Byla 2-61/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. spalio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-986-154/2009 pagal ieškovo S. N. individualios įmonės ieškinį atsakovams Šiaulių rajono savivaldybės administracijai ir uždarajai akcinei bendrovei „Limega“ dėl supaprastinto atviro konkurso pasiūlymų eilės bei rangos sutarties pripažinimo negaliojančiomis.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas S. N. individuali įmonė 2009 m. liepos 14 d. Šiaulių apygardos teismui paduotu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos supaprastintame atvirame konkurse (pirkimo Nr. 72593) sudarytą pasiūlymų eilę, pripažinti negaliojančia pasiūlymų eilės pagrindu atsakovų 2009 m. balandžio 8 d. sudarytą rangos sutartį bei įpareigoti atsakovą Šiaulių rajono savivaldybės administraciją iš naujo laikantis pirkimo dokumentų ir teisės aktų reikalavimų objektyviai įvertinti pateiktus pasiūlymus ir priimti naują sprendimą dėl konkursą laimėjusio pasiūlymo (b. l. 1-5). Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos Švėtės s.s. griovių Š-8, Š-8-2 bei juose esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbus, vykdomus pagal 2009 m. balandžio 8 d. rangos sutartį.

4Šiaulių apygardos teismas 2009 m. liepos 21 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

52006 m. spalio 26 d. įvykusio parengiamojo teismo posėdžio metu (b. l. 17-19) atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija paprašė panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, nes yra rengiamas 2010 metų rajono biudžeto projektas ir tol, kol laikinosios apsaugos priemonės nebus panaikintos, projektui nebus skirta lėšų. Neatlikus rangos sutartyje numatytų darbų, pavasarį gali būti apsemti žemės plotai, kas pažeistų viešąjį interesą. Atsakovas UAB „Limega“ su tokiu prašymu sutiko, ieškovas – ne.

6Šiaulių apygardos teismas 2009 m. spalio 27 d. nutartimi (b. l. 20-21) atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmetė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad 2009 m. balandžio 8 d. rangos sutartis nėra vykdoma dėl kilusių finansavimo problemų. Lėšos biudžete yra skiriamos finansuoti atitinkamą objektą, o ne konkrečiai įmonei. Ginčo dėl to, kurį (kokį) objektą reikia (ar nereikia) finansuoti, teisme nėra.

7Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija atskiruoju skundu (b. l. 23-25) prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. spalio 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 21 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, o jeigu, apeliacinės instancijos teismo nuomone, nėra pagrindo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones - įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ar banko garantiją už 311 349,56 Lt. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad nebuvo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes 2009 m. balandžio 8 d. rangos sutartis ir taip de facto nebuvo vykdoma dėl lėšų stygiaus, o prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovas nepagrindė įrodymais (CPK 177 str.). Jei ieškinys bus atmestas kaip nepagrįstas, atsakovas UAB „Limega“ nutrauktų rangos sutartį, pasibaigtų rangos sutarties galiojimas arba sutartis pasibaigtų dėl kitų priežasčių ir apeliantui tektų sudaryti rangos sutartį su antrą, trečią ar ketvirtą pasiūlymų eilę užėmusiais rangovais (atitinkamai S. N. individualia įmone, UAB „Žemvalda“, UAB „Uliksas“), apelianto nuostoliai gali siekti 311 349,56 Lt (paskutinę vietą užėmusio dalyvio pasiūlymo kaina).

8Ieškovas S. N. individuali įmonė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 30-32) su skundu nesutinka ir prašo Šiaulių apygardos teismo 2009 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Pasak ieškovo, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas nenagrinėja ieškinio teisinio ir/ar faktinio pagrįstumo, o pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra būtinos tam, kad ieškinio patenkinimo atveju būtų galima įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą. Be to, skunde apeliantas patvirtino, jog 2009 m. balandžio 8 d. rangos sutartis iki šiol nėra vykdoma dėl pinigų trūkumo, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali neturėti nieko bendro su ieškovo veiksmais ir ieškovas neprivalo užtikrinti apeliantui nuostolių atlyginimo.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies, analizuodamas atskirajame skunde nurodytus motyvus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

11Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

12Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai taikė procesines teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, priėmė visapusiškai teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią pakeisti ar panaikinti nėra pagrindo.

13Apeliantas prašo panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nes, jo nuomone, nebuvo ir ieškovas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo (CPK 144 str. 1 d.). Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 21 d. nutartimi, kurios nė vienas iš dalyvaujančių byloje asmenų įstatymo nustatyta tvarka neskundė. Pasibaigus teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skundo padavimo terminui, nutartis įsiteisėjo, t. y. įgijo privalomą vykdyti juridinę galią (CPK 18 str.), todėl vėliau, iš esmės nepasikeistus procesinio pobūdžio aplinkybėms (pvz., ieškovui neatsisakius, nesumažinus, nepakeitus reikalavimo), nebegalima kvestionuoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų (pirmasis skundo argumentas).

14Teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 311 349,56 Lt dydžio nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str.), kadangi apeliantas, pažeisdamas CPK 312 straipsnį, atskirajame skunde kelia naujus reikalavimus, kurių nebuvo pareiškęs pirmosios instancijos teisme. Draudimas skunde (apeliaciniame, atskirajame) kelti naujus reikalavimus paaiškinamas tuo, kad Lietuvos apeliacinis teismas, kaip apeliacinės instancijos teismas, yra pirmosios instancijos teismo sprendimų (nutarčių) teisėtumo ir/ar pagrįstumo kontrolės forma. Apeliacija reiškia ne naują arba pakartotinį bylos nagrinėjimą kitos instancijos teisme, o teismo sprendimo (nutarties) patikrinimą teisės taikymo ir/ar faktų nustatymo aspektais (CPK 301 str., 338 str.). Nepaisant to, kad pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones (bet kurios instancijos) teismas gali (ne privalo) savo iniciatyva pareikalauti iš priešingos šalies nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, tokia padėtis prieštarautų apeliacinės instancijos paskirčiai ir užkirstų dalyvaujančių byloje asmenų teisei į apeliaciją. Todėl su motyvuotu ir pagrįstu prašymu dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo apeliantas visų pirma turi kreiptis į pirmosios instancijos teismą (antrasis skundo argumentas).

15Susiklosčius šiai situacijai byloje, atsakovo skundas atmetamas kaip de jure nepagrįstas.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

17Šiaulių apygardos teismo 2009 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai