Byla 2A-516-275/2012
Dėl įsiskolinimo už šilumos energiją ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Loretos Lipnickienės ir Andžejaus Maciejevskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui A. P., tretiesiems asmenims Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, S. P.-F., J. J. dėl įsiskolinimo už šilumos energiją ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 6917,65 Lt skolos už šildymą ir karštą vandenį, 437,64 Lt palūkanų, penkių procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o taip pat bylinėjimosi išlaidas 226,90 Lt. Nurodė, kad tiekė centralizuotą šilumą ir karštą vandenį daugiabučiam gyvenamajam namui adresu ( - ), kurio ( - ) bute gyvena atsakovas A. P. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše buto ( - ) savininku nurodytas UAB „Dieona“, tačiau šis likviduotas juridinis asmuo iš įmonių registro išregistruotas 2003-01-23. Bute I. ( - ) savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs A. P., kuris yra faktinis šilumos energijos bei tiekiamo karšto vandens naudotojas. Paminėto buto šilumos tiekimo-vartojimo įrenginiai prijungti prie daugiabučio namo šilumos energijos tiekimo tinklų, todėl pagal CK 6.384 str., 1.71 str. reikalavimus laiko, kad UAB „Vilniaus energija“ žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais sudarė su atsakovu neterminuotą energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Atsakovui atsirado prievolė mokėti už tiekiamą šilumą ir karštą vandenį Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų nustatyta tvarka ir tarifais. Už laikotarpį nuo 2008-04-01 iki 2010-10-31 tiektą šilumos energiją yra susidaręs 6917,65 Lt įsiskolinimas. Centralizuoto šildymo ir karšto vandens tarifai tvirtinami LR Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka. Buto šildomas plotas 70,12 kv. m. Šilumos energija šiame name skirstoma vadovaujantis Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr. 03-19 patvirtintu šilumos paskirstymo metodu Nr. 4. Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Atsakovas, laiku nesumokėję už šilumos energiją privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už šilumos energiją, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str.). Šios palūkanos už laikotarpį nuo 2008-06-01 iki 2010-12-17 sudaro 437,64 Lt. 2007-05-24 teismo sprendimu, 2008-09-17 teismo sprendimu ieškovui iš A. P. buvo priteistas įsiskolinimas atitinkamai už laikotarpius nuo 2000-07-01 iki 2005-10-31 ir nuo 2005-11-01 iki 2008-03-3. Ieškovas turėjo 226,90 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino visiškai. Priteisė iš atsakovo A. P. ieškovo UAB „Vilniaus energija“ naudai 6917,65 Lt skolos už šildymą ir karštą vandenį, 437,64 Lt palūkanų, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 7355,29 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2011-01-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 226,90 Lt, viso 7582,19 Lt. Teismas konstatavo, kad iš ieškovo pateiktos mokesčių paskaičiavimo pažymos, VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išrašo apie asmenį, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-01-30 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-540-294/2007, Vilniaus apygardos teismo 2007-05-24 nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-29-566/2007, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Archyvo rašto Nr. 2006-07-05 Nr. A101-6663-(14.5-PD-1) ir jo priedų, matyti, kad į butą, esantį ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso UAB komercinei firmai „Dieona“, buvo tiekiama šilumos energija. UAB komercinė firma „Dieona“ 2003-01-23 buvo išregistruota iš juridinių asmenų registro, jos teisių ir pareigų niekas neperėmė. UAB „Dieona“ nuosavybės teisė nėra nuginčyta, tačiau nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-540-294/2007 Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme pagal UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui A. P. dėl skolos už šilumos energiją, tiekiamą tam pačiam butui, priteisimo buvo nustatyta, kad UAB „Dieona“ vardu įregistruotame bute nuo 1993 metų gyvena atsakovas A. P. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija nagrinėjant A. P. apeliacinį skundą minėtoje byloje savo 2007-05-24 nutartyje konstatavo, kad „nepakeistas Nekilnojamojo turto registro įrašas apie nuosavybę UAB komercinės firmos „Dieona“ vardu nesudaro pagrindo laikyti, kad šis turtas faktiškai priklauso minėtai firmai, kadangi tokio juridinio asmens šiuo metu nėra.“ Aplinkybės, kad faktinis buto gyventojas yra A. P. yra nustatytos įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-01-30 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-540-294/2007 (CPK 182 str.). Kadangi minėto buto šilumos vartojimo įrenginiai prijungti prie daugiabučio namo šilumos tiekimo tinklų, todėl atsakovui atsirado prievolė mokėti už teikiamas paslaugas (CK 6.384 str.). Atsakovas už ieškovo teikiamas paslaugas nemokėjo, todėl už laikotarpį nuo 2008-04-01 iki 2010-10-31 už šilumos energiją susidarė 6917,65 Lt. įsiskolinimas. Atsakovas, laiku nesumokėjęs už šilumos energiją, privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už šilumos energiją, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str.). Šios palūkanos už laikotarpį nuo 2008-06-01 iki 2010-12-17 sudaro 437,64 Lt. Teismas nurodė, kad nors tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo sudaryta rašytinė šiluminės energijos ir karšto vandens tiekimo sutartis, iš atsakovo elgesio matyti, jog jis priėmė ieškovo teikiamas paslaugas, mokėjo už jas ankstesniu laikotarpiu, taigi iš atsakovo elgesio matyti jo valia sudaryti sandorį (konkliudentiniai veiksmai). Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas. Atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad ieškovas jam neteikė arba teikė netinkamos kokybės šilumos energiją arba karštą vandenį, ar kad skolos dydžio paskaičiavimas kaip nors prieštarautų galiojantiems įstatymams arba šio paskaičiavimo dydis būtų klaidingas.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

9Atsakovas A. P. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą panaikinti, bylą nutraukti. Nurodo, kad remiantis byloje pateiktais dokumentais yra nustatyta, jog Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašę buto, esančio ( - ), savininkų nurodomas ne A. P., o UAB „Dieona“. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, neatsižvelgė į Civilinio kodekso 6.154 str. 1-3 d., 6.155 str. 1-2 d., 6. 156 str. 1-3 d. įtvirtinta teisę, dėl ko, atsirado civilinės teisės pažeidimai, o išdėstyta nuostata, kad atsakovas privalo mokėti už teikiamą šilumą ir karštą vandenį, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės ir Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu nustatyta tvarką ir tarifais, šiuo atvejų atmestina, dėl to, kad ginčas yra kilęs ne dėl tarifų, o dėl teikiamos šilumos kiekio ir kokybės, ko pasekoje dėl priimto teismo sprendimo atsirado Civilinio kodekso 6.385 str., 6.386 str. įtvirtintos teisės pažeidimai. Atsakovas nurodo, kad UAB „Vilniaus energija“, siekdama savanaudiškų tikslų, grubiai pažeidžia Civilinio kodekso 6.385 str., 6.386 str., 6.388 str. įtvirtintą teisę, dėl to, kad pagal UAB „Naujoji Pilaitė“ abonento patvirtintą temperatūros grafiką skaičiuojamos teikiamos šilumos MWh neatitinką pastate, esančiame ( - ), eksploatuojamos šildymo sistemos 120 V - 046. 13. 90 M techninių sąlygų, ko pasekoje teikiama šiluminė energija iki 70 procentų yra žemesnė už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės ir Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų nustatytus tarifus. Remiantis eksploatuojamos šildymo sistemos 120 V - 046. 13. 90 M projekto techninėmis sąlygomis ir UAB „Naujoji Pilaitė“ abonento temperatūros patvirtintu grafiku yra nustatyta, kad už buto, esančio ( - ), šildymą yra nepagrįstai imamas MWh mokestis. UAB „Vilniaus energija“ teismui nepateikė apskaitos prietaisų rodmenų pagal kuriuos būtų galima nustatyti esamo buto šildymui sunaudotos šiluminės energijos kiekį už kurį teisėtai būtų reikalaujamą apmokėti priskaičiuotus mokesčius. Šiuo atveju teismas priimdamas sprendimą neatsižvelgė į Civilinio kodekso 6.383 str. 1-4 d., 6.384 str., 6.385 str. 1 d., 6.386 str. 1-3 d., 6.388 str. įtvirtintą teisę, ko pasekoje atsakovui buvo padaryta ne tik moralinė, bet ir turtinė žala. Atsižvelgiant į civilinių santykių teisinio reglamentavimo principus, kurie šiuo atveju iš esmės turėtų būti grindžiami Civilinio kodekso 6.383 str., 6.385 str., 6.386 str. 1-3 p., 6.388 str. 1-2 p., Civilinio proceso kodekso 279 str. įtvirtinta teise, o taip pat ieškovo ir atsakovo sutartinės prievolės taikytina teise, kuri dėl išvardintų faktų negali būti taikytina atsakovui kaip fiziniam asmeniui, kadangi įrodyta, jog šilumos vartotojas yra ne A. P., o UAB „Dieona“, todėl akivaizdu, kad ieškovas piktnaudžiaudamas procesinėmis teisėmis nesąžiningai pareiškęs nepagrįstą ieškinį daro žalą kitiems asmenims, dėl ko, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui 2011-08-12 priėmus sprendimą išdėstyti faktai liko neišnagrinėti, atsirado Civilinio proceso kodekso 227 str. 2-3 d., 177 str. 1 d., 179 str., 183 str., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 13 str. pažeidimai. Dėl išvardintų aplinkybių atsakovo atžvilgiu yra padaryta 7 582,19 Lt žalą.

10Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad rašytiniais įrodymais yra nustatyta, jog bute ( - ), savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs A. P. Aplinkybės, kad faktinis buto gyventojas yra A. P. yra nustatytos įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-01-30 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-540-294/2007 (CPK 182 str.). Iš byloje pateiktų oficialių rašytinių įrodymų (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo) matyti, kad buto teisinė registracija realaus savininko nenurodo (apie tai pasisakyta ir LAT 2009-12-21 nutartyje civilinėje byloje NR. 3K-3-364/2009) - buto savininke įrašyta likviduota UAB „Dieona“, kuri negali disponuoti nei į nuosavybės teisės turinį įeinančiomis teisėmis, nei nuosavybės turėjimo fakto sukeliamomis pareigomis, nes kaip juridinis asmuo yra likviduotas, pasibaigęs ir išregistruotas iš juridinių asmenų registro. UAB „Dieona“ negali būti ir atsakove civiline procesine prasme. Vilniaus apygardos teismas 2007-05-24 nutartyje priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A29 -566/07 išaiškino, kad nepakeistas nekilnojamojo turto registro įrašas apie nuosavybę UAB komercinės firmos „Dieona“ vardu nesudaro pagrindo laikyti, kad šis turtas faktiškai priklauso minėtai firmai, kadangi tokio juridinio asmens šiuo metu nėra. Atsižvelgiant į tai, A. P. yra atsakingas už jam priskirtos mokėti šilumos energijos apmokėjimą daugiabučiame pastate ( - ). Teikdamas ieškinius dėl buto teisinės registracijos nuginčijimo A. P. ne kartą akcentavo, kad yra vienintelis teisėtas šio buto savininkas ir butas turi būti registruojamas jo vardu. Mokesčiai už šildymą, karštą vandenį ir šilumą, karšto vandens temperatūros palaikymui skaičiuojami, vykdant Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio nuostatas, paskirstant (išdalinant) visą name suvartotą šilumos kiekį pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus ar su ja suderintus metodus, gyvenamajame name ( - ) šilumos energija skirstoma vadovaujantis patvirtintu šilumos paskirstymo metodu Nr. 4 bei 2005-07-22 Komisijos nutarimu Nr. 03-41 patvirtintu šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr.5. Šilumos punkto apskaitos prietaisų rodmenų žurnalas registravimo žurnalas, atspindi į pastatą patiektus šilumos energijos kiekius, bei temperatūras, šilumos punkto parametrus atitinka normatyvus, todėl apelianto teiginiai apie nepagrįstai imamą mokestį yra atmestini.

11Tretysis asmuo S. P.-F. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo A. P. apeliacinį skundą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodo, kad neturi nieko bendro su butu, esančiu ( - ), t.y. ten negyvena ir nesinaudoja jokiomis UAB „Vilniaus energija“ paslaugomis. Nėra sudariusi kaip vartotoja jokios sutarties su UAB „Vilniaus energija“. Nėra prisidėjusi prie minėto buto pirkimo, todėl už susidariusias skolas taip pat nėra atsakinga.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Skundas atmestinas.

14Dėl buto savininko laikotarpiu, už kurį prašoma priteisti įsiskolinimą už šilumos energiją ir palūkanas

15Pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyti argumentai, dėl kurių teismas padarė išvadą, kad buto savininku nurodymas nekilnojamojo turto registre UAB „Dieona“ neatleidžia atsakovo A. P. nuo pareigos apmokėti ieškovui už suteiktą paslaugą butui, kadangi 2006-01-23 ši bendrovė buvo išregistruota iš juridinių asmenų registro, o nuo 1993 metų bute gyvena ir A. P. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas nurodė, jog ta aplinkybė, kad faktiniu buto gyventoju yra A. P., yra nustatyta anksčiau priimtais teismų sprendimu ir nutartimi, tai, kad buto teisinė registracija realaus buto savininko nenurodo, pasisakyta ir LAT 2009-12-21 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2009. Atsakovas nenurodė argumentų, kuriais grindžia teismo sprendimo išvadų neteisėtumą dėl buto registracijos likviduoto juridinio asmens vardu aplinkybės, todėl atsakovo skundas dėl to, kad jis nėra atsakingas už suteiktą šilumos tiekimo paslaugą šiam butui, atmestinas.

16Dėl šilumos kiekio ir kokybės

17Atsakovas teigia, kad ieškovas nevykdo sutartimi prisiimto įsipareigojimo teikti tam tikrą šilumos energijos kiekį ir pateikia prie skundo naują įrodymą 2003-09-16 UAB „Naujoji pilaitė“ abonento temperatūros grafiko nepatvirtintą kopiją ( b. l. 98) . Šis įrodymas nepriimtinas byloje, nes apeliacinės instancijos teisme ribojama įrodymų pateikimo galimybė ( CPK 314 straipsnis ). Tai, kad šis grafikas sudarytas 2003 m., o ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo skolą už paslaugas, suteiktas laikotarpiu nuo 2008-04-01 iki 2010-10-31, reiškia, jog įrodymas nesusijęs su įrodinėtinomis byloje aplinkybėmis. Atsakovas, teigdamas, kad ieškovo tiekiama į butą šiluma buvo 70 procentų žemesnė, nei turėtų būti tiekiama, nepateikė šios aplinkybė įrodymų, šiuo argumentu neatsiliepime į ieškinį pirmosios instancijos teisme, todėl teismo sprendime pagrįstai nėra motyvų dėl to, ar ieškovas teikė kokybišką paslaugą atsakovui.

18Dėl ieškinio, reiškiamo tuo pačiu pagrindu, dėl to paties dalyko

19Atsakovas prie apeliacinio skundo pateikė Vilniaus miesto 2 apylinkės tesimo 2010-10-06 sprendimą ( b.l.95-97), kuriuo buvo atmestas ieškovo UAB „Vilnius energija“ ieškinys atsakovams A. P. ir kitiems. Teismo sprendime nurodyta, jog ieškinio reikalavimai dėl skolos priteisimo iš atsakovo A. P. nepareikšti, ieškovas reikalauja priteisti skolą iš buvusios UAB „ Dieona“ akcininkų, todėl reikalavimai, kaip reiškiami bendrovės akcininkams, atmestini. Iš to matyti, kad šioje bylos ieškovas reiškia reikalavimą atsakovui A. P. kaip fiziniam asmeniui, todėl ieškinys priimtas ir išnagrinėtas pagrįstai, nes reiškiamas kitu pagrindu nei civilinėje byloje Nr. 2-7443-141/2010.

20Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai