Byla 2A-537-567/2010

1 Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Andžej Maciejevski, sekretoriaujant Aleksui Navickui, dalyvaujant atsakovei R. P., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. V. apeliacinį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 22 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-366-675/2009 pagal ieškovės I. V. ieškinį atsakovėms R. P., O. M., trečiajam asmeniui Vilniaus apskrities viršininko administracijai, LR Žemės ūkio ministerijai dėl kelio servituto panaikinimo ir naujo kelio servituto nustatymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovė I. V. pateikė 2009-01-19 ieškinį ir 2009-03-04 patikslintą ieškinį, prašydama:

41) panaikinti kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas) per ieškovės nuosavybės teise valdomą 4,906 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) vns., Ukmergės raj., nustatytą Lietuvos žemės ūkio ministerijos sprendimu Nr. 39-822-35607, Vilniaus apskrities viršininko 2004-08-20 įsakymu Nr. 2.3-6275-81 ir žemės sklypo pasidalinimo 2004-12-07 sutartimi;

52) nustatyti kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas) keliu 22,34 m ilgio per ieškovės nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, plane pažymėtą indeksais „7-9“. Nurodė, kad Lietuvos žemės ūkio ministerijos sprendimu Nr. 39-822-35607 ieškovės ir atsakovės R. P. motinai V. P. buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę, grąžinant natūra 9,09 ha žemės ūkio paskirties sklypą ( - ) viensėdyje, ( - ) sen., Ukmergės raj. Šis žemės sklypas ribojasi su vandens telkiniu – Antakalnio tvenkiniu ir atsakovės O. M. žemės ūkio paskirties žeme. Po motinos mirties ieškovė ir atsakovė R. P. pasidalino minėtą žemės sklypą pagal testamentą ir atliko jo kadastrinius matavimus. Vilniaus apskrities viršininko 2004-08-20 įsakymu Nr. 2.3-6275-81 buvo patikslinti kadastro duomenys ir patvirtintas žemės sklypo padalinimo tarp ieškovės ir atsakovės projektas. 2004-12-07 notariškai patvirtinta sutartimi žemės sklypas buvo padalintas į du atskirus sklypus 4,906 ha ir 3,9736 ha. Padalinti žemės sklypai 4,906 ha ir 3,9736 ha buvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre atskirais unikaliais numeriais. Abiejuose žemės sklypuose buvo įrašytas kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms (tarnaujantis daiktas). Šis kelio servitutas, nustatytas per ieškovės žemės sklypą, sukelia daug nepatogumų, trukdo tinkamai naudotis žemės sklypu pagal paskirtį. Faktiškai realiai vietoje kelio nėra, o yra tik pėsčiųjų takas, kuriuo naudojasi žvejai. Faktiškai kelio servitutas yra apaugęs 30 metų senumo medžiais ir pravažiuoti transporto priemonėmis net neįmanoma ir niekas nevažinėja. Tokiu būdu nustatytas kelio servitutas riboja ieškovės nuosavybės teisę ir faktiškai neatitinka kelio servitutui nustatytos paskirties, nes juo faktiškai nėra naudojamasi ir neįmanoma juo naudotis. Naudotis Antakalnio tvenkinio pakrante tiek žvejai, tiek poilsiautojai turėtų galimybę, nes per ieškovės žemės sklypą yra nustatytas kitas servitutas - kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas), kurio ji neprašė panaikinti. Šiuo metu kelio pravažiuoti transporto priemonėmis servituto būtinybė išnyko, neliko aplinkybių, dėl kurių kelio servitutas pravažiuoti transporto priemonėmis būtinas. Faktiškai šiuo keliu nėra būtinybės patekti atsakovei R. P. į jos žemės sklypą, nes ieškovė jai yra įrengusi naują kelią per savo žemės sklypą, plane pažymėtą indeksais : „7 – 9“ - ilgio 22,34 m. Ieškovės įrengtas atsakovei naudotis kelias per ieškovės žemės sklypą eina nuo bendro kelio iš ( - ) kaimo ir atsakovei yra patogu patekti į savo žemės sklypą. Tokiu būdu panaikinus kelio servitutą per ieškovės žemės sklypą, nebūtų pažeisti atsakovės R. P. teisės ir interesai patekti į savo žemės sklypą 3,9736 ha. Gretimo sklypo savininkė atsakovė O. M. į savo žemės sklypą patenka kitu keliu, kuris ribojasi su kitu kaimo keliu, t.y. panaikinus kelio servitutą per ieškovės žemės sklypą, gretimų sklypų savininkų interesai nenukentės (LR CK 4.124 str., 4.130 str. 1 d. 5 p., 4.135 str.).

6Atsakovė O. M. atsiliepime į ieškinį ir patikslintą ieškinį prašė jį tenkinti. Nurodė, kad kelio servitutas turėtų būti panaikintas, kadangi nuo 1933 m. toje vietoje nebuvo ir nėra kelio. Šioje vietoje auga seni medžiai. Atsakovei šis kelias nereikalingas, kadangi ji iki savo žemės turi kitą tiesioginį kelią iš ( - ) km., t.y. iš priešingos pusės. Gretimų sklypų savininkams patekti į savo sklypus jokių kliūčių nėra.

7Atsakovė R. P. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad po motinos mirties paveldėtą žemės sklypą 2004-12-07 atsakovė ir ieškovė notarine tvarka patvirtinta sutartimi pasidalijo į du atskirus sklypus: atsakovei atiteko 3,9736 ha žemės sklypas, o ieškovei – 4,906 ha žemės sklypas. Per abu sklypus buvo nustatyti kelio servitutai: suteikiantys teisę naudotis pėsčiųjų taku ir teisę važiuoti transporto priemonėmis. Ši sutartis buvo įregistruota Nekilnojamo turto registre. Kelio servitutu - teise važiuoti transporto priemonėmis atsakovė naudojasi pastoviai, nes tai vienintelis būdas nuo pagrindinio kelio patekti į jos žemės sklypą. Ieškovės nurodytu keliu atsakovė negali patekti iki savo žemės sklypo, nes jis baigiasi prie griovio, o toliau pieva, vis dar esanti ieškovės sklype. Be to, šis kelias pablogėjus oro sąlygoms tampa nenaudotinas. Šis įrengtas kelias niekur nepažymėtas ir nėra tinkamai įregistruotas. Byloje nėra duomenų, kad atlikti šio kelio kadastriniai matavimai. Dėl šių aplinkybių darytina išvada, jog kelio servituto būtinybė nėra išnykusi, todėl nėra pagrindo ir servitutui pasibaigti (CK 4.111 str., 4.112 str. 5 d., 4.130 str. 1 d. 5 p., 4.135 str. 1 d.).

8Tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad Lietuvos žemės ūkio ministerijos 1993-12-22 sprendimu Nr.39-822-35607 buvo atkurtos nuosavybės teisės, grąžinant natūra 9,09 ha žemės sklypą. Šio suformuoto sklypo plane ir abrise taip pat plotų skaičiavimo žiniaraštyje buvo numatytas 4 m pločio kelias, kuris buvo naudojamas privažiuoti prie gretimų žemės sklypų. Ieškovė ir atsakovė paveldėjusios šį sklypą, 2004-06-23 kreipėsi į Ukmergės rajono žemėtvarkos skyrių dėl paveldėto sklypo padalinimo į du sklypus. 2004-06-29 buvo atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai, Vilniaus apskrities viršininko 2004-08-20 įsakymu Nr.2.3-6275-81 buvo patikslinti kadastriniai duomenys ir patvirtintas padalinimo projektas, padalinant nurodytą sklypą į du sklypus: 4,906 ha ir 3,9736 ha. Abiejuose žemės sklypuose yra įrašytas kelio servitutas. Pasirašydamos sklypo planuose ir paženklinimo aktuose abi savininkės sutiko su nustatytu kelio servitutu – teise važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas).

9Tretysis asmuo LR Žemės ūkio ministerija atsiliepime į ieškinį prašė jį spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad ieškovė neginčijo administraciniu aktu jai nustatyto servituto teisėtumo. Taip pat nei Žemės ūkio ministerija, nei jai pavaldžios įstaigos nėra gavusios iš ieškovės prašymo ištirti servituto nustatymo teisėtumo aplinkybes.

10Ukmergės rajono apylinkės teismas 2009-10-22 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nusprendė priteisti iš ieškovės I. V. 131 Lt nesumokėto žyminio mokesčio valstybei ir 76,95 Lt pašto išlaidų valstybei. Teismas nustatė, jog pagal 2004-08-20 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr.2.3-6275-81 buvo patvirtintas žemės sklypo (registro Nr.81/ 4246), esančio ( - ) vs., ( - ) sen., Ukmergės rajone, bendrosios dalinės nuosavybės priklausančio R. P. ir I. V. padalinimo į du atskirus žemės sklypus projektas. I. V. žemės ūkio paskirties sklype, kurio plotas 4,9060 ha, privalo laikytis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo 343 Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXI, XXIX, VI skyrių reikalavimų ir servitutų, t.y. kelio - teisės naudotis pėsčiųjų taku, kelio 1140 kv.m ploto ir teisės važiuoti transporto priemonėms (tarnaujantis daiktas). R. P. žemės ūkio paskirties sklype, kurio plotas 3,9736 ha, privalo laikytis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr.343 (nauja redakcija-1995-12-29 nutarimo Nr.1640) Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXI, XXIX, VI skyrių reikalavimų ir servitutų, t.y. kelio - teisės naudotis pėsčiųjų taku, kelio 1140 kv.m ploto ir teisės važiuoti transporto priemonėms (tarnaujantis daiktas). Teismas iš 2004-12-07 Žemės sklypo pasidalijimo sutarties, kurią sudarė I. V. ir R. P., nustatė, kad 4,9060 ha žemės sklypas, plane pažymėtas raide „A“, atiteko I. V., o 3,9736 ha žemės sklypas, plane pažymėtas raide “B“, atiteko R. P.. Teismas iš 2009-01-05 Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatė, kad I. V. nuosavybės teise yra įregistruotas žemės sklypas, kurio plotas 4,9060 ha, esantis Ukmergės r. sav., ( - ) vs., nustatytas kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas) ir kelio servitutas (tarnaujantis daiktas). Teismas iš ieškovės pateiktos 2007-11-06 Rangos sutarties Nr.071106Č nustatė, kad I. V. prašymu jos sklype, esančiame ( - ) vns., ( - ) sen., Ukmergės rajone, buvo užsakyta įrengti pralaidą.

11Teismas konstatavo, jog ieškovė, prašydama panaikinti kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis per savo nuosavybės teise valdomą žemės sklypą privalėjo įrodyti, kad jis nėra tinkamas naudoti ar nenaudojamas, kad šio kelio servituto būtinybė išnyko. Teismas pažymėjo, jog ieškovė prašė ir privalėjo įrodyti, kad prašomas nustatyti naujas kelio servitutas (teisė važiuoti transporto priemonėmis per jos nuosavybės teise valdomą žemės sklypą) yra tinkamas važiuoti transporto priemonėmis. Teismas pažymėjo, jog ieškovė pateikė rangos sutartį, iš kurios matyti, kad buvo užsakyta įrengti kelio pralaidą planuojamam servitutiniam keliui, tačiau duomenų apie tai, kad ši pralaida perduota naudojimui ar jau naudojama teismui nebuvo pateikta. Teismas padarė išvadą, jog pralaida per griovį negali būti laikoma servitutiniu keliu. Teismas konstatavo, jog byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad ieškovė įrengė planuojamą naują kelią pagal pateiktą žemės sklypo planą, kuriam prašoma nustatyti servitutą. Atsakovė R. P. paaiškino, kad į savo žemės sklypą per ieškovės žemės sklypo dalį patekdavo jau nustatytu kelio servitutu, o naujas kelias nėra įrengtas ar įregistruotas tinkamai. Teismas iš byloje pateikto žemės sklypo plano nustatė, kad yra tik planuojamas servitutinis kelias, numatyta pralaida. Tačiau duomenų apie tai, kad šis kelias tinkamai įrengtas ir naudojamas pagal paskirtį nebuvo pateikta. Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovas A. P. nurodė, kad esamas kelio servitutas yra būtinas miško apsaugos ir priešgaisrinėms tarnyboms. Teismas padarė išvadą, jog esamas servitutinis kelias (teisė važiuoti transporto priemonėmis) yra šiuo metu naudojamas ir negali būti naikinamas, o naujas servitutinis kelias negali būti nustatytas ir naudojamas, kadangi nėra tinkamai įrengtas, kad juo galėtų naudotis kiti žemės savininkai ar priešgaisrinės ir miško apsaugos tarnybos. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, šalių parodymus, konstatavo, kad ieškovės ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas (CK 4.124 str., 4.126 str., 4.130 str., 4.135 str., CPK 86 str. 2d., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.).

12Ieškovė I. V. pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2009-10-22 sprendimą ir priimti naują sprendimą - panaikinti kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas) per ieškovės nuosavybės teise valdomą 4,906 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) vns., Ukmergės raj., nustatytą Lietuvos žemės ūkio ministerijos sprendimu Nr. 39-822-35607, Vilniaus apskrities viršininko 2004-08-20 įsakymu Nr. 2.3-6275-81 ir žemės sklypo pasidalinimo 2004-12-07 sutartimi ir nustatyti kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas) keliu 22,34 m ilgio per ieškovės nuosavybės teise valdomą žemės sklypą 4,906 ha, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) vns., Ukmergės raj., pažymėtą indeksais „7-9“ ieškovės servituto nustatymo žemės sklype 4,906 ha plane. Teismo sprendimas priimtas, netinkamai taikant materialinės ir proceso teisės normas. Teismas netinkamai įvertino rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus ir nepagrįstai atmetė ieškinį. Apeliacinio skundo argumentai:

131) Teismas netinkamai įvertino nuosavybės teisės svarbą ta prasme, kad nuosavybės teisės ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims. Konkrečiu atveju nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančio daikto) savininko nuosavybės teisę. Nustatytas kelio servitutas riboja ieškovės nuosavybės teisę ir faktiškai nustatytas kelio servitutas neatitinka nustatytos paskirties, nes juo faktiškai nėra naudojamasi ir net neįmanoma juo naudotis. Servitutinis kelias yra nustatytas per ieškovės žemės sklypą, skirtą sodybos eksploatacijai, faktiškai eina šalia ieškovės sodybvietės.

142) Teismas neišsiaiškino ir netinkamai įvertino tą aplinkybę, kad kelio servituto, plane pažymėto indeksu „S“, 1140 kv.m ploto, teisės važiuoti transporto priemonėms (tarnaujantis daiktas) palei Antakalnio tvenkinį, būtinybė išnyko, neliko aplinkybių, dėl kurių kelio servitutas pravažiuoti transporto priemonėmis yra būtinas. Faktiškai jau seniai šiuo keliu niekas nesinaudoja, kelias yra apaugęs pakrantės medžiais, atsakovei šiuo keliu nėra būtinybės patekti į savo žemės sklypą. Nėra kitų asmenų, kurie faktiškai naudotųsi šiuo keliu. Ieškovė atsakovei yra įrengusi naują kelią per savo žemės sklypą, plane pažymėtą indeksais „7 – 9“, ilgio 22,34 m. Ieškovės įrengtas atsakovei naudotis kelias per ieškovės žemės sklypą eina nuo gerai įrengto kelio iš ( - ) kaimo ir atsakovei yra patogu patekti į savo žemės sklypą.

153) Teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus. Faktiškai realiai vietoje kelio palei pakrantę nėra. Tai įrodo ortofotonuotrauka. Yra išlikęs tik pėsčiųjų takas, kuriuo naudojasi žvejai, aplinkiniai poilsiautojai ir šį servitutą naudotis pėsčiųjų taku ieškovė prašė palikti. Atsakovė nepateikė įrodymų apie tai, kad nustatytu kelio servitutu naudojasi kiti žemės savininkai, miško apsaugos tarnybos ar priešgaisrinė tarnyba. Ieškovės nuomone, nei miško tarnybai, nei priešgaisrinei tarnybai nėra būtinumo važiuoti palei pakrantę per 30 metų amžiaus medžius, kai šios tarnybos gali patekti kitu naujai įrengtu keliu iki miško, bei privažiuoti prie tvenkinio.

164) Teismas netinkamai įvertino kelius šalia ieškovės ir atsakovės žemės sklypų. Niekada nei miško apsaugos tarnybos, nei priešgaisrinė tarnyba nevažiavo palei ieškovės pakrantę nustatytu keliu. Realiai šio kelio nėra, išnyko būtinybė šiuo keliu naudotis, nes yra iki tvenkinio įrengtas naujas kelias šalia miško ir ieškovės žemės sklypo. Tai, kad yra įrengtas naujas kelias per ieškovės žemės sklypą, įrodė pateikiama teismui rangos sutartis, iš kurios matyti, kad užsakyta įrengti kelio pralaida per melioracijos griovį planuojamam servitutui įgyvendinti ir naujam keliui įrengti iki atsakovės žemės sklypo. Kelias yra įrengtas ir juo įmanoma patekti į atsakovės žemės sklypą.

17Atsakovė O. M. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį tenkinti. Atsakovė R. P. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Tretysis asmuo LR Žemės ūkio ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą prašė spręsti jį teismo nuožiūra. Tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašė kelio servituto panaikinimo klausimą spręsti teismui.

18Ieškovė I. V. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad jos padarytas naujas kelias yra sausas ir juo važinėja traktorius, pjaudamas tiek ieškovės, tiek atsakovės R. P. pievą. Šiuo keliu galima važiuoti ir lengvuoju automobiliu, nes žemė melioruota ant kalniuko.

19Apeliacinis skundas atmestinas. Įstatymų leidėjas nustatė, kad viešpataujančiojo ar tarnaujančiojo daikto savininkas turi teisę kreiptis į teismą ir prašyti panaikinti esamą servitutą, jeigu išnyko servituto būtinumas, bei nustatyti naują servitutą, jeigu savininkai tarpusavyje nesusitaria. Servituto nustatymas nėra siejamas su absoliučiu negalėjimu be servituto savininkui naudotis jam priklausančiu daiktu, o su sąlyga, kad nenustačius servituto, nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis naudoti daikto pagal paskirtį.

20Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes ir byloje dalyvaujančių asmenų pateiktus įrodymus. Ieškovė neįrodė, kad esamas viešame registre įregistruotas kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas) per ieškovės nuosavybės teise valdomą 4,906 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) vns., Ukmergės raj., nustatytą Vilniaus apskrities viršininko 2004-08-20 įsakymu Nr. 2.3-6275-81 ir žemės sklypo pasidalinimo 2004-12-07 sutartimi, neproporcingai riboja ieškovės nuosavybės teises. Tai, kad Ukmergės miškų urėdija 2009-12-09 rašte (b.l. 111) nurodė, kad neturi poreikio naudotis servitutiniu keliu, esančiu ieškovės žemės sklype, nesudaro teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, nes įstatymų leidėjas draudžia formaliais pagrindais panaikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 328 str.).

21Nagrinėjamu atveju teisiškai reikšmingos aplinkybės, ar ieškovė yra įrengusi naują tinkamos kokybės kelią, vedantį nuo pagrindinio kelio per ieškovės žemės sklypą iki atsakovės R. P. žemės sklypo, tuo pagrindžiant, kad yra teisinis pagrindas galiojančio servituto pabaigai dėl servituto būtinumo išnykimo. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad faktiškai nustatytas kelio servitutas neatitinka nustatytos paskirties, kad juo faktiškai nėra naudojamasi ir neįmanoma juo naudotis. Ta aplinkybė, kad galiojantis servitutinis kelias yra nustatytas per ieškovės žemės sklypą, skirtą sodybos eksploatacijai, faktiškai eina šalia ieškovės sodybvietės, nesudaro teisinio pagrindo konstatuoti servituto pabaigą dėl servituto būtinumo išnykimo.

22Teisėjų kolegija kritiškai vertina ieškovės argumentus, kad ji atsakovei yra įrengusi naują kelią per savo žemės sklypą, plane pažymėtą indeksais „7 – 9“, ilgio 22,34 m ir atsakovei yra patogu patekti į savo žemės sklypą. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovės pateikta 2007-11-06 rangos sutartis (b.l. 12) patvirtina, kad buvo susitarta dėl įrengimo pralaidos (pralaidos vamzdis, grunto lyginimas su žvyru) I. V. sklype, ir neįrodo naujo kelio įrengimo. Pažymėtina, kad pralaida yra vandens praleidimo įrengimas, kuris nėra skirtas važiuoti transporto priemonėms, kad ieškovės pateiktame žemės sklypo plane (b.l. 59) yra užfiksuota tik pralaida ir nurodytas planuojamas įrengti servitutinis kelias, tuo patvirtinant, kad ieškovė nėra įrengusi naujo kelio ir negalima konstatuoti galiojančio servituto pabaigos dėl servituto būtinumo išnykimo.

23 Teisėjų kolegija kritiškai vertina apeliantės argumentus, kad atsakovė R. P. nepateikė įrodymų apie tai, kad nustatytu kelio servitutu naudojasi kiti žemės savininkai, miško apsaugos tarnybos ar priešgaisrinė tarnyba, nes ieškovė neteisingai paskirsto tarp šalių įrodinėjimo procese pareigas. Nagrinėjamu atveju pati ieškovė turėjo procesinę pareigą įrodyti galiojančio servituto pabaigą dėl servituto būtinumo išnykimo. Pačios apeliantės rašytiniai paaiškinimai (b.l. 125-128), kad esą jos padarytas naujas kelias yra sausas ir juo važinėja traktorius, bei galima važiuoti ir lengvuoju automobiliu, nėra pagrįsti rašytiniais įrodymais. 2000-12-08 pažymėjimo kopija (b.l. 129) dėl žemės sklypo iki jo padalijimo neįrodo kelio servituto pabaigos dėl servituto būtinumo išnykimo, nes tai neturi teisinės reikšmės dabar nustatyto kelio servituto pagal Vilniaus apskrities viršininko 2004-08-20 įsakymu Nr. 2.3-6275-81 ir žemės sklypo pasidalinimo 2004-12-07 sutartimi galiojimui (b.l. 5-7, 8-9, 14-15, 16).

24Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes byla išspręsta teisingai. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 1.5 str., 4.111 str., 4.112 str., 4.126 str., 4.130 str. 1 d. 5 p., CPK 2 str., 7 str., 8 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 210 str., 313 str., 314 str., 320 str., 328 str.).

25Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas nėra tenkinamas, apeliantė neturi teisės gauti turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir įgijo pareigą atlyginti 14,10 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (b.l. 124) apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai (CPK 92 str., 96 str.). Kiti byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė įrodymų, kad patyrė bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, todėl iš apeliantės nėra priteisiamos bylinėjimosi išlaidos kitiems asmenims (LR CPK 79 str., 80 str., 88 str., 93 str., 98 str.).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

27Palikti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 22 d. sprendimą nepakeistą.

28Priteisti iš I. V. 14,10 Lt (keturiolika litų 10 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovė I. V. pateikė 2009-01-19 ieškinį ir 2009-03-04... 4. 1) panaikinti kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis... 5. 2) nustatyti kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis... 6. Atsakovė O. M. atsiliepime į ieškinį ir patikslintą... 7. Atsakovė R. P. atsiliepime į ieškinį prašė jį... 8. Tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į... 9. Tretysis asmuo LR Žemės ūkio ministerija atsiliepime į ieškinį prašė... 10. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2009-10-22 sprendimu ieškinį atmetė.... 11. Teismas konstatavo, jog ieškovė, prašydama panaikinti kelio servitutą -... 12. Ieškovė I. V. pateikė apeliacinį skundą, prašydama... 13. 1) Teismas netinkamai įvertino nuosavybės teisės svarbą ta prasme, kad... 14. 2) Teismas neišsiaiškino ir netinkamai įvertino tą aplinkybę, kad kelio... 15. 3) Teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus. Faktiškai realiai... 16. 4) Teismas netinkamai įvertino kelius šalia ieškovės ir atsakovės žemės... 17. Atsakovė O. M. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė... 18. Ieškovė I. V. pateikė rašytinius paaiškinimus,... 19. Apeliacinis skundas atmestinas. Įstatymų leidėjas nustatė, kad... 20. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes ir... 21. Nagrinėjamu atveju teisiškai reikšmingos aplinkybės, ar ieškovė yra... 22. Teisėjų kolegija kritiškai vertina ieškovės argumentus, kad ji atsakovei... 23. Teisėjų kolegija kritiškai vertina apeliantės argumentus, kad atsakovė 24. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo... 25. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas nėra tenkinamas, apeliantė... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 27. Palikti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 22 d. sprendimą... 28. Priteisti iš I. V. 14,10 Lt (keturiolika litų 10 ct)...