Byla e2-6948-589/2017
Dėl skolos priteisimo atsakovui J. U

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Dambrauskaitė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui J. U.,

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 291,31 Eur skolą, 341,90 Eur palūkanas, 21,5 procento sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (291,31 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 78,66 Eur delspinigius, 11,14 Eur palūkanų delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 16,00 Eur žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas su pradine kreditore akcine bendrove „Swedbank“ (toliau – ir AB, buvęs „Hansabankas“) 2008 m. gruodžio 5 d. sudarė Kredito sutartį Nr. 08-132675-RK, pagal kurią pradinė kreditorė atsakovui suteikė minėtoje sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas. Atsakovas netinkamai vykdė minėtą sutartį, todėl pradinė kreditorė pastarąją nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. 2014 m. liepos 29 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi įsiskolinimo iš atsakovo reikalavimo teisė pradinės kreditorės buvo perleista naujai kreditorei – ieškovei. Ieškovė neprieštarauja, kad būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu atsakovas nepareikš atsiliepimo į ieškinį arba paruošiamųjų procesinių dokumentų.

32017 m. liepos 20 d. pranešimu atsakovas buvo įpareigotas per 20 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo atsakovui įteiktas asmeniškai 2017 m. liepos 22 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 122 straipsnio 1 dalis ir 123 straipsnio 1 dalis). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą, šiam pasibaigus, nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos.

4CPK numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 262 straipsnio 2 dalis). Sprendimas už akių gali būti priimamas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių (CPK 285 straipsnio 1 dalis). Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti, ar egzistuoja sprendimo už akių priėmimo prielaidos, tai yra ar atsakovui buvo tinkamai pranešta apie pareigą pateikti atsiliepimą ir nurodytos jo nepateikimo pasekmės, ar atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, o ieškovė prašo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Atlikus formalų atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies civilinėje byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2008 m. gruodžio 5 d. atsakovas ir pradinė kreditorė AB „Swedbank“ sudarė Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 08-132675-RK (toliau – ir Sutartis), pagal kurią pradinė kreditorė atsakovui suteikė Sutartyje nurodyto dydžio kreditą su 21,50 procento metine palūkanų norma 4 mėnesių terminui, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas. Atsakovas nevykdė visų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, todėl pradinė kreditorė Sutartį nutraukė. 2014 m. liepos 29 d. Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 14-20-42 ir Priedo Nr. 1 pagrindu įsiskolinimo iš atsakovo reikalavimo teisę pradinė kreditorė AB „Swedbank“ perleido naujajai kreditorei – ieškovei, kuri įgijo teisę reikalauti prievolės įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.101 straipsnio 2 dalis).

8Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Nagrinėjamu atveju, CK 6.109 straipsnyje nustatyta tvarka apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovas buvo informuotas 2014 m. rugpjūčio 7 d. ieškovės pranešimu, kuriuo ieškovė paragino atsakovą įvykdyti įsipareigojimus.

9CK 6.38 straipsnio 1 dalyje reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovei iš atsakovo priteistina 291,31 Eur kredito skola, 341,90 Eur sutartinės palūkanos bei 21,5 procento sutartinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos (291,31 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Praleidus sutartyje numatytus kredito grąžinimo įmokos, palūkanų ir (ar) kitų Sutartyje numatytų mokėjimo terminus, Sutarties 12.3 punktu atsakovas įsipareigojo mokėti pradinei kreditorei 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas, todėl atsakovui, pažeidus prievolės įvykdymo terminą, apskaičiuoti 78,66 Eur delspinigiai ir 11,14 Eur dydžio palūkanų delspinigiai, kurie priteistini iš atsakovo.

10Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovės reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu, todėl taip pat tenkintinas.

11Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.38, 6.63, 6.71, 6.200, 6.205 straipsniai, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.261 straipsniai). Iš atsakovo priteistina 291,31 Eur kredito skola, 341,90 Eur sutartinės palūkanos, 21,5 procento sutartinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos (291,31 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 78,66 Eur delspinigiai ir 11,14 Eur palūkanų delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ir rašytiniais įrodymais pagrįstos ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 16,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79, 80, 88, 93 straipsniai). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija nustatyto minimalaus 3,00 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (nuo 2015 m. sausio 1 d. galiojanti akto redakcija), CPK 96 straipsnio 6 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo J. U., asmens kodas ( - ) 291,31 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimt vieno euro 31 ct) skolą, 341,90 Eur (trijų šimtų keturiasdešimt vieno euro 90 ct) sutartines palūkanas, 21,5 procento sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (291,31 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 78,66 Eur (septyniasdešimt aštuonių eurų 66 ct) delspinigius ir 11,14 Eur (vienuolikos eurų 14 ct) palūkanų delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 723,01 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. liepos 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 16,00 Eur (šešiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį ieškovės – uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, naudai.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai