Byla L2-10700-528/2013
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal kreditoriaus AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, pareiškimą skolininkui UAB „Jonavos autoservisas“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo teismo įsakymu

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, rašytinio proceso tvarka sprendė šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal kreditoriaus AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, pareiškimą skolininkui UAB „Jonavos autoservisas“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo teismo įsakymu,

Nustatė

22013 05 06 Kauno apylinkės teismas priėmė įsakymą civilinėje byloje Nr.L2-10700-528/2013, kuriuo nutarė išieškoti iš skolininko UAB „Jonavos autoservisas“ kreditoriui AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamam AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, 1.330,74 Lt skolą, 6% dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013 05 06 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 14,-Lt žyminį mokestį (b.l.14).

32013 05 27 ir 2013 05 28 teisme gautas kreditoriaus prašymas rašytinio proceso tvarka patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį bei 2013 05 21 šalių sudaryta taikos sutartis (b.l.18-22).

42013 06 06 teisme gautas kreditoriaus raštas, kuriame nurodyta, jog skolininkas tinkamai įvykdė 2013 05 21 sudarytos taikos sutarties 2.1. punktą ir 2013 05 31 sumokėjo 159,69 Lt netesybų įmoką bei 14,-Lt žyminio mokesčio, taip pat paaiškinama, kad: dėl taikos sutarties 3 punkte numatytų palūkanų skaičiavimo ar neskaičiavimo sprendžia kreditorius savo nuožiūra; paprastai, jei skolininkas tinkamai, pagal sutartyje numatytą grafiką, vykdo įsipareigojimus ir moka numatytas netesybų įmokas, palūkanos dėl nesumokėtos (likusios išdėstytos pagal grafiką) netesybų dalies neskaičiuojamos; jei skolininkas nevykdo taikos sutartyje numatytų įsipareigojimų, vėluoja mokėti įmokas pagal numatytą grafiką ar visai nemoka, tuomet skaičiuojamos taikos sutarties 3 punkte numatyto dydžio palūkanos visai nesumokėtai (pagal grafiką išdėstytai) netesybų daliai (b.l.27).

5Prašymas tenkintinas.

6Šalys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuotos viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2013 05 29 paskelbiant pranešimą (CPK 42 str. 1d., 133 str. 3d., 140 str. 3d., b.l.24).

7Šalių prašymas dėl bylos užbaigimo taikiai ir taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas, kadangi imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja (CPK 2 str., 42 str. 1,2d., 140 str. 3d.). Šalys ginčą išsprendė taikiai, pretenzijų neliko, todėl 2013 05 21 šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, Kauno apylinkės teismo 2013 05 06 įsakymas civilinėje byloje L2-10700-528/2013 panaikintinas ir byla nutrauktina (CPK 293 str. 5p., 439 str. 8d.). Bylos nutraukimo pasekmės – tai, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama – šalims žinomos /taikos sutarties 10 punktas/ (CPK 294 str. 2d., b.l.22).

8Šalių susitarimu /taikos sutarties 6 punktas/ išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, įsipareigojo atlyginti skolininkas, tačiau šios išlaidos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš skolininko nepriteistinos (CPK 79 str., 80 str. 1d., 1p., 88 str. 1d. 3p., 92, 93, 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 11 07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355, b.l.3).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983 str., CPK 42, 87 str., 140 str. 3d., 290-294, 432 str., 439 str. 8d.,

Nutarė

10I.

11Patvirtinti kreditoriaus AB „Lietuvos dujos“ (įmonės kodas 120059523), atstovaujamo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo (įmonės kodas 133863816, buveinė Kaune, Chemijos g.4, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ), AB SEB bankas), ir skolininko UAB „Jonavos autoservisas“ (įmonės kodas 300519902, buveinė Jonavoje, Fabriko g.1A, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB bankas NORD/LB Lietuva) 2013 05 21 sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

121.

13Kreditorius AB „Lietuvos dujos“ (įmonės kodas 120059523), atstovaujamas AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo (įmonės kodas 133863816), sutinka sumažinti iš skolininko UAB „Jonavos autoservisas“ (įmonės kodas 300519902) už 2012 metus prašomas priteisti netesybas 30% – iki 798,44 Lt (septynių šimtų devyniasdešimt aštuonių litų 44 ct).

142.

15Skolininkas UAB „Jonavos autoservisas“ (įmonės kodas 300519902) šios taikos sutarties 1 punkte numatytas netesybas, t. y. 798,44 Lt (septynis šimtus devyniasdešimt aštuonis litus 44 ct) įsipareigoja sumokėti į kreditoriaus atstovo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo sąskaitą Nr.LT587044060006251771 SEB banke pagal žemiau nurodytą mokėjimo grafiką:

162.1.

17159,69 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt devynis litus 69 ct) ir šios sutarties 9 punkte numatytą žyminį mokestį 14,-Lt (keturiolika litų,) sumokant iki 2013 05 31, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad mokama 159,69 Lt netesybų už 2012 m. ir 14,-Lt žyminis mokestis;

182.2.

19159,69 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt devynis litus 69 ct) sumokant iki 2013 06 30, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad mokama 159,69 Lt netesybų už 2012 m.;

202.3.

21159,69 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt devynis litus 69 ct) sumokant iki 2013 07 31, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad mokama 159,69 Lt netesybų už 2012 m.;

222.4.

23159,69 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt devynis litus 69 ct) sumokant iki 2013 08 31, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad mokama 159,69 Lt netesybų už 2012 m.;

242.5.

25159,69 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt devynis litus 69 ct) sumokant iki 2013 09 30, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad mokama 159,69 Lt netesybų už 2012 m.

263.

27Nuo šios sutarties pasirašymo dienos iki visiško atsiskaitymo gali būti skaičiuojamos 7,5% (septynių su puse procentų) dydžio metinės palūkanos. Skaičiuojant palūkanas laikoma, kad metuose yra 365 (trys šimtai šešiasdešimt penkios) dienos, o mėnesyje kalendorinis dienų skaičius. Palūkanos taikomos bei skaičiuojamos nesumokėtai netesybų dalies sumai.

284.

29Skolininkui UAB „Jonavos autoservisas“ (įmonės kodas 300519902) nesumokėjus bent vienos įmokos ar jos dalies šio susitarimo 2 punkte numatytu terminu, susitarimas dėl mokėjimų atidėjimo numatyto šios sutarties 2 punkte negalioja ir ši sutartis laikoma neįvykdyta, todėl kreditorius AB „Lietuvos dujos“ (įmonės kodas 120059523), atstovaujamas AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo (įmonės kodas 133863816), turi teisę pateikti vykdomąjį raštą, išduotą pagal šią taikos sutartį, antstoliui priverstiniam vykdymui dėl visos likusios skolos išieškojimo.

305.

31Kreditorius AB „Lietuvos dujos“ (įmonės kodas 120059523), atstovaujamas AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo (įmonės kodas 133863816), atsisako visų kitų savo reikalavimų, pareikštų Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.L2-10700-528/2013.

326.

33Pašto išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, įsipareigoja apmokėti skolininkas UAB „Jonavos autoservisas“ (įmonės kodas 300519902).

347.

35Tiek kreditorius, tiek skolininkas lieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų ir jų atlyginti vienas iš kito nereikalauja.

368.

37Šalys prašo Kauno apylinkės teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą Nr.L2-10700-528/2013 nutraukti.

389.

39Skolininkas UAB „Jonavos autoservisas“ (įmonės kodas 300519902) įsipareigoja padengti kreditoriaus AB „Lietuvos dujos“ (įmonės kodas 120059523), atstovaujamo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo (įmonės kodas 133863816), sumokėto žyminio mokesčio išlaidas – 14,-Lt (keturiolika litų), sumokant jį į kreditoriaus sąskaitą kartu su 1 punkte nurodyta įmoka per 2 punkte nurodytą terminą.

4010.

41Šalys yra susipažinusios su CPK 42 str. 1d., 140 str. 3d., 439 str. 8d. bei 294 str. 2d. ir supranta, kad, teismui patvirtinus šią taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

4211.

43Taikos sutartis sudaroma trimis egzemplioriais – po vieną sutarties šalims ir trečiasis egzempliorius teismui.

44II.

45Panaikinti 2013 05 06 teismo įsakymą Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.L2-10700-528/2013, kuriuo iš skolininko UAB „Jonavos autoservisas“ (įmonės kodas 300519902, buveinė Jonavoje, Fabriko g.1A, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB bankas NORD/LB Lietuva) nutarta išieškoti kreditoriui AB „Lietuvos dujos“ (įmonės kodas 120059523, buveinė Kaune, Chemijos g.4, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB SEB bankas) 1.330,74 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 05 06 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 14,-Lt žyminį mokestį.

46III. Nutraukti Kauno apylinkės teismo civilinę bylą Nr.L2-10700-528/2013.

47IV. Nutarties kopiją siųsti kreditoriui ir skolininkui.

48Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, rašytinio proceso... 2. 2013 05 06 Kauno apylinkės teismas priėmė įsakymą civilinėje byloje... 3. 2013 05 27 ir 2013 05 28 teisme gautas kreditoriaus prašymas rašytinio... 4. 2013 06 06 teisme gautas kreditoriaus raštas, kuriame nurodyta, jog... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Šalys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką... 7. Šalių prašymas dėl bylos užbaigimo taikiai ir taikos sutarties... 8. Šalių susitarimu /taikos sutarties 6 punktas/ išlaidas, susijusias su... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983 str., CPK 42, 87 str., 140 str.... 10. I.... 11. Patvirtinti kreditoriaus AB „Lietuvos dujos“ (įmonės kodas 120059523),... 12. 1.... 13. Kreditorius AB „Lietuvos dujos“ (įmonės kodas 120059523), atstovaujamas... 14. 2.... 15. Skolininkas UAB „Jonavos autoservisas“ (įmonės kodas 300519902) šios... 16. 2.1.... 17. 159,69 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt devynis litus 69 ct) ir šios... 18. 2.2.... 19. 159,69 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt devynis litus 69 ct) sumokant iki 2013... 20. 2.3.... 21. 159,69 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt devynis litus 69 ct) sumokant iki 2013... 22. 2.4.... 23. 159,69 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt devynis litus 69 ct) sumokant iki 2013... 24. 2.5.... 25. 159,69 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt devynis litus 69 ct) sumokant iki 2013... 26. 3.... 27. Nuo šios sutarties pasirašymo dienos iki visiško atsiskaitymo gali būti... 28. 4.... 29. Skolininkui UAB „Jonavos autoservisas“ (įmonės kodas 300519902)... 30. 5.... 31. Kreditorius AB „Lietuvos dujos“ (įmonės kodas 120059523), atstovaujamas... 32. 6.... 33. Pašto išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, įsipareigoja... 34. 7.... 35. Tiek kreditorius, tiek skolininkas lieka prie savo patirtų bylinėjimosi... 36. 8.... 37. Šalys prašo Kauno apylinkės teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti... 38. 9.... 39. Skolininkas UAB „Jonavos autoservisas“ (įmonės kodas 300519902)... 40. 10.... 41. Šalys yra susipažinusios su CPK 42 str. 1d., 140 str. 3d., 439 str. 8d. bei... 42. 11.... 43. Taikos sutartis sudaroma trimis egzemplioriais – po vieną sutarties šalims... 44. II.... 45. Panaikinti 2013 05 06 teismo įsakymą Kauno apylinkės teismo civilinėje... 46. III. Nutraukti Kauno apylinkės teismo civilinę bylą Nr.L2-10700-528/2013.... 47. IV. Nutarties kopiją siųsti kreditoriui ir skolininkui.... 48. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno...