Byla 2-591/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Rekolas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. birželio 18 d. nutarties, kuria patenkintas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Advitas“ prašymas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-328-212/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Rekolas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Advitas“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Rekolas“ LR CPK XXII skyriuje numatyta dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo UAB ,,Advitas“ priteisti 134 926,43 Lt skolą, 2 821,98 Lt delspinigių, 2 215 Lt žyminio mokesčio bei 12,83 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu.

4Panevėžio apygardos teismas 2008 m. gegužės 26 d. priėmė preliminarų sprendimą ir ieškinį patenkino. Tos pačios dienos nutartimi teismas tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir 140 000 Lt sumai areštavo atsakovui UAB ,,Advitas“ priklausančias pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, leidžiant atsakovui vykdyti atsiskaitymus su darbuotojais, ieškovu ir valstybės biudžetu. Nepakankant piniginių lėšų, teismas areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus.

5Atsakovas UAB ,,Advitas“ 2008 m. birželio 13 d. pateikė teismui prašymą pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, panaikinti areštą piniginėms lėšoms, esančioms banko sąskaitoje, ir teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui areštuoti įmonei priklausantį nekilnojamąjį turtą. Atsakovas nurodė, kad antstolis M. Alšauskas, vykdydamas Panevėžio apygardos teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartį, pinigines lėšas areštavo nepranešęs atsakovui, todėl atsakovas negalėjo pateikti duomenų apie kitą turimą areštuotiną turtą, esantį ( - ). Atsakovo teigimu, dėl piniginių lėšų arešto sutriko UAB ,,Advitas“ ūkinė-komercinė veikla, bendrovė negali atsiskaityti su ieškovu.

6Panevėžio apygardos teismas 2008 m. birželio 18 d. nutartimi tenkino atsakovo UAB ,,Advitas“ prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones ir 140 000 Lt sumai areštavo UAB ,,Advitas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą – pastatus (unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - )), esančius ( - ). Teismas nurodė, kad atsakovo pateiktoje 2005 m. rugsėjo 26 d. UAB ,,Advitas“ ir UAB ,,Rotra“ sudarytoje nekilnojamojo turto (pastatų) pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta parduodamo turto vertė, šalių vertinimu, yra 200 000 Lt, todėl šio turto areštas yra pakankamas teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje įvykdymui užtikrinti. Teismas atsižvelgė į tai, kad UAB ,,Advitas“ administracijos vadovas gydosi ir negali pateikti kitų įrodymų, patvirtinančių minėto turto priklausymą atsakovui, ir laikinąsias apsaugos priemones pakeitė, remdamasis tik pateikta nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartimi.

7Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Rekolas“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2008 m. birželio 18 d. nutartį panaikinti. Skunde apeliantas nurodo, kad atsakovo teismui pateikta nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis nepagrindžia prašymo piniginių lėšų areštą pakeisti nekilnojamojo turto areštu. Atsakovo pateiktoje 2005 m. rugsėjo 26 d. UAB ,,Advitas“ ir UAB ,,Rotra“ sutartyje nurodyta nekilnojamojo turto kaina neatspindi realios turto vertės, todėl teismas nepagrįstai sprendė, kad pakeitus laikinąsias apsaugos priemones ir areštavus atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas bus tinkamai užtikrintas. Teigia, kad atsakovo pateikta teismui nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis nepagrindžia atsakovo prašymo areštuoti degalinę, taip pat neaiški veikla, kuriai pritaikyti areštuoti pastatai. Ieškovas taip pat nurodo, kad susirgus atsakovo administracijos vadovui, įrodymai, patvirtinantys prašymo pakeisti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumą, galėjo būti pateikti per kitą įgaliotą asmenį ar pavaduojantį darbuotoją, todėl teismas nepagrįstai rėmėsi tik pateikta 2005 m. rugsėjo 26 d. sutartimi.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Advitas“ prašo skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2008 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad areštavus atsakovo sąskaitose esančias pinigines lėšas, sutriko įmonės veikla, iškilo bankroto grėsmė, todėl teismas pagrįstai piniginių lėšų areštą pakeitė atsakovui priklausančio nekilnojamojo daikto areštu. Atsakovas taip pat nurodo, kad iš dalies sutinka su Panevėžio apygardos teismo 2008 m. gegužės 26 d. preliminariu sprendimu, dalį skolos ieškovui padengė, tačiau dėl laikinų finansinių sunkumų visiškai atsiskaityti su ieškovu negali.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

11Laikinosios apsaugos priemonės taikomos vadovaujantis bendrąja nuostata – CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, nustatančia, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Grėsmę tinkamam teismo sprendimo įvykdymui įrodo tokios aplinkybės, kaip reikalaujamos priteisti pinigų sumos dydis, skolininko turtinė padėtis ir elgesys. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams ir neturi varžyti vienos šalies teisių labiau, nei būtina tikslui pasiekti. Pagal CPK 146 straipsnio 1 dalį teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemone kita. Spręsdamas prašymą pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, teismas turi vadovautis CPK 144 straipsnio nuostatomis ir įvertinti tai, ar pakeitus laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys nebeįmanomas, ar pakeičiamos laikinosios apsaugos priemonės atitiks jų taikymo tikslus.

12Nagrinėjamoje byloje Panevėžio apygardos teismas 2008 m. gegužės 26 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir 140 000 Lt sumai areštavo atsakovo turtą tokia tvarka – banko sąskaitose esančias pinigines lėšas, leidžiant jomis vykdyti atsiskaitymus su valstybės biudžetu, darbuotojais ir ieškovu UAB ,,Rekolas“, sąskaitose nesant pakankamai lėšų, kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, uždrausdamas disponuoti areštuotu turtu. Būtina pažymėti, kad, pinigai, kaip apyvartinės lėšos, yra ypač svarbus svertas kiekvienos įmonės normaliai ūkinei – komercinei veiklai užtikrinti. Pinigų areštas apsunkina bet kokios įmonės veiklą, be to, gali paliesti ir trečiųjų asmenų teises bei teisėtus interesus. Todėl piniginių lėšų areštas taikytinas tuomet, kai negalima taikyti kitų CPK 145 straipsnio 1 dalyje numatytų laikinųjų apsaugos priemonių ar jų nepakanka teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti.

13Atsakovas UAB ,,Advitas“ 2008 m. birželio 13 d. pateikė pirmosios instancijos teismui prašymą panaikinti piniginių lėšų areštą ir teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas šį prašymą tenkino pagrįstai. Pagrįsdamas prašymą, atsakovas pateikė skundžiamą nutartį priėmusiam teismui 2005 m. rugsėjo 26 d. pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią V. Adiklio įmonė ,,Teresdvaris“ (įm.k. ( - )) (pertvarkyta į UAB ,,Advitas“, įm.k. ( - )) įsigijo iš UAB ,,Rotra“ administracinį pastatą (unikalus Nr. ( - )) ir kitus degalinės statinius (unikalus Nr. ( - )) už 200 000 Lt. Minėtos sutarties 2.2 punkte nurodyta, kad sutarties pasirašymo metu parduodamo turto vidutinė rinkos vertė pagal 2005 m. rugsėjo 23 d. VĮ Registrų centras Panevėžio filialo pažymą Nr. 44-868443 yra 179 110 Lt. Atsižvelgdama į šį sutarties punktą bei į pastaraisiais metais vykstančius nekilnojamojo turto rinkos Lietuvoje pokyčius, teisėjų kolegija negali sutikti su ieškovo teiginiu, jog atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto – administracinio pastato (unikalus Nr. ( - )) ir degalinės statinių (unikalus Nr. ( - )) areštas nebus pakankamas būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, kai pareikšto ieškinio suma yra 140 000 Lt. Savo pozicijai pagrįsti apeliantas nepateikė apeliacinės instancijos teismui jokių kitokią areštuoto turto vertę liudijančių duomenų (CPK 178 str.). Jei ieškovas mano, kad areštuoto turto nepakanka būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, ir disponuoja mažesnės už ieškinio sumą to turto vertės duomenimis, tai pagal CPK 146 straipsnio 1 dalį jis turi teisę pagrįstu ir motyvuotu prašymu kreiptis į pirmosios instancijos teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo.

14Apelianto argumentai apie tai, kad atsakovo pateikta teismui nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis nepagrindžia atsakovo prašymo areštuoti degalinę ir kad neaiški ūkinė-komercinė veikla, kuriai skirti areštuoti pastatai, yra nepagrįsti ir nepaneigia skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Iš aptariamos pirkimo-pardavimo sutarties (b.l.38) ir turto arešto aktų registro pažymėjimo (b.l.18-20) yra aišku, kad skundžiama nutartimi yra areštuoti atsakovui UAB „Advitas“ nuosavybės teise priklausantys administracinis pastatas ir degalinės statiniai, esantys ( - ). Apeliantas nepagrindė būtinumo įvardinti ūkinės-komercinės veiklos rūšį, kuriai skirti areštuoti statiniai, tokios veiklos nurodymo teismo nutartyje nereikalauja ir CPK 148 straipsnio 4 dalies 6 punktas. Skundžiamoje nutartyje nurodytų areštuotą turtą apibūdinančių duomenų pakako šią nutartį įregistruoti turto arešto aktų registre.

15Teisėjų kolegija sprendžia, kad bylos aplinkybės patvirtina laikinųjų apsaugos priemonių keitimo pagrįstumą ir teisėtumą, skundžiama nutartis yra iš esmės pagrįsta ir teisėta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją naikinti (CPK 337 str. 1 p.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

17Panevėžio apygardos teismo 2008 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai