apgadinto turto apžiūros aktą (1 t., p. 76-80).

5117.

522014 m. kovo 06 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pateikė ekspertizės, neturinčios teismo ekspertizės statuso, aktą (toliau tekste – Aktas; 1 t., p. 81-104). Iš šio akto matyti, jog buvo atmestos versijos dėl gaisro kilimo dėl katilo elektros instaliacijos avarinio darbo režimo, dėl savaiminio medžiagų užsiliepsnojimo ir dėl pašalinio atviros ugnies šaltinio poveikio. Akte nurodoma, jog negalima atmesti versijos, jog gaisras kilo dėl katilo metaliniame kuro granulių užpylimo vamzdyje susikaupusių granulių užsidegimo. Akte pateikta išvada, jog labiausiai tikėtina, kad gaisras gyvenamojo namo katilinėje galėjo kilti dėl katilo metaliniame kuro granulių užpylimo vamzdyje susikaupusių granulių užsidegimo. Katilo metaliniame kuro granulių užpylimo vamzdyje galėjusių susikaupti kieto kuro granulių susikaupimo priežasties nustatyti negalėjo, nes tai nėra jų kompetencijos sritis.

5318.

54Granulinis katilas buvo paleistas 2012 m. gruodžio 19 d. Paleidus katilą buvo pasirašytas Garantinio paleidimo aktas (1 t., p. 120), kurį užpildė ir pasirašė serviso atstovas - atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ bei užsakovė Ž. S.. Byloje kyla ginčas dėl šio akto. Atsakovo UAB „Santechnikos spektras“ teigimu jų atstovas dalyvavo atsakovo UAB „Jaukurai“ mokymuose pas trečiuosius asmenis statant granulinį kuro katilą ir Garantinio paleidimo akto pasirašymas buvo mokymų dalis, mokant pasirašyti atitinkamus dokumentus bei šią aplinkybę patvirtina faktas, kad Garantinio paleidimo akte nėra nurodomi atlikti darbai ir sunaudotos medžiagos. Su šiais teiginiais nesutiktina. Byloje nėra duomenų, jog atsakovas UAB „Jaukurai“ būtų teikę vien tik mokymus atsakovui UAB „Santechnikos spektras“. Iš atsakovo UAB „Jaukurai“ laiško atsakovui UAB „Santechnikos spektras“ (2 t., p. 199) matyti, jog buvo tariamasi dėl dviejų dalykų: bus paleidžiamas katilas ir kartu būtų mokymai, t. y. bus atliekami paleidimo darbai ir praktiniai mokymai, o ne vien tik mokymai be jokių atsakovo UAB „Santechnikos spektras“ darbų. Darbus de facto atliko atsakovo UAB „Santechnikos spektras“ darbuotojai. Užsakovas tretysis asmuo Ž. S. aktą pasirašė, kai buvo atlikti pajungimo darbai ir aktas jai buvo pateiktas kaip tikras dokumentas suteikiantis garantiją. Atsakovas UAB „Jaukurai“ nurodė, jog jokių mokymų pas nukentėjusius trečiuosius asmenis neorganizavo atsakovui UAB „Santechnikos spektras“. Pajungimo ir paleidimo darbus atliko UAB „Santechnikos spektras“, stebint UAB „Jaukurai“ atstovui. Atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių jo teiginius, jog tai buvo vien mokymai ir aktas pasirašytas, kaip mokymų dalis (CPK 178 str.), priešingai, atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ savo laiške (1 t., p. 141) yra nurodęs, jog Garantinio paleidimo akto originalas yra perduotas UAB „Jaukurai“, jog „mūsų įmonės atstovas paleido šį katilą“ (1 t., p. 164), t. y. pats atsakovas iki teismo Garantinio paleidimo aktą traktavo ne kaip mokymo medžiagą, bet kaip originalų dokumentą patvirtinantį, jog jų darbuotojas paleido ginčo katilą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina labiau tikėtina išvada, jog UAB „Santechnikos spektras“ faktiškai atliko granulinio kuro katilo paleidimo darbus ir pasirašė faktinį Garantinio paleidimo aktą. Aplinkybė, jog akte nėra nurodyti atlikti darbai nesuteikia pagrindo teigti, jog Garantinio paleidimo aktas yra mokymų dalis, nes aktas buvo pateiktas pasirašyti užsakovui kaip tinkamas dokumentas, kurį užpildė darbus atlikęs asmuo – atsakovas UAB „Santechnikos spektras“. Dokumentą užpildęs asmuo negali remtis aplinkybe, jog dokumente yra užpildymo trūkumai, kuriuos jis pats paliko.

5519.

56Iš 2014 m. vasario 12 d. atsakovo UAB „Santechnikos spektras“ rašto Nr. SD14/010 (1 t., p. 125) matyti, jog atsakovas buvo nuvykęs pas trečiuosius asmenis tvarkyti katilo. Pirmas iškvietimas buvo praėjus nedaug laiko nuo katilo paleidimo ir buvo užstrigę granulės. Antrasis iškvietimas buvo dėl degiklyje užstrigusio valymo mechanizmo. Gedimus atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ pašalino. Pastabose nurodyta, jog tretieji asmenys buvo įspėti, jog negalima granulių laikyti šalia katilo.

5720.

58Iš Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos rašto Nr. 3-7-397 (8.19.) matyti, jog labiausiai tikėtina gaisro priežastis – granulinio katilo gedimas (1 t., p. 127). Taip pat nurodyta, jog Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių pažeidimų bei akivaizdžių tyčinio padegimo požymių nenustatyta.

5921.

60Tretysis asmuo Ž. S. nurodė, jog gaisro dieną pypsėjimas pranešė apie gedimą, katilą išjungė, bet neatidarinėjo, laukė kol atvės ir išvyko iš namų (1 t., p. 128).

6122.

62Atsakovai atsikirtinėja, jog buvo naudojamos per ilgos granulės (1 t. p. 126). Byloje nėra duomenų, jog katilo eksploatacijos metu gedimai, tarp kurių įvardijamas ir granulių strigimas, būtų atsiradę dėl netinkamų granulių naudojimo. Gedimus šalinęs atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ nenustatė, jog būtų naudojamos netinkamos granulės. Atsakovai UAB „Jaukurai“ ir UAB „Santechnikos spektras“ nepateikė įrodymų apie nustatytus konkrečius reikalavimus katilo naudojamų granulių ilgiui. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovai informavo trečiuosius asmenis Žydrę ir S. S. apie naudotinų granulių ilgį. Iš bylos duomenų matyti, jog jiems buvo pateikti (nurodyti) duomenys tik apie naudotinų granulių skersmenį, bet nenurodyta jokių duomenų apie naudotinų granulių ilgį, todėl atmestini kaip neįrodyti (CPK 178 str.) atsakovų argumentai dėl neva per didelio naudotų granulių ilgio, dėl kurio galėjo atsirasti katilo gedimų.

6323.

64Atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ atsikirtinėja, jog jis nėra pardavėjas, neatliko katilo įrengimo darbų, nebuvo sudaręs sutarties dėl garantinio paleidimo ir periodinės priežiūros. Šie teiginiai nepagrįsti. Šioje byloje nustatyta, jog paleidimo darbus atliko būtent atsakovo UAB „Santechnikos spektras“ darbuotojai, kurie ir surašė Garantinio paleidimo aktą. Be to, atsakovo UAB „Santechnikos spektras“ darbuotojai vykdavo taisyti eksploatacinių gedimų garantinės priežiūros metu. Aplinkybė, jog tretysis asmuo K. G. atliko šildymo sistemos vandens tiekimo vamzdyno įrengimą nėra pagrindas teigti, jog jis atliko katilo pajungimą. Vandens padavimo sistemos įrengimas ir pajungimas paties katilo nepaleidžia ir degimo procesų jame nepradeda, jis nėra susijęs su katilo užsidegimu ir kilusiomis pasekmėmis. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, jog tretysis asmuo K. G. nėra atsakingas už pasekmes dėl kilusio gaisro užsidegus katilui.

6524.

66Atsakovas UAB „Jaukurai“ nurodo, jog atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ žodžiu buvo informavęs atsakovą UAB „Jaukurai“, jog buvo gaisras name, kuriame buvo sumontuotas atsakovo parduotas katilas. Niekas pretenzijų atsakovui dėl daikto kokybės nereiškė. Pretenzijas 2014 m. kovo 17 d. pareiškė ieškovas, todėl atsakovas UAB „Jaukurai“ savo draudimo bendrovę apie pareikštą pretenziją informavo nepažeidžiant sutartų terminų, t. y. 2014 m. balandžio 16 d.

6725.

68Atsakovas UAB „Jaukurai“ atsikirtinėja, jog dėl atsiradusios žalos kalti nukentėję asmenys, nes laikė degiąsias medžiagas šalia katilo (granules), neįrengė nedegių grindų po granuliniu katilu, šalia katilo buvo sprogių įrenginių. Šie teiginiai atmestini. Nukentėję asmenys yra vartotojai, įsigiję prekę namų poreikiams tenkinti. Atsakovas savo teiginius, kad šalia katilo buvo degios medžiagos grindžia atsakovo UAB „Santechnikos spektras“ rašte nurodyta pastaba, jog nukentėję asmenys buvo įspėti, jog negalima laikyti degių medžiagų šalia katilo. Tretieji asmenys patvirtino, jog gavę šią pastabą, degias medžiagas (granules) pašalino iš patalpos. Duomenų, jog gaisro metu buvo degių medžiagų šalia katilo, kurios būtų gaisro kilimo priežastimi, byloje nėra. Iš fotonuotraukų matyti, jog nėra jokio degimo šaltinio šalia katilo, nėra sudegusių daiktų ar pelenų, nėra sudegęs netgi medinis padėklas (jis tik aprūkęs viename kampe), ant kurio stovėjo katilas. Dėl šių aplinkybių darytina išvada, jog šalia katilo nebuvo degių medžiagų.

6926.

70Atsakovas teigia, jog nukentėję tretieji asmenys katilą pastatė ant medinio padėklo, todėl atsakingi dėl atsiradusios ar padidėjusios žalos. Kaip minėta, medinis padėklas nėra sudegęs per gaisrą (1 t., p. 95-97; 4 t., p. 55), nors viršutinėje patalpos dalyje buvo didelis gaisras ir aukšta temperatūra bei padėklas turėjo sudegti, todėl akivaizdu, jog medinis padėklas nėra priežastiniame ryšyje su gaisro kilimu. Be to, paleidžiant katilą, dalyvavo tiek atsakovo UAB „Jaukurai“, tiek atsakovo UAB „Santechnikos spektras“ atstovai, kurie nenurodė ir nepateikė pastabų nukentėjusiems tretiesiems asmenims, jog katilas negali būti statomas ant padėklo, todėl šie argumentai atmestini, kaip nepagrįsti ir neturintys priežastinio ryšio su gaisro kilimu. Atsakovų teiginiai dėl dujų katilo netinkamo įrengimo taip pat atmestini, nes atsakovai, kaip savo srities profesionalai, iškviesti paleisti katilą galėjo ir privalėjo atsisakyti paleisti katilą arba mažiausiai įspėti nukentėjusius trečiuosius asmenis, jog dujų šildymo katilas negali būti įrengtas toje pačioje patalpoje arba yra įrengtas per mažu atstumu nuo dujinio katilo. Kartu pažymėtina, jog katilo įrengimo metu nebuvo draudžiama įrengti kieto kuro ir dujinio šildymo įrenginių vienoje patalpoje.

7127.

72Byloje buvo paskirta teismo ekspertizė. 2016 m. spalio 31 d. Teismo ekspertizės akte Nr. 65-8 (EA) (4 t., p. 43-59) yra nustatytas gaisro kilimo mechanizmas. Atsakovai teigia, jog gaisras galėjo kilti, nes katilas buvo pastatytas ant medinio padėklo. Ekspertizės akte aprašomojoje dalyje be kita ko yra nurodyta, jog viena iš galimybių kilti gaisrui galėjo būti - nusilydžius kuro lanksčiai žarnai degantis kuras galėjo nukristi ant grindų ir uždegti medinį padėklą ant kurio buvo pastatytas eksploatuojamas kieto kuro šildymo įrenginys. Nusilydžius lanksčiajai kuro tiekimo žarnai, kuri ribojo liepsnos plitimą, liepsna iš degiklio pasiekė degias kieto kuro šildymo įrenginio medžiagas, įkaitę degimo produktai kėlė temperatūrą ir užsidegė patalpos viršutinėje dalyje esančios degios medžiagos ir gaisras galėjo išplisti po visą patalpą. Šie teiginiai nurodyti aprašomojoje ekspertizės akto dalyje analizuojant gaisro kilimo mechanizmą. Tačiau ekspertai, apibendrindami aukščiau minėtus tyrimo rezultatus, padarė išvadą, jog gaisro mechanizmas patalpoje buvo toks: „vykstant kieto kuro (granulių) degimui, esant išjungtam kieto kuro šildymo įrenginiui, liepsna iš degiklio išplito į kuro tiekimo metalinį vamzdį, po to išlydžius kieto kuro tiekimo lanksčiajai žarnai išplito į kuro tiekimo metalinį vamzdį, po to išlydžius kieto kuro tiekimo lanksčiajai žarnai išplito per kuro šildymo įrenginio degių medžiagų (valdiklio detalės, elektros instaliacijos laidai ir t. t.) paviršių į patalpą, vėliau didėjant gaisro galiai ir plotui užsidegė patalpos viršutinėje dalyje esančios degios medžiagos ir gaisras išplito po visą patalpą“. Iš prie ekspertizės akto pridėtų fotonuotraukų matyti, kad ekspertų nustatyta gaisro židinio vieta yra gerokai aukščiau nei padėklas, t. y. gaisro židinys nėra medinis padėklas, kurio tik vienas kampas yra patamsėjęs, bet netgi nesudegęs, t. y. jis akivaizdžiai nėra nei gaisro kilimo nei jo padidėjimo priežastis. Atsižvelgiant į tai, jog ekspertai nustatydami gaisro kilimo mechanizmą, nenustatė, jog po katilu buvęs padėklas buvo gaisro kilimo ar išplitimo priežastimi, kad gaisro židinys yra katilo viršuje, kad padėklas beveik nepaliestas ugnies, atsakovų argumentai dėl medinio padėklo buvimo po katilu kaip gaisro priežasties, atmestini, nes neturėjo reikšmės gaisro kilimui.

7328.

74Pagal CK 6.333 straipsnio 6 dalį laikoma, kad daiktai neatitinka kokybės reikalavimų, jei jie neturi savybių, kurių pirkėjas galėjo protingai tikėtis, t. y. kurios būtinos daiktui, kad jį būtų galima naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį.

7529.

76Byloje nustatyta, kad nukentėjusiems asmenims parduotas katilas turėjo nuolatinio - periodiško pobūdžio gedimų, kurie negali būti vertinami kaip katilo savybė, kurios pirkėjas gali protingai tikėtis. Iš katilo reklaminių skelbimų (1 t., p. 117) matyti, jog reklamoje nurodoma, jog katilas nepertraukiamai ir automatiškai gali dirbti 5-7 dienas ir gali būti paliekamas savaitgaliais be priežiūros. Taigi, įsigydamas su palyginti ilgalaikėmis įkrovomis (300 l talpos bunkeris) automatizuotai 5-7 dienas veikiantį katilą, pirkėjas, galėjo tikėtis būtent ilgalaikio ir sklandaus katilo veikimo, kurį galima palikti veikiantį be nuolatinės priežiūros. Granulių strigimas, anot katilą naudojusių S. S. ir Ž. S., buvo nuolatinio – periodiško (1-2 kartus per savaitę) pobūdžio. Atsakovai nepaneigė šių gedimų nuolatinio - periodiško pobūdžio, taip pat atsakovai neneigė ir S. S. bei Ž. S. teiginių, jog jiems katilą prižiūrėję meistrai parodė, kaip patiems pašalinti tokio pobūdžio gedimus. Atsižvelgiant į tai, jog nuolat strigo granulių padavimas, darytina išvada, jog UAB „Jaukurai“ parduotas katilas neatitiko kokybės reikalavimų, keliamų automatiškai veikti turinčiam katilui (CK 6.333 straipsnio 6 dalis), t. y. pardavė nekokybišką daiktą. Iš ekspertizės akto matyti, jog labiausiai tikėtina, kad gaisras kilo katilo granulių užpylimo ir granulių transporterio gofruotos žarnos sujungimo vietoje, t. y. gaisro kilimas tiesiogiai susijęs su nuolatinio – periodinio pobūdžio gedimais – granulių padavimo užstrigimo. Atsakovas UAB „Santechnikos spektras“, nuvykęs taisyti katilo pas nukentėjusius trečiuosius asmenis, nenustatė, jog katilo gedimai būtų tokie, kad jį reikėtų keisti ar reikėtų keisti kokį nors katilo mazgą. Pretenzijų tiesiogiai atsakovui UAB „Jaukurai“ nukentėję asmenys dėl nuolatinio – pasikartojančio pobūdžio gedimų, nereiškė, tačiau ši aplinkybė neturi teisinės reikšmės, nes apie gedimus nukentėję tretieji asmenys pranešdavo atsakovo UAB „Jaukurai“ nurodytam garantinę priežiūrą atliekančiam asmeniui – atsakovui UAB „Santechnikos spektras“, t. y. nukentėjusių asmenų pranešimai apie gedimus yra laikytini tinkamais.

7730.

78Atsakovai atsikirtinėja, jog gaisras pagal katilo konstrukciją negalėjo kilti ir išplisti po patalpą. Ši aplinkybė taip pat netiesiogiai patvirtina, jog katilas buvo netinkamos kokybės, nes tinkamai veikiantis ir nestringantis katilas gedimo atveju pats turėjo užsigesinti, tačiau tai neįvyko, todėl ši aplinkybė labiau patvirtina katilo kokybinius trūkumus, nei nukentėjusių trečiųjų asmenų kaltę dėl kilusio gaisro.

7931.

80Iš garantinių sąlygų (2 t., p. 74) matyti, kad gamintojas suteikia 36 mėnesių teisingo veikimo garantijas centrinio veikimo katilui. Katilas parduotas 2012 m. lapkričio 27 d. (2 t., p. 26), todėl garantija galiojo iki 2015 m. lapkričio 27 d. Gaisras kilo 2013 m. gruodžio 20 d., t. y. katilo garantijos galiojimo laikotarpiu.

8132.

82Pagal CK 6.335 straipsnio 1 dalį pardavėjas privalo garantuoti jo parduodamų daiktų kokybę, nustatydamas garantinį terminą. Už tinkamą garantinę priežiūrą ir jos atlikimą pirkėjui yra atsakingas pardavėjas (CK 6.335 str.), šiuo atveju nekentėjusiems tretiesiems asmenims už katilo tinkamumą atsakingas yra pardavėjas atsakovas UAB „Jaukurai“. Pardavėjas garantinį remontą gali atlikti pats arba samdyti kitus asmenis, tačiau, pardavėjui samdančiam garantinę priežiūrą atliekančius kitus asmenis, tenka atsakomybė už tinkamą paslaugų suteikimą pirkėjui, jei pardavėjas ir pirkėjas nesutarė kitaip. Nagrinėjamu atveju pirkėjas ir pardavėjas nebuvo sutarę kitaip, todėl garantinę priežiūrą turėjo vykdyti pardavėjas atsakovas UAB „Jaukurai“ ir jis yra atsakingas pirkėjams už tinkamą šių paslaugų suteikimą, net jei tas paslaugas suteikė kiti asmenys.

8333.

84Atsakovas UAB „Jaukurai“ ir UAB „Santechnikos spektras“ 2013 rugpjūčio 19 d. sudarė Sutartį Nr. SR/13-09-19 (1 t., p. 138-140). Šia sutartimi šalys sutarė, jog UAB „Santechnikos spektras“ atliks garantinio paleidimo ir garantinio remonto darbus (Sutarties 1.1 punktas). Atsakovo UAB „Jaukurai“ teigimu, nors katilo paleidimo metu nebuvo sudaryta tokia sutartis, bet buvo žodiniai analogiško pobūdžio susitarimai, kaip šioje sutartyje. Po šios sutarties pasirašymo, atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ privalėjo vykdyti atsakovo UAB „Jaukurai“ parduotų katilų garantinį remontą, tame tarpe ir nukentėjusių trečiųjų asmenų katilui. Sutarčių autonomijos principas reiškia, jog sutarties nuostatos sukuria teises ir pareigas tik sutarties šalims. Todėl jos netinkamas vykdymas ir atsakomybė už jos vykdymą tenka šią sutartį netinkamai vykdžiusia šaliai. Byloje nėra duomenų, jog nukentėję tretieji asmenys būtų mokėję atsakovui UAB „Santechnikos spektras“ už suteiktas garantinio remonto paslaugas. Byloje nėra jokių duomenų, jog tarp atsakovo UAB “Santechnikos spektras“ ir nukentėjusių trečiųjų asmenų būtų susiklostę kokie nors priežiūros paslaugų teisiniai santykiai. Pagal bylos duomenis, atsakovas UAB „Jaukurai“ nukentėjusiems tretiesiems asmenims nurodė atsakovą UAB „Santechnikos spektras“ kaip asmenį, atliksiantį garantinį katilo paleidimą, ką jis ir faktiškai atliko. Šis atsakovas minėtiems asmenims buvo nurodytas ir kaip garantinę priežiūrą atliekantis asmuo ir šis asmuo faktiškai atliko garantinio remonto darbus. Minėta, jog byloje nėra duomenų, kad nukentėję tretieji asmenys būtų mokėję už garantinio remonto darbus. Taigi, atsižvelgiant į minėtų aplinkybių visumą darytina išvada, jog atsakovas UAB „Santechnikos spektras“, kaip atsakovo UAB „Jaukurai“ samdytas asmuo, vykdė atsakovo UAB „Jaukurai“ garantinio remonto darbus pagal žodinį šalių susitarimą. Tokiu atveju už garantinio remonto darbų atlikimo tinkamumą pagal žodinį susitarimą yra atsakingas atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ prieš atsakovą UAB „Jaukurai“, tačiau atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ nėra atsakingas prieš nukentėjusius trečiuosius asmenis, nes garantinę priežiūrą turi vykdyti daiktą pardavęs asmuo, kuris galėjo tai atlikti pats arba samdyti kitus asmenis, šiuo atveju – pasamdė atsakovą UAB „Santechnikos spektras“.

8534.

86Sprendime nustatyta, kad atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ paleido katilą ir vykdė jo priežiūros darbus. Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Santechnikos spektras“, matydamas nuolatinio pobūdžio strigimus nepašalino gedimo priežasties, tačiau parodė nukentėjusiems asmenims laikiną strigimų pašalinimo būdą, todėl laikytina, kad netinkamai vykdė katilo priežiūros darbus. Minėta, jog garantinę priežiūrą privalėjo ir atlikinėjo atsakovas UAB „Jaukurai“, nors ir šiuos darbus atliko ne tiesiogiai, bet per atsakovą UAB „Santechnikos spektras“. Remiantis šiais motyvais, konstatuotini ir katilo garantinės priežiūros paslaugą teikusio atsakovo UAB „Jaukurai“ neteisėti veiksmai – netinkamos kokybės paslaugos teikimas, nes tokio pobūdžio katilą įsigijęs vartotojas, kviesdamas aptarnavimo paslaugas teikiantį asmenį tikisi gedimų visiško pašalinimo (gedimų priežasties pašalinimo), o ne patarimo kaip laikinai (tam kartui) pašalinti gedimo padarinius (CK 6.294 straipsnio 1 dalis). Ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, jog atsakovas UAB „Jaukurai“ suteikė vartotojams netinkamos kokybės katilo priežiūros paslaugas, kurios sąlygojo katilo užstrigimą, užsidegimą ir gaisrą. Atsižvelgiant į tai laikytina, jog atsakovas UAB „Jaukurai“ yra atsakingas už nukentėjusiems asmenims atsiradusią žalą ir dėl netinkamų garantinės priežiūros paslaugų suteikimo.

8735.

88Šis sprendimas neužkerto kelio atsakovui UAB „Jaukurai“ reikšti reikalavimus asmenims, atsakingiems už netinkamą paslaugų suteikimą pagal žodinį susitarimą dėl garantinio remonto paslaugų teikimo.

8936.

90Apibendrinant darytina išvada, jog atsakovas UAB „Jaukurai“ atliko neteisėtas veikas – pardavė netinkamos kokybės prekę, kuri nuolat strigo ir neveikė nuolatos tinkamai, kaip buvo deklaruojama parduodant prekę ir galima buvo tikėtis iš nuolatinio veikimo katilo; netinkami atliko garantinės priežiūros paslaugas, nes nebuvo pašalintos katilo nuolatinio – periodinio strigimo priežastys. Dėl šių priežasčių užsidegė katilas, kilo gaisras ir nukentėję tretieji asmenys patyrė žalą. Yra tiesioginis priežastinis ryšys tarp minėtų atsakovo UAB „Jaukurai“ veikų: netinkamos katilo kokybės ir netinkamų katilo gedimų šalinimo paslaugų suteikimo bei kilusių pasekmių – gaisro, sąlygojusio nukentėjusių asmenų turto sugadinimą, nes gaisras kilo dėl strigimo, kuris buvo parduodant daiktą ir netinkamai atliekant garantinę priežiūrą, todėl atsakovas UAB „Jaukurai“ yra atsakingas už nukentėjusiems tretiesiems asmenims padarytą žalą (CK 6.245, 6.246, 6.247, 6.248, 6.249 str.).

9137.

92Atsakovai teigia, jog nukentėję tretieji asmenys nepagrįstai paliko katilą, kai užsidegė perspėjimo signalas apie katilo gedimą. Tretysis asmuo Ž. S. teismo posėdžio metu nurodė, jog neprisimena, ar jai buvo įteikta instrukcija paleidžiant ar perkant katilą, ar ji buvo įteikta po gaisro. Iš Garantinio paleidimo akto matyti, jog tretysis asmuo Ž. S. patvirtino, jog su katilo instrukcijomis ir garantiniais įsipareigojimais susipažino ir jai išaiškinta, kaip reikia naudotis katilu. Taigi, pagal byloje esančius rašytinius įrodymus matyti, kad tretysis asmuo Ž. S. buvo supažindinta su naudojimosi instrukcijomis ir jai buvo žinoma, kaip naudotis katilu. Pagal Kieto kuro šildymo katilo Pelmax instrukcijos 6.1.2. punktą, gesinimas atliekamas nuspaudus ON/OFF mygtuką. Tretysis asmuo Ž. S., išgirdusi pavojaus signalą atliko šį veiksmą – išjungė katilą, t. y. ji pagal instrukciją veikė tinkamai. Pagal Kieto kuro šildymo katilo Pelmax valdiklio aptarnavimo instrukcijos 6.7 punktą, pasirodžius pavojaus pranešimui būtinai reikia nustatyti avarinės būklės priežastį ir ją pašalinti, jei pašalinti nepavyksta, susisiekti su autorizuotu servisu (2 t., p. 64). Taigi pagal instrukciją, tretysis asmuo Ž. S., išgirdusi katilo avarinės būklės signalą, turėjo nustatyti avarinės būklės priežastį ir ją pašalinti arba susisiekti su autorizuotu servisu, tačiau to nepadarė. Tretysis asmuo, išvyko iš namų, nors žinojo, jog katilas yra avarinėje būklėje, aukštos temperatūros, tačiau paliko katilą be priežiūros nepašalinusi priežasties. Šie trečiojo asmens veiksmai nėra užsidegimo ir gaisro tiesioginė priežastis, nes katilas užsidegė ir kilo gaisras dėl netinkamo katilo veikimo - užstrigimo. Tačiau ši trečiojo asmens veika, pasireiškusi neveikimu, sąlygojo gaisro išplitimą ir didesnių nuostolių atsiradimą, nes nebuvo laiku sureaguota greičiau gesinti kylantį gaisrą ar galbūt jį užgesinti pirminėje stadijoje neišplintant. Trečiojo asmens Ž. S. tiek pasilikimas prie katilo, tiek išvykimas neturi tiesioginio priežastinio ryšio su kilusiu gaisru, t. y. katilas jau degė viduje ir būtų užsidegęs nepriklausomai nuo to, ar tretysis asmuo būtų likęs namuose, ar išvykusi. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismo vertinimu, šiuo atveju paties nukentėjusio asmens didelis neatsargumas padėjo žalai padidėti, todėl padarytos žalos dydis mažintinas 50 procentų (CK 6.282 str. 1 d.).

9338.

94Ieškovas reikalauja iš atsakovo UAB „Jaukurai“ ir atsakovo ADB „Gjensidige“ žalos atlyginimo solidariai. Ieškovas yra nukentėjusių trečiųjų asmenų draudikas, atlyginęs apdraustiesiems asmenims jų patirtą žalą ir reiškiantis reikalavimus žalą padariusiems asmenims.

9539.

96Atsakovas UAB „Jaukurai“ savo atsakomybė buvo apdraudęs sudarydamas Bendrosios civilinės atsakomybės draudimą, draudimo liudijimo Nr. PZULT Nr. 1526831 (2 t., p. 145-146; toliau tekste Draudimo sutartis Nr. 1). Ši sutartis turėjo retroaktyvią datą nuo 2010 m. kovo 09 d. Draudimo sutarties Nr. 1 terminas buvo iki 2014 m. kovo 12 d. Šia sutartimi buvo apdrausta prekyba santechnine įranga, draudžiama tik produkto civilinė atsakomybė.

9740.

98Atsakovas UAB „Jaukurai“ su atsakovu ADB „Gjensidige“ 2014 m. balandžio 03 d. pasirašė antrą Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartį, draudimo liudijimas PZULT Nr. 1681444 (2 t., p. 148-149; toliau tekste – Draudimo sutartis Nr. 2). Šia sutartimi buvo apdrausta prekyba santechnine įranga.

9941.

100Draudimo sutartims galiojo Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 034 (2 t., p. 188-193; toliau tekste – Taisyklės).

10142.

102Byloje kyla ginčas dėl atsakovo UAB „Jaukurai“ informavimo apie įvykį tinkamumo. ADB „Gjensidige“ teigimu, atsakovas UAB „Jaukurai“ apie draudiminį įvykį informavo praleidęs sutartus terminus, nes apie įvykį žinojo jau nuo 2014 metų sausio mėnesio ir ieškovo pretenziją gavo 2014 m. kovo 13 d, todėl įvykis negali būti pripažintas draudžiamuoju. Apie pas nukentėjusius trečiuosius asmenis kilusį gaisrą atsakovas buvo informuotas 2014 m. sausio mėnesį ir dėl to ginčo byloje nėra. Tačiau jokių pretenzijų atsakovui UAB „Jaukurai“ dėl kilusio gaisro niekas nepareiškė. Iš atsakovo UAB „Jaukurai“ Gautų registruotų laiškų žurnalo išrašo (2 t., p. 179-180) matyti, kad atsakovas UAB „Jaukurai“ pretenziją iš ieškovo gavo 2014 m. kovo 17 d. Apie draudiminį įvykį UAB „Jaukurai“ informavo draudiką 2014 m. balandžio 16 d. (2 t., p. 152-153). Pagal Taisyklių I dalies 1.3 punktą draudžiamasis įvykis tai draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas privalo mokėti draudimo išmoką. Pagal Taisyklių II dalies 2.1 punktą draudžiamasis įvykis yra trečiojo asmens reikalavimas draudėjui atlyginti žalą. Taisyklių II dalies 2.16 punktas nustato, jog reikalavimas atlyginti žalą turi būti rašytinis. Abejose Draudimo sutartyse šalių sutartas išplėstinis pranešimo terminas 30 kalendorinių dienų (Taisyklių II dalies 1.11 p.). Atsižvelgiant į šias faktines aplinkybes darytina išvada, jog atsakovas UAB „Jaukurai“ apie trečiųjų asmenų pretenzijas sužinojo ne nuo pretenzijos surašymo datos, bet nuo faktinio jos gavimo dienos, t. y. 2014 m. kovo 17 d. Gavęs pretenziją iš ieškovo dėl padarytos žalos atlyginimo 2014 m. balandžio 16 d. informavo draudiką atsakovą ADB „Gjensidige“ apie draudiminį įvykį 2014 m. balandžio 16 d., todėl nepraleido šalių sutarto išplėstinio 30 dienų pranešimo termino, o atsakovo ADB „Gjensidige“ teiginiai atmestini kaip nepagrįsti.

10343.

104Be to, atsakovas ADB „Gjensidige“ atsikirtinėja ir tuo, jog sudarydamas Draudimo sutartis atsakovas UAB „Jaukurai“ neinformavo atsakovo ADB „Gjensidige“ apie įvykusius įvykius iki sutarties pasirašymo, kaip nustatyta Taisyklių 3.5 punkte. Taisyklių 3.5 punkte nustatyta, kad draudiminė apsauga taikoma draudiminiams įvykiams įvykusiems po draudimo sutarties įsigaliojimo, o retroaktyvioms sutartims galioja draudiminė apsauga, jei apie šalys nežinojo apie draudžiamąjį įvykį iki sutarties pasirašymo. Draudimo sutartis Nr. 1 įsigaliojo nuo 2013 m. kovo 13 d. iki 2014 m. kovo 13 d. Draudimo sutartis Nr. 2 įsigaliojo nuo 2014 m. kovo 13 d. ir galiojo iki 2015 m. kovo 12 d. Minėta, kad pagal Taisyklių II dalies 1.1 ir 2.1, 2.1.6 punktus draudžiamasis įvykis yra trečiojo asmens raštu pareikšta pretenzija atsakovui UAB „Jaukurai“ dėl žalos atlyginimo. Minėta, jog reikalavimą atlyginti žalą atsakovas UAB „Jaukurai“ gavo 2014 m. kovo 17 d, t. y. jau galiojant Draudimo sutarčiai Nr. 2. Kadangi apie draudiminį įvykį atsakovas UAB „Jaukurai“ sužinojo po Draudimo sutarties Nr. 2 pasirašymo, gavęs rašytinį reikalavimą iš ieškovo, todėl nepažeidė Taisyklių I dalies 3.5 ir 1.11 punktų nuostatų. Kadangi Taisyklių I dalies 3.5 punkto norma yra specialioji Taisyklių II dalies 7.1.5 punkto normai, todėl pastaroji netaikytina šiam klausimui spręsti ir atsakovo ADB „Gjensidige“ argumentai, susiję su Taisyklių II dalies 7.1.5 punkto pažeidimu, atmestini.

10544.

106Iš Draudimo sutarties Nr. 2 matyti, kad atsakovas ADB „Gjensidige“ buvo apdraudęs atsakovo veiklą – prekyba santechnine įranga. Tvarkos II dalies 1.15-1.18 punktas apibrėžia, kas yra apdrausta veikla ir produktas ir jų atsakomybė. Pagal Draudimo sutartį Nr. 2 nebuvo draudžiama jokia kita veikla, išskyrus prekyba. Šioje byloje teismas nustatė, jog žala padaryta tiek parduodant netinkamos kokybės daiktą, tiek suteikiant netinkamai garantinio aptarnavimo paslaugas. Kadangi atsakovas ADB „Gjensidige“ buvo apdraudęs tik produktus ir prekybinę atsakovo veiklą ir nebuvo apdraudęs paslaugų teikimo veiklos, todėl garantinio aptarnavimo paslaugos nėra Draudimo sutarties Nr. 2 objektas. Taigi atsakovas ADB „Gjensidige“ buvo apdraudęs tik produktus ir prekybinę veiklą, bet nebuvo apdraudęs jokios remonto veiklos.

10745.

108Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų UAB „Jaukurai“, ADB „Gjensidige“ ir UAB „Santechnikos spektras“ žalą solidariai. Šiam įvykiui solidarumas nepreziumuojamas. Ieškovas neįrodė ir atsakovų veiksmų solidarumo. Šioje byloje teismas nustatė, jog atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ nėra atsakingas prieš nukentėjusius trečiuosius asmenis. Ieškovo teigimu draudiko ir draudėjo prievolė yra solidari ir pateikiama teismų 2002 – 2006 metų praktika. Ši teismų praktika yra pasenusi. CK 6.254 straipsnio 2 dalis nustato, jog jei draudimo atlyginimo nepakanka žalai visiškai atlyginti, draudimo atlyginimo ir faktinės žalos dydžio skirtumą atlygina apdraustasis asmuo, atsakingas už žalos padarymą. Pagal naujausią išplėstinės Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kolegijos formuojamą praktiką yra pagrindas keisti nusistovėjusią teismų praktiką: „išplėstinė teisėjų kolegija, pasisakydama dėl atsakingo už eismo įvykio metu kilusią žalą asmens ir jo draudiko solidariosios atsakomybės, sprendžia, kad yra pagrindas pakeisti šiuo klausimu pradėtą formuoti kasacinio teismo praktiką, pagal kurią civilinės atsakomybės draudiko ir žalą padariusio asmens prievolė atlyginti žalą yra solidari (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-43-706/2016. Teismų praktika. 2016, 45, p. 122-140). Išplėstinė kolegija suformavo tokią taisyklę: „civilinės atsakomybės draudiko ir žalą padariusio asmens solidarioji prievolė atlyginti žalą TPVCAPDĮ nenustatyta. Tuo atveju, kai kaltininko civilinę atsakomybę apdraudęs draudikas atlygina tik dalį nukentėjusiojo draudikui jo išmokėtos draudimo išmokos, nes ši viršija kaltininko TPVCAPD sutartyje ir įstatyme nustatytas maksimalias turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ribas, nukentėjusio asmens draudikas įgis teisę reikalauti iš kaltininko atlyginti tik tą draudimo išmokos dalį, kuri viršija draudimo sutartyje ir įstatyme nustatytą draudimo sumą“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-43-706/2016. Teismų praktika. 2016, 45, p. 122-140). Nors šioje byloje nagrinėjami kiti draudiminiai teisinai santykiai, tačiau nei ieškovas nurodė, nei įstatyme yra įtvirtinta šalių solidari atsakomybė, todėl, teismo vertinimu, taikytina nauja teismų praktika ir atsakovas UAB „Jaukurai“ yra atsakingas prieš ieškovą tik ta dalimi, kiek nepadengia draudimo bendrovė – atsakovas ADB „Gjensidige“.

10946.

110Ieškovas nurodo, jog buvo padarytą žalos 58 584,86 EUR (1 t., p. 385-395), tačiau jis pats buvo apdraudęs vieno iš atsakovų - UAB „Santechnikos spektras“, civilinę atsakomybę 100 000 LTL su 3 000 LTL išskaita, todėl šioje dalyje subrogacija negalima ir šia suma sumažino reikalavimus iki 30 491,72 EUR (58 584,86 – 28 093,14 = 30 491.72).

11147.

112Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, teismas turi teisę nustatyti nuostolių dydį, jei šalis negali jų tiksliai įrodyti. Žalos dydis byloje yra įrodytas pateiktais įrodymais ir esminių ginčų dėl nukentėjusiems asmenims padarytos žalos dydžio byloje nėra, todėl laikytina, jog ieškovas įrodė 30 491,72 EUR padarytą žalą (teismas sprendime nesprendžia ir nepasisako dėl ieškovo nustatytos žalos 28 093,14 EUR pagrįstumo, nes šis reikalavimas nebuvo pareikštas). Sprendime nustatyta, jog atsakovas ADB „Gjensidige“ buvo apdraudę tik produktus ir prekybinę veiklą, bet nebuvo apdraudusi remonto veiklos. Byloje nustatyta, jog atsakovas UAB „Jaukurai“ pardavė netinkamos kokybės daiktą ir netinkamai suteikė garantinio aptarnavimo paslaugas. Ieškovas negali tiksliai įrodyti, kiek kuriais veiksmais buvo padaryta žalos. Atsižvelgiant į tai, jog pardavus tinkamą daiktą gaisras nebūtų kilęs, taip pat gaisras nebūtų kilęs tinkamai atlikus garantinio remonto darbus ir nesant galimybės ieškovui tiksliai įrodyti kiekvieno iš šiais veiksmais padarytos žalos dydžio, teismo vertinimu, kiekvienais iš šių veiksmų buvo padaryta vienodo dydžio žala (CK 6.249 str. 1 d.).

11348.

114Šiame sprendime nustatyta jog 50 procentų žalos padidėjimą lėmė trečiojo asmens Ž. S. veika. Todėl iš atsakovų priteistinos žalos dydis mažintinas iki 15 245,86 EUR. Kadangi minėtais atsakovų veiksmais buvo padaryta vienodo dydžio žala ir atsakovas UAB „Jaukurai“ buvo apsidraudęs savo veiklą tik dalyje, žalos dydis neviršija draudimo sumos bei įvertinus 289,62 EUR (1 000 LTL; 2 t., p. 1484) besąlyginę išskaitą, todėl iš atsakovo UAB „Jaukurai“ priteistina 7 912,55 EUR bei iš atsakovo ADB „Gjensidige“ priteistina 7 333,31 EUR nuostolių atlyginimo ieškovo naudai (CK 6.245 – 6.251 str.).

11549.

116Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovų priteistina 6 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

11750.

118Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

119Dėl bylinėjimosi išlaidų

12051.

121Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).

12252.

123Ieškovas sumokėjo 674 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 7) ir 674 EUR (5 t., p. 18) už apeliacinį skundą, iš viso – 1 348 EUR. Ieškovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 1 000 EUR (1 t., p. 396-397), 40 EUR (3 t., p. 59, 61), 40 EUR (4 t., p. 122-123), 800 EUR už apeliacinį skundą (5 t., p. 20-21), 600 EUR (5 t., p. 50-51) už atsiliepimą į apeliacinį skundą, 900 EUR (5 t., p. 124-125), iš viso – 3 380 EUR. Ieškovas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui už ekspertinę išvadą sumokėjo 2 410,70 LTL arba 698,19 EUR (1 t., p. 105-107). Ieškovas už konsultaciją dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto atkuriamosios vertės nustatymo sumokėjo 500 EUR (1 t., p. 293-294). Bendros ieškovo bylinėjimosi išlaidos 5 926,19 EUR. Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, ieškovui iš atsakovų UAB „Jaukurai“ ir ADB „Gjensidige“ priteistina po 1 481,55 EUR bylinėjimosi išlaidų (CPK 91, 93, 98 str.).

12453.

125Atsakovas UAB „Jaukurai“ sumokėjo 1 200 EUR (3 t., p. 99) ir 139,26 EUR (4 t., p. 80) už ekspertizę (4 t., p. 60, 89), iš viso – 1 339,26 EUR. Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, šiam atsakovui iš ieškovo priteistina 669,63 EUR bylinėjimosi išlaidų ir iš atsakovo ADB „Gjensidige“ – 334,81 EUR (CPK 91, 93, 98 str.).

12654.

127Atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ patyrė 4 235 EUR (4 t., p. 151-153) išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 31 EUR (5 t., p. 29-30) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Šios išlaidos paskirstytinos proporcingai atmestų reikalavimų daliai, todėl atsakovui UAB „Santechnikos spektras“ priteistina iš ieškovo 4 235 EUR.

12855.

129Tretysis asmuo K. G. patyrė 150 EUR (3 t., p. 64-65), 90 EUR (3 t., p. 66-67), 90 EUR (4 t., p. 124-125), 90 EUR (4 t., p. 134-135), 217 EUR (5 t., p. 126-127), 90 EUR (5 t., p. 128-129) išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso – 727 EUR išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Kadangi trečiojo asmens K. G. dalyvavimą byloje inicijavo atsakovas UAB „Santechnikos spektras“, tokio dalyvavimo būtinybę grįsdamas, kaip paaiškėjo išnagrinėjus bylą, tikrovės neatitinkančiomis faktinėmis aplinkybėmis, kad neva K. G., o ne atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ atliko katilo paleidimo darbus, tai teismas konstatuoja pagrindą šiam trečiajam asmeniui patirtas išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priteisti būtent iš šio atsakovo, o ne iš ieškovo (CPK 93 straipsnio 4 dalis)

13056.

131Teismas patyrė 39,90 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka, proporcingai atmestų ir patenkintų reikalavimų daliai.

13257.

133Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

134patenkinti ieškinį dalyje. Atmesti reikalavimus atsakovui UAB „Santechnikos spektras“ (į. k. 300649080). Priteisti ieškovui IF P&C Insurance AS“, veikiančiam per filialą (į. k. 302279548), iš atsakovo UAB „Jaukurai“ (į. k. 147923287), 7 912,55 EUR (septynis tūkstančius devynis šimtus dvylika euro ir 55 euro centų) nuostolių atlyginimo, 6 (šešių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 7 912,55 EUR (septynių tūkstančių devynių šimtų dvylikos euro ir 55 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2015 m. birželio 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 481,55 EUR (vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną euro ir 55 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti ieškovui IF P&C Insurance AS“, veikiančiam per filialą (į. k. 302279548), iš atsakovo ADB „Gjensidige“ (į. k. 110057869), 7 333,31 EUR (septynis tūkstančius tris šimtus trisdešimt tris euro ir 31 euro centą) nuostolių atlyginimo, 6 (šešių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 7 333,31 EUR (septynių tūkstančių trijų šimtų trisdešimt trijų euro ir 31 euro cento) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2015 m. birželio 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 481,55 EUR (vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną euro ir 55 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Atmesti ieškinį likusioje dalyje. Priteisti atsakovui UAB „Jaukurai“ (į. k. 147923287) iš ieškovo IF P&C Insurance AS“, veikiančio per filialą (į. k. 302279548), - 669,63 EUR (šešis šimtus šešiasdešimt devynis euro ir 63 euro centus) bei iš atsakovo ADB „Gjensidige“ (į. k. 110057869) – 334,81 EUR (tris šimtus trisdešimt keturis euro ir 81 euro centą) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti atsakovui UAB „Santechnikos spektras“ (į. k. 300649080) iš ieškovo IF P&C Insurance AS“, veikiančio per filialą (į. k. 302279548), - 4 235 EUR (keturis tūkstančius du šimtus trisdešimt penkis euro) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti trečiajam asmeniui K. G. (a. k. ( - ) iš atsakovo UAB „Santechnikos spektras“ (į. k. 300649080) 727 EUR (septynis šimtus dvidešimt septynis euro) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti iš ieškovo IF P&C Insurance AS“, veikiančio per filialą (į. k. 302279548), - 19,95 EUR (devyniolika euro ir 95 euro centus), iš atsakovo UAB „Jaukurai“ (į. k. 147923287) – 9,98 EUR (devynis euro ir 98 euro centus) ir iš atsakovo ADB „Gjensidige“ (į. k. 110057869) – 9,98 EUR (devynis euro ir 98 euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Priteisti solidariai iš atsakovų 30 491,72 EUR žalos atlyginimo;... 9. 1.2.... 10. Priteisti 6 procentų dydžio procesines palūkanas.... 11. 1.3.... 12. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 13. 2.... 14. Ieškovas nurodė, jog 2005 m. vasario 21 d. buvo apdraustas S. S. ir Ž. S.... 15. II.... 16. Atsakovo atsikirtimų santrauka... 17. 3.... 18. Atsakovas UAB „Jaukurai“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog jis tik... 19. 4.... 20. Atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ prašė ieškinį atmesti. Atsakovas... 21. 5.... 22. Atsakovas ADB „Gjensidige“ prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė,... 23. III.... 24. Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsikirtimų santrauka... 25. 6.... 26. Tretysis asmuo K. G. prašė ieškinį atmesti. Trečiojo asmens nuomone, jo... 27. 7.... 28. Tretieji asmenys S. S. ir Ž. S. palaikė ieškinio reikalavimus. Anot... 29. IV.... 30. Procesiniai sprendimai iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos... 31. 8.... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškinį... 33. 9.... 34. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 13 d. nutartimi panaikino Vilniaus... 35. V.... 36. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 37. 10.... 38. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 39. 11.... 40. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 41. 12.... 42. Ieškovas Gyventojų turto draudimo liudijimu PSNT Nr. 00058226 (toliau tekste... 43. 13.... 44. Tretysis asmuo Ž. S. iš atsakovo UAB „Jaukurai“ įsigijo kieto kuro... 45. 14.... 46. Byloje nėra ginčo, jog 2013 m. gruodžio 20 d. trečiųjų asmenų Ž. ir S.... 47. 15.... 48. Atlyginęs dėl apdrausto namo ir namų turto kilusią žalą, t. y.... 49. 16.... 50. Ieškovas su nukentėjusiu trečiuoju asmeniu dalyvavo sudarant Sunaikinto,... 51. 17.... 52. 2014 m. kovo 06 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas... 53. 18.... 54. Granulinis katilas buvo paleistas 2012 m. gruodžio 19 d. Paleidus katilą buvo... 55. 19.... 56. Iš 2014 m. vasario 12 d. atsakovo UAB „Santechnikos spektras“ rašto Nr.... 57. 20.... 58. Iš Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos rašto Nr. 3-7-397... 59. 21.... 60. Tretysis asmuo Ž. S. nurodė, jog gaisro dieną pypsėjimas pranešė apie... 61. 22.... 62. Atsakovai atsikirtinėja, jog buvo naudojamos per ilgos granulės (1 t. p.... 63. 23.... 64. Atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ atsikirtinėja, jog jis nėra... 65. 24.... 66. Atsakovas UAB „Jaukurai“ nurodo, jog atsakovas UAB „Santechnikos... 67. 25.... 68. Atsakovas UAB „Jaukurai“ atsikirtinėja, jog dėl atsiradusios žalos kalti... 69. 26.... 70. Atsakovas teigia, jog nukentėję tretieji asmenys katilą pastatė ant medinio... 71. 27.... 72. Byloje buvo paskirta teismo ekspertizė. 2016 m. spalio 31 d. Teismo... 73. 28.... 74. Pagal CK 6.333 straipsnio 6 dalį laikoma, kad daiktai neatitinka kokybės... 75. 29.... 76. Byloje nustatyta, kad nukentėjusiems asmenims parduotas katilas turėjo... 77. 30.... 78. Atsakovai atsikirtinėja, jog gaisras pagal katilo konstrukciją negalėjo... 79. 31.... 80. Iš garantinių sąlygų (2 t., p. 74) matyti, kad gamintojas suteikia 36... 81. 32.... 82. Pagal CK 6.335 straipsnio 1 dalį pardavėjas privalo garantuoti jo parduodamų... 83. 33.... 84. Atsakovas UAB „Jaukurai“ ir UAB „Santechnikos spektras“ 2013... 85. 34.... 86. Sprendime nustatyta, kad atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ paleido... 87. 35.... 88. Šis sprendimas neužkerto kelio atsakovui UAB „Jaukurai“ reikšti... 89. 36.... 90. Apibendrinant darytina išvada, jog atsakovas UAB „Jaukurai“ atliko... 91. 37.... 92. Atsakovai teigia, jog nukentėję tretieji asmenys nepagrįstai paliko katilą,... 93. 38.... 94. Ieškovas reikalauja iš atsakovo UAB „Jaukurai“ ir atsakovo ADB... 95. 39.... 96. Atsakovas UAB „Jaukurai“ savo atsakomybė buvo apdraudęs sudarydamas... 97. 40.... 98. Atsakovas UAB „Jaukurai“ su atsakovu ADB „Gjensidige“ 2014 m.... 99. 41.... 100. Draudimo sutartims galiojo Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo... 101. 42.... 102. Byloje kyla ginčas dėl atsakovo UAB „Jaukurai“ informavimo apie įvykį... 103. 43.... 104. Be to, atsakovas ADB „Gjensidige“ atsikirtinėja ir tuo, jog sudarydamas... 105. 44.... 106. Iš Draudimo sutarties Nr. 2 matyti, kad atsakovas ADB „Gjensidige“ buvo... 107. 45.... 108. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų UAB „Jaukurai“, ADB... 109. 46.... 110. Ieškovas nurodo, jog buvo padarytą žalos 58 584,86 EUR (1 t., p. 385-395),... 111. 47.... 112. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, teismas turi teisę nustatyti nuostolių... 113. 48.... 114. Šiame sprendime nustatyta jog 50 procentų žalos padidėjimą lėmė... 115. 49.... 116. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines... 117. 50.... 118. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 119. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 120. 51.... 121. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 122. 52.... 123. Ieškovas sumokėjo 674 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 7) ir 674 EUR (5 t.,... 124. 53.... 125. Atsakovas UAB „Jaukurai“ sumokėjo 1 200 EUR (3 t., p. 99) ir 139,26 EUR (4... 126. 54.... 127. Atsakovas UAB „Santechnikos spektras“ patyrė 4 235 EUR (4 t., p. 151-153)... 128. 55.... 129. Tretysis asmuo K. G. patyrė 150 EUR (3 t., p. 64-65), 90 EUR (3 t., p. 66-67),... 130. 56.... 131. Teismas patyrė 39,90 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 132. 57.... 133. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 134. patenkinti ieškinį dalyje. Atmesti reikalavimus atsakovui UAB...