Byla 2-2201-748/2014
Dėl skolos už suvartotą elektros energiją priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB LESTO ieškinį atsakovui A. Ž., tretiesiems asmenims UAB „Nemuno būstas“, J. B., A. D., T. B. ir V. B. dėl skolos už suvartotą elektros energiją priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 1869,76 Lt skolą už suvartotą elektros energiją, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškinyje nurodoma, kad laikotarpiu nuo 2004-04-01 iki 2006-11-30 ieškovė tiekė elektros energiją butui, esančiam adresu ( - ). Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis skolos susidarymo laikotarpiu atsakovas buvo šio buto savininku. Ji naudojo ieškovės tiekiamą elektros energiją, tačiau už ją ne visiškai atsiskaitė. Butas yra bendrabučio tipo daugiabučiame gyvenamajame name, kuriame įrengta įvadinė elektros energijos apskaitos įranga visam bendrabučiui, o esama viso bendrabučio vidaus elektros energijos tiekimo inžinierinė įranga nėra sumontuota taip, kad galima būtų kiekvienam patalpų savininkui ir/ar nuomininkui atskirai paskaičiuoti sunaudotos per ataskaitinį laikotarpį elektros energijos kiekį. Duomenis apie suvartotą elektros energiją tokiu atveju teikia ir atskiroms patalpoms paskirsto daugiabučio namo administratorius. Dėl šių duomenų teikimo 2004 m. kovo 9 d. buvo pasirašyta sutartis tarp AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ (kurios teisių perėmėja yra ieškovė) ir UAB „Būsto administravimo agentūra“ (kurios teisių perėmėja yra trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“). Už ieškovės patiektą ir priskaičiuotą, o atsakovo suvartotą elektros energiją laikotarpiu nuo 2004-04-01 iki 2006-11-30 susidarė 1869,76 Lt skola. Rašytinė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis dėl elektros energijos tiekimo šiam butui su ieškove sudaryta nebuvo. Tuo atveju, kai su visuomeniniu tiekėju nėra sudaryta sutartis arba vartotojo nustatyti neįmanoma, už patiektą elektros energiją privalo atsiskaityti objekto savininkas. Nurodyta aplinkybė yra pagrindas įsiskolinimo sumą priteisti iš atsakovo.

3Atsakovui A. Ž. ieškinys, jo priedai bei teismo procesiniai dokumentai įteikti CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu (b.l. 93-94). Atsakovas byloje nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

4Trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad UAB „Nemuno būstas“ yra paskirta daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratoriumi. Remiantis AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ ir UAB „Būsto administravimo agentūra“ (2013 m. vasario 18 d. pavadinimas pakeistas į UAB „Nemuno būstas“) 2004 m. kovo 3 d. sutarties Nr. 2004/220 5.3.1. punktu, UAB „Nemuno būstas“ įsipareigojo kiekvieną mėnesį nurašyti namo įvadinio elektros skaitiklio duomenis ir juos pristatyti AB „Vakarų skirstomieji tinklai“. Minėtos sutarties 5.3.2 punktas nustato, jog UAB „Nemuno būstas“ pagal AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ pateiktas išplėstines skaičiuotes paskirsto mokesčius už suvartotą elektros energiją ir pateikia vartotojams sąskaitas. Šias savo pareigas trečiasis asmuo vykdė tinkamai, t.y. apskaičiuodavo atsakovui tenkančias mokėti sumas bei kas mėnesį pateikdavo sąskaitas; prašo ieškinį tenkinti teismo nuožiūra (b.l. 67-68).

5Trečiasis asmuo J. B. pateikė byloje atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad prašo ieškovui nėra skolingas už suteiktas paslaugas, prašo ieškinį tenkinti teismo nuožiūra (b.l. 85-86).

6Trečiasis asmuo A. D. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad butą, esantį Kovo 11-osios g. 130-119, Kaunas, įsigijo 2007 metais iš B. B. (b.l. 118).

7Trečiasis asmuo V. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jo motina B. B., mirusi ( - ), butą, esantį ( - ), iš atsakovo įsigijo 2007-01-02. Skolos susidarymo laikotarpiu nurodytame bute negyveno; prašo ieškinį tenkinti, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 130-131).

8Trečiasis asmuo T. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad prašo ieškinį patenkinti, nes skola susidarė nurodytame bute gyvenant atsakovui, taip pat priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 137-138).

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, jog ieškovė tiekia elektros energiją butui, esančiam adresu ( - ) (b.l. 35-36), kuris nuo 2002 m. liepos 3 d. iki 2007 m. sausio 2 d. nuosavybės teise priklausė atsakovui (b.l. 38-40). Gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektus administruoja trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ (b.l. 67-68). Remiantis ieškovės pateiktais paskaičiavimais nustatyta, kad už laikotarpį nuo 2004-04-01 iki 2006-11-30 buvo priskaičiuota 1869,76 Lt įsiskolinimo už elektros energiją suma (b.l. 33-36, 37). Ginčo dėl to, jog rašytinė sutartis dėl elektros energijos šiam butui tiekimo nebuvo sudaryta, taip pat dėl paskaičiuoto įsiskolinimo dydžio, byloje nėra.

11Energijos pirkimo – pardavimo sutartis reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos septintojo skirsnio normos. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 (toliau - Taisyklės) 96 punktas numato, jog tuo atveju, jei su tiekėju ir (ar) operatoriumi nėra sudaryta sutartis arba vartotojo neįmanoma nustatyti, už patiektą elektros energiją, reaktyviąją energiją ir (ar) elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas privalo atsiskaityti objekto, kuriame vartojama elektros energija, savininkas. Iš šios normos formuluotės matyti, kad savininko pareiga atsiskaityti už elektros energiją kyla esant bent vienai iš alternatyvių sąlygų, t. y. kai sutartis su visuomeniniu tiekėju nesudaryta arba kai vartotojo neįmanoma nustatyti. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad patalpų, kuriose vartojama elektros energija, savininkas privalo atsiskaityti su elektros energijos tiekėju visais atvejais, kai su elektros energijos tiekėju nėra sudaryta rašytinė sutartis arba neįmanoma nustatyti vartotojo.

12Nagrinėjamoje byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų sudaręs rašytinę elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį su ieškove, nėra. Tai reiškia, kad jeigu su asmeniu nėra sudaryta rašytinė elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis, elektros energijos pirkimo – pardavimo santykių dalyviu turėtų būti laikomas objekto savininkas, kuris ir privalo atsiskaityti su elektros energijos tiekėju.

13Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.).

14Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad butas, esantis ( - )laikotarpiu nuo 2002 m. liepos 3 d. iki 2007 m. sausio 2 d. (b.l. 38-40). Skola už suvartotą elektros energiją susidarė laikotarpiu nuo 2004-04-01 iki 2006-11-30 (b.l. 37) t.y. tuo metu, kuomet butas nuosavybės teise priklausė atsakovui, todėl jam, kaip savininkui ir kyla atsakomybė dėl susidariusio įsiskolinimo. Už tiekiamą elektros energiją visiškai nebuvo mokama, todėl susidariusi skola priteistina iš atsakovo.

15Tretieji asmenys byloje nenurodė aplinkybių ir nepateikė duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad ieškovės reikalaujama skola buvo sumokėta.

16Nurodytų aplinkybių visumą teismas vertina kaip pakankamą pagrindą ieškinio reikalavimui dėl skolos priteisimo patenkinti.

17Ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovo skolą tenkintinas – ieškovei iš atsakovo A. Ž. priteistina 1869,76 Lt skolos už suteiktas paslaugas (CK 6.383 str., 6.388 str.).

18Trečiasis asmuo V. B. pateikė byloje prašymą atlyginti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 131), tačiau nepateikė šias išlaidas patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.), todėl bylinėjimosi išlaidos trečiajam asmeniui V. B. nepriteistinos.

19Trečiasis asmuo T. B. pateikė byloje prašymą atlyginti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 138). Prie atsiliepimo į ieškinį trečiasis asmuo pateikė 2014-01-23 Kauno Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimą Nr. TP-2-(2.2)-14-T-216-265 (b.l. 140), kuriuo trečiajam asmeniui nuspręsta teikti antrinę teisinę pagalbą. Be to, pateikė byloje 2014-02-03 VĮ Registrų centro Kauno filialo apmokėtą sąskaitą Nr. 6204785-1 11 Lt sumai, tačiau atsiliepime į ieškinį nenurodė, kokias bylinėjimosi išlaidas įrodo pridedamas dokumentas ir kokiu būdu jos yra susiję su nagrinėjama byla. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bylinėjimosi išlaidos trečiajam asmeniui T. B. nepriteistinos.

20CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodyta aplinkybė vertintina kaip pagrindas tenkinti ir ieškinio reikalavimą dėl 5 proc. dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. lapkričio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str.).

21Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas - 54 Lt žyminis mokestis (CPK 80, 82, 93 str.).

22Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistina 68,69 Lt teismo patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str.,

Nutarė

24ieškinį tenkinti.

25Priteisti ieškovei AB LESTO, į. k. 302577612, Žvejų g. 14, Vilnius, iš atsakovo A. Ž., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ), 1869,76 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus šešiasdešimt devynis litus septyniasdešimt šešis centus) skolos už suvartotą elektros energiją, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1869,76 Lt) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. lapkričio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 54 Lt (penkiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio.

26Priteisti valstybei iš atsakovo A. Ž., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ), 68,69 Lt (šešiasdešimt aštuonis litus šešiasdešimt devynis litus) teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimą. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

27Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė rašytinio proceso... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 3. Atsakovui A. Ž. ieškinys, jo priedai bei teismo procesiniai dokumentai... 4. Trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 5. Trečiasis asmuo J. B. pateikė byloje atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 6. Trečiasis asmuo A. D. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad butą, esantį... 7. Trečiasis asmuo V. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jo motina B. B.,... 8. Trečiasis asmuo T. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad prašo ieškinį... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog ieškovė tiekia elektros energiją butui,... 11. Energijos pirkimo – pardavimo sutartis reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 12. Nagrinėjamoje byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų sudaręs... 13. Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 14. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad butas, esantis ( - )laikotarpiu nuo... 15. Tretieji asmenys byloje nenurodė aplinkybių ir nepateikė duomenų, iš... 16. Nurodytų aplinkybių visumą teismas vertina kaip pakankamą pagrindą... 17. Ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovo skolą tenkintinas – ieškovei... 18. Trečiasis asmuo V. B. pateikė byloje prašymą atlyginti jo turėtas... 19. Trečiasis asmuo T. B. pateikė byloje prašymą atlyginti jo turėtas... 20. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo... 21. Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinas bylinėjimosi... 22. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistina 68,69 Lt teismo... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 24. ieškinį tenkinti.... 25. Priteisti ieškovei AB LESTO, į. k. 302577612, Žvejų g. 14, Vilnius, iš... 26. Priteisti valstybei iš atsakovo A. Ž., a.k. ( - ) paskutinė žinoma... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...