Byla eB2-3794-866/2020
Dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „Lakstūnas“ nemokumo administratoriaus MB „Likvidavimas“ skundą dėl 2020 m. rugpjūčio 6 d. kreditorių susirinkimo priimto nutarimo, suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „Lakstūnas“ nemokumo administratoriaus MB „Likvidavimas“ skundą dėl 2020 m. rugpjūčio 6 d. kreditorių susirinkimo priimto nutarimo, suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius,

Nustatė

21.

3Pareiškėjas nemokumo administratoriaus MB „Likvidavimas“ skundu prašo teismo: 1). pripažinti negaliojančiu 2020 m. rugpjūčio 6 d. BUAB „Lakstūnas“ 3-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą: „Patvirtinti ( - ) Kitos (Rekreacinės teritorijos) paskirties žemės sklypo, esančio ( - ), kurio unikalus ( - ) (toliau – Žemės sklypas), kainos nustatymo ir pardavimą tvarką: 1. Varžytynes vykdyti remiantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl turto pardavimo iš varžytynių vykdomo bankroto proceso metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Turto pardavimo iš varžytynių vykdymo bankroto proceso metu tvarkos aprašo nuostatomis bei kitais galiojančiais teisės aktais. 2. Nustatyti, kad pirmosiose varžytynėse pradinė Žemės sklypo kaina yra 5.991.044,18 Eur, įskaitant visus mokesčius (kaina nustatoma atsižvelgiant į UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ 2007 m. spalio 18 d. žemės sklypo vertinimo ataskaitoje Nr. 07-10-18-Z68 nustatytą Žemės sklypo rinkos vertę – 6.592.330,86 Eur, į Nekilnojamojo turto registre nurodytą vidutinę Žemės sklypo rinkos vertę – 8.180.821,00 Eur, bei į tai, kad 2017 m. rugpjūčio 22 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1503-866/2017 buvo patvirtintas 5.991.044,18 Eur dydžio Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, kuriai yra įkeistas Žemės sklypas, kreditorinis reikalavimas). 3. Nustatyti, kad kiekvienose kitose šioje tvarkoje numatytose varžytynėse pradinė Žemės sklypo kaina yra 15 procentų mažesnė nei ankstesnių varžytynių kaina. 4. Nustatyti, kad minimalus kainos didinimo varžytynėse intervalas – 0,1 procento pradinės Žemės sklypo pardavimo kainos. 5. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kiekvienų varžytynių paskelbimo neįvykusiomis (pabaigos) dienos turi teisę kreiptis į nemokumo administratorių su pasiūlymu perimti varžytynėse neparduotą Žemės sklypą už pradinę atitinkamų varžytynių Žemės sklypo kainą. 6. Nepardavus Žemės sklypo per trejas varžytynes, nemokumo administratorius privalo šaukti kreditorių susirinkimą dėl naujos Žemės sklypo pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo. 7. Skelbime apie Žemės sklypo varžytynes nurodyti, kad BUAB „Lakstūnas“ nuosavybės teise priklausančiame ( - ) Kitos (Rekreacinės teritorijos) paskirties žemės sklypo, esančio ( - ), kurio unikalus ( - ), yra trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausantys nekilnojamojo turto objektai – mašinų stovėjimo aikštelė (( - )), privažiavimo kelias (( - )), tvora (( - )) ir hipodromo takas (( - )). Nekilnojamojo turto objektų savininko teisės į žemės sklypą nėra nustatytos“ (toliau ir ginčijamas nutarimas); 2). išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti BUAB „Lakstūnas“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ( - ) dydžio rekreacinės teritorijos žemės sklypą, esantį ( - ), kurio unikalus ( - ), pradinę kainą – 548 000 Eur. 2.

4Nurodoma, jog ginčijamas nutarimas priimtas didžiausiojo kreditoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ir NŽT), turinčio 76,73 proc. visų reikalavimų sumos, balsais, balsuojant už savo paties siūlymą. Įrodinėja, kad nutarimas prieštarauja Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau ir JANĮ) nuostatoms, reglamentuojančios turto realizavimo bankroto proceso metu klausimus, bei įvirtintiems turto realizavimo principams, todėl egzistuoja tiek teisinis, tiek faktinis pagrindas pripažinti nutarimą negaliojančiu. Skunde pristatyta bankroto byloje susidariusi probleminė situacija, kai ilgą laikotarpį nepavyksta išspręsti bendrovei priklausančio turto, Žemės sklypo, realizavimo klausimo, kadangi nesutampa administratoriaus ir hipotekos kreditoriaus nuomonės dėl turto vertės bei pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo. Civilinėje byloje Nr. eB2-2982-866/2020 teismas jau išnagrinėjo šalių ginčą dėl 2020 m. kovo 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, kurio nebuvo nustatyta turto pardavimo tvarka, klausimas dėl turto pardavimo perduotas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Pareiškėjas apeliuoja į nurodytoje byloje teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartyje padarytas išvadas. 3.

5Nemokumo administratorius 2020 m. rugpjūčio 6 d. kreditorių susirinkimui pateikęs kitą nutarimo projektą dėl Žemės sklypo pardavimo laisvu pardavimu, siūlė patvirtinti 548.000 Eur dydžio pradinę Žemės sklypo pardavimo kainą, kuri buvo nustatyta nepriklausomo turto vertintojo UAB „Super Status“ 2020 m. vasario 5 dienai. Tačiau šiam siūlymui NŽT nepritarė, tuo pačiu pakeitęs savo paties nuomonę dėl pardavimo iš varžytinių naudingumo: civilinėje byloje Nr. eB2-2982-866/2020 pozicija buvo priešinga. Nuolat keisdamas savo poziciją kreditorius iš esmės piktnaudžiauja savo teisėmis ir taip trukdo sklandžiai proceso eigai. 4.

6Ginčijamu nutarimu patvirtinta sklypo pradinė pardavimo kaina 5.991.044,18 Eur prieštarauja JANĮ 85 straipsnio 1 punkte įtvirtintam turto pardavimo rinkos kainos principui. Būtent, kreditorius rėmėsi ne aktualiomis ekspertų nustatytomis vertėmis, tačiau rėmėsi neaktualiomis sklypo rinkos vertėmis, nustatytomis prieš 12-13 metų. Negalima teigti, jog VĮ Registrų centras nurodytos vidutinės įkeisto turto rinkos vertės, kai vertė nustatoma masinio vertinimo metu, atspindi realią individualaus turto vertę. Taip pat kreditorius nepagrįstai argumentavo dėl pradinės pardavimo vertės nustatymo tokio dydžio, koks yra patvirtintas NŽT reikalavimas bankroto byloje, ir tai neatitinka rinkos kainos požymių. 5.

7Cituoja teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-2982-866/2020 nurodytą motyvą, jog teismo vertinimu įmonės užsakymu nepriklausomo turto vertintojo, teismo eksperto, nustatyta individuali aktuali pardavimui turto rinkos vertė yra pakankamas pagrindimas administratoriaus pasiūlymui dėl pradinės pardavimo kainos nustatymo. Pateikė dėl šios teismo išvados prejudicinės galios nagrinėjamam ginčui. 6.

8Administratoriaus manymu, kreditorius nėra laisvas nustatyti tokios pradinės Žemės sklypo realizavimo kainos, kuri neatitinka rinkos kainos, dėl to nepagrįstas siekis tiesiog formaliai vykdyti Žemės sklypo pardavimo procesą nedera su bankroto proceso principais ir neužtikrina efektyvaus tiek turto realizavimo, tiek viso bankroto proceso. Iki kol ginčijamu nutarimu patvirtinta kaina pasieks rinkos kainos lygį, turi būti suorganizuota 15 varžytynių, tai užtruks daugiau nei dvejus metus. Taigi bankroto procedūros vilkinamos. 7.

9Ginčijamu nutarimu patvirtinta sklypo pradinė pardavimo kaina 5.991.044,18 Eur prieštarauja JANĮ 85 straipsnio 2 punkte įtvirtintam turto pardavimo didžiausios kainos principui. Yra aišku, jog kreditorius nesiekia didžiausios galimos kainos, kadangi ginčo nutarimu patvirtinta žemės sklypo pradinė pardavimo vertė lemia potencialių pirkėjų rato mažėjimą, o tuo pačiu ir galimybę iš žemės sklypo realizavimo gauti didžiausią įmanomą kainą. 8.

10Ginčijamu nutarimu patvirtinta sklypo pradinė pardavimo kaina prieštarauja JANĮ 85 straipsnio 3 punkte įtvirtintam pardavimo turto apyvartos greičio principui. Vien dėl nepagrįstai aukštos ir neaktualiais duomenimis grindžiamos pradinės kainos sklypas į apyvartą nebūtų grąžinamas per protingą terminą. Teikia nuomonę, jog JANĮ nuostatos nenumato teisės/galimybės kreditorių kolegialiam organui nustatyti šaukiamų varžytynių kiekio. Ginčijamas nutarimas prieštarauja taip pat JANĮ imperatyvioms normoms, kadangi patvirtintą žemės sklypo pardavimo tvarką trejose varžytinėse. 9.

11Kreditorius vengia įgyvendinti jam teisės aktų priskirtą kompetenciją nustatyti pradinę turto pardavimo varžytynėse kainą, kuri atitiktų rinkos vertę, tokiu būdu siekdamas techninių varžytynių organizavimo, o nerealus Žemės sklypo realizavimo proceso, nesivadovauja nustatyta rinkos verte. Kreditorius nesieks, kad įmonės bankroto procese pradinė turto pardavimo kaina atitiktų rinkos vertę. Siekiant iš esmės įgyventi viešąjį interesą BUAB „Lakstūnas“ bankroto procese, pradinę Žemės sklypo pardavimo kainą turėtų nustatyti BUAB „Lakstūnas“ bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Todėl teismui panaikinus nutarimą tvirtintina administratoriaus siūloma pradinė pardavimo kaina 548 000 Eur. 10.

12Suinteresuotas asmuo kreditorius Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu prašo nemokumo administratoriaus MB „Likvidavimas“ skundą atmesti. Išvardina visas faktines aplinkybes, susijusias su Žemės sklypo statusu, teisminiais ginčais, paaiškina apie BUAB „Lakstūnas“ bankroto byloje kreditoriaus reikalavimo sumos suformavimą, įkeisto turto realizavimo klausimo derinimą, atliktus vertinimus ir kt. 11.

13Akcentuoja, jog NŽT įvertino nemokumo administratoriaus 2020 m. rugpjūčio 6 d. šaukiamam kreditorių susirinkimui pateiktą siūlymą dėl žemės sklypo, ( - ), pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo kaip visiškai nepriimtiną, balsavo „prieš“. Atsiliepimu pateikė argumentus dėl pareiškėjo skundo faktinio ir teisinio nepagrįstumo. 12.

14Būtent, nesutinka, kad patvirtinta Žemės sklypo pirminė pardavimo kaina prieštarauja JANĮ 85 straipsnio 1, 2, 3 punktuose įtvirtintiems turto pardavimo principams. Skundas ne tik grindžiamas neteisingai aiškinamomis bei taikomomis analizuojamiems teisiniams santykiams teisės normomis, įvairiomis prielaidomis, o ne faktais, bet ir tendencingai iškreipia NŽT poziciją. 13.

15Atsikirsdamas į pareiškėjo cituojamas teismo išvadas nagrinėjant ankstesnį šalių ginčą, kreditorius apeliuoja į tos pačios teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-2982-866/2020 kitas padarytas išvadas, jomis grindžiant savo poziciją. Jo nuomone, JANĮ 85 straipsnio 1 punkte numatytas rinkos kainos principas nėra absoliutus imperatyvas, nuo kurio draudžiama nukrypti esant bet kokiai teisinei situacijai. 14.

16Pažymi, jog Turto vertinimo Ataskaitos 7 punkte taip pat nurodyta, jog ataskaitos išvada dėl turto rinkos vertės nėra privaloma Užsakovui ir jokiems tretiesiems asmenims, priimant bet kokius sprendimus dėl vertinamo turto. Atkreipia dėmesį, jog Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 218 straipsnyje nustatyta, jog eksperto išvada teismui neprivaloma ir įvertinama pagal vidinį teisėjo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu. Taip pat akcentuoja Civilinio kodekso 4.262 straipsnyje įtvirtintą normą, jog įrašyti į viešą registrą (šiuo atveju į Nekilnojamojo turto registrą (toliau NTR) dėl masinio vertinimo būdu nustatytos turto vertės) duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. 15.

17Kreditorius atkreipia dėmesį, į aplinkybę jog iš Vertinimo ataskaitos turinio neaišku, kokios ilgalaikės ekonominės tendencijos ar kitos objektyvios priežastys galėjo lemti beveik 15 kartų (8 180 821 Eur NTR ir 548 000 Eur eksperto) turto verčių skirtumą. Taip pat nurodė savo abejones dėl turto vertintojo UAB „Super status“ naudoto vertinimo metodo. 16.

18Kreditorius paneigia skundo argumentus dėl užtruksiančio daugiau nei dvejus metus Žemės sklypo pardavimo, nustačius 5 991 044,18 Eur pradinę kainą: pagal patvirtintą turto pardavimo tvarką numatytas naujo kreditorių susirinkimo sušaukimas nepardavus Žemės sklypo per trejas varžytynes. Nemokumo administratorius remiasi niekuo nepagrįsta prielaida, jog sklypas gali būti parduotas išskirtinai už Vertinimo ataskaitoje nurodytą kainą, o joks pirkėjas niekada nesutiks sumokėti daugiau. 17.

19Tvirtina, kad balsuodama 2020 m. rugpjūčio 6 d. kreditorių susirinkime, NŽT atsižvelgė į teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-2982-866/2020 išsakytas pastabas ir pateikė aiškią ir logišką poziciją dėl Žemės sklypo pradinės kainos ir jo pardavimo tvarkos bei sąlygų. Tačiau administratorius aktyviai siekia užkirsti kelią Žemės sklypo pardavimui už didesnę nei 548 000 Eur kainą arba, jei varžytynės būtų paskelbtos neįvykusiomis – jo perėmimui hipotekos turėtojo nuosavybėn JANĮ 97 straipsnio 3 dalyje numatytu pagrindu. 18.

20Nesutinka, jog NŽT pateikė visiškai priešingą poziciją dėl pardavimo iš varžytynių, nei ji buvo deklaravusi anksčiau. Taip pat paaiškino, jog NŽT įvertino administratoriaus pateiktą siūlymą dėl Žemės sklypo pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo kaip visiškai nepriimtiną ir dėl jo formuluočių neapibrėžtumo, prieštaringumo. 19.

21Kategoriškai nesutinka, jog pradinę turto pardavimo kainą turėtų nustatyti teismas, kadangi šiuo atveju nėra pagrindo pripažinti, jog bankroto procesas yra vilkinamas ar kreditorių susirinkimo kompetencija nėra įgyvendinama. Akcentuoja, jog nemokumo administratorius prašo teismo patvirtinti tik Žemės sklypo pradinę kainą, tačiau neprašo kartu nustatyti ir jo pardavimo tvarką (kuri nustatyta ginčijamu nutarimu). Tai liudija, kad pareiškėjo tikslas yra užtikrinti ypatingai žemą Žemės sklypo pardavimo kainą. 20.

22Suinteresuotas asmuo kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimu prašo teismo skundą dėl 2020 m. rugpjūčio 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimo nagrinėti teismo nuožiūra. Paaiškina, jog jo reikalavimas sudaro tik 0,005 proc. visų reikalavimų sumos. Pareiškėjo skundas atmestinas. 21.

23Pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 55 straipsnio 1, 2 dalis, kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimas gali būti skundžiamas nemokumo bylą nagrinėjančiam teismui per 14 dienų nuo dienos, kurią straipsnyje nurodyti asmenys, tarp kurių ir nemokumo administratorius, sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo priėmimą. Pagal JANĮ 55 straipsnio 4 dalį, teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo sprendimą, jeigu jis priimtas pažeidžiant JANĮ nuostatas ir šis pažeidimas galėjo turėti įtakos sprendimo turiniui, taip pat jeigu kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimas prieštarauja įstatymams arba pažeidžia prieš šį sprendimą balsavusių kreditorių arba kitų asmenų teises ir įstatymų saugomus interesus. 22.

24Pagrindinės kreditorių susirinkimo teisės įtvirtintos JANĮ 44 straipsnyje, bei taip pat kitose įstatymo normose, dėl konkrečių bankroto proceso veiksmų bei procedūrų vykdymo: susirinkimas yra kompetentingas spręsti visus esminius klausimus, įskaitant jo išskirtinei kompetencijai priskirtus klausimus, susijusius su likviduojamo juridinio asmens turto realizavimu. 23.

25Likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens turto realizavimą reglamentuoja JANĮ 85, 86, 90– 92 straipsnių nuostatos. Nustatyta, jog turtas parduodamas tik kreditorių susirinkimui pritarus turto pardavimui, susirinkimo nustatyta tvarka – išskyrus iš varžytynių parduodamą turtą; nemokumo administratorius siūlo kreditorių susirinkimui pradinę turto pardavimo kainą, kartu pateikdamas siūlomos turto pardavimo kainos pagrindimą; pradinę turto pardavimo kainą tvirtina susirinkimas (JANĮ 86 straipsnio 2-4 dalys). JANĮ 90-91 straipsnių nuostatomis reglamentuojamas įmonės nekilnojamojo turto, įskaitant įkeistą turtą, pardavimas iš varžytinių. Įtvirtinta išlyga, jog administratoriaus motyvuotu prašymu susirinkimas gali priimti sprendimą nekilnojamąjį turtą leisti parduoti kitu negu iš varžytynių būdu, jeigu tokio pardavimo atveju numatoma nauda kreditoriams būtų didesnė, negu turtą parduodant iš varžytynių (JANĮ 90 straipsnio 2 dalis, 44 straipsnio 8 punktas). 24.

26JANĮ 85 straipsnyje nustatyti privalomi vadovautis juridinio asmens turto pardavimo principai: 1). rinkos kainos principu, reiškiančiu, kad turto pardavimo kaina turi būti nustatoma pagal analogiško turto pardavimo rinkoje kainas; 2). didžiausios kainos principu, reiškiančiu, kad turtą turi būti siekiama parduoti už didžiausią galimą kainą; 3.) turto apyvartos greičio principu, reiškiančiu, kad turtas turi būti parduodamas taip, kad būtų užtikrintas kuo greitesnis jo grąžinimas į apyvartą ir vertės išsaugojimas. 25.

27Administratoriaus teismui pateiktame skunde nurodytas ginčijamas nutarimas 3-uoju darbotvarkės klausimu, tačiau teismui susipažinus su susirinkimo dokumentais konstatuotina, jog ginčas kilęs dėl BUAB „Lakstūnas“ 2020 m. rugpjūčio 6 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimo (sprendimo) priimto 4-uoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtinta bendrovei priklausančio turto, ( - ) dydžio rekreacinės teritorijos žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus ( - ), pardavimo tvarka bei pradinė kaina 5.991.044,18 Eur, didžiausiajam kreditoriui NŽT, turinčiam 76,73 proc. visų reikalavimų sumos, balsuojant už savo paties siūlymą (toliau ir ginčijamas nutarimas). 26.

28Pastebėtina, jog į bankroto bylą (civilinė byla Nr. eB2-1378-866/2020) nemokumo administratorius 2020 m. rugpjūčio 24 d. pateikė prašymą, DOK-28338, dėl patikslinto 2020 m. rugpjūčio 6 d. bendrovės kreditorių susirinkimo protokolo prijungimo, administratoriui ištaisius savo rašymo apsirikimo klaidą, būtent klaidingai įrašytą 4-uoju darbotvarkės klausimu kreditoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateiktą siūlomą nutarimo projektą dėl pardavimo tvarkos ir kainų, kuriam ir buvo pritarta (pačios NŽT balsais), bei kurį ginčija pareiškėjas. Taigi, neatitikimus ištaisius, kliūčių nagrinėti ginčą teismas neįžvelgia. 27.

29Nemokumo administratoriaus MB „Likvidavimas“ susirinkimui buvo pateikęs savo pasiūlymą nurodytą turtą pardavinėti laisvo pardavimo būdu, penkiais etapais, skelbiant nekilnojamojo turto pardavimo interneto portaluose, laikraščiuose, nustatant minimalią pirmojo laisvo pardavimo etapo kainą nemažesnė nei 548 000 Eur, kt. Šiam nutarimo projektui nebuvo pritarta, NŽT balsavus „prieš“. Dėl nustatytų faktinių aplinkybių ir teismo išvadų 28.

30BUAB „Lakstūnas“ likvidavimas teismo 2015 m. spalio 15 d. nutartimi iškeltos bankroto bylos (civilinė byla Nr. eB2-1378-866/2020) procese tęsiamas nuo 2016 m. liepos 26 d. Bankroto byloje patvirtinti penkių kreditorių reikalavimai bendrai 7 807 661,54 Eur sumai. 29.

31Kreditoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patvirtintas hipoteka užtikrintas 5 991 044,18 Eur reikalavimas, sudarantis 76,73 proc. visų reikalavimų sumos. Nustatyta, kad skola kreditoriui susidarė UAB „Lakstūnas“ neatsiskaičius pagal 2008 m. balandžio 18 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį už įsigytą ( - ) dydžio rekreacinės teritorijos žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus ( - ). Nuo 2011 m. sausio 5 d. įregistruota BUAB „Lakstūnas“ priklausančio Žemės sklypo priverstinė hipoteka. BUAB „Lakstūnas“ bankroto byloje nurodytas Žemės sklypas sudaro vienintelį realizuotiną turtą. Bendrovės priklausančiame sklype yra trečiajam asmeniui, UAB „Asolena“, priklausantys statiniai, teisės į žemę nenustatytos. 30.

32Įsiteisėjusia 2020 m. gegužės 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2982-866/2020 teismas jau išnagrinėjo šalių ginčą dėl 2020 m. kovo 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, kurio nebuvo nustatyta turto pardavimo tvarka, klausimas dėl turto pardavimo perduotas susirinkimui svarstyti iš naujo. Konstatuotina, jog šiuo metu nagrinėjamu skundu dėl 2020 m. rugpjūčio 6 d. susirinkimo nutarimo faktiškai yra tęsiami anksčiau susiklostę tų pačių šalių, nemokumo ir administratoriaus ir hipotekos kreditoriaus, ginčo santykiai, šalims iš esmės nesutariant dėl pradinės nustatytinos Žemės sklypo pardavimo kainos. Perdavus klausimą dėl turto pardavimo kreditoriams svarstyti iš naujo administratoriaus buvo sušauktas naujas susirinkimas 2020 m. rugpjūčio 6 d., su ginčo šalių pateiktais skirtingais nutarimo projektais dėl turto pardavimo. Šiam ginčui išnagrinėti reikšmingos faktinės aplinkybės yra tos pačios, kurios buvo nustatytos 2020 m. gegužės 14 d. nutartyje, dėl kitų naujų faktų/įvykių duomenų nėra. 31.

33Kaip jau buvo nustatyta anksčiau, to paties Žemės sklypo nustatytos rinkos vertės, nustatytos skirtingu laiku ir tikslais bei būdais, skirtingų profesionalių turto vertintojų ir ekspertų, nėra artimos. Būtent, perkant sklypą UAB „Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“ 2007 m. spalio 18 d. vertinimo ataskaitoje nurodoma 6 592 330,86 Eur rinkos vertė (ji ir pirkimo kaina, kurią turėjo sumokėti BUAB „Lakstūnas“). 32.

34Nekilnojamojo turto registre nurodoma sklypo vidutinė rinkos vertė 2008 m. balandžio 18 dienai 8 180 821 Eur; civilinės bylos dėl pripažinimo negaliojančiu antstolio turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą ieškovo BUAB „Lakstūnas“ prašymu paskyrus ekspertizę, nekilnojamojo turto eksperto K. K. nustatyta žemės sklypo vertė 2013 m. rugsėjo 4 dienai 1 180 000 Eur, VĮ Registrų centras duomenimis šio konkretaus žemės sklypo vidutinė rinkos vertė, nustatyta pagal žemės verčių zonų žemėlapius, nuo 2020 m. sausio 1 d. yra 3 249 000 Eur. Bankroto byloje rengiant turto pardavimą nemokumo administratoriaus užsakymu buvo atlikti 2 vertinimai: UAB „Centro kubas - Nekilnojamasis turtas“ sklypo rinkos vertė 2019 m. birželio 11 d. dienai nustatyta 446 000 Eur; turto vertintojo UAB „Super status“ Turto vertinimo ataskaitoje nustatyta 548 000 Eur sklypo rinkos vertė 2020 m. vasario 5 dienai. Taigi, skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios nustatytos to paties turto rinkos vertės sudaro daugiau nei 7,5 mln. eurų, o skirtingais metais to paties vertintojo UAB „Centro kubas - Nekilnojamasis turtas“ nustatyta vertė skiriasi daugiau kaip 6 mln. eurų. Kardinaliai skirtingi vertinimai lėmė ginčo šalių pozicijas dėl turto pardavimo pradinės kainos. 33.

35Byloje Nr. eB2-2982-866/2020 teismas konstatavo, jog 2013-2019 metais jokie veiksmai su sklypu apskritai nebuvo atliekami (turtas buvo „užšaldytas“) dėl veiksmų bei ginčų, susijusių su statinių pardavimu ir turto objektų teisiniu statusu. Administratorius inicijavo BUAB „Lakstūnas“ priklausančio žemės sklypo pardavimo klausimo sprendimą kreditorių susirinkime po to, kai 2019 m. gegužės 9 d. buvo galutinai išspręstas ginčas civilinėje byloje e3K-3-169-1075/2019. 34.

36Teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartyje nustatyta, jog administratoriaus skundas dėl 2020 m. kovo 13 d. susirinkimo nutarimo pateiktas iš esmės dėl nutarimo, kuriuo trečią kartą iš eilės nepatvirtinta jokia turto pardavimo tvarka bei pradinė kaina, bei situacijos neapibrėžtumo ateityje (atlikti jau du vertinimai, tolesni veiksmai nenumatyti). NŽT balsavo „prieš“ administratoriaus siūlomus nutarimų projektus iš esmės dėl siūlomos per mažos pradinės kainos, šiuo aspektu kreditoriaus neįtikino nepriklausomų turto vertintojų, teismo ekspertų UAB „Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“ ir UAB „Super status“, atliktų vertinimų nustatytos individualios rinkos vertės (atitinkamai 446 000 Eur ir 548 000 Eur), jos neatitiko kreditoriaus lūkesčių, netikėtai buvo daug mažesnės, nei kiti žinomi to paties sklypo įvertinimai. Pasiūlymų dėl kitos, nei siūlyta administratoriaus, pradinės turto kainos nustatymo bei kitos pardavimo tvarkos nebuvo svarstyta. Teismas nutarė, jog negalima pateisinti NŽT pozicijos, kai kreditorius apsiribojo vien administratoriaus kritika, pats neprisiimantis atsakomybės dėl turto pradinės kainos nustatymo ir jokio sprendimo būdo nesiūlydamas, jokio alternatyvaus nutarimo projekto nepateikdamas. 35.

37Šiuo apsektu teismas 2020 m. gegužės 14 d. nutartyje įvertino nemokumo administratoriaus veiksmus kaip atitinkančius JANĮ 86 straipsnio 3 dalies įpareigojimo administratoriui pasiūlyti kreditorių susirinkimui pradinę turto pardavimo kainą, kartu pateikiant siūlomos turto pardavimo kainos pagrindimą, pripažinęs, jog įmonės užsakymu teismo eksperto nustatyta individuali aktuali pardavimui turto rinkos vertė (t. y. 548 000 Eur) vertintina kaip pakankamas pagrindimas. Kartu teismas sutiko, jog kreditorius turi tiesioginį suinteresuotumą parduoti kuo brangiau, kadangi turtu užtikrinta 5 991 044,18 Eur skola, bei sprendė, jog turint realų siekį parduoti turtą motyvuotai nustačius didesnę pradinę kainą, jokių kliūčių kreditoriui pateikti tokį pasiūlymą ir už jį balsuoti neįžvelgiama. 36.

38Taigi, 2020 m. kovo 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimas 3-uoju klausimu nepatvirtinti turto pardavimo tvarkos ir kainos buvo panaikintas, klausimas perduotas susirinkimui svarstyti iš naujo. Skundų dėl teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-2982-866/2020 nebuvo pateikta, ji įsiteisėjusi. 37.

392020 m. rugpjūčio 6 d. įvykusio BUAB „Lakstūnas“ kreditorių susirinkime 4-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl žemės sklypo, ( - ), pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo“ klausimas buvo išspręstas, priimtas nutarimas „patvirtinti kreditoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateiktą BUAB „Lakstūnas“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo pardavimo ir kainos nustatymo tvarką“. Nutarimas priimtas 76,73 proc. turinčių kreditorių balsais, t. y. už savo pateiktą pasiūlymą balsavus pačiai NŽT. Nutarimo esmė: turtą pardavinėti iš varžytynių; pradinė kaina 5.991.044,18 Eur lygi NŽT patvirtinto kreditorinio reikalavimo sumai; nepardavus sklypo per trejas varžytynes šaukiamas kreditorių susirinkimas dėl naujos pardavimo kainos ir tvarkos. Įtvirtinta, jog NŽT ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kiekvienų varžytynių paskelbimo neįvykusiomis (pabaigos) turi teisę kreiptis į nemokumo administratorių su pasiūlymu perimti varžytynėse neparduotą sklypą už pradinę atitinkamų varžytynių sklypo kainą. 38.

40Nemokumo administratorius 2020 m. rugpjūčio 6 d. kreditorių susirinkimui buvo pateikęs kitą nutarimo projektą dėl Žemės sklypo pardavimo laisvu pardavimu, siūlė patvirtinti 548.000 Eur dydžio pradinę sklypo pardavimo kainą, kuri buvo nustatyta nepriklausomo turto vertintojo UAB „Super Status“ 2020 m. vasario 5 dienai. Šis nutarimas nebuvo priimtas, NŽT balsavus „prieš“. 39.

41Skundu prašoma teismo panaikinti ginčijamą nutarimą visa apimtimi, tačiau kartu prašoma patvirtinti tik sklypo 548 000 Eur pradinę pardavimo kainą, nors ginčijamu nutarimu patvirtinta taip pat ir turto pardavimo tvarka (iš varžytinių, kt.) – jos kartu nustatyti neprašoma, kas stokoja logikos. Dėl nustatytos turto pardavimo tvarkos pareiškėjas pateikė nuomonę, jog JANĮ nuostatomis nenumatyta teisės/galimybės kreditorių kolegialiam organui nustatyti šaukiamų varžytynių kiekio, todėl nutarimas prieštarauja JANĮ imperatyvioms normoms. Su tuo nesutiktina, įstatyme dėl varžytynių skaičiaus nepasisakyta. Taip pat nurodoma, kad nuolat keisdamas savo poziciją dėl pardavimo būdo, kreditorius iš esmės piktnaudžiauja savo teisėmis ir taip trukdo sklandžiai proceso eigai: šiuo aspektu pagrindo pripažinti nutarimą neteisėtu ar nepagrįstu neįžvelgtina. Ankstesnio kreditoriaus siūlomo nutarimo projekto apskritai nebuvo, kaip ir išsakyto siūlymo/noro pardavinėti turto laisvu pardavimu. 40.

42Kiti skundo argumentai susiję su turto pardavimo kaina. Sistemiškai analizuojant pareiškėjo skundo argumentus, taip pat kreditoriaus atsiliepimo motyvus ir bylos (susijusių bylų) dokumentus bei duomenis darytina išvada, jog šiuo inicijuotu ginču nemokumo administratorius kvestionuoja ne tik NŽT nustatytos 5.991.044,18 Eur pradinės kainos (reikalavimo sumos bankroto procese) pagrįstumą bei teisėtumą, tačiau ir apskritai neigia galimybę svarstyti dėl kitos, didesnės pradinės pardavimo kainos nustatymo, nei turto vertintojo UAB „Super Status“ 2020 m. vasario 5 dienai nustatyta 548 000 Eur vertė. Kitaip tariant, pareiškėjas rodo siekį įrodyti, jog teisėta ir pagrįsta sklypo pradinė pardavimo kaina galėtų būti išimtinai 548 000 Eur, ir šios sumos neviršyti. 41.

43Teismas nesutinka su pareiškėjo teiginiais jam cituojant teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutarties motyvą, jog „teismo vertinimu įmonės užsakymu nepriklausomo turto vertintojo, teismo eksperto, nustatyta individuali aktuali pardavimui turto rinkos vertė yra pakankamas pagrindimas administratoriaus pasiūlymui dėl pradinės pardavimo kainos nustatymo“, kaip pagrindą įrodyti, jog teisėta pripažintina primygtinai 548 000 Eur pradinė pardavimo kaina. Kaip jau yra nurodyta, ankstesnis ginčas buvo dėl to, jog ilgą laiką nepatvirtinta jokia pardavimo tvarka ir kaina, o cituojamas motyvas šiuo metu nepagrįstai ištrauktas iš nutarties konteksto, kadangi buvo skirtas pateisinti administratoriaus veiksmus, bet be užfiksuoti kainos. 42.

44Kiti skundą grindžiantys argumentai taip pat nepripažintini pagrįstais; teismas pritaria suinteresuoto asmens, kreditoriaus NŽT, pozicijai ir iš esmės visiems atsiliepimo atsikirtimų argumentams. 43.

45Konkrečios 548 000 Eur (ir nedidesnės) pradinės kainos nustatymo būtinumą pareiškėjas motyvuoja tuo, jog kreditorius nepateikė jokių objektyvių duomenų, įrodančių UAB „Super Status“ netinkamai nustatytą rinkos vertę, nepriklausomo vertintojo ataskaita nėra nuginčyta ir todėl galiojanti, pan., taip pat jog nėra įrodymų, kad sklypo vertė padidėjo po 2020 vasario 5 d. Šie argumentai atmestini, kadangi nėra jokių imperatyvių normų, reikalaujančių vadovautis konkrečiu vertinimu, kol jis nėra neginčytas. Konkrečios ekspertinės išvados privalomumas įstatymuose nėra įtvirtintas. Kaip pažymėjo NŽT, net ir pačioje UAB „Super Status“ Turto vertinimo ataskaitoje nurodoma, kad ataskaitos išvada dėl turto rinkos vertės nėra privaloma užsakovui ir jokiems tretiesiems asmenims, priimant bet kokius sprendimus dėl vertinamo turto (7 lapas). Ataskaitos išvadoje įrašyta pastaba, jog išvada dėl turto vertės pateikta ne dėl to, kad iškilo kieno nors ginčas dėl turto vertės nustatymo. Tačiau, teismo vertinimu, BUAB „Lakstūnas“ bankroto bylos procese esantys duomenys dėl to paties turto ekspertiniais vertinimais nustatytų verčių didelės amplitudės kaip tik ir sąlygoja situacijos prieštaringumą, t.y. reiškia faktinį ginčą. Kreditorius atkreipia dėmesį į aplinkybę jog iš Vertinimo ataskaitos turinio neaišku, kokios ilgalaikės ekonominės tendencijos ar kitos objektyvios priežastys galėjo lemti beveik 15 kartų (8 180 821 Eur vertės NTR pagal 2008 m. masinį vertinimą ir 548 000 Eur eksperto) turto verčių skirtumą. Teismas jau buvo pažymėjęs, jog byloje nėra jokių duomenų, kad abi šalys siektų išsiaiškinti dėl kardinalaus verčių skirtumo priežasčių, pavyzdžiui dėl 3 249 000 Eur, nuo 2020 m. sausio 1 d. nustatytos pagal žemės verčių zonų žemėlapius (nurodytos VĮ Registro centro duomenimis) ir UAB „Super Status“ ataskaitoje, ir kt. Iki šios nutarties priėmimo dienos dėl to naujų duomenų nepateikta. 44.

46Į pareiškėjo argumentus, jog negalima teigti, kad VĮ Registrų centras nurodytos vidutinės įkeisto turto rinkos vertės, kai vertė nustatoma masinio vertinimo metu, atspindi realią individualaus turto vertę (cituojant kasacinio teismo suformuotą praktiką) pastebėtina, jog čia kalbama apie vidutinę panašių objektų vertę, kai pats žodis „vidutinė“ reiškia ir didesnių ir mažesnių verčių egzistavimą. VĮ Registrų centras pateikiamos Žemės sklypo vertės bet kuriuo atveju daug kartų didesnės už 548 000 Eur. 45.

47Kartojant teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutarties išvadas konstatuotina, jog neabejotinai tiesioginį suinteresuotumą dėl to, kokia kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, turi pats suinteresuotas asmuo, veikdamas per kreditorių susirinkimą. Vienintelis bendrovės realizuotinas turtas yra Žemės sklypas, priverstine hipoteka įkeistas NŽT, juo užtikrinta 5 991 044,18 Eur skola. Iš sklypo pardavimo bus dengiamas hipotekos kreditoriaus reikalavimas ir administravimo išlaidos. 46.

48Aukštesnės instancijos teismų praktikoje pripažinta, jog situacija, kai susirinkimo patvirtinta pradinė turto pardavimo kaina ženkliai viršija turto vertę, nustatytą šio turto vertinimo ataskaitoje, pati savaime nesudaro pagrindo spręsti, jog toks nutarimas galėtų pažeisti kreditorių teises ir teisėtus interesus, taip pat ir bendrus teisingumo, protingumo ar sąžiningumo principus. Siekdami tikslo gautų didesnę ekonominę naudą kreditoriai gali bandyti turtą parduoti didesne, nei vertintojo nustatyta, kaina. Mėginimas bendrovės turtą parduoti kuo didesne kaina, jeigu tai nėra susiję su nesąžiningu siekiu vilkinti turto pardavimo procedūrą, atitinka bankroto proceso efektyvumo siekį, leidžiantį pasiekti vieną esminių bankroto instituto taikymo tikslų – iš bankrutavusios įmonės turto kiek įmanoma daugiau patenkinti kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų. (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-925-823/2018). 47.

49Sutiktina, kad yra pakankamas pagrindas pradėti ( - ) žemės sklypą ( - ) pardavimą nuo didesnės kainos, nei 215 Eur už vieną arą (548 000 Eur). Prielaida, kad sklypas gali būti parduotas išskirtinai už Turto vertinimo ataskaitoje nurodytą kainą, o joks pirkėjas niekada nesutiks sumokėti daugiau, iš tikrųjų objektyviais duomenimis nepagrįsta. 48.

50Suinteresuotas asmuo atsiliepimu paaiškino savo veiksmus tuo, jog atsižvelgė į teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-2982-866/2020 išsakytas pastabas dėl nepakankamos iniciatyvos ir vengimo prisiimti atsakomybę dėl turto pradinės kainos nustatymo, kai jis pats yra suinteresuotas parduoti turtą kuo brangiau. Būtent todėl 2020 m. rugpjūčio 6 d. susirinkimui pateikė, kaip nurodoma, paprastą, aiškią ir logišką poziciją dėl Žemės sklypo pradinės kainos ir jo pardavimo tvarkos bei sąlygų, kuri leistų garantuoti sklypo pardavimo skaidrumą ir operatyvumą, o nepardavimo atveju – jo galimo perėmimo pagrindinio kreditoriaus nuosavybėn, užtikrinti bankrutavusios įmonės, jos kreditorių ir administratoriaus interesų apsaugą, taip pat apginti egzistuojantį viešąjį interesą, kas sudaro Nacionalinės žemės tarnybos įstatyminę pareigą. 49.

51Toks ginčijamo nutarimo pagrindimas teismui yra priimtinas, ir vertintinas kaip pakankamas pagrįsti suinteresuoto asmenis balsavimu nustatytą pardavimo tvarką ir pradinę kainą, kuri yra lygi kreditorinio reikalavimo sumai. Teismas neturi pagrindo išvadai, jog ginčijamas nutarimas neatitinka įstatymo reikalavimų, bei kad juo pažeidžiami kitų asmenų teisės ir interesai. Kaip jau buvo konstatuota, nėra jokių objektyvių domenų prielaidai, jog įkeistas turtas galėtų būti parduotas už didesnę kainą, negu juo užtikrintas 5 991 044,18 Eur reikalavimas kartu su visomis patirtomis procese išlaidomis, taigi greičiausiai kitų kreditorių reikalavimai negalės būti tenkinami, jų tiesioginio suinteresuotumo nagrinėjamu klausimu nenustatytina (išskyrus dėl per ilgos bankroto proceso trukmės). 50.

52Taip pat nenustatyta, kad turto pardavimo tvarka ir reikalavimo dydžio atitinkanti pirminė pardavimo kaina kaip nors galėtų pažeisti paties nemokumo administratoriaus teises ir teisėtus interesus. Kreditorius siekia iš parduoto įkeisto turto maksimaliai patenkinti savo reikalavimą arba perimti varžytynėse neparduotą sklypą už maksimaliai artimą skolos sumai pradinę varžytynių sklypo kainą – abiem atvejais administravimo išlaidos privalo būti atlygintos. Kreditoriaus reikalavimo patenkinimas kuo didesne dalimi atitinka ir bankroto byloje ginamo viešojo intereso. 51.

53Patvirtintos pardavimo tvarkos turinys leidžia teismui daryti pagrįstą prielaidą, jog suinteresuotas asmuo sieks Žemės sklypą perimti nuosavybėn, kaip tai yra leidžiama JANĮ 97 straipsnio 3 dalies nuostatomis, bei buvo leidžiama Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis. Teismas vertina tokį siekį kaip viešojo intereso atitinkantį ir pagrįstą, kartu pažymint, jog taip žemė pereitų valstybės įmonei, taigi galimai būtų geriau užtikrintas visuomenės interesas. 52.

54Dėl BUAB „Lakstūnas“ bankroto procese turto realizavimo procedūros ne/vertinimo per turto apyvartos greičio prizmę teismas jau pasisakė 2020 m. gegužės 14 d. nutartyje, laikosi tos pačios nuomonės. 53.

55Visiškai neįtikinami argumentai dėl ginčijamu nutarimu vilkinamą bankroto procesą, daugiau nei dvejus metus užtruksiančias 15 varžytinių iki kol nutarimu patvirtinta kaina pasieks rinkos kainos lygį (548 000 Eur), pan. Tokiems argumentams nėra jokio faktinio pagrindo, bei pareiškėjas nenuoseklus. Teismo vertinimu, pareiškėjas pateiktu skundu inicijuodamas teisminį nagrinėjimą pats niekaip nespartina bankroto proceso vykdymą, turto pardavimo pradžią atidedant neapibrėžtam laikui. 54.

56Jokių neigiamų priimto sprendimo pasekmių neįžvelgiama. Darytina išvada, jog nenustatyti jokie asmenys, kurių interesams prieštarautų ginčijamas nutarimas, išskyrus nežinomo potencialaus pirkėjo, kuris tikisi nebrangiai nupirkti žemę ( - ). 55.

57Apibendrinant spręstina, jog nenustatyta JANĮ 55 straipsnio 4 dalyje nurodytų pagrindų, dėl kurių turėtų būti panaikintas 2020 m. rugpjūčio 6 d. BUAB „Lakstūnas“ kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas 4-uoju darbotvarkės klausimu: patvirtinti kreditoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateiktą BUAB „Lakstūnas“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo pardavimo ir kainos nustatymo tvarką, pareiškėjo prašymas pripažinti nutarimą negaliojančiu netenkinamas. 56.

58Teismui netenkinus skundo prašymo pripažinti ginčijamą nutarimą negaliojančiu kartu atmestinas ir prašymas išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti BUAB „Lakstūnas“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ( - ) dydžio rekreacinės teritorijos žemės sklypą, esantį ( - ), kurio unikalus ( - ), pradinę kainą – 548 000 Eur. Pirma. Šios nutarties motyvuose teismas jau nurodė savo poziciją dėl ne/būtinumo privalomai vadovautis nurodyta 548 000 Eur verte nustatant pradinę pardavimo kainą. Antra. Teismas sutinka su NTŽ argumentais, jog šiuo atveju nėra pagrindo pripažinti, jog bankroto procesas yra vilkinamas ar kreditorių susirinkimo kompetencija nėra įgyvendinama. Faktinės aplinkybės nepatvirtina situacijos išskirtinumo, kai teismas turėtų pagrindą įsikišti ir spręsti išskirtinei susirinkimo kompetencijai priskirtą klausimą.

59Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, JANĮ 55 straipsnio 4 dalimi

Nutarė

60netenkinti BUAB „Lakstūnas“ nemokumo administratoriaus MB „Likvidavimas“ skundo dėl 2020 m. rugpjūčio 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu dėl turto pardavimo pripažinimo negaliojančiu ir prašymo išspręsti klausimą iš esmės, patvirtinti BUAB „Lakstūnas“ turto pardavimo pradinę kainą.

61Priimtą nutartį išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

62Įpareigoti nemokumo administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijos gavimo informuoti kreditorius apie priimtą nutartį, pateikiant teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus.

63Nutartis skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka... 2. 1.... 3. Pareiškėjas nemokumo administratoriaus MB „Likvidavimas“ skundu prašo... 4. Nurodoma, jog ginčijamas nutarimas priimtas didžiausiojo kreditoriaus... 5. Nemokumo administratorius 2020 m. rugpjūčio 6 d. kreditorių susirinkimui... 6. Ginčijamu nutarimu patvirtinta sklypo pradinė pardavimo kaina 5.991.044,18... 7. Cituoja teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.... 8. Administratoriaus manymu, kreditorius nėra laisvas nustatyti tokios pradinės... 9. Ginčijamu nutarimu patvirtinta sklypo pradinė pardavimo kaina 5.991.044,18... 10. Ginčijamu nutarimu patvirtinta sklypo pradinė pardavimo kaina prieštarauja... 11. Kreditorius vengia įgyvendinti jam teisės aktų priskirtą kompetenciją... 12. Suinteresuotas asmuo kreditorius Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės... 13. Akcentuoja, jog NŽT įvertino nemokumo administratoriaus 2020 m. rugpjūčio 6... 14. Būtent, nesutinka, kad patvirtinta Žemės sklypo pirminė pardavimo kaina... 15. Atsikirsdamas į pareiškėjo cituojamas teismo išvadas nagrinėjant... 16. Pažymi, jog Turto vertinimo Ataskaitos 7 punkte taip pat nurodyta, jog... 17. Kreditorius atkreipia dėmesį, į aplinkybę jog iš Vertinimo ataskaitos... 18. Kreditorius paneigia skundo argumentus dėl užtruksiančio daugiau nei dvejus... 19. Tvirtina, kad balsuodama 2020 m. rugpjūčio 6 d. kreditorių susirinkime, NŽT... 20. Nesutinka, jog NŽT pateikė visiškai priešingą poziciją dėl pardavimo iš... 21. Kategoriškai nesutinka, jog pradinę turto pardavimo kainą turėtų nustatyti... 22. Suinteresuotas asmuo kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 23. Pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 55 straipsnio 1, 2 dalis,... 24. Pagrindinės kreditorių susirinkimo teisės įtvirtintos JANĮ 44 straipsnyje,... 25. Likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens turto realizavimą reglamentuoja... 26. JANĮ 85 straipsnyje nustatyti privalomi vadovautis juridinio asmens turto... 27. Administratoriaus teismui pateiktame skunde nurodytas ginčijamas nutarimas... 28. Pastebėtina, jog į bankroto bylą (civilinė byla Nr. eB2-1378-866/2020)... 29. Nemokumo administratoriaus MB „Likvidavimas“ susirinkimui buvo pateikęs... 30. BUAB „Lakstūnas“ likvidavimas teismo 2015 m. spalio 15 d. nutartimi... 31. Kreditoriaus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 32. Įsiteisėjusia 2020 m. gegužės 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 33. Kaip jau buvo nustatyta anksčiau, to paties Žemės sklypo nustatytos rinkos... 34. Nekilnojamojo turto registre nurodoma sklypo vidutinė rinkos vertė 2008 m.... 35. Byloje Nr. eB2-2982-866/2020 teismas konstatavo, jog 2013-2019 metais jokie... 36. Teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartyje nustatyta, jog administratoriaus... 37. Šiuo apsektu teismas 2020 m. gegužės 14 d. nutartyje įvertino nemokumo... 38. Taigi, 2020 m. kovo 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimas 3-uoju klausimu... 39. 2020 m. rugpjūčio 6 d. įvykusio BUAB „Lakstūnas“ kreditorių... 40. Nemokumo administratorius 2020 m. rugpjūčio 6 d. kreditorių susirinkimui... 41. Skundu prašoma teismo panaikinti ginčijamą nutarimą visa apimtimi, tačiau... 42. Kiti skundo argumentai susiję su turto pardavimo kaina. Sistemiškai... 43. Teismas nesutinka su pareiškėjo teiginiais jam cituojant teismo 2020 m.... 44. Kiti skundą grindžiantys argumentai taip pat nepripažintini pagrįstais;... 45. Konkrečios 548 000 Eur (ir nedidesnės) pradinės kainos nustatymo būtinumą... 46. Į pareiškėjo argumentus, jog negalima teigti, kad VĮ Registrų centras... 47. Kartojant teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutarties išvadas konstatuotina, jog... 48. Aukštesnės instancijos teismų praktikoje pripažinta, jog situacija, kai... 49. Sutiktina, kad yra pakankamas pagrindas pradėti ( - ) žemės sklypą ( - )... 50. Suinteresuotas asmuo atsiliepimu paaiškino savo veiksmus tuo, jog atsižvelgė... 51. Toks ginčijamo nutarimo pagrindimas teismui yra priimtinas, ir vertintinas... 52. Taip pat nenustatyta, kad turto pardavimo tvarka ir reikalavimo dydžio... 53. Patvirtintos pardavimo tvarkos turinys leidžia teismui daryti pagrįstą... 54. Dėl BUAB „Lakstūnas“ bankroto procese turto realizavimo procedūros... 55. Visiškai neįtikinami argumentai dėl ginčijamu nutarimu vilkinamą bankroto... 56. Jokių neigiamų priimto sprendimo pasekmių neįžvelgiama. Darytina išvada,... 57. Apibendrinant spręstina, jog nenustatyta JANĮ 55 straipsnio 4 dalyje... 58. Teismui netenkinus skundo prašymo pripažinti ginčijamą nutarimą... 59. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, JANĮ... 60. netenkinti BUAB „Lakstūnas“ nemokumo administratoriaus MB... 61. Priimtą nutartį išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo... 62. Įpareigoti nemokumo administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijos gavimo... 63. Nutartis skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo...