Byla eA-3672-525/2017
Dėl įsakymo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Dirvono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo I. L. skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai dėl įsakymo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas I. L. elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su 2015 m. gruodžio 29 d. skundu, kurį patikslino 2016 m. kovo 8 d. ir 2016 m. rugsėjo 14 d., teismo prašydamas: 1) panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - ir Agentūra, atsakovas, apeliantas) direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo „Dėl I. L. atleidimo iš einamų pareigų“ Nr. AP-403 (toliau - ir Įsakymas) 1-ajį punktą; 2) panaikinti Agentūros direktoriaus 2016 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. AV-34; 3) įpareigoti atsakovą priimti jį į Agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto, lygis A, kategorija 11, pareigas (pareigybės kodas 57-6T) ir atitinkamose informacinėse sistemose pažymėti, kad šias pareigas eina nuo 2015 m. gruodžio 1 d. arba, teismui pripažinus, jog pareigybės panaikinimas nebuvo realus, įpareigoti atsakovą gražinti jį į prieš tai eitas pareigas; 4) priteisti iš atsakovo darbo užmokesčio dydžio kompensaciją už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Skunde pareiškėjas paaiškino, kad nesutinka su Įsakymo 1 punktu, kuriuo jis buvo atleistas iš Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės kodas – 57-6T, A lygio kategorija) pareigų (toliau – ir Pareigybė 57-6T). Skundą pareiškėjas grindė šiais argumentais:

7Pareiškėjo manymu, atsakovo veiksmai atleidžiant jį iš anksčiau nurodytų pareigų buvo neteisėti, nes Pareigybės 57-6T kategorija buvo dirbtinai ir neteisėtai sumažinta nuo 11 iki 10 kategorijos. Nurodė, jog 2015 m. rugsėjo 17 d. pareiškėjas susipažino su atsakovo 2015 m. rugsėjo 17 d. pranešimu „Dėl pareigybės panaikinimo“ Nr. 13TP-155, kuriame buvo nurodyta, kad 2015 m. gruodžio 1 d. bus panaikinta Agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės kodas – 43-4T) A lygio 11 kategorijos, pareigybė. Agentūros direktorius 2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV-267 patvirtino Pareigybės 57-6T aprašymą, pagal kurį šios pareigybės lygis – A, kategorija – 11, tačiau įsakymu Nr. AV-317 šios pareigybės kategoriją sumažino iki 10 ir išbraukė vieną funkciją, kuri buvo pažymėta numeriu 7.6, dėl ko šiai pareigybei priskiriamų funkcijų sumažėjo nuo 11 iki 10. Pareiškėjas teigė, kad iš visų būsimojo (nuo 2015 m. gruodžio 1 d.) Atliekų licencijavimo skyriaus pareigybių (pagal 2015 m. lapkričio 10 d. pareigybių sąrašą) Pareigybės 57-6T kategorija buvo pati mažiausia, nors šiai pareigybei priskirtos funkcijos vienos iš pačių rimčiausių ir atsakingiausių. Agentūra 2015 m. lapkričio 12 d. pranešimu „Apie siūlomas pareigas“ Nr. 13TP-307 pasiūlė pareiškėjui Pareigybę 57-6T ir tik gavęs šį pranešimą pareiškėjas sužinojo, kad šios pareigybės kategorija sumažinta iki 10. Pareiškėjui 2015 m. lapkričio 20 d. pranešimu atsisakius siūlomų pareigų (Pareigybės 57-6T), Agentūros 2015 m. lapkričio 23 d. pranešimu Nr. 13TP-311 jam buvo pasiūlytos kitos, pareiškėjo vertinimu – prastesnės pareigos, Agentūros Vilniaus skyriuje, susijusios su visai kitomis, negu iki tol jo atliekamomis, funkcijomis. Pareiškėjui 2015 m. lapkričio 27 d. atsisakius ir šių pareigų, Įsakymu jis buvo atleistas iš užimamų pareigų pagal Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – ir VTĮ) 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą (dėl pareigybės panaikinimo).

8Pareiškėjas pažymėjo, kad per 3 metų laikotarpį, kurį dirbo valstybės tarnyboje, jis buvo vertintas tiktai gerai arba labai gerai, du kartus skatintas ir iki 2015 m. lapkričio 27 d. neturėjo jokių tarnybinių nuobaudų. Svarbu tai, kad 2015 m. spalio 19 d. pareiškėjas kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl Agentūros direktoriaus pavaduotojo R. Š. galimo piktnaudžiavimo tarnyba ir grasinimų atleisti jį iš darbo, todėl Aplinkos ministerija 2015 m. spalio 28 d. pavedė Agentūros direktoriui R. M. ištirti pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes. 2015 m. lapkričio 2 d. pareiškėjo atžvilgiu buvo pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas; 2015 m. lapkričio 10 d. – sumažinta jam priskirtinos Pareigybės 57-6T kategorija; 2015 m. lapkričio 23 d. pareiškėjo atžvilgiu pradėtas kitas tarnybinio nusižengimo tyrimas, o 2015 m. lapkričio 27 d. jam paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas (šią nuobaudą pareiškėjas apskundė teismui); 2015 m. lapkričio 30 d. pareiškėjas atleistas iš užimamų pareigų, o 2015 m. gruodžio 15 d. jam paskirta dar viena tarnybinė nuobauda – pastaba (šią nuobaudą pareiškėjas taip pat apskundė teismui). Pareiškėjo manymu, šie jo atžvilgiu atlikti tarnybinių nusižengimų tyrimai yra nepagrįsti ir vertintini kaip tyčiniai prieš pareiškėją nukreipti neteisėti atsakovo veiksmai.

9Pareiškėjo teigimu, pažeidžiant VTĮ 43 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nepagrįstai ir neteisėtai sumažinus Pareigybės 57-6T kategoriją, pirmuoju siūlymu pareiškėjui buvo pasiūlytos žemesnės kategorijos pareigos, o antruoju pasiūlymu – tos pačios kategorijos pareigos, kurios, pareiškėjo žiniomis, niekam kitam siūlytos nebuvo, kas patvirtina, kad pirmo siūlymo metu minėtos pareigos buvo laisvos, be to, laisvų tos pačios, t. y. 11 kategorijos, pareigų, kurios galėjo būti pasiūlytos pareiškėjui, Agentūroje buvo ir daugiau, tačiau pradėta buvo nuo pareigų su žemesne kategorija siūlymo.

10Nors iki 2015 m. gruodžio 1 d. Agentūroje buvo atlikta daug neeilinių vertinimų, kurių metu pakeltos pareigybių kategorijos ir suteiktos kvalifikacinės klasės, tačiau, pareiškėjo atžvilgiu, galimai siekiant atkeršyti už skundą dėl R. Š. veiksmų bei prisidengiant reorganizacija, toks vertinimas nebuvo atliekamas, tačiau priešingai, neteisėtai, tyčiniais ir iš anksto suplanuotais atsakovo veiksmais pareiškėjas buvo atleistas iš pareigų.

11Pareiškėjo teigimu, Pareigybės 57-6T kategorija įsakymu Nr. AV-317 buvo nepagrįstai ir neteisėtai sumažinta tyčia, tuo siekiant atkeršyti pareiškėjui ir su juo susidoroti. Teigė, jog minėtos pareigybės paskirtis iš esmės susijusi su tarpvalstybiniais atliekų pervežimais, kas pareiškėjo vertinimu yra labai rimta ir daug atsakomybės reikalaujanti veiklos sritis. Tam, kad Pareigybės 57-6T aprašyme esančias funkcijas būtų galima tinkamai vykdyti, reikalingos plačios ir nuodugnios atitinkamos srities žinios, gebėjimas analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, būtina tobulintis, vykdant nurodytas funkcijas susiduriama su įvairiomis problemomis, reikia nuolat bendrauti su Lietuvos ir užsienio šalių institucijų atstovais. Todėl, atsižvelgiant į šios pareigybės paskirtį ir vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685, 16 punktu, net ir 11 kategorija Pareigybei 57-6T yra per maža, todėl šios pareigybės kategorijos mažinimas yra nesuprantamas ir nepateisinamas.

12Pareiškėjas teigia, jog atleisdamas jį iš užimamų pareigų, atsakovas pažeidė pareiškėjo teisėtus ir pagrįstus lūkesčius bei apribojo jo įsidarbinimo pagal specialybę galimybes, nes ieškant darbo pagal specialybę itin reikšminga darbo patirtis. Pareigas Agentūroje pareiškėjas pradėjo eiti nuo 2014 m. vasario 17 d. ir planavo šias pareigas eiti bent tris metus ar ilgiau, o Įsakymu atleidus pareiškėją iš užimamų pareigų, jam pritrūko 2 mėnesių ir 17 dienų iki 2 metų darbo pagal specialybę patirties. Todėl neturtinė žala dėl apribotų galimybių įsidarbinti pagal specialybę ir turtinė žala dėl negautų planuotų pajamų turi būti skaičiuojama mažiausiai už 1 metų 2 mėnesių ir 17 dienų laikotarpį.

13Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

14Paaiškino, kad Įsakymas ginčijamoje dalyje yra teisėtas, pagrįstas ir neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių Agentūra įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus veikti. Įsakymu pareiškėjo teisės bei teisėti interesai pažeisti nebuvo. Priimdamas sprendimus dėl Agentūros struktūrinių pertvarkymų Agentūros direktorius nepažeidė įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei neviršijo jam suteiktos kompetencijos ribų. Įvertinus Agentūrai teikiamų pranešimų ir judėjimo dokumentų apimtis ir siekiant veiksmingai vykdyti atliekų vežimo priežiūrą bei kontrolę buvo pakeistas Pareigybės 57-6T aprašymas išbraukiant šiai pareigybei priskirtą funkciją: „nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų projektus dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijų išdavimo, koregavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo“. Nurodė, jog atlikti Agentūros vidinės struktūros pertvarkymai atitiko VTĮ ir Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos (toliau – ir Vertinimo metodika) reikalavimus ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) suformuotą praktiką (2008 m. birželio 4 d. nutartis adm. byloje Nr. A556-904/2008 ir kt.). Galiojant ankstesniajai Agentūros administracijos struktūrai, t. y. iki 2015 m. gruodžio 1 d., vadovaujantis VTĮ 43 straipsnio 1 dalimi pareiškėjui buvo siūlomos kitos pareigos. Agentūra užtikrino pareiškėjui teisę pretenduoti į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas bei (jo sutikimu) užimti žemesnės kategorijos pareigas, t. y. pateikė siūlymą užimti Atliekų licencijavimo skyriuje vyriausiojo specialisto, karjeros valstybės tarnautojo, pareigas, kurios nuo pareiškėjo einamų pareigų skyrėsi tik tuo, jog viena funkcija buvo sumažinta funkcijų apimtis ir atitinkamai sumažinta pareigybės kategorija (nuo 11 iki 10 kategorijos). Pareiškėjui šia teise nepasinaudojus, vadovaujantis VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatomis jis Įsakymu pagrįstai buvo atleistas iš einamų pareigų dėl pareigybės panaikinimo. Visi Agentūros direktoriaus įsakymai šios institucijos veiklos klausimais yra skelbiami ir registruojami Agentūros dokumentų valdymo sistemoje, todėl pareiškėjas turėjo galimybę susipažinti su naujai įsteigtų pareigybių aprašymais. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo teisė dalyvauti užimamos pareigybės naikinimo procedūroje nebuvo pažeista. Pareiškėjas nepateikė jokių teiginių, kad Pareigybės 57-6T kategorijos sumažėjimą nulėmė konfliktas tarp jo ir Agentūros direktoriaus pavaduotojo R. Š., patvirtinančių įrodymų, todėl toks teiginys laikytinas tik subjektyvia pareiškėjo nuomone.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 15 d. sprendimu pareiškėjo I. L. skundą tenkino. Panaikino Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. AP-403 „Dėl I. L. atleidimo iš einamų pareigų“ 1 punktą ir grąžino I. L. į Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto, karjeros valstybės tarnautojo (A lygis, 11 kategorija, pareigybės kodas 43-4T) pareigas. Priteisė I. L. naudai iš Aplinkos apsaugos agentūros už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš tarnybos dienos iki teismo sprendimo priėmimo dienos įskaitytinai 7347,41 Eur, neatskaičius mokesčių, o nuo 2017 m. vasario 15 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo – po 31,27 Eur už kiekvieną darbo dieną.

17Teismas nustatė, jog byloje ginčas kilo dėl pareiškėjo atleidimo iš pareigų teisėtumo ir pagrįstumo, darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką ir vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacijos už minimalų planuotą darbo Agentūroje laikotarpį, išmokėjimo.

18Teismas byloje nustatė, kad Agentūros direktorius, vadovaudamasis VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 12 d. Pranešimą apie siūlomas pareigas Nr. 13TP-307, 2015 m. lapkričio 23 d. Pranešimą apie siūlomas pareigas Nr. 13TP-311, Agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto I. L. 2015 m. lapkričio 23 d. pranešimą (reg. Nr. 24TP-65), 2015 m. lapkričio 27 d. pranešimą (reg. Nr. 24TP-69), 2015 m. lapkričio 30 d. priėmė įsakymą „Dėl I. L. atleidimo iš einamų pareigų“ Nr. AP-403, kurio 1-uoju punktu 2015 m. lapkričio 30 d. atleido Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą I. L. iš einamų pareigų, 2-uoju punktu pavedė Finansų skyriui išmokėti pareiškėjui kompensaciją už nepanaudotų kasmetinių atostogų darbo dienų skaičių ir dviejų mėnesių jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

19Teismas nustatė, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. liepos 17 d. įsakymu „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros administracijos struktūros ir struktūros schemos patvirtinimo“ Nr. D1-547 patvirtino Agentūros administracijos struktūrą ir struktūros schemą, įsigaliosiančias nuo 2015 m. gruodžio 1 d. Agentūros administracijos struktūra ir struktūros schema buvo pakeista įgyvendinant Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyriaus atlikto Agentūros ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos veiklos vidaus audito Ataskaitos dalyje Nr. 4-4-(l)-15-03 Agentūrai pateiktas rekomendacijas. Atsižvelgdamas į minėtas rekomendacijas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras panaikino Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyrių ir įsteigė Agentūros Atliekų licencijavimo skyrių.

20Įvertinęs Agentūros vidaus audito ataskaitos rekomendacijas, bei atliktus struktūros pertvarkymus, teismas nustatė, kad pertvarkant struktūrą (šiuo atveju sujungus Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyrius ir Aplinkos būklės vertinimo Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyrius) nebuvo numatytas pareigybių skaičiaus mažinimas, priešingai, tokiu būdu, atsižvelgiant į Agentūros veiklos sritis, buvo siekiama optimizuoti ir efektyvinti šiai institucijai atliekų srityje priskirtų funkcijų atlikimą. Taigi teismo vertinimu, lyginant su panaikintu Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriumi, naujai įsteigto Agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus funkcijų apimtis išaugo, kadangi buvo priskirtos su atliekų apskaita susijusios funkcijos. Išanalizavęs naujai įsteigto Agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus pareigybių aprašymus, teismas nustatė, kad Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės 43-4T funkcijos buvo perskirstytos kitoms naujai įsteigto Atliekų licencijavimo skyriaus pareigybėms, padidinant ne tik šioms pareigybėms priskirtų funkcijų skaičių, bet ir pareigybių kategorijas. Todėl vertino, kad pareigybei 43-4T priskirtos funkcijos ir paskirtis realiai išliko ir toliau. Sumažinus funkcijų apimtis, buvo dirbtinai sumažinta ir pareiškėjui pasiūlytos naujai įsteigtos Pareigybės 57-6T kategorija iki A lygio 10 kategorijos, o 2016 m. ši pareigybė apskritai buvo panaikinta ir įsteigta nauja Pareigybė 56-12T, kurios funkcijų apimtis išliko ta pati (10 funkcijų), pakeistas tik specialusis reikalavimas, susijęs su darbo patirtimi aplinkos apsaugos srityje.

21Teismas sprendė, kad atsakovas jokiais įrodymais nepagrindė žemesnės kategorijos nustatymo nei Pareigybei 57-6T, nei Pareigybei 57-12T. Vertino, kad dauguma Atliekų licencijavimo skyriaus vyresniųjų specialistų buvo nustatyta 11 kategorija, paskirstant jiems vienodą funkcijų skaičių. Tokiu būdu šioms pareigybėms buvo paskirstytas tolygus darbo krūvis, tačiau pareigybės 56-7T atžvilgiu, dirbtinai sumažinus jai priskirtų funkcijų skaičių ir atitinkamai kategoriją, tokiu būdu buvo padidinta Pareigybių 57-4T ir 57-5T funkcijų apimtis ir atsakomybės lygis, tuo išbalansuojant darbo krūvį ir skyriaus vyriausiųjų specialistų atsakomybės lygį. Teismas vertino, kad toks funkcijų perskirstymas, neįrodo atsakovės siekio užtikrinti efektyvų skyriui paskirtų funkcijų įvykdymą. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad visi veiksmai, susiję su funkcijų perskirstymu Atliekų licencijavimo skyriuje buvo išimtinai susiję tik su pareiškėjui pasiūlyta pareigybe. Ką teismas vertino, kaip įrodymą, kad atsakovas yra nusiteikęs pareiškėjo atžvilgiu.

22Teismas, nekvestionuodamas Agentūros direktoriaus diskrecijos teisės atlikti Agentūros struktūros pertvarkymus, atsižvelgdamas į byloje surinktus duomenis, darė besąlygišką išvadą, kad Pareigybės 43-4T panaikinimas buvo formalus, todėl direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo „Dėl I. L. atleidimo iš einamų pareigų“ Nr. AP-403 1-ą punktą vertino kaip neteisėtą ir nepagrįstą, todėl naikintiną.

23Teismas nustatė, kad pareiškėjui naujai įsteigtos Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės 57-6T), karjeros valstybės tarnautojo A lygis, 11 kategorija, pareigos pasiūlytos nebuvo. Pareiškėjui 2015 m. lapkričio 12 d. buvo siūlomos žemesnės kategorijos, t. y. 2015 m. lapkričio 10 d. redakcijos Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės 57-6T), karjeros valstybės tarnautojo A lygis, 10 kategorija, pareigos, kurių jis atsisakė. Pareiškėjas taip pat atsisakė siūlomų Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriaus vyriausiojo specialisto pareigų (pareigybės kodas 65-6T). Tačiau bylos duomenimis nustatė, kad pareiškėjui nebuvo pasiūlytos tuo metu laisvos Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės kodas 56-7T), į kurias konkursas paskelbtas 2015 m. gruodžio 16 d., nors jis atitiko specialiuosius pareigybės reikalavimus. Todėl teismas sprendė, kad pripažinus pareiškėjo atleidimą iš valstybės tarnybos neteisėtu, jis grąžintinas į Agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis, 11 kategorija, pareigybės kodas 43-4T) pareigas.

24Dėl pareiškėjo prašymo priteisti iš Agentūros jam vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 30 d. iki teismo sprendimo įvykdymo, teismas įvertinęs pareiškėjo buvusį vidutinį atlyginimą ir tai, kad duomenų jog pareiškėjas jo atleidimo laikotarpiu buvo įsidarbinęs kitur nėra, nustatė, kad priverstinės pravaikštos laikotarpį sudarė 14 mėnesių ir 11 darbo dienų ir pareiškėjui priteisė 7347,41 Eur neatskaičius mokesčių.

25Pareiškėjo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nesprendė, kadangi pareiškėjas buvo nepateikęs byloje patirtų išlaidų pagrindimo, todėl jam išaiškino jo teisę šiuos duomenis pateikti per 14 dienų nuo sprendimo įsitesėjimo.

26III.

27Aplinkos apsaugos agentūra pateikė apeliacinį skundą, kuriame nurodo, jog su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 15 d. sprendimu ir su jame išdėstytais argumentais ir motyvais nesutinka, prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą kuriuo pagrindu pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

28Apeliaciniame skunde nurodo, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog sumažinus funkcijų apimtis, buvo dirbtinai sumažinta Pareiškėjui pasiūlytos naujai įsteigtos pareigybės 57-6T kategorija iki A lygio 10 kategorijos, o 2016 m. ši pareigybė apskritai buvo panaikinta ir įsteigta nauja Pareigybė 57-12T, kurios funkcijų apimtis išliko ta pati (10 funkcijų), pakeistas tik specialusis reikalavimas, susijęs su darbo patirtimi aplinkos apsaugos srityje ir naujai pareigybei nustatyta 9 kategorija. Atkreipia dėmesį, jog pagal Agentūros pateiktus administracinėje byloje rašytinius įrodymus, Pareigybės 57-12T aprašyme buvo atsisakyta ne 1 metų darbo patirties aplinkos apsaugos srityje, kaip teigė Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendime, o specialaus reikalavimo mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

29Apeliantas teigia, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas, palygindamas Pareigybės 57-6T (įsakymo Nr. AV-267 ir įsakymo Nr. AV-317 redakcijos) ir Pareigybės 57-12T pareigybių aprašymus pagal juose nurodytų punktų, kuriuose nurodytos funkcijos, skaičių, o ne pagal funkcijų sudėtingumą, apimtis, atsakomybės apimtis, pareigybės aprašymuose nurodytus specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus, nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas jokiais įrodymais nepagrindė žemesnės kategorijos nustatymo nei Pareigybei 57-6T (įsakymo Nr. AV-317 redakcija), nei Pareigybei 57-12T.

30Teigia, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai konstatavo, kad Pareigybės 57-6T atžvilgiu, dirbtinai sumažinus jai priskirtų funkcijų skaičių ir atitinkamai kategoriją, buvo padidinta Pareigybių 57-4T ir 57-5T funkcijų apimtis ir atsakomybės lygis, tuo išbalansuojant darbo krūvį ir skyriaus vyriausiųjų specialistų atsakomybės lygį, toks funkcijų perskirstymas neįrodė atsakovo siekio užtikrinti efektyvų skyriui paskirtų funkcijų įvykdymą. Vilniaus apygardos administracinis teismas, neatsižvelgdamas į Agentūros argumentus ir pateiktus įrodymus, pažymėdamas, kad visi veiksmai, susiję su funkcijų perskirstymu Atliekų licencijavimo skyriuje buvo išimtinai susiję tik su Pareiškėjui pasiūlyta pareigybe, kas įrodo atsakovo tendencingus veiksmus pareiškėjo atžvilgiu, netinkamai motyvavo savo sprendimą.

31Vilniaus apygardos administracinis teismas, nors ir nekvestionuodamas Agentūros direktoriaus diskrecijos teisės atlikti Agentūros struktūros pertvarkymus, padarė neteisingą besąlygišką išvadą, kad Pareigybės 43-4T panaikinimas buvo formalus ir nėra pagrindo laikyti įsakymo Nr. AP-403 1 punktą teisėtu ir pagrįstu, nurodytais argumentais panaikino įsakymo Nr. AP-403 1 punktą. Vilniaus apygardos administracinis teismas, priimdamas sprendimą dėl skundžiamo įsakymo 1 punkto panaikinimo, netinkamai įvertino byloje esančių rašytinių ir kitų įrodymų visetą, nepagrįstai konstatavo, kad Pareiškėjui naujai įsteigtos Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės 57-6T), karjeros valstybės tarnautojo A lygis, 11 kategorija, pareigos pasiūlytos nebuvo ir Agentūra to neginčijo. Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai konstatavo, kad bylos duomenimis buvo nustatyta, kad Pareiškėjui nebuvo pasiūlytos tuo metu laisvos Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės kodas 56-7T) į kurias konkursas paskelbtas 2015 m. gruodžio 16 d., nors jis atitiko specialiuosius pareigybės reikalavimus.

32Atkreipė dėmesį, jog atlikus funkcijų, nurodytų Pareigybės aprašyme (43-4T) ir Pareigybės aprašyme (57-6T) palyginimą, Atliekų licencijavimo skyriuje perskirsčius funkcijas, akivaizdu, jog Pareigybės aprašyme (57-6T) ir Pareigybės aprašyme (43-4T) specialieji reikalavimai ir funkcijos nebuvo tapatūs.

33Vilniaus apygardos administracinis teismas vietoj to, kad palygintų Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašyme (43-4T) ir Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašyme (57-6T), patvirtintame įsakymu Nr. AV-317, nurodytas funkcijų apimtis, nepagrįstai palygino ir vertino Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašyme (57-6T) (Įsakymo Nr. AV-317 redakcija) funkcijas su negaliojančios redakcijos Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašyme (57-6T) (Įsakymo Nr. AV-267 redakcija) nurodytomis funkcijomis. Dėl nurodytų faktinių aplinkybių Vilniaus apygardos administracinis teismas netinkamai motyvavo savo sprendimą, kad Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės (57-6T) kategorija buvo nepagrįstai sumažinta iki 10 kategorijos, o Agentūra nepateikė jokių įrodymų ir Agentūros veiksmai buvo tendencingi Pareiškėjo atžvilgiu.

34Pažymėjo, jog teisingas ir objektyvus pareigybės priskyrimas lygiui ir kategorijai užtikrina, kad pareiginės algos būtų proporcingos prisiimtų pareigų ir atsakomybės dydžiui. Nustatytas teisinis reguliavimas užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno piliečio teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą, kuri susijusi su visų asmenų lygybės įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms bei teisėtų lūkesčių apsaugos principais.

35Įvertinęs Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės (57-6T) aprašymą pagal priskirtinas veiklos sritis, funkcijų sudėtingumą ir apimtis, atsakomybės dydį, Agentūros nuomone, Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai rėmėsi Pareiškėjo argumentais, kad Pareigybei (57-6T) nepagrįstai nustatyta 10 kategorija. Pažymi, jog Vilniaus apygardos administraciniam teismui nėra suteikti įgaliojimai spręsti dėl pareigybių kategorijų dydžio pagrįstumo.

36Atsakovas taip pat nurodo, kad pirmos instancijos teismas, nesurinkęs visų įrodymų dėl pareiškėjo pajamų, susijusių su darbinėmis pajamomis, nenagrinėjęs ir nevertinęs visų faktinių aplinkybių, susijusių su Agentūros interesų galimu pažeidimu, priėmė neteisingą sprendimą dėl priteistos kompensacijos už priverstinės pravaikštos laiką dydžio.

37Pareiškėjas I. L. atsiliepimu į apeliacinį skundą, prašo Agentūros apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

38Teigia, kad pirmosios instancijos teismas atsakė į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, išnagrinėjo ir įvertino visus byloje surinktus įrodymus, laikydamasis ABTĮ nuostatų ir principų, todėl teigti, jog sprendimo išvados yra nemotyvuotos, šiuo atveju nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Vertino, kad teismas nagrinėdamas bylą priėjo objektyvią, motyvuotą ir pagrįstą išvadą, kad Pareigybei 43-4T priskirtos funkcijos ir paskirtis realiai išliko ir toliau, o Pareigybės 43-4T panaikinimas buvo formalus.

39Pareiškėjas atsakovo argumentus, kad pareigybės 57-6T kategorija sumažinta ir pareiškėjui prastesnės pareigos su atitinkamai mažesniu atlyginimu pasiūlytos siekiant užtikrinti efektyvią tarptautinių atliekų vežimų kontrolę, vertina kaip absurdiškus. Pažymi, kad tokio pobūdžio „efektyvumo užtikrinimo priemonė“ daugiau niekur kitur nenaudojama ir buvo pritaikyta tik su pareiškėju siejamos pareigybės 57-6T atžvilgiu.

40Pareiškėjo teigimu, po to, kai buvo panaikinta pareiškėjo Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė (pareigybės kodas 43-4T), pareiškėjui laisvos Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės kodas 56-7T, karjeros valstybės tarnautojo A lygis, 11 kategorija) pareigos pasiūlytos nebuvo, nors pareiškėjas atitiko tiek Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus bendruosius reikalavimus, tiek pareigybės aprašyme įtvirtintus specialiuosius reikalavimus. Atsakovė pareiškėjui jokia forma neteikė informacijos apie tai, kad pareigos 56-7T yra laisvos/atsilaisvins. Mano, kad atsakovas turėjo pareigą pareiškėjui siūlyti ne žemesnės kategorijos, bet jo kategoriją ir lygį atitinkančias pareigas, t. y. naujai įsteigtas Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas. Be to, pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad pranešimuose apie siūlomas užimti pareigas būna nurodyta konkreti data iki kurios valstybės tarnautojui reikia apsispręsti dėl jam pateikto pasiūlymo, tad pareigos 57-7T bet kuriuo atveju atsilaisvino dar gerokai iki R. V. atleidimo iš pareigų dienos (2015 m. lapkričio 27 d.).Visa tai, pareiškėjo nuomone reiškia, kad pasiūlymą užimti 11 kategorijos pareigas 57-7T, t. y. pasiūlymą likti dirbti tame pačiame skyriuje ir tos pačios kategorijos pareigose atsakovė net ir pačiu blogiausiu atveju pareiškėjui galėjo pateikti antruoju numeriu, bet ji šių pareigų pareiškėjui visai nepasiūlė.

41Teigia, kad atsakovė niekada neteikė pareiškėjui informacijos apie tai kam ir kokios pareigybės buvo pasiūlytos/planuojama pasiūlyti, kokias dar papildomai planuojama steigti.

42Teisėjų kolegija

konstatuoja:

43IV.

44Ši byla apeliacine tvarka nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo normomis, galiojančiomis nuo 2016 m. liepos 1 d., nes byla apeliacine tvarka pradėta nagrinėti po to kai įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 2 d.).

45Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 15 d. sprendimo, kuriuo teismas tenkino pareiškėjo patikslintą skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

46Ginčas kilo dėl pareiškėjo atleidimo iš pareigų teisėtumo ir pagrįstumo, darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką ir vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacijos už minimalų planuotą darbo Agentūroje laikotarpį, išmokėjimo.

47Taigi, nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti, ar pareiškėjo I. L. iki ginčijamo atsakovo įsakymo užimta Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė realiai buvo panaikinta ir, ar pareiškėjui laikantis įstatymo reikalavimų buvo pranešta apie pareigybės panaikinimą bei jam pasiūlytos atitinkamos kategorijos pareigos.

48Sprendžiant, ar pareigybė realiai panaikinta, būtina nustatyti, ar naikinamos pareigybės pagrindinės funkcijos ir paskirtis išlieka toliau arba jų realiai atsisakoma ir ši pareigybė tampa nebereikalinga. Pažymėtina, kad LVAT yra išaiškinęs, kad nagrinėdami ginčus dėl atleidimo iš valstybės tarnybos, kai panaikinama pareigybė, teismai neapsiriboja formaliu fakto nustatymu, kad buvo priimtas administracinis aktas dėl pareigybės panaikinimo, tačiau nagrinėja struktūrinius pertvarkymus tuo aspektu, kuris atskleidžia, ar atitinkamos (ginčui aktualios) pareigybės panaikinimas yra realus (šiuo tikslu teismas palygina panaikintų ir įsteigtų padalinių funkcijas; panaikintų ir įsteigtų pareigybių sąrašus, panaikintų ir įsteigtų pareigybių aprašymus, atkreipdamas dėmesį į pareigybių aprašymuose nustatytus specialiuosius reikalavimus; analizuoja funkcijų perskirstymą tarp padalinių ir pareigybių, kt.) (2013 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261–1074/2013; 2013 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662–670/2013; 2012 m. vasario 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662–348/2012).

49Iš faktinių bylos aplinkybių nustatyta kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. liepos 17 d. įsakymu „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros administracijos struktūros ir struktūros schemos patvirtinimo“ Nr. D1-547 patvirtino Agentūros administracijos struktūrą ir struktūros schemą, įsigaliosiančias nuo 2015 m. gruodžio 1 d. Agentūros administracijos struktūra ir struktūros schema buvo pakeista įgyvendinant Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyriaus atlikto Agentūros ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos veiklos vidaus audito Ataskaitos dalyje Nr. 4-4-(l)-15-03 Agentūrai pateiktas rekomendacijas. Atsižvelgdamas į minėtas rekomendacijas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras panaikino Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyrių ir įsteigė Agentūros Atliekų licencijavimo skyrių.

50Pareiškėjas 2015 m. rugsėjo 17 d. buvo supažindintas su atsakovo 2015 m. rugsėjo 17 d. pranešimu „Dėl pareigybės panaikinimo“ Nr. 13TP-155, kuriame buvo nurodyta, kad 2015 m. gruodžio 1 d. bus panaikinta Agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės kodas – 43-4T) A lygio 11 kategorijos, pareigybė.

51Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės kodas 43-4T) pareigybės aprašymo, galiojusio iki 2015 m. lapkričio 30 d., paskirtyje nurodyta, jog ši pareigybė reikalinga vykdyti Agentūros funkcijas ūkinės veiklos aplinkosauginiame reguliavime atliekų tvarkymo srityje, organizuoti numatytų aplinkos apsaugos tikslų ir prioritetinių priemonių įgyvendinimą. Šiai pareigybei nustatyti šie specialieji reikalavimai (pareigybės aprašymo 6 p.): turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, ar ekonomikos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ar ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties, arba technologijų mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles; mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa; gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. Pareigybei 43-4T jos aprašyme priskirta 15 funkcijų, kurios apėmė šias pagrindines veiklos sritis: gaminių ir pakuočių išleidimas į rinką, jų atliekų tvarkymo apskaita, atliekų vežimo kontrolė, pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimas, gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimas, informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą atliekant planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimas (Pareigybės aprašymo 7.3 – 7.9 p.) ir t.t. (el. byla, Tomas I, 68-69 psl.).

52Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės kodas 57-6T), A lygio 10 kategorijos, priskirta 10 funkcijų, kurias pavesta vykdyti tarptautinių atliekų vežimo, pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo ir transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių asmenų registravimo atitinkamame registre (sąraše) srityje (el. byla, Tomas I, 74-75 psl.). Šiai pareigybei užimti privaloma atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities geografijos, ar geologijos, ar chemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ar miškininkystės, ar ekologijos ir aplinkotyros, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo ar ekonomikos krypties; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, atliekų tvarkymą, su 2006-06-14 Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2016 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p.1), su Aplinkos apsaugos agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, teisės aktų rengimo taisykles; mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu; mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

53Pareiškėjo – Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas (43-4T) buvo patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. AV-184. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos buvo išvardintos 15-oje papunkčių. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. rugsėjo 17 d. pranešime dėl pareigybės panaikinimo Nr. 13TP-155 nurodyta, kad nuo 2015 m. gruodžio 1 d. keičiasi Aplinkos apsaugos agentūros administracijos struktūra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. D1-547 ir atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos veiklos vidaus audito Ataskaitos dalyje Aplinkos apsaugos agentūrai Nr. 4-4(1)-15-03 pateiktas rekomendacijas, ir dėl to 2015 m. lapkričio 30 d. naikinama Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė.

54Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad Agentūros direktorius 2015 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. AV-267 1.12-1.16 papunkčiais panaikino keturias Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiųjų specialistų, karjeros valstybės tarnautojų, A lygio 11 kategorijos pareigybes (pareigybių kodai: 43-3T, 43-4T, 43-5T, 43-6T), o šio įsakymo 2.10-2.17 papunkčiais įsteigė aštuonias Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiųjų specialistų, karjeros valstybės tarnautojų, A lygio 11 kategorijos pareigybes (pareigybių kodai: 57-4T, 57-5T, 57-6T, 57-7T, 57-8T, 57-9T, 57-10T, 57-11T). Įsakymo 3.10-3.18 patvirtinti šių pareigybių aprašymai. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. AV-317 ,,Dėl struktūrinių pertvarkymų ir aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. AV-267 ,,Dėl struktūrinių pertvarkymų ir aplinkos apsaugos agentūros pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV-267 pakeistas 2.10 papunktis ir įsteigta Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto, karjeros valstybės tarnautojo, A lygio 12 kategorijos pareigybė (pareigybės kodas 57-4T); pakeistas 2.11 papunktis ir įsteigta Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto, karjeros valstybės tarnautojo, A lygio 12 kategorijos pareigybė (pareigybės kodas 57-5T); pakeistas 2.12 papunktis ir įsteigta Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto, karjeros valstybės tarnautojo, A lygio 10 kategorijos pareigybė (pareigybės kodas 57-6T) (3.1-3.3 papunkčiai). Taip pat pakeisti šių pareigybių aprašymai ir jie išdėstyti nauja redakcija (3.6-3.8 papunkčiai).

55Įsakymu Nr. AV-317 Pareigybės Nr. 57-6T kategoriją buvo sumažinta iki A lygio 10 kategorijos, kadangi buvo atsisakyta vienos pareigybinės funkcijos iš pareigybės aprašymo, kuri Pareigybės Nr. 57-6T, 2015 m. spalio 1 d. variante buvo pažymėta numeriu 7.6, dėl to šiai pareigybei priskiriamų funkcijų sumažėjo nuo 11 iki 10, kitų pakeitimų nenustatyta.

56Teisėjų kolegija pritaria apelianto pozicijai, jog teismas spręsdamas dėl realaus pareigybės panaikinimo, turėjo lyginti panaikintą pareigybe su pareiškėjui siūlyta, t. y., pareigybę Nr. 43-4T lyginti su pareigybe Nr. 57-6T. Teisėjų kolegijos vertinimu, akivaizdu, jog pareigybės Nr. 43-4T ir Pareigybės 57-6T aprašymai skiriasi ženkliai, todėl nekyla abejonių, dėl pareigybės 43-4T panaikinimo realumo. Be to, pareiškėjas pats pripažino, jog pareigybės Nr. 57-6T funkcijos yra kitokios, nei prieš tai jo eitos pareigybės Nr. 43-4T, kadangi pareigybėje 57-6T yra funkcijų kurių prieš tai jam nebuvo numatyta atlikti.

57Pareiškėjo teiginius, jog pareigybė Nr. 57-6T buvo dirbtinai sumažinta iki A lygio 10 kategorijos, teisėjų kolegija vertina kaip subjektyvius ir nepagrįstus. Kadangi pareiškėjas ir pats neneigia, kad pareigybės aprašyme šios pareigybės funkcijų apimtis sumažėjo viena funkcija: „nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų projektus dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijų išdavimo, koregavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo“, dėl ko šios pareigybės kategorijos dydis buvo sumažintas. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, pareigybės Nr. 57-6T kategorijos sumažinimas negali būti vertinamas kaip nepagrįstas ir fiktyvus. Pareiškėjo teiginius, jog pareigybės sumažinimas yra nukreiptas prieš jį, norint jam pakenkti, teisėjų kolegija vertina kaip subjektyvius ir nepagrįstus.

58Agentūros direktorius, vadovaudamasis VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 12 d. Pranešimą apie siūlomas pareigas Nr. 13TP-307, 2015 m. lapkričio 23 d. Pranešimą apie siūlomas pareigas Nr. 13TP-311 ir Agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto I. L. 2015 m. lapkričio 23 d. pranešimą (reg. Nr. 24TP-65) ir 2015 m. lapkričio 27 d. pranešimą (reg. Nr. 24TP-69), 2015 m. lapkričio 30 d. priėmė įsakymą „Dėl I. L. atleidimo iš einamų pareigų“ Nr. AP-403, kurio 1-uoju punktu 2015 m. lapkričio 30 d. atleido Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą I. L. iš einamų pareigų ir 2-uoju punktu pavedė Finansų skyriui išmokėti pareiškėjui kompensaciją už nepanaudotų kasmetinių atostogų darbo dienų skaičių ir dviejų mėnesių jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką (el. byla, Tomas I, 15-18, 83).

59Svarbu paminėti, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką viešojo administravimo subjekto struktūros tvarkymas – tai vidaus administravimo veiklos forma, kuria ne tik užtikrinamas viešojo administravimo subjekto savarankiškas funkcionavimas, bet ir jam priskirtų viešojo administravimo funkcijų įgyvendinimas. Kiekvienas viešojo administravimo subjektas, spręsdamas įstatymų leidėjo pavestus uždavinius, turi diskrecijos teisę, nepažeisdamas imperatyvių teisės aktų reikalavimų, veikti inter alia (be kita ko) tvarkyti savo struktūrą) tokiu būdu, kad tie uždaviniai būtų įgyvendinti laiku ir tinkamai, laikantis efektyvumo, objektyvumo bei kitų viešojo administravimo principų (žr., pvz., 2012 m. gruodžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-3085/2012, 2011 m. sausio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62-340/2011).

60Vadovaujantis VTĮ 8 straipsnio 8 dalies 1 punktu, įstaigos vadovas tvirtina valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir sąrašus. Valstybės tarnautojų pareigybės aprašomos ir vertinamos vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, kurios 3 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo, įstaigos struktūrinių padalinių vadovai, vadovaudamiesi šioje metodikoje nustatytais reikalavimais, rengia pavaldžių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus. Pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 4 punkte, rengdamas pavaldžių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba įstaigos struktūrinio padalinio vadovas analizuoja teisės aktuose nustatytus įstaigos ir (arba) įstaigos struktūrinio padalinio uždavinius ir funkcijas, jeigu valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos ir šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui keliami specialūs reikalavimai, nustatyti teisės aktuose, minėtos funkcijos ir reikalavimai turi būti nurodyti rengiamame valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme. Vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 8 punktu, nustatant valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamas funkcijas, atsižvelgiama į valstybės tarnautojo pareigybės paskirtį, bendrąsias ir/ar specialiąsias veiklos sritis, taip pat į teisės aktuose nustatytas įstaigos, įstaigos struktūrinio padalinio ar valstybės tarnautojo funkcijas. Pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 20 punktu, įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, įstaigos struktūrinių padalinių vadovai, parengę jiems pavaldžių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, pateikia juos įstaigos struktūriniam padaliniui arba valstybės tarnautojui, atliekančiam personalo administravimo funkcijas (toliau – ir personalo administravimo tarnyba). Vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 21 punktu, personalo administravimo tarnyba, nagrinėdama pateiktus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, vertina, ar pareigybei priskirtos funkcijos atitinka pareigybės paskirtį, bendrąsias ir/ar specialiąsias veiklos sritis, ar tinkamai nustatytas pareigybės pavaldumas, ar specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui, atitinka pareigybei priskirtas funkcijas, ar tinkamai nustatyti valstybės tarnautojo pareigybės pavadinimas, lygis ir kategorija. Vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 22 punktu, jeigu steigiama nauja valstybės tarnautojo pareigybė arba jeigu dėl valstybės tarnautojo pareigybės aprašymo pakeitimo turės būti keičiamas įstaigos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas, personalo administravimo tarnyba parengia šį sąrašą.

61Taip pat svarbu paminėti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtintas valdžių padalijimo principas. Ši nuostata yra aktuali ir administracinių bylų teisenai. Vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs, kad administracinis teismas paprastai negali perimti viešojo administravimo institucijos funkcijų ir savarankiškai atlikęs administracinę procedūrą, priimti sprendimą, priskirtiną viešojo administravimo institucijos kompetencijai, pagal teismo sprendimo priėmimo metu egzistuojančią situaciją, nes tai galėtų pažeisti konstitucinį valdžių padalijimo principą (2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1606/2012). Įstatymai dažniausiai nesuteikia teismui viešojo administravimo įgalinimų (2008 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-155/2008). Be to, teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo (Konstitucijos 109 str.), t. y. teismas privalo paisyti įstatymų leidėjo valios, nevertindamas įstatymų ekonominio naudingumo, tikslingumo ar efektyvumo požiūriu.

62Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros administracijos struktūros ir struktūros schemos patvirtinimo“ Nr. D1-547 buvo pradėta Agentūros struktūros pertvarka, patvirtinant naują Agentūros administracijos struktūrą ir struktūros schemą, įsigaliosiančias nuo 2015 m. gruodžio 1 d. Agentūros administracijos struktūra ir struktūros schema pakeista įgyvendinant Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyriaus atlikto Agentūros ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos veiklos vidaus audito Ataskaitoje Nr. 4-4-(l)-15-03 Agentūrai pateiktas rekomendacijas. Atlikus Agentūros vidaus auditą buvo nustatyta, kad Agentūroje funkcijos, susijusios su atliekų sritimi, yra paskirstytos tarp Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus ir Aplinkos būklės vertinimo Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus. Taip pat Taršos prevencijos ir leidimų departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriui ir teritoriniams skyriams numatyta nustatyta tvarka nagrinėti atliekų naudojimo ir šalinimo techninius reglamentų projektus. Agentūros teritoriniai skyriai nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir registruoja, keičia registracijos duomenis, išregistruoja Gamintojų ir importuotojų sąvada gamintojus, importuotojus, užsienio valstybių asmenis ir užsienio gamintojus, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiančius alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą, baterijas ar akumuliatorius ir kitus apmokestinamuosius gaminius ir (ar) gaminiais pripildytas pakuotes. Vidaus auditorių nuomone, Agentūros funkcijas, susijusias su atliekų sritimi tikslinga koncentruoti viename skyriuje (el. byla, Tomas II, 97-136 psl.). Atsižvelgdamas į minėtas rekomendacijas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras panaikino Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyrių ir įsteigė Agentūros Atliekų licencijavimo skyrių.

63Įstaigos vadovo kompetencijoje yra paskirstyti veiklos funkcijas, darbo krūvį, valdyti įstaigos efektyvumą. Teismas vertindamas reorganizacijos teisėtumą vertina ar įstaigos vadovas savo funkcijas atliko tinkamai, ar reorganizacija įvykdyta nepažeidžiant imperatyvių teisės aktų reikalavimų. Teismas neturi kompetencijos vertinti ar vadovo parinkti pareigybių modeliai yra efektyvūs įstaigos skyriaus atžvilgiu. Dėl ko teisėjų kolegija vertina, kad pirmosios instancijos teismas pasisakydamas apie įstaigos reorganizuotų pozicijų efektyvumą ir darbo krūvio tolygumą viršijo savo kompetencijos ribas.

64Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad įvertinus naujai įsteigto Agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus pareigybių aprašymus, matyti, kad Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės Nr. 43-4T funkcijos buvo perskirstytos kitoms naujai įsteigto Atliekų licencijavimo skyriaus pareigybėms, kai kurioms iš jų padidinant ne tik šioms pareigybėms priskirtų funkcijų skaičių, bet ir pareigybių kategorijas. Tačiau, nepriklausomai nuo to, įvertinus byloje esančius duomenis ir susiklosčiusią faktinę situaciją, šiuo atveju byloje nėra pagrindo teigti, kad Administracijos struktūriniai pokyčiai atlikti nesilaikant imperatyvių teisės aktų reikalavimų ir yra pažeidžiantys pareiškėjo teises. Byloje nustatyta, kad administracijoje atlikti struktūros pakeitimai įvykdyti kompetentingų subjektų.

65VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje numatyta garantija, kad karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnės kategorijos pareigas. Jei iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas. Nurodytoje normoje įtvirtinta teisė karjeros valstybės tarnautojui, kurio pareigybė naikinama, būti paskirtam į kitas pareigas, tačiau į lygiavertes, t. y. to paties lygio ir kategorijos, karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir tik tuo atveju, jei tokios pareigos yra, jos nėra užimtos ir jei atitinka asmens kvalifikaciją, išsilavinimą ir specialybę, bei toms pareigoms keliamus reikalavimus. Jei tokių pareigų valstybės tarnyboje nėra, valstybės tarnautojas dėl pareigybės panaikinimo atleidžiamas arba paties sutikimu gali būti skiriamas į žemesnės kategorijos pareigas.

66Svarbu paminėti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, garantija - būti paskirtam į kitas to paties ar žemesnio lygio ir kategorijos pareigas, nėra absoliuti. Ši garantija be išlygų gali būti taikoma tik tuo atveju, jei tarnautojas pretenduoja užimti pareigybes, kurioms, jų aprašyme, nėra nustatyti specialūs reikalavimai. Tačiau, jeigu tarnautojas pretenduoja užimti pareigybes, kurioms, jų aprašyme, yra nustatyti specialūs reikalavimai, ši garantija gali būti ribojama tokio tarnautojo dalykinių savybių atitikimu specialiųjų reikalavimų kriterijams. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti sprendžiama, ar tokio tarnautojo dalykinės savybės atitinka šiuos specialiuosius reikalavimus, ar šie specialieji reikalavimai, kurių tarnautojas neatitinka yra esminiai, t.y. ar jų nustatymas gali būti pateisinamas objektyvia būtinybe atlikti tik šiai pareigybei priskirtas specifines funkcijas ir uždavinius (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-438-1743-09).

67VTĮ nereglamentuoja, kurie pareigūnai turi pirmenybės teisę būti paskiriami į kitas to paties lygio ir kategorijos pareigas. Pagal VTĮ 5 straipsnio nuostatą, darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis VTĮ. Nagrinėjamo ginčo atveju, pagal analogiją taikytinos DK 135 straipsnio nuostatos, numatančios darbuotojų pirmenybės teisę būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Todėl sprendžiant kilusį ginčą dėl pareiškėjo pirmenybės skiriant į naujai įsteigtas pozicijas, taikytinos DK normos. DK 135 straipsnyje 1 dalyje yra numatyta, kad, kai dėl ekonominių ar technologinių priežasčių arba dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų mažinamas darbuotojų skaičius, pirmenybės teisę būti palikti dirbti turi darbuotojai: 1) kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga; 2) kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki šešiolikos metų arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis; 3) kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, išskyrus darbuotojus, įgijusius teisę į visą senatvės pensiją arba ją gaunančius; 4) kuriems iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip treji metai; 5) kuriems tokia teisė nustatyta kolektyvinėje sutartyje; 6) kurie yra išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus. Pažymėtina, kad šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad 1 dalies punktuose nustatyta pirmenybė likti darbe taikoma tik tiems darbuotojams, kurių kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų. Be to, taikant DK 135 straipsnio 2 dalį, darbdavys, vertindamas darbuotojo kvalifikaciją, turi diskreciją parinkti kriterijus, kurie, darbdavio manymu, geriausiai atspindi darbuotojo tinkamumą pareigoms (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2013). VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje taip pat numatyta, kad, karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnės kategorijos pareigas. Pareiškėjas dėl pirmumo teisės pretenduoti į naujai įsteigtas 57-4T, 57-5T, 57-6T, 57-7T, 57-8T, 57-9T, 57-10T, 57-11T galėjo konkuruoti tik su tais valstybės tarnautojais, kurių išsilavinimą ir kvalifikaciją apibrėžiantys rodikliai buvo tokie patys, kaip ir jo. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog byloje nėra duomenų, jog pagal DK 135 straipsnyje įvardytus pirmumo kriterijus, pareiškėjas būtų atitikęs nors vieną reikalavimą, todėl vertina, kad pareiškėjas kitų darbuotojų atžvilgiu pirmumo būti skiriamas į A lygio 11 kategorijos pareigas neturėjo. Atitinkamai, atsakovas siūlyti užimti aukštesnės kategorijos pareigas pareiškėjui, pareigos neturėjo, nes tai nėra įstatymo numatyta.

68Teisėjų kolegija, atkreipia dėmesį, jog reorganizavus įstaigos skyrius, Agentūros direktorius 2015 m. spalio 1 d. įsakymu „Dėl struktūrinių pertvarkymų ir Aplinkos apsaugos agentūros pareigybių sąrašo patvirtinimo“ Nr. AV-267 panaikino 124 pareigybes vietoj jų įsteigdamas 124 naujas pareigybes, taip pat patvirtino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus (el. bylos Tomas I, 33-58 psl.), dėl ko pareiškėjui buvo pasiūlytos jo kvalifikaciją ir prieš tai atliktų pareigų pobūdį atitinkančios A lygio 10 kategorijos (57-6T) pareigos, kurios, atsižvelgiant į tai, kad buvo sumažinti šiai pozicijai keliami reikalavimai bei sumažintas pareigybinių funkcijų sąrašas, buvo žemesnės kategorijos, nei prieš tai pareiškėjo eitos A lygio 11 kategorijos pareigos. Pareiškėjui atsisakius šių jam siūlomų pareigų, atsakovas jam pasiūlė tos pačios kategorijos ir lygio pareigas – Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 11 kategorijos (65-6T) pareigas, kurių pareiškėjas taip pat atsisakė. Pareiškėjo vertinimas siūlomų pareigų (65-6T) kaip prastesnių, teisėjų kolegijos vertinimu yra subjektyvus ir nepagrįstas, kadangi minėtos pareigos atitinka pareiškėjo anksčiau eitų pareigų kategoriją yra susijusiuos su jo darbo sritimi, todėl teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas pareiškėjo atžvilgiu veikė teisėtai ir pareiškėjo teisių nepažeidė, o pareiškėjo atisakymas eiti jam siūlomas pareigas lėmė jo subjektyvus apsisprendimas.

69Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta garantija (paskyrimas į kitas pareigas) nėra absoliuti, jei iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas, nes valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, paskyrimas į kitas pareigas priklauso nuo objektyvių ir subjektyvių aplinkybių visumos (laisvų to paties lygio ir kategorijos bei žemesnių pareigybių buvimo ar nebuvimo, valstybės tarnautojo atitikimo užimti laisvai pareigybei nustatytus reikalavimus, sutikimo ar nesutikimo užimti atitinkamas pareigas ir kt.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2846/2012).

70Teismų praktikoje nuosekliai yra laikomasi pozicijos, kad VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta valstybės tarnautojo teisė suponuoja atitinkamo darbdavio pareigą užtikrinti šios teisės realizavimą. Darbdaviui tenka pareiga išnaudoti visas galimybes perkelti darbuotoją į kitą darbą jo sutikimu. Ši pareiga įgyvendinama informuojant darbuotoją apie esamas laisvas darbo vietas, pasiūlant kitą darbą, jeigu tokia galimybė yra ir pareigūnui sutikus, perkeliant jį į kitą darbą. Tai reiškia, kad atitinkama institucija privalo suteikti šiam valstybės tarnautojui visą (išsamią) informaciją apie esamas laisvas pareigas, taip pat pareigas, kurias numatoma įsteigti vykdant su tokiu pareigybės panaikinimu sietiną struktūrinį arba kitokį atitinkamos institucijos (arba jos padalinio) reorganizavimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2338/2014). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad kitos pareigos pareigūnui gali būti siūlomos individualiai, tačiau gali būti siūloma ir suteikiant informaciją apie laisvas vietas, sudarant sąlygas įspėtam apie atleidimą pareigūnui pareikšti norą būti perkeltam, svarstant darbuotojo iniciatyvą dėl perkėlimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-04-26 nutartis administracinėje byloje Nr. A63-2053/2011; 2011-05-26 nutartis administracinėje byloje Nr. A63-3018/2011).

71Pareiškėjo teiginiai, kad jam turėjo būti pasiūlytos pareigos kurios buvo siūlomos jo kolegei R. V. ir kuri jo nuomone jų atsisakė, teisėjų kolegijos vertinimu yra subjektyvūs ir niekuo nepagrįsti, kadangi atsakovas net jai ir atsisakius šių pareigų, neturėjo pareigos pirmiausiai jų siūlyti pareiškėjui, nevertinant kokiu laiku tapo žinoma, kad ji A lygio 11 kategorijos pareigų, kurias pareiškėjas norėjo užimti, atsisakė, kadangi pareiškėjas neįrodė, kad Agentūroje nebuvo kam daugiau pasiūlyti jų užimti ar, kad jis atitinka DK 135 straipsnyje numatytų pirmumo kriterijų prieš kitus savo kolegas.

72Su pareiškėjo pozicija, kad jam turėjo būti siūlomos A lygio 12 kategorijos pareigos, nes jis atitiko joms keliamus pareigybinius reikalavimus, teisėjų kolegija taip pat nesutinka, kadangi vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalimi atsakovas tokios pareigos neturėjo.

73Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjui nepateikus įrodymų, kurie patvirtintų kad jis atitinka DK 135 straipsnyje numatytus pirmumo skiriant į pareigas kriterijus, taip pat, jam atsisakius užimti atsakovo jam siūlomas laisvas pareigas, pareiškėjas iš einamų pareigų buvo atleistas pagrįstai.

74Atsižvelgus į nustatytas faktines aplinkybes ir ginčo santykių teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad atsakovas nepažeidė VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje įvirtintų garantijų ir DK 135 straipsnio reikalavimų. Teisėjų kolegijos vertinimu, skundžiamas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymas „Dėl I. L. atleidimo iš einamų pareigų“ Nr. AP-403 yra teisėtas ir pagrįstas, nes atsakovas vykdydamas teisės aktų reikalavimus, siūlęs pareiškėjui jo kvalifikaciją atitinkančias pareigas, o pastarajam jų atsisakius, teisėtai ir pagrįstai jį atleido iš tarnybos pagal VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą dėl valstybės tarnautojo pareigybės panaikinimo. Todėl, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra jokio teisinio pagrindo naikinti skundžiamą įsakymą.

75Remiantis tuo, kas išdėstyta aukščiau, nustačius, kad Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė buvo realiai panaikinta, pareiškėjui laikantis įstatymo reikalavimų buvo pranešta apie pareigybės panaikinimą bei atitinkamai jam buvo pasiūlytos atitinkamos kategorijos pareigos, teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje ginčijamas Agentūros direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo „Dėl I. L. atleidimo iš einamų pareigų“ Nr. AP-403 1-asis punktas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl teisinio pagrindo jį naikinti pareiškėjo nurodytais ar kitais motyvais, nėra. Atsižvelgiant į tai, likę pareiškėjo reikalavimai susiję su jo gražinimu į tarnybą, darbo užmokesčio dydžio kompensacijos priteisimu už visą priverstinės pravaikštos laiką yra atmestini kaip išvestiniai iš pagrindinio reikalavimo.

76Pareiškėjas taip pat prašė atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kadangi pareiškėjo skundas yra netenkinamas, pareiškėjas neturi teisės ir į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

77Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas ir pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas kurio pagrindu pareiškėjo skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

78Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 147 straipsniu teisėjų kolegija n u s p r e d ž i a

79Atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros apeliacinį skundą tenkinti.

80Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - pareiškėjo I. L. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

81Sprendimas neskundžiamas. Teisėjai

82Laimutis Alechnavičius

83Arūnas Dirvonas

84Ramūnas Gadliauskas

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas I. L. elektroninių ryšių priemonėmis... 6. Skunde pareiškėjas paaiškino, kad nesutinka su Įsakymo 1 punktu, kuriuo jis... 7. Pareiškėjo manymu, atsakovo veiksmai atleidžiant jį iš anksčiau nurodytų... 8. Pareiškėjas pažymėjo, kad per 3 metų laikotarpį, kurį dirbo valstybės... 9. Pareiškėjo teigimu, pažeidžiant VTĮ 43 straipsnio 1 dalies reikalavimus,... 10. Nors iki 2015 m. gruodžio 1 d. Agentūroje buvo atlikta daug neeilinių... 11. Pareiškėjo teigimu, Pareigybės 57-6T kategorija įsakymu Nr. AV-317 buvo... 12. Pareiškėjas teigia, jog atleisdamas jį iš užimamų pareigų, atsakovas... 13. Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti... 14. Paaiškino, kad Įsakymas ginčijamoje dalyje yra teisėtas, pagrįstas ir... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 15 d. sprendimu... 17. Teismas nustatė, jog byloje ginčas kilo dėl pareiškėjo atleidimo iš... 18. Teismas byloje nustatė, kad Agentūros direktorius, vadovaudamasis VTĮ 44... 19. Teismas nustatė, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. liepos 17... 20. Įvertinęs Agentūros vidaus audito ataskaitos rekomendacijas, bei atliktus... 21. Teismas sprendė, kad atsakovas jokiais įrodymais nepagrindė žemesnės... 22. Teismas, nekvestionuodamas Agentūros direktoriaus diskrecijos teisės atlikti... 23. Teismas nustatė, kad pareiškėjui naujai įsteigtos Atliekų licencijavimo... 24. Dėl pareiškėjo prašymo priteisti iš Agentūros jam vidutinį darbo... 25. Pareiškėjo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nesprendė,... 26. III.... 27. Aplinkos apsaugos agentūra pateikė apeliacinį skundą, kuriame nurodo, jog... 28. Apeliaciniame skunde nurodo, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas... 29. Apeliantas teigia, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas, palygindamas... 30. Teigia, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai konstatavo,... 31. Vilniaus apygardos administracinis teismas, nors ir nekvestionuodamas... 32. Atkreipė dėmesį, jog atlikus funkcijų, nurodytų Pareigybės aprašyme... 33. Vilniaus apygardos administracinis teismas vietoj to, kad palygintų Taršos... 34. Pažymėjo, jog teisingas ir objektyvus pareigybės priskyrimas lygiui ir... 35. Įvertinęs Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės... 36. Atsakovas taip pat nurodo, kad pirmos instancijos teismas, nesurinkęs visų... 37. Pareiškėjas I. L. atsiliepimu į apeliacinį skundą,... 38. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas atsakė į pagrindinius (esminius)... 39. Pareiškėjas atsakovo argumentus, kad pareigybės 57-6T kategorija sumažinta... 40. Pareiškėjo teigimu, po to, kai buvo panaikinta pareiškėjo Taršos... 41. Teigia, kad atsakovė niekada neteikė pareiškėjui informacijos apie tai kam... 42. Teisėjų kolegija... 43. IV.... 44. Ši byla apeliacine tvarka nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 45. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos... 46. Ginčas kilo dėl pareiškėjo atleidimo iš pareigų teisėtumo ir... 47. Taigi, nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti, ar pareiškėjo 48. Sprendžiant, ar pareigybė realiai panaikinta, būtina nustatyti, ar... 49. Iš faktinių bylos aplinkybių nustatyta kad Lietuvos Respublikos aplinkos... 50. Pareiškėjas 2015 m. rugsėjo 17 d. buvo supažindintas su atsakovo 2015 m.... 51. Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus... 52. Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės kodas... 53. Pareiškėjo – Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų... 54. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad Agentūros direktorius 2015 m. spalio... 55. Įsakymu Nr. AV-317 Pareigybės Nr. 57-6T kategoriją buvo sumažinta iki A... 56. Teisėjų kolegija pritaria apelianto pozicijai, jog teismas spręsdamas dėl... 57. Pareiškėjo teiginius, jog pareigybė Nr. 57-6T buvo dirbtinai sumažinta iki... 58. Agentūros direktorius, vadovaudamasis VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir... 59. Svarbu paminėti, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 60. Vadovaujantis VTĮ 8 straipsnio 8 dalies 1 punktu, įstaigos vadovas tvirtina... 61. Taip pat svarbu paminėti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra... 62. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, Lietuvos Respublikos... 63. Įstaigos vadovo kompetencijoje yra paskirstyti veiklos funkcijas, darbo... 64. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad... 65. VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje numatyta garantija, kad karjeros valstybės... 66. Svarbu paminėti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra... 67. VTĮ nereglamentuoja, kurie pareigūnai turi pirmenybės teisę būti... 68. Teisėjų kolegija, atkreipia dėmesį, jog reorganizavus įstaigos skyrius,... 69. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad VTĮ 43... 70. Teismų praktikoje nuosekliai yra laikomasi pozicijos, kad VTĮ 43 straipsnio 1... 71. Pareiškėjo teiginiai, kad jam turėjo būti pasiūlytos pareigos kurios buvo... 72. Su pareiškėjo pozicija, kad jam turėjo būti siūlomos A lygio 12... 73. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjui nepateikus įrodymų, kurie... 74. Atsižvelgus į nustatytas faktines aplinkybes ir ginčo santykių teisinį... 75. Remiantis tuo, kas išdėstyta aukščiau, nustačius, kad Atliekų... 76. Pareiškėjas taip pat prašė atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Pagal ABTĮ... 77. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 78. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 79. Atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros apeliacinį skundą tenkinti.... 80. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 15 d. sprendimą... 81. Sprendimas neskundžiamas. Teisėjai... 82. Laimutis Alechnavičius... 83. Arūnas Dirvonas... 84. Ramūnas Gadliauskas...