Byla e2-2574-736/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš sutarties paskolos nevykdymo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovei S. T. dėl įsipareigojimų, kylančių iš sutarties paskolos nevykdymo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 217,22 Eur skolą, 34,46 Eur paskolos suteikimo komisinį mokestį, 390,21 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas – 15 Eur žyminį mokestį. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai 2015-10-12 CPK 130 str. numatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu. Per nustatytą 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog 2008-12-11 ieškovė ir atsakovė sudarė paskolos sutartį Nr. 9926902, remiantis kuria ieškovė atsakovei suteikė 217,22 Eur paskolą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti paskolą iki 2009-01-10. Ieškovo tvirtinimu atsakovė sutartinių įsipareigojimų iki nustatyto termino neįvykdė ir paskolos negrąžino. Įrodymų, patvirtinančių tinkamą prievolės grąžinti paskolą įvykdymą, atsakovė nepateikė.

6Pagal CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimo terminas pasibaigęs, byloje nesant įrodymų, kad atsakovė įvykdė sutartinius įsipareigojimus ir grąžino ieškovei paskolą ar bent jos dalį, sumokėjo paskolos suteikimo komisinį mokestį, ieškovei iš atsakovės priteistina 217,22 Eur negrąžinta paskola ir 34,46 Eur paskolos suteikimo komisinis mokestis.

7Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 390,21 Eur delspinigius už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2 punkte nurodyta, paskolos gavėjui uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 % dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad, remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Įvertinęs tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovė negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 1 proc. dydžio delspinigiai per dieną sudaro net 365 proc. metinių palūkanų, paskaičiuota delspinigių suma iš esmės 1,5 karto viršija neįvykdytos prievolės dydį, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teismas daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigiai mažintini CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Mažindamas delspinigių dydį teismas atsižvelgia į tai, kad netesybas galima sumažinti tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie savo patirtus nuostolius, tačiau kaip matyti iš bylos duomenų, paskolos grąžinimo terminas baigėsi 2009 m., taigi visą šį laikotarpį atsakovė naudojosi ieškovės pinigais neatlygintinai (nors ir ieškovė pakankamai ilgą laiką nesikreipė į teismą dėl skolos išieškojimo). Neabejotina, kad atsakovei negrąžinant paskolos, ieškovė negalėjo šių pinigų naudoti savo tiesioginėje veikloje, skolinti kitiems asmenims už tai gaunant atlygį (palūkanas), taigi ieškovė patyrė nuostolių prarastų pajamų pavidalu. Todėl, remiantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, CK 6.73 str. 2 d., delspinigių dydis mažintinas iki 0,5 % už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, kas sudaro 195,10 Eur. Likusi reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina.

8Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovei iš atsakovės taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-09-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Šioje byloje ieškovė patyrė 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Kadangi ieškovės sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, ieškovei iš atsakovės priteistinas visas sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d., 4 d.).

10Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios 3,00 Eur sumos, todėl jos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

11Atsakovei, kurios buvimo vieta teismui nežinoma, apie priimtą sprendimą už akių pranešti viešo paskelbimo būdu paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje (CPK 130 str.).

12Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės S. T., a. k. ( - ), gyv. ( - ), 217,22 Eur (dviejų šimtų septyniolikos eurų 22 ct) skolą, 34,46 Eur (trisdešimt keturių eurų 46 ct) paskolos suteikimo komisinį mokestį, 195,10 Eur (vieno šimto devyniasdešimt penkių eurų 10 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2015-09-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį - ieškovei UAB „4finance”, įmonės kodas 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, a. s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

15Likusią ieškinio dalį atmesti.

16Atsakovei apie priimtą sprendimą už akių pranešti viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant tokio turinio pranešimą: „Kėdainių rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 2 d. civilinėje byloje Nr. e2-2574-736/2015 priėmė sprendimą už akių, kuriuo nusprendė priteisti iš atsakovės S. T., gim. 1973-01-03, 217,22 Eur (dviejų šimtų septyniolikos eurų 22 ct) skolą, 34,46 Eur (trisdešimt keturių eurų 46 ct) paskolos suteikimo komisinį mokestį, 195,10 Eur (vieno šimto devyniasdešimt penkių eurų 10 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2015-09-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį - ieškovei UAB „4finance”, įmonės kodas 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, a. s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000. Teismas išaiškina, kad atsakovė negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.“

17Atsakovė negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai